Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Kunniamaininta: Polkka- blogit opetuskäytössä hankkeen menestyksellisestä toteuttamisesta

Prize: Award or honor granted for a specific work

???prize_details???

Anne Tervakari (Recipient)

Awarded date2008
Granting OrganisationsTTY:n virtuaaliyliopiston johtoryhmä (Jarl-Thure Eriksson, Kirsi Reiman)

ID: 12150456