Holopainen, S & Kouhia, R 2016, 'Continuum approach for modeling fatigue in amorphous glassy polymers. Applications to the investigation of damage mechanisms in polycarbonate'.

Suominen, A & Mäenpää, S 2016, 'Power bases in lead organization network governance form: a multi-level approach' Paper presented at European Group for Organizational Studies Colloquium, 1/01/00, .

Jussila, J, Boedeker, M, Jalonen, H & Helander, N 2016, 'Social media analytics empowering marketing insight- A framework for analyzing affective experiences from social media content' Paper presented at EMAC 2016, Oslo, Norway, 24/05/16 - 27/05/16, .

Tiihonen, J, Schramm, A, Kylänpää, I & Rantala, T 2016, 'Finite temperature path-integral modeling of quantum dot cellular automata' Paper presented at PHYSICS DAYS / FYSIIKAN PÄIVÄT : ANNUAL MEETING OF THE FINNISH PHYSICAL SOCIETY, 1/01/00, .

Turquet, L, Kauranen, M & Bautista, G 2016, 'Use of high-order beams to calibrate spatial light modulators for microscopy'.

Kouhia, R, Holopainen, S, Ottosen, NS, Matti, R & Saksala, T 2016, 'A unified lcf-hcf model based on continuum mechanics' Paper presented at Nordic Seminar on Computational Mechanics, 1/01/00, .

Tartia, J 2015, 'Arkinen liikkuminen kontekstina kaupunkitilan tarkasteluun', Versus.

Toivari, E, Manninen, T, Nahata, AK, Jalonen, TO & Linne, M-L 2010, 'Calcium signaling in astrocytes: modeling Fura-2AM measurements', Frontiers in Neuroscience. https://doi.org/10.3389/conf.fnins.2010.13.00061

Jussila, J, Helander, N, Vuori, V & Okkonen, J 2016, Sosiaalinen media brändi- ja asiakastiedon lähteenä. in P Tuomi (ed.), TiedeAreena 2016. vol. 11, Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos, Pori, pp. 55-56, TiedeAreena, 3/10/16.

Sarjala, S-M 2013, Kids Out! Urban environments and physical activity among children and adolescents. in 2013 Active Living Research (ALR) Annual Conference in San Diego, CA. Active Living Research, United Kingdom, 25/01/16.

Sariola-Leikas, E 2015, Organic Chromophores in Self-Assembled Monolayers and Supramolecular Arrays. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1334, Tampere University of Technology.

Jussila, J 2015, Social Media in Business-to-Business Companies' Innovation. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1333, Tampere University of Technology.

Puranen, J 2015, Protective Spinel Coatings for Solid Oxide Fuel Cell Interconnectors by Thermal Spray Processes: From Conventional Dry Powder to Novel Solution Precursor Thermal Spraying. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1322, Tampere University of Technology, Tampere.

Tenhunen, M 2015, Detection and Assessment of Sleep-Disordered Breathing with Special Interest of Prolonged Partial Obstruction. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1304, Tampere University of Technology, Tampere.

Laukkarinen, T 2015, Abstracting Application Development for Resource Constrained Wireless Sensor Networks. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1306, Tampere University of Technology, Tampere.

Saukko, E 2015, Studies of Physical Phase State of Aerosol Nanoparticles. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1308, Tampere University of Technology.

Vepsäläinen, T 2015, Model-Driven Development of Control Applications: On Modeling Tools, Simulations and Safety. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1303, Tampere University of Technology.

Syeed, MMM 2015, On the Socio-Technical Dependencies in Free/Libre/Open Source Software Projects. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1300, Tampere University of Technology.

Mäkitalo, J 2015, Boundary Integral Operators in Linear and Second-order Nonlinear Nano-optics. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1297, Tampere University of Technology.

Niittynen, J 2015, Comparison of Sintering Methods and Conductive Adhesives for Interconnections in Inkjet-Printed Flexible Electronics. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1291, Tampere University of Technology.

Naukkarinen, J 2015, What Engineering Scientists Know and How They Know It: Towards Understanding the Philosophy of Engineering Science in Finland. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1344, Tampere University of Technology.

Yang, H 2015, Markov Chain Monte Carlo Estimation of Stochastic Volatility Models with Finite and Infinite Activity Lévy Jumps: Evidence for Efficient Models and Algorithms. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1331, Tampere University of Technology.

