Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Department of Information Management and Logistics

Research unit: Department

 1. Published

  Laadukas talvihoitoprosessi

  Karhula, K., 2013, In : Poljin. 3, p. 14-17 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 2. Published

  Lääke julkisen palvelun kipuihin

  Laihonen, H., 2014, In : Aamulehti. p. B4-B4 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 3. Published

  Lahden seudun liikennetutkimus 2010, Osaraportti 1: Henkilöliikennetutkimus

  Kalenoja, H., Lintusaari, M. & Pajarre, M., 2010, Uudenmaan ELY-keskus, Lahden kaupunki, Asikkalan kunta, Hollolan kunta, Nastolan kunta, Orimattilan kaupunki, Päijät-Hämeen liitto. 53 p.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 4. Published

  Lean start-up companies by means of crowdsourcing

  Erkinheimo, P., Jussila, J. & Kärkkäinen, H., 10 Jul 2015, In : Journal of Innovation Management. 3, 2, p. 17-20 4 p.

  Research output: Contribution to journalLetterScientificpeer-review

 5. Published

  Learning from and with Customers with Social Media: A Model for Social Customer Learning

  Jussila, J., Kärkkäinen, H. & Leino, M., 2012, In : International Journal of Management, Knowledge and Learning. 1, 1, p. 5-25

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 6. Published

  Learning from existing performance information in public service organizations

  Jääskeläinen, A., Kujansivu, P. & Lönnqvist, A., 2009, 5th Conference on Performance Measurement and Management Control, EIASM, September 23-25, 2009, Nice, France. p. 21 p

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 7. Published

  Learning in networks: an exploration from innovation perspective

  Hallikas, J., Kärkkäinen, H. & Lampela, H., 2009, In : International Journal of Technology Management. 45, 3, p. 229-243

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 8. Published

  Legitimising information security policy during policy crafting: exploring legimitising strategies

  Niemimaa, E., 2016, Proceedings of the 27th Australasian Conference on Information Systems (ACIS 2016): 5th-7th December 2016. 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 9. Published

  Lentoasemat ovat investointi Suomen menestykseen

  Mäntynen, J., 2013, In : Kauppalehti.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 10. Published

  Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa

  Niiranen, K. & Mäntynen, J., 2010, Väylät ja Liikenne 2010, Jyväskylä Paviljonki 13.- 14.10.2010. p. 497-502

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 11. Published

  Life-cycle of the games industry, The specificities of creative industries

  Peltoniemi, M., 2008, 12th International MindTrek Conference: Entertainment and Media in the Ubiquitos Era, Tampere, Finland, October 2008. Lugmayr, A. (ed.). p. 54-58

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 12. Published

  Liikennejärjestelmä ja ympäristöpolitiikka

  Leino, H., Laine, M., Kalenoja, H. & Santaoja, M., 2008, Kaupunki kasvaa, miten käy ympäristön? ACTA Suomen Kuntaliiton julkaisuja. Anttonen, K. (ed.). p. 66-75

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 13. Published

  Liikennejärjestelmän ja -hankkeiden kokonaisvaltainen arviointi

  Liimatainen, H., Viri, R., Haapamäki, R. & Tainio, M., 22 Dec 2016, Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. 72 p. (Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti; vol. 93)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 14. Published

  Liikennepalvelumallit ja vaikutusten arviointi. Liite 2, Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusraportti

  Kalenoja, H., Kallionpää, E., Moisala, A. & Ylä-Anttila, K., 2011, Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä. Syöksy -tutkimushankkeen loppuraportti. Helsinki: METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU, p. 1-143

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 15. Published

  Liikennesuunnittelun uusi aika nostaa pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvuun

  Vaismaa, K., 2010, Väylät ja Liikenne 2010, Jyväskylä Paviljonki 13. - 14.10.2010. p. 273-278

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 16. Published

  Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

  Kalenoja, H., 2008, In : Tiennäyttäjä. 3, p. 8-11

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 17. Published

  Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

  Kalenoja, H., Vihanti, K., Voltti, V., Korhonen, A. & Karasmaa, N., 2008, Helsinki: Ympäristöministeriö. 78 p. (Suomen ympäristö; no. 27)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 18. Published

