Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Arto Lehtovaara

Organisations

Education/Academic qualification

Licentiate of Science (Technology), Tampere University of Technology
Doctor of Science (Technology), Mechanical Engineering, Tampere University of Technology

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Niko Alikirri. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Verner Nurmi. 2018. Characterization of Fretting Scar Cross-sections. (Examiner to master's thesis).
Pirkka Ruotsalainen. 2018. Kiekko-kiekko- koelaitteen pinnankarheus- ja lämpötilamittauksien kehittäminen sekä niiden hyödyntäminen koeajoissa. (Development of Surface Roughness and Temperature Measurement Methods in a Twin-Disc Test Machine and Utilization of Them in Testing). (Examiner to master's thesis).
Miro Saari. 2018. Sulatuskuljettimien kuluvien kohteiden kunnossapitokustannusten optimointi. (Optimizing Maintenance Costs of Wearing Parts of De-Icing Conveyors). (Examiner to master's thesis).
Otto Walkeajärvi. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Niko Holkko. 2017. Hammaspyörien käänteissuunnitteluprosessin kehittäminen. (Improving Reverse Engineering Process of Gears). (Examiner to master's thesis).
Oskari Iivonen. 2017. Jarrun suunnittelu raskaalle kuorma-autoakselistolle. (Brake Design for a Heavy Duty Truck Axle). (Examiner to master's thesis).
Paulus Kaipainen. 2017. Development of a Two-Speed Planetary Gearbox for an Oceanographic Winch in Arctic Conditions. (Examiner to master's thesis).
Rami Törmälä. 2017. Field Installation Improvements through Product Development. (Examiner to master's thesis).
Teemu Vastamäki. 2017. (Examiner to bachelor's thesis).
Aki Baumgartner. 2016. Oppilaslaboratoriossa käytettävien tribologisten koelaitteiden kehittäminen. (Development of Tribological Testing Equipment for Student Laboratory). (Examiner to master's thesis).
Paulus Kaipainen. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Juho Kattelus. 2016. Upgrading Measurement Methods of a Gear Test Rig. (Examiner to master's thesis).
Jouni Ketola. 2016. Upgrading of Twin-Disc Test Device for Dynamic Loading. (Examiner to master's thesis).
Markus Mattsson. 2016. Wear and Friction of Wear Pad Materials. (Examiner to master's thesis).
Jani Pitkänen. 2016. Commissioning of a Large-Scale Bevel Gear Test Rig. (Examiner to master's thesis).
Perttu Puttonen. 2016. Soodakattilan lieriön korroosio ja tarkastusmenetelmät. (Corrosion and Inspection Methods of Recovery Boiler Steam Drum). (Examiner to master's thesis).
Johanna Santapere. 2016. lntermediate Shaft Concept Study. (Examiner to master's thesis).
Atte Hokkanen. 2015. Kitkaväsymisen kokeellinen tarkastelu ruuviliitoksessa. (Experimental Analysis of Fretting Fatigue in Bolted Joints). (Examiner to master's thesis).
Timo Laakso. 2015. Modulaarisen tela-alustan suunnittelu nousuporakoneiden kuljettamiseen. (Designing of a Modular Crawler for the Raise Borer Transportation). (Examiner to master's thesis).
Juuso Lahtivirta. 2015. Modelling of Spur Gear Contact Using Adaptive Mesh. (Examiner to master's thesis).
Arttu Laitinen. 2015. Two-Dimensional Simulation of Thermal Cutting of Low-Alloyed Steels. (Examiner to master's thesis).
Aki Linjamaa. 2015. Säteisliukulaakerin elastisten ja termisten muodonmuutosten mallinnus ja analysointi. (Modeling and Analysis of Elastic and Thermal Deformations of the Radial Journal Bearing). (Examiner to master's thesis).
Atte Lähteenmäki. 2015. Köysinostimen voimansiirron telavetoportaan siirtymäanalyysi. (Analysis of Displacements on a Drum Drive Stage of a Wire Rope Hoist Power Transmission). (Examiner to master's thesis).
Teo Parkkinen. 2015. Pelastusnostimen runkorakenteen kevennys ja lujuuslaskenta. (Weight Reducing and Strength Calculation of the Rescue Platform Framework). (Examiner to master's thesis).
