Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Electrical Energy Engineering

Research unit: Department

 1. Commissioned report › Professional
 2. Published

  Storage of Electric energy in superconducting magnets

  Eriksson, J-T., 1983, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 33 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikan laitos, raportti; no. 7/83)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 3. Published

  Suojareleiden rekisteröinti- ja tapahtumatietojen määrittäminen käytöntukiohjelmien kannalta

  Suoverinaho, M., Järventausta, P. & Partanen, J., 1995, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 50 p. (TTKK, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti; no. 5-95)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 4. Published

  Suprajohtavat sähkökoneet

  Eriksson, J-T., 1982, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Sähkövoimatekniikka raportti; no. 2)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 5. Published

  Suurjännitelaitteiden standardoidut radiohäiriömittaukset ja radiohäiriöille asetetut rajoitukset

  Lehtio, A., 1990, Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti; no. 6-90)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 6. Published

  Suurjännitetekniikan perusteet

  Nuosiainen, K., 1991, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; no. 144)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 7. Published

  Tasavirtamoottorin pyörimisnopeuden säätöjärjestelmän simulointiohjelma TKSIMU

  Vairio, O., 1985, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Sähkövoimatekniikan laitos, Raportti; no. 5/85)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 8. Published

  Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön siirrossa ja jakelussa, selvitys tutkimustarpeesta ja ehdotus tutkimussuunnitelmasta vuosille 1998-2000

  Korpinen, L. & Isokorpi, J., 1997, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 21 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 9. Published

  Teknologiaohjelma DENSY - Hajautetun energiantuotannon tulevaisuusskenaariot ja vaikutukset liiketoimintamalleihin

  Bergman, J-P., Karhumäki, T., Keikko, T., Komulainen, R., Kässi, T., Lankila, M., Lehtinen, H., Partanen, J., Poikonen, P., Rinne, P., Valkealahti, S., Ventä, O. & Wahlström, B., 2006, Lappeenranta: Unknown Publisher. (Lappeenranta University of Technology, Technology Business Research Center. Research Report; vol. 9)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 10. Published

  The effect of earth fault protection practices on the frequency of outages in mv lines

  Nikander, A. & Lakervi, E., 1997, Unknown Publisher.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 11. Published

  The effect of temperature on the breakdown strength of SF6

  Nousiainen, K., 1989, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (TTKK/Sähköenergiajärjestelmät, Raportti; no. 2)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 12. Published

  The temperature monitoring of distribution transformers

  Nousiainen, K., Verho, P. & Pylvänäinen, J., 2002, Unknown Publisher. 6 p. (Tesla-raportti; no. 61)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 13. Published

  Tietämys- ja hypertekstitekniikan soveltamismahdollisuudet sähköturvallisuusmääräysten hallinnassa

  Koppanen, T. & Partanen, J., 1990, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 30 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti; no. 5-90)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 14. Published

  Tilastomatematiikan ja sumeiden menetelmien soveltaminen sähkön tuotanto- ja siirtojärjestelmien suunnittelussa.

  Kauhaniemi, K., 1993, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 46 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti; no. 4-93)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 15. Published

  Tukijärjestelmäliityntä - Tuki- ja käytönvalvontajärjestelmien välisen tiedonsiirron yhteiskäytäntö

  Pitkänen, M., Haavisto, J. & Ollila, M., 1997, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 33 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikka, raportti; no. 7-97)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 16. Published

  Tuulivoimaan perustuvan hajautetun sähköntuotannon vaikutus keskijänniteverkon suojaukseen

  Mäki, K., Järventausta, P. & Repo, S., 2003, Tampere: Unknown Publisher. 93 p. (Tampereen teknillinen yliopisto, Sähkövoimatekniikan laitos, Sähkötekniikka, Raportti; no. 4/2003)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 17. Published

  Tuulivoimateknologia sähkönjaekluverkossa

  Laaksonen, H. & Repo, S., 2003, Tampere: Unknown Publisher. 87 p. (Tampereen teknillinen yliopisto, Sähkövoimatekniikan laitos, Sähkötekniikka, Raportti; no. 1/2003)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 18. Published

  Valaistusteknilliset peruskäsitteet

  Kärnä, J., 1985, Tampere: Unknown Publisher. (Työnäkeminen ja valaistus, Tampereen yliopiston julkaisuja; no. 37)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 19. Published

