Multisilta, Jari "On Actor-Network Theory and Learning Ecosystems based on Mobile Social Media". and Arnedillo Sánches, Inmaculada Isaías, Pedro (editors). Proceedings of the IADIS International Conference on Mobile Learning. Lisbon. 2011, 193-198.

Multisilta, Jari "Designing Learning Ecosystems for Mobile Social Media". and Olofsson, Anders D. Lindberg, J. Ola (editors). Informed Design of Educational Technologies in Higher Education. IGI Global. 2012, 270-291. https://doi.org/10.4018/978-1-61350-080-4.ch014

Multisilta, Jari "Sosiaalinen media ja verkkovideot viihteessä ja oppimisessa". and Niemi, Hannele Sarras, Riitta (editors). Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. Jyväskylä: PS-kustannus. 2012, 73-82.

Multisilta, Jari and Hannele Niemi "Oppilaiden tuottamien videoiden käyttö opetuksessa". Uusi oppiminen. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu; 8/2013. Eduskunta. 2013, 66-77.

Harju, Vilhelmiina and Jari Multisilta "Angry Birds for Fun in Learning"., Niemi, Hannele and Multisilta, Jari Lipponen, Lasse Vivitsou, Marianne (editors). Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Sense Publishers. 2014, 69-76.

Lappalainen, Yrjö and Mika Sihvonen "Avoimuus oppimisverkostossa". and Viteli, Jarmo Östman, Anneli (editors). Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports; 12. University of Tampere. 2014, 37-43.

Multisilta, Jari and Hannele Niemi "Children as co-creators of video stories: mobile videos for learning". 2014 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). 2014, 588-592.

Niemelä, Nina and Heidi Jauni "Content and Language Integration as a part of a degree reform at Tampere University of Technology". HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014. 2014, 39-53.

Viitanen, Kirsi et al. "Digitaalisen tarinankerronnan monet mahdollisuudet". and Niemi, Hannele Multisilta, Jari (editors). Rajaton luokkahuone. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus. 2014, 187-211.

Niemi, Hannele et al. "Digital Storytelling for 21st -Century Skills in Virtual Learning Environments". Creative Education. 2014, 5. 657-671. https://doi.org/10.4236/ce.2014.59078

Passey, Don and Jari Multisilta, ed. Education and Information Technologies, Volume 19, Issue 3, September 2014: Special Issue: Special Section on Intergenerational learning and digital technologies and Special Section on Mobile and Panoramic Video in Education Education and Information Technologies; 3. Springer. 2014.

Niemi, Hannele et al. "Epilogue: What are Innovations in the Finnish Educational Ecosystem"., Niemi, Hannele and Multisilta, Jari Lipponen, Lasse Vivitsou, Marianna (editors). Finnish Innovations and Technologies in Schools: A Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers. 2014, 165-169.

Niemi, Hannele and Jari Multisilta "Global is Becoming Everywhere: Global Sharing Pedagogy"., Niemi, Hannele and Multisilta, Jari Lipponen, Lasse Vivitsou, Marianna (editors). Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers. 2014, 35-47.

Niemi, Hannele and Jari Multisilta "Kansainvälinen jakamisen pedagogiikka". and Niemi, Hannele Multisilta, Jari (editors). Rajaton luokkahuone. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus. 2014, 50-64.

Niemi, Hannele and Jari Multisilta "Koulu rajattomuuden keskellä". and Niemi, Hannele Multisilta, Jari (editors). Rajaton luokkahuone. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus. 2014, 12-35.

Jauni, Heidi and Nina Niemelä "Language Learning in Task Management and Task Accomplishment In Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning". HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014. 2014, 183-203.

Harju, Vilhelmiina and Jari Multisilta "Leikilliset oppimateriaalit innostavat oppimaan". and Niemi, Hannele Multisilta, Jari (editors). Rajaton luokkahuone. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus. 2014, 270-284.

