Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Ammatillisten oppilaitosten opettajien ja pk-yritysten henkilöstön välinen vuorovaikutus osaamisen hyödyntämisessä ja kehittämisessä

Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

Standard

Ammatillisten oppilaitosten opettajien ja pk-yritysten henkilöstön välinen vuorovaikutus osaamisen hyödyntämisessä ja kehittämisessä. / Halonen, Hannu.

Tampereen yliopisto, 2019. 156 p. (Tampereen yliopiston väitöskirjat; Vol. 78).

Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

Harvard

APA

Vancouver

Author

Bibtex - Download

@book{42077f58439e4662b40d44eb98de3bd9,
title = "Ammatillisten oppilaitosten opettajien ja pk-yritysten henkil{\"o}st{\"o}n v{\"a}linen vuorovaikutus osaamisen hy{\"o}dynt{\"a}misess{\"a} ja kehitt{\"a}misess{\"a}",
abstract = "Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten v{\"a}linen yhteisty{\"o} on muuttanut voimakkaasti muotoaan viime vuosikymmenten aikana, ja 2010-luvun puoliv{\"a}liss{\"a} astui voimaan ammatillisen koulutuksen reformi. T{\"a}m{\"a} tarkoittaa sit{\"a}, ett{\"a} ammatillisen koulutuksen osalta on jouduttu miettim{\"a}{\"a}n uudenlaisia toimintatapoja oppimisen kehitt{\"a}miseksi, koska opetus- ja kulttuuriministeri{\"o} (OKM) on viime vuosien aikana leikannut valtionosuusrahoituksesta 190 miljoonaa euroa. Reformin yhten{\"a} tavoitteena on lis{\"a}t{\"a} opiskelijoiden oppimista ty{\"o}el{\"a}m{\"a}ss{\"a}.Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa malli, jolla osaltaan vastataan reformin tuomiin haasteisiin.Mallin tarkoituksena on tehostaa opettajien ja yritysten v{\"a}list{\"a} vuorovaikutusta. T{\"a}ss{\"a} mallissa kuvataan ammatillisten oppilaitosten opettajien ja pk-yritysten henkil{\"o}st{\"o}n v{\"a}list{\"a} vuorovaikutusta osaamisen hy{\"o}dynt{\"a}misen ja kehitt{\"a}misen kannalta. T{\"a}m{\"a}n tutkimuksen yhten{\"a} uutuusarvona voidaan pit{\"a}{\"a} tiet{\"a}myst{\"a} opettajien ja pk-yritysten henkil{\"o}st{\"o}n v{\"a}lisest{\"a} yhteisty{\"o}st{\"a} ty{\"o}el{\"a}m{\"a}jaksojen aikana. T{\"a}st{\"a} ei ole juurikaan tehty aikaisempia tutkimuksia. Toisena uutuusarvona voidaan n{\"a}hd{\"a} tekij{\"a}t, jotka vaikuttavat esitetyn mallin toimivuuteen. Kolmantena uutuusarvona esitet{\"a}{\"a}n, miten opettajien ty{\"o}el{\"a}m{\"a}jaksot toteutetaan pk-yrityksiss{\"a} oppilaitosten erilaisilla toimintakulttuureilla ja mitk{\"a} ovat niiden vaikutukset malliin.Tutkimuksessa on kirjallisuusanalyysin lis{\"a}ksi toteutettu kaksi survey-kysely{\"a} ja kaksi haastattelututkimusta, jotka suoritettiin puolistrukturoituina haastatteluina. Survey-kyselyt l{\"a}hetettiin nelj{\"a}n koulutuskuntayhtym{\"a}n opettajille (N=140) ja 35:lle Pohjois-Savon talousalueen pk-yritykselle. Laadullinen haastattelu toteutettiin 16 opettajalle ja 4:lle Pohjois-Savon talousalueen yritykselle.T{\"a}ss{\"a} tutkimuksessa k{\"a}ytet{\"a}{\"a}n muun muassa k{\"a}sitteit{\"a} kumppanuusosaaminen, verkosto-osaaminen sek{\"a} innovaatio- ja kehitt{\"a}misosaaminen. Teorian ja empirian pohjalta on syntynyt k{\"a}sitys kumppanuusosaamisen, verkosto-osaamisen sek{\"a} innovaatio- ja kehitt{\"a}misosaamisen v{\"a}lisist{\"a} rajapinnoista. N{\"a}iden rajapintojen pohjalta syntyi toimiva ja validi malli ”opettajien ja pk-yritysten henkil{\"o}st{\"o}n v{\"a}lisest{\"a} vuorovaikutuksesta, osaamisen hy{\"o}dynt{\"a}misest{\"a} ja kehitt{\"a}misest{\"a}”.Keskeisemm{\"a}t erot koulutuksen j{\"a}rjest{\"a}jien v{\"a}lill{\"a} liittyv{\"a}t ty{\"o}el{\"a}m{\"a}jaksojen suunnitelmallisuuteen, toteutumisen seurantaan ja ty{\"o}el{\"a}m{\"a}jaksojen pituuteen. Lis{\"a}ksi eroa on n{\"a}ht{\"a}viss{\"a} saadun hy{\"o}dyn osalta niin opettajien ammatillisen kehittymisen kuin yrityksienkin kannalta.Yrityksi{\"a} koskevista tuloksista voidaan havaita, ett{\"a} yritykset eiv{\"a}t hy{\"o}dynn{\"a} opettajien osaamista ty{\"o}el{\"a}m{\"a}jaksoilla ja kehitt{\"a}mishankkeissa. Tulosten perusteella yritysten edustajat kokivat, ett{\"a} osalla opettajista ammatillinen osaaminen ei ole yritysten odottamalla tasolla. Tuloksista k{\"a}vi my{\"o}s ilmi, ett{\"a} osa yrityksist{\"a} ja opettajista ei suunnittele yhdess{\"a} opettajien ty{\"o}el{\"a}m{\"a}jaksoja eik{\"a} opettajilla ole v{\"a}ltt{\"a}m{\"a}tt{\"a} tietoa siit{\"a}, mink{\"a}laista osaamista heilt{\"a} odotetaan. T{\"a}st{\"a} syyst{\"a} win–win-periaate j{\"a}{\"a} toteutumatta.",
keywords = "Oppiva organisaatio, innovatiivisuus, verkostoituminen, osaaminen",
author = "Hannu Halonen",
year = "2019",
month = "6",
day = "1",
language = "Suomi",
isbn = "978-952-03-1127-8",
series = "Tampereen yliopiston v{\"a}it{\"o}skirjat",
publisher = "Tampereen yliopisto",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Download