  Valvomon tietojärjestelmien välisen tiedonsiirron kehittäminen

  Pitkänen, M., Kärenlampi, M., Verho, P., Järventausta, P. & Partanen, J., 1997, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 59 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikka, raportti; no. 6-97)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 20. Published

  Voimansiirtojohtojen sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutusten arviointi

  Korpinen, L., 1990, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 141 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti; no. 7-90)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 21. Published

  WEB-based monitoring of electrical systems in industrial plants

  Lindh, T., Ahola, J., Partanen, J., Antila, S., Kivikko, K., Järventausta, P. & Verho, P., 2002, Helsinki: Unknown Publisher. 13 p. (Tesla-raportti; no. 61/2002)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 22. Published

  Yhteenveto projektista "Pientaajuisten magneettikenttien määrittäminen ja vähentäminen"

  Keikko, T., Isokorpi, J. & Korpinen, L., 1997, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 13 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikka, raportti; no. 10-97)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 23. Published

  Z-suuntaajan ominaisuuksien tutkiminen, loppuraportti

  Puukko, J., 2007, Tampere: Unknown Publisher. 35 p. (Tampereen teknillinen yliopisto. Tehoelektroniikan laitos. Tutkimusraportti; no. 2007:3)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 24. Doctoral thesis › Monograph
 25. Published

  Aspects on Designing Power Electronic Converters for Photovoltaic Application

  Viinamäki, J., 15 Dec 2017, Tampere University of Technology. 107 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1513)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 26. Published

  Boundary Layer Breakdown and Discharges on Copper Cathodes in a Partially Ionized Molecular Gas

  Hernberg, R., 1983, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; no. 22)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 27. Published

  DC-DC Converters in Distributed Photovoltaic Electricity System - Analysis, Control and Design

  Huusari, J., 5 Oct 2012, Tampere University of Technology. 118 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1070)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 28. Published

  Definition of electric and magnetic forces on Riemannian manifold

  Kovanen, T., 2013, Tampere: Tampere University of Technology. 168 p. (Tampere University of Technology. Publication; no. 1126)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 29. Published

  Detection of Incipient Tree Faults on High Voltage Covered Conductor Lines

  Pakonen, P., 16 Nov 2007, Tampere University of Technology. 238 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 681)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 30. Published

  Dynamic Characteristics of Grid-Connected Three-Phase Z-Source Inverter in Photovoltaic Applications

  Jokipii, J., 15 Apr 2016, Tampere University of Technology. 102 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1377)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 31. Published

  Factors Affecting Efficiency of LVDC Distribution Network – Power Electronics Perspective

  Rekola, J., 20 Nov 2015, Tampere University of Technology. 133 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1340)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 32. Published

  Factors Affecting Stable Operation of Grid-Connected Three-Phase Photovoltaic Inverters

  Messo, T., 12 Sep 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 114 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1227)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 33. Published

  Factors in Active Damping Design to Mitigate Grid Interactions in Three-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters

  Aapro, A., 13 Oct 2017, Tampere University of Technology. 129 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1502)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 34. Published

  Finite Element Method for Electromagnetics on Riemannian Manifolds: Topology and Differential Geometry Toolkit

  Pellikka, M., 2 May 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 131 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1209)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 35. Published

  Investigations and Real-Time Testing of Variable Speed Wind Turbine Control during Grid Faults

  Mäkinen, A., 4 Aug 2017, Tampere University of Technology. 112 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1484)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 36. Published

  Issues in Design of Maximum-Power-Point-Tracking Control – Power Electronics Perspective

  Kivimäki, J., 5 Oct 2018, Tampere University of Technology. 106 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1571)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 37. Published

  Issues in Discontinuous Space-Vector Modulation and Grid-Current Control of Three-Wire Three-Level Static Synchronous Compensator

  Lauttamus, P., 7 Nov 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 156 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1246)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 38. Published

  Issues on Analysis and Design of Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters

  Nousiainen, L., 23 Nov 2012, Tampere University of Technology. 125 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1087)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 39. Published

  Issues on Dynamic Modeling and Design of Grid-Connected Three-Phase VSIs in Photovoltaic Applications

