Ympäristö- ja vesihistorian tutkimuksesta 2000-luvulla Suomessa

Yli 60 tonnin yhdistelmät parantaneet kuljetusten tehokkuutta

Yhteistyötarpeet ja synergiaedut :

miksi hoitaa kaikkien jätevedet?

Yhteistyö

Yhteistä vettä

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007

Yhdysvaltain vesihuollossa julkissektori avainasemassa. Haasteina niukentuvien vesivarojen hallinta ja ikääntyvä infrastruktuuri

Translated title of the contribution: : Yhdysvaltain vesihuollossa julkissektori avainasemassa. Haasteina niukentuvien vesivarojen hallinta ja ikääntyvä infrastruktuuri

Yhdyskuntien vesihuolto – kehityksen ja elämän ehto

Translated title of the contribution: : Community water services - a must for development and life

Yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatiot tutkimuskaupungeissa

Translated title of the contribution: : Yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatiot tutkimuskaupungeissa

Yhdistymishankkeet 2000-luvulla

Working-aged population's mental symptoms and the use of the Internet

White-Collar Workers' Self-Reported Physical Symptoms Associated With Using Computers

WC-tilat ja -opasteet vain likana silmissämme?

Translated title of the contribution: : WC and signs only as dirt in our eyes?

Water, Time and European Cities : History matters for the Futures

Water - The Most Important Subject of the World

Water Supply and Sanitation in a Green Economy Society

The Case of Finland

Water supply and sanitation as an entry point to human development

Vision21- Knowledge synthesis.

Water services heritage and institutional diversity

Water Services Development and Governance in Finland. Feature Article. JAWWA. 110, 5: 50-55.

Water services and cooperation

Water security and resilience

Water, policy and governance

Water is the Beginning of All: Global Water Services and Challenges

Water Fountains in the Worldscape

Water Fountains in the Cityscape

Water education makes a global difference

Water Cooperatives in Tampere, Finland: the case of Pispala

Water and the city

Water and sanitation services in history: Motivations, expectations and experiences

Waste water treatment by multi-stage biofilm processes : Results of the VESITURVA project

Voimaa historiallisesta yhteistyöstä

Visio

Historian havinaa ja tulevaisuuden haasteita

Virta

Kajaani, kaupunki joen varrella

Viinikanlahden siirto vielä harkintaan

Viewpoint - Paradigm Shift of Water Services in Finland

From Production Mentality to Service Mindset

Vieraskynä : Vesialan osaamista kehitettävä yhteiskunnan tarpeista

Translated title of the contribution: : Vieraskynä : Vesialan osaamista kehitettävä yhteiskunnan tarpeista

Vetoa vesihuoltopalveluihin täydennyskoulutuksen kautta

Translated title of the contribution: : Continuing education empowering water services development

Vesiyhtymien toiminnan kehittäminen

Translated title of the contribution: : Vesiyhtymien toiminnan kehittäminen

Vesitalous - monipuolisesti vesialalta

Translated title of the contribution: : Vesitalous - monipuolisesti vesialalta

Vesiosuuskunnat - minä ne tulisi nähdä?

Vesi on parasta kylmänä – loppusanat

Vesilinna, Riihimäen maamerkki

Vesi kuntayhteistyön voiteluaineena

Translated title of the contribution: : Vesi kuntayhteistyön voiteluaineena

Vesihuolto yhdyskuntien ympäristön turvaajana: uskomuksia ja todellisuuksia

Translated title of the contribution: : Water services safequaring our environment: beliefs and realities

Vesihuoltotoimintojen ulkoistaminen Suomessa

Translated title of the contribution: : Vesihuoltotoimintojen ulkoistaminen Suomessa

Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioklusterin (VEPATUKI) ensimmäinen vuosi keskittyy saneeraustarpeeseen

Vesihuolto osana näkymätöntä kaupunkia

Translated title of the contribution: : Vesihuolto osana näkymätöntä kaupunkia

Vesihuolto kaupungistuvissa yhteiskunnissa

Translated title of the contribution: : Water Services in Urbanising Societies

Vesihuoltoa kuntiin

Vesihuoltoa espoossa ennen kunnallista vesilaitosta

Vesihuollossa muhii aikapommi

Translated title of the contribution: : Vesihuollossa muhii aikapommi

Vesihuollossa kuntayhteistyö toimii

Translated title of the contribution: : Vesihuollossa kuntayhteistyö toimii

Vesihuollon ylikunnalliset sopimukset lisääntymässä

Translated title of the contribution: : Vesihuollon ylikunnalliset sopimukset lisääntymässä

Vesihuollon strateginen kehittäminen haltuun

Ydin- ja tukitoiminnon tarpeen hahmottaa selkeästi

Translated title of the contribution: : Water services to be developed strategically: Recognizing the core and none-core activities of water services

Vesihuollon koulutus on erinomaista kehitysyhteistyötä

Keskustelua.

Translated title of the contribution: : Water Services Education presents excellent development cooperation: Discussion forum.

Vesihuollon koulutus ja tutkimus lähemmäksi rakennettua ympäristöä

Translated title of the contribution: : Water services education and research closer to the built environment

Vesihuollon kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys : Hapertuvatko hanat?

Translated title of the contribution: : Vesihuollon kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys : Hapertuvatko hanat?