Kaarakka, T 2015, Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1338, Tampere University of Technology.

Hannus, S 2015, Value Creation in Private Equity: A Case Study of Outperforming Buyouts in the Nordic Countries. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1328, Tampere University of Technology.

Halinoja, M 2015, Environment Interpretation for Business Continuity in a Project Supplier’s Networks – Critical Factors in International Industrial Upgrades. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1313, Tampere University of Technology, Tampere.

Saketi, P 2015, Microrobotic platform with integrated force sensing microgrippers for characterization of fibrous materials: Case study on individual paper fibers. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1309, Tampere University of Technology, Tampere.

Pakkanen, J 2015, Brownfield Process: A Method for the Rationalisation of Existing Product Variety towards a Modular Product Family. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1299, Tampere University of Technology.

Hagman, S 2015, Oppivan organisaation kehittäminen osaavaksi organisaatioksi. Tapaustutkimus suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Tampere University of Technology. Publication, vol. 1296, Tampere University of Technology.

Tewfik, M & Amr, A 2014, 'Arbitrary Land Use Policy in Jordan between Legal Brand and Property Control', European International Journal of Science and Technology, vol. 3, no. 9, pp. 86-93.

Kotilainen, S, Hedman, M & Heikkinen, J (eds) 2015, Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Housing Design, Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, Tampere.

Lahdelma, I 2014, Lahdelma & Mahlamäki Architects: Works. Rakennustieto.

Kylliäinen, M & Hongisto, V 2019, Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus. Ympäristöministeriön julkaisuja, no. 28, Ympäristöministeriö, Helsinki.

Riipinen, T, Kujanpää, V, Komi, E, Kilpeläinen, P, Savolainen, M, Puukko, P, Vihinen, J, Coatanea, E & Mokhtarian, H 2018, Industrialization of hybrid and additive manufacturing-Implementation to Finnish industry (HYBRAM). Research Reports, VTT Technical Research Centre of Finland.

Jama, T, Lehtovuori, P, Rajaniemi, J, Siikonen, M, Mäntynen, J, Rantanen, A, Joutsiniemi, A, Koskela, K, Kärkinen, T, Saarikoski, P & Saarniaho, K 2018, Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke). vol. 4/2018, Ympäristöministeriö, Helsinki.

Tappura, S, Hyytinen, T, Kivistö-Rahnasto, J, Nenonen, N & Vasara, J 2015, Turvallisuuden johtajat - Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen. Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto, Tampere.

Nykänen, L, Kallionpää, E & Liimatainen, H 2015, Älykäs kaupunkilogistiikka – CityLog. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti, Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Rajaniemi, J, Thureson, J & Chudoba, M (eds) 2015, Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015. Tampere University of Technology, School of Architecture, Tampere.

Hyytinen, T & Kivistö-Rahnasto, J 2015, Liikuntapalveluiden ulkoistaminen ja palveluiden turvallisuus. Nykytilanne ja kuntien kokemukset – Loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ, Helsinki.

Hirvonen, T 2015, Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, Tampere.

Edelman, H & Härkönen, K (eds) 2015, Sustainable Design Studio 2014. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Chudoba, M, Rajaniemi, J & Virkkala, J (eds) 2015, Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Hynynen, A, Panu, A-M & Taanila, T (eds) 2015, Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Jäniskangas, T 2015, Hiekkatekonurmipintaisten pesäpallokenttien ominaisuuksien muuttuminen ja elinkaari. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Maa- ja pohjarakenteet. Tutkimusraportti, vol. 80, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Kähkönen, K, Huovinen, P & Keinänen, M (eds) 2015, CEO 2015: Proceedings of the 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, vol. 16, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Loukola-Ruskeeniemi, K (ed.), Lonka, H (ed.), Ehrukainen, E, Gustafsson, J, Honkanen, M, Härmä, P, Jauhiainen, P, Kuula, P, Nenonen, K, Pellinen, T, Rintala, J, Selonen, O, Martikainen, M & Aalto, M 2015, Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, no. 54, vol. 2015, vol. 2015, Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki.

Haapanen, J 2015 'Principles of designing for situation awareness' Situational awareness for critical infrastructure protection, no. 1, vol. 3, Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos, Tampere, pp. 29-46.