Harju, Vilhelmiina and Jari Multisilta "Leikkien mutta tosissaan: Leikillä iloa oppimisympäristöön"., Krokfors, Leena Kangas, Marjaana Kopisto, Kaisa (editors). Oppiminen pelissä. Tampere: Vastapaino. 2014, 153-167.

Multisilta, Jari "Media ja yhteisölliset sovellukset". Leikas, Jaana (ed.). Ikäteknologia. Vanhustyön keskusliiton tutkimuksia; 2. 2014.

Multisilta, Jari, Hannele Niemi and Jari Lavonen "Miten suomalainen koulu valmistaa tulevaisuuteen?". and Niemi, Hannele Multisilta, Jari (editors). Rajaton luokkahuone. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus. 2014, 286-298.

Multisilta, Jari. "Pelataan suomalainen koulu kukoistukseen". Tiedosta. 2014, 2014(1). 18.

Multisilta, Jari and Hannele Niemi "Videot nuorten maailmassa ja digitaalinen tarinankerronta". and Niemi, Hannele Multisilta, Jari (editors). Rajaton luokkahuone. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus. 2014, 174-186.

Lappalainen, Yrjö Matka AVOmerelle: Avoimuutta ja verkostomaista toimintakulttuuria tutkimassa University of Tampere. 2014.

Niemi, Hannele et al. Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning Rotterdam: Sense Publishers. 2014.

Niemi, Hannele et al. "Prologue: Towards a Global Ecosystem"., Niemi, Hannele and Multisilta, Jari Lipponen, Lasse Vivitsou, Marianna (editors). Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers. 2014, ix-xii.

Stoffregen, Julia, Jan M. Pawlowski, and Henri Pirkkalainen. "A Barrier framework for open e-learning in public administrations". Computers in Human Behavior. 2015, 51(B). 674-684. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.024

Korpinen, Leena and Rauno Pääkkönen. "Examples of the Teaching of the Health Questions of Electric and Magnetic Fields at Tampere University of Technology in Finland". Journal of Physical Science and Application. 2015, 5(4). 277-282. https://doi.org/10.17265/2159-5348/2015.04.005

Lappalainen, Yrjö et al. Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja; 6. Turun yliopiston Brahea-keskus. 2015.

Tukiainen, Mika , Nina Helander and Marita Mäkinen "MYSTERY SHOPPERS RECOGNISING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS IN HIGHER EDUCATION". ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015. . 2015.

Tukiainen, Mika , Marita Mäkinen, and Nina Helander "University Students’ Perceptions of Academic Writing: An Academic Literacies Perspective". ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015.. 2015, 7589-7595.

Korkalainen, Timo et al. "Virtual Reality Situational Language Trainer for Second Language: Design & Evaluation". and Bakkes, Sander Nack, Frank (editors). GAMEON' 2015. 16th International Conference on Intelligent Games and Simulation. 2015.

Niiranen, Sonja and Antti Hilmola. "Female technology education teachers’ experiences of Finnish craft education". DESIGN AND TECHNOLOGY EDUCATION: AN INTERNATIONAL JOURNAL. 2016, 21(2). 41.

Sandström, N. et al. "How is it sustainable? Identifying key indicators for sustainable educational design"., Gómes Chova, L. López Martínez, A. Candel Torres, I. (editors). 10th INTED 2016 Conference Proceedings: 7-9 March, 2016, Valencia, Spain. INTED proceedings. 2016, 4217-4219. https://doi.org/10.21125/inted.2016.2037

Nokelainen, Petri. "Huomio! Obs! Alert! "Työelämä on globaalissa murroksessa ..."". Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2016, 18(2). 4-8.

Niiranen, Sonja Increasing girls' interest in technology education as a way to advance women in technology Jyväskylä studies in education, psychology and social research 71. University of Jyväskylä. 2016.

Nokelainen, Petri. "Pääkirjoitus". Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2016, 18(1). 4-6.

