Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Jukka Konttinen

Organisations

Title of docent at TUT

Polttoaineiden konversiotekniikat - erityisesti polttoaineiden kaasutus. Energia ja prosessitekniikka. 2006 - 2014.

Dissertation supervision and instruction at other universities

Cyril Bajamundi. 2015. Sulfur based abatement of PCDD/F production and alkali chloride production during fluidized bed combustion of solid recovered fuel (PCDD/F- ja alkalikloridi-yhdisteiden vähentäminen rikkiyhdisteiden avulla kierrätyspolttoaineen leijukerrospolton yhteydessä). (Instructor to doctoral dissertation)

ID: 47179