Veber, A, Lu, Z, Vermillac, M, Pigeonneau, F, Blanc, W & Petit, L 2019, 'Nano-structured optical fibers made of glass-ceramics, and phase separated and metallic particle-containing glasses', Fibers, vol. 7, no. 12. https://doi.org/10.3390/fib7120105

Haapanen, J 2015 'Principles of designing for situation awareness' Situational awareness for critical infrastructure protection, no. 1, vol. 3, Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos, Tampere, pp. 29-46.

Laukkarinen, T 2015, Abstracting Application Development for Resource Constrained Wireless Sensor Networks. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1306, Tampere University of Technology, Tampere.

Mäkitalo, J 2015, Boundary Integral Operators in Linear and Second-order Nonlinear Nano-optics. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1297, Tampere University of Technology.

Niittynen, J 2015, Comparison of Sintering Methods and Conductive Adhesives for Interconnections in Inkjet-Printed Flexible Electronics. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1291, Tampere University of Technology.

Tenhunen, M 2015, Detection and Assessment of Sleep-Disordered Breathing with Special Interest of Prolonged Partial Obstruction. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1304, Tampere University of Technology, Tampere.

Vepsäläinen, T 2015, Model-Driven Development of Control Applications: On Modeling Tools, Simulations and Safety. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1303, Tampere University of Technology.

Syeed, MMM 2015, On the Socio-Technical Dependencies in Free/Libre/Open Source Software Projects. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1300, Tampere University of Technology.

Sariola-Leikas, E 2015, Organic Chromophores in Self-Assembled Monolayers and Supramolecular Arrays. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1334, Tampere University of Technology.

Puranen, J 2015, Protective Spinel Coatings for Solid Oxide Fuel Cell Interconnectors by Thermal Spray Processes: From Conventional Dry Powder to Novel Solution Precursor Thermal Spraying. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1322, Tampere University of Technology, Tampere.

Jussila, J 2015, Social Media in Business-to-Business Companies' Innovation. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1333, Tampere University of Technology.

Saukko, E 2015, Studies of Physical Phase State of Aerosol Nanoparticles. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1308, Tampere University of Technology.

Pakkanen, J 2015, Brownfield Process: A Method for the Rationalisation of Existing Product Variety towards a Modular Product Family. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1299, Tampere University of Technology.

Halinoja, M 2015, Environment Interpretation for Business Continuity in a Project Supplier’s Networks – Critical Factors in International Industrial Upgrades. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1313, Tampere University of Technology, Tampere.

Kaarakka, T 2015, Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1338, Tampere University of Technology.

Yang, H 2015, Markov Chain Monte Carlo Estimation of Stochastic Volatility Models with Finite and Infinite Activity Lévy Jumps: Evidence for Efficient Models and Algorithms. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1331, Tampere University of Technology.

Saketi, P 2015, Microrobotic platform with integrated force sensing microgrippers for characterization of fibrous materials: Case study on individual paper fibers. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1309, Tampere University of Technology, Tampere.

Hagman, S 2015, Oppivan organisaation kehittäminen osaavaksi organisaatioksi. Tapaustutkimus suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1296, Tampere University of Technology.

Hannus, S 2015, Value Creation in Private Equity: A Case Study of Outperforming Buyouts in the Nordic Countries. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1328, Tampere University of Technology.

Naukkarinen, J 2015, What Engineering Scientists Know and How They Know It: Towards Understanding the Philosophy of Engineering Science in Finland. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1344, Tampere University of Technology.

Nykänen, L, Kallionpää, E & Liimatainen, H 2015, Älykäs kaupunkilogistiikka – CityLog. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti, Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Kähkönen, K, Huovinen, P & Keinänen, M (eds) 2015, CEO 2015: Proceedings of the 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, vol. 16, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Jäniskangas, T 2015, Hiekkatekonurmipintaisten pesäpallokenttien ominaisuuksien muuttuminen ja elinkaari. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Maa- ja pohjarakenteet. Tutkimusraportti, vol. 80, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Marttila, T, Annila, P, Kero, P, Suonketo, J, Heino, S & Pentti, M 2015, HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi: Jatkotutkimus. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka;Tutkimusraportti, vol. 163, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennustekniikka.

Jama, T, Lehtovuori, P, Rajaniemi, J, Siikonen, M, Mäntynen, J, Rantanen, A, Joutsiniemi, A, Koskela, K, Kärkinen, T, Saarikoski, P & Saarniaho, K 2018, Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke). vol. 4/2018, Ympäristöministeriö, Helsinki.

Riipinen, T, Kujanpää, V, Komi, E, Kilpeläinen, P, Savolainen, M, Puukko, P, Vihinen, J, Coatanea, E & Mokhtarian, H 2018, Industrialization of hybrid and additive manufacturing-Implementation to Finnish industry (HYBRAM). Research Reports, VTT Technical Research Centre of Finland.

Tuokko, R, Lanz, M & Luostarinen, P (eds) 2012, International Workshop on MicroFactories (IWMF 2012): 17th-20th June 2012 Tampere Hall Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Department of Production Engineering.

Rajaniemi, J, Thureson, J & Chudoba, M (eds) 2015, Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015. Tampere University of Technology, School of Architecture, Tampere.

Rantala, T, Luukkonen, T, Karhula, K, Vaismaa, K, Mäntynen, J & Metsäpuro, P 2014, Kävelystä elinvoimaa. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., Tampere.

Loukola-Ruskeeniemi, K (ed.), Lonka, H (ed.), Ehrukainen, E, Gustafsson, J, Honkanen, M, Härmä, P, Jauhiainen, P, Kuula, P, Nenonen, K, Pellinen, T, Rintala, J, Selonen, O, Martikainen, M & Aalto, M 2015, Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, no. 54, vol. 2015, vol. 2015, Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki.

Laak, M & Del Barrio Batista, J (eds) 2014, Kohti kestävää Skanssia. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Lepistö, T (ed.) 2014, Life Beyond the Binary Code: Select Prose and Poetry. Tampere University of Technology, Language Center.

Hyytinen, T & Kivistö-Rahnasto, J 2015, Liikuntapalveluiden ulkoistaminen ja palveluiden turvallisuus. Nykytilanne ja kuntien kokemukset – Loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ, Helsinki.

Sorri, J (ed.) 2013, Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti, vol. 14, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Laak, M (ed.) 2014, Orimattilan Henna. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Eloranta, V-P, Koskinen, J & Leppänen, M (eds) 2012, Proceedings of VikingPLoP 2012 Conference. Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report, vol. 22, Tampere University of Technology. Department of Software Systems.

Eloranta, V-P (ed.), Koskinen, J & Leppänen, MK 2013, Proceedings of VikingPLoP 2013 Conference. Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. Report, vol. 2, Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing.

Hynynen, A, Panu, A-M & Taanila, T (eds) 2015, Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Chudoba, M, Rajaniemi, J & Virkkala, J (eds) 2015, Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Kylliäinen, M & Hongisto, V 2019, Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus. Ympäristöministeriön julkaisuja, no. 28, Ympäristöministeriö, Helsinki.

Hirvonen, T 2015, Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, Tampere.

Edelman, H & Härkönen, K (eds) 2015, Sustainable Design Studio 2014. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Laak, M & Del Barrio Batista, J (eds) 2014, Towards a sustainable Skanssi. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Tappura, S, Hyytinen, T, Kivistö-Rahnasto, J, Nenonen, N & Vasara, J 2015, Turvallisuuden johtajat - Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen. Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto, Tampere.

Metsäpuro, P, Vaismaa, K, Karhula, K, Luukkonen, T, Mäntynen, J & Rantala, T 2014, Vaihdetta isommalle: Pyöräilyn potentiaalin hyödyntäminen. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., Tampere.

Kotilainen, S, Hedman, M & Heikkinen, J (eds) 2015, Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Housing Design, Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, Tampere.

Devillers, R & Valmari, A (eds) 2015, Application and Theory of Petri Nets and Concurrency: 36th International Conference, PETRI NETS 2015 Brussels, Belgium, June 21-26, 2015 Proceedings. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), vol. 9115, vol. 9115, Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19488-2

Partanen, J (ed.) 2015, Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Balandin, S, Andreev, S & Koucheryavy, Y (eds) 2015, Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems: 15th International Conference, NEW2AN 2015, and 8th Conference, ruSMART 2015, St. Petersburg, Russia, August 26-28, 2015, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, vol. 9247, Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23126-6

Strzelczak, S, Balda, P, Garetti, M & Lobov, A (eds) 2015, Open knowledge-driven manufacturing & logistics - The eScop approach. Warsaw University of Technology Publishing House, Warsaw, Poland.

Nenonen, S, Salmisto, A & Petrulaitiene, V (eds) 2018, Proceedings of the 1st Transdisciplinary Workplace Research Conference. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti, no. 26, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Welzer , T, Hölbl, M, Kiyoki, Y, Thalheim, B & Jaakkola, H (eds) 2015, Proceedings of the 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2015), 8-12 June, 2015, Maribor, Slovenia. University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Maribor, Slovenia.

Jaakkola, H, Thalheim, B, Kiyoki, Y & Yoshida, N (eds) 2016, Proceedings of the 26th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases - EJC 2016: June 6-10, 2016, Tampere, Finland. . Tampere University of Technology, Pori Department Publications, Tampere University of Technology, Tampere.

Kähkönen, K & Keinänen, M (eds) 2016, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, vol. 18, vol. 1, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Saari, A & Huovinen, P (eds) 2016, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building Up Business Operations and Their Logic. Shaping Materials and Technologies. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, vol. 18, vol. 3, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Nenonen, S & Junnonen, J-M (eds) 2016, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, vol. 18, vol. 4, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Virtanen, T, Mesaros, A, Heittola, T, Plumbley, MD, Foster, P, Benetos, E & Lagrange, M (eds) 2016, Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016). Tampere University of Technology. Department of Signal Processing.

Vinha, J & Ruuska, T (eds) 2015, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 20.-22.10.2015, Tampere. Seminaarijulkaisu 4. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, Tampere.

Heinisuo, M & Mäkinen, J (eds) 2015, The 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC.2015). Tampere University of Technology, Tampere.

Laamanen, A & Huhtala, K (eds) 2015, The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Proceedings . Scandinavian International Conference on Fluid Power (SICFP), Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Laamanen, A & Huhtala, K (eds) 2015, The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Abstracts. Tampere University of Technology, Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Lahdelma, I 2014, Lahdelma & Mahlamäki Architects: Works. Rakennustieto.

Niemi, H, Multisilta, J & Löfström, E 2014, Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts. CICERO Learning Network, University of Helsinki.

Kouhia, R, Holopainen, S, Ottosen, NS, Matti, R & Saksala, T 2016, 'A unified lcf-hcf model based on continuum mechanics' Paper presented at Nordic Seminar on Computational Mechanics, 1/01/00, .

Holopainen, S & Kouhia, R 2016, 'Continuum approach for modeling fatigue in amorphous glassy polymers. Applications to the investigation of damage mechanisms in polycarbonate'.

Tiihonen, J, Schramm, A, Kylänpää, I & Rantala, T 2016, 'Finite temperature path-integral modeling of quantum dot cellular automata' Paper presented at PHYSICS DAYS / FYSIIKAN PÄIVÄT : ANNUAL MEETING OF THE FINNISH PHYSICAL SOCIETY, 1/01/00, .

Suominen, A & Mäenpää, S 2016, 'Power bases in lead organization network governance form: a multi-level approach' Paper presented at European Group for Organizational Studies Colloquium, 1/01/00, .

Jussila, J, Boedeker, M, Jalonen, H & Helander, N 2016, 'Social media analytics empowering marketing insight- A framework for analyzing affective experiences from social media content' Paper presented at EMAC 2016, Oslo, Norway, 24/05/16 - 27/05/16, .

Turquet, L, Kauranen, M & Bautista, G 2016, 'Use of high-order beams to calibrate spatial light modulators for microscopy'.

Köliö, A, Lahdensivu, J & Pentti, M 2015, Active corrosion phase as a service life extension of concrete facades. in Proceedings of the Eurocorr 2015, European corrosion congress. Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET); EFC; DECHEMA, European Corrosion Congress, 1/01/00.

Kerminen, R, Wang, C & Visa, A 2015, Analysis on bus travel time through traffic light intersection. in ITS World Congress 2015 Proceedings: Towards Intelligent Mobility – Better Use of Space., EU-ITS-2051, ITS World Congress, 1/01/00.

Lau Sarmiento, A, Bartholomeus, H, Herold, M, Martius, C, Malhi, Y, Patrick Bentley, L, Shenkin, A & Raumonen, P 2015, Application of terrestrial LiDAR and modelling of tree branching structure for plant- scaling models in tropical forest trees. in Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. pp. 96-98, SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems, La Grande Motte, France, 28/09/15.

Takala, A & Korhonen-Yrjänheikki, K 2015, Are Finns walking the talk? : Examining the national collaboration process on engineering education for sustainable development five years later. in Conference on Engineering Education for Sustainable Development (7th : 2015 : Vancouver, B.C.). International Conference on Engineering Education for Sustainable Development, 1/01/00. https://doi.org/10.14288/1.0064702

Grigonyte, J, Sippula, O, Tissari, J, Laitinen, A, Keskinen, J, Kortelainen, M, Lamberg, H & Jokiniemi, J 2015, A study of a condensing heat exchanger and electrostatic precipitator combination for small-scale wood combustion. in European Aerosol Conference 2015: EAC 2015, Milan, Italy., 2COA_P021, European Aerosol Conference, 1/01/00.

Pöllänen, M & Nykänen, L 2014, Automated driving and the key megatrends of future. in ITS European Congress: 10th ITS EUROPEAN CONGRESS, Helsinki, Finland 16-19 June 2014., TP0067, European Congress for Intelligent Transport Systems, United Kingdom, 31/12/15.

Ojala, M & Mahlamäki, T 2016, Benefits of digitally guided buying in B2B markets. in 25th annual IPSERA Conference: Dortmund, Sunday 20 March - Wednesday 23 March 2016. Dortmund, Annual International Purchasing and Supply Education and Research Association Conference, 1/01/00.

Vänttinen, K, Tuominen, E & Vinha, J 2017, Betonin kosteusteknisten materiaaliominaisuuksien määrittäminen. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 2, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 461-470, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Pöllänen, M, Utriainen, R & Viri, R 2017, Challenges in the paradigm change from mobility as a self-service to mobility as a service. in Conference Proceedings 1st International Conference of Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017. Tampere University of Technology, pp. 246-265, International conference on Mobility as a Service, 15/12/17.

Martinsuo, M, Ahvenniemi, O & Vaittinen, E 2015, Changes in operations when introducing disruptive technologies. in 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. European Operations Management Association, Switzerland, International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Bautista, G, Dreser, C, Zang, X, Kern, D, Kauranen, M & Fleischer, M 2018, Collective nonlinear optical effects in plasmonic nanohole ensembles of different rotational symmetries. in CLEO: QELS_Fundamental Science 2018., FW3G.3, The Optical Society; OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FW3G.3

Niemi, JV, Saarikoski, S, Pirjola, L, Taimisto, P, Pulkkinen, A, Yli-Tuomi, T, Lanki, T, Kousa, A, Enroth, J, Kuuluvainen, H, Rönkkö, T & Hillamo, R 2015, Concentration and composition gradients of exhaust and non-exhaust particles near a major road. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Saari, U, Mäkinen, S & Alinikula, P 2014, Consumers' Views on Eco-Friendliness as a Dimension of a High-Tech Brand. in Going Green - CARE INNOVATION 2014 ., 067, SAT Austrian Society for Systems Engineering and Automation, pp. 1-8, GOING GREEN : CARE INNOVATION CONFERENCE , United Kingdom, 1/01/00.

Martinsuo, M, Kivilä, J & Heikkilä, J 2015, Creating sustainable value in manufacturing operations: the role of an external service provider. in 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. European Operations Management Association, Switzerland, International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Martinsuo, M & Momeni, K 2015, Customized service solutions for project business. in 23rd Nordic Academy of Management Conference 2015. Nordic Academy of Management, Nordic Academy of Management Conference, 1/01/00.

Martinsuo, M, Sukanen, I & Kivilä, J 2015, Defining product end-of-life strategies in new product development. in 23rd Nordic Academy of Management Conference NFF 2015- Business in society: NFF 2015. Nordic Academy of Management, Nordic Academy of Management Conference, 1/01/00.

Höjbjerg Clarke, A, Rostgaard Evald, M & Aarikka-Stenroos, L 2015, Developing commercialization plans through stakeholder interaction: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects. in P Vagn Freytag & A Höjbjerg Clarke (eds), The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. Industrial Marketing and Purchasing Conference, 1/01/14.

Kuuluvainen, H, Karjalainen, P, Saukko, E, Nousiainen, P, Karhu, T, Pirjola, L, Keskinen, J & Rönkkö, T 2015, Diesel engine exhaust particle measurements using a particle size magnifier (PSM). in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Kuuluvainen, H, Karjalainen, P, Saukko, E, Nilsson, O, Sirviö, K, Ovaska, T, Niemi, S, Keskinen, J & Rönkkö, T 2015, Different types of non-volatile nanoparticles in off-road diesel engine exhaust. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Sariola, R 2015, Emergence of relationship triads in construction project networks. in 23rd Nordic Academy of Management conference, NFF, 12-14 August 2015, Copenhagen, Denmark. Nordic Academy of Management Conference, Nordic Academy of Management, Copenhagen, Denmark, pp. 1-13, Nordic Academy of Management Conference, 1/01/00.

Suominen, A 2015, Enablers and barriers of inter-organizational network’s formation for new market entry: case Finnish maritime industry. in 31st EGOS Colloquium, General Theme, Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility, July 2–4, 2015 Athens, Greece. Organization Studies, SAGE Publications, European Group for Organizational Studies Colloquium, 1/01/00.

Sariola, R & Martinsuo, M 2015, Enhancing the supplier’s third-party relationships in construction projects. in The Bartlett IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference . IRNOP, International Research Network in Organizing by Projects Research Conference, 1/01/00.

