Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit

Research output: ProfessionalCommissioned report

Details

Translated title of the contributionItsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit
Original languageFinnish
PublisherTampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos
Number of pages66
ISBN (Electronic)978-952-15-2298-7
ISBN (Print)978-952-15-2297-0
StatePublished - 2010
Publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameTampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti
PublisherTampereen teknillinen yliopisto
Volume4
ISSN (Print)1797-8904

Abstract

Länsimaat ikääntyvät nopeasti ja ikääntymisen myötä tapahtuu myös merkittäviä muutoksia ikärakenteessa. Vaikka muutos aiheuttaa haasteita, tuo se mukanaan myös uusia mahdollisuuksia ja potentiaalista uutta liiketoimintaa. Tämän osatutkimuksen päätavoitteena oli selvittää erilaiset itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisen ja palvelujen yhdistelmät. Keskeisellä sijalla myös selvittää eri malleissa käytössä olevat maksuperusteet ja ansaintamallit. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Raportissa selvitettiin ja luokiteltiin eri tahojen ikääntyneille tarjoamat asumisvaihtoehdot niiden luonteen ja ansaintamallin mukaan ottaen huomioon myös palvelutarjonnan laajuus. Luokittelun pohjalta valittiin kohteet, joihin tutustuttiin tarkemmin tuottajahaastattelujen kautta. Selvitystä varten haastateltiin valituista kohteista senioriasumisessa mukana olevia sijoittajia, rakennuttajia sekä palveluntarjoajia, kaikkiaan kymmentä eri yritystä tai yhdistystä. Kerättyä aineistoa on analysoitu vertaamalla eroja eri ratkaisujen välillä. Saadut tulokset osoittavat, että Suomessa on tarjolla hyvin erilaisia asumisvaihtoehtoja ikääntyneille. Koska ikääntyneet ovat heterogeeninen joukko, nämä erilaiset tavat soveltaa eri maksuperusteita ja ansaintamalleja tarjoavat mahdollisuuden jokaiselle ikääntyneelle löytää ratkaisu, joka palvelee parhaiten juuri häntä. Yhteenvetona voidaan todeta, että suurin ongelma senioriasumisessa on selkeän segmentoinnin puuttuminen ja ettei kohteita ole suunnattu tietyn tyyppisille ikääntyneille. Nykyiset asumismarkkinat antavat ristiriitaisia mielikuvia ikääntyneille suunnatuista asumiskohteista. Tämä johtaa helposti pettymyksiin asukkaat muutettua kohteeseen. Siksi on tärkeää, että edelleen jatketaan eri asumismuotojen kehittämistä. Erilaisten sovellutusten maksuperusteista ja ansaintalogiikoista tulee tulevaisuudessa perustua selkeämmin tarkkaan segmentointiin. Tämä raportti on osa Tulevaisuuden senioriasumisen liiketoimintamallit -tutkimusprojektia (SELMA). Tutkimuskokonaisuuden päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa asiakaslähtöisen senioriasumisen mahdollisuuksista Suomessa.

Open access publication

Country of publishing

Publication forum classification

Field of science, Statistics Finland