Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Department of Information Management and Logistics

Research unit: Department

 1. Published

  Three positives make one negative: Public sector is procurement

  Alanne, A., Hellsten, P., Pekkola, S. & Saarenpää, I., 2015, Electronic Government: 14th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2015, Thessaloniki, Greece, August 30 -- September 2, 2015, Proceedings. Springer Verlag, Vol. 9248. p. 321-333 13 p. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); vol. 9248).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 2. Published

  Tiedolla johtaminen ei ole mikään tyhjä iskulause

  Laihonen, H. & Lönnqvist, A., 2013, In : Aamulehti. p. 14-14 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 3. Published

  Tiedolla johtaminen : Kunnan johtaminen edellyttää helikopteriperspektiiviä

  Laihonen, H., 2012, In : Akseli - Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta. 3, p. 14-15

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 4. Published

  Tiedolla johtaminen tarkoittaa tiedon hyödyntämistä

  Laihonen, H. & Lönnqvist, A., 2013, In : Tietoasiantuntija. 4, p. 30-30 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 5. Published

  Tiedon jalostaminen osaamiseksi - vertaileva tutkimus yksityisen ja julkisen sektorin työterveyshuolto-organisaatioissa

  Mannermaa, K., 19 Apr 2013, Tampere University of Technology. 317 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1117)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 6. Published

  Tiedonkulku tarvitsee menestystarinoita

  Laihonen, H., 2010, In : Premissi. p. 12-14

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 7. Published

  Tiedon merkitys organisaation muuttumiselle ja uudistumiselle

  Markova, M., 2005, Unknown Publisher. 72 p. (e-Business Research Center, Research reports; vol. 27)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 8. Published

  Tiedon merkitys Suomen puolustamisessa

  Helokunnas, T., Laukkanen, T. & Viitanen, K., 2003, In: Piiroinen, M. Verkkotaistelu 2020, Taustatutkimus Maavoimien Taistelun kuvat 2020 tutkimukseen. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu Taktiikan laitos, p. 43-54

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 9. Published

  Tiedon tulkinnat ja näkymätön dynamiikka: Solipsismi, representationismi ja autopoiesis organisaation ohjautumisen kannalta

  Isomäki, M., 2004, Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö: Avauksia aluekehityksen näkymättömään dynamiikkaan. Sotarauta, M. (ed.). p. 270-282

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 10. Published

  Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus

  Liimatainen, H., Pöllänen, M., Kallionpää, E., Nykänen, L., Stenholm, P., Tapio, P. & McKinnon, A., 2012, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 83 p. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; no. 1)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 11. Published

  Tiekuljetusjärjestelmän tulevaisuuskuvat elinkeinoelämän toimintaedellytysten perustana

  Rantala, J. & Mäntynen, J., 2012, Seminaariesitelmät. Väylät & Liikenne 2012 -seminaari 29.-30.8.2012, Turku. Helsinki: Suomen Tieyhdistys, p. 363-365 (Väylät & Liikenne).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

 12. Published

  Tiekuljetusten energiatehokkuutta ei ole onnistuttu parantamaan Pohjoismaissa

  Nykänen, L., 2015, In : Tie ja Liikenne. 5/2015, p. 16-17 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 13. Published

  Tiekuljetusten hiilidioksidipäästötavoitteet saavutettavissa

  Liimatainen, H., 2013, In : Tie ja Liikenne. 5, p. 28-30 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 14. Published

  Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli: Tilaajaohjeistus

  Nykänen, L. & Viri, R., Dec 2016, Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. 18 p. (Trafin tutkimuksia; no. 13)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 15. Published

  Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli - kokeilututkimus

  Liimatainen, H., Nykänen, L., Hyytinen, T. & Vasara, J., 2014, Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. 58 p. (Trafin tutkimuksia; no. 3)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 16. Published

  Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli – ohjeistus ja käyttöliittymä

