On Actor-Network Theory and Learning Ecosystems based on Mobile Social Media

Designing Learning Ecosystems for Mobile Social Media

Sosiaalinen media ja verkkovideot viihteessä ja oppimisessa

Oppilaiden tuottamien videoiden käyttö opetuksessa

Angry Birds for Fun in Learning

Avoimuus oppimisverkostossa

Children as co-creators of video stories: mobile videos for learning

Content and Language Integration as a part of a degree reform at Tampere University of Technology

Digitaalisen tarinankerronnan monet mahdollisuudet

Digital Storytelling for 21st -Century Skills in Virtual Learning Environments

Education and Information Technologies, Volume 19, Issue 3, September 2014: Special Issue: Special Section on Intergenerational learning and digital technologies and Special Section on Mobile and Panoramic Video in Education

Epilogue: What are Innovations in the Finnish Educational Ecosystem

Global is Becoming Everywhere: Global Sharing Pedagogy

Kansainvälinen jakamisen pedagogiikka

Koulu rajattomuuden keskellä

Language Learning in Task Management and Task Accomplishment In Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning

Leikilliset oppimateriaalit innostavat oppimaan

Leikkien mutta tosissaan: Leikillä iloa oppimisympäristöön

Media ja yhteisölliset sovellukset

Miten suomalainen koulu valmistaa tulevaisuuteen?

Pelataan suomalainen koulu kukoistukseen

Videot nuorten maailmassa ja digitaalinen tarinankerronta

Matka AVOmerelle: Avoimuutta ja verkostomaista toimintakulttuuria tutkimassa

Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning

Prologue: Towards a Global Ecosystem

A Barrier framework for open e-learning in public administrations

Examples of the Teaching of the Health Questions of Electric and Magnetic Fields at Tampere University of Technology in Finland

Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen

MYSTERY SHOPPERS RECOGNISING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS IN HIGHER EDUCATION

University Students’ Perceptions of Academic Writing: An Academic Literacies Perspective

Virtual Reality Situational Language Trainer for Second Language: Design & Evaluation

Female technology education teachers’ experiences of Finnish craft education

How is it sustainable? Identifying key indicators for sustainable educational design

Huomio! Obs! Alert! "Työelämä on globaalissa murroksessa ..."

Increasing girls' interest in technology education as a way to advance women in technology

Pääkirjoitus

Translated title of the contribution: : Editorial

Self-regulation and competence in work-based learning

STACK assignments in university mathematics education

Utilizing electronic exams in programming courses: a case study

Harjoittelukäytänteet yliopistoissa 2015

- kooste opiskeluaikaista harjoittelua kartoittaneesta kyselystä TYYLI-hankkeeseen osallistuville yliopistoille. Yhteiset ja yliopistokohtaiset tulokset 1/2016

Translated title of the contribution: : Internship practices of universities in 2015: - a summary of a survey of internship practices within universities participating TYYLI project. general and university specific results 1/2016

I feel great - university students affective experiences on learning and teaching

How to facilitate freshmen learning and support their transition to a university study environment

Luennot vuorovaikutuskeinona

Näkemyksiä nykyopettajuudesta yliopistossa

Integrating mobile orienteering to team forming activity in a software engineering course

Affective experiences and student engagement in higher education

How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas

Assessing business learning by analysing ERP simulation log files

A teacher? A mentor? A friend? - Teacher mentoring experience at Tampere University of Technology

Guiding the workplace learning in vocational education and training: A literature review

Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa

Translated title of the contribution: : Review of international research on apprenticeship training

Otos iloa – Lasten kokemuksia iloa tuottavasta oppimisympäristöstä

Translated title of the contribution: : Picture of Joy - Childrens’ Experiences of Joyful Learning Environments

Structural development of substance in engineering education

Method of cornerstones

Teacher perceptions of teaching CLIL courses

Survey of health informatics education in Finland in 2017

Informaatiolukutaidon uudet kehykset tiedonhankintataitojen opetuksessa TTY:llä

WorldSkills achievers’ and their co-workers’ and employers’ perceptions of vocational expertise and school-to-work pathways

