Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Lisensiaatintutkimuksen vastaväittäjä: Johansson, L., Creation of Printed Dynamic Images

Prize: Other expert tasks and merits

???prize_details???

Ari Visa (Recipient)

Awarded date2006
Granting OrganisationsLinköpings Universitet, Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN), Linköping, Sweden, 31 March 2006

ID: 12151173