Marttila, T, Annila, P, Kero, P, Suonketo, J, Heino, S & Pentti, M 2015, HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi: Jatkotutkimus. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka;Tutkimusraportti, vol. 163, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennustekniikka.

Rantala, T, Luukkonen, T, Karhula, K, Vaismaa, K, Mäntynen, J & Metsäpuro, P 2014, Kävelystä elinvoimaa. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., Tampere.

Metsäpuro, P, Vaismaa, K, Karhula, K, Luukkonen, T, Mäntynen, J & Rantala, T 2014, Vaihdetta isommalle: Pyöräilyn potentiaalin hyödyntäminen. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., Tampere.

Laak, M & Del Barrio Batista, J (eds) 2014, Kohti kestävää Skanssia. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Laak, M & Del Barrio Batista, J (eds) 2014, Towards a sustainable Skanssi. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Lepistö, T (ed.) 2014, Life Beyond the Binary Code: Select Prose and Poetry. Tampere University of Technology, Language Center.

Laak, M (ed.) 2014, Orimattilan Henna. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Eloranta, V-P (ed.), Koskinen, J & Leppänen, MK 2013, Proceedings of VikingPLoP 2013 Conference. Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. Report, vol. 2, Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing.

Sorri, J (ed.) 2013, Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti, vol. 14, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Tuokko, R, Lanz, M & Luostarinen, P (eds) 2012, International Workshop on MicroFactories (IWMF 2012): 17th-20th June 2012 Tampere Hall Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Department of Production Engineering.

Eloranta, V-P, Koskinen, J & Leppänen, M (eds) 2012, Proceedings of VikingPLoP 2012 Conference. Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report, vol. 22, Tampere University of Technology. Department of Software Systems.

Koskinen, K, Scherbak, S, Chervinskii, S, Lipovskii, A & Kauranen, M 2018, Non-resonant enhancement of second-harmonic generation from metal nanoislands coated with dielectric layers. in CLEO: QELS_Fundamental Science 2018., JTu2A.134, OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.134

Bautista, G, Dreser, C, Zang, X, Kern, D, Kauranen, M & Fleischer, M 2018, Collective nonlinear optical effects in plasmonic nanohole ensembles of different rotational symmetries. in CLEO: QELS_Fundamental Science 2018., FW3G.3, The Optical Society; OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FW3G.3

Camacho-Morales, R, Bautista, G, Zang, X, Xu, L, Turquet, L, Miroshnichenko, A, Lamprianidis, A, Rahmani, M, Neshev, DN & Kauranen, M 2018, Resonant harmonic generation in AlGaAs nanoantennas using cylindrical vector beams. in CLEO: QELS_Fundamental Science 2018., FF1E.6, The Optical Society; OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FF1E.6

Tuominen, E, Vainio, M & Vinha, J 2017, Suomessa markkinoilla olevien kalsiumsilikaattilevyjen rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 2, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. , Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 455-460, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Vänttinen, K, Tuominen, E & Vinha, J 2017, Betonin kosteusteknisten materiaaliominaisuuksien määrittäminen. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 2, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 461-470, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Dang, D & Pekkola, S 2017, Enterprise architecture and organizational reform: a project debrief. in Proceedings the 21st Pacific Asian Conference on Information Systems 2017 (PACIS’2017): Langkawi, Malay, 16-20 July, 2017. Association for Information Systems AIS, Pacific Asia Conference on Information Systems, 1/01/14.

Pöllänen, M, Utriainen, R & Viri, R 2017, Challenges in the paradigm change from mobility as a self-service to mobility as a service. in Conference Proceedings 1st International Conference of Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017. Tampere University of Technology, pp. 246-265, International conference on Mobility as a Service, 15/12/17.

Utriainen, R & Pöllänen, M 2017, Review on mobility as a service in scientific literature. in Conference Proceedings 1st International Conference on Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017., 15, Tampere University of Technology, pp. 141-155, International conference on Mobility as a Service, 15/12/17.

Mokhtarian, H, Coatanea, E, Paris, H & Vihinen, J 2017, Identification of fundamental requirements for ideal metamodeling framework in additive manufacturing. in J Aaltonen, R Virkkunen, KT Koskinen & R Kuivanen (eds), Proceedings of the 2nd Annual SMACC Research Seminar 2017. pp. 29-31, Annual SMACC Research Seminar, 1/01/00.

