Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Asumisen turvallisuusinnovaatiot

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Details

Original languageFinnish
Title of host publicationÄlyteknologiaratkaisut ikääntyneiden kotona asumisen tukena
Place of PublicationHelsinki, Finland
PublisherMinistry of the Environment
Pages58-70
Number of pages13
ISBN (Print)978-952-11-4730-2
Publication statusPublished - 9 Mar 2017
Publication typeD2 Article in professional manuals or guides or professional information systems or text book material

Publication series

NameYmpäristöministeriön raportteja
PublisherYmpäristöministeriö
Number7
Volume2017
ISSN (Electronic)1796-170X

Abstract

Selvityksen kohdemaissa (Suomi, USA, Tanska, Hollanti ja Japani) ollaan yhtäläisen haasteen edessä, kun väestön elinajanodote nousee. Suomessa oli 65+ vuotta täyttäneitä henkilöitä 20,5 % (v.2015), Tanskassa 19 % (v. 2015), Hollannissa 18,2% (v. 2015), USA:ssa 14,5% (v. 2014) ja Japanissa 26,7% (v. 2015). Kotona asuvien 65+ -vuotta täyttäneiden määrä Suomessa tulee olemaan vuoteen 2030 mennessä noin 1,5 miljoonaa. Sosiaalinen eristyneisyys saattaa olla suuri uhka, koska aiempaa huonokuntoisemmat ikääntyneet asuvat omissa kodeissaan eivätkä pysty enää lähtemään kodin ulkopuolelle. Älyteknologioiden kehitys etenee nopeasti, eivätkä kaikki ikääntyneet välttämättä pysy tai halua pysyä tässä kehityksessä mukana. Merkittävä osa ikääntyneistä henkilöistä on yhä tottumattomia tietotekniikan käyttäjiä.

Älyteknologioilla tarkoitetaan tässä selvityksessä pääasiassa hyvinvointi-, turva- ja ICT-teknologioita, joissa on jonkinlainen tietoliikenneyhteys. Robotiikka on varsinkin Japanissa ollut voimakkaan kehityksen ja kiinnostuksen kohteena, mutta toistaiseksi varsinaiset hyödylliset ja laajamittaiset robotiikan sovellukset kotona antavat odottaa itseään. Älyteknologiat vaativat tuekseen toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Monissa kotona asumista tukevissa älyteknologiaratkaisuissa on oleellista mobiiliteknologia, mikä edellyttää langatonta tiedonsiirtoa. Erillisen teknologian kehittämisen suhteen pienyritysten mahdollisuudet ovat suurelta osin erillisten teknologioiden integroimisessa toisiinsa ja eri palveluihin, sekä palveluiden ketterässä rakentamisessa uusien avainteknologioiden päälle. Turvateknologia, kuten kaatumisen automaattinen tunnistus ja henkilön paikannusteknologiat, ovat kehittyneet nykymuotoisena jo melko pitkälle. Keskeinen tässä selvityksessä tehty havainto liittyy tietoturvan puutteeseen. Älyteknologian osalta ongelmaa pahentaa se, että standardit tietoturvalle puuttuvat kodin automaation osalta.

ASJC Scopus subject areas

Keywords

  • elderly, Intelligent system, communality, robotics, data security, Indoor propagation, business

Field of science, Statistics Finland