  Nykänen, L. & Karhula, K., 2015, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. 42 p. (Trafin tutkimuksia; vol. 2015, no. 2)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 17. Published

  Tieliikenteen toimintaympäristö ja liikkuminen vuonna 2030 - neljä skenaariota

  Pöllänen, M., Nykänen, L., Liimatainen, H. & Wallander, J., 2014, Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. 76 p. (Trafin tutkimuksia; no. 1)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 18. Published

  Tietämyksenhallinnan käytännöt pirkanmaalaisissa PK-yrityksissä

  Helander, N., Kukko, M., Virtanen, P., Väisänen, J. & Yliniemi, T., 2007, Tampere University of Technology (TUT) and University of Tampere (UTA). 36 p. (e-Business Research Center, Research Reports; vol. 40)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 19. Published

  Tietämyksen hallinta kasvuyrityksissä

  Kukko, M. & Ainamo, A., 2004, In : Hallinnon Tutkimus. 23, 1, p. 48-61

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 20. Published

  Tietämyksenhallinta osana organisaation toimintaa – hallintaa vai hämmennystä?

  Väyrynen, H., Helander, N. & Jalonen, H., 2015, In : Hallinnon Tutkimus. 34, 4, p. 310-325 16 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 21. Published

  Tietämyksenhallinta suomalaisissa yrityksissä: Loppuraportti, TSR-hanke 113295

  Helander, N., Väyrynen, H., Kukko, M. & Jalonen, H., 2015, Tampereen Teknillinen Yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos. 82 p.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 22. Published

  Tietointensiivinen palvelutoiminta, näkökulmina kompleksisuus ja tiedonhallinta

  Maula, M. (ed.) & Peltoniemi, M. (ed.), 2005, Tampere: Unknown Publisher. (e-Business Research Center, Research reports; vol. 25)

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 23. Published

  Tietointensiiviset liike-elämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota

  Laihonen, H., Lönnqvist, A. & Käpylä, J., 2011, In : Liiketaloudellinen Aikakauskirja. 3, p. 329-351

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 24. Published

  Tietointensiiviset palveluorganisaatiot liiketoimintaekosysteemin agentteina

  Vuori, E., 2005, Unknown Publisher. 8 p. (e-Business Research Center, Research reports; vol. 25)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 25. Published

  Tietointensiiviset palvelut liiketoimintaekosysteemeissä, agenttipohjaisen mallintamisen mahdollisuudet - käsiteanalyyttinen tutkimus

  Vuori, E., 2005, Tampere: Unknown Publisher. 68 p. (e-Business Research Center, Research Report; vol. 16)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 26. Published

  Tieto- ja osaamisintensiivisistä palveluista uusi menestystekijä

  Maula, M., 2004, In : Prima. syyskuu, p. 72-73

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 27. Published

  Tietojärjestelmän hankinta on ostajan ja myyjän yhteisponnistus

  Pekkola, S., 2009, In : Helsingin sanomat. p. 1 s

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 28. Published

  Tietojohtajan taskukirja. Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen

  Käpylä, J. & Salonius, H., 2013, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi. 82 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 29. Published

  Tietojohtaminen

  Laihonen, H., Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. & Yliniemi, T., 2013, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi. 84 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 30. Published

  Tietojohtaminen lisää tuottavuutta

  Helander, N. & Lönnqvist, A., 2012, In : Aamulehti. p. 23-23

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 31. Published

  Tietojohtaminen osaksi kunnan strategista johtamista

  Jalonen, H., Laihonen, H. & Lönnqvist, A., 2012, In : Hallinnon Tutkimus. 31, 2, p. 138-147

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 32. Published

  Tietojohtaminen tutkimusalueena

  Lönnqvist, A. (ed.), Blomqvist, K. (ed.), Hannula, M. (ed.), Kianto, A. (ed.), Kärkkäinen, H. (ed.), Maula, M. (ed.) & Ståhle, P. (ed.), 2007, Pilot-kustannus. 141 p.