  Liikenneturvallisuus: opetusmoniste

  Ahlroth, J. & Pöllänen, M., 2011, Tampere: TTY, Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 19. Published

  Liikennetutkimukset siirtymässä Internetiin

  Tiikkaja, H., 2011, In : Liikenteen suunta, Liikenneviraston T & K -Lehti. 1, p. 34-34

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 20. Published

  Liikennetutkimuksiin vastataan tulevaisuudessa myös Internetissä

  Tiikkaja, H., 2011, In : Tie ja Liikenne. 81, 3, p. 14-16

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 21. Published

  Liikenteen CO2-päästöjen vähennystoimenpiteiden kustannustehokkuus

  Liimatainen, H., 7 Sep 2016, Väylät & Liikenne 2016 Seminaariesitelmät: Tampere 7-8.9.2016. Suomen Tieyhdistys, p. 404-409 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 22. Published

  Liikenteen energiatehokkuustoimenpiteet osana EU:n 2030 ilmasto‐ ja energiatavoitteiden saavuttamista: vaikutukset, kustannukset ja työnjako

  Tuominen, A., Tervonen, J., Järvi, T., Mäkelä, K., Liimatainen, H., Nykänen, L. & Rehunen, A., 2015, Valtioneuvoston kanslia. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 14)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 23. Published

  Liikenteen häiriöhallinnan keinot Tampereen seudulla

  Salkonen, R. & Rauhamäki, H., 2008, Tampere: Unknown Publisher. 65 p. (Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinta ja logistiikka. Tutkimusraportti; vol. 73)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 24. Published

  Liikenteenhallinnan tulevaisuuden rooli ja organisoinnin vaihtoehdot

  Paavilainen, J. & Mäkelä, T., 2011, Helsinki: Liikennevirasto. 87 p. (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä; no. 6/2011)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 25. Published

  Liikenteen markkinat murroksessa - pysyvätkö yritykset kyydissä?

  Liimatainen, H. & Pöllänen, M., 13 Nov 2015, In : Talouselämä. 39/2015, p. 64 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 26. Published

  Liikenteen markkinat Suomessa

  Pöllänen, M., Mäkelä, T., Nykänen, L., Liimatainen, H. & Mäntynen, J., 2015, Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. 115 p. (Trafin tutkimuksia; no. 16/2015)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 27. Published

  Liikenteen päästöjä ei vähennetä vain tekniikalla

  Liimatainen, H., 2014, In : Talouselämä. 34, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 28. Published

  Liikenteen päästövähennyksissä kannattaa keskittyä tottumusten muuttamiseen

  Liimatainen, H., 11 Nov 2015, In : Tie ja Liikenne. 7/2015, p. 14-17 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 29. Published

  Liikenteen sujuvuus Tampereen seudulla 2008-2009

  Manelius, L. & Kalenoja, H., 2009, Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. 52 p. (Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos. Liikenne - ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti; vol. 75)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 30. Published

  Liikenteen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten synergiat ja vastakkainasettelut

  Pöllänen, M., Ahlroth, J., Aalto, E. & Liimatainen, H., 2013, Liikenteen turvallisuusvirasto. 141 p. (Trafin julkaisuja)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 31. Published

  Liikenteen turvallisuus ja ympäristövaikutukset - ristiriitoja vai synergioita?

  Pöllänen, M., 2013, In : Liikenteen suunta, Liikenneviraston T & K -Lehti. 3, p. 1-5 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 32. Published

  Liikenteen tutkimuskeskus Verne 5 vuotta!

  Liimatainen, H. & Pöllänen, M., 26 Oct 2016, In : Tie ja Liikenne. 5/2016, p. 18-19 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 33. Published

  Liiketoiminnan aineettomat menestystekijät: mittaa, kehitä ja johda

  Kujansivu, P., Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A. & Sillanpää, V., 2007, Helsinki: Talentum.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 34. Published

  Liiketoiminnan sähköistäminen PK-yrityksessä: Tapaustutkimus asiakkuudenhallinnan kehittämishankkeesta

  Martin, H., 2005, Tampere: Unknown Publisher. 71 p. (e-Business Research Center, Research Report; vol. 13)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 35. Published

  Liiketoiminnan sähköistyminen, Nykytila, tulevaisuuden haasteet ja tarve kansalliselle strategialle