Pedagogical Content Knowledge in Product Development Education

Vygotsky’s Zone of Proximal Development in Connection with Technology-Enhanced Learning Environments

Relationships among Civil Engineering Students' Approaches to Learning, Perceptions of the Teaching-Learning Environment, and Study Success

Projektityöskentely matematiikan opiskelussa yläkoululaisten ja heidän opettajiensa kokemana

Gender and technology education

Matematiikan oppimisen tukeminen teknillisessä yliopistokoulutuksessa

The significance of self-regulation in digitalized online courses

Urbanisoituva yliopistokampus informaalin oppimisen mahdollistajana

Translated title of the contribution: : The urbanizing university campus in enabling informal learning

The StarT Project Competition from the Perspective of Mathematics and Academic Literacy

Effects of progressive inquiry on cognitive and affective learning outcomes in adolescents’ geography education

Osaamisperustaisuuden arviointia tentillä

From systematic design process towards teaching product designer's toolkit

Motivational orientations and learning strategies of engineering students using MSLQ

Practice makes perfect! Developing internship process in Finnish universities

Collaborative Writing and Knowledge Creation in a Social Media Online Community

Students' experiences of Workplaces as Learning Environments in Vocational Education and Training in Finland

Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä

Translated title of the contribution: : Vocational teachers’ views on their professional competence and cooperation with working life Abstract

A decade of Finnish engineering education for sustainable development

An exploration of longitudinal studies of digital learning

Lifelong learning with a digital math game

Performance and basic experience differences across age

Understanding and promoting students’ well-being and performance in university studies

Harjoitus tekee mestarin - harjoittelu maisterin?

Kokemuksia uudenlaisista yliopisto-opintoihin integroiduista työelämäjaksoista

Translated title of the contribution: : Practice makes perfect?: Experiences from new kind on internships integrated into university studies

Informal workplace learning

Turning the workplace into a learning site

Adapting the New ACRL Framework to IL Education at Tampere University of Technology

Kohti itseohjautuvaa oppimista ammatillisessa koulutuksessa

Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja tiedon luomisen menetelmät rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa

Enhancing Learning in Engineering Mathematics Education

Utilising Educational Technology and Promoting Active Learning

Holistic Business Learning Environment

Bringing practice and integration to business education

Process Safety Competence of Vocational Students

Ammatillisen koulutuksen uudistus: uhka ja mahdollisuus

Vesihuollon koulutus ja tutkimus lähemmäksi rakennettua ympäristöä

Translated title of the contribution: : Water services education and research closer to the built environment

Vocational Education and Learners' Experienced Workplace Curriculum

Lokikirja oppimisen arviointimenetelmänä

Internal and external stakeholders’ impact on product development curriculum design

Supporting the development of students’ technological understanding in craft and technology education via the learning-by-doing approach

Yhteiset osaamistavoitteet Tampereen korkeakouluyhteisön tutkinnoissa – mitä ne ovat ja miten niiden saavuttamista tuetaan opetussuunnitelmatyössä?

Translated title of the contribution: : Common learning objectives in degrees in Tampere universities - what ar they and how are they supported to be recognized in curriculum work?

Proceedings of the SEFI 47th Annual Conference, 2019

Varietas delectat... Complexity is the new normality

The concept of active learning and the measurement of learning outcomes

A review of research in engineering higher education

Creating a National Digital Learning Environment for Enhancing University Teachers’ Pedagogical Expertise – The Case UNIPS

Standing and attractiveness of vocational education and training in Finland

focus on learning environments

Teachers' perspectives on project-based learning in mathematics and science

Work-Based Learning in Vocational Education and Training

Varied Communities, Fields and Learning Pathways

Toimijuus ja ammatillinen kasvu

Government Workers’ Stories about Professional Development in a Digitalized Working Life

Salivary cortisol reactivity to psychological stressors in infancy

A meta-analysis

The Definition of Informatics Competencies in Finnish Healthcare and Social Welfare Education

Neurofunctional plasticity in fraction learning

An fMRI training study