Jääskeläinen, A, Thitz, O & Heikkilä, J 2016, The role of the purchasing function in non-financial value creation. in 25th Proceedings of IPSERA 2016 conference, : 20-23.3.2016, Dortmund, Germany.. Annual International Purchasing and Supply Education and Research Association Conference, 1/01/00.

Heikkilä, J, Jääskeläinen, A & Thitz, O 2016, Long-term effects of purchasing: fact or fiction? in Proceedings of 25th IPSERA 2016 conference, 20-23.3.2016, Dortmund, Germany. . International Purchasing and Supply Education and Research Association IPSERA, Annual International Purchasing and Supply Education and Research Association Conference, 1/01/00.

Ojala, M & Mahlamäki, T 2016, Benefits of digitally guided buying in B2B markets. in 25th annual IPSERA Conference: Dortmund, Sunday 20 March - Wednesday 23 March 2016. Dortmund, Annual International Purchasing and Supply Education and Research Association Conference, 1/01/00.

Matikainen, V, Bolelli, G, Koivuluoto, H, Sassatelli, P, Lusvarghi, L & Vuoristo, P 2016, High-temperature sliding wear behaviour of thermally sprayed Cr3C2-based coatings. in Proceedings of The 17th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2016. NORDIC SYMPOSIUM ON TRIBOLOGY, 1/01/00.

Pekkola, S 2015, Enterprise architecture as strategy, practice, or approach. in 4th Innovation in Information Infrastructures (III) Workshop. University of Warwick, Warwick, UK, Innovation in Information Infrastructures Workshop, 1/01/00.

Saari, S, Karjalainen, P, Kalliohaka, T, Taipale, A & Rönkkö, T 2015, Generation of characteristic traffic emission aerosol in particulate filter collection efficiency tests. in The 11th International Conference on Industrial Ventilation, Shanghai, China. International Conference on Industrial Ventilation, 1/01/00.

Olin, M & Dal Maso, M 2015, Modelling new particle formation and growth using combined power law and log-normal distribution model. in EAC 2015, European Aerosol Conference. Italian Aerosol Society, Milan, Italy, European Aerosol Conference, 1/01/00.

Saari, S, Karjalainen, P, Pirjola, L, Ntziachristos, L, Keskinen, J & Rönkkö, T 2015, Exhaust Particles and NOx Emission Factors of a Modern Heavy Duty Truck equipped with the SCR in Real-world Driving Conditions. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Saari, S, Karjalainen, P, Kalliohaka, T, Taipale, A & Rönkkö, T 2015, Generation of Characteristic Traffic Emission Aerosol in Particulate Filter Collection Efficiency Tests. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Aarikka-Stenroos, L, Aaboen, L & Rolfsen, A 2015, Initiation processes and initiation contributors illustrated by Norwegian-South Korean business relationships. in P Vagn Freytag & A Höjbjerg Clarke (eds), The 31st IMP Conference 2015, Kolding, Denmark.. Kolding, Denmark, Industrial Marketing and Purchasing Conference, 1/01/14.

Höjbjerg Clarke, A, Rostgaard Evald, M & Aarikka-Stenroos, L 2015, Developing commercialization plans through stakeholder interaction: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects. in P Vagn Freytag & A Höjbjerg Clarke (eds), The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. Industrial Marketing and Purchasing Conference, 1/01/14.

Jaakkola, E, Aarikka-Stenroos, L & Salmivalli, L 2015, Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland. in P Vagn Freytag & A Höjbjerg Clarke (eds), The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. Industrial Marketing and Purchasing Conference, 1/01/14.

Väyrynen, H, Vasell, T, Helander, N, Boedeker, M & Andersson, T 2015, The Role of Customer Experience in Value Creation in Business-to-Business Context. in 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015., 24.02, Nordic Academy of Management, pp. 146, Nordic Academy of Management Conference, 1/01/00.

Martinsuo, M, Sukanen, I & Kivilä, J 2015, Defining product end-of-life strategies in new product development. in 23rd Nordic Academy of Management Conference NFF 2015- Business in society: NFF 2015. Nordic Academy of Management, Nordic Academy of Management Conference, 1/01/00.