Vesihuollon instituutiot vaativat taitavaa jalkapallopeliä

Translated title of the contribution: : Water services institutions require skilful soccer playing

Vesihuollon historia pähkinänkuoressa

Vesihuollon historian lyhyt oppimäärä

Translated title of the contribution: : Vesihuollon historian lyhyt oppimäärä

Vesihuollon haasteet ennen ja nyt

Vesihuollon globaalit haasteet ja instituutioiden roolit

Translated title of the contribution: : Global challenges and role of institutions in water services

Vesihuollon ammattilaiset ovat verkostoituneet kautta aikojen

Translated title of the contribution: : Water services professionals have networked throughout history

Vesihuollon alkutaival – kehitys 1910 asti

Vesihuollon alku Espoossa: ensimmäiset päätökset

Vesihuollolla voidaan myös paikata kuntataloutta

Vesi

Vesilaitoksen alkutaival 1920-luvulta 1970-luvulle

Verkoston varrella

Vapor phase processing of α-Fe2O3 photoelectrodes for water splitting

An insight into the structure/property interplay

Vanhuus uhkaa vesihuoltoa

Translated title of the contribution: : Vanhuus uhkaa vesihuoltoa

Values and Attitudes in Engineering Education

Valorization of Finnish mining tailings for use in the ceramics industry

Valkea kaupunki, mustat vedet

Vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntäminen kaupunkiliikenteen linja-autoissa

Vaatimus paremmasta puhdistustuloksesta ohjaa jätevedenpuhdistuksen päätöksentekoa

UV irradiation for Micropollutant removal from aqueous solution in the presence of H2O2

UV-Blocking Synthetic Biopolymer from Biomass-Based Bifuran Diester and Ethylene Glycol

Uuden vuosituhannen tiennäyttäjä – HS-Veden alkutaival

Utilizing Gelatinized Starchy Waste from Rice Noodle Factory as Substrate for L(+)-Lactic Acid Production by Amylolytic Lactic Acid Bacterium Enterococcus faecium K-1

Utility–Customer Communication

The Case of Water Utilities

Utilising alternative fuels and technologies in city buses

Use of factorial experimental design to study the effects of iron and sulfur on growth of Scenedesmus acuminatus with different nitrogen sources

Use of diluted urine for cultivation of Chlorella vulgaris

Use of analytical expressions of convection in conjugated heat transfer problems

Urban water conflicts in recent European history: Changing interactions between technology, environment and society

Unsteady computational methods to study jet behaviour in large fluidized bed boiler

Unipoli Green - Four Universities Working Together for Sustainability

Understanding sustainable development in Finnish water supply and sanitation services

Ulkoistaminen apuväline vesihuoltoverkostojen kunnossapitoon?

Translated title of the contribution: : Ulkoistaminen apuväline vesihuoltoverkostojen kunnossapitoon?

Työntekijöiden altistuminen sähkö- ja magneettikentille 110 kV sähköasemien työtehtävissä

Translated title of the contribution: : Työntekijöiden altistuminen sähkö- ja magneettikentille 110 kV sähköasemien työtehtävissä

Two Years after Donor Funding Ended: Success Factors for Schools to Keep their Urine-Diverting Dry Toilets (UDDTs) Clean and Well Maintained

Tutkimustoiminnalla turvallisuutta ja toimintavarmuutta

päätös panostaa omaan jätevesilaboratorioon

Tutkimusohjelma Elinkaaritehokas RAta (TERA)

Kokonaisvaltainen ote ratarakennetutkimukseen

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Translated title of the contribution: : Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Turning up the heat on printability

Turning up the heat on printability

Tuotanto- ja operointi-innovaatiot - case vesihuolto

Translated title of the contribution: : Tuotanto- ja operointi-innovaatiot - case vesihuolto

Tuli

Pelko ja pelastus

Tulevaisuuden vesiosaajat

Translated title of the contribution: : Tulevaisuuden vesiosaajat

TTY:ssä panostetaan pakkausalaan

Translated title of the contribution: : TTY:ssä panostetaan pakkausalaan

Treatment of Composted Soils contaminated with Petroleum Hydrocarbons using Chemical Oxidation followed by Enhanced Aerobic Bioremediation

Transient–state operation of an anoxic biotrickling filter for H2S removal

Towards the EU emissions targets of 2050

optimal energy renovation measures of Finnish apartment buildings

Towards enhanced nutrient recovery, biogas production and upgrading through AD and BES integration

Towards bioproduction of poly-α-olefins from lignocellulose

Towards balanced public-private co-operation in urban water management

Toimiva vesihuolto ei ole itsestäänselvyys.

Translated title of the contribution: : Operational water services are not self evident

To fractionate municipal solid waste incineration bottom ash: Key for utilisation?

Tighter contracts or more trust? Outsourcing in Finnish water utilities

The technical students' feedback from the course issues on environmental health

The students' feedback on WWW-course "Electricity, Electronics and Environment"

The role of inorganics in modelling of biomass gasification

The potential of electric trucks – An international commodity-level analysis

The potential of biomethane in replacing fossil fuels in heavy transport-a case study on Finland

The Possible Exposure of Children to Extremely Low Frequency Magnetic Fields in the Home

The need for “champions” in rural water supply

The most difficult at-fault fatal crashes to avoid with current active safety technology

The Mermaid of Helsinki, Finland

The Fountain A Harbinger of a New Era in Case Tampere

The factors controlling combustion and gasification kinetics of solid fuels

The experiences of technical university students on an "environmental health" course

The evolving role of water co-operatives in Finland

The effects of improved energy efficiency on indoor environmental quality in multi-family buildings

The effect of torrefaction on the chlorine content and heating value of eight woody biomass samples

The Effect of Phosphorus Exposure on Diesel Oxidation Catalysts-Part II

Characterization of Structural Changes by Transmission Electron Microscopy

The Effect of Phosphorus Exposure on Diesel Oxidation Catalysts-Part I

Activity Measurements, Elementary and Surface Analyses

The effect of lake bottom sediment layers on radionuclide transport from bedrock to biosphere and doses to humans

The effect of climate change on freeze-thaw durability of concrete structures in Finland

