Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Knowledge Security - A Conceptual Analysis

Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

Standard

Knowledge Security - A Conceptual Analysis. / Ilvonen, Ilona.

Tampere University of Technology, 2013. 189 p. (Tampere University of Technology. Publication; Vol. 1175).

Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

Harvard

Ilvonen, I 2013, Knowledge Security - A Conceptual Analysis. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1175, Tampere University of Technology.

APA

Ilvonen, I. (2013). Knowledge Security - A Conceptual Analysis. (Tampere University of Technology. Publication; Vol. 1175). Tampere University of Technology.

Vancouver

Ilvonen I. Knowledge Security - A Conceptual Analysis. Tampere University of Technology, 2013. 189 p. (Tampere University of Technology. Publication).

Author

Ilvonen, Ilona. / Knowledge Security - A Conceptual Analysis. Tampere University of Technology, 2013. 189 p. (Tampere University of Technology. Publication).

Bibtex - Download

@book{40d4fcb9e3c94ca1bdf1fc070152db1f,
title = "Knowledge Security - A Conceptual Analysis",
abstract = "Tiet{\"a}mys on arvokasta varallisuutta nykyp{\"a}iv{\"a}n yrityksiss{\"a}. Tiet{\"a}mys on ihmisiin sitoutunutta, ja se kehittyy ja sit{\"a} luodaan kokemusten ja aiemman tiet{\"a}myksen kautta. Tiet{\"a}myst{\"a} hallitaan yrityksiss{\"a} esimerkiksi tunnistamisen, luomisen, jakamisen ja strategian n{\"a}k{\"o}kulmista. Vaikka tiet{\"a}myksen turvaamisen n{\"a}k{\"o}kulma on mainittu tiet{\"a}myksenhallinnan kirjallisuudessa, sit{\"a} ei ole tiet{\"a}myksenhallinnan kent{\"a}ss{\"a} kovin laajasti otettu huomioon. Tietoturvallisuuden johtamisen l{\"a}hestymistapa tietoon on turvallisuuden n{\"a}k{\"o}kulma, joka korostaa tiedon eheytt{\"a}, saatavuutta ja luottamuksellisuutta. Vaikka tietoturvallisuutta monesti pidet{\"a}{\"a}n l{\"a}hinn{\"a} teknisen{\"a} asiana, voidaan k{\"a}sitteen tulkita kattavan my{\"o}s tiet{\"a}myst{\"a}. T{\"a}m{\"a} tutkimus selvitt{\"a}{\"a} tiet{\"a}mysturvallisuuden k{\"a}sitett{\"a}, mit{\"a} se tarkoittaa, ja miten tiet{\"a}myksenhallinnan ja tietoturvallisuuden johtamisen kent{\"a}t voidaan yhdist{\"a}{\"a}. Tutkimus noudattaa k{\"a}siteanalyyttista tutkimusotetta. Analyysissa hy{\"o}dynnet{\"a}{\"a}n sek{\"a} teoreettista ett{\"a} empiirist{\"a} materiaalia. Teoreettisess{\"a} analyysissa tutkitaan tiet{\"a}mysturvallisuuden k{\"a}sitteen k{\"a}ytt{\"o}{\"a}, sek{\"a} tarkastellaan sen l{\"a}hik{\"a}sitteit{\"a}. Empiirisess{\"a} analyysissa keskityt{\"a}{\"a}n selvitt{\"a}m{\"a}{\"a}n kuinka yritykset tunnistavat ja turvaavat tiet{\"a}myst{\"a} p{\"a}ivitt{\"a}isess{\"a} toiminnassaan, v{\"a}litt{\"a}m{\"a}tt{\"a} siit{\"a} kutsutaanko t{\"a}t{\"a} yrityksiss{\"a} tiet{\"a}mysturvallisuudeksi vai ei. Tutkimuksen lopussa teoreettinen ja empiirinen analyysi yhdistet{\"a}{\"a}n, ja tutkimuksen tuloksena rakennetaan malli tiet{\"a}mysturvallisuuden k{\"a}sitteelle. Tiet{\"a}mysturvallisuus on prosessi joka t{\"a}ht{\"a}{\"a} yrityksen ty{\"o}ntekij{\"o}ihin sitoutuneen tiet{\"a}myksen turvaamiseen. Prosessi aloitetaan yrityksiss{\"a} tunnistamalla yritykselle t{\"a}rke{\"a} tiet{\"a}mys. Jotta t{\"a}rke{\"a}{\"a} tiet{\"a}myst{\"a} turvaavat toimenpiteet voidaan valita oikein, tulee my{\"o}s tunnistaa uhkat, joita t{\"a}h{\"a}n tiet{\"a}mykseen kohdistuu. Tietoturvallisuuden johtamisessa k{\"a}ytetty{\"a} tiedon ulottuvuuksien, eheyden, saatavuuden ja luottamuksellisuuden, kehikkoa sovelletaan tutkimuksessa tiet{\"a}myksen kontekstiin. Tiet{\"a}mysturvallisuuden mallia hy{\"o}dynt{\"a}m{\"a}ll{\"a} yritykset voivat tarkastella tiet{\"a}myksen ulottuvuuksia, tiet{\"a}mykseen liittyvi{\"a} uhkia, sek{\"a} tiet{\"a}myksenhallinnan sek{\"a} turvaamisen keinoja yhten{\"a}isen{\"a} kokonaisuutena. Malli tarjoaa siis ty{\"o}kalun yrityksen johdolle, ja sen sopivuutta ty{\"o}kaluna tulisi jatkossa testata.",
author = "Ilona Ilvonen",
note = "Awarding institution:Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology<br/>Submitter:Submitted by Kaisa Kulkki (kaisa.kulkki@tut.fi) on 2013-11-08T10:18:33Z No. of bitstreams: 1 ilvonen.pdf: 2322830 bytes, checksum: d622381f0c3446071cd91448e6eaf85a (MD5)<br/>Submitter:Approved for entry into archive by Kaisa Kulkki (kaisa.kulkki@tut.fi) on 2013-11-08T10:19:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ilvonen.pdf: 2322830 bytes, checksum: d622381f0c3446071cd91448e6eaf85a (MD5)<br/>Submitter:Made available in DSpace on 2013-11-08T10:19:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ilvonen.pdf: 2322830 bytes, checksum: d622381f0c3446071cd91448e6eaf85a (MD5)",
year = "2013",
month = "11",
day = "29",
language = "English",
isbn = "978-952-15-3186-6",
series = "Tampere University of Technology. Publication",
publisher = "Tampere University of Technology",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Download