TY - BOOK

T1 - Ammatillisten oppilaitosten opettajien ja pk-yritysten henkilöstön välinen vuorovaikutus osaamisen hyödyntämisessä ja kehittämisessä

AU - Halonen, Hannu

PY - 2019/6/1

Y1 - 2019/6/1

N2 - Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö on muuttanut voimakkaasti muotoaan viime vuosikymmenten aikana, ja 2010-luvun puolivälissä astui voimaan ammatillisen koulutuksen reformi. Tämä tarkoittaa sitä, että ammatillisen koulutuksen osalta on jouduttu miettimään uudenlaisia toimintatapoja oppimisen kehittämiseksi, koska opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on viime vuosien aikana leikannut valtionosuusrahoituksesta 190 miljoonaa euroa. Reformin yhtenä tavoitteena on lisätä opiskelijoiden oppimista työelämässä.Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa malli, jolla osaltaan vastataan reformin tuomiin haasteisiin.Mallin tarkoituksena on tehostaa opettajien ja yritysten välistä vuorovaikutusta. Tässä mallissa kuvataan ammatillisten oppilaitosten opettajien ja pk-yritysten henkilöstön välistä vuorovaikutusta osaamisen hyödyntämisen ja kehittämisen kannalta. Tämän tutkimuksen yhtenä uutuusarvona voidaan pitää tietämystä opettajien ja pk-yritysten henkilöstön välisestä yhteistyöstä työelämäjaksojen aikana. Tästä ei ole juurikaan tehty aikaisempia tutkimuksia. Toisena uutuusarvona voidaan nähdä tekijät, jotka vaikuttavat esitetyn mallin toimivuuteen. Kolmantena uutuusarvona esitetään, miten opettajien työelämäjaksot toteutetaan pk-yrityksissä oppilaitosten erilaisilla toimintakulttuureilla ja mitkä ovat niiden vaikutukset malliin.Tutkimuksessa on kirjallisuusanalyysin lisäksi toteutettu kaksi survey-kyselyä ja kaksi haastattelututkimusta, jotka suoritettiin puolistrukturoituina haastatteluina. Survey-kyselyt lähetettiin neljän koulutuskuntayhtymän opettajille (N=140) ja 35:lle Pohjois-Savon talousalueen pk-yritykselle. Laadullinen haastattelu toteutettiin 16 opettajalle ja 4:lle Pohjois-Savon talousalueen yritykselle.Tässä tutkimuksessa käytetään muun muassa käsitteitä kumppanuusosaaminen, verkosto-osaaminen sekä innovaatio- ja kehittämisosaaminen. Teorian ja empirian pohjalta on syntynyt käsitys kumppanuusosaamisen, verkosto-osaamisen sekä innovaatio- ja kehittämisosaamisen välisistä rajapinnoista. Näiden rajapintojen pohjalta syntyi toimiva ja validi malli ”opettajien ja pk-yritysten henkilöstön välisestä vuorovaikutuksesta, osaamisen hyödyntämisestä ja kehittämisestä”.Keskeisemmät erot koulutuksen järjestäjien välillä liittyvät työelämäjaksojen suunnitelmallisuuteen, toteutumisen seurantaan ja työelämäjaksojen pituuteen. Lisäksi eroa on nähtävissä saadun hyödyn osalta niin opettajien ammatillisen kehittymisen kuin yrityksienkin kannalta.Yrityksiä koskevista tuloksista voidaan havaita, että yritykset eivät hyödynnä opettajien osaamista työelämäjaksoilla ja kehittämishankkeissa. Tulosten perusteella yritysten edustajat kokivat, että osalla opettajista ammatillinen osaaminen ei ole yritysten odottamalla tasolla. Tuloksista kävi myös ilmi, että osa yrityksistä ja opettajista ei suunnittele yhdessä opettajien työelämäjaksoja eikä opettajilla ole välttämättä tietoa siitä, minkälaista osaamista heiltä odotetaan. Tästä syystä win–win-periaate jää toteutumatta.