Dang, D & Pekkola, S 2017, Enterprise architecture and organizational reform: a project debrief. in Proceedings the 21st Pacific Asian Conference on Information Systems 2017 (PACIS’2017): Langkawi, Malay, 16-20 July, 2017. Association for Information Systems AIS, Pacific Asia Conference on Information Systems, 1/01/14.

Pekkola, S 2015, Enterprise architecture as strategy, practice, or approach. in 4th Innovation in Information Infrastructures (III) Workshop. University of Warwick, Warwick, UK, Innovation in Information Infrastructures Workshop, 1/01/00.

Siljander, S, Kiviniemi, M, Sarlin, E, Lindgren, M, Suihkonen, R & Vuorinen, J 2015, Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature. in Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. International Conference on Composite Materials, 1/01/00.

Saari, S, Karjalainen, P, Pirjola, L, Ntziachristos, L, Keskinen, J & Rönkkö, T 2015, Exhaust Particles and NOx Emission Factors of a Modern Heavy Duty Truck equipped with the SCR in Real-world Driving Conditions. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Vilppo, O & Markkula, J 2015, Feasibility of electric buses in public transport. in EVS28 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition. International Electric Vehicle Symposium and Exhibition, 1/01/00.

Psichoudaki, M, Faxon, C, Kuuluvainen, H, Thomson, ES, Eriksson, A, Mallqvist, J, Pettersson, J, Hallquist, Å, Kristensson, A & Hallquist, M 2015, Gas and particle composition and properties of photochemically aged ship plumes using chemical ionization and aerosol mass spectrometry. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Saari, S, Karjalainen, P, Kalliohaka, T, Taipale, A & Rönkkö, T 2015, Generation of characteristic traffic emission aerosol in particulate filter collection efficiency tests. in The 11th International Conference on Industrial Ventilation, Shanghai, China. International Conference on Industrial Ventilation, 1/01/00.

Saari, S, Karjalainen, P, Kalliohaka, T, Taipale, A & Rönkkö, T 2015, Generation of Characteristic Traffic Emission Aerosol in Particulate Filter Collection Efficiency Tests. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Matikainen, V, Bolelli, G, Koivuluoto, H, Sassatelli, P, Lusvarghi, L & Vuoristo, P 2016, High-temperature sliding wear behaviour of thermally sprayed Cr3C2-based coatings. in Proceedings of The 17th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2016. NORDIC SYMPOSIUM ON TRIBOLOGY, 1/01/00.

Mokhtarian, H, Coatanea, E, Paris, H & Vihinen, J 2017, Identification of fundamental requirements for ideal metamodeling framework in additive manufacturing. in J Aaltonen, R Virkkunen, KT Koskinen & R Kuivanen (eds), Proceedings of the 2nd Annual SMACC Research Seminar 2017. pp. 29-31, Annual SMACC Research Seminar, 1/01/00.

Vuorinen, L & Sariola, R 2015, Improving project control by combining earned value analysis and automatic data collection. in International Research Network in Organizing by Projects Conference 2015: IRNOP. London, U.K., pp. 1, International Research Network in Organizing by Projects Research Conference, 1/01/00.

Leppänen, A & Välimäki, E 2015, Improving Recovery Boiler Availability through Understanding Fume Behavior. in TAPPI PEERS Conference Proceedings, October 25-28, 2015. TAPPI, Atlanta, Georgia, TAPPI PEERS Conference, 1/01/00.

Aarikka-Stenroos, L, Aaboen, L & Rolfsen, A 2015, Initiation processes and initiation contributors illustrated by Norwegian-South Korean business relationships. in P Vagn Freytag & A Höjbjerg Clarke (eds), The 31st IMP Conference 2015, Kolding, Denmark.. Kolding, Denmark, Industrial Marketing and Purchasing Conference, 1/01/14.

Jaakkola, E, Aarikka-Stenroos, L & Salmivalli, L 2015, Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland. in P Vagn Freytag & A Höjbjerg Clarke (eds), The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. Industrial Marketing and Purchasing Conference, 1/01/14.

Väyrynen, H & Helander, N 2015, Knowledge Management operationalization – how it differs in large enterprises and SMEs in Finland. in 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management, pp. 1-27, Nordic Academy of Management Conference, 1/01/00.

Heikkilä, J, Jääskeläinen, A & Thitz, O 2016, Long-term effects of purchasing: fact or fiction? in Proceedings of 25th IPSERA 2016 conference, 20-23.3.2016, Dortmund, Germany. . International Purchasing and Supply Education and Research Association IPSERA, Annual International Purchasing and Supply Education and Research Association Conference, 1/01/00.

Kuuluvainen, H, Faxon, C, Psichoudaki, M, Thomson, ES, Eriksson, A, Kristensson, A, Svenningson, B, Mellqvist, J, Salo, K & Hallquist, M 2015, Measurements of particulates and gas phase precursors emissions from fresh ship plumes during the Big Glenn 2014 Campaign. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Olin, M & Dal Maso, M 2015, Modelling new particle formation and growth using combined power law and log-normal distribution model. in EAC 2015, European Aerosol Conference. Italian Aerosol Society, Milan, Italy, European Aerosol Conference, 1/01/00.

Stentoft, J, Olhager, J, Heikkilä, J & Thoms, L 2015, Moving manufacturing back: a content-based literature review. in 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Neuchatel, Switzerland, International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Suominen, A & Breite, R 2015, Network archetypes in the network formation phase - case new market entry of Finnish maritime network. in 22nd International Annual EurOMA Conference Neuchâtel, Switzerland 28 June – 1 July 2015. International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Koskinen, K, Scherbak, S, Chervinskii, S, Lipovskii, A & Kauranen, M 2018, Non-resonant enhancement of second-harmonic generation from metal nanoislands coated with dielectric layers. in CLEO: QELS_Fundamental Science 2018., JTu2A.134, OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.134

Pirjola, L, Dittrich, A, Niemi, JV, Saarikoski, S, Malinen, A, Kuuluvainen, H, Wihersaari, H, Timonen, H, Kousa, A, Rönkkö, T & Hillamo, R 2015, Physical and chemical properties of real exhaust particle emissions from city buses. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Martinsuo, M & Vuorinen, L 2015, Project control toward lifecycle value at the front end of delivery projects. in 23rd Nordic Academy of Management Conference : NFF 2015. Nordic Academy of Management, Nordic Academy of Management Conference, 1/01/00.

Raumonen, PA 2015, Quantitative structure tree models from terrestrial laser scanner data. in Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. pp. 32-34, International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystem, 1/01/00.

Calders, K, Burt, A, Newnham, G, Disney, M, Murphy, S, Raumonen, P, Herold, M, Culvenor, D, Armston, J, Avitabile, V & Kaasalainen, M 2015, Reducing uncertainties in above-ground biomass estimates using terrestrial laser scanning. in Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. pp. 197-199, International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystem, 1/01/00.

Momeni, K & Martinsuo, M 2015, Remote monitoring systems as enablers for project-related services. in IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference. IRNOP, International Research Network in Organizing by Projects Research Conference, 1/01/00.

Camacho-Morales, R, Bautista, G, Zang, X, Xu, L, Turquet, L, Miroshnichenko, A, Lamprianidis, A, Rahmani, M, Neshev, DN & Kauranen, M 2018, Resonant harmonic generation in AlGaAs nanoantennas using cylindrical vector beams. in CLEO: QELS_Fundamental Science 2018., FF1E.6, The Optical Society; OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FF1E.6

Utriainen, R & Pöllänen, M 2017, Review on mobility as a service in scientific literature. in Conference Proceedings 1st International Conference on Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017., 15, Tampere University of Technology, pp. 141-155, International conference on Mobility as a Service, 15/12/17.

Alanne, A & Pekkola, S 2015, Riding for a fall in outsourced ISD: Transferring knowledge between onshore vendor and offshored unit. in 9th Global Sourcing Workshop 2015: La Thuile, Italy, February 18-21, 2015. Global Sourcing Workshop, United Kingdom, 3/12/12.

Tuominen, E, Vainio, M & Vinha, J 2017, Suomessa markkinoilla olevien kalsiumsilikaattilevyjen rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 2, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. , Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 455-460, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Gonzalez de Tanago, J, Bartholomeus, H, Joseph, S, Herold, M, Avitabile, V, Goodman, R, Raumonen, P & Burt, A 2015, Terrestrial LiDAR and 3D tree Quantitative Structure Model for quantification of aboveground biomass loss from selective logging in a tropical rainforest of Peru. in Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. pp. 119-121, International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystem, 1/01/00.

Siljander, S, Lehmonen, J, Tanaka, A, Ketoja, J, Heikkilä, P, Lahti, J, Sarlin, E & Vuorinen, J 2015, The effect of physical adhesion promotion treatments on interfacial adhesion in cellulose-epoxy composite. in Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. International Conference on Composite Materials, 1/01/00.

Väyrynen, H, Vasell, T, Helander, N, Boedeker, M & Andersson, T 2015, The Role of Customer Experience in Value Creation in Business-to-Business Context. in 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015., 24.02, Nordic Academy of Management, pp. 146, Nordic Academy of Management Conference, 1/01/00.

Jääskeläinen, A, Thitz, O & Heikkilä, J 2016, The role of the purchasing function in non-financial value creation. in 25th Proceedings of IPSERA 2016 conference, : 20-23.3.2016, Dortmund, Germany.. Annual International Purchasing and Supply Education and Research Association Conference, 1/01/00.

Calders, K, Disney, M, Nightingale, J, Origo, N, Barker, A, Raumonen, PA, Lewis, P, Burt, A, Brennan, J & Fox, N 2015, Traceability of essential climate variables through forest stand reconstruction with terrestrial laser scanning. in Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. pp. 122-124, SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems, La Grande Motte, France, 28/09/15.

Kuuluvainen, H, Saari, S, Mensah-Attipoe, J, Pasanen, P, Reponen, T & Keskinen, J 2015, Triboelectric charging of fungal spores during resuspension and rebound. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Turquet, L, Bautista, G, Kakko, J-P, Karvonen, L, Dhaka, V, Chen, Y, Jiang, H, Huhtio, T, Lipsanen, H & Kauranen, M 2015, Tunable second-harmonic generation in a single nanostructure. in The Eleventh Finland-Japan Joint Symposium on Optics in Engineering. Japan-Finland Joint Symposium on Optics in Engineering, 1/01/00.

Ylinen, A, Kouhia, R & Mäkinen, J 2015, Two models for hydraulic cylinder. in A Ibrahimbegović, N Ademović, E Ilić-Georgijević, A Serdarević, M Hrasnica & S Dolarević (eds), 2nd International Conference on Multi-Scale Computational Methods for Solids and Fluids: ECCOMAS MSF 2015. Sarajevo, pp. 115-116, ECCOMAS Thematic Conferences, 1/01/00.

Länsivaara, T 2015, Varmuuden kohdentaminen geotekniikassa, miten Eurokoodeja voisi kehittää? in Geotekniikan päivä 2015. SGY, Geotekniikan päivä, Finland, 7/12/98.

Viheriälä, J, Aho, A, Virtanen, H, Koskinen, M, Dumitrescu, M & Guina, M 2017, 1180 nm GaInNAs quantum well based high power DBR laser diodes. in MS Zediker (ed.), High-Power Diode Laser Technology XV., 100860K, Proceedings of SPIE, vol. 10086, SPIE, SPIE Photonics West, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2251317

Kantola, E, Leinonen, T, Ranta, S, Tavast, M, Penttinen, J-P & Guina, M 2015, 1180nm VECSEL with 50 W output power. in Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. vol. 9349, 93490U, SPIE, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers, United Kingdom, 1/01/15. https://doi.org/10.1117/12.2079480

Viheriälä, J, Tuorila, H, Zia, N, Cherchi, M, Aalto, T & Guina, M 2019, 1.3μm U-bend traveling wave SOA devices for high efficiency coupling to silicon photonics. in GT Reed & AP Knights (eds), Silicon Photonics XIV., 109230E, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 10923, SPIE, IEEE, Silicon Photonics, San Francisco, United States, 4/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2505935

Mereuta, A, Nechay, K, Caliman, A, Suruceanu, G, Gallo, P, Guina, M & Kapon, E 2019, 1.55-μm wavelength wafer-fused OP-VECSELs in flip-chip configuration. in U Keller (ed.), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX., 1090103, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 10901, SPIE, IEEE, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers, San Francisco, United States, 5/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2508342

Schwarz, S, Hannuksela, MM, Fakour-Sevom, V & Sheikhi-Pour, N 2018, 2D Video Coding of Volumetric Video Data. in 2018 Picture Coding Symposium, PCS 2018 - Proceedings., 8456265, IEEE, pp. 61-65, Picture Coding Symposium, San Francisco, United States, 24/06/18. https://doi.org/10.1109/PCS.2018.8456265

Fakour-Sevom, V, Guldogan, E & Kämäräinen, J-K 2018, 360 panorama super-resolution using deep convolutional networks. in VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . vol. 4, SCITEPRESS, pp. 159-165, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006618901590165

Yadav, A, Chichkov, NB, Gumenyuk, R, Zherebtsov, E, Melkumov, MA, Yashkov, MV, Dianov, EM & Rafailov, EU 2019, 405-nm pumped Ce3+-doped silica fiber for broadband fluorescence from cyan to red. in MJF Digonnet & S Jiang (eds), Optical Components and Materials XVI., 1091406, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 10914, SPIE, IEEE, Optical Components and Materials, San Francisco, United States, 4/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2509599

Kantola, E, Leinonen, T, Penttinen, J-P, Tavast, M, Ranta, S & Guina, M 2015, 50 W VECSEL emitting at 1180 nm. in 2015 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe - European Quantum Electronics Conference, 21.-25.6. Munich, Germany: CB_3_1. OSA, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Saarinen, EJ, Lyytikäinen, J, Ranta, S, Rantamäki, A, Saarela, A, Sirbu, A, Iakovlev, V, Kapon, E & Okhotnikov, OG 2016, A 1.5-W frequency doubled semiconductor disk laser tunable over 40 nm at around 745 nm. in Proceedings of SPIE: Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) VI. vol. 9734, 97340P-8, Spie conference proceedings, SPIE, SPIE Photonics West, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2209384

Ma, S, Pournoori, N, Sydänheimo, L, Ukkonen, L, Björninen, T & Georgiadis, A 2019, A Batteryless Semi-Passive RFID Sensor Platform. in 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, pp. 171-173, IEEE International Conference on RFID Technology and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892176

Jussila, JJ, Mustafee, N, Aramo-Immonen, H, Menon, K, Hajikhani, A & Helander, N 2017, A bibliometric study on authorship trends and research themes in knowledge management literature. in 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Petersburg, Russia 7-9 June 2017: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. vol. 12, St. Petersburg, Russia, pp. 389-397, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Galinina, O, Turlikov, A, Pyattaev, A, Johnsson, K, Andreev, S & Koucheryavy, Y 2015, A Capacity Bound for mmWave-based Channel Access in Ultra-Dense Wearable Deployments. in 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 298-304, International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2015.7382446

Drossos, K, Zormpas, N, Giannakopoulos, G & Floros, A 2015, Accessible Games for Blind Children, Empowered by Binaural Sound. in Proceedings of the 8th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments. PETRA '15, Association for Computing Machinery (ACM), New York, NY, USA, pp. 5:1-5:8. https://doi.org/10.1145/2769493.2769546

Davidson, P, Raunio, JP & Piché, R 2016, Accurate depth estimation from a sequence of monocular images supported by proprioceptive sensors. in 23rd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, ICINS 2016 - Proceedings. State Research Center of the Russian Federation, pp. 249-257, SAINT PETERSBURG INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED NAVIGATION SYSTEMS, 1/01/00.

Vehmas, R, Jylhä, J, Väilä, M & Kylmälä, J 2015, A computationally feasible optimization approach to inverse SAR translational motion compensation. in Proceedings of the 12th European Radar Conference (EuRAD 2015). IEEE, pp. 17-20, European Radar Conference, 1/01/13. https://doi.org/10.1109/EuRAD.2015.7346226

Kauppila, P, Kouhia, R, Ojanperä, J, Saksala, T & Sorjonen, T 2016, A continuum damage model for creep fracture and fatigue analyses. in 21st European Conference on Fracture, ECF21, 20-24 June 2016, Catania, Italy. Procedia Structural Integrity, vol. 2, pp. 887–894, EUROPEAN CONFERENCE ON FRACTURE, FRACTURE MECHANICS FOR DURABILITY, RELIABILITY AND SAFETY, 1/01/00. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2016.06.114

Aldawood, S, Fowley, F, Pahl, C, Taibi, D & Liu, X 2016, A coordination-based brokerage architecture for multi-cloud resource markets. in Proceedings - 2016 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, W-FiCloud 2016. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., pp. 7-14, 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, W-FiCloud 2016, Vienna, Austria, 22/08/16. https://doi.org/10.1109/W-FiCloud.2016.19

Georgiev, GY, Aho, T, Kesseli, J, Yli-Harja, O & Kauffman, SA 2019, Action and power efficiency in self-organization: The case for growth efficiency as a cellular objective in escherichia coli. in CL Flores Martinez, GY Georgiev, JM Smart & ME Price (eds), Evolution, Development and Complexity - Multiscale Evolutionary Models of Complex Adaptive Systems. Springer Proceedings in Complexity, Springer, pp. 229-244, Conference on Complex Systems, Cancun, Mexico, 17/09/17. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00075-2_8

Voronin, V, Pismenskova, M, Zelensky, A, Cen, Y, Nadykto, A & Egiazarian, K 2018, Action recognition using the 3D dense microblock difference. in Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies II., 108020O, Proceedings of SPIE, vol. 10802, SPIE, Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies, Berlin, Germany, 10/09/18. https://doi.org/10.1117/12.2326801

Martinsuo, M & Vuorinen, L 2019, Actors’ agency in the routines of innovation project portfolio management. in Proceedings of the EURAM European Academy of Management Conference 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, European Academy of Management Annual Conference, 1/01/13.