Nokelainen, Petri, Heidi Kaisvuo and Laura Pylväs "Self-regulation and competence in work-based learning". Mulder, Martin (ed.). Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education : Bridging the Worlds of Work and Education. Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects. Springer US. 2016, 775-793. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41713-4_36

Mäkelä, Ari-Mikko et al. "STACK assignments in university mathematics education". Proceedings of the 44th SEFI Conference, 12 - 15 September 2016, Tampere, Finland. European Society for Engineering Education SEFI. 2016.

Saari, Mika and Timo Mäkinen "Utilizing electronic exams in programming courses: a case study". EDULEARN16 Proceedings : 8th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Spain. 4-6 July, 2016. EDULEARN proceedings. IATED. 2016, 7155-7160. https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.0560

Pajarre, Eila Harjoittelukäytänteet yliopistoissa 2015: - kooste opiskeluaikaista harjoittelua kartoittaneesta kyselystä TYYLI-hankkeeseen osallistuville yliopistoille. Yhteiset ja yliopistokohtaiset tulokset 1/2016 Tampereen teknillinen yliopisto. 2016.

Tukiainen, Mika et al. "I feel great - university students affective experiences on learning and teaching"., Gómez Chova, L López Martínez, A Candel Torres, I (editors). Proceedings of EDULEARN16 Conference: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, 4-6 July, 2016. EDULEARN Proceedings. Barcelona: IATED Academy. 2016, 4453-4460. https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.2080

Kangas, Jari, Elisa Rantanen and Lauri Kettunen. "How to facilitate freshmen learning and support their transition to a university study environment". European Journal of Engineering Education. 2016, 1-16. https://doi.org/10.1080/03043797.2016.1214818

Hellsten, Pasi , Jussi Myllärniemi, and Nina Helander "Luennot vuorovaikutuskeinona". PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä. 2016.

Myllärniemi, Jussi , Pasi Hellsten, and Nina Helander "Näkemyksiä nykyopettajuudesta yliopistossa". PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä. 2016.

Väätäjä, Heli and Aino Ahtinen "Integrating mobile orienteering to team forming activity in a software engineering course". SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI. 2016.

Helander, N. et al. "Affective experiences and student engagement in higher education". 44th Annual Conference Of The European Society For Engineering Education: 12-15 September 2016, Tampere, Finland. Tampere. 2016.

Aarikka-Stenroos, Leena et al. "How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas". In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.. 2016.

Nisula, Karoliina and Samuli Pekkola "Assessing business learning by analysing ERP simulation log files". AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin. 2016.

Niemi, T., H. Kalliomäki and E. Pajarre "A teacher? A mentor? A friend? - Teacher mentoring experience at Tampere University of Technology". Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference 2017 - Education Excellence for Sustainability, SEFI 2017. European Society for Engineering Education SEFI. 2017, 1352-1361.

Mikkonen, Susanna et al. "Guiding the workplace learning in vocational education and training: A literature review". Empirical Research in Vocational Education and Training. 2017. 9(9). https://doi.org/10.1186/s40461-017-0053-4

Rintala, Heta, Petri Nokelainen and Laura Pylväs. "Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa". Kasvatus. 2017, 48(2). 128-140.

Huhtamäki, Elina et al. "Otos iloa – Lasten kokemuksia iloa tuottavasta oppimisympäristöstä". Kasvatus. 2017, 48(4). 336-352.

Korpela, Aki et al. "Structural development of substance in engineering education: Method of cornerstones". Interactive Collaborative Learning - Proceedings of the 19th ICL Conference - Volume 1. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer Verlag. 2017, 566-576. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50337-0_54

Niemelä, Nina and Heidi Jauni "Teacher perceptions of teaching CLIL courses". and Valcke, Jennifer Wilkinson, Robert (editors). Integrating Content and Language in Higher Education: Perspectives on Professional Practice. Selected Papers from the IV International Conference Integrating Content and Language in Higher Education 2015. Frankfurt: Peter Lang. 2017, 77-96. https://doi.org/10.3726/978-3-653-07263-1

Tolonen, Johanna and Alpo Värri. "Survey of health informatics education in Finland in 2017". Finnish Journal of eHealth and eWelfare. 2017, 9(2-3). 217–231.

