Pajarre, E, Palosaari-Aubry, P, Virkki-Hatakka, T, Hietaniemi, R, Tompuri, H & Pajari, S 2019, 'Harjoitus tekee mestarin - harjoittelu maisterin? Kokemuksia uudenlaisista yliopisto-opintoihin integroiduista työelämäjaksoista', Yliopistopedagogiikka, vol. 26, no. 1, pp. 42-45.

Stoffregen, J, Pawlowski, JM & Pirkkalainen, H 2015, 'A Barrier framework for open e-learning in public administrations', Computers in Human Behavior, vol. 51, no. B, pp. 674-684. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.024

Takala, A & Korhonen-Yrjänheikki, K 2019, 'A decade of Finnish engineering education for sustainable development', INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION, vol. 20, no. 1, pp. 170-186. https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2018-0132

Lehtonen, E, Rintala, H, Pylväs, L & Nokelainen, P 2018, 'Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä', Ammattikasvatuksen aikakauskirja, vol. 20, no. 4, pp. 10-26.

Murtonen, M, Laato, S, Lipponen, E, Salmento, H, Vilppu, H, Maikkola, M, Vaskuri, P, Mäkinen, M, Naukkarinen, J, Virkki-Hatakka, T, Pajarre, E, Selänne, S & Skaniakos, T 2019, 'Creating a National Digital Learning Environment for Enhancing University Teachers’ Pedagogical Expertise – The Case UNIPS', International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, vol. 18, no. 13, 13, pp. 7-29. https://doi.org/10.26803/ijlter.18.13.2

Niemi, H, Harju, V, Vivitsou, M, Viitanen, K & Multisilta, J 2014, 'Digital Storytelling for 21st -Century Skills in Virtual Learning Environments', Creative Education, vol. 5, pp. 657-671. https://doi.org/10.4236/ce.2014.59078

Kuisma, M & Nokelainen, P 2018, 'Effects of progressive inquiry on cognitive and affective learning outcomes in adolescents’ geography education', Frontline Learning Research, vol. 6, no. 2. https://doi.org/10.14786/flr.v6i2.309

Korpinen, L & Pääkkönen, R 2015, 'Examples of the Teaching of the Health Questions of Electric and Magnetic Fields at Tampere University of Technology in Finland', Journal of Physical Science and Application, vol. 5, no. 4, pp. 277-282. https://doi.org/10.17265/2159-5348/2015.04.005

Niiranen, S & Hilmola, A 2016, 'Female technology education teachers’ experiences of Finnish craft education', DESIGN AND TECHNOLOGY EDUCATION: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol. 21, no. 2, pp. 41.

Wallin, A, Pylväs, L & Nokelainen, P 2020, 'Government Workers’ Stories about Professional Development in a Digitalized Working Life', Vocations and Learning. https://doi.org/10.1007/s12186-020-09248-y

Kangas, J, Rantanen, E & Kettunen, L 2016, 'How to facilitate freshmen learning and support their transition to a university study environment', European Journal of Engineering Education, pp. 1-16. https://doi.org/10.1080/03043797.2016.1214818

Rättyä, K & Juuti, T 2019, 'Lokikirja oppimisen arviointimenetelmänä', KASVATUS, SUOMEN KASVATUSTIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA.

Wortha, SM, Bloechle, J, Ninaus, M, Kiili, K, Lindstedt, A, Bahnmueller, J, Moeller, K & Klein, E 2020, 'Neurofunctional plasticity in fraction learning: An fMRI training study', Trends in Neuroscience and Education, vol. 21, 100141. https://doi.org/10.1016/j.tine.2020.100141

Huhtamäki, E, Holma, H, Nokelainen, P & Kumpulainen, K 2017, 'Otos iloa – Lasten kokemuksia iloa tuottavasta oppimisympäristöstä', Kasvatus, vol. 48, no. 4, pp. 336-352.