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 33. Published

  Tietoturvallisuus pirkanmaalaisissa tietointensiivisissä PK-yrityksissä

  Ilvonen, I., 2006, Tampere University of Technology (TUT) and University of Tampere (UTA). 69 p. (e-Business Research Center, Research reports; vol. 35)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 34. Published

  Tietovirrat itseorganisoituvan toiminnan mahdollistajina

  Laihonen, H., 2005, Unknown Publisher. (e-Business Research Center, Research reports; vol. 25)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 35. Published

  Tietovirrat tietointensiivisessä palveluorganisaatiossa

  Laihonen, H., 2005, Tampere: Unknown Publisher. 65 p. (e-Business Research Center, Research Report; vol. 14)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 36. Published

  Tietovirrat tietointensiivisissä organisaatioissa - case ohjelmistotuotanto

  Koivuaho, M. & Laihonen, H., 2005, Unknown Publisher. (e-Business Research Center, Research reports; vol. 25)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 37. Published

  Tieto ymmärrykseksi visualisoimalla

  Jalonen, H., Lehtonen, J. & Lönnqvist, A., 2009, In : Fakta. 3

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 38. Published

  Time in Information Operations

  Kuusisto, T. & Kuusisto, R., 2004, 4th Australian Information Warfare & IT Security Conference, University of South Australia, Adelaide, Australia, 20-21 November, 2003. Australia: University of South Australia, p. 203-221

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 39. Published

  Timing the information system upgrade

  Kankaanpää, I. & Pekkola, S., 2010, ECIS 2010, 18th European Conference on Information Systems, Pretoria, South Africa, 6.-9.6.2010. p. 1-12 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 40. Published

  Together We Stand, Divided We Fall – Analyzing Information Systems Acquisition as Service

  Hellsten, P., Alanne, A., Pekkola, S. & Tuunanen, T., 10 Jan 2016, Proceedings of Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-49). United States: IEEE Computer Society, p. 4870-4879 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 41. Published

  Toimialarakenteen vaikutukset tiekuljetusten määrään, tehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöihin Suomessa 1995-2030

  Liimatainen, H., 2012, Seminaariesitelmät. Väylät & Liikenne 2012 -seminaari 29.-30.8.2012, Turku. Helsinki: Suomen Tieyhdistys, p. 371-377 (Väylät & Liikenne).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

 42. Published

  Toimijoiden roolit logistiikkakeskusten kehittämisessä

  Rantala, J. & Eckhardt, J., 2012, Logistiikkakeskuksen kehittäjän käsikirja. Hyvinkää: Teknologiakeskus TechVilla Oy, p. 59-62 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 43. Published

  Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

  Kiiskinen, E., Kallionpää, E., Metsäpuro, P. & Rantala, J., 2013, Tampere: Tampereen Teknillinen Yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos. 79 p. (Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti; vol. 87)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 44. Published

  To network or not to network? Analysis of the Finnish software industry-A networking approach

  Yrjönkoski, K., Helander, N. & Jaakkola, H., 2016, Software Business: 7th International Conference, ICSOB 2016, Ljubljana, Slovenia, June 13-14, 2016, Proceedings. Springer Verlag, p. 124-134 11 p. (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 240).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 45. Published

  Top management´s perception of knowledge management in a vocational education and training organization in Finland

  Syysnummi, P. & Laihonen, H., 2014, In : International Journal of Educational Management. 28, 1, p. 53-65 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 46. Published

  Total Productivity measurement based on partial productivity ratios

  Hannula, M., 2002, In : International Journal of Production Economics. 78, p. 57-67

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 47. Published

  Total quality management and balanced scorecard - A comparative analysis

  Hannula, M., Kulmala, H. I. & Suomala, P., 2005, Total Quality Management - An Introduction. Gopal, V. V. (ed.). p. 45-61