Mikko Salmi. 2015. Prediction of ABS Tire Braking Performance with Sliding Tire Tread Blocks in Lab. (Examiner to master's thesis).
Petri Bordi. 2014. Threads Used in Rotary Percussive Rock Drilling. (Examiner to master's thesis).
Aleksis Chávez Niemelä. 2014. Design Guidelines for the Compact Muon Solenoid Inner Tracker Upgrade. (Examiner to master's thesis).
Arto Korpela. 2014. Roottorin magneettien ladontajärjestelmän esisuunnittelu. (Preliminary Design for Automatic Assembly System of Rotor Permanent Magnets). (Examiner to master's thesis).
Eero Makkonen. 2014. Reunakuormituksen vaikutus säteisliukulaakerien kitka- ja vauriokäyttäytymiseen. (The Effects of Misalignment on the Friction and Failure Behaviour of the Journal Bearings). (Examiner to master's thesis).
Jussi Maksimainen. 2014. Simulation of Wind Turbine Power Transmission. (Examiner to master's thesis).
Jouko Meriläinen. 2014. Koelaitteen kehittäminen kitkaväsymisen tutkimiseen ilman reunavaikutuksia kosketuksen luistosuunnassa. (Development of a Plane-on-Plane Contact Fretting Test Device Without Edge Effects in Slip Direction). (Examiner to master's thesis).
Lauri Nurmela. 2014. Dieselmoottorin sylinterin pinnoitusvaihtoehtojen kartoittaminen. (Survey of Diesel Engine Coatings). (Examiner to master's thesis).
Juuso Tulonen. 2014. Säiliöpuoliperävaunun taka-akseliston kiinnityksen analysointi. (Analysis of Rear Axle Mounting in a Tanker Semi-Trailer). (Examiner to master's thesis).
Jussi Yli-Hukkala. 2014. Concept of Mobile Crusher. (Examiner to master's thesis).
Ville Ylä-Himanka. 2014. Development of Positioning Concept for Automated Rubber Tyred Gantry Crane. (Examiner to master's thesis).
Mikko Hevonoja. 2013. Koeajolaitteiston suunnittelu teollisuusvaihteistoille. (Design of a Test Device for Industrial Gears). (Examiner to master's thesis).
Jaakko Istolahti. 2013. Mäntä-kiertokankiliitoksen kehittäminen korkeille sylinteripaineille. (Development of the Piston-Connecting Rod Joint for High Cylinder Pressure). (Examiner to master's thesis).
Tuomo Jaatinen. 2013. Hammaspyörän väsymiskestävyyden parantaminen. (Improvement of Gear Fatigue Life). (Examiner to master's thesis).
Tomi Koivula. 2013. Kuulapuhalluksen ja typetyksen vaikutus nuorrutusteräksen kitkaväsymiseen. (Effect of Shot Peening and Nitriding on Freting Fatigue Behaviour of Quenched and Tempered Steel). (Examiner to master's thesis).
Eero Leivo. 2013. Hammasvaihteen vierintäpoikkeaman mittaus ja analysointi. (Measurement and Analysis of Gear Transmission Error). (Examiner to master's thesis).
Simo Leminen. 2013. Maanporauksessa käytettävien avarrinten suunnittelu elementtimenetelmää hyödyntäen. (Designing of Ring Bits for Overburden Drilling Using the Finite Element Method). (Examiner to master's thesis).
Taro Salonen. 2013. Paikallisen siirtymäkentän määritys kitkaliitoksesta digitaalisen kuvakorrelaation avulla. (Determination of the Local Displacement Field from a Frictional Joint by Image Correlation). (Examiner to master's thesis).
Simo Säkkinen. 2013. Planeettavaihteen prototyypin suunnittelu. (Design of a Planetary Gearbox Prototype). (Examiner to master's thesis).
Jussi Yli-Hukkala. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Jyrki Övermark. 2013. Traktoriin kiinnitettävän telaketjualustan suunnittelu. (Design of a Tracked Undercarriage for Tractor). (Examiner to master's thesis).
Sami Huttu. 2012. Alkusuunnitteluohjelmistojen kehittäminen tuuliturbiinivaihteen virtuaaliprototyypille. (Development of Pre-Design Programs for Wind Turbine Gearbox Virtual Prototype). (Examiner to master's thesis).
Toni Kilpeläinen. 2012. Laakerikilven konstruktion kehittäminen. (Development of a Bearing Shield Structure). (Examiner to master's thesis).