Ketonen-Oksi, S 2016, Adapting service-based working culture as the key driver for organisational creativity and innovation. in Towards a new architecture of knowledge : Big Data, culture and creativity: IFKAD 2016-11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Dresden 15-17.6.2016, Germany. International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

M. Aref, M, Astola, P, Vihonen, J, Tabus, I, Ghabcheloo, R & Mattila, J 2018, Adaptive Feedback in Local Coordinates for Real-time Vision-Based Motion Control Over Long Distances. in International Conference on Robotics and Mechantronics : (ICRoM 2017). vol. 320, 012009, IOP conference series : materials science and engineering, IOP Publishing Ltd., INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND MECHATRONICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1088/1757-899X/320/1/012009

Ketonen-Oksi, S & Jalonen, H 2017, Advocator, jester, spokesperson, provocateur and boundary spanner? Exploring different communication styles at twitter. in 12th Conference proceedings of IFKAD2017: St.Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. Proceedings IFKAD, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Lenarduzzi, V, Stan, AC, Taibi, D, Tosi, D & Venters, G 2017, A dynamical quality model to continuously monitor software maintenance. in Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, pp. 168-178, 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017, Genoa, Italy, 14/09/17.

Yli-Fossi, T & Kuusisto, R 2015, A dynamic paper machine simulator for testing of model predictive control applications. in Proceedings of AutomaatioXXI seminaari. SAS julkaisusarja, no. 42, Suomen Automaatioseura ry, pp. 1-6, Automaatioseminaari, Finland, 1/01/80.

Helander, N, Boedeker, M, Hellsten, P, Jussila, J, Myllärniemi, J & Tukiainen, M 2016, Affective experiences and student engagement in higher education. in 44th Annual Conference Of The European Society For Engineering Education: 12-15 September 2016, Tampere, Finland. Tampere, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Vainio, VV & Pulkkinen, A 2016, A follow-up case study of the relation of PLM Architecture, Maturity and Business processes. in Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things: 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, Qatar, October 19-21, 2015, Revised Selected Papers. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 467, Springer New York LLC, pp. 867-873, INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33111-9_79

Ahola, T, Ståhle, M & Martinsuo, M 2018, Agency relationships in global project business. in Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, EURAM European Academy of Management Conference, 19/06/18.

Stormi, K, Laine, T & Korhonen, T 2016, Agile methods in performance management system development process. in 10th Conference On New Directions In Management Accounting, Brussels, Belgium, December 14-16, 2016. CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN MANAGEMENT ACCOUNTING, 1/01/00.

Kerst, T & Toivonen, J 2018, Alpha radiation induced luminescence in solar blind spectral region. in CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh4O.8

Van Mellaert, R, Mela, K, Tiainen, T, Heinisuo, M, Lombaert, G & Schevenels, M 2016, A mixed-integer linear programming approach for global discrete size optimization of frame structures. in ECCOMAS Congress 2016 - Proceedings of the 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering: Crete; Greece; 5 June 2016 through 10 June 2016. vol. 2, National Technical University of Athens, pp. 3395-3408, EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING, 1/01/00.

Salpavaara, T & Lekkala, J 2015, A model based analysis of the measurement errors in inductively coupled passive resonance sensors. in J Holub (ed.), IMEKO XXI World Congress, Proceedings, August 30 - September 4, 2015, Prague, Czech Republic. IMEKO World Congress, 1/01/00.

Jääskeläinen, A, Sillanpää, V & Helander, N 2019, A model for profiling information and knowledge management in the public sector. in Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June. . Proceedings IFKAD, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Aapro, A, Messo, T & Suntio, T 2015, An accurate small-signal model of a three-phase VSI-based photovoltaic inverter with LCL-filter. in 9th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia). pp. 2267-2274, IEEE International Conference on Power Electronics - ECCE Asia, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICPE.2015.7168092

Ho-Van, K, Sofotasios, PC, Que Son, V, Thanh Tra, L & Hong Lien, P 2015, Analysis of Cognitive Cooperative Networks with Best Relay Selection and Diversity Reception. in 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC). IEEE, pp. 651-656, International Conference on Advanced Technologies for Communications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ATC.2015.7388412

Peng, Z, Richter, P, Leppäkoski, H & Lohan, E-S 2017, Analysis of Crowdsensed WiFi Fingerprints for Indoor Localization. in Proceedings of the 21st Conference of Open Innovations Association FRUCT. FRUCT, Helsinki, Finland, pp. 268-277, Proceedings of Conference of Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00.

Alexandru, RC & Lohan, E-S 2016, Analysis of Real Mobility Records in Urban and Suburban Environments. in 26TH DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation. DAAAM International, pp. 0688-0692, DANUBE ADRIA ASSOCIATION FOR AUTOMATION & MANUFACTURING INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 1/01/00. https://doi.org/10.2507/26th.daaam.proceedings.094

Laitinen, J & Niemi, A 2015, Analysis of the aircraft operational reliability research series: From statistical models to avionics data monitoring. in Proceedings of the 9th World congress on engineering asset management (WCEAM 2014), Pretoria, South Africa 28-31 Oct, 2014. World Congress on Engineering Asset Management, 1/01/00.

Fedotov, A, Pominova, D, Orlovskaya, E, Orlovskii, Y, Niemi, T & Gumenyuk, R 2019, Analysis of upconversion nanoparticles as an active medium for upconversion light sources. in Proceedings of SPIE: Optical Components and Materials XVI. vol. 10914, 109140R, Proceedings of SPIE : the International Society for Optical Engineering, vol. 10914, S P I E - International Society for Optical Engineering, SPIE Photonics West 2019, San Francisco, United States, 2/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2507599

Monakhov, D, Naik, D, Curcio, IDD & Toukomaa, H 2018, Analysis of User Exploration Patterns during Scene Cuts in Omnidirectional Videos. in SMPTE 2018. SMPTE, SMPTE Annual Technical Conference & Exhibition, 1/01/00. https://doi.org/10.5594/M001845

Lampio, K & Karvinen, R 2015, A new method to calculate natural convection heat transfer from a non-isothermal fin array. in D Neshumayev & B Sunden (eds), Proceedings of the 7th Baltic Heat Transfer Conference, August 24-26 2015, Tallinn Estonia. Baltic Heat Transfer Conference BHTC, Tallinn University of Technology, Tallinn, Baltic Heat Transfer Conference, 1/01/00.

Alberucci, A, Pannian, JC, Slussarenko, S, Piccirillo, B, Santamato, E, Marrucci, L & Assanto, G 2016, A new waveguiding mechanism based upon geometric phase. in Frontiers in Optics 2016., FF3H.3, Optical Society of America (OSA), Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00.

Suojanen, M, Kuikka, V, Nikkarila, JP & Nurmi, J 2015, An example of scenario-based evaluation of military capability areas An impact assessment of alternative systems on operations. in 9th Annual IEEE International Systems Conference, SysCon 2015 - Proceedings. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., pp. 601-607, IEEE International Systems Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/SYSCON.2015.7116817

Rivero-Rodriguez, A, Pileggi, P & Nykänen, O 2015, An Initial Homophily Indicator to Reinforce Context-Aware Semantic Computing. in 7th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSyN). International Conference on Computational Intelligence, Communications and Networks, IEEE, Riga, pp. 89-93, International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/CICSyN.2015.26

Nurminen, H, Ardeshiri, T, Piche, R & Gustafsson, F 2015, A NLOS-robust TOA positioning filter based on a skew-t measurement noise model. in 2015 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN). IEEE, pp. 1-7, International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IPIN.2015.7346786

Krogerus, T, Hyvönen, M, Backas, J & Huhtala, K 2015, Anomaly Detection and Diagnostics of a Wheel Loader Using Dynamic Mathematical Model and Joint Probability Distributions. in Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland. The Scandinavian International Conference on Fluid Power, Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation, Scandinavian International Conference on Fluid Power, 1/01/00.

Kivimäki, J & Suntio, T 2015, Appearance of a Drift Problem in Variable-step Perturbative MPPT Algorithms. in 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC). pp. 1602-1608, European Photovoltaic Solar Energy Conference, 1/01/14. https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20152015-5AO.9.2

Saari, M, Mäkinen, T & Linna, P 2017, Applying third-party moocs in programming education: a case study. in 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017 Barcelona, Spain. IATED, Barcelona, Spain, pp. 53-59, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1014

Taibi, D, Lenarduzzi, V & Pahl, C 2018, Architectural patterns for microservices: A systematic mapping study. in CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS, pp. 221-232, International Conference on Cloud Computing and Services Science, Funchal, Madeira, Portugal, 19/03/18. https://doi.org/10.5220/0006798302210232

Iarovyi, S, Xu, X, Lobov, A, Lastra, JLM & Strzelczak, S 2015, Architecture for Open, Knowledge-Driven Manufacturing Execution System. in Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth. Springer, pp. 519-527, IFIP working group 5.7 international workshop on experimental interactive learning in industrial management, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22759-7_60

Silverajan, B, Zhao, H & Kamath, A 2019, A Semantic Meta-Model Repository for Lightweight M2M. in 2018 IEEE International Conference on Communication Systems, ICCS 2018. IEEE, pp. 468-472, IEEE International Conference on Communication Systems, Chengdu, China, 19/12/18. https://doi.org/10.1109/ICCS.2018.8689185

Jääskeläinen, A, Schiele, H & Aarikka-Stenroos, L 2018, A social capital perspective on gaining optimal solutions from suppliers as preferred customer. in Academy of Management Proceedings. 1 edn, vol. 2018, Academy of Management Proceedings, no. 1, vol. 2018, Academy of Management AOM, Annual meeting of the Academy of Management, 10/08/18. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.16278abstract

Drossos, K, Floros, A, Potirakis, S, Tatlas, N-A & Tuna, G 2014, A Socially-Intelligent Multi-Robot Service Team for In-Home Monitoring. in Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, The 5th International Conference on. IEEE, pp. 159-164. https://doi.org/10.1109/IISA.2014.6878763

Nisula, K & Pekkola, S 2016, Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. in AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin, INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS EDUCATION AND RESEARCH, 16/12/16.

Saari, U, Venesaar, U, Ojasoo, M, Mäkinen, S & Nokelainen, P 2019, Assessing sustainability orientations of first year university students. in 79th Annual Meeting of the Academy of Management Proceedings: Symposium on Reported Impacts of Sustainability in Management Education and Engagement, August 9-13, 2019, Boston, Massachusetts, USA. Academy of management proceedings, Academy of Management, pp. 1-8, Academy of Management Annual Meeting, 31/10/19.

Einolander, J & Vanharanta, H 2015, Assessment of student retention using the Evolute approach, an overview. in 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015. Procedia Manufacturing, vol. 3, Elsevier, pp. 581–586, International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 1/01/00. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.269

D'Ignazio, M, Di Buo, B & Länsivaara, T 2015, A study on the behaviour of the weathered crust in the Perniö failure test. in Proceedings of the XVI ECSMGE 2015: 13-17 September 2015 - Edinburgh, Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development. ICE Publishing, pp. 3639-3644, European conference on soil mechanics and geotechnical engineering, 1/01/00.

Lohan, E-S, Kauppinen, T & Debnath, SBC 2016, A Survey of People Movement Analytics Studies in the Context of Smart Cities. in Proceedings of the FRUCT’19. pp. 151-158, Proceedings of Conference of Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892195

Prudanov, A, Tkachev, S, Golos, N, Masek, P, Hosek, J, Fujdiak, R, Zeman, K, Ometov, A, Bezzateev, S, Voloshina, N, Andreev, S & Misurec, J 2016, A trial of yoking-proof protocol in RFID-based smart-home environment. in Distributed Computer and Communication Networks - 19th International Conference, DCCN 2016, Revised Selected Papers. vol. 678, Communications in Computer and Information Science, vol. 678, Springer Verlag, pp. 25-34, INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRIBUTED COMPUTER AND COMMUNICATIONS NETWORKS, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51917-3_3

Heinimäki, TJ & Elomaa, T 2015, Augmenting Technology Trees: Automation and Tool Support. in Proceedings of the Seventh International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS-Games 2015). IEEE, pp. 68-75, International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/VS-GAMES.2015.7295765

Halbach, E, Kolu, A & Ghabcheloo, R 2018, Automated pile transfer work cycles with a robotic wheel loader. in K Mela, S Pajunen & V Raasakka (eds), 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE): Tampere, 5-7 June 2018. RIL, Tampere, Finland, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING IN CIVIL AND BUILDING ENGINEERING, 1/01/00.

Zare, M, Neeli-Venkata, R, Martins, L, Peltonen, S, Ruotsalainen, U & Ribeiro, AS 2017, Automatic Classification of Z-ring Formation Stages at the Single Cell Level in Escherichia Coli by Machine Learning. in M Silveira, A Fred, H Gamboa & M Vaz (eds), Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Vol 2: Bioimaging. SCITEPRESS, pp. 72-76, INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON BIOMEDICAL ENGINEERING SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 1/01/00.

Fouladi, A, Järvenhaara, J, Filanovsky, IM & Tchamov, NT 2016, A Variable Battery Supply DC-DC Buck Converter Designed for 45nm-CMOS Technology. in 2016 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), Vancouver, May 15-18, 2016.. CANADIAN CONFERENCE ON ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/CCECE.2016.7726839

Lehtonen, V & Länsivaara, T 2016, Back-calculation of the Saint-Alban A test embankment with a new modelling approach in LEM. in Proceedings of the The 17th Nordic Geotechnical Meeting, Reykjavik Iceland: 25th - 28th of May 2016. pp. 691-699, NORDIC GEOTECHNICAL MEETING, 1/01/00.

Salo, K, Giova, D & Mikkonen, T 2016, Backend infrastructure supporting audio augmented reality and storytelling. in Human Interface and the Management of Information: Applications and Services: 18th International Conference, HCI International 2016 Toronto, Canada, July 17-22, 2016. Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science, vol. 9735, Springer Verlag, pp. 325-335, International Conference on Human-Computer Interaction, Germany, 1/01/15. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40397-7_31

Värri, A 2015, Balancing Expectations to the Health Software Production Process Standard. in The 3rd International Virtual Research Conference In Technical Disciplines. RCITD - Proceedings in Research Conference in Technical Disciplines, International Virtual Research Conference in Technical Disciplines, Slovakia, 1/01/00. https://doi.org/10.18638/rcitd.2015.3.1.71

Tariq, AB 2012, Beaconing in a highway scenario: Vulnerable vehicles problem. in Proceedings of the 11th Conference of Open Innovations Association FRUCT, FRUCT 2012. vol. 2012-April, IEEE, pp. 169-175, Conference of the Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2012.8253122

Drossos, K, Floros, A & Giannakoulopoulos, A 2014, BEADS: A dataset of Binaural Emotionally Annotated Digital Sounds. in Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, The 5th International Conference on. IEEE, pp. 158-163. https://doi.org/10.1109/IISA.2014.6878749

Michele Felicetti, A, Ammirato, S, Raso, C, Aramo-Immonen, H & Jussila, J 2016, Being a start-upper in Italy: Motivations, obstacles and success factors. in Proceedings of the 11th forum on knowledge asset dynamics: Towards a new architecture of knowledge: big data, culture and creativity., 182, Dresden, pp. 1370-1383, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Viheriäkoski, T, Kohtamäki, J, Peltoniemi, T & Tamminen, P 2015, Benchmarking of Factory Level ESD Control. in Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2015. vol. 2015, 6B.1, IEEE COMPUTER SOC, USA, Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2015.7314769

Zakeri, FS, Bätz, M, Jaschke, T, Keinert, J & Chuchvara, A 2019, Benchmarking of several disparity estimation algorithms for light field processing. in S Bazeille, N Verrier & C Cudel (eds), Fourteenth International Conference on Quality Control by Artificial Vision., 111721C, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 11172, SPIE, IEEE, International Conference on Quality Control by Artificial Vision, Mulhouse, France, 15/05/19. https://doi.org/10.1117/12.2521747

Kekonen, A, Bergelin, M, Eriksson, J-E, Ylänen, H, Kielosto, S & Viik, J 2016, Bioimpedance measurement system for evaluation of the status of wound healing. in 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) . IEEE, pp. 175-178, Biennial Baltic Electronics Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/BEC.2016.7743757

Naumenko, V, Solodovnik, V, Totsky, A, Zelensky, A & Astola, J 2015, Bispectrum-based demodulation technique using triple-channel heterodyning of triplet-signal. in 2015 Second International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T). IEEE, pp. 224-226, International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2015.7357319

Abramova, VV, Kozhemiakin, R, Abramov, SK, Lukin, VV, Zelensky, AA & Egiazarian, K 2015, Blind estimation of speckle variance in synthetic aperture radar images. in 2015 International Conference on Antenna Theory and Techniques: Dedicated to 95 Year Jubilee of Prof. Yakov S. Shifrin, ICATT 2015 - Proceedings. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., International Conference on Antenna Theory and Techniques, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICATT.2015.7136846

Sorri, J, Heljo, J, Järventausta, P, Honkapuro, S & Harsia, P 2016, Building Codes and Demand Response of Energy Use. in S Nenonen & J-M Junnonen (eds), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV: Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions. vol. 4, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, pp. 8-21, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Haverinen-Shaughnessy, U, Pekkonen, M, Turunen, M, Aaltonen, A & Leivo, V 2016, Building energy retrofits, occupant health and wellbeing. in M Prins, H Wamelink, B Giddings, K Ku & M Feenstra (eds), CIB World Building Congress 2016 Proceedings : Volume 2 Environmental Opportunities and challenges - Constructing commitment and acknowledging human experiences. vol. 2, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, pp. 679-687, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Ratia, M & Myllärniemi, J 2019, Business analytics enabling future insights in the private healthcare. in Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June, 2019. Proceedings IFKAD, IKAM Centro Studi & Ricerche, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Aarikka-Stenroos, L & Ranta, V 2019, Business catalysts for the Circular Economy innovations. in Proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci : 16-19 June 2019 - Florence, Italy. International Society for Professional Innovation Management ISPIM, Ispim Innovation Conference, 30/01/18.

Myllärniemi, J, Helander, N, Hellsten, P, Mahlamäki, T & Repo, S 2017, Business intelligence approach – a practical tool for competence based curriculum development. in EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain. IATED, pp. 6387-6393, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2451

Hellsten, P & Myllärniemi, J 2019, Business intelligence process model revisited. in J Bernardino, A Salgado & J Filipe (eds), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, vol. 3, SCITEPRESS, pp. 341-348, International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vienna, Austria, 17/09/19.