Salmisto, A, Postareff, L & Nokelainen, P 2017, 'Relationships among Civil Engineering Students' Approaches to Learning, Perceptions of the Teaching-Learning Environment, and Study Success', Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, vol. 143, no. 4, 04017010. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000343

Rintala, H & Nokelainen, P 2020, 'Standing and attractiveness of vocational education and training in Finland: focus on learning environments', JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1744696

Niiranen, S 2019, 'Supporting the development of students’ technological understanding in craft and technology education via the learning-by-doing approach', International Journal of Technology and Design Education, pp. 1-13. https://doi.org/10.1007/s10798-019-09546-0

Tolonen, J & Värri, A 2017, 'Survey of health informatics education in Finland in 2017', Finnish Journal of eHealth and eWelfare, vol. 9, no. 2-3, pp. 217–231.

Viro, E, Lehtonen, D, Joutsenlahti, J & Tahvanainen, V 2020, 'Teachers' perspectives on project-based learning in mathematics and science', European Journal of Science and Mathematics Education, vol. 8, no. 1, pp. 12-31.

Hartikainen, S, Rintala, H, Pylväs, L & Nokelainen, P 2019, 'The concept of active learning and the measurement of learning outcomes: A review of research in engineering higher education', EDUCATION SCIENCES, vol. 9, no. 4, 276. https://doi.org/10.3390/educsci9040276

Viro, E & Joutsenlahti, J 2018, 'The StarT Project Competition from the Perspective of Mathematics and Academic Literacy', EDUCATION SCIENCES, vol. 8, no. 2. https://doi.org/10.3390/educsci8020067

Asikainen, H, Kaipainen, K & Katajavuori, N 2019, 'Understanding and promoting students’ well-being and performance in university studies', Journal of University Teaching and Learning Practice, vol. 16, no. 5, 2.

Rajaniemi, J, Häkli, J, Rauhala, K & Sumkin, H 2018, 'Urbanisoituva yliopistokampus informaalin oppimisen mahdollistajana', Aikuiskasvatus, vol. 2018, no. 1, pp. 18-29.

Rintala, H & Nokelainen, P 2019, 'Vocational Education and Learners' Experienced Workplace Curriculum', Vocations and Learning. https://doi.org/10.1007/s12186-019-09229-w

Pylväs, L & Nokelainen, P 2017, 'WorldSkills achievers’ and their co-workers’ and employers’ perceptions of vocational expertise and school-to-work pathways', International Journal for Research in Vocational Education and Training, vol. 4, no. 2, pp. 95-116. https://doi.org/10.13152/IJRVET.4.2.1

Multisilta, J 2014, 'Pelataan suomalainen koulu kukoistukseen', Tiedosta, vol. 2014, no. 1, pp. 18.

Katko, TS 2019, 'Vesihuollon koulutus ja tutkimus lähemmäksi rakennettua ympäristöä', Vesitalous, vol. 60, no. 4, pp. 24-25.

Pajarre, E, Kivimäki, S & Selänne, S 2019, 'Yhteiset osaamistavoitteet Tampereen korkeakouluyhteisön tutkinnoissa – mitä ne ovat ja miten niiden saavuttamista tuetaan opetussuunnitelmatyössä?', EPOOKI, no. 58.

Mikkonen, S, Pylväs, L, Rintala, H, Nokelainen, P & Postareff, L 2017, 'Guiding the workplace learning in vocational education and training: A literature review', Empirical Research in Vocational Education and Training, vol. 9, no. 9. https://doi.org/10.1186/s40461-017-0053-4

Rintala, H, Nokelainen, P & Pylväs, L 2017, 'Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa', Kasvatus, vol. 48, no. 2, pp. 128-140.

Tapani, A, Raudasoja, A & Nokelainen, P 2019, 'Ammatillisen koulutuksen uudistus: uhka ja mahdollisuus', Ammattikasvatuksen aikakauskirja, vol. 21, no. 2, pp. 4-8.