Martinsuo, M & Momeni, K 2015, Customized service solutions for project business. in 23rd Nordic Academy of Management Conference 2015. Nordic Academy of Management, Nordic Academy of Management Conference, 1/01/00.

Martinsuo, M & Vuorinen, L 2015, Project control toward lifecycle value at the front end of delivery projects. in 23rd Nordic Academy of Management Conference : NFF 2015. Nordic Academy of Management, Nordic Academy of Management Conference, 1/01/00.

Väyrynen, H & Helander, N 2015, Knowledge Management operationalization – how it differs in large enterprises and SMEs in Finland. in 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management, pp. 1-27, Nordic Academy of Management Conference, 1/01/00.

Suominen, A 2015, Enablers and barriers of inter-organizational network’s formation for new market entry: case Finnish maritime industry. in 31st EGOS Colloquium, General Theme, Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility, July 2–4, 2015 Athens, Greece. Organization Studies, SAGE Publications, European Group for Organizational Studies Colloquium, 1/01/00.

Suominen, A & Breite, R 2015, Network archetypes in the network formation phase - case new market entry of Finnish maritime network. in 22nd International Annual EurOMA Conference Neuchâtel, Switzerland 28 June – 1 July 2015. International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Takala, A & Korhonen-Yrjänheikki, K 2015, Are Finns walking the talk? : Examining the national collaboration process on engineering education for sustainable development five years later. in Conference on Engineering Education for Sustainable Development (7th : 2015 : Vancouver, B.C.). International Conference on Engineering Education for Sustainable Development, 1/01/00. https://doi.org/10.14288/1.0064702

Momeni, K & Martinsuo, M 2015, Remote monitoring systems as enablers for project-related services. in IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference. IRNOP, International Research Network in Organizing by Projects Research Conference, 1/01/00.

Sariola, R & Martinsuo, M 2015, Enhancing the supplier’s third-party relationships in construction projects. in The Bartlett IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference . IRNOP, International Research Network in Organizing by Projects Research Conference, 1/01/00.

Stentoft, J, Olhager, J, Heikkilä, J & Thoms, L 2015, Moving manufacturing back: a content-based literature review. in 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Neuchatel, Switzerland, International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Vilppo, O & Markkula, J 2015, Feasibility of electric buses in public transport. in EVS28 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition. International Electric Vehicle Symposium and Exhibition, 1/01/00.

Alanne, A & Pekkola, S 2015, Riding for a fall in outsourced ISD: Transferring knowledge between onshore vendor and offshored unit. in 9th Global Sourcing Workshop 2015: La Thuile, Italy, February 18-21, 2015. Global Sourcing Workshop, United Kingdom, 3/12/12.

Martinsuo, M, Kivilä, J & Heikkilä, J 2015, Creating sustainable value in manufacturing operations: the role of an external service provider. in 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. European Operations Management Association, Switzerland, International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Martinsuo, M, Ahvenniemi, O & Vaittinen, E 2015, Changes in operations when introducing disruptive technologies. in 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. European Operations Management Association, Switzerland, International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Siljander, S, Kiviniemi, M, Sarlin, E, Lindgren, M, Suihkonen, R & Vuorinen, J 2015, Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature. in Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. International Conference on Composite Materials, 1/01/00.

Siljander, S, Lehmonen, J, Tanaka, A, Ketoja, J, Heikkilä, P, Lahti, J, Sarlin, E & Vuorinen, J 2015, The effect of physical adhesion promotion treatments on interfacial adhesion in cellulose-epoxy composite. in Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. International Conference on Composite Materials, 1/01/00.

Vuorinen, L & Sariola, R 2015, Improving project control by combining earned value analysis and automatic data collection. in International Research Network in Organizing by Projects Conference 2015: IRNOP. London, U.K., pp. 1, International Research Network in Organizing by Projects Research Conference, 1/01/00.

Sariola, R 2015, Emergence of relationship triads in construction project networks. in 23rd Nordic Academy of Management conference, NFF, 12-14 August 2015, Copenhagen, Denmark. Nordic Academy of Management Conference, Nordic Academy of Management, Copenhagen, Denmark, pp. 1-13, Nordic Academy of Management Conference, 1/01/00.