The effect of anode potential on bioelectrochemical and electrochemical tetrathionate degradation

The doors of operating devices mitigation influence to the electric field exposure at 110kV substation tasks on service platforms

The designing and the implementation of WWW-course &wuot;Electricity, Electronics and Environment&wuot;

The Challenge of Aging Infrastructure, Aging Staff and Reflections for Education and Research

The application of HPLC-SEC for the simultaneous characterization of NOM and nitrate in well waters

Test in scala reale su argille sensibili: l’esperienza finlandese

Translated title of the contribution: : Full-scale failure test on sensitive clays: the Finnish experience

Testing activity-based costing to large-scale combined heat and power plant using bioenergy

Testattua tahdistusta

Translated title of the contribution: : Testattua tahdistusta

Teräsrumpujen uudet korjausmenetelmät

Halkaistu sisäputki, puolipohjaus ja pohjan betonointi

Tempoilevasta tiede- ja koulutuspolitiikasta kohti laajempaa näkemystä

Translated title of the contribution: : From stop-go science and education policy towards wider points of view

Technology development theories and water services evolution

Technical suitability of the fine fraction of municipal solid waste incineration bottom ash to the landfill capping liner

Tavoitteena puhdas asuinympäristö

Tausta: Jätevedenpuhdistuksen alku, tehtävän määrittely ja keskeiset käsitteet

Tampereelta valmistuneiden vesihuoltoalan diplomi-insinöörien sijoittuminen ja odotukset yliopisto-opetukselle

Tammikuun tehopiikki – mitä tapahtui 7.1.2016? Miten tehoa hallitaan paremmin jatkossa?

Taking Water Services to the Next Level

A Paradigm Shift?

Syytä olla ylpeä

Translated title of the contribution: : Syytä olla ylpeä

Syntymä ja kuolema

Laitoksen perustamiseen johtanut kehitys

Sustainable nutrients recovery and recycling by optimizing the chemical addition sequence for struvite precipitation from raw swine slurries

Sustainability competencies of engineers in the field of water supply and sanitation

Suomen vesihuollon kehitys kansainvälisessä kontekstissa

Translated title of the contribution: : Development of Finnish water services in international perspective

Subpicosecond to Second Time-Scale Charge Carrier Kinetics in Hematite-Titania Nanocomposite Photoanodes

Study of Aerosols of Black Liquor Combustion

Students’ Perceived Priorities on Water as a Human Right, Natural Resource, and Multiple Goods

Struvite precipitation in raw and co-digested swine slurries for nutrients recovery in batch reactors

Stabilization of fine fraction from landfill mining in leach bed reactor

Stabilization of fine fraction from landfill mining in anaerobic and aerobic laboratory leach bed reactors

Spatial variations in bacterial and archaeal abundance and community composition in boreal forest pine mycorrhizospheres

Sorption of zinc onto elemental selenium nanoparticles immobilized in Phanerochaete chrysosporium pellets

Social Norms in Water Services

Exploring the Fair Price of Water

Sleepers

Sisäympäristön laadun ja terveellisyyden arviointi energiaparannuskohteissa

Simultaneous nutrient removal and lipid production with Chlorella vulgaris on sterilized and non-sterilized anaerobically pretreated piggery wastewater

Simultaneous detection of three antiviral and four antibiotic compounds in source-separated urine with liquid chromatography

Simulointi nopeuttaa käyttöiän määritystä

Significance of Wild Cards and Weak Signals for Sustainability : Case of Water Services

Sidosryhmien näkemykset jätehuollon markkinoistumisesta

Translated title of the contribution: : Sidosryhmien näkemykset jätehuollon markkinoistumisesta

Short Global History of Fountains

Service Failures of Rural Water Supply Systems in Ethiopia and Their Policy Implications

Self-reported use of ICT (Information and communication technology) uptake in 2002 and discomfort amongst Finns aged 45-66

Selecting an indigenous microalgal strain for lipid production in anaerobically treated piggery wastewater

Screening biological methods for laboratory scale stabilization of fine fraction from landfill mining

Scaling up the treatment of the fine fraction from landfill mining

Mass balance and cost structure

Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa

Translated title of the contribution: : One hundred years of water services in Finland

Sata vuotta Suomen suurimmasta lavantautiepidemiasta

Sanitation, water and health

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ympäristökysymykset

Translated title of the contribution: : Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ympäristökysymykset

Sähköautoilun edistäminen vaatii latausmahdollisuuksien kehittämistä

Sähköautoilla suuri vähennys päästöihin - pian myös kilpailukykyiseen hintaan

Safety of lead water pipes: history and present

Saasta

Jätevesien puhdistus ja viemäröinti

Rural Water and Sanitation

Community Managed Project Approach for Sustainability in Ethiopia

Rural household electricity load profiles with a load simulation tool

Rural energy survey and scenario analysis of village energy consumption: A case study in Lao People’s Democratic Republic

Rural electrification of remote areas - Case studies of two renewable energy projects in Laos and The Philippines

"Rocky Fountains" of Keciören, Turkey

Translated title of the contribution: : "Rocky Fountains" of Keciören, Turkey

Rewiring the wax ester production pathway of acinetobacter baylyi ADP1

Revisiting the feasibility of biomass-fueled CHP in future energy systems – Case study of the Åland Islands

Revisiting cellulase production and redefining current strategies based on major challenges Article reference: RSER5103

Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being

Resilient Asset Management and Governance Fordeteriorating Water Services Infrastructure

Resiliency is the key for sustainable water services.

