Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Teuvo Suntio

Organisations

Education/Academic qualification

Licentiate of Science (Technology), Teknillinen korkeakoulu
Doctor of Science (Technology), Teknillinen korkeakoulu

Dissertation supervision and instruction at TUT (since 2008)

Jukka Viinamäki. 2018. Aspects on Designing Power Electronic Converters for Photovoltaic Application. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Aapo Aapro. 2017. Factors in Active Damping to Mitigate Grid Interactions in Three-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Anssi Mäkinen. 2017. Investigations and Real-Time Testing of Variable Speed Wind Turbine Control during Grid Faults. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Juha Jokipii. 2016. Dynamic Characteristics of Grid-Connected Three-Phase Z-Source Inverter in Photovoltaic Applications. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Jenni Rekola. 2015. Factors Affecting Efficiency of LVDC Distribution Network - Power Electronics Perspective. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Sanna Vesti. 2015. Methodology for Dynamic Stability and Robustness Analysis of Commercial-Power-Module-Based DC-Distributed Systems. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Panu Lauttamus. 2014. Issues in Discontinuous Space-Vector Modulation and Grid-Current Control of Three-Wire Three-Level Static Synchronous Compensator. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Tuomas Messo. 2014. Factors Affecting Stable Operation of Grid-Connected Three-Phase Photovoltaic Inverters. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Juha Huusari. 2012. DC-DC Converters in Distributed Photovoltaic Electricity System - Analysis, Control and Design. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Lari Nousiainen. 2012. Issues on Analysis and Design of Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Joonas Puukko. 2012. Issues on Dynamic Modeling and Design of Grid-Connected Three-Phase VSI in Photovoltaic Applications. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Jari Leppäaho. 2011. MPP-Tracking DC-DC Converters in Photovoltaic Applications - Implementation, Modeling and Analysis. (Supervisor to doctoral dissertation).
Tomi Roinila. 2010. Fast Frequency Response Measurement Techniques in Analyzing the Dynamics of Switched-Mode Power Supplies. (Instructor to doctoral dissertation).
Matti Karppanen. 2008. Issues in Dynamic Analysis and Design of Interconnected DC-DC Power Supply Systems. (Supervisor to doctoral dissertation).