Ylinen, A, Kouhia, R & Mäkinen, J 2015, Two models for hydraulic cylinder. in A Ibrahimbegović, N Ademović, E Ilić-Georgijević, A Serdarević, M Hrasnica & S Dolarević (eds), 2nd International Conference on Multi-Scale Computational Methods for Solids and Fluids: ECCOMAS MSF 2015. Sarajevo, pp. 115-116, ECCOMAS Thematic Conferences, 1/01/00.

Köliö, A, Lahdensivu, J & Pentti, M 2015, Active corrosion phase as a service life extension of concrete facades. in Proceedings of the Eurocorr 2015, European corrosion congress. Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET); EFC; DECHEMA, European Corrosion Congress, 1/01/00.

Grigonyte, J, Sippula, O, Tissari, J, Laitinen, A, Keskinen, J, Kortelainen, M, Lamberg, H & Jokiniemi, J 2015, A study of a condensing heat exchanger and electrostatic precipitator combination for small-scale wood combustion. in European Aerosol Conference 2015: EAC 2015, Milan, Italy., 2COA_P021, European Aerosol Conference, 1/01/00.

Leppänen, A & Välimäki, E 2015, Improving Recovery Boiler Availability through Understanding Fume Behavior. in TAPPI PEERS Conference Proceedings, October 25-28, 2015. TAPPI, Atlanta, Georgia, TAPPI PEERS Conference, 1/01/00.

Kuuluvainen, H, Saari, S, Mensah-Attipoe, J, Pasanen, P, Reponen, T & Keskinen, J 2015, Triboelectric charging of fungal spores during resuspension and rebound. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Pirjola, L, Dittrich, A, Niemi, JV, Saarikoski, S, Malinen, A, Kuuluvainen, H, Wihersaari, H, Timonen, H, Kousa, A, Rönkkö, T & Hillamo, R 2015, Physical and chemical properties of real exhaust particle emissions from city buses. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Kuuluvainen, H, Karjalainen, P, Saukko, E, Nousiainen, P, Karhu, T, Pirjola, L, Keskinen, J & Rönkkö, T 2015, Diesel engine exhaust particle measurements using a particle size magnifier (PSM). in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Psichoudaki, M, Faxon, C, Kuuluvainen, H, Thomson, ES, Eriksson, A, Mallqvist, J, Pettersson, J, Hallquist, Å, Kristensson, A & Hallquist, M 2015, Gas and particle composition and properties of photochemically aged ship plumes using chemical ionization and aerosol mass spectrometry. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Kuuluvainen, H, Karjalainen, P, Saukko, E, Nilsson, O, Sirviö, K, Ovaska, T, Niemi, S, Keskinen, J & Rönkkö, T 2015, Different types of non-volatile nanoparticles in off-road diesel engine exhaust. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Niemi, JV, Saarikoski, S, Pirjola, L, Taimisto, P, Pulkkinen, A, Yli-Tuomi, T, Lanki, T, Kousa, A, Enroth, J, Kuuluvainen, H, Rönkkö, T & Hillamo, R 2015, Concentration and composition gradients of exhaust and non-exhaust particles near a major road. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Kuuluvainen, H, Faxon, C, Psichoudaki, M, Thomson, ES, Eriksson, A, Kristensson, A, Svenningson, B, Mellqvist, J, Salo, K & Hallquist, M 2015, Measurements of particulates and gas phase precursors emissions from fresh ship plumes during the Big Glenn 2014 Campaign. in EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. European Aerosol Conference, 1/01/00.

Kerminen, R, Wang, C & Visa, A 2015, Analysis on bus travel time through traffic light intersection. in ITS World Congress 2015 Proceedings: Towards Intelligent Mobility – Better Use of Space., EU-ITS-2051, ITS World Congress, 1/01/00.

Raumonen, PA 2015, Quantitative structure tree models from terrestrial laser scanner data. in Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. pp. 32-34, International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystem, 1/01/00.

Lau Sarmiento, A, Bartholomeus, H, Herold, M, Martius, C, Malhi, Y, Patrick Bentley, L, Shenkin, A & Raumonen, P 2015, Application of terrestrial LiDAR and modelling of tree branching structure for plant- scaling models in tropical forest trees. in Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. pp. 96-98, SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems, La Grande Motte, France, 28/09/15.

