Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Pasi Peura

Organisations

Education/Academic qualification

Licentiate of Science (Technology), Mechanical Engineering, Tampere University of Technology
Doctor of Science (Technology), UMIST and The Victoria University of Manchester

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Mikko Grönlund. 2018. Stator Core Material Selection for Kinetic Energy Storage. (Examiner to master's thesis).
Miikka Hevosmaa. 2018. Effects of Moisture Content on AM Metal Feedstock Powder Flow Behavior. (Examiner to master's thesis).
Rick Hämäläinen. 2018. Mekaniikkasuunnittelun toimintatapojen kehitys ja yhtenäistäminen. (Development and Standardization of Methods on Mechanical Engineering). (Examiner to master's thesis).
Katariina Moisio. 2018. Vetyvaurion vaikutus materiaalin käytettävyyteen. (The Effect of Hydrogen Damage on Material Usability). (Examiner to master's thesis).
Ville Niemelä. 2018. Development of a High Productivity 316L Stainless Steel for Direct Metal Laser Sintering. (Examiner to master's thesis).
Piia Palokunnas. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Anni-Lotta Poussa. 2018. The Flow of Material, Information and People from Process Improvement Point of View. (Examiner to master's thesis).
Niko Raitanen. 2018. Applying Statistical Methods for Detection of Porosity in Direct Metal Laser Sintering Parts. (Examiner to master's thesis).
Ella Teivainen. 2018. Yrityksen toimintajärjestelmän ISO 9001:2015 standardinmukaisuustarkastelu. (Comparison of ISO 9001:2015 Standard for Business Systems of Operation). (Examiner to master's thesis).
Jere Ylianunti. 2018. Rullamuovatun suurlujuusteräsputken hehkutus sekä jäännösjännitysten määritys. (Annealing and Residual Stress Measurement of a Roll Formed High Strength Steel Tube). (Examiner to master's thesis).
Atte Antikainen. 2017. The Effect of Heat Treatments on Microstructure of DMLS Ti-6Al-4V. (Examiner to master's thesis).
Zhao Fu. 2017. A Study of Static Strain Aging of Selected Ferritic Steels. (Examiner to master's thesis).
Matti Järvinen. 2017. (Examiner to bachelor's thesis).
Milla Korhonen. 2017. (Examiner to bachelor's thesis).
Milla Korhonen. 2017. Umpilähdekapseleiden ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa. (Aging of Sealed Source Capsules in Industrial Applications). (Examiner to master's thesis).
Marjaana Koski. 2017. A Study of Processing and Post-treatments of High y' Fraction Nickel Superalloy in Additive Manufacturing. (Examiner to master's thesis).
Antti Mutanen. 2017. Dispersion Strengthened Metal Matrix Composites in Additive Manufacturing. (Examiner to master's thesis).
Henrik Rautiainen. 2017. Alumiinisulaton laaduntuoton ja kannattavuuden kehittäminen. (Development of Quality and Profitability in Aluminium Smelting Plant). (Examiner to master's thesis).
Jukka Simola. 2017. AlSi10Mg(Fe) painevalualumiinin lämmönjohtavuus. (Thermal Conductivity of Die Cast AlSi10Mg(Fe) Aluminium). (Examiner to master's thesis).
Toni Turhanen. 2017. Painevaletun alumiiniseoskomponentin painetiiveyden ja koneistettavuuden parantaminen. (Improving the Pressure Tightness and the Machinability of an Aluminum Alloy High Pressure Die Casting). (Examiner to master's thesis).
Jenni Vähätalo. 2017. Autoteollisuuden vaatimusten todentaminen. (Verifying the Automotive Industry Requirements). (Examiner to master's thesis).
Mikko Grönlund. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Kristiina Kupi. 2016. Material and Process Characterization of Non-Weldable Nickel Superalloys in Additive Manufacturing. (Examiner to master's thesis).
Panu Kämäräinen. 2016. High-cycle Fatigue Testing of Fillet Weld Root Side Using Mock-up Specimens. (Examiner to master's thesis).
Teemu Lahtinen. 2016. Analysis and Development of Weldability of Novel 700 MPa High Strength Steels. (Examiner to master's thesis).
Antti Mutanen. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Ville Niemelä. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Olli Partanen. 2016. Optimization of Solid Solution Strengthened Ferritic Ductile lron Production by Thermal Analysis and Solidification Simulation. (Examiner to master's thesis).
Madan Patnamsetty. 2016. Annealing Treatments and High Strain Rate Testing of High Entropy Alloys. (Examiner to master's thesis).
