Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Department of Mathematics

Research unit: Department

 1. D4 Published development or research report or study
 2. Published

  Vakuutuspalveluiden verkkosivustojen käyttökelpoisuuden arvioiminen

  Tervakari, A-M., Silius, K., Huhtamäki, J., Kaikuvuo, I. & Isännäinen, V., 2007, eInsurance. 81 p.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 3. Published

  Nonlinear filtering with piecewise probability densities

  Sirola, N., 2007, Tampere: Tampere University of Technology. 5 p. (Tampere University of Technology, Institute of Mathematics, Research Report; vol. 87)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 4. Published

  Hyperbolic function theory in the Clifford algebra C1_(n+1, 0)

  Eriksson, S-L. & Orelma, H., 2007, Tampere: Tampere University of Technology. 25 p. (Tampere University of Technology. Institute of Mathematics. Research Report; vol. 88)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 5. Published

  States on BL-algebras

  Mertanen, J. & Turunen, E., 2006, Tampere: Unknown Publisher. 7 p. (Tampereen teknillinen yliopisto. Matematiikan laitos. Raportti; vol. 85)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 6. Published

  Saavutettavuus verkkopalveluissa

  Huhtamäki, J., Kaikuvuo, I., Kaunismaa, K., Pohjanen, L., Silius, K. & Tervakari, A-M., 2006, Unknown Publisher. (Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 7. Published

  Interpreting data mining quantifiers in mathematical fuzzy logic

  Ylirinne, E. & Turunen, E., 2006, Tampere: Unknown Publisher. 9 p. (Tampereen teknillinen yliopisto. Matematiikan laitos. Raportti; vol. 86)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 8. Published

  TTY:n insinöörimatematiikan opiskelijoiden asenteet, taidot ja opetuksen kehittäminen

  Pohjolainen, S., Raassina, H., Silius, K., Huikkola, M. & Turunen, E., 2006, Tampere: Unknown Publisher. (Tampereen teknillinen yliopisto, Matematiikan laitos, Tutkimusraportti; vol. 84)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 9. Published

  Robust regulation of stable infinite-dimensional systems in the H-infinity algebra

  Ylinen, L., Pohjolainen, S. & Hämäläinen, T., 2005, Tampere: Tampere University of Technology. 24 p. (Tampere University of Technology, Research report; vol. 81)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 10. Published

  Opiskelijoiden erilaisuus ja verkkopohjaisen opetuksen laatu

  Silius, K., Tervakari, A-M., Kaunismaa, K., Kalliomäki, E. & Pohjolainen, S., 2005, Joensuu University Press.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 11. Published

  Hakkuukonekuljettajan hiljaisen tiedon merkitys hakkuutulokseen työpistetasolla

  Väätäinen, K., Ovaskainen, H., Ranta, P. & Ala-Fossi, A., 2005, Joensuu: Metla, Joensuun tutkimuskeskus. 90 p. (Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja; vol. 937)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 12. Published

  Semilocal BL-algebras

  Turunen, E., 2004, Tampere: Unknown Publisher. 11 p. (Tampereen teknillinen yliopisto, Matematiikan laitos, Tutkimusraportti; vol. 79)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 13. Published

  Hakkuukoneenkuljettajan hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen

  Ranta, P., Laamanen, V., Pohjolainen, S. & Väätäinen, K., 2004, Tampere: Unknown Publisher. 90 p. (Tampereen teknillinen yliopisto, Digitaalisen median instituutti, Hypermedialaboratorio, Raportti; vol. 2004:1)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 14. Published

  On closed sets of relational constraints and classes of functions closed under variable substitutions

  Couceiro, M. & Foldes, S., 2004, Rutgers Centre of Operations Research. 21 p. (Rutcor Research Report; vol. 10/2004)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 15. Published

  Function class composition, relational constraints and stability under compositions with clones

  Couceiro, M. & Foldes, S., 2004, Rutgers Centre of Operations Research. 10 p. (Rutcor Research Report; vol. 22/2004)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 16. Published

  Constraints, functional equations, definability of function classes, and functions of Boolean variables

  Couceiro, M. & Foldes, S., 2004, Rutgers Centre of Operations Research. 17 p. (Rutcor Research Report; vol. 36/2004)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 17. Published

  Kleinin käyrään perustuva koodi

  Laaksonen, M., 2003, Tampere: TTY. 54 p. (Tampereen teknillinen yliopisto, Matematiikan laitos, Raportti; vol. 12)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 18. Published

  Tieto- ja viestintätekniikka-avusteisen opetuksen käyttökelpoisuuden arviointimalli

