Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Autonomiset järjestelmät ja teknologiayritysten liiketoiminnan muutos

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Details

Original languageFinnish
PublisherResearch Alliance for Autonomous Systems
Number of pages26
Publication statusPublished - 2020
Publication typeD4 Published development or research report or study

Abstract

Autonomiset järjestelmät tuovat uusia mahdollisuuksia teknologiayrityksille ja toi-mitusketjuihin. Samalla ne vaativat ja merkitsevät strategisia muutoksia yritysten liiketoimintamalleissa ja haastavat myös toimialaa ja laajemmin koko yhteiskuntaa muutoksiin. Tässä esseessä perustelemme, miksi ja miten autonomisten järjestelmien tutkimuksessa on välttämätöntä käsitellä yritysten ja niiden muodostamien verkosto-jen toimintaa liiketoimintanäkökulmasta ja selvittää myös yhteiskuntaan kohdentu-via institutionaalisia vaikutuksia. Luonnehdimme autonomian edellyttämää strate-gista ja institutionaalista muutosta, nostamme esille esimerkkejä autonomian vaiku-tuksista asiakassuhteissa, ydinprosesseissa ja liiketoimintaverkostoissa ja haastam-me lukijat pohtimaan keinoja, joilla autonomia voidaan viedä käytäntöön. Lopuksi esitämme kuusi teemaa jatkotutkimukselle.