Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Seppo Valkealahti

Organisations

Education/Academic qualification

Licentiate of Philosophy, Physics, University of Jyväskylä
Doctor of Philosophy, Physics, University of Jyväskylä

Dissertation supervision and instruction at TUT (since 2008)

Kari Lappalainen. 2017. Output Power Variation and Mismatch Losses of Photovoltaic Power Generators Caused by Moving Clouds. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Diego Torres Lobera. 2014. Modeling and Analysis of the Operation of PV Power Generators under Varying Atmospheric Conditions. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Anssi Mäki. 2013. Effects of Partial Shading Conditions on Maximum Power Points and Mismatch Losses in Silicon-Based Photovoltaic Power Generators. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Eero Hyötylä. 2018. Keskitetyn auringonvalon moniliitosaurinkokennojen kytkentöjen mallintaminen ja tehon optimointi aurinkopaneelissa. (Power Optimization and Modelling of Connections in Solar Panel Consisting of Concentrated Photovoltaics Multi-Junction Solar Cells). (Examiner to master's thesis).
Anssi Jaakkola. 2018. Konttiterminaalien keskijänniteverkot ja verkkoon liitettävät epälineaariset kuormat. (Medium Voltage Grids of Container Terminals and Grid-Connected Non-Linear Loads). (Examiner to master's thesis).
Riikka Laine. 2018. Verkkoon liitettävien aurinkosähköjärjestelmien pilottihanke. (Pilot Project of Grid-Connected PV-Systems). (Examiner to master's thesis).
Justus Ristimäki. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Flor Tryhou. 2018. Power Quality Issues in Distribution Grids Caused by Solar PV Power Generation. (Examiner to master's thesis).
Topias Tuomola. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Ville-Pekka Haukijärvi. 2017. (Examiner to bachelor's thesis).
Aleksi Kantanen. 2017. Switching Overvoltage Analysis of Parallel Shunt Reactor Sets. (Examiner to master's thesis).
Juha-Pekka Lehtilä. 2017. Sähkökäyttöjen suunnittelu ja taajuusmuuttajien asentaminen Norelcon kennokeskuksiin. (Designing Electric Drives and Installing Frequency Converters Inside Switchgear Manufactured by Norelco). (Examiner to master's thesis).
Heidi Mattila. 2017. (Examiner to bachelor's thesis).
Amedeo Pisapia. 2017. Smoothing of Photovoltaic Power Production by Plant Dispersion. (Examiner to master's thesis).
Ayrton Plaisier. 2017. Influence of Shadows Caused by Buildings on the Power Output of Photovoltaic Generators. (Examiner to master's thesis).
Ago-Henri Saar. 2017. Magneettikenttien vaikutukset ja hallinta sairaalassa. (Effects and Control of Magnetic Fields in the Hospital). (Examiner to master's thesis).
Heikki-Joonas Eno. 2016. Kapasitiivisen loistehon kompensointi sähkönjakeluverkossa. (Compensation of Capacitive Reactive Power in the Electrical Distribution Network). (Examiner to master's thesis).
Saif Khan. 2016. The Operation of TUT Solar Photovoltaic Power Research Plant. (Examiner to master's thesis).
Kai Luoma. 2016. Tuotantosolun kapasiteetin ennustaminen kuluneiden viikkojen toteutumien perusteella. (Forecasting the Capacity of a Production Cell Using the Realization of the Recent Weeks). (Examiner to master's thesis).
Mika Masalin. 2016. Teollisuuslaitoksen laajennusprojektin sähkösuunnittelu. (Electrical Design for an Expansion Project of an Industrial Plant). (Examiner to master's thesis).
Jussi Nummi. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Otto Rantanen. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Tuomas Salokanto. 2016. Data Communications and Application Development of a Full-Power Converter in Wind Power Systems. (Examiner to master's thesis).
Aleksi Sirén. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Jani Stenroos. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Otto Ståhle. 2016. Laivan sähköverkon yliaaltojen tarkastelu Neplan-ohjelmiston avulla. (Harmonics Analysis of Ship Network Using Neplan Software). (Examiner to master's thesis).