  Silius, K., Tervakari, A-M., Kaartokallio, H. & Yritys, K., 2003, Espoo: Suomen virtuaaliyliopiston kehittämisyksikkö. 46 p. (Suomen virtuaaliyliopiston e-julkaisuja; vol. 9)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 19. Published

  On the Realization of Periodic Functions

  Immonen, E., Pohjolainen, S. & Hämäläinen, T., 2003, Tampere: Tampere University of Technology. 24 p. (Tampere University of Technology, Institute of Mathematics, Research Report; vol. 77)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 20. Published

  On Affine Constraints Satisfied by Boolean Functions

  Couceiro, M. & Foldes, S., 2003, Piscataway, NJ: Rutgers University. 6 p. (Rutcor Research Report; no. 3)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 21. Published

  Submodularity, Supermodularity, High Order Monotonicities

  Foldes, S. & Hammer, P. L., 2003, Piscataway: Rutcor. 14 p. (Rutcor Research Report; vol. 44)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 22. Published

  Katsaus W3C:n XML-suosituksiin sekä suositus XML-strategiaksi

  Nykänen, O., 2003, Helsinki: Valtiovarainmisteriö. (Julkishallinnon XML-strategia, Valtiovarainministeriö, Työryhmämuistio; no. 18/2003)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 23. Published

  Suomen virtuaaliyliopiston portaalin arviointi - käytettävyyden, esteettömyyden, informaation esitystavan ja luotettavuuden sekä opetuksen organisoinnin näkökulmasta

  Pohjolainen, S., Silius, K., Yritys, K., Tervakari, A-M., Inkinen, H., Kaartokallio, H., Mäkelä, T. & Ranta, P., 2003, Espoo: Suomen virtuaaliyliopiston kehittämisyksikkö. 50 p. (Suomen virtuaaliyliopiston e-julkaisuja; vol. 8)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 24. Published

  Submodularity, Supermodularity, High Order Monotonicities

  Foldes, S. & Hammer, P. L., 2002, New Jersey: Rutcor. 13 p. (Rutcor Research Report; no. 10)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 25. Published

  Why not Both or Neither?

  Foldes, S., 2002, New Jersey: Rutcor. 5 p. (Rutcor Research Report; no. 27)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 26. Published

  Definability Of Boolean Function Classes By Linear Equations Over GF(2)

  Couceiro, M. & Foldes, S., 2002, Unknown Publisher.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 27. Published

  On incidence algebras and triangular martrices

  Foldes, S. & Meletiou, G., 2002, Unknown Publisher. 7 p. (Rutcor Research Report; no. 35)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 28. Published

  Closes Classes of Local Character

  Foldes, S. & Hammer, P. L., 2002, New Jersey: Rutcor. 19 p. (Rutcor Research Report; no. 23)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 29. Published

  Consensus Algorithms for The Generalisation of all Maximal Bicliques

  Alexe, G., Alexe, S., Crama, Y., Foldes, S., Hammer, P. L. & Simeone, B., 2002, New Jersey: Rutcor. 19 p. (Rutcor Research Report; no. 41)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 30. Published

  Technology Review: Developing XML Authoring Processes

  Nykänen, O., 2002, Tampere: TTKK. 46 p. (Department of Science and Engineering, Mathematics Report; no. 76)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 31. Published

  Derivates and Degrees of Set Functions: A Pseudo-Boolean Approach

  Foldes, S. & Hammer, P. L., 2002, Unknown Publisher.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 32. Published

  Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä

  Korte, H., 2001, Helsinki: Stakes. 46 p. (Osaavien keskusten verkoston julkaisuja; no. 2)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 33. Published

  Non-robustness of Class-specific Efficient Optimation Algorithms on Oracle-Specified Set Functions

  Foldes, S., 2001, New Jersey: Unknown Publisher. 3 p. (Rutcor Research Report; no. 37)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 34. Published

  Disjunctive Analogues of Submodular and Supermodular Functions

  Foldes, S. & Hammer, P. L., 2001, New Jersey: Unknown Publisher. 18 p. (Rutcor Research Report; no. 41)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 35. Published

  Visualisoi havainnollisia sivustoja oppimisympäristöihin

  Nieminen, M., 2001, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 16 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen median instituutti, Hypermedialaboratorio, Julkaisuja; no. 1)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 36. Published

  Remarks on the Concept of Robust Algorithm

  Fleischner, H., Foldes, S. & Szeider, S., 2001, New Jersey: Rutcor. 7 p. (Rutcor Research Report; no. 26)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 37. Published

  GLS and EVSS Methods for a Three Fields Stokes Problem Arising from Viscoelastic Flows