Sipilä, Miikka, Mervi Miettinen and Johanna Tevaniemi Informaatiolukutaidon uudet kehykset tiedonhankintataitojen opetuksessa TTY:llä. 2017.

Pylväs, Laura and Petri Nokelainen. "WorldSkills achievers’ and their co-workers’ and employers’ perceptions of vocational expertise and school-to-work pathways". International Journal for Research in Vocational Education and Training. 2017, 4(2). 95-116. https://doi.org/10.13152/IJRVET.4.2.1

Juuti, Tero et al. "Pedagogical Content Knowledge in Product Development Education". Proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Production Design Education, 2017, Oslo, Norway, 7th - 8th September 2017 . The Design Society. 2017, 483-488.

Pyrhönen, Veli-Pekka "Vygotsky’s Zone of Proximal Development in Connection with Technology-Enhanced Learning Environments"., Quadrado, Jose Bernardino, Jorge Rocha, Joao (editors). Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference. European Society for Engineering Education SEFI. 2017, 1206-1213.

Salmisto, Alpo, Liisa Postareff, and Petri Nokelainen. "Relationships among Civil Engineering Students' Approaches to Learning, Perceptions of the Teaching-Learning Environment, and Study Success". Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice. 2017. 143(4). https://doi.org/10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000343

Viro, Elina, Jorma Joutsenlahti and Sirkka-Liisa Eriksson "Projektityöskentely matematiikan opiskelussa yläkoululaisten ja heidän opettajiensa kokemana". 2017: Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016. Proceedings of the FMSERA annual symposium. 2017.

Niiranen, Sonja "Gender and technology education". Handbook of Technology Education. Chapter Social and ethical issues, Springer. 2018, 875-888.

Pohjolainen, Seppo, Antti Rasila and Kirsi Kuosa "Matematiikan oppimisen tukeminen teknillisessä yliopistokoulutuksessa"., Joutsenlahti, Jorma Silfverberg, Harry Räsänen, Pekka (editors). Matematiikan opetus ja oppiminen. Chapter 3, Porvoo: Niilo Mäki Instituutti. 2018, 450-474.

Pyrhönen, Veli-Pekka The significance of self-regulation in digitalized online courses. 2018.

Rajaniemi, Juho et al. "Urbanisoituva yliopistokampus informaalin oppimisen mahdollistajana". Aikuiskasvatus. 2018, 2018(1). 18-29.

Viro, Elina and Jorma Joutsenlahti. "The StarT Project Competition from the Perspective of Mathematics and Academic Literacy". EDUCATION SCIENCES. 2018. 8(2). https://doi.org/10.3390/educsci8020067

Kuisma, Merja and Petri Nokelainen. "Effects of progressive inquiry on cognitive and affective learning outcomes in adolescents’ geography education". Frontline Learning Research. 2018. 6(2). https://doi.org/10.14786/flr.v6i2.309

Pyrhönen, Veli-Pekka Osaamisperustaisuuden arviointia tentillä. 2018. 1 p.

Lehtonen, Timo et al. "From systematic design process towards teaching product designer's toolkit"., Bohemia, Erik , Kovacevic, Ahmed , Buck, Lyndon Childs, Peter Green, Stephen Hall, Ashley Dasan, Aran (editors). Proceedings of 20th International Conference on Engineering & Product Design  Education: 6 & 7 September 2018, Dyson School of Design Engineering, Imperial College London, UK. The Design Society. 2018, 92-97.

Pyrhönen, Veli-Pekka "Motivational orientations and learning strategies of engineering students using MSLQ". Proceedings of the 46th SEFI Annual conference: Creativity, Innovation and Entrepreneurship for Engineering Education Excellence. European Society for Engineering Education SEFI. 2018, 411-418.

