Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Myönnetty apuraha tutkimusryhmälle: Seosaineiden vaikutus ferriittisten teräsmateriaalien pintaoksidirakenteiden sähkönjohtavuusominaisuuksien optimoimiseksi energiateknologisiin sovelluksiin

Prize: Other expert tasks and merits

???prize_details???

Mika Valden (Recipient)

Awarded date2013
Granting OrganisationsMetallinjalostajien apuraha

ID: 12153945