Ranta, V, Aarikka-Stenroos, L & Mäkinen, S 2016, Business models in the circular economy: a structured multiple-case analysis. in Proceedings of ISPIM Innovation Summit, Kuala Lumpur, Malaysia. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 4-7 December 2016. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Kurvinen, A & Sorri, J 2016, Bus Transportation Accessibility - Does It Impact Housing Values? in S Nenonen & J-M Junnonen (eds), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Understanding impacts and functioning of different solutions. vol. IV, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Tampere, pp. 321-331, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Nenonen, S, Eriksson, R, Niemi, O, Junghans, A, Nielsen, SB & Lindahl, G 2016, Campus retrofitting (CARE) methodology: a way to co-create future learning environments. in Proceedings of the 20th CIB World Building Congress 2016: May 30-June 3, 2016, Tampere, Finland. pp. 738-749, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Machado, MA, Magnier-Watanabe, R & Peltola, T 2016, Capturing knowledge from research projects: From project reports to storytelling. in 2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). IEEE, pp. 2048-2057, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PICMET.2016.7806602

Huttunen, H, Shokrollahi Yancheshmeh, F & Chen, K 2016, Car Type Recognition with Deep Neural Networks. in 2016 IEEE Intelligent Vehicles Symposium, IV 2016. IEEE, pp. 1115-1120, IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Gothenburg, Sweden, 19/06/16. https://doi.org/10.1109/IVS.2016.7535529

Matikainen, V, Rubio, S, Ojala, N, Koivuluoto, H, Schubert, J, Houdková, S & Vuoristo, P 2017, Cavitation erosion, slurry erosion and solid particle erosion performance of metal matrix composite (MMC) coatings sprayed with modern high velocity thermal spray processes. in Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2017, MS and T 2017: October 8-12, 2017, Pittsburgh, Pennsylvania USA. vol. 2, Association for Iron and Steel Technology, AISTECH, pp. 1161-1163, MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY CONFERENCE AND EXHIBITION, 1/01/00.

Saarinen, E 2015, CBRN Defense Using THz Pulse Trains from Semiconductor Disk Lasers. in NATO ARW on THz Diagnostics of CBRN effects and Detection of Explosives & CBRN: Proceedings of the NATO ARW on Detection of Explosives and CBRN. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, NATO Advanced Research Workshop, 1/01/00.

Puolitaival, T, Forsythe, P & Kähkönen, K 2015, Challenges Facing BIM Education: Development of Appropriate Teaching and Learning Resources. in RICS COBRA AUBEA 2015: The Construction, Building and Real Estate Research Conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors . Royal Institution of Chartered Surveyors, London, Annual Cobra Conference, 1/01/00.

Myllärniemi, J, Helander, N & Pekkola, S 2019, Challenges in developing data-based value creation. in J Bernardino, A Salgado & J Filipe (eds), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, vol. 3, SCITEPRESS, pp. 370-376, International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vienna, Austria, 17/09/19.

Pulkkinen, A, Huhtala, P, Leino, S-P, Anttila, JP & Vainio, VV 2016, Characterising the industrial context of engineering change management. in Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things: 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, Qatar, October 19-21, 2015, Revised Selected Papers. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 467, Springer New York LLC, pp. 618-627, INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33111-9_56

Väätäjä, H 2015, Characterizing the Context of Use in Mobile Work. in Human Work Interaction Design. Work Analysis and Interaction Design Methods for Pervasive and Smart Workplaces: 4th IFIP 13.6 Working Conference, HWID 2015, London, UK, June 25-26, 2015, Revised Selected Papers. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 468, Springer Verlag, pp. 97-113, Working conference on human work interaction design, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27048-7_7

Tamminen, P & Viheriäkoski, T 2016, Charged cable-system ESD event. in 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE, Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592559

Viheriäkoski, T, Kärjä, E, Hillberg, J & Tamminen, P 2016, Charge relaxation of slowly dissipative polymers. in 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE, pp. 1-9, Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592533

Rizwan, M, Rahmat-Samii, Y & Ukkonen, L 2015, Circularly Polarized Textile Antenna For 2.45 GHz. in Circularly Polarized Textile Antenna For 2.45 GHz. IEEE, pp. 51-52, IEEE International Microwave Workshop Series on RF and Wireless Technologies for Biomedical and Healthcare Applications, 1/01/14. https://doi.org/10.1109/IMWS-BIO.2015.7303755

He, H, Chen, X, Ukkonen, L & Virkki, J 2019, Clothing-Integrated Passive RFID Strain Sensor Platform for Body Movement-Based Controlling. in 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, pp. 236-239, IEEE International Conference on RFID Technology and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892118

Knyazev, S, Tarakanov, S, Kuznetsov, V, Porozov, Y, Koucheryavy, Y & Stepanov, E 2015, Coarse-grained model of protein interaction for bio-inspired nano-communication. in 2014 6th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). pp. 260-262, International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2014.7002112

Jussila, J, Kukkamäki, J & Helander, N 2019, Co-creating digital services for citizens: Activity theory analysis. in J Bernardino, A Salgado & J Filipe (eds), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, vol. 3, SCITEPRESS, pp. 285-290, International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vienna, Austria, 17/09/19. https://doi.org/10.5220/0008349002850290

Murayama, M, Oguro, D, Kikuchi, H, Huttunen, H, Ho, YS & Shin, J 2017, Color-distribution similarity by information theoretic divergence for color images. in 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2016. IEEE, Asia-pacific signal and information processing association annual summit and conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/APSIPA.2016.7820681

Ritola, T & Coatanea, E 2014, Combining Product Innovation With Service Innovation to Increase Value Created With a System. in Proceedings of the ASME international mechanical engineering congress and exposition, 2013, vol 12. AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS, ASME INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS AND EXPOSITION, 1/01/00.

Koivisto, K, Forsman, J, Ronkainen, M, Lahtinen, P, Kolisoja, P & Kuula, P 2016, Commercialising reclaimed materials in earthworks – guidelines for productization and the process of appending these materials in the Finnish national code of practice. in Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting Reykjavik Iceland: Challenges in Nordic Geotechnic 25th - 28th of May. Icelandic Geotechnical Society, Reykjavik, NORDIC GEOTECHNICAL MEETING, 1/01/00.

Solomitckii, D, Semkin, V, Naderpour, R, Ometov, A & Andreev, S 2017, Comparative evaluation of radio propagation properties at 15 GHz and 60 GHz frequencies. in 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 91-95, International Conference on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255207

López Baeza, J, Cerrone, D & Männigo, K 2017, Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. in Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. WIT Transactions on Ecology and The Environment, vol. 226, WIT Press, pp. 369-378, Sustainable Development and Planning, 1/01/00. https://doi.org/10.2495/SDP170321

Kallonen, A, Nieminen, H, Das, S & Sallinen, R 2018, Comparison of food frequency questionnaire data and shopping records for the assessment of food intake. in Proceedings of Seventh International Conference on Well-Being in the Information Society: Fighting Inequalities (WIS 2018). TUCS Lecture Notes, vol. 28, pp. 25-30, International Conference on Well-Being in the Information Society, 27/09/18.

Schnabel, J & Valkealahti, S 2015, Compensation of PV generator output power fluctuations with energy storage systems. in 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (31st EU PVSEC), 14– 18 September, 2015, Hamburg, Germany. pp. 2177-2181, European Photovoltaic Solar Energy Conference, 1/01/14. https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20152015-5BV.2.6

Salminen, V, Kantola, JI & Vanharanta, H 2015, Competence portfolio assessment of research and development center for regional development. in 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 . Procedia Manufacturing, vol. 3, Elsevier, pp. 701-708, International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 1/01/00. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.310

Pyrhönen, V-P & Koivisto, H 2015, Composite Nonlinear Feedback Control of a Chemical Reactor. in Proceedings of AutomaatioXXI, The Industrial Revolution of Internet – From Intelligent Devices to Networked Intelligence. SAS julkaisusarja, vol. 44, Suomen Automaatioseura ry, Helsinki, Finland, Automaatioseminaari, Finland, 1/01/80.

Minaev, G, Visa, A & Piche, R 2017, Comprehensive survey of similarity measures for ranked based location fingerprinting algorithm. in Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2017 International Conference on. IEEE, International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IPIN.2017.8115922

Katkovnik, V, Shevkunov, I, Petrov, NV & Egiazarian, K 2017, Computational wavelength resolution for in-line lensless holography: Phase-coded diffraction patterns and wavefront group-sparsity. in Digital Optical Technologies 2017., 1033509, Proceedings of SPIE, vol. 10335, SPIE, Digital optical technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2269327

Pyrhönen, V-P, Seppälä, J & Salmenperä, M 2016, Computer-supported collaborative learning: Praxes in new cell-oriented configurable PC-classroom. in SEFI conference 2016: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Davidson, P & Merkulova, I 2016, Computer vision aided navigation systems. in 23rd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, ICINS 2016 - Proceedings. State Research Center of the Russian Federation, pp. 560-562, SAINT PETERSBURG INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED NAVIGATION SYSTEMS, 1/01/00.

Halvari, S, Suominen, A, Jussila, J, Jonsson, V & Bäckman, J 2019, Conceptualization of hackathon for innovation management. in I Bitran, S Conn, C Gernreich, M Heber, KRE Huizingh, O Kokshagina, M Torkkeli & M Tynnhammer (eds), The proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci The International Society for Professional Innovation Management: 16-19 June 2019 - Florence, Italy. vol. 93, The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM), Florence Italy, ISPIM The International Society for Professional Innovation Management, 1/01/10.

Keinänen, M, Uotila, U, Sorri, J, Teriö, O & Kähkönen, K 2016, Consensus building in the pre-design phase of building projects. in M Prins, H Wamelink, B Giddings, K Ku & M Feenstra (eds), WBC16 Proceedings of the CIB World Building Congress 2016 Volume II : Environmental Opportunties and challenges, Constructing commitment and acknowledging human experiences. vol. Volume II , Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics., Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, pp. 561-572, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Ortombina, L, Liegmann, E, Karamanakos, P, Tinazzi, F, Zigliotto, M & Kennel, R 2018, Constrained Long-Horizon Direct Model Predictive Control for Synchronous Reluctance Motor Drives. in 2018 IEEE 19th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, COMPEL 2018., 8460173, IEEE, IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, Padova, Italy, 25/06/18. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2018.8460173

Vaittinen, E & Nenonen, S 2015, Consumer acceptance in new service innovation: Enhancing consumer durables with new product-related services. in Proceedings of the 22nd Innovation Product Development Management Conference (IPDMC) . International Product Development Management Conference, International Product Development Management Conference, 1/01/00.

Perttola, H, Ronni, H & Heinisuo, M 2014, Contact analysis included in a 3D FEA of tube splices. in Eurosteel 2014 7th European conference on steel and composite structures. European Conference on Steel and Composite Structures, 1/01/00.

Rautiainen, A, Lummi, K, Järventausta, P, Tikka, V & Lana, A 2016, Control of Electric Vehicle Charging in Domestic Real Estates as Part of Demand Response Functionality. in Cired Workshop 2016., 0240, International conference on electricity distribution workshop, 1/01/00.

Cakir, E & Virtanen, T 2017, Convolutional Recurrent Neural Networks for Rare Sound Event Detection. in Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017). Tampere University of Technology. Laboratory of Signal Processing, pp. 27-31, Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events Workshop, 1/01/00.

Helander, N, Vesalainen, J & Juha, P 2015, Coopetition and company performance. in IMP 2015 Conference.

Brechet, N, Ginestet, G, Moradi, E, Ukkonen, L, Torres, J, Björninen, T & Virkki, J 2017, Cost- and time-effective sewing patterns for embroidered passive UHF RFID tags. in Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology. IEEE, pp. 30-33, INTERNATIONAL WORKSHOP ON ANTENNA TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915289

Jarusriboonchai, P, Olsson, T, Prabhu, V & Väänänen-Vainio-Mattila, K 2015, CueSense: a Wearable Proximity-Aware Display Enhancing Encounters. in CHI EA '15 Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems . ACM, Extended abstracts on human factors in computing systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1145/2702613.2732833

Jaakkola, H & Thalheim, B 2015, Culture-Aware Web Information System Development. in T Welzer, M Hölbl, Y Kiyoki, B Thalheim & H Jaakkola (eds), 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases EJC 2015 June 9-12, 2015, Maribor, Slovenia. University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Maribor, pp. 121-138, International conference on information modelling and knowledge bases, 1/01/00.

Jaakkola, H & Thalheim, B 2017, Culture-Aware Web Information Systems in Dependence of Context. in V Sornlertlamvanich, P Chawakitchareon, A Hansuebsai, C Koopipat, Y Kiyoki, H Jaakkola, B Thalheim & N Yoshida (eds), The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand, pp. 309-331, International conference on information modelling and knowledge bases, 1/01/00.

Stormi, K, Laine, T & Suomala, P 2016, Customer lifetime value in manufacturing services. in Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference 2016: Lisbon, Portugal, June 15-17, 2016. European Institute for Advanced Studies in Management EIASM, Belgium, MANUFACTURING ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE, 1/01/00.

Helander, N, Sillanpää, V, Vuori, V & Uusitalo, O 2017, Customer Perceived Value - A Key in Marketing of Integrated Solutions. in A Kavoura, D Sakas & P Tomaras (eds), The 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing., At Athens, Greece, Volume: 5: September 23-26, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 37-42, International conference on strategic innovative marketing, 8/12/16. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_6

Vanharanta, H, Kantola, J & Seikola, S 2015, Customers’ conscious experience in a coffee shop. in 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 . Procedia Manufacturing, vol. 3, Elsevier, pp. 618-625, International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 1/01/00. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.283

Ala-Maakala, M & Liimatainen, H 2016, Customer value management framework for supply chains. in K Pawar (ed.), The proceedings of 21st international symposium on logistics (ISL 2016): Sustainable transport and supply chain innovation, Kaohsiung, Taiwan 3-6 July 2016. pp. 447-456, International symposium on logistics, 1/01/14.

Devos, M, Ometov, A, Mäkitalo, N, Aaltonen, T, Andreev, S & Koucheryavy, Y 2016, D2D communications for mobile devices: Technology overview and prototype implementation. in 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 124-129, International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765344

Väyrynen, T, Peltokangas, S, Anttila, E & Vilkko, M 2015, Data-Driven Approach for Analysis of Performance Indices in Mobile Work Machines. in T Klemas & S Chan (eds), DATA ANALYTICS 2015, The Fourth International Conference on Data Analytics. pp. 81-86, International Conference on Data Analytics, 1/01/00.

Valenti, M, Diment, A, Parascandolo, G, Squartini, S & Virtanen, T 2016, DCASE 2016 Acoustic Scene Classification Using Convolutional Neural Networks. in Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016). Tampere University of Technology. Department of Signal Processing, Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events Workshop, 1/01/00.

Martinsuo, M & Arvio, I 2015, Decision making on sustainability in product development projects. in 15th Annual Conference of EURAM European Academy of Management: EURAM 2015. European Academy of Management, EURAM, Warsaw, European academy of management annual conference, 1/01/00.

Huuhka, S 2016, Demolished buildings: Empirical evidence on types, ages and construction materials. in P Hajek, J Tywoniak, A Lupisek & K Sojkova (eds), CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future, June 22-24, 2016, Prague. Czech Technical University in Prague, Prague, pp. 1105-1112, CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING CONFERENCE, 1/01/00.

Huuhka, S 2016, Demolition Rates of Buildings with Different Functions and Construction Materials. in J Zelezna, P Hajek, J Tywoniak, A Lupisek & K Sojkova (eds), YRSB16 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future June 21, 2016, Prague. Czech Technical University in Prague, Prague, pp. 301-307, Forum of Young Researchers in Sustainable Building, 22/07/16.

Mäki, A-J, Kontunen, A, Ryynänen, T, Verho, J, Kreutzer, J, Lekkala, J & Kallio, P 2016, Design and simulation of a thermal flow sensor for gravity-driven microfluidic applications. in IEEE 11th Annual International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS). IEEE, pp. 125-129, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANO/MICRO ENGINEERED AND MOLECULAR SYSTEMS, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/NEMS.2016.7758214

Joutsenlahti, J, Ali-Löytty, S & Pohjolainen, S 2016, Developing Learning and Teaching in Engineering Mathematics with and without Technology. in SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Sislian, R, Da Silva, FV, Gedraite, R, Jokinen, H & An, DKR 2015, Development of a Low-Cost Fuzzy Gain Schedule Neutralization Control System. in WCECS 2015 - World Congress on Engineering and Computer Science 2015. vol. II, Lecture Notes in Engineering and Computer Science, vol. 2220, Newswood Limited, pp. 575-578, WORLD CONGRESS ON ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, 1/01/00.

Fang, CY, Vallini, F, Amili, AE, Tukiainen, A, Lyytikäinen, J, Guina, M & Fainman, Y 2018, Development of efficient electrically pumped nanolasers based on InAlGaAs tunnel junction. in CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SW4Q.4

Salmisto, A, Keinänen, M & Kähkönen, K 2016, Development of students’ multidisciplinary collaboration skills by simulation of the design process. in Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities.. vol. 1, pp. 348-360, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Hokka, M, Mirow, N, Nagel, H, Vogt, S & Kuokkala, V-T 2016, DIC measurements of the human heart during cardiopulmonary bypass surgery. in Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. vol. 6, Springer New York LLC, pp. 51-59, Society for experimental mechanics annual conference & exposition on experimental and applied mechanics, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-21455-9_6

Uusitalo, T, Virtanen, H, Viheriälä, J, Salmi, J, Aho, AT & Dumitrescu, M 2016, Difference frequency modulation of multi-section dual-mode lasers with nanoscale surface gratings. in AA Belyanin & PM Smowton (eds), SPIE Proceedings: Novel In-Plane Semiconductor Lasers XV. vol. 9767, 97670S , Proceedings of SPIE, SPIE, SPIE Photonics West, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2213888

Kärkkäinen, H & Silventoinen, A 2016, Different approaches of the PLM maturity concept and their use domains –analysis of the state of the art. in Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things: 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, Qatar, October 19-21, 2015, Revised Selected Papers. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 467, Springer New York LLC, pp. 89-102, INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33111-9_9

Pannian, JC, Alberucci, A, Boardman, A & Assanto, G 2016, Diffraction compensation of finite beams in hyperbolic metamaterials. in Laser science 2016., JW4A.10, Optical Society of America (OSA), Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00.