  Bonvin, J., Picasso, M. & Stenberg, R., 2000, Tampere: Tampere University of Technology. 32 p. (Tampere University of Technology, Mathematics, Department of Information Technology, Report; no. 74)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 38. Published

  Oppimisympäristöjen esittely, arviointi ja vertailu - A&O, Blackboard CourseInfo 4.0, Lotus LearningSpace Forum, TopClass 3.01, WebCT 2.0, Virtual-U

  Korte, H., Hartikainen, V-M., Kauranen, J., Paakkanen, T., Pesonen, K. & Yritys, K., 2000, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 83 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen median instituutti, Hypermedialaboratorio, Julkaisuja; no. 1/2000)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 39. Published

  Matriisilaskenta I Johdanto

  Pohjolainen, S., Luodeslampi, T., Nykänen, O. & Hansen, H., 1998, Unknown Publisher.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 40. Published

  On the parametric instability caused by step size variation in Runge-Kutta-Nyström methods

  Piche, R., 1998, Tampere: Tampere University of Technology. 13 p. (Tampere University of Technology, Department of Information Technology, Mathematics Report; vol. 73)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 41. Published

  Hypermedian perusteet

  Nykänen, O., 1998, Unknown Publisher.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 42. Published

  Development of Mathematical Word Problem-Solving Skills in a Technology-based Learning Environment for Mathematical Gifted Students: A Teaching Experiment

  Ruokamo-Saari, H., 1997, Tampere: Unknown Publisher. 9 p.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 43. Published

  Distance Learning in Multimedia-Networks, Part of Finnish National Multimedia Programme

  Pohjolainen, S. & Ruokamo-Saari, H., 1997, Tampere: Unknown Publisher.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 44. Published

  On Low Order Embedded Pairs of Implicit Runge-Kutta Formulas

  Cameron, F. & Piche, R., 1996, Tampere: Tampere University of Technology. 25 p. (Tampere University of Technology, Dept of Information Technology, Mathematics Report; no. 71)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 45. Published

  Fluid transmission line modelling using a variational method

  Mäkinen, J., Piche, R. & Ellman, A., 1996, Tampere: Tampere University of Technology. 25 p. (Tampere University of Technology, Department of Information Technology, Mathematics, Report; no. 72)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 46. Published

  On the tuning of robust regulators for distributed parameter systems in the frequency domain

  Hämäläinen, T. & Pohjolainen, S., 1996, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology, Department of Information Technology, Mathematics, Report; no. 69)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 47. Published

  Improved Timestepping Functions for CALFEM

  Paattilammi, J. & Piche, R., 1996, Tampere: Tampere University of Technology. 16 p. (Tampere University of Technology, Department of Information Technology, Mathematics Software Report; no. 10)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 48. Published

  Decidability and Complexity of Event Detection Problems for ODEs

  Ruohonen, K., 1996, Tampere: Tampere University of Technology. 28 p. (Tampere University of Technology, Department of Information Technology , Mathematics Report; no. 70)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 49. Published

  Rosenbrock Time-Stepper for FElt

  Nevalainen, P. & Piche, R., 1996, Tampere: Tampere University of Technology. 14 p. (Tampere University of Technology, Dept. of Information Technology, Mathematics Software Report; no. 11)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 50. Published

  Undecidable Event Detection Problems for ODEs of Low Dimension

  Ruohonen, K., 1995, Tampere: Tampere University of Technology. 12 p. (Tampere University of Technology, Department of Information Technolog Mathematics, Report; no. 67)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 51. Published

  Numerical Experiments With the Modified Rosenbrock Algorithm for Structural Dynamics

  Piche, R. & Tuomala, M., 1995, Tampere: Unknown Publisher. 39 p. (Tampere University of Department of Civil Engineering Structural Mech anics Report; no. 17)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 52. Published

  Designing Sundials by MATLAB and MAPLE

  Ruohonen, K., 1995, Tampere: Tampere University of Technology. 66 p. (Tampere University of Technology, Department of Information Technolog Mathematics, Software Report; no. 9)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 53. Published

  Stability of Numerical Schemes for Time-Evolution PDEs

  Piche, R., 1995, Tampere: Tampere University of Technology. 20 p. (Tampere University of Technology Department of Information Technology Mathematic Report; no. 68)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 54. Published

  MATLAB programs for a Course in Numerical Analysis

  Piche, R., 1994, Tampere University of Technology. 33 p. (Tampere University of Technology, Department of Information Technology, Mathematics, Software Report; no. 7)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 55. Published

  Deciding Equivalence of Recurrent Sequences in Free Monoids and Metabelian Groups by Polynomial Manipulation

