Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Sami Hyrynsalmi

Organisations

Education/Academic qualification

Doctor of Science (Technology), Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Master of Science (Technology), Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Bachelor of Science (Technology), Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Dissertation supervision and instruction at other universities

Johannes Holvitie. 2017. Technical Debt in Software Development: Examining Premises and Overcoming Implementation for Efficient Management. University of Turku. Instructor to doctoral dissertation.

Jari Vainio. 2017. Turvallisuuskriittisten ohjelmistojen käyttöturvallisuuden varmistaminen. (Safety Assurance of the Safety-Critical Software). Tampere University of Technology. Instructor to doctoral dissertation.

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Riika Hämäläinen. 2018. Muutostyöprosessin kehittäminen Lean -menetelmin. (Development of a Modification Process Using the Lean -Method). (Examiner to master's thesis).
Sami Kaurila. 2018. Vehicular Digital Communication. (Examiner to master's thesis).
Jani Lavonen. 2018. Satakunnan yhteinen potilastietojärjestelmä. (Communal Patient Information System of Satakunta). (Examiner to master's thesis).
Niko Matikainen. 2018. Suunnittelun automatisointi parametreilla. (Design Automation with Parameters). (Examiner to master's thesis).
Niko Pohja. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Harry Tuomisto. 2018. ICT-palvelukokonaisuuden nykytilan selvitys ja kehitystoimenpiteet. (Review and Development of the ICT Services). (Examiner to master's thesis).
Antti Blåfield. 2017. Mobiilisovellus merikonttien kunnon ja laadun valvontaan. (Mobile Application for Recording Sea Container Quality Details). (Examiner to master's thesis).
Osku Hämäläinen. 2017. Ohjelmistojärjestelmän suorituskyvyn hallintaprosessin kehittäminen. (Development of Performance Management Process for SW System). (Examiner to master's thesis).
Marko Kiviniemi. 2017. Työasemapalveluiden ulkoistaminen globaalissa organisaatiossa. (Outsourcing Workplace Services in Global Organization). (Examiner to master's thesis).
Henri Myllyoja. 2017. (Examiner to bachelor's thesis).
Rami Norolahti. 2017. Selattavan web-sisällön käyttäjäkohtainen suodatus. (User Specific Browsable Content Filtering). (Examiner to master's thesis).
Joni Saarelainen. 2017. (Examiner to bachelor's thesis).

Grants and awards

01.04.2018 - 31.05.2018. . .

ID: 8318133