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Antti Elo. 2018. Cost Analysis of Utility-Scale Photovoltaic Plant. (Examiner to master's thesis).
Antti Pynnönen. 2017. (Examiner to bachelor's thesis).
Joonas Rantanen. 2017. Inkrementaalipulssianturin käyttö nopeasti pyörivässä oikosulkumoottorissa. (Incremental Rotary Encoder in High Speed Induction Motor). (Examiner to master's thesis).
Juhani Takalo. 2017. (Examiner to bachelor's thesis).
Teemu Tamminen. 2017. (Examiner to bachelor's thesis).
Joni Toppari. 2017. (Examiner to bachelor's thesis).
Stanislav Babaev. 2016. High Speed DC-DC Converter with Self-Oscillating Control. (Examiner to master's thesis).
Ismailcan Ersahin. 2016. High-Speed Resonant DC-DC Converter of a Single Lithium Battery Cell Voltage. (Examiner to master's thesis).
Cumhur Kusdemir. 2016. High-Speed Asymmetric Self-Oscillating DC-DC Converter of Single Lithium Battery Cell Voltage. (Examiner to master's thesis).
Jori Lähteelä. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Juho Rantanen. 2016. STX.8 IC Tier 4 Final prototyyppi moottorimoduulin sähköistys. (Electrification of the STX.8 IC Tier 4 Final Motor Module Prototype). (Examiner to master's thesis).
Juho Rinne. 2016. Diodien korvaaminen tehokytkimillä hyötysuhteen parantamiseksi. (Improving Efficiency by Replacing Diodes with Active Switches). (Examiner to master's thesis).
Roosa-Maria Sallinen. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Harri Suurjärvi. 2016. Taajuusmuuttajan välipiirin virkistin. (Refresher for Electrolyte Capacitors). (Examiner to master's thesis).
Juha Toivonen. 2016. Akkujen hyödyntäminen siltanosturin energiavarastona. (Batteries as an Energy Storage for an Overhead Crane). (Examiner to master's thesis).
Topi Vänni. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Dawit Elcho. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Antti Hildén. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Jani Hämäläinen. 2015. Comparison of Output Harmonics between Two- and Three-Level Three-Phase Space Vector PWM Inverters. (Examiner to master's thesis).
Onni Härmä. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Aleksi Jokela. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Lauri Kauppi. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Jyri Kivimäki. 2015. Design Issues in Implementing Maximum-Power-Point Tracking Algorithms for PV Applications. (Examiner to master's thesis).
Jukka Lampinen. 2015. The Effects of Supply Voltage Disturbances on Frequency Converters with an Active Front End. (Examiner to master's thesis).
Janne Lindroos. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Matti Marjanen. 2015. Design and Implementation of an Induction Motor Drive Test Bench. (Examiner to master's thesis).
Matias Puranen. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Juho Rekola. 2015. Advantages of Variable Speed Drive in Pump Applications. (Examiner to master's thesis).
Joel Teräväinen. 2015. Functional Requirements and Concepts of Frequency Converter's Oil Application Control Program. (Examiner to master's thesis).
Muhammad Uzair. 2015. Implementation of Space-Vector Modulation in a Three Phase VSI Type Grid Connected Inverter. (Examiner to master's thesis).
Aapo Aapro. 2014. Modeling Dynamics of Photovoltaic Inverter with LCL-Type Grid Filter. (Examiner to master's thesis).
Tapio Aronen. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Antti Elo. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Jussi Holma. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Henri Kaihoniemi. 2014. Alumiinielektrolyyttikondensaattorin termisen resistanssin kokeellinen määritys ja kiihdytetty elinikätestaus. (Defining Thermal Resistance Experimentally and Accelerated Life Testing of Aluminum Electrolytic Capacitor). (Examiner to master's thesis).
Janne Kuusinen. 2014. Maasulkuvirtojen tutkiminen kaivosteollisuuden sähkökäytöissä. (Research of the Earth Faults in Electrical Drives of the Mining Industry). (Examiner to master's thesis).
Juho Luukkanen. 2014. Moottorityypin vaikutus ilmanvaihtopuhaltimen kokonaishyötysuhteeseen. (Motor Type Impact on the Overall Efficiency of the Ventilation Fan). (Examiner to master's thesis).
Henri Makkonen. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Antti Mansukoski. 2014. Voltage Stress and Partial Discharge in Low Voltage Frequency Converters. (Examiner to master's thesis).
Mikko Niku. 2014. Design of a Cascade Controlled Boost-Power-Stage Converter for Photovoltaic Application. (Examiner to master's thesis).
Juho Rantanen. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Joonas Rautava. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Aki Tiira. 2014. DC-energiavaraston yhdistäminen rinnakkaisaktiivisuodattimeen. (Intergrating a DC-Energy Storage into a Shunt Active Filter). (Examiner to master's thesis).
Aapo Aapro. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Mari Aarinen. 2013. Rinnakkaisaktiivisuodattimen prototyypin tehonnosto ja optimointi. (Power Capacity Increase and Optimization of a Shunt Active Filter Protype). (Examiner to master's thesis).
Esko Aura. 2013. Tehoelektroniikkalaitteen tuotteistaminen. (Productization of Power Electronic Device). (Examiner to master's thesis).
Aarne Haikka. 2013. Optimizing Energy-Efficient Buck Converter as LED Current Source. (Examiner to master's thesis).
Jani Hämäläinen. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Jyri Kivimäki. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Henri Kokkonen. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Matti Marjanen. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Jaakko Paavola. 2013. Predicting a Flyback Converter's Radiated Emissions Based on Measurements of its Near Field and Transformer. (Examiner to master's thesis).
Heidi Pirttimäki. 2013. Safety in Electrical Work. (Examiner to master's thesis).
