Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Reijo Kouhia

Organisations

Dissertation supervision and instruction at TUT (since 2008)

Antti Ylinen. 2015. Hydraulic Cylinder Models for Flexible Multibody System Simulation. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Sami Holopainen. 2013. Modeling of Mechanical Behavior of Amorphous Glassy Polymers. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Eetu Autio. 2018. Dynamic Overset CFD Simulation of a Pneumatic Impact Device. (Examiner to master's thesis).
Pasi Båtsman. 2018. Kävelyn aiheuttaman ontelolaattavälipohjan värähtelyn laskentamenetelmien vertailu. (Comparison of Calculation Methods for Walking Induced Vibrations in Hollow Core Slab Floors). (Examiner to master's thesis).
Julius Keto. 2018. Eurokoodien mukaisesti mitoitettujen siilorakenteiden vakiointi. (Standardization of Silo Sturctures Designed According to Eurocodes). (Examiner to master's thesis).
Aappo Laitila. 2018. Henkilöautonrenkaan vierinvastuksen tutkiminen elementtimenetelmällä. (Investigation of Passenger Car Tyre Rolling Resistance by Using Finite Element Method). (Examiner to master's thesis).
Henri Levy. 2018. Lyöntipaalutusjärkäleen ominaisuuksien vaikutus iskutyynyn jännitystilaan ja energian siirtymiseen iskussa. (Effect of Properties of Impact Hammer to Stress State of Dive Cap and Energy Transfer During Impact). (Examiner to master's thesis).
Lauri Pirkkanen. 2018. Structural Analysis of Nuclear Fuel Pool Steel Liner. (Examiner to master's thesis).
Jani Vilppo. 2018. Implementing a Continuum Damage Material Model into Elmer FEM-software. (Examiner to master's thesis).
Joonas Jussila. 2017. Evoluutioyhtälöpohjainen hitsatun rakenteen väsymisanalyysi. (Evolution Equation Based Fatigue Analysis of Welded Structure). (Examiner to master's thesis).
Tero Kontkanen. 2017. Teräsprofiilisen ovirakenteen lämmöneristävyys. (Thermal Insulation of Steel Framed Door Structure). (Examiner to master's thesis).
Kimmo Moisio. 2017. Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta ja kehittäminen. (Management and Development of Continuing Airworthiness). (Examiner to master's thesis).
Petteri Kauppila. 2016. Laskentamenetelmän kehittäminen tulistinkammioiden virumisen ja väsymisen analysointiin. (Development of a Calculation Method for Creep and Fatigue Analysis of Superheater Headers). (Examiner to master's thesis).
Pasi Niemi. 2016. Aaltokuormituksen analysointi SPH-menetelmän avulla. (Analysing Wave Impact Using SPH-Method). (Examiner to master's thesis).
Juha-Pekka Nikkarila. 2016. Tulipalon havainnointi sähkömagneettisen ja akustisen spektrin avulla. (Electromagnetic and Acoustic Spectrum in Observing a Fire Hazard). (Examiner to master's thesis).
Wiljami Nurmela. 2016. Dynaaminen simulointimalli kartiomurskaimelle. (Dynamic Simulation Model of a Cone Crusher). (Examiner to master's thesis).
Eetu Riihiaho. 2016. CAD-ohjelmaan liitetyn kehärakenteiden lujuuslaskentamoduulin käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus. (Design and Implementation of User Interface for CAD Integrated Strength Analysis Module of Frame Structures). (Examiner to master's thesis).
Juho Sormunen. 2016. Transient Load Simulation of Forwarder Rear Frame. (Examiner to master's thesis).
Mikko Virtanen. 2016. Johdatus Lagrangen ja Hamiltonin mekaniikkoihin. (Introduction to Lagrangian and Hamiltonian Mechanics). (Examiner to master's thesis).
Kalle Ahola. 2015. Dieselmoottorin venttiilikoneiston monikappalesimulointi. (Multibody Simulation of a Diesel Engine Valve Train). (Examiner to master's thesis).
Joonas Hallikainen. 2015. Hydraulikäyttöisen putkilävistimen suunnittelu. (Design of a Hydraulically Driven Tube Punch). (Examiner to master's thesis).
Henri Hautamäki. 2015. Teräsrakenteiden väsymismitoitus. (Fatigue Design of Steel Structures). (Examiner to master's thesis).
Mikko Järvinen. 2015. Development of Ice Class Calculation Tool and Process Sensitivity Analysis. (Examiner to master's thesis).
Sampsa Kalinen. 2015. Konttilaivan lastinkäsittelyjärjestelmän simulointi. (Simulation of Container Vessel's Cargo Handling System). (Examiner to master's thesis).
Juha Paavola. 2015. Estimation of Material Parameters for Viscoplastic Constitutive Models Used in Mobile Device Drop Simulations. (Supervisor and instructor to licentiate thesis).