  Puukko, J., 2 Nov 2012, Tampere University of Technology. 149 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1084)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 40. Published

  Long-Term Investment Planning of Electricity Distribution Networks Considering the Uncertainty of Load Forecast

  Kauhaniemi, K., 1993, Tampere: Tampere University of Technology. 133 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; no. 119)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 41. Published

  Methodology for Dynamic Stability and Robustness Analysis of Commercial-Power-Module-Based DC-Distributed Systems

  Vesti, S., 9 Oct 2015, Tampere University of Technology. 147 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1326)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 42. Published

  Modeling and Analysis of the Operation of PV Power Generators Under Varying Atmospheric Conditions

  Torres Lobera, D., 17 Oct 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 113 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1248)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 43. Published

  Modelling of Multi-terminal VSC-HVDC Links for Power Flows and Dynamic Simulations of AC/DC Power Networks

  Castro Gonzalez, L. M., 5 Dec 2016, Tampere University of Technology. 130 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1445)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 44. Published

  On-line voltage stability assessment of power system - An approach of black-box modelling

  Repo, S., 19 Oct 2001, Tampere: Tampere University of Technology. 158 p. (Tampere University of Technology. Publications; vol. 344)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 45. Published

  Output Power Variation and Mismatch Losses of Photovoltaic Power Generators Caused by Moving Clouds

  Lappalainen, K., 17 Nov 2017, Tampere University of Technology. 116 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1506)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 46. Published

  Series active power filter in power conditioning

  Turunen, J., 22 May 2009, Tampere: Tampere University of Technology. 179 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 804)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 47. Published

  Superconducting homopolar machinery: Liquid metal current collection and design principles

  Eriksson, J-T., 1982, Helsinki: Helsinki University of Technology. (Acta Polytechnica Scandinavica, Electrical Engineering Series; no. 48)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 48. Published

  Using finite element method and genetic algorithm to improve critical current and AC-loss characteristics of NbTi wires

  Lyly, M., 2015, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1292)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 49. Doctoral thesis › Collection of Articles
 50. Published

  Active Voltage Control in Distribution Networks Including Distributed Energy Resources

  Kulmala, A., 16 May 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 71 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1203)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 51. Published

  Air Gap Fields in Electrical Machines: Harmonics and Modeling of Movement

  Räisänen, V., 13 Feb 2015, Tampere University of Technology. 78 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1281)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 52. Published

  Alteration in Business Models of Electricity Distribution Companies - A Case of Smart Metering

  Trygg, P., 2013, Tampere: Tampere University of Technology. 65 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1129)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 53. Published

  A Non-recursive Solution Method for Fixed-interval Smoothing Problems Applied to Short-term Inertial Navigation

  Nieminen, T., 2013, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1125)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 54. Published

  Aspects of Electric Vehicles and Demand Response in Electricity Grids

  Rautiainen, A., 6 Nov 2015, Tampere University of Technology. 80 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1327)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 55. Published

  Aspects of the Electrical Performance of High Voltage Insulators and Metal Oxide Surge Arresters under Various Environmental Stresses

  Kannus, K., 1998, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; no. 229)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 56. Published

  Assessment of electricity distribution reliability - interruption statistics, reliability worth, and applications in network planning and distribution business regulation

  Kivikko, K., 26 Nov 2010, Tampere: Tampere University of Technology. 50 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 930)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 57. Published

  Cardiovascular Effects of Short Term Exposure to Electric and Magnetic Fields of Electricity Power Transmission

  Korpinen, L., 1996, Tampere: Tampere University of Technology. 140 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; no. 182)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 58. Published

  Centralized Architecture of the Electricity Distribution Substation Automation - Benefits and Possibilities

  Valtari, J., 2013, Tampere: Tampere University of Technology. 134 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1122)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 59. Published

  Characterization of MgB2 Superconductors in Conduction-Cooled Systems

  Järvelä, J., 7 Nov 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 100 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1252)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 60. Published

  Comparative study of microcontroller controlled four-wire voltage and current source shunt active power filters

  Pettersson, S., 29 May 2009, Tampere: Tampere University of Technology. 99 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 810)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 61. Published

  Configuration management of medium voltage electricity distribution network

  Verho, P., 1997, Tampere: Tampere University of Technology. 122 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; no. 204)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 62. Published