TY - BOOK

T1 - Knowledge Security - A Conceptual Analysis

AU - Ilvonen, Ilona

N1 - Awarding institution:Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology<br/>Submitter:Submitted by Kaisa Kulkki (kaisa.kulkki@tut.fi) on 2013-11-08T10:18:33Z No. of bitstreams: 1 ilvonen.pdf: 2322830 bytes, checksum: d622381f0c3446071cd91448e6eaf85a (MD5)<br/>Submitter:Approved for entry into archive by Kaisa Kulkki (kaisa.kulkki@tut.fi) on 2013-11-08T10:19:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ilvonen.pdf: 2322830 bytes, checksum: d622381f0c3446071cd91448e6eaf85a (MD5)<br/>Submitter:Made available in DSpace on 2013-11-08T10:19:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ilvonen.pdf: 2322830 bytes, checksum: d622381f0c3446071cd91448e6eaf85a (MD5)

PY - 2013/11/29

Y1 - 2013/11/29

N2 - Tietämys on arvokasta varallisuutta nykypäivän yrityksissä. Tietämys on ihmisiin sitoutunutta, ja se kehittyy ja sitä luodaan kokemusten ja aiemman tietämyksen kautta. Tietämystä hallitaan yrityksissä esimerkiksi tunnistamisen, luomisen, jakamisen ja strategian näkökulmista. Vaikka tietämyksen turvaamisen näkökulma on mainittu tietämyksenhallinnan kirjallisuudessa, sitä ei ole tietämyksenhallinnan kentässä kovin laajasti otettu huomioon. Tietoturvallisuuden johtamisen lähestymistapa tietoon on turvallisuuden näkökulma, joka korostaa tiedon eheyttä, saatavuutta ja luottamuksellisuutta. Vaikka tietoturvallisuutta monesti pidetään lähinnä teknisenä asiana, voidaan käsitteen tulkita kattavan myös tietämystä. Tämä tutkimus selvittää tietämysturvallisuuden käsitettä, mitä se tarkoittaa, ja miten tietämyksenhallinnan ja tietoturvallisuuden johtamisen kentät voidaan yhdistää. Tutkimus noudattaa käsiteanalyyttista tutkimusotetta. Analyysissa hyödynnetään sekä teoreettista että empiiristä materiaalia. Teoreettisessä analyysissa tutkitaan tietämysturvallisuuden käsitteen käyttöä, sekä tarkastellaan sen lähikäsitteitä. Empiirisessä analyysissa keskitytään selvittämään kuinka yritykset tunnistavat ja turvaavat tietämystä päivittäisessä toiminnassaan, välittämättä siitä kutsutaanko tätä yrityksissä tietämysturvallisuudeksi vai ei. Tutkimuksen lopussa teoreettinen ja empiirinen analyysi yhdistetään, ja tutkimuksen tuloksena rakennetaan malli tietämysturvallisuuden käsitteelle. Tietämysturvallisuus on prosessi joka tähtää yrityksen työntekijöihin sitoutuneen tietämyksen turvaamiseen. Prosessi aloitetaan yrityksissä tunnistamalla yritykselle tärkeä tietämys. Jotta tärkeää tietämystä turvaavat toimenpiteet voidaan valita oikein, tulee myös tunnistaa uhkat, joita tähän tietämykseen kohdistuu. Tietoturvallisuuden johtamisessa käytettyä tiedon ulottuvuuksien, eheyden, saatavuuden ja luottamuksellisuuden, kehikkoa sovelletaan tutkimuksessa tietämyksen kontekstiin. Tietämysturvallisuuden mallia hyödyntämällä yritykset voivat tarkastella tietämyksen ulottuvuuksia, tietämykseen liittyviä uhkia, sekä tietämyksenhallinnan sekä turvaamisen keinoja yhtenäisenä kokonaisuutena. Malli tarjoaa siis työkalun yrityksen johdolle, ja sen sopivuutta työkaluna tulisi jatkossa testata.