Nokelainen, P 2016, 'Huomio! Obs! Alert! "Työelämä on globaalissa murroksessa ..."', Ammattikasvatuksen aikakauskirja, vol. 18, no. 2, pp. 4-8.

Nokelainen, P 2019, 'Kohti itseohjautuvaa oppimista ammatillisessa koulutuksessa', Ammattikasvatuksen aikakauskirja, vol. 21, no. 1, pp. 4-9.

Nokelainen, P 2016, 'Pääkirjoitus', Ammattikasvatuksen aikakauskirja, vol. 18, no. 1, pp. 4-6.

Niiranen, S & Nokelainen, P 2020, 'Toimijuus ja ammatillinen kasvu', Ammattikasvatuksen aikakauskirja, vol. 22, no. 1, pp. 4-7.

Multisilta, J 2014, Media ja yhteisölliset sovellukset. in J Leikas (ed.), Ikäteknologia. Vanhustyön keskusliiton tutkimuksia, no. 2.

Multisilta, J & Niemi, H 2013, Oppilaiden tuottamien videoiden käyttö opetuksessa. in Uusi oppiminen. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu, no. 8/2013, Eduskunta, pp. 66-77.

Multisilta, J 2012, Sosiaalinen media ja verkkovideot viihteessä ja oppimisessa. in H Niemi & R Sarras (eds), Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. PS-kustannus, Jyväskylä, pp. 73-82.

Harju, V & Multisilta, J 2014, Angry Birds for Fun in Learning. in H Niemi, J Multisilta, L Lipponen & M Vivitsou (eds), Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Sense Publishers, pp. 69-76.

Multisilta, J & Niemi, H 2014, Children as co-creators of video stories: mobile videos for learning. in 2014 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). pp. 588-592.

Suominen, A & Jussila, J 2018, Collaborative Writing and Knowledge Creation in a Social Media Online Community. in A Visvizi, MD Lytras & L Daniela (eds), The Future of Innovation and Technology in Education: Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence (Emerald Studies in Higher Education, Innovation and Technology). Emerald Group Publishing Ltd., pp. 95-109.

Multisilta, J 2012, Designing Learning Ecosystems for Mobile Social Media. in AD Olofsson & JO Lindberg (eds), Informed Design of Educational Technologies in Higher Education. IGI Global, pp. 270-291. https://doi.org/10.4018/978-1-61350-080-4.ch014

Viitanen, K, Harju, V, Niemi, H & Multisilta, J 2014, Digitaalisen tarinankerronnan monet mahdollisuudet. in H Niemi & J Multisilta (eds), Rajaton luokkahuone. Opetus 2000, PS-kustannus, Jyväskylä, pp. 187-211.

Niemi, H, Multisilta, J, Lipponen, L & Vivitsou, M 2014, Epilogue: What are Innovations in the Finnish Educational Ecosystem. in H Niemi, J Multisilta, L Lipponen & M Vivitsou (eds), Finnish Innovations and Technologies in Schools: A Guide towards New Ecosystems of Learning. Sense Publishers, Rotterdam, pp. 165-169.

Niiranen, S 2018, Gender and technology education. in Handbook of Technology Education. Springer, pp. 875-888.

Niemi, H & Multisilta, J 2014, Global is Becoming Everywhere: Global Sharing Pedagogy. in H Niemi, J Multisilta, L Lipponen & M Vivitsou (eds), Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Sense Publishers, Rotterdam, pp. 35-47.

Rintala, H, Nokelainen, P & Pylväs, L 2019, Informal workplace learning: Turning the workplace into a learning site. in S McGrath, M Mulder, J Papier & R Suart (eds), Handbook of vocational education and training : Developments in the changing world of work . Springer, pp. 1-14. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49789-1_97-1

Niemi, H & Multisilta, J 2014, Kansainvälinen jakamisen pedagogiikka. in H Niemi & J Multisilta (eds), Rajaton luokkahuone. Opetus 2000, PS-kustannus, Jyväskylä, pp. 50-64.