Kimmo Korpela. 2012. Kansimekanismin tuotekehitys. (Product Development of Lid Mechanism). (Examiner to master's thesis).
Tuomo Laaksonen. 2012. Bioenergiakuormatilojen purkulaitteen analysointi. (Analysis of the Unload Machine of Bioenergy Cargo Spaces). (Examiner to master's thesis).
Aleksi Tammentie. 2012. Varaosa- ja kunnossapitoprojektien suunnitteluprosessin kehittäminen. (Developing Design Process of Spare Parts and Maintenance Projects). (Examiner to master's thesis).
Ilkka Aaltonen. 2011. Sähkömekaanisten lukkorunkojen mekaniikkasuunnittelun ohjeistaminen. (Guidelines for the Mechanical Design of Electromechanical Lock Cases). (Examiner to master's thesis).
Ossi Heinonen. 2011. Vastinpintamenetelmän soveltaminen lujuuslaskennassa. (Applying Response Surface Methodology to Strength Analysis). (Examiner to master's thesis).
Juha Hiljanen. 2011. Höyryjäähdytetyn hiekkalukon konstruktion suunnittelu. (Designing of Steam Cooled Loop Seal). (Examiner to master's thesis).
Matti Lindroos. 2011. Mechanical Behavior, Properties and FE Abrasive Wear Simulation of Austenitic Manganese Steel. (Examiner to master's thesis).
Jaakko Marjamäki. 2011. Planeettaportaan voitelujärjestelmän kehittäminen tuuliturbiinivaihteessa. (Development of Planetary Stage Lubrication System for Windturbine Gearbox). (Examiner to master's thesis).
Riku Raatikainen. 2011. Modelling of the Thermo-Mechanical Behavior of the Two-Beam Module for the Compact Linear Collider. (Examiner to master's thesis).
Pekka Sippola. 2011. Finite Element Simulation of Thick Steel Plate Stamping. (Examiner to master's thesis).
Carl Henriksson. 2010. Dieselmoottorin öljynvaihtovälin määrittäminen dielektrisyyttä mittaavalla laatuanturilla. (Determine Diesel Engine's Oil Drain Interval Measuring Dielectric Conductance by Oil Condition Sensor). (Examiner to master's thesis).
Jouko Hintikka. 2010. Kitkan ja kitkaväsymisen kokeellinen tarkastelu pallo-taso-kosketuksessa. (Experimental Study on Friction and Fretting for Spherical Contact). (Examiner to master's thesis).
Jussi Immonen. 2010. Kitkaväsymisen mallinnus aaltopintaisessa puristusliitoksessa. (Modelling of Fretting Fatigue Cracking Risk in Shrink Fit with Wavy Surfaces). (Examiner to master's thesis).
Kaisu Keränen. 2010. Design Spreadsheet for Semi-automatic Fold Hinge. (Examiner to master's thesis).
Janne Kortelainen. 2010. Koelaitteen kehittäminen kitkaväsymisen tutkimiseen taso-taso-kosketuksessa. (Development of a Test Device for the Testing of Fretting Fatigue in Complete Contact). (Examiner to master's thesis).
Timo Lehtinen. 2010. Laboratoriokäyttöön soveltuvan voiteluyksikön suunnittelu. (Design of Oil Lubrication Unit for Laboratory Use). (Examiner to master's thesis).
Tomi Maaronen. 2010. Momentin ja linjausvirheen vaikutus vierintäpoikkeamaan planeettavaihteessa. (Influence of Torque and Mesh Misalignment on Transmission Error in Planetary Gears). (Examiner to master's thesis).
Jesse Rontu. 2010. Hammaskosketusanalyysi kaarevahampaisten kartiohammaspyörien suunnittelutyökaluna. (Tooth Contact Analysis as Tool in Design of Spiral Bevel Gears). (Examiner to master's thesis).
Kim Sandvik. 2010. Koelaitteen kehittäminen säteisliukulaakerin testaukseen ja analysointiin. (Development of a Test Device for Testing and Analyzing of Journal Bearings). (Examiner to master's thesis).
Sampo Siuko. 2010. Siirtoseinäjärjestelmän tuotekehitys. (Product Development of a Movable Wall System). (Examiner to master's thesis).
Riku Sivula. 2010. Konttialuksen lastiluukun laakerien rakenteen ja laadunvarmistuksen kehittäminen. (Developing the Structure and Quality Control of the Hatch Cover Bearing of Container Ship). (Examiner to master's thesis).