Virkki-Hatakka, Terhi et al. "Practice makes perfect! Developing internship process in Finnish universities". Proceedings of the SEFI annual conference 17-22 September 2018. European Society for Engineering Education SEFI. 2018, 1402-1408.

Suominen, Anu and Jari Jussila "Collaborative Writing and Knowledge Creation in a Social Media Online Community"., Visvizi, Anna Lytras, Miltiadis D. Daniela, Linda (editors). The Future of Innovation and Technology in Education: Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence (Emerald Studies in Higher Education, Innovation and Technology). Chapter 6, Emerald Group Publishing Ltd. 2018, 95-109.

Rintala, Heta, Petri Nokelainen and Laura Pylväs "Students' experiences of Workplaces as Learning Environments in Vocational Education and Training in Finland"., Gougoulakis, Petros Teräs, Marianne Moreno Herrera, Lazaro (editors). Vocational Education & Training - The World of Work and Teacher Education : Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 3. Stockholm University Press. 2018.

Lehtonen, Eija et al. "Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä". Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2018, 20(4). 10-26.

Takala, Annina and Kati Korhonen-Yrjänheikki. "A decade of Finnish engineering education for sustainable development". INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION. 2019, 20(1). 170-186. https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2018-0132

Harju, Vilhelmiina, Antti Koskinen and Leila Pehkonen. "An exploration of longitudinal studies of digital learning". EDUCATIONAL RESEARCH. 2019. https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1660586

Greipl, Simon et al. "Lifelong learning with a digital math game: Performance and basic experience differences across age"., Liapis, Antonios and Yannakakis, Georgios N. Gentile, Manuel Ninaus, Manuel (editors). Games and Learning Alliance- 8th International Conference, GALA 2019, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Springer. 2019, 301-311. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34350-7_29

Asikainen, Henna, Kirsikka Kaipainen and Nina Katajavuori. "Understanding and promoting students’ well-being and performance in university studies". Journal of University Teaching and Learning Practice. 2019. 16(5).

Pajarre, Eila et al. "Harjoitus tekee mestarin - harjoittelu maisterin? Kokemuksia uudenlaisista yliopisto-opintoihin integroiduista työelämäjaksoista". Yliopistopedagogiikka. 2019, 26(1). 42-45.

Rintala, Heta, Petri Nokelainen and Laura Pylväs "Informal workplace learning: Turning the workplace into a learning site"., McGrath, Simon and Mulder, Martin Papier, Joy Suart, Rebecca (editors). Handbook of vocational education and training : Developments in the changing world of work . Springer. 2019, 1-14. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49789-1_97-1

Sipilä, Miikka, Mervi Miettinen and Johanna Tevaniemi "Adapting the New ACRL Framework to IL Education at Tampere University of Technology". Information Literacy in Everyday Life: ECIL 2018. Communications in Computer and Information Science. Springer Nature. 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13472-3_40

Nokelainen, Petri. "Kohti itseohjautuvaa oppimista ammatillisessa koulutuksessa". Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2019, 21(1). 4-9.

Salmisto, Alpo Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja tiedon luomisen menetelmät rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa Tampereen yliopiston väitöskirjat; 30. Tampereen yliopisto. 2019.

Kinnari-Korpela, Hanna Enhancing Learning in Engineering Mathematics Education: Utilising Educational Technology and Promoting Active Learning Tampere University Dissertations. Tampere University. 2019.

Nisula, Karoliina Holistic Business Learning Environment: Bringing practice and integration to business education Tampere University Dissertations. Tampere University. 2019.

Tappura, Sari et al. "Process Safety Competence of Vocational Students". Arezes, Pedro (ed.). Advances in Safety Management and Human Factors: Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Safety Management and Human Factors, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA. Advances in Intelligent Systems and Computing,. Cham: Springer International Publishing. 2019, 383-392 . https://doi.org/10.1007/978-3-030-20497-6_36

Tapani, Annukka, Anu Raudasoja, and Petri Nokelainen. "Ammatillisen koulutuksen uudistus: uhka ja mahdollisuus". Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2019, 21(2). 4-8.