Niemi, H & Multisilta, J 2014, Koulu rajattomuuden keskellä. in H Niemi & J Multisilta (eds), Rajaton luokkahuone. Opetus 2000, PS-kustannus, Jyväskylä, pp. 12-35.

Harju, V & Multisilta, J 2014, Leikilliset oppimateriaalit innostavat oppimaan. in H Niemi & J Multisilta (eds), Rajaton luokkahuone. Opetus 2000, PS-kustannus, Jyväskylä, pp. 270-284.

Harju, V & Multisilta, J 2014, Leikkien mutta tosissaan: Leikillä iloa oppimisympäristöön. in L Krokfors, M Kangas & K Kopisto (eds), Oppiminen pelissä. Vastapaino, Tampere, pp. 153-167.

Multisilta, J, Niemi, H & Lavonen, J 2014, Miten suomalainen koulu valmistaa tulevaisuuteen? in H Niemi & J Multisilta (eds), Rajaton luokkahuone. Opetus 2000, PS-kustannus, Jyväskylä, pp. 286-298.

Tappura, S, Nenonen, S, Nenonen, N & Kivistö-Rahnasto, J 2019, Process Safety Competence of Vocational Students. in P Arezes (ed.), Advances in Safety Management and Human Factors: Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Safety Management and Human Factors, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 969, Springer International Publishing, Cham, pp. 383-392 , AHFE International Conference on Safety Management and Human Factors, Washington D.C., United States, 24/07/19. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20497-6_36

Niemi, H, Multisilta, J, Lipponen, L & Vivitsou, M 2014, Prologue: Towards a Global Ecosystem. in H Niemi, J Multisilta, L Lipponen & M Vivitsou (eds), Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Sense Publishers, Rotterdam, pp. ix-xii.

Nokelainen, P, Kaisvuo, H & Pylväs, L 2016, Self-regulation and competence in work-based learning. in M Mulder (ed.), Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education : Bridging the Worlds of Work and Education. Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects, vol. 23, Springer US, pp. 775-793. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41713-4_36

Rintala, H, Nokelainen, P & Pylväs, L 2018, Students' experiences of Workplaces as Learning Environments in Vocational Education and Training in Finland. in P Gougoulakis, M Teräs & L Moreno Herrera (eds), Vocational Education & Training - The World of Work and Teacher Education : Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 3. Stockholm University Press.

Niemelä, N & Jauni, H 2017, Teacher perceptions of teaching CLIL courses. in J Valcke & R Wilkinson (eds), Integrating Content and Language in Higher Education: Perspectives on Professional Practice. Selected Papers from the IV International Conference Integrating Content and Language in Higher Education 2015. Peter Lang, Frankfurt, pp. 77-96, Integrating Content and Language in Higher Education, 1/01/00. https://doi.org/10.3726/978-3-653-07263-1

Multisilta, J & Niemi, H 2014, Videot nuorten maailmassa ja digitaalinen tarinankerronta. in H Niemi & J Multisilta (eds), Rajaton luokkahuone. Opetus 2000, PS-kustannus, Jyväskylä, pp. 174-186.

Pohjolainen, S, Rasila, A & Kuosa, K 2018, Matematiikan oppimisen tukeminen teknillisessä yliopistokoulutuksessa. in J Joutsenlahti, H Silfverberg & P Räsänen (eds), Matematiikan opetus ja oppiminen. Niilo Mäki Instituutti, Porvoo, pp. 450-474.

Lappalainen, Y & Sihvonen, M 2014, Avoimuus oppimisverkostossa. in J Viteli & A Östman (eds), Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports, no. 12, University of Tampere, pp. 37-43.