Markus Vähätalo. 2010. Vinohampaisten segmenttikehien hammastuksen ja valmistusterien geometrian hallinta. (Control of the Tooth Profile and Geometry of the Gear Cutting Tools on the Helical Multi-segmented Ring Gears). (Examiner to master's thesis).
Ville Hannula. 2009. Laitos- ja laitesuunnittelun 3D-ohjelmien integroitu käyttö. (Integrated Use of 3D Applications in Plant and Machine Design). (Examiner to master's thesis).
Janne Juoksukangas. 2009. The Development of a Test Rig for Reciprocating Seals. (Examiner to master's thesis).
Antti Kalliokoski. 2009. Planeettavaihteessa esiintyvien herätteiden vaikutus voimansiirron meluun ja värähtelyyn. (Influence of PlanetaryGear Excitations on Noise and Vibration). (Examiner to master's thesis).
Mika Laattala. 2009. Lietteen sumutuslaitteen kehittäminen. (Slurry Atomizer Development). (Examiner to master's thesis).
Markku Lukkala. 2009. Henkilökuljettimen siirtovaunun kehittäminen ja rakenneanalyysi. (Structural Analysis and Product Development of a Personal Convegor in Access Systems). (Examiner to master's thesis).
Mikko Marttila. 2009. Matalasakeusjauhimen tuotekehitys. (Low Consistency Refiner Product Development). (Examiner to master's thesis).
Jukka Ojanperä. 2009. Suutinputkien hitsausjärjestelmän kehittäminen. (Developing Nozzle Pipes Welding System). (Examiner to master's thesis).
Mika Puha. 2009. Valukoneen punosohjaimen kehittäminen. (The Improvement of Strand Guide of the Casting Machine). (Examiner to master's thesis).
Jaakko Puolitaival. 2009. Suunnittelun automatisoinnin kehittäminen - säännöt, määritykset ja työkalut. (Developing the Engineering Automatisation - Rules, Definitions and Tools). (Examiner to master's thesis).
Perttu Riihimäki. 2009. Kitkaväsymisen kokeellinen tarkastelu. (Experimental Evaluation of Fretting Fatigue). (Examiner to master's thesis).
Sampo Sivula. 2009. Melunhallinta työkoneen toimilaitteessa. (Noise Control in the Regulating Unit of the Engineering Vehicle). (Examiner to master's thesis).
Jussi Suominen. 2009. Portaattomasti säädettävän differentiaalivaihteen suunnittelu. (Design of a Continuously Variable Power-split Transmission). (Examiner to master's thesis).
Jani Särkijärvi. 2009. Ontelolaattatehtaan välikuljettimen kehittäminen. (The Development of Hollow-core Slab Factorys Overhead Bucket Gantry). (Examiner to master's thesis).
Jani Tähtinen. 2009. Design of a Gear Train in a 4-Stroke Diesel Engine with Zero Backlash. (Examiner to master's thesis).
Mikko Hämäläinen. 2008. Koelaitteen kehittäminen kallioporakoneen komponenttien testaukseen. (The developing of the test rig for the rock drill components). (Examiner to master's thesis).
Antti Tiesalo. 2008. Painelaakerin materiaalitestaus. (Materials testing of trust bearing). (Examiner to master's thesis).
Jouni Vesala. 2008. Rikotuslaitteen puomikonstruktion kehittäminen. (Development of boom construction in secondary breaking unit). (Examiner to master's thesis).
Aapo Pasanen. 2006. Koelaitteen kehittäminen kitkaväsymisen ja värähtelykulumisen tutkimiseen. (Examiner to master's thesis).

Dissertation supervision and instruction at TUT (since 2008)

Janne Juoksukangas. 2017. Modelling and Experimental Analysis of Fretting Fatigue in Complete and Bolted Contacts. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Jouko Hintikka. 2016. Fretting Induced Friction, Wear and Fatigue in Quenched and Tempered Steel. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Kristo-Matti Mela. 2013. Mixed Variable Formulations for Truss Topology Optimization. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Jaakko Kleemola. 2010. Experimental Methods for the Evaluation of Lubrication Conditions in Gear Contacts. (Supervisor to doctoral dissertation).

ID: 38275