Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa

Research output: ProfessionalCommissioned report

Details

Translated title of the contributionSenioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa
Original languageFinnish
PublisherTampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos
Number of pages56
ISBN (Electronic)978-952-15-2296-3
ISBN (Print)978-952-15-2295-6
StatePublished - 2010
Publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameTampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti
PublisherTampereen teknillinen yliopisto
Volume3
ISSN (Print)1797-8904

Abstract

Länsimaissa tapahtuva asukkaiden ikärakenteen muutos on synnyttänyt tarpeen kehittää asumis- ja lähipalveluita paremmin ikääntyneiden tarpeita vastaaviksi. Lähipalvelujen puute on yksi merkittävimpiä puutteita ikääntyneiden asuinympäristössä. Jotta tulevaisuudessa määrällisesti suurelle ikääntyvien joukolle pystytään turvaamaan hyvä vanhuus, tarvitaan tietoa ikääntyvien tarpeista, odotuksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Erityisesti on tarvetta kehittää ikääntyvien asuinympäristön palveluverkostoja, jotka ovat keskeisiä ikääntyvien itsenäisen selviämisen ja toimintakyvyn ylläpidon kannalta. Tämän tutkimuksen päätavoitteena on korostaa, mitkä tekijät ovat keskeisiä toimivan palvelu-ympäristön rakentamisessa ikääntyville. Tutkimuksen toisena tavoitteena on selvittää, kuinka palvelujen tulee sijaita suhteessa ikääntyvän asuntoon. Selvityksessä tutkitaan miten senioriasumisen palveluverkostoja voidaan rikastuttaa kehittämällä niitä asiakastarpeiden pohjalta. Tutkimus tarkastelee ikääntyneiden asuinympäristöjen erilaisia palveluverkostoja. Tuloksia on analysoitu suhteessa ikääntyneiden odotuksiin ja tarpeisiin sekä vallitsevaan käytäntöön. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena ja se hyödyntää asukaskyselyn ja -haastattelujen kautta saatua laadullista aineistoa. Tutkimuksen tulokset korostavat palvelujen tärkeää roolia asuinympäristön muodostumisessa toimivaksi ikääntyneiden näkökulmasta. Tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että suurimman osan peruspalveluista tulisi sijaita kävelyetäisyyden päässä ikääntyvän asunnosta. Yksittäisten peruspalvelujen puuttuminen asuinympäristöstä ei kuitenkaan aiheuta tyytymättömyyttä palvelutarjontaa kohtaan. Tämä raportti on osa Tulevaisuuden senioriasumisen liiketoimintamallit -tutkimusprojektia (SELMA). Tutkimuskokonaisuuden päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa asiakaslähtöisen senioriasumisen mahdollisuuksista Suomessa.

Open access publication

Country of publishing

Publication forum classification

Field of science, Statistics Finland