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 48. Published

  Toward a Semantically Rich Business Modelling Language for the Automatic Composition of Web Services

  Dini, P., Kuusisto, T., Corallo, A., Ferronato, P. & Rathbone, N., 2004, Proceedings of e-Business Research Forum eBRF 2003, Tampere, Finland, Frontiers fo e-Business Research 2003, FeBR 2003. Hannula, M., Järvelin, A-M. & Seppä, M. (eds.). Tampere: eBRC, Tampere University of Technology & University of Tampere, p. 474-492

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 49. Published

  Toward a theory of information systems acquisition decision making

  Hellsten, P., Pekkola, S., Tuunanen, T. & Ylinen, M., 11 Dec 2016, Journal of the association for information systems theory development workshop.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 50. Published

  Toward in-depth analysis of tran punctuality data

  Paavilainen, J. & Salkonen, R., 2010, Proceedings of WCTR 2010 Lisbon - World Conference on Transport Research. p. 1-19 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 51. Published

  Towards a Business-Driven Process Model for Knowledge Security Risk Management: Making Sense of Knowledge Risks

  Ilvonen, A., Jussila, J. J. & Kärkkäinen, H., 2016, In : International Journal of Knowledge Management. 11, 4, p. 1-18 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 52. Published

  Towards a critical societal knowledge management

  Käpylä, J., 2012, In : Journal of Intellectual Capital. 13, 3, p. 288-304

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 53. Published

  Towards a maturity modeling approach for the implementation of industrial internet

  Menon, K., Kärkkäinen, H. & Lasrado, L., 1 Jul 2016, Proceeding of the 20th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS 2016): June 27-July 1, 2016. Association for Information Systems AIS, 38

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 54. Published

  Towards an Information Management Perspective in Media Industry - Developing the Field of Media Business Information Management on the Example of Social Customer Relationship Management (CRM)

  Lugmayr, A., Huhtaharju, T. & Mäkelä, J., 2013, European Media Management Education Association Conference, Digital Transformations and Transactions, 13.-14.6.2013, Bournemouth, UK. European Media Management Education Association, p. 1-15 15 p. (European Media Management Education Association Conference).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 55. Published

  Towards Business Potential of Workplace Services in Finland

  Jylhä, T., Vuolle, M., Nenonen, S. & Virtaneva, M., 2015, 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization: May 28-29 2015, Tampere, Finland. Elsevier, Vol. 21. p. 518-523 6 p. (Procedia Economics and Finance).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 56. Published

  Towards future PLM maturity assessment dimensions

  Silventoinen, A., Pels, H. J., Kärkkäinen, H. & Lampela, H., 2011, Proceedings of PLM11 8th International Conference on Product Lifecycle Management, 11th - 13th July 2011, Eindhoven, the Netherlands. Eindhoven: IFIP, p. 1-14 14 p. (International Conference on Product Lifecycle Management PLM).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 57. Published

  Towards Maturity Modeling Approach for Social Media Adoption in Innovation

  Jussila, J. J., Kärkkäinen, H. & Lyytikkä, J., 2011, The 4th ISPIM Innovation Symposium, 29 November - 2 December, 2011, Wellington, New Zealand. Manchester: International Society for Professional Innovation Management ISPIM, p. 1-14 14 p. (ISPIM Innovation Symposium).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 58. Published

  Towards successful open source project evaluation

  Aaltonen, T., Helander, N. & Seppänen, M., 2008, Tampere University Press.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 59. Published

  Traditional and emerging venture-to-capital business models

  Rasila, T. & Okkonen, J., 2002, Frontiers of e-Business Research 2002, FeBR 2002, Tampere, Finland. Hannula, M., Järvelin, A-M. & Seppä, M. (eds.). p. 411-428