Requirements for rainfall retention and strorage in cold climate

Replacing centralised waste and sanitation infrastructure with local treatment and nutrient recycling

Expert opinions in the context of urban planning

Removal of odours in dry toilets by biofiltration

Relevance of the resilience concept and long-term thinking for WSS providers

Reduction of combustion-generated emissions by means of multiobjective optimization and computational fluid dynamics

Reducing CO2 emissions from freight

Recent developments in freight transport in the Nordic countries and instruments for CO2 reductions

Recycling potential of post-consumer plastic packaging waste in Finland

Recycling mine tailings in chemically bonded ceramics - A review

Recent advances in nutrient removal and recovery in biological and bioelectrochemical systems

Ravinnevisio

Selvitys Pirkanmaan puhdistamolietteiden ja biojätteiden ravinteista ja niiden potentiaalisesta käytöstä

Rating the impact sound insulation of concrete floors with single-number quantities based on a psychoacoustic experiment

Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015-2050

Translated title of the contribution: : Basic scenario of the energy consumption of building stock in Finland 2015-2050

Radon, fungal spores and MVOCs reduction in crawl space house

A case study and crawl space development by hygrothermal modelling

Puurakenteiden uudelleenkäyttömahdollisuudet

Translated title of the contribution: : Reuse possibilities of timber structures

Pt-functionalized Fe2O3 photoanodes for solar water splitting

the role of hematite nano-organization and the platinum redox state

Prologue

Production of Oleaginous Microbial Biomass by Reusing Wastewaters

Production of Electricity and Butanol from Microalgal Biomass in Microbial Fuel Cells

Privatisation of water services in historical context, Mid-1800s to 2004

Preferential adsorption of Cu in a multi-metal mixture onto biogenic elemental selenium nanoparticles

Power generation in fed-batch and continuous up-flow microbial fuel cell from synthetic wastewater

Possible Impact of Long and Heavy Vehicles in the United Kingdom—A Commodity Level Approach

Pollutants source control and health effects

”Poika, nyt lähdettiin hommiin” - vesilaitos syntyy

Pohjoismaiden energiapolitiikka 2030

Hiilineutraalimpaan energiajärjestelmään osin yhdessä, osin eri polkuja pitkin

Pohjavesi, meidän vesi

Plasma-Assisted Fabrication of Fe2O3 - Co3O4 Nanomaterials as Anodes for Photoelectrochemical Water Splitting

Planning land use for biogas energy crop production

The potential of cutaway peat production lands

Pintavedestä pohjaveteen ja tekopohjaveteen

Translated title of the contribution: : Pintavedestä pohjaveteen ja tekopohjaveteen

Physical symptoms in young adults and their use of different computers and mobile phones

Perfusion characterization using flow simulations and µPIV measurements

Part V: Comparative Analysis of the Omnipresent Water Fountains

Part II: Period of Slow Development. Ch 8. Introduction: pp. 99-102. Conclusions

Part III: Modern urban infrastructure. Introduction

Part III: Modern Urban Infrastructure. Ch 20 Introduction

Part III: Modern Urban Infrastructure. Ch 20 Introduction

Part I: Early systems and innovations. Ch 3 Introduction: Early cultures and water

Particulate Mass and Nonvolatile Particle Number Emissions from Marine Engines Using Low-Sulfur Fuels, Natural Gas, or Scrubbers

Particle growth with photochemical age from new particle formation to haze in the winter of Beijing, China

Parameters Affecting the Upcycling of Waste Cotton and PES/CO Textiles

Paradigman jäljillä

Tutkimus vesihuollon ajattelumalleista

Paradigma alternativo : O papel das cooperativas e das autoridades locals

Translated title of the contribution: : Paradigma alternativo : O papel das cooperativas e das autoridades locals

Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan tutkimusyksikkö uudistaa kurssitarjontaa

Translated title of the contribution: : Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan tutkimusyksikkö uudistaa kurssitarjontaa

Palo, jano, terveys, hygienia

Päijänne-tunneli ja kolmisopimus

Päätelmät yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatioista - taustat, kiistat ja sovellukset

Translated title of the contribution: : Päätelmät yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatioista - taustat, kiistat ja sovellukset

Pääkirjoitus : Vesihuoltolaitosten historiat imagon nostajana / Editorial : Relevance of history for current water services management and governance

Translated title of the contribution: : Pääkirjoitus : Vesihuoltolaitosten historiat imagon nostajana / Editorial : Relevance of history for current water services management and governance

Pääkirjoitus. Veden keskeinen merkitys yhteiskunnassa ja yhdyskunnissa

Translated title of the contribution: : Pääkirjoitus. Veden keskeinen merkitys yhteiskunnassa ja yhdyskunnissa

Pääkaupunkiseudun moderni jätevedenpuhdistus ja Viikinmäen puhdistamo

Osuuskunnat mukaan infrastruktuuripolitiikkaan

Translated title of the contribution: : Osuuskunnat mukaan infrastruktuuripolitiikkaan

Operationalising the right to water and sanitation and gender equality via appropriate technology in rural Nepal

Opening of the seminar

Occupational Exposure to Extremely Low Frequency Electric Fields in Office Work

Occupational exposure to electric fields and induced currents associated with 400 kV substation tasks from different service platforms

Occupational Exposure to Electric Fields and Currents Associated With 110 kv Substation Tasks

Occupational Exposure to Electric and Magnetic Fields While Working at Switching and Transforminig Stations of 110 kV

Occupational exposure to electric and magnetic fields during work tasks at 110 kV substations in the Tampere region

Nutrient and organic matter removal from wastewaters with microalgae

Numerical modeling of fine particle and deposit formation in a recovery boiler

Nitrogen recovery from reject water in a 3-chamber bioelectroconcentration cell

Negotiating water governance: towards cooperation in contentious groundwater recharge projects

