Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Opiskelun etenemisen kartoitushanke tietotekniikan koulutusohjelmassa

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Details

Original languageFinnish
PublisherTampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut
Number of pages102
ISBN (Print)978-952-15-3439-3
Publication statusPublished - 2014
Publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameTampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti
PublisherTampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut
ISSN (Print)1796-0398

Abstract

Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan laitoksella TST-tiedekunnassa toteutettiin vuonna 2014 opiskelun etenemisen kartoitushanke. Hankkeessa selvitettiin opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä ja 55 opintopisteen saavuttamista tietotekniikan koulutusohjelmassa. Hanke toteutettiin kahdessa osassa, joista ensimmäisessä kartoitettiin aihetta laadullisin tutkimusmenetelmin ja jälkimmäisessä tutkimus laajennettiin koko koulutusohjelman tasolle määrällisin tutkimusmenetelmin. Vertailuryhminä toimivat sähkötekniikan ja rakennus-tekniikan opiskelijat sekä TTI-tiedekunnan tekemä vastaava selvitys.Tietotekniikan koulutusohjelmassa 55 opintopistettä saavutti lukuvuonna 2013–2014 joka kuudes opiskelija. Alalla on vertailualoja runsaammin pitkään opiskelleita, ja heistä harva etenee tähän tahtiin. Opintojen aktiivivaiheessa tietotekniikan opiskelijoista 55 opintopisteeseen pääsee joka kolmas, kun sähkö- ja rakennustekniikalla tähän yltää yli puolet. Teknisten tieteiden aloilla lähimmin tietotekniikan etenemistä vastaa materiaalitekniikka.Tietotekniikan opiskelijat kokevat työläiden opintojaksojen menevän usein päällekkäin, ja varsinkin oppimiseen aikaa vaativat, ryhmätuesta hyötyvät ja itsenäistä harrastuspohjaa vailla olevat joutuvat hajauttamaan jaksojen suorittamista. Päällekkäiset aikataulut hidastavat myös opiskeluvalintoja, sillä riittävän tiedon sisällöistä saa käytännössä usein vasta kurssilla. Tietotekniikan alalla vertaistuki arvioidaan useimmin neutraaliksi, kun vertailualoilla se auttaa opinnoissa etenemistä. Tietotekniikalla sujuvimmin etenevät suosivat pääasiassa itsenäistä työskentelyä. Opinnoista saatu palaute koetaan vertailualoja hyödyllisemmäksi, mutta sitä toivottaisiin tiiviimmin.Opintojen alkuvaiheessa harrastuneisuus ja vaihteleva osaamistaso tulisi huomioida paremmin. Teoreettisten opintojen suhde ammattialaan tulisi saada paremmin esiin ja sujuva eteneminen mahdollistaa myös ryhmätyöskentelyä vaativille oppijoille. Opintojen keskivaiheessa tarve olisi kehittää tiedotusta eri opiskelusuuntien sisällöistä ja yhteyksistä. Kurssien aikataulutusta ja työläyttä voisi tehostaa joustavien suoritustapojen lisäämisellä ja kurssien sisäisten päällekkäisyyksien hallinnalla. Opintojen loppuvaiheessa tulisi tarkastella erikseen tutkinnon viimeistelyyn tähtäävien tarpeita ja pääosin itsekehittämisen tavoitteella opiskelevia. Vertaistuesta tulisi pyrkiä löytämään alalle sopivat muodot opiskelun eri vaiheiden tukemiseen.Oman alan työssäkäynti yleistyy tietotekniikalla jo opintojen keskivaiheessa, kun vertailualoilla sama tapahtuu vasta lopussa. Työssäkäynti kohdistuu opintojen alussa useammin periodien ajalle, kun vertailualoilla työskennellään lomilla ja pidemmillä vapailla. Hyvä työllistyminen tulisi pyrkiä hyödyntämään opinnoissa tai siirtää kohti lomakausia.Molemmilla vertailualoilla opintojen etenemisen aste on hyvä. Rakennustekniikalla keskeisimmät kehittämistarpeet ilmenevät palautteenannossa sekä opettajien pedagogisissa taidoissa. Sähkötekniikalla hankaluutta aiheuttavat päällekkäiset aikataulut sekä osaamistason mukaisten ryhmien puute erityisesti opintojen alussa.

Publication forum classification

Field of science, Statistics Finland

Downloads statistics

No data available