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 60. Published

  Traditional and emerging venture-to-capital business models

  Rasila, T. & Okkonen, J., 2006, Unknown Publisher. (In: Seppä, M. From Venture Capital to Knowledge Capital: The Rise of Knowledge Investors. e-Business Research Center. Research reports; vol. 29)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 61. Published

  Trafiksystemet i framtiden, strategier och visioner i de nordiska länderna

  Kalenoja, H. & Pöllänen, M., 2008, Via Nordica 2008 Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress, Helsinki, Finland, den 9 - 11 juni 2008. p. 8 p

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

 62. Published

  Transfer of performance information as a driver of network performance

  Laihonen, H. & Pekkola, S., 2014, PMA Conference 2014, Performance Management Designing the high-performing organization, 25.-27.6.2014, Aarhus, Denmark. Cambridge, UK: Performance Management Association PMA, p. 1-12 12 p. (Performance Management Association Conference).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 63. Published

  Transferring experience into an organizational resource

  Hovila, H. & Okkonen, J., 2006, Proceedings of the 7th European Conference on Knowledge Management 4-5 September 2006, Budapest, Hungary. Fehér, P. (ed.). p. 250-259

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 64. Published

  Transforming innovation process for services: A Case study

  Vuori, E., 2007, Innovation for Growth: The Challenges for East & West, The XVIII ISPIM Conference Annual Conference, Warsaw, Poland, 17-20 June, 2007. Torkkeli, M. (ed.). p. 12 p

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 65. Published

  Travel-related Zones of Urban Form in Urban and Peri-Urban areas

  Ristimäki, M. & Kalenoja, H., 2011, 3rd World Planning Schools Congress 2011, Perth, Australia, 4-8 July 2011. Perth: The University of Western Australia, p. 1-16 16 p. (World Planning Schools Congress).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 66. Published

  Trends and Challenges in Managing Daily Consumer Goods Supply Chains

  Kallionpää, E., Rantala, J. & Helander, N., 2013, Proceedings of the 18th International Symposium on Logistics (ISL 2013), 7.-10.7.2013, Vienna, Austria. Nottingham University Business School, p. 545-552 8 p. (International Symposium on Logistics).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 67. Published

  Trends of energy efficiency in Finnish road freight transport 1995-2009 and forecast to 2016

  Liimatainen, H. & Pöllänen, M., 2010, In : Energy Policy. 38, 12, p. 7676-7686 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 68. Published

  Triangle of Business Intelligence, Performance Measurement and Knowledge Management

  Okkonen, J., Pirttimäki, V., Hannula, M. & Lönnqvist, A., 2002, In: Berg, P.O., The IInd Annual Conference on Innovative Research in Management, EURAM 2002, May 9-11, 2002, Stockholm, Sweden. Sweden, Stockholm, p. 13 s

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

 69. Published

  Trust-related network collaboration - difficulties, potential and paradoxes

  Aramo-Immonen, H., Mäenpää, S., Breite, R. & Jussila, J. J., 2010, Tampere University of Technology. 41 p. (Tampere University of Technology. Department of Business Information Management and Logistics, Tampere University of Technology. Pori Unit)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 70. Published

  Tulevaisuus syntyy tekemällä

  Mäntynen, J., 2013, In : Tie ja Liikenne. 7, p. 22-22 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 71. Published

  Tuloksellisuus edellyttää tuloksia

  Laihonen, H. & Jääskeläinen, A., 2013, In : TELMA - Työelämän kehittämisen erikoislehti. 4, p. 36-37 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 72. Published

  Tunnedata toimintaprosessien kehittämisessä - faktaa vai fiktiota?

