Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

"Mielimatka on ollut mieluisa matka": Yhdistelmäkuntoutus vs. perinteinen Silmu-kuntoutus mielenterveysongelmiin ja asiakkaiden kokemukset yhdistelmäkuntoutuksesta

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Details

Original languageFinnish
Title of host publicationKokemuksia etäkuntoutuksesta
Subtitle of host publicationKelan etäkuntoutushankkeen tuloksia
EditorsAnna-Liisa Salminen, Sinikka Hiekkala
PublisherKela
Pages228-250
ISBN (Electronic)978-952-284-067-7
ISBN (Print)978-952-284-066-0
Publication statusPublished - 10 Jun 2019
Publication typeD2 Article in professional manuals or guides or professional information systems or text book material

Abstract

Hankkeen tavoitteena oli tutkia verkkopohjaisen, hyväksymis- ja omistautumistera­piamenetelmiin perustuvan yhdistelmämallin eli verkko-ohjelmasta ja kolmesta ryhmämuotoisesta kuntoutusjaksosta koostuvan kuntoutuksen vaikuttavuutta asiakkaiden mielenterveysoireiluun verrattuna Kelan Silmu-mielenterveyskun­toutukseen. Asiakkaat rekrytoitiin lehti-ilmoituksilla kesällä 2017. Tutkimus toteutettiin vuosien 2017–2019 aikana satunnaistetussa kontrolloidussa asetel­massa vertaamalla yhdistelmäkuntoutusryhmää (n = 32) ja perinteistä Silmu-kun­toutusryhmää (n = 27). Yhdistelmäkuntoutusryhmä sai 12 kuukauden kuntoutuk­sen, johon sisältyi 3 x 2 päivän lähijaksot Peurunka oy:n kuntoutuspalveluissa sekä verkko-ohjelman ensimmäisen lähijakson päätteeksi. Silmu-kuntoutujat saivat 12 kuukauden kuluessa Silmu-kuntoutuksen mukaiset 3 x 5 päivän lähijaksot Peu­runka oy:n kuntoutuspalveluissa. Asiakkaiden psyykkistä hyvinvointia arvioitiin itsearviointimittareilla lähijaksoilla tutkimuksen alussa, 6 kuukauden välimittauk­sissa sekä 12 kuukauden kuluttua tutkimuksen alusta. Ryhmien muutoksessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja kuntoutusmallien välillä. Tulokset osoitti­vat, että yhdistelmäkuntoutus ja Silmukuntoutus vähensivät psyykkisiä ja fyysisiä sekä masennus- ja ahdistusoireita ja työuupumusta, paransivat elämänlaatua ja hyvinvointia sekä lisäsivät psykologista joustavuutta. Yhdistelmäkuntoutusmalliin kuuluvat asiakkaat sitoutuivat etäkuntoutukseen erittäin hyvin ja raportoivat hyö­tyneensä kuntoutuksesta. Yhdistelmäkuntoutusta voidaan suositella vaihtoehtona perinteiselle Silmu-kuntoutukselle.

Keywords

  • Rehabilitation, Acceptance and Commitment Therapy, Mental health, depression, anxiety

Field of science, Statistics Finland