Teo Parkkinen. 2015. Pelastusnostimen runkorakenteen kevennys ja lujuuslaskenta. (Weight Reducing and Strength Calculation of the Rescue Platform Framework). (Examiner to master's thesis).
Juho Sihvola. 2015. Mobiilimurskainlaitosten teräsrakenteiden toiminnan ja käyttöturvallisuuden varmistaminen. (Verification of Operation and Operational Safety of Steel Structures in Mobile Crushing Equipment). (Examiner to master's thesis).
Timo Stenvik. 2015. Testihiomakoneen mallinnus ja analysointi. (Modelling and Analyses of Test Grinding Machine). (Examiner to master's thesis).
Lauri Timonen. 2015. Strain Rate Dependent Material Models for Polymers. (Examiner to master's thesis).
Timo Yrjänä. 2015. Murtumisparametrien laskeminen elementtimenetelmällä. (Finite Element Calculation of Fracture Parameters). (Examiner to master's thesis).
Niina Aikio. 2014. Strength Design of a Cost Efficient and Manufacturing-Friendly Connection for the Main Girder at an Overhead Bridge Crane. (Examiner to master's thesis).
Pekko Kuula. 2014. Naulalevyrakenteiden ohjelmallinen mitoitus. (Programmatical Design of Nailplate Structures). (Examiner to master's thesis).
Mikko Lampinen. 2014. Eräiden palkkimallien staattisen ja dynaamisen vasteen vertailua. (Comparison of Static and Dynamic Response of Various Beam Models). (Examiner to master's thesis).
Topi Lyytikäinen. 2014. Pyörivän koneenosan moniaksiaalinen väsymistarkastelu. (Multiaxial Fatigue Analysis of Rotating Machine Part). (Examiner to master's thesis).
Anni Mäkelä. 2014. Lastiluukun suunnitteluprosessin kehittäminen. (Developing the Hatch Cover Design Process). (Examiner to master's thesis).
Juuso Nänimäinen. 2014. Leukamurskaimen jäykkyysanalyysi. (Stiffness Analysis of a Jaw Cruiser). (Examiner to master's thesis).
Anssi Sillanpää. 2014. Time Integration Seismic Analysis of a Reciprocating Engine Power Plant. (Examiner to master's thesis).
Joni Ylilammi. 2014. Teräsrakenteiden liitosten eurokoodien mukainen mitoitus. (Joints of Steel Structures According to Eurocodes). (Examiner to master's thesis).
Anssi Hyvärinen. 2013. Kumivaimennettujen putken kannakkeiden jäykkyyden analysointi. (Stiffness Analysis of Rubber Damped Piping Supports). (Examiner to master's thesis).
Markus Kotisaari. 2013. Sarjapariston lujuuslaskenta seismisissä olosuhteissa. (Structural Analysis of a Series Capacitor Bank). (Examiner to master's thesis).
Vitaly Krouglikov. 2013. Työkoneen renkaan jäykkyysominaisuuksien tarkastelu elementtimenetelmällä. (Finite Element Analysis of Heavy Tire Stiffness Properties). (Examiner to master's thesis).
Ossi Laakso. 2013. Eccentric Bearings and Systems in Crank Mechansm in Medium Speed Internal Combustion Engines. (Examiner to master's thesis).
Jaakko Murtomäki. 2013. Design and Analysis of the Tooling Upgrade for the Production of the Superconductive Main Dipole Magnet Prototypes of LHC. (Examiner to master's thesis).
Juho Salo. 2013. Fatigue Life Calculation of an Aircraft Part. (Examiner to master's thesis).
Anssi Tapiola. 2013. Teräsrakenteiden toteuttamisen vaatimukset standardin EN 1090 mukaan. (Requirements for the Execution of Steel Structures According to the Standard EN 1090). (Examiner to master's thesis).
Pekka Taskula. 2013. Hitsin laadun vaikutus väsymislaskentaan ja väsymistestaukseen. (Welding Quality Effect of the Fatigue Calculation and the Fatigue Testing). (Examiner to master's thesis).
Harri Tomperi. 2013. Comparison of Fatigue Provisions for the Design of Automatic Stacking Crane. (Examiner to master's thesis).
Niko Äikäs. 2013. 3D-ristikkorakenteen topologian optimointi. (Topology Optimization of a 3D Truss Structure). (Examiner to master's thesis).
Lauri Halonen. 2012. Metamallien soveltaminen kantavien rakenteiden parametriseen laskentaan. (Applying Metamodels to Parametric Structural Analysis). (Examiner to master's thesis).
Tuomo Laaksonen. 2012. Bioenergiakuormatilojen purkulaitteen analysointi. (Analysis of the Unload Machine of Bioenergy Cargo Spaces). (Examiner to master's thesis).
Samuel Suvanto. 2012. Mode-Based Vibration Response Analysis of an Engine-Generator Set. (Examiner to master's thesis).
Mikko-Pekka Viljanen. 2012. Moduulirakenteisen väliaikaissillan suunnittelu raskaille erikoiskuljetuksille. (The Design of a Temporary Bridge for Heavy Transport). (Examiner to master's thesis).

ID: 41883