Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Lähdeviittauskäytännön periaatteet tieteellisessä kirjoittamisessa

Research output: Book/ReportBookProfessional

Details

Original languageFinnish
Place of PublicationTampere
PublisherTampereen teknillinen yliopisto
Number of pages19
ISBN (Print)978-952-15-2641-1
Publication statusPublished - 2011
Publication typeD5 Text book, professional manual or guide or a dictionary

Publication series

NameTampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste
PublisherTampereen teknillinen yliopisto
Volume4
ISSN (Print)1797-7886

Abstract

Tämän ohjeen tarkoituksena on esitellä tieteellisessä kirjoittamisessa yleisesti hyväksytyn ja käytetyn lähdeviittauskäytännön periaatteet pääpiirteittäin. Tämä ohje on laadittu noudatettavaksi eritoten Tampereen teknillisen yliopiston teknis-taloudellisessa tiedekunnassa tehtävissä harjoitus- ja opinnäytetöissä. Tästä huolimatta esitellyt lähdeviittauskäytännön periaatteet sopivat mihin tahansa muuhunkin akateemisessa yhteisössä tehtävään tieteellisluonteiseen kirjoitustyöhön. Tarkoituksena on esitellä lähdeviittauskäytännön periaatteelliset lähtökohdat, eikä niinkään yksityiskohtaisia teknisiä merkintätapamenettelyitä, vaikka ohjeessa käytetäänkin erästä suhteellisen vakiintunutta merkintätapaa. Näin ollen ensisijaisena tarkoituksena on, että ohjeeseen perehtymällä saa käsityksen siitä, mistä tieteellisessä kirjoittamisessa käytettävässä lähdeviittauskäytännössä on kyse, miksi sitä käytetään ja mihin näkökohtiin huomiota kiinnittämällä tätä käytäntöä pystyy noudattamaan. Täten lähdeviittausten tekniset merkintätavat ovat tämän ohjeen kannalta toissijainen – vaikkakin huomionarvoinen ja esimerkiksi opinnäytetöissä melko tarkoin ohjeistettu – näkökohta. Niin ikään vaikka ohjeen loppupuolella luodaankin lyhykäinen katsaus siihen, miten lähdeviittauksia voi pyrkiä nivomaan luontevasti omaan tekstiin ja sen sisältämään argumentaatioon, on tämäkin näkökohta lähdeviittauskäytännön periaatteiden kannalta toisarvoinen näkökohta – vaikka onkin eritoten opinnäytetöissä seikka, johon arvostelussa saatetaan hyvinkin kiinnittää huomiota. On toki niin, että lähdeviittauskäytännön periaatteisiin – ja jopa sen tarpeellisuuteen ylipäätään – suhtaudutaan eri tavoin eri kulttuureissa (Sowden 2005) ja tietyssä kulttuurissa eri aikakausina (Pennycook 1996), mutta tämän ohjeen tarkoituksena on esitellä ne periaatteet, joita tällä hetkellä edellytetään noudatettavan akateemisessa yhteisössä tehtävässä tieteellisluonteisessa kirjoitustyössä siinä kulttuuripiirissä, johon Suomi kuuluu. Tämän ohjeen tarkoituksena on siis esitellä ne lähdeviittauskäytännön yleiset periaatteet, joita noudattamalla on mahdollista toimia siten, että lähteiden kanssa työskentely täyttää tieteellisen yhteisön tieteellisluonteiselle kirjoittamiselle asettamat odotukset. Ohje sisältää useita havainnollistavia esimerkkejä lähdeviittaustilanteista tekstikatkelmin esitettynä. Kaikki tekstikatkelmat ovat tätä ohjetta vaaten laadittuja ja näin ollen niiden kommentaareissa mainitut (kokonaiset) työt ovat kuvitteellisia. Tämä ohje on laadittu samansisältöisenä myös englanniksi (Principles of citing and referencing in scientific writing).

Publication forum classification

Field of science, Statistics Finland

Downloads statistics

No data available