Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Department of Industrial Management

Research unit: Department

1401 - 1450 out of 1,604Page size: 50
 1. Hosting a visitor
 2. Malin Johansson

  Miia Martinsuo (Host)
  15 Aug 201619 Aug 2016

  Activity: Hosting a visitor

 3. Stefano Boy

  Juha Vasara (Host)
  17 Feb 201619 Feb 2016

  Activity: Hosting a visitor

 4. Evaluation of activities
 5. Arviointiryhmän jäsen

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Examiner)
  2008

  Activity: ExaminationEvaluation of activities

 6. Korkeakoulujen arviointineuvoston erikoistumisopintolautakunnan varajäsen

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Examiner)
  1998

  Activity: ExaminationEvaluation of activities

 7. Mid-term evaluation of research project

  Jussi Heikkilä (Examiner)
  2014

  Activity: ExaminationEvaluation of activities

 8. Teknillisen korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointiryhmän jäsen

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Examiner)
  2007

  Activity: ExaminationEvaluation of activities

 9. Statement of assessment of professorship
 10. Asiantuntijalausunto: Informaatioteknologian ja kauppatieteiden professuurin pätevyydestä

  Tuomo Timo Juhani Peltonen (Examiner)
  2009

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 11. Asiantuntijalausunto: Innovaatiokulttuurit ja moninaisuuden johtaminen, professorin määräaikainen työsuhde

  Tuomo Timo Juhani Peltonen (Examiner)
  21 Sep 2009

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 12. Asiantuntijalausunto: Konseptijohtamisen professorin virantäyttö

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2003

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 13. Asiantuntijalausunto: Konseptijohtamisen professorin virantäyttö

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2002

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 14. Asiantuntijalausunto: Liiketaloustieteen, erityisesti konseptijohtamisen professorin virantäyttö

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  6 Mar 2007

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 15. Asiantuntijalausunto: liiketataloustieteen, erityisesti konseptijohtamisen määräaikainen professorin virka

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2007

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 16. Asiantuntijalausunto: Markkinoinnin professorin määräaikainen virantäyttö

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2005

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 17. Asiantuntijalausunto: Markkinoinnin professorin määräaikainen virantäyttö

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2003

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 18. Asiantuntijalausunto: Professorin tehtäväntäytön asiantuntija

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  20 Sep 2012

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 19. Asiantuntijalausunto: Professorin virka, johtaminen ja organisaatiot, erityisesti yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Examiner)
  2009

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 20. Asiantuntijalausunto: Professorin virka, teknologiatutkimus, erityisesti kvantitatiiviset menetelmät

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2008

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 21. Asiantuntijalausunto: Professorin virka, tuotantotalous, erityisesti teollisuustalous

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Examiner)
  2006

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 22. Asiantuntijalausunto: professuren i industriell ekonomi

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2003

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 23. Asiantuntijalausunto: Stiftungsprofessor - Entrepreneurship und Management der Klein- und Mittelbetrieb

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Examiner)
  2001

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 24. Asiantuntijalausunto: Strategisen johdon laskentatoimen professorin tehtäväntäytön asiantuntija

  Petri Suomala (Examiner)
  2013

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 25. Asiantuntijalausunto: Teknillisen tiedekunnan professorin virka (opetusalana projektijohtaminen)

  Markku Pirjetä (Examiner)
  2003

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 26. Asiantuntijalausunto: Teknologiatutkimuksen, erityisalana metodiikka, professorin virantäyttö

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2004

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 27. Asiantuntijalausunto: Teollisuustalouden professorin virka (opetusalana tuotekehitys, teknologiastrategia ja projektiliiketoiminta)

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Examiner)
  1999

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 28. Asiantuntijalausunto: Tuotantotalouden, erityisesti teollisen markkinoinnin professorin virantäyttö

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2009

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 29. Asiantuntijalausunto: Tuotantotalouden, erityisesti teollisuusyrityksen laskentatoimen professorin virka