Yuanyuan Wu. 2016. Comparison of Different Commercial Solar Photovoltaic Modules. (Examiner to master's thesis).
Deepak Amaripadath. 2015. Effects of Diffuse Radiation on the Operation of Photovoltaic Power Plants. (Examiner to master's thesis).
Aira Asumaniemi. 2015. S2010-sähkönimikkeistön mukaisten sähköteknisten järjestelmien energiankulutus ja energiansäästömahdollisuudet. (Energy Consumption and Energy Saving Possibilities of Electro Technical Systems in S2010-Title List for Electrical Enigineering). (Examiner to master's thesis).
Johanna Ellä. 2015. Häviöjakauma korkean hyötysuhteen sähkömoottorissa. (Loss Distribution in High Efficiency Electric Motors). (Examiner to master's thesis).
Risto Ketola. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Sami Kirkkala. 2015. Teollisuussähköverkon luotettavuus. (Industrial Electricity Network Reliability). (Examiner to master's thesis).
Juha-Pekka Lehtilä. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Niklas Leppilahti. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Jussi Monni. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Henri Niemi. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Tuukka Pasanen. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Lassi Rasanen. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Ago-Henri Saar. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Julius Schnabel. 2015. Compensation of PV Generator Power Fluctuations Using Energy Storage Systems. (Examiner to master's thesis).
Maria Seitajärvi. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Tuomas Valli. 2015. Nostojarrun luotettavuuden varmistaminen. (Ensuring Reliability of Hoist Brake). (Examiner to master's thesis).
Jarkko Virtanen. 2015. Päämuuntajan resonanssiherkkyyden muuttuminen. (Change of The Resonance Sensitivity in Power Transformer). (Examiner to master's thesis).
Tuomas Vähämäki. 2015. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen voimalaitosjäteluolan ja käytetyn polttoaineen välivaraston UPS-järjestelmien uusinta. (Renewal of Operating Waste Repository and Spent Fuel Interim Storage UPS-Systems at Olkiluoto Nuclear Power Plant). (Examiner to master's thesis).
Viivi Kallio. 2014. Optimaalisen urituksen löytäminen suurnopeuskoneen massiiviroottorille. (Finding an Optimal Slitting for a High Speed Solid Rotor). (Examiner to master's thesis).
Teemu Koho. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Jussi Konsti. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Hannu-Pekka Lamminmäki. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Henri Melva. 2014. Ilmasydämisen kuristimen konstruktion optimointi. (Construction Optimation of Air-Core Reactor). (Examiner to master's thesis).
Janne Määttä. 2014. Electromechanical Operation of Synchronous Generator in Vibrating Engine-Generator Set. (Examiner to master's thesis).
Petri Qvintus. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Joonas Rantanen. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Otto Ståhle. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Mahmood Sunny. 2014. Sizing an Energy Storage to be Used in Parallel with a PV Inverter to Balance the Fluctuations in Output Power from PV Generator. (Examiner to master's thesis).
David Villarreal Sardina. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Mikko Willman. 2014. Teollisuuden laitosten maadoittaminen. (Grounding of Industrial Facilities). (Examiner to master's thesis).
Jussi Ahola. 2013. Photovoltaic Research Power Plant Measuring and Data Storing System. (Examiner to master's thesis).
Tiina Alaviitala. 2013. Life Cycle Assessment of Power Capacitors. (Examiner to master's thesis).
Janne Anttila. 2013. Kipinäpurkausten aiheuttamat sydämentahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien toimintahäiriöt. (Disfunctions of Cardiac Pacemakers and Cardioverter Defibrillators Caused by Spark Discharges). (Examiner to master's thesis).
Sami Karjalainen. 2013. Smart-nostureiden testauksen kehittäminen. (Developing the Testing of Smart Crane). (Examiner to master's thesis).
Matti Kolehmainen. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Kari Lappalainen. 2013. Effects of Climate and Environmental Conditions on the Operation of Solar Photovoltaic Generators. (Examiner to master's thesis).
Minna Paavola. 2013. Verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien potentiaali Tampereella. (Potential of Grid-Connected Photovoltaic Power Systems in Tampere). (Examiner to master's thesis).
