Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Me-rkit, Konstruktivismi mainoksessa

Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

Details

Original languageFinnish
Place of PublicationTampere
PublisherTampere University of Technology
Number of pages192
ISBN (Electronic)978-952-15-1910-9
ISBN (Print)978-952-15-1870-6
Publication statusPublished - 5 Dec 2007
Publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Publication series

NameTampere University of Technology. Publication
PublisherTampere University of Technology
Volume690
ISSN (Print)1459-2045

Abstract

Mainokset kiinteänä osana medioita ovat merkittävä oppimisympäristö. Mainostajat haluavat opettaa kuluttajia, joten mainostajien on tärkeää ymmärtää oppimista. Tutkimus tuo mainonnan käsitteiden joukkoon kasvatustieteistä konstruktivismin, hyväksi havaitun oppimiskäsityksen. Tutkimus siirtää konstruktivismin teemat pragmaattisen semiotiikan avulla mainoksiin, joita määrittää viestinnän semioottinen malli. Tutkimus vastaa kysymykseen, millainen on konstruktivistinen mainos.Tutkimus käyttää käsiteanalyyttistä tutkimusotetta. Tutkimuksen aineiston muodostavat mainonnan, kasvatustieteiden ja semiotiikan kirjallisuus sekä väittämät, jotka kuvaavat konstruktivismin vaikutuksia käytännön opetustyöhön. Semioottinen lähestyminen ryhmittelee konstruktivismin merkit mainoksessa kolmikantaisella merkkiluokittelulla ikoneihin, indekseihin ja symboleihin.Keskeisiä konstruktivismin käytännön vaikutuksia mainoksen oppimisympäristössä on kolme: välittyneisyys, ongelmalähtöisyys ja käyttöyhteys. Näistä ongelmalähtöisyys ja käyttöyhteys jäsennetään kolmikantaisella merkkiluokittelulla. Tulokseksi syntyy malli nimeltään konstruktivismin merkit mainoksessa. Mallia havainnollistaa joukko esimerkkimainoksia. Mallin sovellettavuutta lisää semioottinen työkalu nimeltään mainoksen merkkien rakentelukaavio. Rakentelukaavion ja siitä edelleen pelkistetyn rakentelukaavion minuuttimallin tarkoitus on avustaa olemassa olevan mainoksen analysointia sekä helpottaa uuden mainoksen konstruktivistista suunnittelua.Avainsanat: konstruktivismi, mainonnansuunnittelu, mainonta, oppiminen, Peirce, semiotiikka.

Publication forum classification

Downloads statistics

No data available