Soltani, A, Curtze, S, Lahti, J, Järvelä, K, Laurikka, J, Hokka, M & Kuokkala, VT 2018, Digital image correlation study of the deformation and functioning of the human heart during open-heart surgery. in Mechanics of Biological Systems, Materials and other topics in Experimental and Applied Mechanics - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. vol. 4, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer New York LLC, pp. 19-27, Annual Conference and Exposition on Experimental and Applied Mechanics, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63552-1_4

Karimi, N, Kunwar, P & Toivonen, J 2015, Direct Laser Writing of Fluorescent Silver Nanoclusters in Polyvinyl Alcohol Films. in Frontiers in Optics 2015: Proceedings., FTu5E.4, OSA annual meeting, Frontiers in Optics, San Jose, United States, 18/11/15. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FTu5E.4

Narhi, M, Wetzel, B, Billet, C, Merolla, J-M, Toenger, S, Sylvestre, T, Morandotti, R, Dias, F, Genty, G & Dudley, JM 2016, Direct Measurement of Temporal Rogue Waves Generated by Spontaneous Modulation Instability. in Frontiers in Optics 2016., FTu3I.4 , Optical Society of America, Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00.

Vuori, V, Bor, S, Polsa, P, Käpylä, J & Helander, N 2019, Discovering collaborative and inclusive solutions to co-create multidimensional value in cross-sector collaboration. in Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management: 17-19 September, 2019, Vienna, Austria. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, vol. 3, SCITEPRESS, pp. 364-369, International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, 1/01/00.

Ritala, P & Aarikka-Stenroos, L 2016, Disruptive innovation in ecosystems: Path-creation and institutional barriers. in XXVI ISPIM Conference: Porto, Portugal (2016) Blending Tomorrow’s Innovation Vintage.: The International Society for Professional Innovation Management, Jun. 2016. International Society for Professional Innovation Management ISPIM, Manchester, pp. 1-16, International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Kriesi, C, Steinert, M, Aalto-Setälä, L, Anvik, A, Balters, S, Baracchi, A, Jensen, BM, Bjorkli, LE, Buzzaccaro, N, Cortesi, D, D'Onghia, F, Dosi, C, Franchini, G, Fuchs, M, Gerstenberg, A, Hansen, E, Hiekkanen, KM, Hyde, D, Ituarte, I, Kalasniemi, J, Kurikka, J, Lanza, I, Laurila, A, Lee, TH, Lonvik, S, Mansikka-Aho, A, Nordberg, M, Oinonen, P, Pedrelli, L, Pekuri, A, Rane, E, Reime, T, Repokari, L, Ronningen, M, Rowlands, S, Sjoman, H, Slattsveen, K, Strachan, A, Stromstad, K, Suren, S, Tapio, P, Utriainen, T, Vignoli, M, Vijaykumar, S, Welo, T & Wulvik, A 2015, Distributed Experiments in Design Sciences, a Next Step in Design Observation Studies? in C Weber, S Husung, M Cantamessa, G Cascini, D Marjanovic & S Venkataraman (eds), DS 80-2 Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED 15) Vol 2: Design Theory and Research Methodology Design Processes. International Conference on Engineering Design, DESIGN SOC, International Conference on Engineering Design, 1/01/00.

Aarikka-Stenroos, L & Talvitie, M 2015, Distributors As Market Orientation Agents in Innovation Development and Commercialization. in The Proceedings of the XXVI ISPIM Conference 2015 Budapest, Hungary . International Society for Professional Innovation Management ISPIM, Denmark, International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Jussila, J, Aramo-Immonen, H, Rouvari, O, Porkka, P & Ammirato, S 2016, Does Strategic and Innovative Fit Indicate Smart Social Media use in a Company? in Proceedings of the 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity, Dresden -Germany 15-17 June 2016., 249, Dresden, pp. 1973-1983, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Isotalo, TJ & Niemi, T 2016, Dots-on-the-fly electron beam lithography. in C Bencher (ed.), SPIE Proceedings: Alternative Lithographic Technologies VIII. vol. 9777, 97771E, Proceedings of SPIE, SPIE, Alternative Lithographic Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2219136

Kahle, H, Phung, H-M, Penttinen, J-P, Rajala, P, Tukiainen, A, Ranta, S & Guina, M 2019, Double-side pumped membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with increased efficiency emitting > 3 W in the 780 nm region. in 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, Conference on Lasers and Electro-Optics, San Jose, United States, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749958

Bolla, P & Lohan, E-S 2018, Dual-frequency signal processing architecture for robust and precise positioning applications. in 2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium, PLANS 2018. IEEE, pp. 72-80, IEEE/ION POSITION LOCATION AND NAVIGATION SYMPOSIUM, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PLANS.2018.8373367

Le, D, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Dual-ID headgear UHF RFID tag with broadside and end-fire patterns based on quasi-Yagi antenna. in Proceedings of IEEE Asia-Pacific Microwave Conference. IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, Singapore, Singapore, 10/12/19.

Paloniitty, M 2016, Durability study on high speed water hydraulic miniature on/off-valve. in DFP16, Proceedings of the eighth workshop on digital fluid power, May 24-25, 2016, Tampere, Finland. Tampere, pp. 201-211, Workshop on Digital Fluid Power, 1/01/00.

Jokipii, J & Suntio, T 2015, Dynamic characteristics of three-phase Z-source-based photovoltaic inverter with asymmetric impedance network. in 9th International Confernce on Power Electronics ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia). IEEE, pp. 1976-1983, IEEE International Conference on Power Electronics - ECCE Asia, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICPE.2015.7168049

Stoykova, E, Nazarova, D, Berberova, N, Gotchev, A, Ivanov, B & Mateev, G 2017, Dynamic laser speckle metrology with binarization of speckle patterns. in 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications., 102260R, Proceedings of SPIE, vol. 10226, SPIE, International Conference and School on Quantum Electronics, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2262330

Tiitola, V, Korhonen, T, Laine, T & Lyly-Yrjänäinen, J 2019, Dynamics of value in technology inspired value co-creation: Case in homecare value network. in 14th IFKAD 2019 Proceedings: 5-7 June 2019, Matera, Italy. PROCEEDINGS IFKAD, IKAM Centro Studi & Ricerche, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Mela, K & Heinisuo, M 2014, Economical utilization of high strength steel: Welded slim floor box beams. in Eurosteel 2014 7th European conference on steel and composite structures. European Conference on Steel and Composite Structures, 1/01/00.

Partanen, T, Niemelä, P, Mannila, L & Poranen, T 2017, Educating Computer Science Educators Online - A Racket MOOC for Elementary Math Teachers of Finland. in Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, pp. 47-58, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED EDUCATION, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006257800470058

Niemelä, P, Di Flora, C, Helevirta, M & Isomöttönen, V 2016, Educating future coders with a holistic ICT curriculum and new learning solutions. in 7th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, IMCIC 2016 and 7th International Conference on Society and Information Technologies, ICSIT 2016. vol. 2, IIIS, pp. 132-136, International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, 1/01/00.

Kuula, P, Leppänen, M, Kolisoja, P, Korkiala-Tanttu, L, Sorvari, J & Gustavsson, H 2018, Education on the utilization of secondary materials in earthworks. in P Lahtinen & V Raasakka (eds), Proceedings of the 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials: No Gradle no Grave Circular Economy into practice. RIL - Finnish Association of Civil Engineers, pp. 177-187, International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials, United Kingdom, 1/01/00.

Aapro, A, Messo, T & Suntio, T 2015, Effect of active damping on the output impedance of PV inverter. in IEEE 16th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL). IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2015.7236463

Suokas, E 2017, Effect of air gap on the adhesion of PET layer on cardboard substrate in extrusion coating. in 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press, pp. 529-544, TAPPI European PLACE Conference, 1/01/00.

Viinamäki, J, Jokipii, J & Suntio, T 2015, Effect of Inductor Saturation on the Harmonic Currents of Grid-Connected Three-Phase VSI in PV Application. in 2015 9th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia), 1-5 June 2015, Seoul. IEEE, pp. 1209-1216, IEEE International Conference on Power Electronics - ECCE Asia, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICPE.2015.7167934

Vazquez Fernandez, N, Isakov, M, Hokka, M & Kuokkala, VT 2018, Effects of adiabatic heating estimated from tensile tests with continuous heating. in Dynamic Behavior of Materials - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. vol. 1, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer New York LLC, pp. 1-7, Annual Conference and Exposition on Experimental and Applied Mechanics, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62956-8_1

Mardoukhi, A, Hokka, M & Kuokkala, V-T 2015, Effects of surface cracks and strain rate on the tensile behavior of Balmoral Red granite. in 11th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials Under Dynamic Loading., 02007, EDP Sciences, International conference on the mechanical and physical behaviour of materials under dynamic loading, 1/01/00.

Koskinen, JA 2015, E-learning of ethics, awareness, hacking and research by information security majors. in Proceedings of SEFI Annual Conferences. European Society for Engineering Education SEFI, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Ma, S, Sydänheimo, L, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Electrically small UHF RFID tag antenna based on an inductively coupled resonant LC tank. in Proceedings of IEEE Asia-Pacific Microwave Conference. IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, Singapore, Singapore, 10/12/19.

Lummi, K, Rautiainen, A, Järventausta, P, Heine, P, Lehtinen, J & Hyvärinen, M 2016, Electricity Distribution Network Tariffs - Present Practices, Future Challenges and Development Possibilities. in CIRED Workshop 2016. International conference on electricity distribution workshop, 1/01/00.

Laine, K, Sipilä, E, Anderson, M & Sydänheimo, L 2016, Electronic Exam in Electronics Studies. in SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation. Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Viheriäkoski, T, Kärjä, E, Gärtner, R & Tamminen, P 2017, Electrostatic discharge characteristics of conductive polymers. in Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017. ESD Association, Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium, 1/01/00.

Viheriäkoski, T, Kokkonen, M, Tamminen, P, Karja, E, Hillberg, J & Smallwood, J 2014, Electrostatic Threats in Hospital Environment. in 2014 36TH Electrical overstress/electrostatic discharge symposium (EOS/ESD). Electrical Overstress Electrostatic Discharge Symposium, IEEE COMPUTER SOC, Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium, 1/01/00.

Niemelä, P & Valmari, A 2018, Elementary math to close the digital skills gap. in CSEDU 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education. vol. 2, SCITEPRESS, pp. 154-165, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED EDUCATION, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006800201540165

Virkki, J, Chen, X, Björninen, T & Ukkonen, L 2017, Embroidered antennas and antenna-electronics interfaces for wearable RFID tags. in IMWS-AMP 2017 International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes. IEEE, IEEE International Microwave Workshop Series on RF and Wireless Technologies for Biomedical and Healthcare Applications, 1/01/14. https://doi.org/10.1109/IMWS-AMP.2017.8247437

Andersson, T, Boedeker, M & Vuori, V 2017, Emotion-Gauge: Analyzing affective experiences in B2B customer journeys. in A Kavoura, D Sakas & P Tomaras (eds), Strategic Innovative Marketing : 5th IC-SIM, Athens, Greece, September 23-26, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 31-36, International conference on strategic innovative marketing, 8/12/16.

Juuti, T, Pakkanen, J & Lehtonen, T 2019, Empirical study of good, bad and ugly modular engineering solutions in machinery manufacturing industry. in Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design: The 22nd International Conference on Engineering Design, ICED19, Delft, The Netherlands, 5-8 August 2019. Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design , Cambridge University Press, pp. 2981-2990, International Conference on Engineering Design, 1/01/00. https://doi.org/10.1017/dsi.2019.305

Viita, J & Junnonen, J-M 2016, Empowerment in construction: a qualitative analysis of subcontractors' quality assurance. in Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume II - Environmental Opportunies and Challenges. Constructing Commitment and Acknowledging Human Experiences. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, pp. 436-448, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Helander, N, Okkonen, J, Vuori, V, Paavilainen, N & Kujala, J 2016, Enablers and Restraints of Knowledge Work – Does profession make a difference? in Towards a new architecture of knowledge : Big Data, culture and creativity: IFKAD 2016-11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Dresden 15-17.6.2016, Germany. pp. 40-52, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Silverajan, B & Vistiaho, P 2019, Enabling cybersecurity incident reporting and coordinated handling for maritime sector. in 2019 14th Asia Joint Conference on Information Security, AsiaJCIS 2019. IEEE, pp. 88-95, Asia Joint Conference on Information Security, Kobe, Japan, 1/08/19. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2019.000-1

Ikkala, K, Lanz, M, Kiviö, J & Coatanéa, E 2015, Energy efficiency evaluation method for machine tools. in Flexible Automation and Intelligent Manufacturing 2015. The Choir Press, pp. 58-65, International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, 1/01/00.

Laine, T, Suomala, P & Saukkonen, N 2015, Engaging facts and feelings in management accounting practices. in IFKAD 2015 : 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Bari, Italy, June 10th-12th. International forum on knowledge asset dynamics, Institute of Knowledge Asset Management & Arts for Business Institute, Italy, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Pyrhönen, V-P 2016, Enhancing old laboratory experiment using flipped learning: Towards self-regulating collaborative groups in blended learning environment. in SEFI conference 2016: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Vaittinen, E, Martinsuo, M & Nenonen, S 2016, Enhancing the acceptance of advanced services among users of complex systems. in T Baines, D Harrison & J Zolkiewski (eds), Servitization: Shift, Transform, Grow: Proceedings of the Spring Servitization Conference, 16-17 May 2016 (SSC2016). pp. 162-170, SPRING SERVITIZATION CONFERENCE, 1/01/00.

Tamminen, P, Viheriäkoski, T, Ukkonen, L & Sydänheimo, L 2015, ESD and Disturbance Cases in Electrostatic Protected Areas. in Electrical Overstress / Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2015. vol. 2015, 5B.2, IEEE COMPUTER SOC, USA, Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2015.7314792

Tamminen, P, Sydänheimo, L & Ukkonen, L 2014, ESD Sensitivity of 01005 Chip Resistors and Capacitors. in 2014 36TH Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). Electrical Overstress Electrostatic Discharge Symposium, IEEE COMPUTER SOC, Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium, 1/01/00.

Einolander, J 2015, Evaluating organizational commitment in support of organizational leadership. in 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015. Procedia Manufacturing, vol. 3, Elsevier, pp. 668–673, International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 1/01/00. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.300

Raunio, J-P, Makela, I, Mäntylä, M & Ritala, R 2018, Evaluating the contrast of planar periodic patterns on paper. in Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press, pp. 294-302, TAPPI Paper Conference and Trade Show, Charlotte, United States, 15/04/18.

Mendes, MR, Subramaniyam, NP & Wendel-Mitoraj, K 2015, Evaluating the electrode measurement sensitivity of subdermal electroencephalography electrodes. in International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering, NER. vol. 2015-July, IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS, pp. 1092-1095, International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/NER.2015.7146818

Kart, U, Kämäräinen, JK, Fan, L & Gabbouj, M 2018, Evaluation of visual object trackers on equirectangular panorama. in VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . vol. 5, SCITEPRESS, pp. 25-32, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006526200250032

Holopainen, S 2016, Evolution equations based approach for modeling of fatigue in amorphous glassy polymers. On the investigation of fatigue damage development in polycarbonate. in M Papadrakakis, V Papadopoulos, G Stefanou & V Plevris (eds), Proc. of VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering , ECCOMAS Congress 2016. : M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, V. Plevris (eds.) . Crete Island, Greece, 5 – 10 June 2016. pp. 6675-6687, EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING, 1/01/00. https://doi.org/10.7712/100016.2289.11047

Mäkitalo-Keinonen, T & Aarikka-Stenroos, L 2015, Examining Innovation Barriers along Innovation Process in Multi-Industry Hygiene-Technology Network. in The Proceedings of the XXVI ISPIM Conference 2015 Budapest, Hungary . International Society for Professional Innovation Management ISPIM, Denmark, International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Kelo, T & Eronen, J 2017, Experiences from development of security audit criteria. in Proceedings of the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2017. TAPPI Press; Curran Associates, Inc, pp. 208-215, European Conference on Information Warfare and Security, 1/01/00.

Malaska, M, Cashell, K, Alanen, M, Mela, K & Afshan, S 2019, Experimental behaviour of stainless steel cellular beam in fire. in D Jesse (ed.), Special Issue: Proceedings of Nordic Steel 2019: Wiley Online Library. vol. 3, 18.02, ce/papers, Wilhelm Ernst und Sohn, Berlin, pp. 901-906, Nordic Steel Construction Conference, 18/09/19. https://doi.org/10.1002/cepa.1151

Naumenko, VV, Solodovnik, VF, Totsky, AV, Zelensky, AA & Astola, JT 2015, Experimental study of bispectrum-based encoding in radio communication system. in 2015 International Conference on Antenna Theory and Techniques: Dedicated to 95 Year Jubilee of Prof. Yakov S. Shifrin, ICATT 2015 - Proceedings. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., International Conference on Antenna Theory and Techniques, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICATT.2015.7136853

Malaska, M, Alanen, M, Cabova, K, Liskova, N, Mela, K, Pajunen, S & Wald, F 2019, Experimental study on temperature distribution of sandwich panel joints in fire. in Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. vol. 3, 11.09, CE/papers, Wilhelm Ernst und Sohn, pp. 695-700, Nordic Steel Construction Conference, 1/01/00.

Tosi, D, Lenarduzzi, V, Morasca, S & Taibi, D 2017, Experimenting traditional and modern reliability models in a 3-years european software project. in Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, pp. 304-314, 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017, Genoa, Italy, 14/09/17.

