Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Uncertainty of Impact Sound Insulation Measurements in Field

Research output: ProfessionalCommissioned report

Details

Original languageEnglish
PublisherTampere University of Technology
Number of pages113
StatePublished - 2003
Publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameTampere University of Technology, Laboratory of Structural Engineering, Research report
PublisherTampere University of Technology

Abstract

Rakennusten ääneneristystä on 1960-luvulta saakka arvioitu kolmannesoktaavikaistoittain alkaen keskitaajuudesta 100 Hz keskitaajuuteen 3150 Hz. Askelääneneristyksen arvioimiseksi on mitattu askeläänitasoluku L'n,w. Monet tutkijat ovat kuitenkin osoittaneet, että laajentamalla mitattavaa taajuusaluetta 100 Hz alapuolelle voitaisiin saada aikaan menetelmä, joka vastaa paremmin asukkaiden subjektiivisia arvioita askelääneneristyksestä. Mitattava taajuusalue valittiin aikoinaan alkamaan 100 Hz keskitaajuudesta, sillä mittausepävarmuuden arvioitiin kasvavan alle 100 Hz taajuuksilla. Mittausmenetelmät on määritelty kansainvälisissä standardeissa ISO 140 ja 717, jotka uudistettiin 1990- luvulla. Uudistetut standardit mahdollistavat mitattavan taajuusalueen laajentamisen keskitaajuuksille 50, 63 ja 80 Hz määrittelemällä spektrisovitustermin CI,50-2500. Standardit eivät määrittele askelääneneristyksen mittausmenetelmän epävarmuutta. Tämän tutkimuksen päätavoite on arvioida äänikentän ominaisuuksien vaikutusta askelääneneristyksen mittausepävarmuuteen laajennetulla taajuusalueella kenttäolosuhteissa. Suomessa askelääneneristystä arvioidaan mittaamalla askeläänitasoluku L'n,w taajuusalueella 100-3150 Hz. Tutkimuksen toinen tavoite on määrittää spektrisovitustermit CI ja CI,50-2500 tyypillisille suomalaisille betonivälipohjille. Kenttämittauksin määritettiin 50 betonivälipohjan askelääneneristys. Mittaustuloksista laskettiin askeläänitasoluku L'n,w sekä spektrisovitustermit CI ja CI,50-2500. Jälkikaiunta-ajan ja askeläänitasojen keskihajonnat laskettiin kutakin lattiaa kohti tehdyistä 12 mittauksesta. Askeläänitasoluvulle sekä sen ja spektrisovitustermin CI tai CI,50-2500 summalle laskettiin ylempi ja alempi luottamusväli 95 % todennäköisyydellä Studentin t-jakauman ominaisuuksista. Ylemmän ja alemman luottamusvälin erotus suurenee, kun askeläänitasoluvun ja spektrisovitustermien summia verrataan pelkkään askeläänitasolukuun. Kun 100 Hz alapuolella olevat kolme taajuuskaistaa otetaan huomioon, suurin osa eli 80 % erotuksista on kuitenkin edelleen 2 ja 4 dB välillä. Verrattuna askeläänitasolukuun L'n,w askelääneneristyksen arviointi sen ja spektrisovitustermin CI summalla ei muuta välipohjien keskinäistä järjestystä. Spektrisovitustermi CI,50-2500 muuttaa välipohjien askelääneneristyksen arviointia vain, kun välipohja tuottaa korkeimmat äänitasot 100 Hz alapuolella. Tällainen äänispektri on yleensä korotuslattioilla ja erityisesti kelluvilla lattioilla, jotka voivat tuottaa spektrisovitustermin CI,50-2500 arvoksi yli 10 dB.

Open access publication

Country of publishing

Publication forum classification