Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Henrik Tolvanen

Organisations

Education/Academic qualification

Other or Unknown Education in Technology, Lower-Degree Level Tertiary Education, Tampere University of Technology
Master of Science (Technology), Tampere University of Technology
Doctor of Science (Technology), Energy Engineering, Tampere University of Technology

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Jenni Alajärvi. 2018. Suojakuoren korroosiotuotteiden vaikutus ydinpolttoaineen lämmönsiirtoon ydinvoimalaitosyksiköillä Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2. (The Effect of Cladding Corrosion Products on Heat Transfer of Nuclear Fuel in the Nuclear Power Plant Units Olkiluoto 1 and Olkiluoto 2). (Examiner to master's thesis).
Antti Autio. 2018. Effect of Air Classification on Utilization Potential of Fly Ashes from Co-Combustion. (Examiner to master's thesis).
Jussi Hujanen. 2018. Cost Optimization Methods for Fluidized Bed Boilers. (Examiner to master's thesis).
Jussi Hujanen. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Markus Hyttinen. 2018. Paperitehtaan jätelämpövirtojen hyödyntäminen kiinteistön ja prosessiveden lämmityksessä. (Utilization of Paper Mill Waste Heat in Building and Process Water Heating). (Examiner to master's thesis).
Topi Isoaho. 2018. Lämpöpumppukytkentöjen simulointi kaukolämpöverkossa. (Simulation of Heat Pumps in a District Heating Network). (Examiner to master's thesis).
Atte Kiskola. 2018. Operation of Selective Non-Catalytic Nitrogen Oxides Reduction Process under Fluidized Bed Conditions. (Examiner to master's thesis).
Kim Kulmala. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Johannes Källi. 2018. Evaluation of Combustion Models for Medium Speed Diesel Engines. (Examiner to master's thesis).
Tanja Laitinen. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Matti Linjama. 2018. Termoelementtien hyödyntäminen hajautetussa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. (Thermoelectric Generator based Micro-CHP). (Examiner to master's thesis).
Pedro Pacios Llorca. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Jukka Partanen. 2018. Arina- ja leijupetikattiloiden savukaasujen puhdistusmenetelmien valintatyökalun kehittäminen. (Development of a Selection Tool for Flue Gas Cleaning Methods in Grate and Fluidized Bed Boilers). (Examiner to master's thesis).
Saara Pohjalainen. 2018. Suomen kantaverkkoyhtiön epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen tunnistaminen ja suuruuden määrittäminen. (Identification and Determination of Indirect Greenhouse Gas Emissions from the Finnish Transmission System Operator). (Examiner to master's thesis).
Teijo Turpeinen. 2018. Lasersytytysmateriaalien kokeellinen tutkimus, syttymisen ja välittymisen mallintaminen, sekä lasersytyttimen suunnittelu. (Experimental Research on Laser Ignition Materials, Model for Ignition and Detonation, and Development of Laser Igniter). (Examiner to master's thesis).
Matti Ulvinen. 2018. Development of Cost Estimation and Piping Pricing for Pulp Mill's Odorous Gas System. (Examiner to master's thesis).
Ilari Vuorinen. 2018. Leijupetikattilan arinan suorituskyvyn tarkastelu diskreetisti skaalautuvalla arinamallilla. (Fluidized Bed Boiler Air Distributor Grid Performance Study with Discretely Scalable Air Distributor Grid Design). (Examiner to master's thesis).
Sami Blomster. 2017. Uuden sukupolven makro- ja geelihartsien käytettävyys Loviisan ydinvoimalaitoksella. (The Usability of New Generation Macro- and Gel Resins at the Loviisa Nuclear Power Plant). (Examiner to master's thesis).
Tommi Eronen. 2017. Kausilämpövaraston käyttö rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen. (Design a Seasonal Thermal Energy Storage for Building Heating and Cooling). (Examiner to master's thesis).
Matti Lassila. 2017. Kyselytutkimus Tampereen lukiolaisten energiatiedoista ja -asenteista. (Survey on the Energy Knowledge and Energy Attitudes of High School Students in Tampere). (Examiner to master's thesis).
Ristomatti Lummikko. 2017. Development of Water System Models with Step-Response Tests. (Examiner to master's thesis).
Sakari Pitkänen. 2017. CHP-voimalaitoksen sähköntuotannon tarjontamallin muodostaminen. (Creating a Bidding Strategy for a CHP Power Plant). (Examiner to master's thesis).
Oskari Raitanen. 2017. Use of Commercial-Grade Items in Nuclear Facilities. (Examiner to master's thesis).
Pyry Rinkinen. 2017. Development and Implementation of Criticality Analysis Tool for Spare Parts of Fluidized Bed Boiler. (Examiner to master's thesis).
Jaakko Tamminen. 2017. Heat Transfer Based Fouling Examination in Fluidized Bed Boilers. (Examiner to master's thesis).
Niko Toivanen. 2017. A Techno-Economic Feasibility Study of a Multi-Hydrocarbon Recovery System for Gas Power Plants. (Examiner to master's thesis).
Ilmo Heiska. 2016. Simulation of a Combined Cycle Process with Oxyfuel Combustion and Carbon Capture. (Examiner to master's thesis).
Roni Juutinen. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Ristomatti Lummikko. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Mikko Raiko. 2016. Reduction of Heavy Metals in Wet Flue Gas Scrubbers. (Examiner to master's thesis).
Teemu Saarinen. 2016. Determining Reactivity Parameters for Two Biomass Fuels. (Examiner to master's thesis).
Olli-Aleksi Saranpää. 2016. Determining Heat Transfer and Pressure Drop of In-line and Semi-staggered Tube Banks in Cross-flow. (Examiner to master's thesis).
Antti Aho. 2015. Experimental Study on Adsorption Storage of Gases on Solid Materials. (Examiner to master's thesis).
Antti Aho. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).

Dissertation supervision and instruction at TUT (since 2008)

Tiina Keipi. 2018. Technology Development and Techno-Economic Analysis of Hydrogen Production by Thermal Decomposition of Methane. (Instructor to doctoral dissertation).

ID: 49902