AB - Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö on muuttanut voimakkaasti muotoaan viime vuosikymmenten aikana, ja 2010-luvun puolivälissä astui voimaan ammatillisen koulutuksen reformi. Tämä tarkoittaa sitä, että ammatillisen koulutuksen osalta on jouduttu miettimään uudenlaisia toimintatapoja oppimisen kehittämiseksi, koska opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on viime vuosien aikana leikannut valtionosuusrahoituksesta 190 miljoonaa euroa. Reformin yhtenä tavoitteena on lisätä opiskelijoiden oppimista työelämässä.Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa malli, jolla osaltaan vastataan reformin tuomiin haasteisiin.Mallin tarkoituksena on tehostaa opettajien ja yritysten välistä vuorovaikutusta. Tässä mallissa kuvataan ammatillisten oppilaitosten opettajien ja pk-yritysten henkilöstön välistä vuorovaikutusta osaamisen hyödyntämisen ja kehittämisen kannalta. Tämän tutkimuksen yhtenä uutuusarvona voidaan pitää tietämystä opettajien ja pk-yritysten henkilöstön välisestä yhteistyöstä työelämäjaksojen aikana. Tästä ei ole juurikaan tehty aikaisempia tutkimuksia. Toisena uutuusarvona voidaan nähdä tekijät, jotka vaikuttavat esitetyn mallin toimivuuteen. Kolmantena uutuusarvona esitetään, miten opettajien työelämäjaksot toteutetaan pk-yrityksissä oppilaitosten erilaisilla toimintakulttuureilla ja mitkä ovat niiden vaikutukset malliin.Tutkimuksessa on kirjallisuusanalyysin lisäksi toteutettu kaksi survey-kyselyä ja kaksi haastattelututkimusta, jotka suoritettiin puolistrukturoituina haastatteluina. Survey-kyselyt lähetettiin neljän koulutuskuntayhtymän opettajille (N=140) ja 35:lle Pohjois-Savon talousalueen pk-yritykselle. Laadullinen haastattelu toteutettiin 16 opettajalle ja 4:lle Pohjois-Savon talousalueen yritykselle.Tässä tutkimuksessa käytetään muun muassa käsitteitä kumppanuusosaaminen, verkosto-osaaminen sekä innovaatio- ja kehittämisosaaminen. Teorian ja empirian pohjalta on syntynyt käsitys kumppanuusosaamisen, verkosto-osaamisen sekä innovaatio- ja kehittämisosaamisen välisistä rajapinnoista. Näiden rajapintojen pohjalta syntyi toimiva ja validi malli ”opettajien ja pk-yritysten henkilöstön välisestä vuorovaikutuksesta, osaamisen hyödyntämisestä ja kehittämisestä”.Keskeisemmät erot koulutuksen järjestäjien välillä liittyvät työelämäjaksojen suunnitelmallisuuteen, toteutumisen seurantaan ja työelämäjaksojen pituuteen. Lisäksi eroa on nähtävissä saadun hyödyn osalta niin opettajien ammatillisen kehittymisen kuin yrityksienkin kannalta.Yrityksiä koskevista tuloksista voidaan havaita, että yritykset eivät hyödynnä opettajien osaamista työelämäjaksoilla ja kehittämishankkeissa. Tulosten perusteella yritysten edustajat kokivat, että osalla opettajista ammatillinen osaaminen ei ole yritysten odottamalla tasolla. Tuloksista kävi myös ilmi, että osa yrityksistä ja opettajista ei suunnittele yhdessä opettajien työelämäjaksoja eikä opettajilla ole välttämättä tietoa siitä, minkälaista osaamista heiltä odotetaan. Tästä syystä win–win-periaate jää toteutumatta.

KW - Oppiva organisaatio

KW - innovatiivisuus

KW - verkostoituminen

KW - osaaminen

M3 - Doctoral thesis

SN - 978-952-03-1127-8

T3 - Tampereen yliopiston väitöskirjat

BT - Ammatillisten oppilaitosten opettajien ja pk-yritysten henkilöstön välinen vuorovaikutus osaamisen hyödyntämisessä ja kehittämisessä

PB - Tampereen yliopisto

ER -