Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Neuroverkkojen käyttö sovittamisessa ja ekstrapoloinnissa

Research output: Other contributionScientific

Details

Original languageFinnish
TypeBachelor's Thesis
Publication statusPublished - 1 Jun 2011

Abstract

Neuroverkko on matemaattinen laskentamalli, jonka toiminta perustuu ajatukseen ihmisaivojen hermostosta. Vaikka kehittyneemmän neuroverkot eivät enää pyri täsmällisesti jäljittelemään luonnollista aivotoimintaa, niihin voidaan liittää merkittäviä ihmisaivoille ominaisia hyötyjä, kuten itsenäinen oppiminen, nopea päätöksenteko, virheensietokyky, epälineaarisuus sekä adaptiivisuus eli sopeutuminen. Tässä opinnäytetyössä perehdytään yksinkertaisimpien neuroverkkojen rakenteeseen ja matemaattiseen formalismiin. Sen lisäksi tutkitaan niiden käyttöä ja soveltumista ratkaisuksi erilaisiin sovitus- ja ekstrapolointiongelmiin. Testausvaiheessa näitä ongelmia myös simuloidaan MATLAB:in Neural Network Toolboxin avulla sekä vertaillaan ja pohditaan erilaisten neuroverkkojen käyttäytymistä niissä.

Keywords

  • neural network, nonlinear fitting, extrapolation