Negotiating Groundwater Governance

Lessons from Contentious Aquifer Recharge Projects

Need of Services and Understanding of Service Providers in Water and Sanitation: A Case of Ethiopia

Nature and extent of potable water consumption in Tampere (Finland) and Carletonville (South Africa)

Nanoscale Surface Processing of Extrusion Coated Substrates with Atmospheric Plasma Technology

Näkymätönt Porrii. Porin veden historia

Translated title of the contribution: : Näkymätönt Porrii. Porin veden historia

Näkökulma: Maltti on valttia Suomellekin nollaenergiatavoitteita asetettaessa

Näkökulma-kolumni: Putkiremontit kestävät aivan liian kauan

Municipal challenges in managing a building with noted health symptoms

Modelling of seep through of humidity to electric connector with stochastic processes

Modelling of plastic culvert and road embankment interaction in 3D

Modelling of anisotropic fatigue

Modelling fume deposit growth in recovery boilers: effect of flue gas and deposit temperature

Modeling of Finnish building sector energy consumption and greenhouse gas emission

specification of POLIREM policy scenario model

Modeling of Fine Particles and Alkali Metal Compounds in Kraft Recovery Boiler Furnace

Modeling of autonomous power systems - A mathematical model of a hybrid power system

Modeling fine particles and alkali metal compound behavior in a kraft recovery boiler

Missä, missä se kaivo on?

Ministry of the Environment announces a Guide on Renovation and Repair of Buildings with Moisture and Microbial Damage - From theory to practice

Mine wastewater treatment using Phalaris arundinacea plant material hydrolyzate as substrate for sulfate-reducing bioreactor

Mihin jätevedenpuhdistusta tarvitaan?

Microstructure-property relationships of novel ultra-high strength press hardening steels

Microbial electrochemical technologies with the perspective of harnessing bioenergy

Maneuvering towards upscaling

Microalgae grow on source separated human urine in Nordic climate

Outdoor pilot-scale cultivation

Metropoli ja meri. 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä

Translated title of the contribution: : Metropoli ja meri. 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä

Methylophilaceae and Hyphomicrobium as target taxonomic groups in monitoring the function of methanol-fed denitrification biofilters in municipal wastewater treatment plants

Methylophaga and Hyphomicrobium can be used as target genera in monitoring saline water methanol-utilizing denitrification

Methane oxidation potential of boreal landfill cover materials: The governing factors and enhancement by nutrient manipulation

Metering the quality of water supply and sewage network maintenance services

Metals removal and recovery in bioelectrochemical systems

A review

Metabolic engineering of Acinetobacter baylyi ADP1 for improved growth on gluconate and glucose

Merkittävimmät päästövähennystoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Mental symptoms and the use of new technical equipment

Mechanical properties of recovered municipal solid waste incineration bottom ash: the influence of aging and changes in moisture content

Measures for Energy Efficient and Low Emission Private Mobility

Measurers' Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields at 400 kV Substations

Managing water supply through joint regional municipal authorities in Finland: Two comparative cases

Managing water and sewerage services in a cold, four-seasons climate

Managed aquifer recharge in community water supply: the Finnish experience and some international comparisons

Lyhyestä tiede kaunis?

Translated title of the contribution: : Lyhyestä tiede kaunis?

Luminescent bacteria-based sensing method for methylmercury specific determination

L´oxydation chimique pour la remediation des sols contamines par des composes recalcitrants. Cas de la chlordecone

Translated title of the contribution: : L´oxydation chimique pour la remediation des sols contamines par des composes recalcitrants. Cas de la chlordecone

Low concentration of zeolite to enhance microalgal growth and ammonium removal efficiency in a membrane photobioreactor

Loppuluku – haasteita riittää tulevaisuuteen

Long-term thermophilic mono-digestion of rendering wastes and co-digestion with potato pulp

Long-term strategic decisions in 13 countries and 29 cities

Long term stability of air processed inkjet infiltrated carbon-based printed perovskite solar cells under intense ultra-violet light soaking

Long-term performance evaluation of an anoxic sulfur oxidizing moving bed biofilm reactor under nitrate limited conditions

Long-term measurement of free time exposure to low frequency magnetic fields in Finland

Liite 6: Yleistä kaivannaisjätealueista ja patoturvallisuudesta

Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen 2030 - politiikkatoimenpiteiden tarkastelu

Leveraging concepts for environmentally sustainable business management in construction - a focused review

Learning for sustainable water and sanitation services

Landowners’ willingness to promote bioenergy production on wasteland − future impact on land use of cutaway peatlands

Lähteet Suomen vesihuollossa

Translated title of the contribution: : Lähteet Suomen vesihuollossa

Lähde

Pohjavedenottamot

Lack of water engineers hampering development. North-South cooperation in higher education is a must

Laajentumisen aika

Kylien palvelutuotantoedellytyksistä erityisesti julkisten palvelujen näkökulmasta tarkasteltuna

Translated title of the contribution: : Kylien palvelutuotantoedellytyksistä erityisesti julkisten palvelujen näkökulmasta tarkasteltuna

Kyläyhteisöt palvelukulutuksen alustana

Translated title of the contribution: : Kyläyhteisöt palvelukulutuksen alustana

KUPERA-kaupunkien teknisen sektorin johto kaipaa toimintakulttuuriin muutosta : Haasteista innovatiivisiin mahdollisuuksiin

Translated title of the contribution: : KUPERA-kaupunkien teknisen sektorin johto kaipaa toimintakulttuuriin muutosta : Haasteista innovatiivisiin mahdollisuuksiin

Kuka päättää vesihuollon tulevaisuudesta? (Who decides on the future of the water supply?)

Translated title of the contribution: : Kuka päättää vesihuollon tulevaisuudesta? (Who decides on the future of the water supply?)

