Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Marja Palmroth

Organisations

Education/Academic qualification

Doctor of Science (Technology), Environmental Engineering, Tampere University of Technology
Master of Science (Technology), Environmental Engineering, Tampere University of Technology

Thesis supervision, examination and instruction at other universities

Matti Haaponiemi. 2013. Bachelor thesis. Alfa-pineenin määritys biosuodatinkoelaitteistossa: menetelmäkehitys. Tampereen ammattikorkeakoulu . Laboratorioalan koulutusohjelma http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201301081176

Thesis supervision, examination and instruction at other universities

Heini-Mari Mäkinen. 2012. IMPROVEMENT OF THE ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY METHOD -Determination of calcium and magnesium from human urine. Bachelor’s thesis.  Degree Programme in Laboratory Science.  Tampere University of Applied Sciences. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012062912998

ID: 64906