Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Sami Hyrynsalmi

Organisations

Education/Academic qualification

Doctor of Science (Technology), Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Master of Science (Technology), Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Bachelor of Science (Technology), Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Dissertation supervision and instruction at other universities

Johannes Holvitie. 2017. Technical Debt in Software Development: Examining Premises and Overcoming Implementation for Efficient Management. University of Turku. Instructor to doctoral dissertation.

Jari Vainio. 2017. Turvallisuuskriittisten ohjelmistojen käyttöturvallisuuden varmistaminen. (Safety Assurance of the Safety-Critical Software). Tampere University of Technology. Instructor to doctoral dissertation.

Grants and awards

01.04.2018 - 31.05.2018. . .

ID: 8318133