Sipilä, M, Miettinen, M & Tevaniemi, J 2019, Adapting the New ACRL Framework to IL Education at Tampere University of Technology. in Information Literacy in Everyday Life: ECIL 2018. Communications in Computer and Information Science, vol. 989, Springer Nature, European Conference on Information Literacy, 24/09/19. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13472-3_40

Helander, N, Boedeker, M, Hellsten, P, Jussila, J, Myllärniemi, J & Tukiainen, M 2016, Affective experiences and student engagement in higher education. in 44th Annual Conference Of The European Society For Engineering Education: 12-15 September 2016, Tampere, Finland. Tampere, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Nisula, K & Pekkola, S 2016, Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. in AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin, INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS EDUCATION AND RESEARCH, 16/12/16.

Niemi, T, Kalliomäki, H & Pajarre, E 2017, A teacher? A mentor? A friend? - Teacher mentoring experience at Tampere University of Technology. in Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference 2017 - Education Excellence for Sustainability, SEFI 2017. European Society for Engineering Education SEFI, pp. 1352-1361, SEFI ANNUAL CONFERENCE, 1/01/00.

Niemelä, N & Jauni, H 2014, Content and Language Integration as a part of a degree reform at Tampere University of Technology. in HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014. pp. 39-53.

Lehtonen, T, Juuti, T, Rättyä, K, Pakkanen, J & Vanhatalo, M 2018, From systematic design process towards teaching product designer's toolkit. in E Bohemia, A Kovacevic, L Buck, P Childs, S Green, A Hall & A Dasan (eds), Proceedings of 20th International Conference on Engineering & Product Design  Education: 6 & 7 September 2018, Dyson School of Design Engineering, Imperial College London, UK. vol. 93, The Design Society, pp. 92-97, International conference on engineering and product design education, 1/01/00.

Sandström, N, Hytti, V, Nenonen, S & Lonka, K 2016, How is it sustainable? Identifying key indicators for sustainable educational design. in L Gómes Chova, A López Martínez & I Candel Torres (eds), 10th INTED 2016 Conference Proceedings: 7-9 March, 2016, Valencia, Spain. INTED proceedings, pp. 4217-4219, INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/inted.2016.2037

Aarikka-Stenroos, L, Boedeker, S, Köppä, L & Langwaldt, J 2016, How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. in In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Tukiainen, M, Helander, N, Hellsten, P, Jussila, J, Myllärniemi, J & Boedeker, M 2016, I feel great - university students affective experiences on learning and teaching. in L Gómez Chova, A López Martínez & I Candel Torres (eds), Proceedings of EDULEARN16 Conference: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, 4-6 July, 2016. vol. 8, EDULEARN Proceedings, IATED Academy, Barcelona, pp. 4453-4460, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.2080

Väätäjä, H & Ahtinen, A 2016, Integrating mobile orienteering to team forming activity in a software engineering course. in SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Lindsten, H, Auvinen, P & Juuti, T 2019, Internal and external stakeholders’ impact on product development curriculum design. in DS 95: Proceedings of the 21st International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2019), University of Strathclyde, Glasgow. 12th -13th September 2019. The Design Society, International Conference on Engineering and Product Design Education, 12/09/19. https://doi.org/10.35199/epde2019.64

Jauni, H & Niemelä, N 2014, Language Learning in Task Management and Task Accomplishment In Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning. in HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014. pp. 183-203.

Greipl, S, Moeller, K, Kiili, K & Ninaus, M 2019, Lifelong learning with a digital math game: Performance and basic experience differences across age. in A Liapis, GN Yannakakis, M Gentile & M Ninaus (eds), Games and Learning Alliance- 8th International Conference, GALA 2019, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, vol. 11899, Springer, pp. 301-311, International Conference on Games and Learning Alliance, Athens, Greece, 27/11/19. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34350-7_29

Pyrhönen, V-P 2018, Motivational orientations and learning strategies of engineering students using MSLQ. in Proceedings of the 46th SEFI Annual conference: Creativity, Innovation and Entrepreneurship for Engineering Education Excellence. European Society for Engineering Education SEFI, pp. 411-418, SEFI Annual Conference, 17/09/18.