  Cyber-Security Solutions for Ensuring Smart Grid Distribution Automation Functions

  Jafary, P., 7 Sep 2018, Tampere University of Technology. 87 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1534)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 63. Published

  Developing a voltage-source shunt active power filter for improving power quality

  Routimo, M., 12 Dec 2008, Tampere: Tampere University of Technology. 197 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 785)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 64. Published

  Development and Evaluation of Accelerated Environmental Test Methods for Products with High Reliability Requirements

  Kiilunen, J., 3 Oct 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 70 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1242)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 65. Published

  Development of a Situation Awareness System for Disturbance Management of Electricity Networks

  Krohns-Välimäki, H., 2 Nov 2018, Tampere University of Technology. 89 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1584)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 66. Published

  Effects of Internal Moisture on the Durability and Electrical Behaviour of Polymer Housed Metal Oxide Surge Arresters

  Lahti, K., 2003, Tampere: Tampere University of Technology. 111 p. (Tampereen teknillinen yliopisto, julkaisuja)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 67. Published

  Effects of Partial Shading Conditions on Maximum Power Points and Mismatch Losses in Silicon-Based Photovoltaic Power Generators

  Mäki, A., 1 Nov 2013, Tampere: Tampere University of Technology. 101 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1157)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 68. Published

  Electrical insulation materials towards nanodielectrics

  Takala, M., 2010, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; vol. 928)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 69. Published

  Feeder fault management in medium voltage elecricity distribution networks

  Järventausta, P., 1995, Tampere: Tampere University of Technology. 161 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; no. 164)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 70. Published

  Frequency Domain Methods for Transmission Network Planning to Assess Subsynchronous Torsional Interaction due to High Voltage Direct Current Transmission System

  Rauhala, T., 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 87 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1272)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 71. Published

  Improving Electricity Distribution System State Estimation with AMR-Based Load Profiles

  Mutanen, A., 23 Feb 2018, Tampere University of Technology. 91 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1529)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 72. Published

  Issues in dynamic analysis and design of interconnected DC-DC power supply systems

  Karppanen, M., 21 Nov 2008, Tampere: Tampere University of Technology. 174 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 764)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 73. Published

  Large-Area Multi-Breakdown Characterization of Polymer Films: A New Approach for Establishing Structure–Processing–Breakdown Relationships in Capacitor Dielectrics

  Rytöluoto, I., 8 Jan 2016, Tampere University of Technology. 106 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1356)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 74. Published

  Modelling nonlinear effects in high temperature superconducting magnets

  Ruuskanen, J., 10 Jan 2020, Tampere University. (Tampere University Dissertations; vol. 202)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 75. Published

  MPP-Tracking DC-DC Converters in Photovoltaic Applications - Implementation, Modeling and Analysis

  Leppäaho, J., 2011, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; vol. 995)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 76. Published

  New Cost-effective Method for Monitoring Wideband Disturbances at Secondary Substation

  Siddiqui, B. A., 4 May 2018, Tampere University of Technology. 60 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1540)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 77. Published

  Novel Methods for Assessing the Protection Impacts of Distributed Generation in Distribution Network Planning

  Mäki, K., 5 Dec 2007, Tampere University of Technology. 69 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 701)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 78. Published

  Novel Methods for Loss of Mains Protection

  Raipala, O., 16 Mar 2018, Tampere University of Technology. 83 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1535)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 79. Published

  Optimization of Quench Protection Heater Performance in High-Field Accelerator Magnets through Computational and Experimental Analysis

  Salmi, T-M., 28 Aug 2015, Tampere: Tampere University of Technology. 146 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1311)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 80. Published

  Performance and Reliability of Polymer-based Sensor Packages at High Temperatures

  Lahokallio, S., 9 Jun 2017, Tampere University of Technology. 93 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1475)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 81. Published

  Reliability analysis for distribution networks combined with transformer condition assessment

  Pylvänäinen, J., 5 Feb 2010, Tampere: Tampere University of Technology. 68 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 870)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 82. Published

  Searching for Frontiers in Contemporary Eddy Current Model Based Hysteresis Loss Modelling of Superconductors

  Lahtinen, V., 1 Sep 2014, Tampere University of Technology. 97 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1231)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 83. Published