  Helander, N., Jussila, J., Boedeker, M. & Jalonen, H., Dec 2016, In : Tietoasiantuntija. 5, 31, p. 12-14

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 73. Published

  Tunneli johtaa joko huonoon tai hyvään kehitykseen

  Wallander, J., Ollikainen, J., Simola, T., Kestinen, S., Mannila, T., Dobrowski, T., Uitti, T. & Wahlroos, J., 2013, In : Tamperelainen, 11.9.2013.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 74. Published

  Tunnen, siis olen

  Jalonen, H., Vuolle, M., Hurmerinta, L. & Heinonen, L., 29 Feb 2016, Negatiiviset tunteet - positiivinen bisnes. Jalonen, H., Vuolle, M. & Heinonen, L. (eds.). Helsinki: Talentum Pro, p. 241-247 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 75. Published

  Tunteet hyötykäyttöön työpaikalla

  Vuolle, M., Lintinen, J. & Salonius, H., 29 Feb 2016, Negatiiviset tunteet - positiivinen bisnes. Jalonen, H., Vuolle, M. & Heinonen, L. (eds.). Helsinki: Talentum Pro, p. 125-171 46 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 76. Published

  Tunteet ja osaaminen organisaation menestystekijöinä

  Hannula, M., 2007, Strategia, tunteet ja toiminta. Juuti, P. (ed.). p. 73-84

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 77. Published

  Tuottavuuden kehittäminen Suomessa, haasteet ja tutkimustarpeet

  Käpylä, J., Jääskeläinen, A., Seppänen, S., Vuolle, M. & Lönnqvist, A., 2008, Helsinki: Unknown Publisher. 136 p. (Työsuojelurahaston selvityksiä; vol. 1)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 78. Published

  Tuottavuuden mittaaminen palveluorganisaatioissa

  Lönnqvist, A., Palvalin, M. & Vuolle, M., 2013, ICT ja palvelut. Näkökulmia tuottavuuden kehittämiseen. Helsinki: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, p. 50-53 3 p. (ETLA B; no. 259).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 79. Published

  Tuottavuushyppy syntyy turhaa vähentämällä

  Lönnqvist, A. & Kulmala, H., 2012, In : Talouselämä. 15, p. 67-68

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 80. Published

  Tuottavuusloikka sosiaalisen median avulla

  Jussila, J. J., Kärkkäinen, H., Aramo-Immonen, H. & Huhtamäki, J., 2015, TiedeAreena 2015. Väkiparta, M. (ed.). Pori: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos, p. 26-27 2 p. ( Laitosraportti - TUT Publication series).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 81. Published

  Tuottavuus nousuun aineettoman pääoman avulla?

  Lönnqvist, A. & Kujansivu, P., 2006, In : Insinööri. 11, p. 18-19

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 82. Published

  Turvallinen vai vähäpäästöinen?

  Pöllänen, M., 2013, In : 3T. Teknologia, talous, työelämä. 13, p. 2-2 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 83. Published

  Tutkimuksen tekeminen saa olla kivaa

  Lönnqvist, A., 2013, In : Aamulehti. p. B14 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 84. Published

  Tutkimusta ja opetusta Tampereella, Aineeton pääoma johtamisen näkökulmasta

  Lönnqvist, A., 2006, In : IPR info. 2, p. 27-29

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 85. Published

  Tyytyväiset asiakkaat julkisten palvelujen laadun mittaajina

  Jääskeläinen, A. & Laihonen, H., 2013, In : Kuntalehti. 16, p. 60 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 86. Published

  Ubiquity of information and context: activity theoretical perspective on the claims and promises of semantic web

  Pekkola, S. & Wideroos, K., 2008, Proceedings of IRIS31, Åre, Sweden, August 10-13, 2008. p. 16 p

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

 87. Published

  Understanding customer productivity in mobile business services

  Vuolle, M., 2008, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Third Edition on: Intellectual capital dynamics & innovation capabilities, June 26-27, 2008, Matera, Italy. Schiuma, G. & Lerro, A. (eds.). Center for Value Management - University of Basilicata, p. 436-444

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 88. Published

  Understanding Enterprise Architecture: Perceptions by the Finnish Public Sector

  Lemmetti, J. & Pekkola, S., 2012, Electronic Government. 11th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2012, Kristiansand, Norway, September 3-6, 2012. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer, p. 162-173 (IFIP WG 8.5 International Conference; vol. 7443).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 89. Published

