Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Seppo Tikkanen

Organisations

Education/Academic qualification

Master of Science (Technology), Mechanical Engineering, Tampere University of Technology
Doctor of Science (Technology), Automation Engineering, Tampere University of Technology

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Aidin Alinezhadkordmahaleh. 2018. Electrification of Hydraulic System. (Examiner to master's thesis).
Mohammadtaghi Hosseini Cheraghmakani. 2018. Additive Manufacturing: Part Design, Optimization and Manufacturing Processes Selection Implementation of a Project-based Learning Education for AM Using the Case Study of a Pressure Air Engine. (Examiner to master's thesis).
Eero Leinamo. 2018. Hydraulisen testijärjestelmän toteutus kestomagneettimoottorin kuormitushäiriöiden tutkimiseksi. (Implementation of a Hydraulic Test Circuit to Examine Load Disturbances of a Permanent Magnet Motor). (Examiner to master's thesis).
Amir Mehman Sefat. 2018. Small Scale Compressed Air Energy Storage. (Examiner to master's thesis).
Damoon Mohamadi. 2018. Small Scale Compressed Air Energy Storage. (Examiner to master's thesis).
Henry Myllylä. 2018. Suunnittelu- ja säätöparametrien vaikutus heittojousikuljettimen kuljetuskapasiteettiin. (The Effects of Design and Tune Parameters on a Linear Conveyor's Conveying Capacity). (Examiner to master's thesis).
Erkka Rautiainen. 2018. Automaation ja käyttöliittymien tekninen dokumentointi osana toimitusprojekteja. (Technical Documentation of Automation and User Interfaces as part of Delivery Projects). (Examiner to master's thesis).
Antti Jokiniemi. 2017. Neliöpainomittaus ilman ionisoivaa säteilyä. (Basis Weight Measurement without Ionising Radiation). (Examiner to master's thesis).
Juha Kaartinen. 2017. Lifecycle Management of Critical Automation Related Spare Parts. (Examiner to master's thesis).
Elias Koskela. 2017. Kuljettajan ajotyylin vaikutus työkoneen pakokaasupäästöihin. (Effects of Driving Style on the Emissions of a Non-Road Mobile Machine). (Examiner to master's thesis).
Tuomas Kotilainen. 2017. Sovelluksen kehitys historiadatan hyödyntämiseen prosessiteollisuudessa. (Developing Software for Utilizing History Data in Process Industry). (Examiner to master's thesis).
Riina Lahti. 2017. Älykkäät ratkaisut kaukolämpöverkoissa. (Smart Solutions in District Heating Networks). (Examiner to master's thesis).
Jaakko Laitila. 2017. (Examiner to bachelor's thesis).
Anssi Tuomola. 2017. Liikkuvan työkoneen ohjausjärjestelmän variaationhallinta. (Variability Management of Control System in Work Machine). (Examiner to master's thesis).
Ari-Pekka Ketola. 2016. Automaattisen testausjärjestelmän käyttöönotto tietyille hydraulilaitteille. (Implementation of Automatic Testing System for Certain Hydraulic Machines). (Examiner to master's thesis).
Juha Lantta. 2016. Automaatiolinjan virtuaalikäyttöönotto. (Virtual Commissioning of an Automation Line). (Examiner to master's thesis).
Ville Aarnio. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Timo Nordfors. 2015. Sähköhydraulinen sylinteri tuotevaihtoehtona. (Electro-Hydrostatic Actuator as a Product Alternative). (Examiner to master's thesis).
Vesa Suomela. 2015. Kaivoskuormaajan puomihydrauliikan mallintaminen. (Modeling of Boom Hydraulics for Underground Loader). (Examiner to master's thesis).
Henrik Tommila. 2015. Pyörimisnopeussäädetty pumppuohjattu sylinterikäyttö. (Variable Speed Controlled Cylinder Drive). (Examiner to master's thesis).

Dissertation supervision and instruction at TUT (since 2008)

Matti Karvonen. 2016. Energy Efficient Digital Hydraulic Power Management of a Multiactuator System. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).

ID: 36795