Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

David Hästbacka

Organisations

Education/Academic qualification

Master of Science (Technology), Tampere University of Technology
Doctor of Science (Technology), Automation Engineering, Tampere University of Technology

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Miikka Haurinen. 2018. Laboratory Information Management System Module for Integration into Manufacturing Operations Management System. (Examiner to master's thesis).
Jukka Holmi. 2018. Näyttämömekaniikan ohjaussovelluksen kehittäminen tuoterunkoarkkitehtuurilla. (Enhancing Stage Control Application with Software Product Line Architecture). (Examiner to master's thesis).
Erno Johansson. 2018. Käyttövarmuuden rakentaminen osaksi teollisuusrobotin soluohjainta. (Development of Reliable Cell Controller). (Examiner to master's thesis).
Ville-Pekka Juntunen. 2018. Automaatiojärjestelmän prosessiohjaimen ja I/O-yksiköiden automaattitestaus. (Automatic Testing of the Process Controller and I/O Modules in a Process Control System). (Examiner to master's thesis).
Matias Kangas. 2018. Rautatiestandardien mukainen dokumentaatio ketterässä ohjelmistokehityksessä. (Documentation in Agile Software Development Based on Railway Standards). (Examiner to master's thesis).
Antti Parkkonen. 2018. Adoption of Microservices in Industrial Information Systems: a Systematic Literature Review. (Examiner to master's thesis).
Henri Pettinen. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Juho Pollari. 2018. Variations in Maritime Vessel Alert Systems. (Examiner to master's thesis).
Olli Saarinen. 2018. Offline-toiminnallisuus logistiikan web-sovelluksessa. (Offline Functionality in a Logistics Web Application). (Examiner to master's thesis).
Tuukka Senttula. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Ville-Markus Sipinen. 2018. A Generic Test Platform for Automated Camera Module Validation. (Examiner to master's thesis).
Riku Ahtiala. 2017. (Examiner to bachelor's thesis).
Mikael Filppula. 2017. Tyyppileimikoinnin käyttötapaus osana metsävaratiedon palvelualustan toiminnallisia palveluita. (Influence of Selective Logging's Use Case on Forest Data Service Platform's Functional Services). (Examiner to master's thesis).
Markus Hirvonen. 2017. Streamlining Manufacturing Data Integration. (Examiner to master's thesis).
Jussi Lehtonen. 2017. Kiinteistöautomaation tuotteistus ja tuoterunkoarkkitehtuuri. (Building Automation System's Productization and Product Line Architechture). (Examiner to master's thesis).
Janne-Joonas Mantsinen. 2017. Prosessi- ja automaatiosuunnittelun tiedonsiirto standardien avulla. (Standard based Information Exchange in Process and Automation Engineering). (Examiner to master's thesis).
Lauri Ollila. 2017. Konfigurointiohjelmiston uudistaminen. (Renewal of Configuration Software). (Examiner to master's thesis).
Paavo Natri. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Matti Niskanen. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Jaakko Aunela. 2015. Operational Historian for Performance Based Work Guidance in Maintenance. (Examiner to master's thesis).
Esa Hyttinen. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Ville Lempinen. 2015. Suihkumoottorin monitorointiyksikön testausjärjestelmä. (Test System for Jet Engine Monitoring Device). (Examiner to master's thesis).
Jussi Lehtonen. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Heikki Sarkanen. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Petri Rokka. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Jari Rauhamäki. 2009. UML-mallipohjaisen sovelluskehityksen ohjeistus automaatio-ohjelmistoille. (Guidance for UML Based Model-driven Development of Automation Applications). (Examiner to master's thesis).

ID: 66138