Chaudhary, S, Zhao, Y, Berki, E, Valtanen, J, Li, L, Helenius, M, Mystakidis, S, Nalam, T & Thapa, RB 2015, Exploring Attitudes, Knowledge and Competencies for Security Technology: A Cross-Cultural Survey in Higher Education. in 8th International Conference on ICT, Society and Human Beings 2015. pp. 11-18, Iadis International Conference on ICT, Society and Human Beings, 1/01/00.

Mäkinen, SJ, Dedehayir, O & Ortt, R 2015, Exploring effects of ecosystem clockspeed on product performance. in IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. vol. 2015-January, 7058880, IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS, pp. 1457-1461, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IEEM.2014.7058880

Saari, UA & Mäkinen, SJ 2016, Exploring how brand experience measurement could be used for integrating marketing and R&D. in XXVII ISPIM Innovation Conference 2016: Porto, 19-22 June, 2016. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Hynynen, A 2016, Extending Professional Fields. Architectural Research and Regional Development. in K Kähkönen & M Keinänen (eds), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016.: Volume I - Creating built environments of new opportunities. vol. I, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, pp. 372-383, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Närhi, M, Genty, G, Steinmeyer, G, Sand, J & Orsila, L 2015, Extreme Nonlinear Signal Amplification. in 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference. OSA, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Niu, L, Suominen, O, M. Aref, M, Mattila, J, Ruiz, E & Esque, S 2018, Eye-in-Hand Manipulation for Remote Handling: Experimental Setup. in International Conference on Robotics and Mechantronics : (ICRoM 2017). vol. 320, 012007, IOP conference series : materials science and engineering, IOP Publishing Ltd., INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND MECHATRONICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1088/1757-899X/320/1/012007

Perttula, A 2017, Eye tracking studies focusing on mathematics: a literature review. in INTED2017. The 11th annual International Technology, Education and Development Conference: Valencia, 6th - 8th of March, 2017.., 2166-2173, IATED Academy, INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/inted.2017.0639

Zia, N, Viheriälä, J, Koskinen, R, Koskinen, M, Suomalainen, S & Guina, M 2016, Fabrication and characterization of broadband superluminescent diodes for 2 μm wavelength. in Light-Emitting Diodes: Materials, Devices, and Applications for Solid State Lighting XX., 97680Q, Proceedings of SPIE, vol. 9768, SPIE, Light-Emitting Diodes: Materials, Devices, and Applications for Solid State Lighting, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2209720

Chen, X, He, H, Ukkonen, L, Virkki, J, Xu, J, Wang, T & Cheng, L 2018, Fabrication and Practical Evaluation of Glove-integrated Passive UHF RFID Tags. in 2018 IEEE International Conference on RFID Technology Application (RFID-TA). IEEE, IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552814

Chen, X, He, H, Ukkonen, L, Virkki, J, Lu, Y & Lam, H 2018, Fabrication and reliability evaluation of passive UHF RFID T-shirts. in 2018 IEEE International Workshop on Antenna Technology, iWAT2018 - Proceedings. IEEE, pp. 1-4, International Workshop on Antenna Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IWAT.2018.8379146

Sharifzadeh, S, Tata, J & Tan, B 2019, Farm detection based on deep convolutional neural nets and semi-supervised green texture detection using VIS-NIR satellite image. in S Hammoudi, C Quix & J Bernardino (eds), DATA 2019 - Proceedings of the 8th International Conference on Data Science, Technology and Applications. SCITEPRESS, pp. 100-108, International Conference on Data Science, Technology and Applications, Prague, Czech Republic, 26/07/19. https://doi.org/10.5220/0007954901000108

Siivonen, L, Linjama, M, Huova, M, Försterling, H, Stamm, E & Deubel, T 2015, Fault Tolerance of Digital Hydraulics in High Dynamic Hydraulic System. in The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power. 1 edn, vol. 1, Tampere, Finland, Scandinavian International Conference on Fluid Power, 1/01/00.

Ometov, A, Masek, P, Malina, L, Florea, R, Hosek, J, Andreev, S, Hajny, J, Niutanen, J & Koucheryavy, Y 2016, Feasibility characterization of cryptographic primitives for constrained (wearable) IoT devices. in IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication Workshops, PerCom Workshops 2016. IEEE, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERVASIVE COMPUTING AND COMMUNICATIONS WORKSHOPS, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PERCOMW.2016.7457161

Petrov, V 2015, Feasibility study of the THz band for communications between wearable electronics. in 2015 17th Conference of Open Innovations Association (FRUCT), 20-24 April 2015, Yaroslavl. . Conference of Open Innovations Association (FRUCT), IEEE, pp. 157-162, Conference of the Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/FRUCT.2015.7117987

Tamminen, P, Viheriäkoski, T, Reinvuo, T, Sydänheimo, L & Ukkonen, L 2014, Field Collapse Event ESD Test Method. in 2014 36TH Electrical overstress/electrostatic discharge symposium (EOS/ESD). Electrical Overstress Electrostatic Discharge Symposium, IEEE COMPUTER SOC, Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium, 1/01/00.

Takala, A & Korhonen-Yrjänheikki, K 2016, Finnish Engineering Education for Sustainable Development in 2016 - Call for collaborative learning. in SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Lietzen, J & Kylliäinen, M 2018, Finnish Round Robin Test on Airborne Sound Insulation. in Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life., 282.162, European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, European Acoustic Association EAA, Hersonissos, Crete, Greece, pp. 1677-1682, European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, 27/05/18.

Abdallah, Z, Stefszky, M, Ulvila, V, Silberhorn, C & Vainio, M 2019, Frequency Comb Generation in a Continuous-Wave Pumped Second-Order Nonlinear Waveguide Resonator. in 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, Conference on Lasers and Electro-Optics, San Jose, United States, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750403

Kantola, E, Penttinen, J-P, Leinonen, T, Ranta, S & Guina, M 2018, Frequency-doubled VECSEL employing a Volume Bragg Grating for linewidth narrowing. in CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.17

Kantola, E, Leinonen, T, Rantamäki, A, Guina, M, Sirbu, A & Iakovlev, V 2018, Frequency-doubled wafer-fused 638 nm VECSEL with an output power of 5.6 W. in CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.10

Taibi, D & Systä, K 2019, From monolithic systems to microservices: A decomposition framework based on process mining. in D Ferguson, VM Munoz, M Helfert & C Pahl (eds), CLOSER 2019 - Proceedings of the 9th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS, pp. 153-164, International Conference on Cloud Computing and Services Science, Heraklion, Crete, Greece, 2/05/19. https://doi.org/10.5220/0007755901530164

Kiili, K 2017, From theories to game mechanics: Developing a game for training rational numbers. in Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, pp. 328-334, EUROPEAN CONFERENCE ON GAMES-BASED LEARNING, 1/01/00.

Smith, J, Kuokkala, V-T, Seidt, J & Gilat, A 2016, Full-Field Temperature and Strain Measurement in Dynamic Tension Tests on SS 304. in Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2016 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Conference proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer International Publishing, pp. 37-44, Society for experimental mechanics annual conference & exposition on experimental and applied mechanics, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41132-3_6

Pluduma, L, Freimanis, E, Gross, K, Koivuluoto, H, Algate, K, Haynes, D & Vuoristo, P 2016, Functionalizing Surface Electrical Potential of Hydroxyapatite Coatings. in 11th International Conference Medical Applications of Novel Biomaterials and Nanotechnology. vol. 102, Advances in Science and Technology, vol. 102, pp. 12-17, Medical Applications of Novel Biomaterials and Nanotechnology, 1/01/00.

Backas, J, Ghabcheloo, R & Huhtala, K 2015, Gain Scheduling Full State Feedback with D-Implementation for Velocity Tracking of Hydrostatic Drive Transmission. in Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation, pp. 64-75, Scandinavian International Conference on Fluid Power, 1/01/00.

Perttula, A & Tuomi, P 2017, Gamification at School. in EDULEARN17: The 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. pp. 9334-9340, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.0756

Eriksson, S-L, Orelma, H & Vuojamo, V 2015, Generalized hyperbolic harmonic functions in the plane. in Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014). vol. 1648, 440007, American Institute of Physics Inc., International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, Greece, 1/01/00. https://doi.org/10.1063/1.4912658

Messo, T, Aapro, A & Suntio, T 2015, Generalized multivariable small-signal model of three-phase grid-connected inverter in DQ-domain. in IEEE 16th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL). IEEE, IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2015.7236460

Stankovic, RS, Astola, J & Moraga, C 2018, Gibbs Dyadic Differentiation on Groups - Evolution of the Concept. in Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2017 - 16th International Conference, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science, vol. 10672, Springer Verlag, pp. 229-237, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER AIDED SYSTEMS THEORY, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74727-9_27

Ahmed, S, Musfequr Rehman, SM, Ukkonen, L & Björninen, T 2018, Glove-integrated slotted patch antenna for wearable UHF RFID reader. in 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE, IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552817

Ahmed, S, Mehmood, A, Sydänheimo, L, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Glove-Integrated Textile Antenna with Reduced SAR for Wearable UHF RFID Reader. in 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, pp. 231-235, IEEE International Conference on RFID Technology and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892251

Christophe, F, Wang, M, Coatanea, E, Zeng, Y & Bernard, A 2012, Grammatical and Semantic Disambiguation of Requirements at Elicitation and Representation Stages. in Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering, 2011, vol 9. AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS, pp. 17-31, ASME International Design Engineering Technical Conferences/Computers and Information in Engineering Conference, Finland, 4/09/07.

Ledentsov, NN, Shchukin, VA, Lyytikäinen, J, Okhotnikov, O, Cherkashin, NA, Shernyakov, YM, Payusov, AS, Gordeev, NY, Maximov, MV, Schlichting, S, Nippert, F & Hoffmann, A 2015, Green (In,Ga,Al)P-GaP light-emitting diodes grown on high-index GaAs surfaces. in Proceedings of SPIE: Light-Emitting Diodes: Materials, Devices, and Applications for Solid State Lighting XIX. vol. 9383, 93830E, SPIE, Light-Emitting Diodes: Materials, Devices, and Applications for Solid State Lighting XIX, San Francisco, United States, 10/02/15. https://doi.org/10.1117/12.2083953

Leinonen, T, Penttinen, JP, Korpijärvi, VM, Kantola, E & Guina, M 2015, >8W GaInNAs VECSEL emitting at 615 nm. in Proceedings of SPIE: Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) V. vol. 9349, 934909, SPIE, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers, United Kingdom, 1/01/15. https://doi.org/10.1117/12.2079162

Järvenpää, E & Lanz, M 2015, Guidelines for Designing Human-friendly User Interfaces for Factory Floor Manufacturing Operators. in Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2015, Tokyo, Japan, September 7-9, 2015, Proceedings, Part II. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer International Publishing, pp. 531-538, International Conference on Advances in Production Management Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22759-7_61

Komar, M, Edelev, S & Koucheryavy, Y 2016, Handheld wireless authentication key and secure documents storage for the Internet of Everything. in Proceedings of the 18th Conference of Open Innovations Association FRUCT and Seminar on Information Security and Protection of Information Technolog, FRUCT-ISPIT 2016. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS, pp. 120-130, Conference of the Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/FRUCT-ISPIT.2016.7561517

Kulmala, A & Repo, S 2016, Handling exceptional situations in a distribution network congestion management algorithm. in CIRED Workshop 2016. Helsinki, Finland, International conference on electricity distribution workshop, 1/01/00. https://doi.org/10.1049/cp.2016.0663

Roncero-Sanchez, P & Acha, E 2015, Harmonic and Imbalance Voltage Mitigation in Smart Grids: A DSTATCOM Based Solution. in IEEE EUROCON 2015. IEEE international conference on computer as a tool, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EUROCON.2015.7313751

Zare, A, Sreedhar, KK, Vadakital, VKM, Aminlou, A, Hannuksela, MM & Gabbouj, M 2017, HEVC-compliant viewport-adaptive streaming of stereoscopic panoramic video. in 2016 Picture Coding Symposium, PCS 2016. IEEE, Picture Coding Symposium, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PCS.2016.7906401

Yancheshmeh, FS, Chen, K & Kämäräinen, J-K 2018, Hierarchical deformable part models for heads and tails. in VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . vol. 5, SCITEPRESS, pp. 45-55, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006532700450055

Närhi, M, Tengvall, M, Toivonen, J, Dudley, JM & Genty, G 2016, High Dynamic Range Single-Shot Spectral Measurements of Spontaneous Modulation Instability. in Frontiers in Optics 2016., FF2B.1, Optical Society of America (OSA), Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00.

Mateos, X, Loiko, P, Lamrini, S, Scholle, K, Fuhrberg, P, Suomalainen, S, Härkönen, A, Guina, M, Vatnik, S, Vedin, I, Aguiló, M, Diáz, F, Wang, Y, Griebner, U & Petrov, V 2018, Highly-efficient Ho:KY(WO4)2 thin-disk lasers at 2.06 μm. in Pacific-Rim Laser Damage 2018: Optical Materials for High-Power Lasers., 107130J, Proceedings of SPIE, vol. 10713, SPIE, IEEE, Pacific-Rim Laser Damage, Yokohama, Japan, 24/04/18. https://doi.org/10.1117/12.2316822

Zia, N, Viheriälä, J, Koivusalo, E, Aho, A, Suomalainen, S & Guina, M 2018, High performance GaSb superluminescent diodes for tunable light source at 2 μm and 2.55 μm. in CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.28

Viheriälä, J, Aho, AT, Mäkelä, J, Salmi, J, Virtanen, H, Leinonen, T, Dumitrescu, M & Guina, M 2016, High-power 1550 nm tapered DBR lasers fabricated using soft UV-nanoimprint lithography. in High-Power Diode Laser Technology and Applications XIV., 97330Q, SPIE Conference Proceedings, vol. 9733, SPIE, High-Power Diode Laser Technology and Applications XIV, San Francisco, United States, 15/02/16. https://doi.org/10.1117/12.2207423

Penttinen, J-P, Leinonen, T, Korpijärvi, V-M, Kantola, E & Guina, M 2015, High power GaInNAs VECSEL emitting at 1230/615 nm. in The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. OSA, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Fedotov, A, Noronen, T, Rissanen, J, Gumenyuk, R, Petrov, A, Chamorovskii, Y, Golant, K, Odnoblyudov, M & Filippov, V 2018, High power picosecond MOPA with anisotropic ytterbium-doped tapered double-clad fiber. in S Taccheo, JI Mackenzie & M Ferrari (eds), Proceedings of SPIE : Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications. vol. 10683, Proceedings of SPIE, vol. 10683, SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, Conference on Fiber Lasers and Glass Photonics - Materials through Applications, Strasbourg, France, 22/04/18. https://doi.org/10.1117/12.2307693

Saad-Bin-Alam, M, Reshef, O, Huttunen, MJ, Carlow, G, Sullivan, B, Menard, JM, Dolgaleva, K & Boyd, RW 2019, High-Q resonance train in a plasmonic metasurface. in 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, Conference on Lasers and Electro-Optics, San Jose, United States, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750206

Nikkinen, J, Korpijärvi, V-M, Leino, I, Härkönen, A & Guina, M 2015, High repetition rate 1.34 µm Nd:YVO4 microchip laser Q-switched with GaInNAs SESAM. in The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015., CA_5b_1, OSA, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Brobbey, KJ, Haapanen, J, Gunell, M, Mäkelä, JM, Eerola, E, Saarinen, JJ & Toivakka, M 2018, High-speed manufacturing of antimicrobial paper. in Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press, pp. 564-566, TAPPI Paper Conference and Trade Show, Charlotte, United States, 15/04/18.

Hokka, M, Östman, K, Rämö, J & Kuokkala, VT 2015, High Temperature Tension HSB Device Based on Direct Electrical Heating. in B Song, D Casem & J Kimberley (eds), Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2014 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. vol. 65, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series, Springer, pp. 227-233, Society for experimental mechanics annual conference & exposition on experimental and applied mechanics, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-06995-1_34

Silverajan, B, Vajaranta, M & Kolehmainen, A 2016, Home Network Security: Modelling Power Consumption to Detect and Prevent Attacks on Homenet Routers. in Proceedings of the 11th Asia Joint Conference on Information Security (AsiaJCIS 2016), Fukuoka, Japan, August 4-5, 2016. IEEE, pp. 9-16, Asia Joint Conference on Information Security, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2016.10

Sandström, N, Hytti, V, Nenonen, S & Lonka, K 2016, How is it sustainable? Identifying key indicators for sustainable educational design. in L Gómes Chova, A López Martínez & I Candel Torres (eds), 10th INTED 2016 Conference Proceedings: 7-9 March, 2016, Valencia, Spain. INTED proceedings, pp. 4217-4219, INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/inted.2016.2037

Baldauf, C, Ropo, M, Blum, V & Scheffler, M 2014, How mono-valent cations bend peptide turns and a first-principles database of amino acids and dipeptides. in TE Simos, Z Kalogiratou & T Monovasilis (eds), International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2014 (ICCMSE 2014). vol. 1618, AIP Conference Proceedings, vol. 1618, American Institute of Physics Inc., pp. 119-120, International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, United Kingdom, 1/01/03. https://doi.org/10.1063/1.4897692

Juuti, T, Kopra, MJ, Rättyä, K & Lehtonen, T 2016, How to benefit from learning logs in engineering education? in 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education - Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation, SEFI 2016. European Society for Engineering Education SEFI, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Aarikka-Stenroos, L, Boedeker, S, Köppä, L & Langwaldt, J 2016, How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. in In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Tappura, S, Nenonen, N & Kivistö-Rahnasto, J 2015, How to support managers’ commitment to safety management and leadership in organizations: good practices from the managers’ viewpoint. in WOS 8th international conference - Book of Abstracts . International Conference on Working on Safety, 1/01/00.

Rubel, O, Ponomarenko, N, Lukin, V, Astola, J & Egiazarian, K 2015, HVS-based local analysis of denoising efficiency for DCT-based filters. in 2015 2nd International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2015 - Conference Proceedings. IEEE, pp. 189-192, International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2015.7357309

Tuhtan, JA, Strokina, N, Toming, G, Muhammad, N, Kruusmaa, M & Kämäräinen, J-K 2015, Hydrodynamic Classification of Natural Flows Using an Artificial Lateral Line and Frequency Domain Features. in 36th IAHR World Congress. International Association for Hydro-Environment Engineering and Research World Congress, 1/01/00.