Katko, Tapio S. "Vesihuollon koulutus ja tutkimus lähemmäksi rakennettua ympäristöä". Vesitalous. 2019, 60(4). 24-25.

Rintala, Heta and Petri Nokelainen. "Vocational Education and Learners' Experienced Workplace Curriculum". Vocations and Learning. 2019. https://doi.org/10.1007/s12186-019-09229-w

Rättyä, Kaisu and Tero Juuti. "Lokikirja oppimisen arviointimenetelmänä". KASVATUS, SUOMEN KASVATUSTIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA. 2019.

Lindsten, Hanna, Petra Auvinen, and Tero Juuti "Internal and external stakeholders’ impact on product development curriculum design". DS 95: Proceedings of the 21st International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2019), University of Strathclyde, Glasgow. 12th -13th September 2019. The Design Society. 2019. https://doi.org/10.35199/epde2019.64

Niiranen, Sonja. "Supporting the development of students’ technological understanding in craft and technology education via the learning-by-doing approach". International Journal of Technology and Design Education. 2019, 1-13. https://doi.org/10.1007/s10798-019-09546-0

Pajarre, Eila, Sanna Kivimäki and Sara Selänne. "Yhteiset osaamistavoitteet Tampereen korkeakouluyhteisön tutkinnoissa – mitä ne ovat ja miten niiden saavuttamista tuetaan opetussuunnitelmatyössä?". EPOOKI. 2019. (58).

Nagy, Balázs Vince et al. Proceedings of the SEFI 47th Annual Conference, 2019: Varietas delectat... Complexity is the new normality European Society for Engineering Education SEFI. 2019.

Hartikainen, Susanna et al. "The concept of active learning and the measurement of learning outcomes: A review of research in engineering higher education". EDUCATION SCIENCES. 2019. 9(4). https://doi.org/10.3390/educsci9040276

Murtonen, Mari et al. "Creating a National Digital Learning Environment for Enhancing University Teachers’ Pedagogical Expertise – The Case UNIPS". International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2019, 18(13). 7-29. https://doi.org/10.26803/ijlter.18.13.2

Rintala, Heta and Petri Nokelainen. "Standing and attractiveness of vocational education and training in Finland: focus on learning environments". JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. 2020. https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1744696

Viro, Elina et al. "Teachers' perspectives on project-based learning in mathematics and science". European Journal of Science and Mathematics Education. 2020, 8(1). 12-31.

Rintala, Heta Work-Based Learning in Vocational Education and Training: Varied Communities, Fields and Learning Pathways Tampere University Dissertations. Tampere University. 2020.

Niiranen, Sonja and Petri Nokelainen. "Toimijuus ja ammatillinen kasvu". Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2020, 22(1). 4-7.

Wallin, Anna, Laura Pylväs, and Petri Nokelainen. "Government Workers’ Stories about Professional Development in a Digitalized Working Life". Vocations and Learning. 2020. https://doi.org/10.1007/s12186-020-09248-y

Puhakka, Ilmari J.A. and Mikko J. Peltola. "Salivary cortisol reactivity to psychological stressors in infancy: A meta-analysis". PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY. 2020. 115. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104603

Värri, Alpo et al. "The Definition of Informatics Competencies in Finnish Healthcare and Social Welfare Education". Digital Personalized Health and Medicine: Proceedings of MIE 2020. Studies in Health Technology and Informatics. IOP Press. 2020, 1143-1147. https://doi.org/10.3233/SHTI200341

Wortha, Silke M. et al. "Neurofunctional plasticity in fraction learning: An fMRI training study". Trends in Neuroscience and Education. 2020. 21. https://doi.org/10.1016/j.tine.2020.100141