Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Matematiikan Perustaitojen Testi: Testin tehtävien ja vuosien 2010-2016 tulosten analyysi

Research output: Working paperProfessional

Details

Original languageFinnish
Publication statusIn preparation - 2017
Publication typeD4 Published development or research report or study

Abstract

Tampereen teknillisessä yliopistossa aloittavat uudet opiskelijat ovat vuodesta 2002 lähtien suorittaneet opintojensa aluksi matematiikan perustaitotestin. Perustaitotesti koostuu 16:sta kysymyksestä, joihin vastaamiseen opiskelijoilla on aikaa 45 minuuttia. Opiskelijat käyttävät testissä vain kynää ja paperia, ja syöttävät vastauksensa tietokoneelle. Samanlainen testi on ollut TTY:n lisäksi käytössä myös mm. Aalto-yliopistossa sekä Tampereen yliopistossa. Tässä tutkimuksessa on tavoitteena tutkia Perustaitotestin tehtävien linkittymistä vuonna 2003 laadittuun lukion opetussuunnitelmaan, sekä analysoida tilastollisin menetelmin Perustaitotestin pisteiden kehitystä vuosien 2007-2016 aikana.


Vuoden 2003 opetussuunnitelman mukaan “matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa”. Tämän lisäksi “opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin”. Perustaitotesti on pyritty laatimaan siten, että se mittaisi mahdollisimman laaja-alaisesti opiskelijoiden kykyä ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä ja manipuloida matemaattisia lausekkeita. Tehtäviä on yhteensä 16, ja ne ovat seuraavista aihealueista: luvut, lausekkeet, yhtälöt, epäyhtälöt, logaritmi, eksponentti, trigonometria, derivaatta ja integraali.


TTY kouluttaa pääasiassa diplomi-insinöörejä, ja tämä sanelee pitkälti sen, minkälaisia matemaattisia taitoja yliopisto toivoisi opiskelijoillaan olevan. TTY:llä ei kuitenkaan ole laadittu omaa standardia siitä, mitkä matematiikan osat ovat insinöörille tärkeimpiä. Sen sijaan, Euroopan insinöörikoulutuksen yhteisö (European Society of Engineering Education, SEFI) on määrittänyt insinöörien tärkeimmät matemaattiset kompetenssit dokumentissaan “A Framework for Mathematics Curricula in Engineering Education”. Perustaitotestin vaatimia kompetensseja voidaan tarkistella myös kyseisen dokumentin Core 0 -tason (yliopistoon tulevien toivottu pohjataso) kompetenssien kanssa.


Komparatiivisen analyysin lisäksi paperissa esitetään perustaitotestin tehtäväkohtainen analyysi perinteisin tilastollisin menetelmin. Testidataa on kerätty useita vuosia testin pysyessä muuttumattomana. Tästä johtuen testitulosten tilastollisesti merkittävimpiä vaihteluita voidaan yrittää ymmärtää paremmin tarkistelemalla koulutuspoliittisia päätöksiä kuten ylioppilaskirjoitusten sallitut työkalut.

Field of science, Statistics Finland