Vasell, T, Vuolle, M, Petrulaitiene, V, Nenonen, S & Jylhä, T 2016, Identifying and measuring customer value - case multi-locational worker. in S Nielsen & PA Jensen (eds), Research papers for EuroFM's 15th research symposium at EFMC2016: 8-9 June 2016 in Milan, Italy. EuroFM, pp. 143-151, EUROPEAN FACILITY MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Peltola, T & Mäkinen, S 2015, Identifying critical technology actors in waste flow management. in PICMET'15 Conference, Management of the Technology Age: August 2-6, 2015, Hilton Portland and Executive Tower, Portland, Oregon, USA. Portland International Center for Management of Engineering and Technology, United States, pp. 2027-2031, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PICMET.2015.7273123

Jääskeläinen, A, Heikkilä, J & Thitz, O 2015, Identifying the potential of performance measurement in supporting strategic purchasing and supply chain management. in 8th conference on performance measurement and management control. Conference on Performance Measurement and Management Control, The European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM, Nice, France, pp. 1-21, Conference on Performance Measurement and Management Control, Belgium, 1/01/00.

Aramo-Immonen, H, Vartio, M & Jussila, J 2017, If you know social media, you see opportunities…. in 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. vol. 12, pp. 575-584, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Ahmed, S, Sydänheimo, L, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Impact of anatomical variability on the wireless power transfer to intra-abdominal implants. in Proceedings of IEEE Asia-Pacific Microwave Conference. IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, Singapore, Singapore, 10/12/19.

Filippov, V, Ustimchik, VE, Chamorovskiy, Y, Golant, K, Vorotynskii, A & Okhotnikov, O 2015, Impact of Axial Profile of the Gain Medium on the Mode Instability in Lasers: Regular Versus Tapered Fibers. in The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015., CJ-10.5, OSA, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Vajaranta, M, Kannisto, J & Harju, J 2016, Implementation Experiences and Design Challenges for Resilient SDN Based Secure WAN Overlays. in 2016 11th Asia Joint Conference on Information Security (AsiaJCIS). IEEE, pp. 17-23, Asia Joint Conference on Information Security, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2016.25

Rekola, J & Suntio, T 2016, Implementing of Activating Learning Strategy for a Course on Electric Drives. in SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Implementing of Activating Learning Strategy for a Course on Electric Drives. European Society for Engineering Education SEFI, pp. 1-8, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Koponen, P, Hanninen, S, Mutanen, A, Koskela, J, Rautiainen, A, Järventausta, P, Niska, H, Kolehmainen, M & Koivisto, H 2018, Improved modelling of electric loads for enabling demand response by applying physical and data-driven models: Project Response. in 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018. IEEE, pp. 1-6, IEEE International Energy Conference, Limassol, Cyprus, 3/06/18. https://doi.org/10.1109/ENERGYCON.2018.8398794

Lahti, J, Lavonen, J, Lahtinen, K, Johansson, P, Seppänen, T & Cameron, DC 2016, Improved properties for packaging materials by nanoscale surface modification and ALD barrier coating. in TAPPI International Conference on Nanotechnology for Renewable Materials 2016. vol. 2, TAPPI Press, pp. 684-706, TAPPI International Conference on Nanotechnology for Renewable Materials, 1/01/00.

Galinina, O, Turlikov, A, Andreev, S & Koucheryavy, Y 2016, Improving reliability of replicated message delivery in cellular machine-type communications. in 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 106-110, International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765341

Haapanen, J, Krohns-Välimäki, H & Verho, P 2016, Improving the Situation Awareness of DSOs in Major Disturbances by Visualizing the State of Mobile Networks. in CIRED Workshop 2016. International conference on electricity distribution workshop, 1/01/00.

Wang, Y, Lan, R, Mateos, X, Li, J, Pan, Y, Suomalainen, S, Härkönen, A, Guina, M, Griebner, U & Petrov, V 2016, In-band-pumped mode-locked Ho:YAG ceramic laser at 2.1 μm. in 2016 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO). IEEE, pp. 1-2, Conference on lasers and electro-optics, 1/01/14.

Amiot, CG, Aalto, A, Toivonen, J & Genty, G 2015, Incoherent Broadband Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy Using a Supercontinuum Source in the Mid-IR. in Laser Science 2015: Proceedings Frontiers in Optics 2015., JTu4A-80, Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.JTu4A.80

Amiot, C, Aalto, A, Genty, G & Toivonen, J 2015, Incoherent Broadband Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy with a Supercontinuum Source. in 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference: Proceedings. Optical Society of America, pp. CH_P_16, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Kopra, M-J, Halonen, N, Järvenpää, E & Lanz, M 2015, Increasing Employee Involvement in Socially Sustainable Manufacturing: Two Methods for Capturing Employees’ Tacit Knowledge to Improve Manufacturing Processes. in Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2015, Tokyo, Japan, September 7-9, 2015, Proceedings, Part II. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer International Publishing, pp. 539-546, IFIP working group 5.7 international workshop on experimental interactive learning in industrial management, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22759-7_62

Pertilä, P & Brutti, A 2016, Increasing the environment-awareness of rake beamforming for directive acoustic sources. in 15th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC). International Workshop on Acoustic Signal Enhancement, 1/01/00.

Nenonen, S, Vaittinen, E & Martinsuo, M 2016, Incremental service innovations in a manufacturing firm’s delivery chain. in 23rd Innovation and Product Development Management Conference (IPDMC): Glasgow, U. K. June 12-14, 2016. Innovation and Product Development Management Conference, INTERNATIONAL PRODUCT DEVELOPMENT MANAGEMENT CONFERENCE, 25/07/16.

Müller, P, Lekkala, J, Ali-Löytty, S & Piche, R 2017, Indoor Localisation using Aroma Fingerprints: A First Sniff. in 2017 14th Workshop on Positioning, Navigation and Communications (WPNC). IEEE, Bremen, Germany, WORKSHOP ON POSITIONING, NAVIGATION AND COMMUNICATION, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/WPNC.2017.8250046

Martinsuo, M & Vaittinen, E 2018, Industrial customers’ organizational readiness for service innovations: Adopting data-based advanced services. in Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference. International Product Development Management Conference, European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM, Innovation and Product Development Management Conference, 10/06/18.

Järvinen, H-M & Mikkonen, T 2016, Industrial impact on topics and types of Master's theses: Empirical study of software engineering theses made in 1990-2016. in H-M Järvinen & R Clark (eds), Proceedings of SEFI 2016 Annual Conference. European Society for Engineering Education SEFI, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Rajala, S & Lekkala, J 2015, Infant respiration and heart rate monitoring with EMFi sensor. in J Holub (ed.), IMEKO XXI World Congress, Proceedings, August 30 - September 4, 2015, Prague, Czech Republic. IMEKO World Congress, 1/01/00.

Turunen, E & Navara, M 2015, Infinitesimals and Pavelka logic. in JM Alonso, H Bustince & M Reformat (eds), PROCEEDINGS OF THE 2015 CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL FUZZY SYSTEMS ASSOCIATION AND THE EUROPEAN SOCIETY FOR FUZZY LOGIC AND TECHNOLOGY. Advances in Intelligent Systems Research, vol. 89, Atlantis Press, PARIS, pp. 1027-1033, Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.145

Parrotta, D, Casula, R, Penttinen, J-P, Leinonen, T, Kemp, A, Guina, M & Hastie, J 2016, InGaAs-QW VECSEL emitting >1.300-nm via intracavity Raman conversion. in Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) VI. Proceedings of SPIE, SPIE Photonics West, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2217593

Katko, TS & Hukka, JJ 2016, Institutional development is the key for sustainable water services in the built environment. in S Nenonen & J-M Junnonen (eds), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding impacts and functioning of different solutions. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Tampere, pp. 419-430, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Asp, O & Laaksonen, A 2017, Instrumentation and monitoring of large-span culvert built under a railway, in Finland. in A Madaj & I Jankowiak (eds), Archives of Institute of Civil Engineering: 3rd European Conference on Buried Flexible Steel Structures, Rydzyna, Poland, 24-25 April 2017. 23 edn, vol. 2017, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Poznan, pp. 53-60, European Conference on Buried Flexible Steel Structures, 11/12/17. https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.23.05

Karioja, P, Alajoki, T, Cherchi, M, Ollila, J, Harjanne, M, Heinilehto, N, Suomalainen, S, Zia, N, Tuorila, H, Viheriälä, J, Guina, M, Buczynski, R, Kasztelanic, R, Salo, T, Virtanen, S, Kluczynski, P, Borgen, L, Ratajczyk, M & Kalinowski, P 2018, Integrated multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. in Next-Generation Spectroscopic Technologies XI., 106570A, SPIE Conference Proceedings, vol. 10657, SPIE, IEEE, Next-Generation Spectroscopic Technologies, Orlando, United States, 16/04/18. https://doi.org/10.1117/12.2305712

Hukka, JJ, Nyanchaga, EN & Katko, TS 2016, Integrated urban water management, the green economy and institutional eco-innovations. in A Saari & P Huovinen (eds), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building up business operations and their logic. Shaping materials and technologies. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Tampere, pp. 260-271, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Aalto, T, Harjanne, M, Offrein, BJ, Caër, C, Neumeyr, C, Malacarne, A, Guina, M, Sheehan, RN, Peters, FH & Melanen, P 2016, Integrating III-V, Si, and polymer waveguides for optical interconnects: RAPIDO. in Optical Interconnects XVI., 97530D, Proceedings of SPIE, vol. 9753, SPIE, Optical Interconnects, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2214786

Väätäjä, H & Ahtinen, A 2016, Integrating mobile orienteering to team forming activity in a software engineering course. in SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Christophe, F, Mokammel, F, Coatanea, E & Bakhouya, M 2013, Integration of evaluation and simulation methods for virtual prototypes. in Proceedings of the 15th International Conference on Engineering and Product Design Education: Design Education - Growing Our Future, EPDE 2013. pp. 623-628, 15th International Conference on Engineering and Product Design Education: Design Education - Growing Our Future, EPDE 2013, Dublin, Ireland, 5/09/13.

Smith, J, Kuokkala, V-T, Seidt, J & Gilat, A 2018, Internal Heat Generation in Tension Tests of AISI 316 Using Full-Field Temperature and Strain Measurements. in Advancement of Optical Methods in Experimental Mechanics, Volume 3. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. vol. 3, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer New York LLC, pp. 97-103, Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63028-1_16

Mäkinen, SJ 2015, Internet-of-things disrupting business ecosystems: A case in home automation. in IEEM 2014: 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS, pp. 1467-1470, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IEEM.2014.7058882

Meriläinen, K, Vuori, V & Helander, N 2017, Inter-organizational knowledge sharing barriers within an sme network: a case study. in Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management: Barcelona, Spain, 7-8 September 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, pp. 690-697, Proceedings of the European Conference on Knowledge Management, 28/09/17.

Ritola, T & Coatanea, E 2013, Interplay between offering, provider and customer in product-service system design. in U Lindemann, S Venkataraman, YS Kim, SW Lee, O DeWeck & YS Hong (eds), Proceedings of the 19th International Conference on Engineering Design (ICED13), Design for Harmonies, Vol.4: Product, Service and Systems Design , Seoul, Korea, 19-22.08.2013. International Conference on Engineering Design, DESIGN SOC, 19th International Conference on Engineering Design (ICED), Finland, 19/08/13.

Tiira, J, Radevici, I, Haggren, T, Hakkarainen, T, Kivisaari, P, Lyytikäinen, J, Aho, A, Tukiainen, A, Guina, M & Oksanen, J 2017, Intracavity double diode structures with GaInP barrier layers for thermophotonic cooling. in Proc. SPIE 10121: Optical and Electronic Cooling of Solids II. vol. 10121, 1012109, Proceedings of SPIE, vol. 10121, SPIE, Optical and Electronic Cooling of Solids, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2250843

Goncalves, NSM, Martins, L, Tran, H, Oliveira, SMD, Neeli-Venkata, R, Fonseca, J & Ribeiro, AS 2016, In vivo single-molecule dynamics of transcription of the viral T7 Phi 10 promoter in Escherichia coli. in The 8th International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies (BIOTECHNO2016). IARIA, pp. 9-15, International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies, 1/01/00.

Rundgren, A, Joutsenlahti, J & Mäkinen, J 2016, Is languaging experienced to improve understanding of structural mechanics? in 44th SEFI 2016 Annual Conference: 12-15 September 2016 in Tampere, Finland. Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Schelkens, P, Alpaslan, Z, Ebrahimi, T, Pereira, F, Pinheiro, A, Tabus, I & Chen, Z 2018, JPEG Pleno: a standard framework for representing and signaling plenoptic modalities. in SPIE Proceedings Volume 10752: Applications of Digital Image Processing XLI. vol. 10752, SPIE Conference Proceedings, SPIE, SPIE Optical Engineering + Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2323404

Schelkens, P, Astola, P, da Silva, EAB, Pagliari, C, Perra, C, Tabus, I & Watanabe, O 2019, JPEG Pleno light field coding technologies. in Applications of Digital Image Processing XLII., 111371G, Proceedings of SPIE, vol. 11137, SPIE, Applications of Digital Image Processing, 12/08/19. https://doi.org/10.1117/12.2532049

Ainasoja, AE, Hietanen, A, Lankinen, J & Kämäräinen, J-K 2018, Keyframe-based video summarization with human in the loop. in VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . vol. 4, SCITEPRESS, pp. 287-296, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006619202870296

Sarjala, S-M 2013, Kids Out! Urban environments and physical activity among children and adolescents. in 2013 Active Living Research (ALR) Annual Conference in San Diego, CA. Active Living Research, United Kingdom, 25/01/16.

Vuori, V & Helander, N 2016, Knowledge barriers in university-industry knowledge networks. in 17th European Conference on Knowledge Management, At Belfast, Northern Ireland, UK.: 1-2 Sep. 2016. Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, pp. 952-959, European conference on knowledge management, 1/01/00.

Mäenpää, S, Suominen, A & Breite, R 2016, Knowledge integration method development for multi-stakeholder innovation. in Proceedings of The XXVII ISPIM Conference 2016 Porto, Portugal - 19-22 June 2016 : Blending Tomorrow’s Innovation Vintage. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Ammirato, S, Michele Felicetti, A, Della Gala, M, Aramo-Immonen, H & Jussila, J 2015, Knowledge Management and Emerging Collaborative Networks in Tourism Business Ecosystems. in M Massaro & A Garlatti (eds), Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2015), University of Udine, Italy, 3-4 September 2015. Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, pp. 19-26, European conference on knowledge management, 1/01/00.

Vuori, V & Helander, N 2019, Knowledge management practices to overcome network-level knowledge barriers: an artificial intelligence powered literature review. in Proceedings of International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019: 5-7 June 2019, Matera, Italy. IFKAD Proceedings eBooks, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Suominen, AH & Mäenpää, S 2017, Knowledge sharing in knowledge collectivity: case digitalization in industrial network. in F Marimon, M Mas-Machuca, J Berbegal-Mirabent & R Bastida (eds), Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Academic Conferences and Publishing International, pp. 956-963, European conference on knowledge management, 1/01/00.

Rissanen, J, Fedotov, A, Noronen, T, Gumenyuk, R, Chamorovskii, Y, Kolosovskii, A, Voloshin, V, Vorobev, I, Odnoblyudov, M & Filippov, V 2019, Large mode area double clad ytterbium tapered fiber with circular birefringency. in AL Carter & L Dong (eds), Proceedings of SPIE : Fiber Lasers XVI: Technology and Systems. Proceedings of SPIE, vol. 10897, SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, SPIE Photonics West 2019, San Francisco, United States, 2/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2508811

Uotila, U, Saari, A & Junnonen, J-M 2018, Laser Scanning Tasks of Building Refurbishment Project. in Proceendings of the 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING IN CIVIL AND BUILDING ENGINEERING, 1/01/00.

Lehtonen, T, Juuti, T, Vanhatalo, M, Kopra, MJ & Rättyä, K 2016, Leadership instead of grading - The new goals of assessment. in 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education - Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation, SEFI 2016. European Society for Engineering Education SEFI, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Tokola, H, Niemi, E & Väistö, V 2016, Lean manufacturing methods in simulation literature: Review and association analysis. in 2015 Winter Simulation Conference (WSC). pp. 2239-2248, WINTER SIMULATION CONFERENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/WSC.2015.7408336

Olsson, T, Väätäjä, H, Ihamäki, H, Jaana, O, Länsisalo, M, Veera, U & Lehto-Lunden, T 2016, Lean Software Design, Lean Education? Lessons from a Collaborative University-Industry Seminar. in SEFI’16 - 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education. European Society for Engineering Education SEFI, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Takala, A 2016, Learning for sustainable water and sanitation services. in B Mazijn (ed.), Proceedings of the 8th International Conference on Engineering Education for Sustainable Development (Bruges, 4-7 September 2016) : Building a circular economy together., D.3.2, Instituut vóór Duu rzame Ontwikkeling vzw, Brugge, pp. 250-258.

Huovinen, P 2015, Leveraging concepts for environmentally sustainable business management in construction - a focused review. in C Egbu (ed.), CIB Proceedings 2015 : Going North for Sustainability: Leveraging Knowledge and Innovation for Sustainable Construction and Development. IBEA Publications Ltd, London, UK, pp. 286-296, International Council for Research and Innovation in Building and Construction Conference, 1/01/00.

Vihola, J & Edelman, H 2016, Life-Cycle Economics of Rentable Prefabricated School Facility Units in Municipal Real Estate Procurement. in Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume V: Advancing Products and Services. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, pp. 76-87, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Martinsuo, M, Vuorinen, L, Killen, C & Laiti, M 2018, Lifecycle-oriented framing of value at the front end of infrastructure projects. in Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, EURAM European Academy of Management Conference, 19/06/18.