Juuso Perolainen. 2016. Helsingin kaupungin pitkäaikaistutkimus teräsputkipaalujen korroosiosta Kyläsaaren maaperässä - Lähtötilanteen kartoitus. (A Long-Term Soil Corrosion Study of Steel Piles in Kyläsaari Area in Helsinki - Definition of the Initial State). (Examiner to master's thesis).
Antti Pörhönen. 2016. Additive Manufacturing of Particle Reinforced Stainless Steel Composites. (Examiner to master's thesis).
Markus Räty. 2016. Lightweight Structures and Protection on a Mobile System Platform. (Examiner to master's thesis).
Johanna Santapere. 2016. lntermediate Shaft Concept Study. (Examiner to master's thesis).
Chufan Shuai. 2016. Feasibility of Estimation Programs for Hole Expansion Test on Sheet Steels. (Examiner to master's thesis).
Noora Viinanen. 2016. Effect of Heat Treatment on Properties of Bainitic Steels. (Examiner to master's thesis).
Zhiqi Yao. 2016. Comparison of Structures and Properties of Arc-Melted and Induction-Melted High Entropy Alloys. (Examiner to master's thesis).
Henna-Riikka Aaltio. 2015. Grain Size Control in Carburizing Steel. (Examiner to master's thesis).
Jenni Aronen. 2015. The Influence of Metallurgic Factors on the Crevice Corrosion Resistance of Ferritic Stainless Steels. (Examiner to master's thesis).
Alba Avalos Del Rio. 2015. Experimental Testing and Characterization of High Velocity Impacts on Novel Ultra High Strength Steels. (Examiner to master's thesis).
Emil Hagström. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Janne Hämäläinen. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Bettina Laine. 2015. Prosessiautomaation järjestelmäkaappien valmistuksen siirtäminen Viroon. (Moving Manufacturing Location of Process Automation Systems Cabinets to Estonia). (Examiner to master's thesis).
Mia Liimatainen. 2015. The Effect of Microstructure on Bendability of Ultra-High Strength Steels. (Examiner to master's thesis).
Henrik Rautiainen. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Juha Rautiainen. 2015. Tuplanastan suunnittelu ja testaus. (Double-Stud Design and Testing). (Examiner to master's thesis).
Ossi Reinikainen. 2015. Staattorin rungon ja laakerikilven erilaiset valumenetelmät 160-runkokoon sähkömoottoreissa. (Different Stator Frame and End Shield Casting Methods for 160 Frame Size Electrical Motors). (Examiner to master's thesis).
Minna Viinanen. 2015. Tiivistysprosessin vaikutus valutilaisen teräksen sitkeydessä. (Effect of the Deoxidation in the Toughness of As-Cast Steel). (Examiner to master's thesis).
Juha-Pekka Haiko. 2014. Effect of Chemical Composition and Thermomechanical Processing on Properties and Microstructure of Direct Quenched Ultra-High-Strength Steel. (Examiner to master's thesis).
Tuomas Jokiaho. 2014. Lujien teräslevyjen polttoleikkausreunan karakterisointi - jäännösjännitykset ja niiden vaikutus halkeiluherkkyyteen. (The Characterization of Flame Cut Heavy Steel - the Effect of Residual Stresses to Cracking). (Examiner to master's thesis).
Henri Järvinen. 2014. Pinnoitetun teräksen muottiin karkaisu. (Press Hardening of Coated Steel). (Examiner to master's thesis).
Janne Karvonen. 2014. Materiaaliominaisuuksien vaikutus metallin muovattavuuteen. (Effect of Material Properties on Metal Formability). (Examiner to master's thesis).
Eero Majamaa. 2014. Suotautuminen ja nauhamaisten ferriittirakenteiden muodostuminen korkeaalumiinisissa teräksissä. (Segregation and Ferrite Banding in High Aluminum Steels). (Examiner to master's thesis).
Jukka Myllymäki. 2014. Paineiskujen vaikutukset teräsrakenteessa. (Pressure Shock Effects in Steel Structure). (Examiner to master's thesis).
Ossi Niemioja. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Visa Pesonen. 2014. Online Creep and Fatigue Monitoring in Power Plants. (Examiner to master's thesis).
Maria Rinkkala. 2014. Kuonien käytön mahdollisuudet ja uhat. (Possibilities and Threats of Slag Use). (Examiner to master's thesis).
Susanna Timo. 2014. Tuottavuuden parantaminen alumiinin pursotuksessa - ajoparametrien ja seostuksen vaikutukset. (Improving Aluminium Exrusion Productivity - the Effects of the Extrusion Parameters and Alloying). (Examiner to master's thesis).

Dissertation supervision and instruction at TUT (since 2008)

Tuomo Nyyssönen. 2017. Quenching and Partitioning of High-Aluminum Steels. (Instructor to doctoral dissertation).

ID: 37100