  Simulation Tool Development for Quench Modelling: Re-Thinking Heat Diffusion in High Temperature Superconductors

  Härö, E., 1 Jul 2016, Tampere University of Technology. 97 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1394)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 84. Published

  Steering Capacitor Film Development with Methods for Correct and Adequate Dielectric Performance Assessment

  Ritamäki, M., 13 Sep 2019, Tampere University. 88 p. (Tampere University Publications; vol. 98)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 85. Published

  Transformerless Active Harmonic Filtering using Series-Connected Supply Filter Capacitors

  Parkatti, P., 24 Nov 2011, Tampere University of Technology. 82 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1003)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 86. Master's Thesis › Scientific
 87. Published

  Design Issues in Implementing Maximum-Power-Point Tracking Algorithms for PV Applications

  Kivimäki, J., 2015, Tampere University of Technology & University of Tampere.

  Research output: Book/ReportMaster's ThesisScientific

 88. Published

  Dielectric characterization of bi-axially oriented polypropylene insulations

  Riaz, N., 7 Dec 2016, Tampere University of Technology. 101 p.

  Research output: Book/ReportMaster's ThesisScientific

 89. Working paper › Professional
 90. Published

  Designing Inter-Organizational SA System to Disturbances of Electricity Supply

  Krohns-Välimäki, H., 2015, Tampere: Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos, p. 1-27, 27 p. (Situational Awareness for Critical Infrastructure Protection; vol. 3, no. 1).

  Research output: Working paperProfessional

 91. Published

  Principles of designing for situation awareness

  Haapanen, J., 2015, Tampere: Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos, p. 29-46, (Situational awareness for critical infrastructure protection; vol. 3, no. 1).

  Research output: Working paperProfessional

 92. Discussion paper › Professional
 93. Published

  Edellytykset kysyntäjouston toteutumiselle kiinteistössä

  Harsia, P., Penttinen, S-L., Järventausta, P., Sorri, J., Aalto, P., Kallioharju, K., Kaivo-oja, J., Kojo, M., Korpela, T., Ruostetsaari, I. & Oksa, A. M., 2017, EL-TRAN Analyysi, p. 1-7, (EL-TRAN analyysi; vol. 1/2017).

  Research output: Working paperDiscussion paperProfessional

 94. Published

  Pohjoismaiden energiapolitiikka 2030: Hiilineutraalimpaan energiajärjestelmään osin yhdessä, osin eri polkuja pitkin

  Aalto, P., Harsia, P., Heljo, V., Holttinen, H., Jaakkola, I., Järventausta, P., Kirkinen, J., Kojo, M., Konttinen, J., Oksa, A. M., Rönkkö, T., Sorri, J. & Toivanen, P., 2016, 23 p. (EL-TRAN analyysi; vol. 4/2016).

  Research output: Working paperDiscussion paperProfessional

 95. Published

  Tammikuun tehopiikki – mitä tapahtui 7.1.2016? Miten tehoa hallitaan paremmin jatkossa?

  Heljo, J., Harsia, P., Holttinen, H., Aalto, P., Björkqvist, T., Järventausta, P., Kaivo-oja, J., Kojo, M., Korpela, T., Rautiainen, A., Repo, S., Ruostetsaari, I. & Sorri, J., 2016, p. 1-15, (EL-TRAN analyysi; vol. 7/2016).

  Research output: Working paperDiscussion paperProfessional

 96. Discussion paper › General public
 97. Published

  Sähkön varastointi edistää aurinkosähkön pientuotantoa

  Koskela, J., Haukkala, T., Aalto, P., Harsia, P., Penttinen, S-L., Kojo, M., Järventausta, P., Rautiainen, A., Björkqvist, T. & Talus, K., Feb 2019, Tampere: EL-TRAN-konsortio, 9 p. (EL-TRAN analyysi; vol. 2/2019).

  Research output: Working paperDiscussion paperGeneral public

 98. Review Article › Scientific › Peer-reviewed
 99. Published

  Dynamic modeling and analysis of PCM-controlled DCM-operating buck converters-A reexamination

  Suntio, T., 2018, In : Energies. 11, 5, p. 1-18 18 p., en11051267.

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Previous 1...13 14 15 16 17 Next

ID: 9073438