Kekonen, A, Bergelin, M, Eriksson, J-E, Vesa, M, Johansson, M & Viik, J 2018, Long-term monitoring of acute wound healing from beneath the primary wound dressings. in 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). IEEE, Biennial Baltic Electronics Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/BEC.2018.8600956

Nguyen-Thanh, D, Le-Tien, T, Bui-Thu, C & Le-Thanh, T 2015, LTE indoor MIMO performances field measurements. in International Conference on Advanced Technologies for Communications. IEEE, pp. 84-89, International Conference on Advanced Technologies for Communications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ATC.2014.7043361

Naumov, V, Samouylov, K, Yarkina, N, Sopin, E, Andreev, S & Samuylov, A 2015, LTE Performance Analysis Using Queuing Systems with Finite Resources and Random Requirements. in 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 100-103, International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2015.7382412

Rosati, P, Fowley, F, Pahl, C, Taibi, D & Lynn, T 2018, Making the cloud work for software producers: Linking architecture, operating cost and revenue. in CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS, pp. 364-375, INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLOUD COMPUTING AND SERVICES SCIENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006679303640375

Tenucci, A & Laine, T 2016, Management accounting and new service development under servitization: literature review and case studies. in Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference 2016: Lisbon, Portugal, June 15-17, 2016. MANUFACTURING ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE, 1/01/00.

Saukkonen, N, Laine, T & Suomala, P 2016, Management accounting in managerial work: engaging facts and feelings in decision making. in Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference 2016: Lisbon, Portugal, June 15-17, 2016. Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference , European Institute for Advanced Studies in Management EIASM, MANUFACTURING ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE, 1/01/00.

Aramo-Immonen, H, Hietaoja, H, Jussila, JJ & Ammirato, S 2015, Managing Cultural Knowledge in Project Execution. in 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2015, Bari, Italy: Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots. vol. 10, IKAM Centro Studi & Ricerche, Bary, pp. 1085-1096, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Vuorinen, L & Martinsuo, M 2017, Managing different types of changes during the lifecycle of a complex delivery project. in The 2017 European Academy of Management (EURAM) Conference: Glasgow, Scotland, 21-24 June, 2017.. EURAM, EURAM conference, 28/08/17.

Laihonen, H, Sillanpää, V & Vuolle, M 2017, Managing intellectual liabilities by service recovery. in G Schiuma, JC Spender & T Garvilova (eds), Proceedings IFKAD 2017, 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Crativity and Co-creation, 7-9 Jun 2017, St. Petersburg, Russia.. Proceedings IFKAD, IKAM - Insitute of Knowledge Asset Management, pp. 1570-1583, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Robal, T, Ojastu, D, Kalja , A & Jaakkola, H 2015, Managing software engineering competences with domain ontology for customer and team profiling and training. in D Kocaoglu (ed.), PICMET '15 : Proceedings, Management of the Technology Age, August 2 - 6, 2015. PICMET, Portland, Oregon, USA, pp. 1369 - 1376, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PICMET.2015.7273171

Machado, M, Verghese, G & Peltola, T 2014, Massive Open Online Research: An approach to deal with wicked problems. in PICMET 14 Conference, Portland International Center for Management of Engineering and Technology: Infrastructure and Service Integration., 6921178, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Portland, pp. 236-242, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 1/01/00.

Valmari, A & Kaarakka, T 2016, MathCheck: a tool for checking math solutions in detail. in SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Lappalainen, K & Valkealahti, S 2016, Mathematical Parametrisation of Irradiance Transitions Caused by Moving Clouds for PV System Analysis. in 32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (32nd EU PVSEC), 20–24 June, 2016, Munich, Germany . pp. 1485-1489, European Photovoltaic Solar Energy Conference, 1/01/14. https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20162016-5AO.8.4

Filanovsky, I & Tchamov, N 2017, Maximally Flat Property and Bandwidth Enhancing by Transfer Function Zeroes IEEE-NewCAS France. in 2017 15th IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS). IEEE, IEEE International New Circuits and Systems Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/NEWCAS.2017.8010113

Almeida, B, Chauhan, V, Kandavalli, V & Ribeiro, A 2019, Mean and variability in RNA polymerase numbers are correlated to the mean but not the variability in size and composition of Escherichia coli cells. in E De Maria, H Gamboa & A Fred (eds), BIOINFORMATICS 2019 - 10th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019. SCITEPRESS, pp. 226-233, 10th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, BIOINFORMATICS 2019 - Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019, Prague, Czech Republic, 22/02/19. https://doi.org/10.5220/0007456102260233

Närhi, M, Genty, G, Amiot, C, Dutta, R, Friberg, AT, Dudley, JM & Turunen, J 2015, Measurement of the Temporal Coherence of Supercontinuum Light. in 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference., EE_3_1, OSA, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Lietzen, J, Miettinen, J, Kylliäinen, M & Pajunen, S 2018, Measurements of impact force excitation on wooden floors. in Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life, Crete, May 27-31, 2018., 272.161, Proceedings : European Conference on Noise Control, European Acoustic Association EAA, Hersonissos, Crete, Greece, pp. 1617-1622, European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, 27/05/18.

Sommarberg, M & Mäkinen, S 2017, Mechanisms of disruptive technological change: Case studies in transformation of traditional industries . in Proceedings in 2017 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 9-13 July 2017. IEEE, pp. 1-10, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/PICMET.2017.8125297

Kahle, H, Penttinen, JP, Phung, HM, Rajala, P, Tukiainen, A, Ranta, S & Guina, M 2019, MECSELs with direct emission in the 760 nm to 810 nm spectral range: A single- and double-side pumping comparison and high-power continuous-wave operation. in U Keller (ed.), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX., 109010D, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 10901, SPIE, IEEE, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers, San Francisco, United States, 5/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2512111

Aramo-Immonen, H, Bessant, J, Heinonen, T, Öberg, C & Trifilova, A 2015, Meeting radical change: SMEs and innovation capabilities and strategic foresight. in The Proceedings of the XXVI ISPIM Conference – Shaping the Frontiers of Innovation Management, Budapest, Hungary on 14-17 June 2015. International Society for Professional Innovation Management ISPIM, International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Kozhemiakina, N, Lukin, V, Ponomarenko, N, Akulynichev, A, Astola, J & Egiazarian, K 2015, Method of data compression for traffic monitoring. in 2015 2nd International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2015 - Conference Proceedings. IEEE, pp. 153-156, International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2015.7357299

Amiot, CG, Ryczkowski, P, Aalto, A, Toivonen, J & Genty, G 2016, Mid-Infrared Sources for Ultra-Broadband Cavity Enhanced Spectroscopy. in Frontiers in Optics 2016., FTh5A.3, OSA, Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00.

Mutanen, A, Niska, H & Järventausta, P 2016, Mining smart meter data - Case Finland. in CIRED Workshop 2016. Institution of Engineering and Technology, International conference on electricity distribution workshop, 1/01/00. https://doi.org/10.1049/cp.2016.0776

Nonsiri, S, Coatanea, E, Bakhouya, M & Mokammel, F 2013, Model-Based Approach for Change Propagation Analysis in Requirements. in 2013 IEEE International Systems Conference (SysCon) . Systems Conference (SysCon), 2013 IEEE International, IEEE, pp. 497-503, IEEE International Systems Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/SysCon.2013.6549928

Geng, J, Li, H, Liu, Y, Liu, Y, Kashef, M, Candell, R & Bhattacharyya, SS 2018, Model-based cosimulation for industrial wireless networks. in WFCS 2018 - 2018 14th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems. IEEE, pp. 1-10, IEEE International Workshop on Factory Communication Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/WFCS.2018.8402343

Kelo, T, Eronen, J & Rousku, K 2018, Model for efficient development of security audit criteria. in Proceedings of the 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2018. Curran Associates, pp. 244-252, European Conference on Cyber Warfare and Security, Oslo, Norway, 28/06/18.

Hagmark, P & Laitinen, J 2014, Modeling of Age-Dependent Failure Tendency from Incomplete Data. in J Lee, J Ni, J Sarangapani & J Mathew (eds), Engineering Asset Management 2011: Proceedings of the Sixth World Congress on Engineering Asset Management. Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer-Verlag London Limited, London, pp. 449-459, World Congress on Engineering Asset Management, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4993-4_40

Begishev, V, Samuylov, A, Moltchanov, D & Samouylov, K 2017, Modeling the process of dynamic resource sharing between LTE and NB-IoT services. in Distributed Computer and Communication Networks - 20th International Conference, DCCN 2017, Proceedings. Communications in Computer and Information Science, vol. 700, Springer Verlag, pp. 1-12, INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRIBUTED COMPUTER AND COMMUNICATIONS NETWORKS, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66836-9_1

Gudkova, I, Markova, E, Masek, P, Andreev, S, Hosek, J, Yarkina, N, Samouylov, K & Koucheryavy, Y 2016, Modeling the utilization of a multi-tenant band in 3GPP LTE system with Licensed Shared Access. in 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 119-123, International Conference on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765343

Moilanen, C, Björkqvist, T, Ovaska, M, Koivisto, J, Miksic, A, Engberg, B, Salminen, L, Saarenrinne, P & Alava, M 2016, Modelling and Simulation of Radial Spruce Compression to Optimize Energy Efficiency in Mechanical Pulping. in 2016 International Mechanical Pulping (IMPC) Conference Proceedings, Monday, September 26 - Wednesday, September 28, Jacksonville, Florida, USA., 1.3, TAPPI, USA, pp. 53-70, INTERNATIONAL MECHANICAL PULPING CONFERENCE, 1/01/00.

Teriö, O, Hämäläinen, J, Uotila, U, Sorri, J & Saari, A 2016, Moisture and building processes in Finland. in K Kähkönen & M Keinänen (eds), Proceedings of the 20th CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vol. 18).. vol. I, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Tampere, pp. 907-917, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Korpijärvi, V-M, Kantola, EL, Leinonen, T & Guina, M 2015, Monolithic GaInNAsSb/GaAs VECSEL emitting at 1550 nm. in SPIE conference proceedings. vol. 9349, 93490D, SPIE, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers, United Kingdom, 1/01/15. https://doi.org/10.1117/12.2077517

Rytöluoto, I, Ritamäki, M, Gitsas, A, Pasanen, S & Lahti, K 2017, Morphology Development, Structure and Dielectric Properties of Biaxially Oriented Polypropylene. in 25th Nordic Insulation Symposium on Materials, Components and Diagnostics. Proceeding of the Nordic Insulation Symposium, no. 25, Nordic Insulation Symposium, 1/01/00.

Momeni, K & Martinsuo, M 2018, Moving toward integrated solutions in project-based firms: Changes in sales practices. in Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, EURAM European Academy of Management Conference, 19/06/18.

Rasilo, P, Aydin, U, Singh, D, Martin, F, Kouhia, R, Belahcen, A & Arkkio, A 2016, Multiaxial magneto-mechanical modelling of electrical machines with hysteresis. in Proceedings of the 8th IET International Conference on Power Electronics, Machines and Drives, PEMD 2016. IET, The Institution of Engineering and Technology, IET INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS, MACHINES AND DRIVES, 1/01/00. https://doi.org/10.1049/cp.2016.0183

Yli-Kaakinen, J, Renfors, M & Tuomivaara, H 2016, Multicarrier modulation for HF communications. in 2016 International Conference on Military Communications and Information Systems (ICMCIS) . IEEE, International Conference on Military Communications and Information Systems, Brussels, Belgium, 23/05/16. https://doi.org/10.1109/ICMCIS.2016.7496542

Ometov, A & Bezzateev, S 2017, Multi-factor authentication: A survey and challenges in V2X applications. in 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 129-136, International Conference on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255200

Gomez Casco, D, Lohan, E-S, Lopez-Salcedo, JA & Seco-Granados, G 2017, Multilag Frequency Estimation for High-Order BOC Signals in the Acquisition Stage. in 2016 8th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing (NAVITEC). IEEE, ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/NAVITEC.2016.7849325

Lampio, K & Karvinen, R 2016, Multi-Objective Optimization of Fin Array Heat Sinks. in Therminic 2016: 22nd international workshop Thermal investigations of ICs and Systems. IEEE, International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/THERMINIC.2016.7749070

Aarikka-Stenroos, L, Peltola, T, Rikkiev, A & Saari, U 2016, Multiple facets of innovation and business ecosystem research: the foci, methods and future agenda. in XXVII ISPIM Innovation Conference 2016: Porto, 19-22 June, 2016. pp. 1-33, International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Jokinen, J, Kanerva, M & Saarela, O 2018, Multi-site delamination analysis using virtual crack closure technique for a composite aircraft wing flap. in 31st Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (Proceedings): Belo Horizonte, Brazil September 9-14, 2018. ICAS Press, INTERNATIONAL COUNCIL OF THE AERONAUTICAL SCIENCES CONGRESS, 1/01/00.

Karioja, P, Alajoki, T, Cherchi, M, Ollila, J, Harjanne, M, Heinilehto, N, Suomalainen, S, Viheriälä, J, Zia, N, Guina, M, Buczyński, R, Kasztelanic, R, Kujawa, I, Salo, T, Virtanen, S, Kluczynski, P, Sagberg, H, Ratajczyk, M & Kalinowski, P 2017, Multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. in Proc. SPIE 10110: Photonic Instrumentation Engineering IV. vol. 10110, 101100P, Proceedings of SPIE, vol. 10110, SPIE, Photonic Instrumentation Engineering, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2249126

Katkovnik, V, Shevkunov, I, Petrov, NV & Eguiazarian, K 2018, Multiwavelength surface contouring from phase-coded diffraction patterns. in Unconventional Optical Imaging 2018. Strasbourg, France., 106771B, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 10677, SPIE, Unconventional Optical Imaging, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2306127

Leivo, V, Sarlin, E, Suonketo, J, Pikkuvirta, J & Pentti, M 2019, Muovipäällysteisten lattioiden vaurioituminen kosteuden vaikutuksesta. in Sisäilmastoseminaari 2019: 14.3.2019 : Sisäilmayhdistys raportti 37. SIY Raportti, no. 37, SIY SISÄILMATIETO OY, pp. 383-388, Sisäilmastoseminaari, 1/01/00.

Tukiainen, M, Helander, N & Mäkinen, M 2015, MYSTERY SHOPPERS RECOGNISING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS IN HIGHER EDUCATION. in ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015. . International Conference of Education, Research and Innovation, 1/01/00.

Lahti, J 2016, Nanoscale barrier coating on BOPP packaging film by ALD. in TAPPI PLACE Conference 2016: Exploring New Frontiers. TAPPI Press, pp. 493-505, TAPPI PLACE conference, 1/01/00.

Behailu, BM & Mattila, H 2016, Need of Services and Understanding of Service Providers in Water and Sanitation: A Case of Ethiopia. in S Nenonen & J-M Junnonen (eds), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016 Volume IV: Understanding impacts and functioning of different solutions. Tampere University of Technology, pp. 431-440, CIB World Building Congress, 1/01/00.

Kurki, V 2016, Negotiating water governance: towards cooperation in contentious groundwater recharge projects. in Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, pp. 91-102, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Ketola, S, Sipilä, E, Pajarre, E & Takala, J 2016, New introducotry courses and teacher tutoring: Keys to an efficient beginning for university studies in engineering. in SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation. Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Kolisoja, P, Kalliainen, A & Vuorimies, N 2015, New mechanistic design approach for subgrade rutting of Low Volume Roads. in XVI ECSMGE 2015, 13-17 September 2015 - Edinburgh: Geotechnical engineering for infrastructure and development. pp. 301-306, European conference on soil mechanics and geotechnical engineering, 1/01/00.

Nousiainen, P, Rissanen, M, Michud, A, Sixta, H, Hummel, M & Setälä, H 2015, New routes from cellulose to textile fiber and ready products. in Proceedings of 15th AUTEX World Textile Conference, June 10-12, 2015, Bucharest, Romania. World textile conference, 1/01/00.

Visa, A, Einolander, J & Vanharanta, H 2015, New tools to help in the recruitment process. in 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015. Procedia Manufacturing, vol. 3, Elsevier, pp. 653–659, International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 1/01/00. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.297

Virtanen, J-P, Hyyppä, H, Ståhle, P, Kalliokoski, S, Kähkönen, KE, Ahlavuo, M, Launonen, P, Hyyppä, J, Kukko, A & Julin, A 2016, New value chains to construction: advancing products and services. in N Achour (ed.), Proceedings of the 20th CIB World Building Congress 2016: Advancing products and services. vol. V, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, pp. 954-965, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Hyyti, J, Hofmann, M, Birkholz, S, Bock, M, Das, SK, Grunwald, R, Hoffmann, M, Nagy, T, Demircan, A, Jupé, M, Ristau, D, Morgner, U, Brée, C, Woerner, M, Elsaesser, T & Steinmeyer, G 2015, Non-Instantaneous Polarization Dynamics in Resonant Dielectrics. in 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference., EE_5b_2, Optical Society of America, Washington, D.C., European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Alberucci, A, Piccardi, A, Kravets, N, Buchnev, O, Pannian, JC & Assanto, G 2016, Nonperturbative nonlinear optics in liquid crystals. in Laser science 2016., JW4A.12, Optical Society of America (OSA), Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00.

Hajikazemi, S, Ahola, T, Aaltonen, K, Aarseth, W & Andersen, B 2019, Normalization of deviance in the construction industry, a managerial perspective. in European Academy of Management Conference 2019, EURAM: 26-28 June, Lissabon, Portugal. European academy of management annual conference, European academy of management annual conference, 1/01/00.

Lahti, J, Kamppuri, T & Kuusipalo, J 2017, Novel bio-based materials for active and intelligent packaging. in 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press, TAPPI European PLACE Conference, 1/01/00.

Lahti, J, Kuusipalo, J & Auvinen, S 2017, Novel equipment to simulate hot air heat sealability of packaging materials. in 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press, pp. 237-248, TAPPI European PLACE Conference, 1/01/00.

Melin, J & Ritala, R 2015, Novel Method For Online Stereo Self-Calibration. in XXI IMEKO World Congress "Measurements In Research and Industry". IMEKO World Congress, 1/01/00.

Cashell, K, Malaska, M, Khan, M, Alanen, M & Mela, K 2019, Numerical analysis of the behaviour of stainless steel cellular beam in fire. in Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. vol. 3, 18.01, CE/papers, Wilhelm Ernst und Sohn, pp. 895-900, Nordic Steel Construction Conference, 1/01/00.