  Seppä, M., Rissanen, T., Mäkipää, M., Ruohonen, M., Hannula, M. & Mäkinen, S., 2005, Tampere: Tampere University of Technology (TUT) and University of Tampere (UTA). 145 p. (e-Business Research Center. Research Report; vol. 22)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 36. Published

  Liiketoimintatiedon hallinta suomalaisissa suuryrityksissä vuonna 2007

  Halonen, P. & Hannula, M., 2007, Unknown Publisher. 49 p. (e-Business Research Center, Research Reports; vol. 37)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 37. Published

  Liiketoimintatiedon hallinta suomalaisissa suuryrityksissä vuosina 2002-2005

  Koskinen, A., Pirttimäki, V. & Hannula, M., 2005, Tampere: Unknown Publisher. 37 p. (e-Business Research Center. Research Reports; vol. 21)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 38. Published

  Liikkuminen vapaa-ajalla, tutkimus vapaa-ajan matkojen ominaisuuksista ja vapaa-ajan matkoihin vaikutettavuudesta

  Kalenoja, H., Kiiskilä, K. & Heikkilä, K., 2009, Helsinki: Tiehallinto. 108 p. (Tiehallinnon selvityksiä; no. 28)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 39. Published

  Liikkuminen yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä

  Kalenoja, H. & Ristimäki, M., 2010, In : Liikenteen suunta, Liikenneviraston T & K -Lehti. 2, p. 14-16

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 40. Published

  Liikkumistarve erilaisilla yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä

  Kalenoja, H. & Ristimäki, M., 2010, Väylät ja Liikenne 2010, Jyväskylä Paviljonki 13.- 14.10.2010. p. 465-470

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 41. Published

  Liikkuvaan junaan hyppäämässä

  Pekkola, S., 2013, In : Valokynä. 1, p. 38-38 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 42. Published

  Lineaarinen ja epälineaarinen viestintänäkemys tietointensiivisen palveluorganisaation sisäisessä kommunikaatiossa

  Koivuaho, M., 2005, Tampere: Unknown Publisher. 75 p. (e-Business Research Center, Research Report; vol. 15)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 43. Published

  Linking business and competitive intelligence with intellectual capital - How could BCI contribute to ICM?

  Vuori, V., 2009, Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital, Haarlem, the Netherlands, 28-29 April 2009. Stam, C. (ed.). p. 514-523

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 44. Published

  Local Approach to V2C Activity: Case Tampere

  Jungman, H. & Seppä, M., 2003, Proceedings of e-Business Research Forum eBRF 2002, Tampere, Finland Frontiers of e-Business Research 2002, FeBR 2002. Hannula, M., Järvelin, A-M. & Seppä, M. (eds.). Tampere: Tampere University of Technology, p. 173-188

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 45. Published

  Local champion as outcome and agent of change

  Ainamo, A., Kasvio, A. & Kukko, M., 2004, In : Nordiske OrganisasjonsStudier. 4, p. 79-99

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 46. Published

  Logistiikkakeskuksen liikeidea ja palvelut

  Rantala, J. & Eckhardt, J., 2012, Logistiikkakeskuksen kehittäjän käsikirja. Hyvinkää: Teknologiakeskus TechVilla Oy, p. 21-24 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 47. Published

  Logistiikkakeskusten luokittelu

  Rantala, J. & Eckhardt, J., 2012, Logistiikkakeskuksen kehittäjän käsikirja. Hyvinkää: Teknologiakeskus TechVilla Oy, p. 18-20 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 48. Published

  Longitudinal comparison of Finnish and US online shopping behaviour amoung university students: The five-stage buying decision process

  Comegys, C., Hannula, M. & Väisänen, J., 2006, In : Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing. 14, 4, p. 336-356

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 49. Published

  Luennot vuorovaikutuskeinona

  Hellsten, P., Myllärniemi, J. & Helander, N., 17 Aug 2016, PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 50. Published

  Luovien ideoiden kerääminen yrityksen ulkopuolelta

  Jussila, J., 2013, Metalli taipuu! Kipinä luovaan bisnekseen teollisuudessa. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, p. 42-43 2 p. (Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Julkaisu; vol. 16).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Previous 1...8 9 10 11 12 13 14 15 ...24 Next

ID: 22525