Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Jatkuva-aikaiset impedanssimittaukset osana älykkäitä akkujärjestelmiä

Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

Details

Original languageEnglish
Publication statusPublished - 16 May 2019
Publication typeNot Eligible

Abstract

Tutkimukset ovat osoittaneet, että Li-ion akun sisäistä
impedanssia voidaan tehokkaasti hyödyntää akun
varaustilan ja elinkaaren analyysiin, jolloin myös
akkujärjestelmän luotettavuutta ja turvallisuutta
voidaan merkittävästi parantaa. Tässä työssä esitellään
kehittyneitä signaalinkäsittelyn menetelmiä Li-ion akun
sisäisen impedanssin nopeaan ja luotettavaan
mittaukseen. Menetelmässä hyödynnetään
laajakaistaista, pseudo-satunnaista binääristä
herätesignaalia akun impedanssin nopeaan
mittaamiseen. Menetelmässä akkua herätetään
(ladataan/puretaan) pieniamplitudisella herätteellä, ja
tämän herätteen aiheuttama vaste (virta/jännite)
mitataan. Tämän perusteella voidaan laskea
suoraviivaisesti akun impedanssi. Menetelmä
mahdollistaa impedanssin laskemisen murto-osassa
verrattuna aikaan, joka kuluu perinteisellä impedans-
sispektroskopialla. Lisäksi, menetelmä on mahdollista
toteuttaa erittäin edullisesti, mikä antaa mahdollisuu-
den implementoida teknologia useiden eri akkusovel-
lusten yhteyteen.