  Ruohonen, K., 1994, Tampere: Tampere University of Technology. 22 p. (Tampere University of Technology, Department of Information Technology, Mathematics, Report; no. 65)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 56. Published

  An L-Stable Rosenbrock Method for Step-by-Step Time Integration in Structural Dynamics

  Piche, R., 1994, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology, Department of Information Technology, Mathematics, Report; no. 66)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 57. Published

  Hypermedia Learning Environment for Mathematics

  Pohjolainen, S., Multisilta, J., Antchev, K. & Väljäs, M., 1994, Tampere: Unknown Publisher. (University of Tampere, Department of Mathematics, Mathematics Software Report; no. 8)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 58. Published

  Numerical integration of fluid power circuit models using two-stage semi-implicit Runge-Kutta methods

  Piche, R. & Ellman, A., 1993, Tampere: Tampere University of Technology. 30 p. (Tampere University of Technology, Department of Information Technology, Mathematics, Report; no. 64)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 59. Published

  An Effective Cauchy-Peano Existence Theorem for Unique Solutions

  Ruohonen, K., 1993, Tampere: Tampere University of Technology. 9 p. (Tampere University of Technology, Department of Information Technology, Mathematics, Report; no. 63)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 60. Published

  Koodaus- ja informaatioteoria

  Ruohonen, K., 1993, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 132 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; no. 168)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 61. Published

  Notions and Methods in fuzzy analysis

  Kaleva, O., 1993, Unknown Publisher.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 62. Published

  Laadunvalvonnan ja tarkastusotannan suunnittelu MAPLE-ohjelmistolla

  Ruohonen, K., 1992, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 60 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto. Matematiikan ohjelmistoraportti; no. 6)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 63. Published

  Simulab model of hydraulic position servo

  Piche, R., Pohjolainen, S. & Virvalo, T., 1992, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 13 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Matematiikan laitos, Ohjelmistoraportti; no. 5)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 64. Published

  Matematiikka 3

  Pohjavirta, A., 1992, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 199 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; no. 154)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 65. Published

  Event Detection for ODEs and Nonrecursive Hierarchies

  Ruohonen, K., 1992, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 15 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Department of Electrical Engineering, Math ematics, Report; no. 61)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 66. Published

  Kokemuksia TDP-simulaattorin opetuskäytöstä

  Multisilta, J. & Pohjolainen, S., 1992, Jyväskylä: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. (Tietokoneavusteinen matematiikka, Matematiikan laitos, Raportti; no. 53)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 67. Published

  Bounds for the Displacement and Curvature of Nonuniform Beam-columns using Integral Operator Norms

  Piche, R., 1992, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 18 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Matematiikan laitos, Raportti; no. 62)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 68. Published

  Optimointi 1

  Kaleva, O., 1991, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 110 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; no. 138)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 69. Published

  Spectral Properties of Numerical Methods for the Inverse Abel Transform

  Piche, R., 1991, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 10 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Matematiikka; no. 57)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 70. Published

  Otanta, laadunvalvonta ja kokeiden suunnittelu

  Ruohonen, K., 1991, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; no. 145)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 71. Published

  Design of a Robust Controller for a Hydraulic Servo Using H-infinity Theory

  Piche, R., Pohjolainen, S. & Virvalo, T., 1991, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 34 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Matematiikka; no. 56)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 72. Published

  Reaalianalyysi

  Kaleva, O., 1991, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 49 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; no. 141)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 73. Published

  Turing Machine Simulation by ODEs

  Ruohonen, K., 1991, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 24 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Matematiikka, Rapor tti; no. 59)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 74. Published

  Undecidability of Event Detection for ODEs

  Ruohonen, K., 1991, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 16 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Matematiikka, Rapor tti; no. 58)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 75. Published

  Numeerinen analyysi

  Kaleva, O., 1990, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 125 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; no. 128)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 76. Published

  Koodausteoriaa

  Lepistö, T., 1990, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 70 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; no. 129)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 77. Published

  TDP-DPS-jakautuneiden järjestelmien simulaattori

  Multisilta, J., 1990, Tampere: Unknown Publisher. (Ohjelmistoraportti No 4, Matematiikka; no. 4)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 78. Published

  Stokastiset prosessit

  Ruohonen, K., 1990, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 108 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; no. 135)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 79. Published

  Graafiteoria

  Ruohonen, K., 1990, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; no. 136)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 80. Published

  TDP-DPS-jakautuneiden järjestelmien simulaattori, Käyttäjän opas

  Multisilta, J. & Pohjolainen, S., 1990, TTKK, Matematiikka: Unknown Publisher. (Käsikirja No 1; no. 1)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 81. Published