Merja Rantala. 2013. Sulakesuojauksen vaihtoehdot aurinkosähköjärjestelmissä. (Overcurrent Protection with an Electronic Fuse in Solar Power Systems). (Examiner to master's thesis).
Tommi Reinikka. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Linda Rekosuo. 2013. Siltanosturin langattoman kauko-ohjaimen tilaus-toimitusprosessi. (Demand-Supply Chain of Wireless Radio Controller of Industrial Crane). (Examiner to master's thesis).
Jesse Saralahti. 2013. Taajuusmuuttajan kehittäminen osana nosturin ohjausjärjestelmää. (Development of a Frequency Converter as a Part of Crane Control System). (Examiner to master's thesis).
Jukka Viinamäki. 2013. Design and Implementation of a Boost-Power-Stage Converter for Photovoltaic Application. (Examiner to master's thesis).
Ilkka Alhonsalo. 2012. Litiumakkujen syklitestausjärjestelmä. (Cycle Testing System for Lithium Batteries). (Examiner to master's thesis).
Tero Hongell. 2012. (Examiner to bachelor's thesis).
Joni Nissilä. 2012. (Examiner to bachelor's thesis).
Janne Sjögren. 2012. Automated Testing of Solar Inverter Software. (Examiner to master's thesis).
Ville Vanhala. 2012. Erään sähkökäytön aiheuttamat yliaallot ja sähkömagneettinen yhteensopivuus teollisuussähköverkossa. (Harmonics and Electromagnetic Compatibility of an Electrical Drive Connected to Industrial Mains). (Examiner to master's thesis).
Kalle Viitanen. 2012. Nosturin ohjaamosimulaattorin suunnittelu nousturin sähköjärjestelmän tehdastestaukseen. (Design of a Crane Cabin Simulator for Crane Electrical System Factory Tests). (Examiner to master's thesis).
Teemu Yli-Länttä. 2012. (Examiner to bachelor's thesis).
Ilkka Alhonsalo. 2011. (Examiner to bachelor's thesis).
Esko Aura. 2011. (Examiner to bachelor's thesis).
Henri Kaihoniemi. 2011. (Examiner to bachelor's thesis).
Kari Koskenjoki. 2011. (Examiner to bachelor's thesis).
Tuomas Messo. 2011. Dynamic Characterization of Three-Phase Inverter in Photovoltaic Applications. (Examiner to master's thesis).
Markus Peltoniemi. 2011. Kehittyneet menetelmät teholähteen tuotelaadun varmistamiseksi. (Advanced Methods for Product Quality Assurance of Power Supplies). (Examiner to master's thesis).
Rana Shaheen. 2011. Stability Analysis of Current-Sourced DC/DC Converter When an EMI Filter is Added at its Input for PV Applications. (Examiner to master's thesis).
Kalle Viitanen. 2011. (Examiner to bachelor's thesis).
Henri Hakkarainen. 2010. Ledien käyttömahdollisuudet tievalaistuksessa. (The Possibilities to Use Leds in the Road Lighting). (Examiner to master's thesis).
Kari Kallioharju. 2010. LED-valoverhojärjestelmä kasvihuoneessa, nyt vai tulevaisuudessa?. (LED Light Curtain System in the Greenhouse Environment, Today or in the Future?). (Examiner to master's thesis).
Niko-Matti Kivioja. 2010. Led-teknologiaan perustuvan Lednet-kasvinvalotusjärjestelmän tehonsyötön ja ohjauksen suunnittelu. (Power Supply and Control Technology Design for Led Based Lednet Growth Lighting System). (Examiner to master's thesis).
Samu Kukkonen. 2010. Application of Power Electronics in Hybrid Fuel Cell Powertrains. (Examiner to master's thesis).
Marco Lämsä. 2010. Suurtehoinen laskeva hakkuriteholähde suurella tulojännitteellä. (A high-power switching mode power supply with high input voltage level). (Examiner to master's thesis).
Markus Mailas. 2010. Sähköajoneuvojen viranomaisvaatimukset turvallisuusnäkökulmasta. (Electric Vehicles: Authority Requirements from a Safety Perspective). (Examiner to master's thesis).
Jari Majamäki. 2010. Aurinkosähkövaihtosuuntaajien sähkömagneettiset häiriöt ja niiden suodatus. (Electromagnetic Interference Suppression in Photovoltaic Inverters). (Examiner to master's thesis).
Arto Mattila. 2010. Julkisten tilojen erikoisvalaisin. (Special Luminaire for Public Spaces). (Examiner to master's thesis).
Linda Rekosuo. 2010. (Examiner to bachelor's thesis).
Ville Vanhala. 2010. (Examiner to bachelor's thesis).
Juha Huusari. 2009. Suuritehoinen hakkuriteholähde laajalla syöttöjännitealueella. (High-power Switching Power Supply with Broad Input Voltage Range). (Examiner to master's thesis).
Markku Hännikäinen. 2009. Aurinkokennojen liittäminen tasajännitejärjestelmään. (Interfacing the solar panel into the DC-system with a current-sourced switched-mode converter). (Examiner to master's thesis).
Saara Hännikäinen. 2009. (Examiner to bachelor's thesis).
Samu Kukkonen. 2009. (Examiner to bachelor's thesis).
Milla Lämsä. 2009. Yksivaiheisten kytkinteholähteiden hila-ajuripiirien vertailu. (Comparing Gate Drivers for Single Phase Switched-Mode-Converters). (Examiner to master's thesis).
Simo Mattila. 2009. Kolmitasoisen nostavan hakkuriteholähteen kuristimen suunnittelu ja optimointi. (Design and Optimization of a Three-Level Step-Up Converter Inductor). (Examiner to master's thesis).
Tuomas Messo. 2009. (Examiner to bachelor's thesis).
Lari Nousiainen. 2009. Single-Phase Electronic Load Interactions with Supply Network. (Examiner to master's thesis).
Aki Pirttijärvi. 2009. Tarjouslaskenta ja työmaanhallinta talonrakennustekniikan sähköurakoinneissa. (Tender Calculation and Worksite Control in Electric Contracts of Building Construction Engineering). (Examiner to master's thesis).
Elina Sieppi. 2009. Sähkönkäytön optimointi tuotantolaitoksessa. (Optimation of Electrical Drive in a Production Plant). (Examiner to master's thesis).
Elina Sieppi. 2009. Sähkönkäytön optimointi tuotantolaitoksessa. (Optimation of Electrical Drive in a Production Plant). (Examiner to master's thesis).
Sanna Vesti. 2009. Requirements specification for a new AC/DC power supply family. (Examiner to master's thesis).
Tommi Hakala. 2008. Kannettavan tietokoneen ulkoisen teholähteen hyötysuhteen parantaminen. (Improving the Efficiency in Notebook Computer External Power Supplies). (Examiner to master's thesis).
Jari Leppäaho. 2008. Analysis and Design of Current-Sourced Superbuck Converter. (Examiner to master's thesis).
Tuomas Perkiö. 2008. Elektronisen liitäntälaitteen häviöiden optimointi. (Examiner to master's thesis).

ID: 59057