Tukiainen, M, Helander, N & Mäkinen, M 2015, MYSTERY SHOPPERS RECOGNISING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS IN HIGHER EDUCATION. in ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015. . International Conference of Education, Research and Innovation, 1/01/00.

Multisilta, J 2011, On Actor-Network Theory and Learning Ecosystems based on Mobile Social Media. in I Arnedillo Sánches & P Isaías (eds), Proceedings of the IADIS International Conference on Mobile Learning. Lisbon, pp. 193-198.

Juuti, T, Rättyä, K, Lehtonen, T & Kopra, M-J 2017, Pedagogical Content Knowledge in Product Development Education. in Proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Production Design Education, 2017, Oslo, Norway, 7th - 8th September 2017 . The Design Society, pp. 483-488, International conference on engineering and product design education, 1/01/00.

Virkki-Hatakka, T, Pajarre, E, Heikkilä, M, Hietaniemi, R, Pajari, S & Tompuri, H 2018, Practice makes perfect! Developing internship process in Finnish universities. in Proceedings of the SEFI annual conference 17-22 September 2018. European Society for Engineering Education SEFI, pp. 1402-1408, Annual conference of the European society of engineering education, Copenhagen, Denmark, 17/09/18.

Viro, E, Joutsenlahti, J & Eriksson, S-L 2017, Projektityöskentely matematiikan opiskelussa yläkoululaisten ja heidän opettajiensa kokemana. in 2017: Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016. Proceedings of the FMSERA annual symposium, 1/01/00.

Mäkelä, A-M, Ali-Löytty, S, Humaloja, J-P, Joutsenlahti, J, Kauhanen, J & Kaarakka, T 2016, STACK assignments in university mathematics education. in Proceedings of the 44th SEFI Conference, 12 - 15 September 2016, Tampere, Finland. European Society for Engineering Education SEFI, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Korpela, A, Tarhasaari, T, Kettunen, L, Mikkonen, R & Kinnari-Korpela, H 2017, Structural development of substance in engineering education: Method of cornerstones. in Interactive Collaborative Learning - Proceedings of the 19th ICL Conference - Volume 1. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 544, Springer Verlag, pp. 566-576, INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERACTIVE COLLABORATIVE LEARNING, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50337-0_54

Värri, A, Tiainen, M, Rajalahti, E, Kinnunen, UM, Saarni, L & Ahonen, O 2020, The Definition of Informatics Competencies in Finnish Healthcare and Social Welfare Education. in Digital Personalized Health and Medicine: Proceedings of MIE 2020. Studies in Health Technology and Informatics, vol. 270, IOP Press, pp. 1143-1147, Medical Informatics Europe, 1/04/20. https://doi.org/10.3233/SHTI200341

Tukiainen, M, Mäkinen, M & Helander, N 2015, University Students’ Perceptions of Academic Writing: An Academic Literacies Perspective. in ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015.. pp. 7589-7595, International Conference of Education, Research and Innovation, 1/01/00.

Saari, M & Mäkinen, T 2016, Utilizing electronic exams in programming courses: a case study. in EDULEARN16 Proceedings : 8th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Spain. 4-6 July, 2016. EDULEARN proceedings, IATED, pp. 7155-7160, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.0560

Korkalainen, T, Pääkylä, J, Liukkonen, TN, Järvenpää, L, Mäkilä, T, Lappalainen, Y & Kamppari, H 2015, Virtual Reality Situational Language Trainer for Second Language: Design & Evaluation. in S Bakkes & F Nack (eds), GAMEON' 2015. 16th International Conference on Intelligent Games and Simulation.

Pyrhönen, V-P 2017, Vygotsky’s Zone of Proximal Development in Connection with Technology-Enhanced Learning Environments. in J Quadrado, J Bernardino & J Rocha (eds), Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference. European Society for Engineering Education SEFI, pp. 1206-1213, SEFI ANNUAL CONFERENCE, 1/01/00.