Koulutus ja tutkimus kehityksen moottorina

Translated title of the contribution: : Education and research driving development

Konvergenssi ja divergenssi ongelmatyyppien luonnehtijoina

Esimerkkinä vesihuoltoinfrastruktuurin ikääntyminen

Kokemus

Kajaanin vesihuollon ammattilaisten kokemukset ja näkemykset

Kokeellinen tutkimus savupiipun läpivientieristeen orgaanisen aineen palamisen vaikutuksesta paloturvallisuuteen

Translated title of the contribution: : Experimental study on the effects of smouldering combustion of organic content in chimney penetration insulation on fire safety

Kohti tasapuolisempaa tutkimuksen arviointia

Pääkirjoitus

Translated title of the contribution: : Towards better balanced research assessment: Editorial

Kohti puhtaampaa Itämerta

Kohti hajautettua infrastruktuuripolitiikkaa?

Paikalliset vesiosuuskunnat perusrakenteiden tuottajina

Translated title of the contribution: : Towards integrative infrastructure policy? Local water cooperatives as infrastructure producers.

Kirjastolta uutta tiedonhankinnan opetusta tukemaan opetusta antavien yksiköiden toimintaa

Translated title of the contribution: : Kirjastolta uutta tiedonhankinnan opetusta tukemaan opetusta antavien yksiköiden toimintaa

Kirja-arviointi:Yliopistomme vaarassa hukkua byrokratiaan.

Pekka Kauppi. Kahlittu yliopistomme. Miten vapaudumme byrokratiasta ja opetuksen ylenkatsomisesta. Into Kustannus Oy. 2017.

Translated title of the contribution: : Book review: Universities to be buried under bureaucracy.

Kirja-arviointi: Kuinka vesiensuojelu saatiin pääosin kuntoon?

Translated title of the contribution: : Book review: How modern water polution control was achieved?: For the sake of waters. Phases of Finnish water pollution control

Kinetics of biomass pyrolysis

Kasvun ja veden kausi – I vesilaitoksesta II maailmansotaan

Kapkaupungin pysyvä vesikriisi – ratkeaako vesipula, jos lisää vettä pumpataan vuotavaan verkostoon

Kaivoista ja käymälöistä kohti kunnallista vesihuoltoa

Käänteiset perusrakenteet : Suuntana hajautettu infrastruktuuripolitiikka?

Translated title of the contribution: : Käänteiset perusrakenteet : Suuntana hajautettu infrastruktuuripolitiikka?

Käänteiset infrastruktuurit ja integroiva infrastruktuuripolitiikka

Translated title of the contribution: : Käänteiset infrastruktuurit ja integroiva infrastruktuuripolitiikka

Joukkoliikenteellä on tärkeä rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä

Johtoja ja joukkuehenkeä

Translated title of the contribution: : Johtoja ja joukkuehenkeä

Johdanto: vesirikas Riihimäki

Jätevedenpuhdistuksen ja viemäröinnin vaiheita Helsingissä

Jätehuollon tekniset vaihtoehdot

Translated title of the contribution: : Jätehuollon tekniset vaihtoehdot

Jätehuollon, -politiikan ja -lainsäädännön institutionaalinen kuvaus

Translated title of the contribution: : Jätehuollon, -politiikan ja -lainsäädännön institutionaalinen kuvaus

Jätehuollon jakautuminen osamarkkinoihin ja yritystoiminta

Translated title of the contribution: : Jätehuollon jakautuminen osamarkkinoihin ja yritystoiminta

Ja alussa oli vesi

Inverse infrastructures: self-organization in the water services

Introduction: Evolution and futures of water management: strategic decisions, challenges and effectiveness

Integration of water and wastewater utilities

Integration of water and wastewater utilities

Institutional development is the key for sustainable water services in the built environment

Insentiivit julkisen sektorin innovaatiotoiminnan edistämisen välineinä. Esimerkkinä Georgian osavaltion palvelu-uudistus

Translated title of the contribution: : Insentiivit julkisen sektorin innovaatiotoiminnan edistämisen välineinä. Esimerkkinä Georgian osavaltion palvelu-uudistus

Innovative use of recovered municipal solid waste incineration bottom ash as a component in growing media

Inhibitory effects of substrate and soluble end products on biohydrogen production of the alkalithermophile Caloramator celer

Kinetic, metabolic and transcription analyses

Influence of TiO2 compact layer precursor on the performance of perovskite solar cells

Influence of temperature and pretreatments on the anaerobic digestion of wastewater grown microalgae in a laboratory-scale accumulating-volume reactor

Influence of Diffusion Barriers on Thermal Ageing Behaviour of Solar Absorber Coatings on Copper

Influence of atmospheric plasma treatment on surface properties and inkjet printability of plastic packaging film

Indigenous practices of water management for sustainable services

Case of Borana and Konso, Ethiopia

Increasing oxygen deficiency changes rare and moderately abundant bacterial communities in coastal soft sediments

Improved water services cooperation through clarification of rules and roles

Improved bioconversion of crude glycerol to hydrogen by statistical optimization of media components

Importance and challenges of sharing experiences among an international and interdisciplinary group of doctoral students

Impacts of short-term temperature fluctuations on biohydrogen production and resilience of thermophilic microbial communities

Impacts of changing operational parameters of in situ chemical oxidation (ISCO) on removal of aged PAHs from soil

Impact of heavy metals on denitrification of simulated mining wastewaters

Ilmasto muuttuu, riittääkö vesi?