  Understanding how the ese of ICT services improves productivity: A case of remote login among city employees in Finland

  Käpylä, J., 2009, The Proceedings of the 3rd European Conference on Information Management and Evaluation, University of Gothenburg, Sweden, 17-18 september 2009. Ljungberg, J. & Grundén, K. (eds.). Academic Pubishing Limited Reading, p. 248-257

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 90. Published

  Understanding the knowledge accumulation process - Implications for the adoption of inventory management techniques

  Niemi, P., Huiskonen, J. & Kärkkäinen, H., 2009, In : International Journal of Production Economics. 118, 1, p. 160-167

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 91. Published

  Understanding the transformation of intellectual capital into value - Creating a method for measuring and managing knowledge flows

  Koivuaho, M. & Laihonen, H., 2009, Proceedings of EBRF 2008. Helander, N., Hannula, M., Ilvonen, I. & Seppä, M. (eds.). Tampere University of Technology (TUT), University of Jyväskylä (JYU), p. 1-10 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 92. Published

  Understanding the value creation potential of mobile business services from the perspective of the customer organisation

  Käpylä, J., 2009, : Service Engineering and Management Summer School 2009 Proceedings. Ala-Risku, T. (ed.). p. 22-34

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 93. Published

  University Students’ Perceptions of Academic Writing: An Academic Literacies Perspective

  Tukiainen, M., Mäkinen, M. & Helander, N., 16 Nov 2015, ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015.. p. 7589-7595 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 94. Published

  Unohda asiakaskokemus - mittaa onnistumista

  Laihonen, H., Lönnqvist, A. & Jääskeläinen, A., 2012, In : Talouselämä. 33, p. 1-1 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 95. Published

  Upcoming challenges for streaming media content distribution

  Iskander, N. & Lugmayr, A., 2010, Adjunct Proceedings EuroITV2010 web.sharing.tv.content, 9th-11th June 2010, Tampere, Finland. Peng, C., Vuorimaa, P., Naranen, P., Quico, C., Harbo, G. & Lugmayr, A. (eds.). Tampere University of Technology, p. 1-5 5 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 96. Published

  Usability as a driver of customer productivity in mobile business services

  Käpylä, J., Kaasinen, E., Lönnqvist, A. & Väänänen-Vainio-Mattila, K., 2009, Proceedings of International Forum IFKAD 2009, Glasgow, UK 17-18 February, 2009. p. 27 p

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 97. Published

  Use of Performance measurement in V2C activity

  Jungman, H., Okkonen, J., Rasila, T. & Seppä, M., 2004, In : Benchmarking. 11, 2, p. 175-189

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 98. Published

  Use of Performance Measurement in V2C Activity

  Jungman, H., Okkonen, J., Rasila, T. & Seppä, M., 2002, Proceedings of The International Business & Economics Research Conferenc Las Vegas, Nevada, October 2002, USA. p. 10 s

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

 99. Published

  User identification approach based on simple gestures

  Guna, J., Stojmenova, E., Lugmayr, A., Humar, I. & Pogacnik, M., 2012, Proceedings of the 5th International Workshop on Semantic Ambient Media Experience, SAME, in Conjunction with Pervasive 2012, 18 June 2012, Newcastle, UK. Lugmayr, A., Risse, T., Stockleben, B., Kaario, J., Pogorelc, B. & Serral Asensio, E. (eds.). Tampere, Finland: Tampere University of Technology, p. 10 (International Workshop on Semantic Ambient Media Experience).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 100. Published

  User identification approach based on simple gestures

  Guna, J., Stojmenova, E., Lugmayr, A., Humar, I. & Pogacnik, M., 2013, In : Multimedia Tools and Applications. p. 1-16 16 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

ID: 22525