Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Matkaviestinnän sääntely ja sen vaikutukset Suomessa 1985-2015

Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

Details

Original languageFinnish
PublisherTampere University of Technology
Number of pages251
ISBN (Electronic)978-952-15-2597-1
ISBN (Print)978-952-15-2570-4
Publication statusPublished - 1 Jun 2011
Publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Publication series

NameTampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu - Tampere University of Technology. Publication; 965
ISSN (Print)1459-2045

Abstract

Matkaviestintä on muuttanut ihmisten kommunikointitottumuksia viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Aiemmin matkapuhelimella vain puhuttiin. 1990-luvulla suosioon nousivat muun muassa tekstiviestit. Nykyään puhelinta käytetään moneen tarkoitukseen. Sen avulla voidaan käydä Internetissä, kuvata ja edelleen lähettää videokuvaa, navigoida jne. Myös sosiaalisen median suosion kasvu viime vuosina on lisännyt matkaviestimien aktiivista käyttöä. 1980-luvulla matkaviestintoimintaa harjoitti Posti- ja telelaitos monopoliasemassa. Vuonna 1990 annettiin säädös, joka mahdollisti toimiluvan myös yksityisille toimijoille. Suomi nousi 1990-luvulla nopeasti eturivin maaksi matka-viestinliittymätiheydellä mitattuna. Nykyään lähes jokaisessa kotitaloudessa on vähintään yksi matkapuhelin. Matkaviestinyritykset eli operaattorit ovat olleet avainasemassa tässä kehityksessä. Operaattoreiden toiminta on monin tavoin säänneltyä. Tutkimuksessa selvitettiin sääntelyn vaikutukset matkaviestinpalvelujen tarjontaan ja puhepalvelujen hintoihin vuosina 1985–2009. Myös mahdollisten sääntelymuutosten vaikutuksia vuoteen 2015 selvitettiin. Tutkimusmetodina käytettiin Delfoi-asiantuntijamenetelmää. Haasteena oli, että osa tutkimuksesta käsitteli menneitä sääntelytapahtumia ja vain osa tulevaisuuden sääntelytilannetta vuonna 2015, kun Delfoita on aiemmin käytetty pääasiassa vain tulevaisuusorientoituneissa tutkimuksissa. Delfoi osoittautui tehokkaaksi menetelmäksi. Esille saatiin asiantuntijoiden näkemykset tapahtuneista sääntelyyn liittyvistä ilmiöistä 1985–2009 sekä pystyttiin myös ennakoimaan mahdollista vuoden 2015 sääntelytilannetta. Etenkin 1990-luvulla Suomessa harjoitetut taajuus- ja toimilupapolitiikat ovat olleet onnistuneita. Suomessa on kolme matkaviestinverkkoyritystä ja näiden lisäksi yli kymmenen palveluoperaattoria, jotka tarjoavat koko maassa puhepalvelujen lisäksi useimmille asiakkailleen myös muun muassa mahdollisuuden mobiiliin Internet-yhteyteen. Sääntelytoimenpiteet ovat alentaneet puhelujen hintoja huomattavasti. Numeronsiirrettävyys vuonna 2003 on ollut merkittävin yksittäinen hintoihin vaikuttanut sääntelypäätös. Matkaviestinyritysten sääntely on muuttunut 2000-luvulla monimutkaiseksi. Matkaviestintää säännellään jokaisen ministeriön hallinnon alaan kuluvilla säädöksillä. Säädösten määrä on kasvanut huomattavasti ja säädökset ovat osin ristiriidassa keskenään. Sääntelyn monimutkaistumisen ennakoidaan jatkuvan.

Downloads statistics

No data available