Antti Ryynänen. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Juha-Pekka Törmälä. 2013. Posivan ydinjätteiden loppusijoituspaikan sähköjärjestelmien ja sähkölaitteistojen viranomaisvaatimusten huomiointi vaatimusmäärittelyssä, kelpoistuksessa ja toteutuksessa. (Regulatory Demands Concerning Requirement Specification, Qualification and Implementation of the Electrical Systems and Instrumentation at the Posiva Nuclear Waste Disposal Site). (Examiner to master's thesis).
Tero Haapala. 2012. Sydämentahdisimien ja rytmihäiriötahdistimien testaus sähköasemalla ja voimajohdon alla. (Measuring Cardiac Pacemakers and Implantable Cardioverter Defibrillators in a Substation and Under Power Lines). (Examiner to master's thesis).
Leevi Huttunen. 2012. Taajuusmuuttujakäytäntöihin siirtymisen kannattavuus voimalaitoksessa. (Evaluation of Profitability of AC Drive Investments in a Power Plant). (Examiner to master's thesis).
Kati Kivijärvi. 2012. Jakelumuuntamoiden aiheuttamien magneettikenttäaltistusten hallinta sähköverkkoyhtiössä. (Management of Magnetic Field Exposure Produced by 0,4/20kV Transformer Stations in a Power Distribution Company). (Examiner to master's thesis).
Pekka Pollari. 2012. (Examiner to bachelor's thesis).
Pasi Puranen. 2012. (Examiner to bachelor's thesis).
Otso-Ville Rinne. 2012. (Examiner to bachelor's thesis).
Heli Ristamäki. 2012. Muuntajien häviölämmön hyödyntäminen lämpöpumpputekniikalla. (Utilizing Thermal Loss Energy from Transformers Using Heat Pump Technology). (Examiner to master's thesis).
Max Sunnarborg. 2012. Neste Oilin Porvoon öljyjalostamon varavoimaverkon selvitys- ja kehityssuunnitelma. (Neste Oil's Porvoo Oil Refinery's Emergency Power System Analysis and Development Proposal). (Examiner to master's thesis).
Lasse Aho. 2011. (Examiner to bachelor's thesis).
Tomi Ahokas. 2011. Voimalaitosgeneraattorien suojaus ja magnetointi. (Power Plant Generator Protection and Excitation). (Examiner to master's thesis).
Hanna Forsström. 2011. Energiantuotannon tuotekustannuslaskenta. (Product Costing of Energy Production). (Examiner to master's thesis).
Erika Kaitaranta. 2011. Nosturin virransyötön konfigurointi. (Configuration of the Crane's Power Supply). (Examiner to master's thesis).
Laura Oksanen. 2011. (Examiner to bachelor's thesis).
Pekka Orava. 2011. Infrapunaoptisen lineaarisen paloilmaisimen testaus- ja mittauslaitteiston suunnittelu ja toteutus. (Design and Implementation of an Infrared Line Detector Cable Testing and Measurement System). (Examiner to master's thesis).
Maria Puhtila. 2011. Aurinkovoimaloiden kaupallistumisen ennustaminen. (Forecasting the Market Penetration of Solar Power). (Examiner to master's thesis).
Maria Puhtila. 2011. (Examiner to bachelor's thesis).
Diego Torres Lobera. 2011. Measuring actual operating conditions of a photovoltaic power generator. (Examiner to master's thesis).
Jaakko Vesala. 2011. Suurnopeusmoottorin kolmiulotteinen sähkömagneettinen mallintaminen. (Three Dimensional Modeling of a High-Speed Motor). (Examiner to master's thesis).
Eero Viertokoski. 2011. Murtovakokäämityksen soveltaminen hitaissa korkean hyötysuhteen sähkökoneissa. (Using Fractional Slot Winding in Slow Rotating High Efficiency Electric Machines). (Examiner to master's thesis).
Mikael Westerberg. 2011. (Examiner to bachelor's thesis).
Heikki Wilen. 2011. Toimistokiinteistön sähköenergian sähkömittaustiedon analysointi ja hyödyntäminen. (Analysis and Utilization of Electrical Energy Measuring Data of a Business Real Estate). (Examiner to master's thesis).