Ikääntyvä infra - vesihuollon keskeisin haaste

Translated title of the contribution: : Ikääntyvä infra - vesihuollon keskeisin haaste

Identification of Wastewater Leaching into the Wells by HPLC-SEC Using UV and Fluorescence Detection

Hyvien yhteyksien ja hyvän veden kaupunki

Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia

Translated title of the contribution: : Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia

Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki - Riihimäen Veden historia

Translated title of the contribution: : Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki - Riihimäen Veden historia

Hydrothermal carbonization of pulp mill streams

Hydrolysed cellulose material as sulfate reduction electron donor to treat metal- and sulfate containing waste water

Hydrogen sulfide removal from synthetic biogas using anoxic biofilm reactors

Hydrodynamic drag and velocity of micro-bubbles in dilute paper machine suspensions

Hybrid barrier films by atmospheric inline plasma deposition on sol-gel coated PE-cardboard

HPLC-SEC

a new approach to characterise complex wastewater effluents

History of water and sanitation services in Finland in the urban-rural mixture : The Case of the City of Tampere, Finland

Historical development paths and means for winning the challenge of aging water services infrastructure

Historical development of water and sanitation services

Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen

pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta

Translated title of the contribution: : From Stinky History to Fragrant Future: Waste water treatment of the metropolitan area - central decisions on the point of view of Espoo

Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen

Pääkaupunkiseudun jäetevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta

High-solids anaerobic digestion requires a trade-off between total solids, inoculum-to-substrate ratio and ammonia inhibition

High rate autotrophic denitrification in fluidized-bed biofilm reactors

High rate anaerobic treatment of LCFA-containing wastewater at low temperature

Highly ductile amorphous oxide at room temperature and high strain rate

Highly compact TiO2 films by spray pyrolysis and application in perovskite solar cells

Helsinki sai ensimmäisen puhdistamonsa 1910; Helsinki gained its first wastewater treatment plant 1910

Translated title of the contribution: : Helsinki sai ensimmäisen puhdistamonsa 1910; Helsinki gained its first wastewater treatment plant 1910

Heikot signaalit vesihuollossa

Translated title of the contribution: : Heikot signaalit vesihuollossa

Heap Bioleaching of Low-grade Multimetal Sulphidic Ore in Boreal Conditions

Hätä ei häviä käymälöitä poistamalla

Hanaa!

Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys

Translated title of the contribution: : Hanaa! : Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys

Halpaa eli hyvää - minkälaisia merkityksiä vesihuoltoala rakentaa itsestään

Translated title of the contribution: : Halpaa eli hyvää - minkälaisia merkityksiä vesihuoltoala rakentaa itsestään

Halogen-Bond-Assisted Photoluminescence Modulation in Carbazole-Based Emitter

Groundwater as a source of conflict and cooperation

Towards creating mutual gains in a finnish water supply project

Governance in water sector - comparing development in Kenya, Nepal, South Africa and Finland

Global challenges and role of institutions in water services

Glazed spaces

A simplified calculation method for the evaluation of energy savings and interior temperatures

Gestao e organizacao dos servicos de saneamento : Abordagens europeias.

Translated title of the contribution: : Gestao e organizacao dos servicos de saneamento : Abordagens europeias.

Geo + Ympäristö = Ympäristögeotekniikka?

Translated title of the contribution: : Geo + Environment = Environmental Geotechnics?

Geometry of plate fins for maximizing heat transfer

Genesis of Water supply and sanitation services in Finland

Translated title of the contribution: : Vesihuoltopalveluiden synty Suomessa: Editorial

Gender comparison - The university students' exam results in the environmental and energy area

Fungal treatment of landfill mining fine fraction to increase its stability and end-use potential

Full scale landfill bottom liner test structures at Ämmässuo landfill, Espoo, Finland

FSES 2013, Finnish Conference of Environmental Sciences, 2-3 May 2013, Tampere, Finland. Proceedings

Forgotten infrastructure - In the quest for development, sustainability and security

Foreword Towards More Resilient Water Services

Focus and Change of Water Management in Finland – Analysis of Vesitalous Journal, 1960-2009

Fluidized-bed denitrification of mining water tolerates high nickel concentrations

Fluidized bed bioreactor for multiple environmental engineering solutions

Flotaatiokennon injektorin diffuusori

Fire, Thirst, Health and Hygiene

Root Causes for the Introduction of Water Supply and Sanitation in Kajaani

Finnish water services

Experiences in global perspective

Finnish water services

Experiences in global perspective

Finnish engineering education for the benefit of people and environment

Finland's Water Services: Looking to its Past to Figure Out its Future.

Fe2O3-TiO2 Nano-heterostructure Photoanodes for Highly Efficient Solar Water Oxidation

Fermentative metabolism of an anaerobic, thermophilic consortium on plant polymers and commercial paper samples

Feasibility of Flexible Biomass Utilization in Energy Systems

Fate of trace elements during and after anaerobic digestion: a sequential extraction method and DGT technique to assess bio-accessible trace elements in digestate

Fate of dissolved organic matter in softwood element-chlorine-free bleached kraft mill fiberline

Fast pyrolysis of coal, peat, and torrefied wood: Mass loss study with a drop-tube reactor, particle geometry analysis, and kinetics modeling

Factors affecting the elimination capacity of a passive methane biofilter

Exposure to indoor air pollution across socio-economic groups in high-income countries: A scoping review of the literature and a modelling methodology

Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields: a Personal Monitoring Study in a Large Group of Workers

Exposure to electric and magnetic fields at 110 kV substation while performing the task ‘Changing a bulb from a man hoist’ in the Tampere region

Experimental study of oxy-fuel combustion in a drop tube reactor

Experiences of integrating MSc student research projects in the "electromagnetic fields and health" area

Expanding rural water supplies in historical perspective: Six cases from Finland and South Africa

Examples to Reduce the EMF Generated by HV Power Transmission Lines of Different Design

Examples of using the moodle virtual learning environment for teaching technical university students