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Examiner)
  1999

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 30. Asiantuntijalausunto: Tuotantotalouden, erityisesti tuotekehityksen professorin virantäyttö

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2002

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 31. Asiantuntijalausunto: Tuotantotalouden, eritysesti kustannusjohtamisen professorin tehtäväntäytön asiantuntija

  Petri Suomala (Examiner)
  2013

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 32. Asiantuntijalausunto: Tuotantotalouden professorin virka

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Examiner)
  1992

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 33. Asiantuntijalausunto: Tuotantotalouden professorin virka (opetusalana logistiikka)

  Markku Pirjetä (Examiner)
  2002

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 34. Asiantuntijalausunto: Työpsykologian ja johtamisen professuuri

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Examiner)
  2007

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 35. Asiantuntijalausunto: Yrittäjyyden apulaisprofessorin virka

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Examiner)
  1995

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 36. Evaluation of Associate Professor

  Miia Martinsuo (Examiner)
  2014

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 37. Evaluation of Professor Position in Industrial Engineering and Management

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2014

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 38. Evaluation of Professor Position in Strategy Research, Sustainable Value Creation

  Petri Suomala (Examiner)
  2014

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 39. Lausunto liiketaloustieteen, erityisesti johtamisen professorin tehtävän hakijoista

  Tuomo Timo Juhani Peltonen (Examiner)
  2013

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 40. Reviewer task: Portland State University, Portland, USA

  Saku Mäkinen (Examiner)
  2013

  Activity: ExaminationStatement of assessment of professorship

 41. Statement of assessment of docentship
 42. Asiantuntijalausunto: Dosentti, markkinointi, erityisesti digitaalinen liiketoiminta

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2009

  Activity: ExaminationStatement of assessment of docentship

 43. Asiantuntijalausunto: Dosentti, teknologiatutkimus, tieto- ja viestintäteknologian yleistyminen

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2006

  Activity: ExaminationStatement of assessment of docentship

 44. Asiantuntijalausunto: Dosentti, tuotantotalous, erityisesti innovaatiojohtaminen

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Examiner)
  2009

  Activity: ExaminationStatement of assessment of docentship

 45. Asiantuntijalausunto: Dosentuuri

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2014

  Activity: ExaminationStatement of assessment of docentship

 46. Asiantuntijalausunto dosentuurin täytössä

  Saku Mäkinen (Examiner)
  2012

  Activity: ExaminationStatement of assessment of docentship

 47. Asiantuntijalausunto: Dosentuuri, teknologiaoikeus, teknologiainnovaatiot ja teknologiapolitiikka

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2009

  Activity: ExaminationStatement of assessment of docentship

 48. Asiantuntijalausunto: Dosentuuri, teknologiaoikeus, teknologiainnovaatiot ja teknologiapolitiikka

  Senja Marita Svahn (Examiner)
  2009

  Activity: ExaminationStatement of assessment of docentship

 49. Asiantuntijalausunto: Dosentuuri, Yrittäjyys, erityisesti uuden yritystoiminnan luominen ja yritysten kasvu

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Examiner)
  2007

  Activity: ExaminationStatement of assessment of docentship

 50. Asiantuntijalausunto: Hallintotieteen, erityisesti tiedontutkimuksen dosentuuri

  Tuomo Timo Juhani Peltonen (Examiner)
  2013

  Activity: ExaminationStatement of assessment of docentship

 51. Asiantuntijalausunto: Industriell ekonomi dosentuuri, kauppatieteen tri Norman, R.

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Examiner)
  1993

  Activity: ExaminationStatement of assessment of docentship

 52. Asiantuntijalausunto: Maanpuolustuskorkeakoulun dosentuuri, opetusalana projektinhallinta ja muutosjohtaminen

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Examiner)
  2008

  Activity: ExaminationStatement of assessment of docentship

 53. Asiantuntijalausunto: markkinoinnin dosentuuri

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2001

  Activity: ExaminationStatement of assessment of docentship

ID: 22515