Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä

Activity: Talk or presentationConference presentation

Details

Eija Lehtonen - Speaker

Heta Rintala - Contributor

Laura Pylväs - Contributor

Petri Nokelainen - Contributor

Reformi tuo uusia haasteita ammatillisten opettajien työssä tarvittavalle osaamiselle. Tutkimuskysymykset: 1. Miten ammatilliset opettajat kuvaavat työssä tarvittavia kompetensseja? 2. Miten ammatilliset opettajat kokevat työelämäyhteistyön? Tutkimusta varten haastateltiin 13 ammatillista opettajaa (puolistrukturoitu teemahaastattelu). Tutkimusaloina olivat sosiaali- ja terveysala (n=5), rakennusala (n=4) sekä liiketalouden ala (n=4). Opettajat edustivat seitsemää oppilaitosta eri puolilta Suomea ollen Uudeltamaalta, Varsinais- Suomesta, Pirkanmaalta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Nauhoitetut haastatteluaineistot litteroitiin sanatarkasti ja analysoitiin temaattisen analyysin avulla, NVivo-ohjelmaa hyödyntäen. Opettajien ammatillisen osaamisen voidaan nähdä rakentuvan niin kognitiivisista, toiminnallisista, sosiaalisista kuin meta-kompetensseistakin. Osaa työn osa-alueista, kuten ohjausta, kuvattiin kaikille neljälle kompetenssialueelle sijoittuvien taitojen kautta. Opettajien kokemuksissa työelämäyhteistyöhön liittyy niin positiivisia tekijöitä, kuin myös haasteita. Joissain tapauksissa opettajan mahdollisuudet puuttua työpaikan oppimisympäristössä ilmeneviin epäkohtiin nähtiin varsin rajallisina. Tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä ammatillisen opettajan asiantuntijuuden rakentumisesta.
28 Nov 2018

Event (Conference)

TitleAMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät
Period1/01/00 → …
Location
City

Related by researcher

 1. Opponent, Maria Christidis doctoral defence

  Activity: ExaminationPre-examination of dissertation or acting as opponent to doctoral students

 2. Tutkiva oppiminen luonnontieteellisen opetuksen tukena mobiilissa oppimisympäristössä

  Activity: ExaminationPre-examination of dissertation or acting as opponent to doctoral students

 3. Ammattikasvatuksen aikakauskirja (Journal)

  Activity: Publication peer-review and editorial workMembership of an editorial board

 4. Evaluation of finding applications for the Finnish Work Environment Fund

  Activity: ExaminationEvaluation of funding applications

 5. Expanding Opportunities of the Use of Concept Mapping as an Assessment Tool in Science Education

  Activity: ExaminationPre-examination of dissertation or acting as opponent to doctoral students

 6. Locating apprenticeship training in the Finnish VET system

  Activity: Talk or presentationConference presentation

 7. Vocational Education and the Learning Curriculum at Work

  Activity: Talk or presentationConference presentation

 8. Education and Inequality in Digital Opportunities - Differences in Digital Engagement Among Finnish Lower and Upper Secondary School Students

  Activity: ExaminationPre-examination of dissertation or acting as opponent to doctoral students

 9. Excellence, Innovation & Creativity in Basic to Higher Education & Psychology

  Activity: Participating in or organising an eventMembership of a scientific or program committee of a conference or seminar

ID: 17271400