Hellsten, P, Myllärniemi, J & Helander, N 2016, Luennot vuorovaikutuskeinona. in PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä., Finland, 4/12/95.

Myllärniemi, J, Hellsten, P & Helander, N 2016, Näkemyksiä nykyopettajuudesta yliopistossa. in PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä., Finland, 4/12/95.

Pyrhönen, V-P 2018, 'The significance of self-regulation in digitalized online courses' Paper presented at Teaching for Learning - The University Perspective, Tartu, Estonia, 23/01/18 - 25/01/18, .

Sipilä, M, Miettinen, M & Tevaniemi, J 2017, 'Informaatiolukutaidon uudet kehykset tiedonhankintataitojen opetuksessa TTY:llä' Paper presented at Peda-forum, 16/08/17 - 17/08/17, .

Pyrhönen, V-P 2018, 'Osaamisperustaisuuden arviointia tentillä' Paper presented at Peda-forum-päivät 2018, Turku, Finland, 15/08/18 - 16/08/18, pp. 93.

Passey, D & Multisilta, J (eds) 2014, Education and Information Technologies, Volume 19, Issue 3, September 2014: Special Issue: Special Section on Intergenerational learning and digital technologies and Special Section on Mobile and Panoramic Video in Education. Education and Information Technologies, no. 3, vol. 19, Springer.

Niemi, H, Multisilta, J, Lipponen, L & Vivitsou, M (eds) 2014, Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Sense Publishers, Rotterdam.

Nagy, BV, Murphy, M, Järvinen, H-M & Kálman, A (eds) 2019, Proceedings of the SEFI 47th Annual Conference, 2019: Varietas delectat... Complexity is the new normality. European Society for Engineering Education SEFI.

Pajarre, E 2016, Harjoittelukäytänteet yliopistoissa 2015: - kooste opiskeluaikaista harjoittelua kartoittaneesta kyselystä TYYLI-hankkeeseen osallistuville yliopistoille. Yhteiset ja yliopistokohtaiset tulokset 1/2016. Tampereen teknillinen yliopisto.

Lappalainen, Y 2014, Matka AVOmerelle: Avoimuutta ja verkostomaista toimintakulttuuria tutkimassa. University of Tampere.

Lappalainen, Y, Poikolainen, M, Trapp, H, Eloranta, J, Itähaarla, A, Järvenpää, L, Kamppari, H, Korkalainen, T, Lakkala, M, Lehtonen, T, Liukkonen, TN, Mäkilä, T, Okkonen, J, Rakkolainen, I, Rasila, M, Tapaninen, T & Vauhkonen, T 2015, Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen. Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja, no. 6, Turun yliopiston Brahea-keskus.

Kinnari-Korpela, H 2019, Enhancing Learning in Engineering Mathematics Education: Utilising Educational Technology and Promoting Active Learning. Tampere University Dissertations, vol. 38, vol. 38, Tampere University.

Nisula, K 2019, Holistic Business Learning Environment: Bringing practice and integration to business education. Tampere University Dissertations, vol. 53, vol. 53, Tampere University.

Niiranen, S 2016, Increasing girls' interest in technology education as a way to advance women in technology. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 71, University of Jyväskylä.

Salmisto, A 2019, Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja tiedon luomisen menetelmät rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa. Tampereen yliopiston väitöskirjat, no. 30, vol. 30, Tampereen yliopisto.

Rintala, H 2020, Work-Based Learning in Vocational Education and Training: Varied Communities, Fields and Learning Pathways. Tampere University Dissertations, vol. 196, vol. 196, Tampere University.

Harju, V, Koskinen, A & Pehkonen, L 2019, 'An exploration of longitudinal studies of digital learning', EDUCATIONAL RESEARCH. https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1660586

Puhakka, IJA & Peltola, MJ 2020, 'Salivary cortisol reactivity to psychological stressors in infancy: A meta-analysis', PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY, vol. 115, 104603. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104603