Examples of occupational ELF electric and magnetic field exposure in Finland

Evolution of Community-Managed Water Supply Projects From 1994 to the 2010s in Ethiopia

Evaluation of methods for enhancing methane oxidation via increased soil air capacity and nutrient content in simulated landfill soil cover

Espoo päättää siirtyä kärkipaikalle

E-sail test payload of the ESTCube-1 nanosatellite

Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature

Epilogue: Local Solutions Based on Local Conditions

Epilogue

Environmental impact of micropollutants present in urine

Environmental history of water : global views on community water supply and sanitation

Environmental history of water: Global view of community water supply and sanitation

Ensimmäiset fuusiosuunnitelmat

Enhancement in Lifespan of Halide Perovskite Solar Cells

Engineering and kinetic aspects of bacterial uranium reduction for the remediation of uranium contaminated environments

Energistä utopiaa?

Enabling and Integrative Infrastructure Policy: The Role of Inverse Infrastructures in Local Infrastructure Provision with Special Reference to Finnish Water Cooperatives

Elimination of arsenic-containing emissions from gasification of chromated copper arsenate wood

Electricity production by a microbial fuel cell fueled by brewery wastewater and the factors in its membrane deterioration

Electricity generation from tetrathionate in microbial fuel cells by acidophiles

Effects of tissue conductivity and electrode area on internal electric fields in a numerical human model for ELF contact current exposures

Effect of Tissue Conductivity on Internal Body Resistances of Numerical Human Model at Power Frequency

Effect of Temperature on Fume Formation and Deposition in Kraft Recovery Boilers - a Modeling Approach

Effect of particle size and dispersion status on cytotoxicity and genotoxicity of zinc oxide in human bronchial epithelial cells

Effect of N/S ratio on anoxic sulfide oxidizing bioreactors

Effect of HRT on nitrogen recovery from real reject water in a 3-chamber bioelectroconcentration cell

Effect of heavy metal co-contaminants on selenite bioreduction by anaerobic granular sludge

Effect of geometrical parameters on vortex-induced vibration of a splitter plate

Education, Research and Capacity Building for Water Services

Editorial to “The best papers from the 32nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015)”

Editorial Note: "Pasts and Futures of Water"

Editorial. Central role of water in society and community

Editorial

Economic analysis of hydrogen production by methane thermal decomposition

Comparison to competing technologies

Ecological Sanitation - A Logical Choice? The Development of the Sanitation Institution in a World Society

Dynamics of microbial communities in untreated and autoclaved food waste anaerobic digesters

Dry Toilet Sanitation as an Alternative Solution to the Rural Ethiopia

Diversity of the water supply and sanitation sector: roles of municipalities in Europe

Diversity of microcystin-producing cyanobacteria in spatially isolated regions of Lake Erie

Digestate valorization for bioremediation of petroleum hydrocarbons contaminated soils

Development of superhydrophobic coating on paperboard surface using the Liquid Flame Spray

Development of an assessment protocol: the impact of energy retrofits on indoor environmental quality and public health in the existing building stock

Developing community water services and cooperation in Finland and the South

Developing and testing characterization methods for droplet compustion - part II

Developing and testing characterization methods for droplet combustion - Part I

Deterioration mechanisms and life cycle of concrete monoblock railway sleepers in Finnish conditions

Detecting bioavailable toxic metals and metalloids from natural water samples using luminescent sensor bacteria

Design aspects of all atomic layer deposited TiO2–Fe2O3 scaffold-absorber photoanodes for water splitting

Denitrifying microbial communities along a boreal stream with varying land-use

Dags att syna utmaningarna inom vattenförsörjningen

Translated title of the contribution: : Dags att syna utmaningarna inom vattenförsörjningen

Cracking of the End Diaphragm of a Post-tensioned Beam Bridge

Co-production of 1,3 propanediol and long-chain alkyl esters from crude glycerol

Co-operation between technical education of university and electro-technical standardization association

Conversion of Solid Waste into Functional Carbon Materials: A Review

Continuous removal and recovery of tellurium in an upflow anaerobic granular sludge bed reactor

Conclusions: Does History Matter? Present Water Governance Challenges and Future Implications

Conclusions

Conclusions

Conclusions

Comparison the portable service platforms influence to electric field exposure at 110 kV substations

Comparison of the total mercury content in sediment samples with a mercury sensor bacteria test and Vibrio fischeri toxicity test

Comparison of community managed projects and conventional approaches in rural water supply of Ethiopia

Comparison of air pressure difference, air change rates, and CO2 concentrations in apartment buildings before and after energy retrofits

Comparison between the Oocupational ELF magnetic field exposure in Finland and in Italy

Comparing the energy required for fine grinding torrefied and fast heat treated pine

Comparative analysis and discussion

Commercialising reclaimed materials in earthworks – guidelines for productization and the process of appending these materials in the Finnish national code of practice

Combining mineral fractions of recovered MSWI bottom ash: improvement for utilization in civil engineering structures

Coal char combustion in O2/N2 and O2/CO2 conditions in a drop tube reactor: an optical study

CO2 reduction costs and benefits in transport: socio-technical scenarios

Chasing measurements for real-world emissions of city buses

Characterization of fine fraction mined from two Finnish landfills

Characterization of fine fraction from landfill mining for evaluating methane potential

Characterization and biological stabilization of fine fraction from landfill mining

Characteristics and agronomic usability of digestates from laboratory digesters treating food waste and autoclaved food waste

Changing energy production structures and CO2 emissions in the ASEAN countries: Decomposition analysis of drivers behind the changes

Challenges to Finnish water and wastewater services in the next 20-30 years

CFD-Modeling of Fume Formation in Kraft Recovery Boilers