Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Erkki Levänen

Organisations

Education/Academic qualification

Licentiate of Science (Technology), Mechanical Engineering, Tampere University of Technology
Doctor of Science (Technology), Materials Technology, Rock Engineering, Tampere University of Technology

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Nelli Palmu. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Joonas Tuominen. 2017. Oktametyylisyklotetrasiloksaanin käyttö lähtöaineena optisen kuidun valmistuksessa. (The Use of Octamethylcyclotetrasiloxane as a Precursor in the Production of Optical Fiber). (Examiner to master's thesis).
Tytti Jaakkola. 2016. Kasvustojen muodostumisen estämiseen soveltuvat bitumikatteen ratkaisut. (The Solutions for Prevention of Biofouling on Bitumen Roofing). (Examiner to master's thesis).
Juho Kaleva. 2016. Ylikriittisen hiilidioksidin käyttö titaanioksidisynteesissä ja aerogeelien valmistuksessa. (Utilization of Supercritical Carbon Dioxide in Titanium Dioxide Synthesis and Aerogel Manufacturing). (Examiner to master's thesis).
Sini Rajala. 2016. Tukitoimintojen työn mallintaminen ja kehittäminen. (Modelling and Developing Back Office Work). (Examiner to master's thesis).
Eveliina Sippola. 2016. Adsorptiomoduulin kehitys ja valmistus energiatekniikan sovelluksia varten. (The Design and Preparation of Adsorption Modules for Applications of Energy Technologies). (Examiner to master's thesis).
Pertti Tapiainen. 2016. Heat Transfer Testing of Insulated Radial Systems. (Examiner to master's thesis).
Burak Yirmibesoglu. 2016. Physical Processes for Particle Matter Removal from Wastewater Effluents: A Comparative Study. (Examiner to master's thesis).
Setareh Zakeri. 2016. Impact of Doping Agent and Processing Parameters on Spray Drying the Alumina Nanocomposite Colloidal Suspensions. (Examiner to master's thesis).
Marjukka Helén. 2015. Ylikriittisen hiilidioksidin käyttö polymeeri- ja metallipinnan modifioinnissa. (Modification of Polymer and Metal Surfaces Using Supercritical Carbon Dioxide). (Examiner to master's thesis).
Tiina Ojamo. 2015. Creating Coherence in Research Articles: Non-Native Researchers as Writers of Scientific English. (Examiner to master's thesis).
Tanja Porevuo. 2015. Kovan alumiinioksidikeraamin kehittäminen. (Development of Hard Alumina Based Ceramics). (Examiner to master's thesis).
Masi Valkonen. 2015. Training Based Segmentation of Electron Microscope Images. (Examiner to master's thesis).
Ulla Kiili. 2014. Wall Friction and Erosion Testing of Coal Feed Pipe Lining Materials. (Examiner to master's thesis).
Varvara Sharova. 2014. High Capacity Carbon-Silicon Composite Anode Materials for Lithium Rechargeable Batteries. (Examiner to master's thesis).
Amandeep Singh. 2014. Synthesis of TiO2 and Carbon Nanoparticles by Pulsed Laser Ablation in Liquid Environment. (Examiner to master's thesis).
Joonas Humalamäki. 2013. Mechanical Characterization of Fibrous Ceramic Filter Elements. (Examiner to master's thesis).
Hanna Juhola. 2013. Huokoisen alumiinioksidista valmistetun kappaleen ominaisuuksien optimointi. (Optimizing the Composition of Porous Alumina Material). (Examiner to master's thesis).
Taneli Junnila. 2013. Huokoisen keraamin dielektrisyyden mallintaminen. (Modeling of Dielectric Behaviour of Porous Ceramic). (Examiner to master's thesis).
Sari Seppälä. 2013. Keraamien ainettarikkomaton karakterisointi taajuusvastemenetelmillä. (Characterization of Ceramics by Using Non-Destructive Frequency Response Methods). (Examiner to master's thesis).
Teemu Väyrynen. 2013. Mass Flow Estimation in Mineral Processing Applications. (Examiner to master's thesis).
Teemu Yli-Hallila. 2013. Permittiivisyysmuutosten mittaaminen alumiinioksidissa. (Measurements of Permittivity Changes in Alumina). (Examiner to master's thesis).
Erkka Frankberg. 2012. Fabrication and Characterization of Al2O3-Ni Nanocomposites. (Examiner to master's thesis).
Arnold Ismailov. 2012. Nopean kulumisen mekanismit paperikoneympäristössä. (High-Speed Sliding Wear in Aqueous Conditions). (Examiner to master's thesis).
Paavo Laihonen. 2012. Evaluation of Mechanical Integrity of Fibrous Hot Gas Filter Elements. (Examiner to master's thesis).
Saara Söyrinki. 2012. Silver Dissolution and Functionality of Silver Doped Superhydrophobic Surfaces. (Examiner to master's thesis).
Hannu Soikkeli. 2011. Tulenkestävä muuraus. (Refractory masonry). (Examiner to master's thesis).
Matti Järveläinen. 2010. Study on the Mechanisms Affecting the Lifetime of Hot Gas Filter Elements and Methods for Measuring Their Remaining Lifetime. (Examiner to master's thesis).
Arnold Ismailov. 2009. (Examiner to bachelor's thesis).
Matti Järveläinen. 2008. (Examiner to bachelor's thesis).

Dissertation supervision and instruction at TUT (since 2008)

Erkka Frankberg. 2018. Plastic Deformation of Amorphous Aluminium Oxide - Flow of Inorganic Glass at Room Temperature. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Saara Söyrinki. 2018. Structured ZnO and Al2O3/Ag Surfaces: Antibacteriality, Photocatalytic Activity and Durability. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Zafar Javed. 2016. Apparel Expert System for Problem Solving and Learning. (Instructor to doctoral dissertation).
Matti Järveläinen. 2016. Towards In Situ Methods for Characterization of Porous Materials. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Juha-Pekka Nikkanen. 2016. Synthesis of TiO2 by Various Methods: Structural Characteristics, Photocatalytic Activity and Usability of Powders and Coatings. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).

ID: 38963