AB - Tietämys on arvokasta varallisuutta nykypäivän yrityksissä. Tietämys on ihmisiin sitoutunutta, ja se kehittyy ja sitä luodaan kokemusten ja aiemman tietämyksen kautta. Tietämystä hallitaan yrityksissä esimerkiksi tunnistamisen, luomisen, jakamisen ja strategian näkökulmista. Vaikka tietämyksen turvaamisen näkökulma on mainittu tietämyksenhallinnan kirjallisuudessa, sitä ei ole tietämyksenhallinnan kentässä kovin laajasti otettu huomioon. Tietoturvallisuuden johtamisen lähestymistapa tietoon on turvallisuuden näkökulma, joka korostaa tiedon eheyttä, saatavuutta ja luottamuksellisuutta. Vaikka tietoturvallisuutta monesti pidetään lähinnä teknisenä asiana, voidaan käsitteen tulkita kattavan myös tietämystä. Tämä tutkimus selvittää tietämysturvallisuuden käsitettä, mitä se tarkoittaa, ja miten tietämyksenhallinnan ja tietoturvallisuuden johtamisen kentät voidaan yhdistää. Tutkimus noudattaa käsiteanalyyttista tutkimusotetta. Analyysissa hyödynnetään sekä teoreettista että empiiristä materiaalia. Teoreettisessä analyysissa tutkitaan tietämysturvallisuuden käsitteen käyttöä, sekä tarkastellaan sen lähikäsitteitä. Empiirisessä analyysissa keskitytään selvittämään kuinka yritykset tunnistavat ja turvaavat tietämystä päivittäisessä toiminnassaan, välittämättä siitä kutsutaanko tätä yrityksissä tietämysturvallisuudeksi vai ei. Tutkimuksen lopussa teoreettinen ja empiirinen analyysi yhdistetään, ja tutkimuksen tuloksena rakennetaan malli tietämysturvallisuuden käsitteelle. Tietämysturvallisuus on prosessi joka tähtää yrityksen työntekijöihin sitoutuneen tietämyksen turvaamiseen. Prosessi aloitetaan yrityksissä tunnistamalla yritykselle tärkeä tietämys. Jotta tärkeää tietämystä turvaavat toimenpiteet voidaan valita oikein, tulee myös tunnistaa uhkat, joita tähän tietämykseen kohdistuu. Tietoturvallisuuden johtamisessa käytettyä tiedon ulottuvuuksien, eheyden, saatavuuden ja luottamuksellisuuden, kehikkoa sovelletaan tutkimuksessa tietämyksen kontekstiin. Tietämysturvallisuuden mallia hyödyntämällä yritykset voivat tarkastella tietämyksen ulottuvuuksia, tietämykseen liittyviä uhkia, sekä tietämyksenhallinnan sekä turvaamisen keinoja yhtenäisenä kokonaisuutena. Malli tarjoaa siis työkalun yrityksen johdolle, ja sen sopivuutta työkaluna tulisi jatkossa testata.

M3 - Doctoral thesis

SN - 978-952-15-3186-6

T3 - Tampere University of Technology. Publication

BT - Knowledge Security - A Conceptual Analysis

PB - Tampere University of Technology

ER -