  Algoritmimatematiikka

  Ruohonen, K., 1990, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; no. 137)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 82. Published

  Optimointi 1

  Kaleva, O., 1990, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 104 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; no. 138)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 83. Published

  Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

  Ruohonen, K., 1990, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 142 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; no. 140)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 84. Published

  Model of a Flexible-arm Servo

  Piche, R., 1988, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 28 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Matematiikka, Rapor tti; no. 54)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 85. Published

  Noncommutative Recurrences

  Ruohonen, K., 1987, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Matematiikka, Raportti; no. 53)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 86. Published

  Kompleksimuuttujan funktiot

  Pajunen, S., 1986, Tampere: Unknown Publisher. (LecTre-opintomoniste)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 87. Published

  Johdatus lineaarialgebraan

  Perttula, A., 1986, Tampere: Unknown Publisher. (LecTre-opintomoniste)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 88. Published

  On the optimal tuning of a robust controller

  Pohjolainen, S., 1986, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology, Department of Electrical Engineering, Mathematics, Report; no. 52)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 89. Published

  Test sets for iterated morphisms

  Ruohonen, K., 1986, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Matematiikka, Raportti; no. 49)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 90. Published

  On Differential and Integral Calculus for Fuzzy Mappings and Fuzzy Differential Equations

  Kaleva, O., 1984, Tampere: Unknown Publisher. (Tampere Univ. of Tech., Dept. of Elect.Eng., Mathematics, Report; no. 48)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 91. Published

  A Note on Permutational Variants of Post`s Correspondense Problem

  Ruohonen, K., 1984, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology, Dept of Electr. Eng., Mathematics, Report; no. 46)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 92. Published

  TDP-a Distributed Parameter Systems Simulator

  Aaltonen, M., Tanttu, J. & Pohjolainen, S., 1984, Tampere: Unknown Publisher. (Tampere Univ. of Tech., Dept. of Elect.Eng., Mathematics, Report; no. 45)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 93. Published

  Robust Controller for Stochastic Distributed Parameter Systems

  Pohjolainen, S. & Mäkelä, T., 1984, Tampere: Unknown Publisher. (Tampere Univ. of Tech., Dept. of Elect.Eng., Mathematics, Report; no. 47)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 94. Published

  Bounds for Binary and Nonbinary Codes Slightly Outside of the Plotkin Range

  Perttula, A., 1982, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Matematiikan laitos julkaisuja; no. 14)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 95. D3 Professional conference proceedings
 96. Published

  Quantitative structure tree models from terrestrial laser scanner data

  Raumonen, P. A., 2015, Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. p. 32-34 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 97. Published

  Application of terrestrial LiDAR and modelling of tree branching structure for plant- scaling models in tropical forest trees

  Lau Sarmiento, A., Bartholomeus, H., Herold, M., Martius, C., Malhi, Y., Patrick Bentley, L., Shenkin, A. & Raumonen, P., 2015, Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. p. 96-98 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 98. Published

  Terrestrial LiDAR and 3D tree Quantitative Structure Model for quantification of aboveground biomass loss from selective logging in a tropical rainforest of Peru

  Gonzalez de Tanago, J., Bartholomeus, H., Joseph, S., Herold, M., Avitabile, V., Goodman, R., Raumonen, P. & Burt, A., 2015, Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. p. 119-121 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 99. Published

  Traceability of essential climate variables through forest stand reconstruction with terrestrial laser scanning

  Calders, K., Disney, M., Nightingale, J., Origo, N., Barker, A., Raumonen, P. A., Lewis, P., Burt, A., Brennan, J. & Fox, N., 2015, Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. p. 122-124 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 100. Published

  Reducing uncertainties in above-ground biomass estimates using terrestrial laser scanning

  Calders, K., Burt, A., Newnham, G., Disney, M., Murphy, S., Raumonen, P., Herold, M., Culvenor, D., Armston, J., Avitabile, V. & Kaasalainen, M., 2015, Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. p. 197-199 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 101. Published

  Equal Opportunities in Education of Science, Mathematics and Technology

  Eriksson, S-L. A., 2015, The Proceedings of International Symposium Justice and Solidarity: The European Utopia in a Globalising Era, Kuopio 2.-3. September 2014. Laurinkari, J. & Tarvanen, M. (eds.). 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 102. D2 Article in professional manuals or guides or professional information systems or text book material
 103. Published

  Matematiikkaklinikka

  Kangas, J., 2011, Oppaiden opas - vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja Tiede + Teknologia. Myller, E. (ed.). Helsinki: Aalto-yliopisto, p. 56-60

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...14 Next

ID: 22096