Mikko Willman. 2011. (Examiner to bachelor's thesis).
Jouni Aaltonen. 2010. Puistomuuntamon tuotannon materiaalihallinta. (Material control in production of a transformer substation). (Examiner to master's thesis).
Juha Hakanen. 2010. Korkeapainelaminaattipuristinlinjan vaatimustenmukaisuustarkastelu CE-merkintää varten. (CE Conformity Study of a High Pressure Press). (Examiner to master's thesis).
Mirka Halme. 2010. Aurinkosimulaattori. (Solar Simulator). (Examiner to master's thesis).
Jukka-Pekka Jyrämö. 2010. (Examiner to bachelor's thesis).
Kari Kallioharju. 2010. LED-valoverhojärjestelmä kasvihuoneessa, nyt vai tulevaisuudessa?. (LED Light Curtain System in the Greenhouse Environment, Today or in the Future?). (Examiner to master's thesis).
Jarno Keskinen. 2010. Sähköenergian tuotantoon soveltuvat aurinkokennoteknologiat ja niiden kehittyminen. (The Status and Evolution of Photovoltaic Solar Cell Power Production Technologies). (Examiner to master's thesis).
Minna Marttinen. 2010. Vesivoimageneraattorin magnetointijärjestelmien eliniän arviointi. (Estimation of Hydropower Generator Excitation Systems Lifetime). (Examiner to master's thesis).
Anssi Mäki. 2010. Topology of a Silicon-Based Grid-Connected Photovoltaic Generator. (Examiner to master's thesis).
Juha Siren. 2010. Rakennuksen sähköjärjestelmien määritteleminen tavoitehinnoittelukonseptin mukaan. (Defining Buildings Electrical System with Target Costing Concept). (Examiner to master's thesis).
Roni Vahamäki. 2010. Sähkön ja lämmön yhteistuotantojärjestelmän ajosuunnittelu. (Run Planning of Combined Heat and Power System). (Examiner to master's thesis).
Lauri Viitainoja. 2010. Lentokoneteollisuuden sähkönkäyttö ja -hankinta sähkömarkkinoilta. (Utilization of Electrical Energy in the Aeroplane Industry and Electricity Purchase from the Electricity Markets). (Examiner to master's thesis).
Lauri Ahonen. 2009. Optimizing Medium Voltage Switchgear Safety During Internal Arc Fault Conditions. (Examiner to master's thesis).
Ville Lamberg. 2009. Teollisuussähköverkon kartoitus, mitoitus, riskiarvio ja huoltosuunnitelma. (Examiner to master's thesis).
Tuomas Lapp. 2009. Aurinkovoimalan käyttö lisäenergian lähteenä Kiilto Oy:ssa. (Using of Solar Power Plant as Additional Energy Source in Kiilto Ltd.). (Examiner to master's thesis).
Jussi Pöyhönen. 2009. Aurinkosähköjärjestelmän verkkoon liittäminen. (Interconnection of Photovoltaic Power System to Utility Grid). (Examiner to master's thesis).
Niko Salonoja. 2009. Kaivamattoman tekniikan käyttö sähköverkon rakentamisessa taajama- ja kaupunkialueella. (The Use of Trenchless Technology for the Construction of Electrical Network in the Urban and City Areas). (Examiner to master's thesis).
Antti Hirsmäki. 2008. Teollisuussähköjärjestelmän saneeraussuunnitelma. (Modernisation plan for an industrial electrical network). (Examiner to master's thesis).
Jarkko Kuronen. 2008. Utilizing Solar Electricity in Large Industrial and Office Buildings. (Examiner to master's thesis).
Markku Myllylä. 2008. Sähköteknisten tuotteiden ja järjestelmien asennuskantatiedon hallinta ja hyödyntäminen. (Management and Exploitation of Installed Base of Electrotechnical Products and Systems). (Examiner to master's thesis).
Heikki Tarkiainen. 2008. Teollisuuslaitoksen 20 kV sähkönjakeluverkon selektiivinen suojaus. (Selective Protection of the 20 kV Network of an Industrial Plant). (Examiner to master's thesis).

ID: 61003