Gonzalez de Tanago, J, Bartholomeus, H, Joseph, S, Herold, M, Avitabile, V, Goodman, R, Raumonen, P & Burt, A 2015, Terrestrial LiDAR and 3D tree Quantitative Structure Model for quantification of aboveground biomass loss from selective logging in a tropical rainforest of Peru. in Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. pp. 119-121, International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystem, 1/01/00.

Calders, K, Disney, M, Nightingale, J, Origo, N, Barker, A, Raumonen, PA, Lewis, P, Burt, A, Brennan, J & Fox, N 2015, Traceability of essential climate variables through forest stand reconstruction with terrestrial laser scanning. in Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. pp. 122-124, SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems, La Grande Motte, France, 28/09/15.

Calders, K, Burt, A, Newnham, G, Disney, M, Murphy, S, Raumonen, P, Herold, M, Culvenor, D, Armston, J, Avitabile, V & Kaasalainen, M 2015, Reducing uncertainties in above-ground biomass estimates using terrestrial laser scanning. in Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. pp. 197-199, International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystem, 1/01/00.

Turquet, L, Bautista, G, Kakko, J-P, Karvonen, L, Dhaka, V, Chen, Y, Jiang, H, Huhtio, T, Lipsanen, H & Kauranen, M 2015, Tunable second-harmonic generation in a single nanostructure. in The Eleventh Finland-Japan Joint Symposium on Optics in Engineering. Japan-Finland Joint Symposium on Optics in Engineering, 1/01/00.

Länsivaara, T 2015, Varmuuden kohdentaminen geotekniikassa, miten Eurokoodeja voisi kehittää? in Geotekniikan päivä 2015. SGY, Geotekniikan päivä, Finland, 7/12/98.

Saari, U, Mäkinen, S & Alinikula, P 2014, Consumers' Views on Eco-Friendliness as a Dimension of a High-Tech Brand. in Going Green - CARE INNOVATION 2014 ., 067, SAT Austrian Society for Systems Engineering and Automation, pp. 1-8, GOING GREEN : CARE INNOVATION CONFERENCE , United Kingdom, 1/01/00.

Pöllänen, M & Nykänen, L 2014, Automated driving and the key megatrends of future. in ITS European Congress: 10th ITS EUROPEAN CONGRESS, Helsinki, Finland 16-19 June 2014., TP0067, European Congress for Intelligent Transport Systems, United Kingdom, 31/12/15.

Salo, M & Pirkkalainen, H 2019, Älylaitteet ja stressi: Aiheuttajat, seuraukset ja hallintakeinot. in S Kosola, M Moisala & P Ruokoniemi (eds), Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon. KUSTANNUS OY DUODECIM, pp. 79-90.

Martinsuo, M, Ackerman, E & Ruusuvuori, P 2019, Digitalisaatio kunnossapidossa. in Kunnossapidon vuosikirja 2019: Elinjakson hallinta ja hyvä tuotanto-omaisuuden hallintatapa . Kunnossapitoyhdistys ProMaint, pp. 48-54.

Kotilainen, S 2015, Matkalla joustaviin asuinympäristöihin. in Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. vol. 16, 1, Housing Design, vol. 16, Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, Tampere, pp. 10-13.

Poutanen, J, Peltoniemi, S & Pihlajarinne, N 2015, Uudet arkkitehtoniset ratkaisumallit muuttavat kampuksien ilmettä. in S Nenonen, S Kärnä, J-M Junnonen, S Tähtinen & N Sandström (eds), Oppiva kampus: How to co-create campus?. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Tampere, pp. 72-93.

Hynynen, A 2015, Puurakentamisesta potkua alueiden ja kaupunkien kehittämiseen. in A Hynynen, A-M Panu & T Taanila (eds), Puu-Hubi. : Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, pp. 75-93.

Salmisto, A 2015, How to co-learn in campus. in S Nenonen, S Kärnä, J-M Junnonen, S Tähtinen & N Sandström (eds), Oppiva kampus - How to co-create campus?. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Tampere, pp. 320-337.

Kylliäinen, M 2015, Rakenteiden ääneneristyskyvystä asumismelun kokemiseen. in Rakentajain Kalenteri. Rakennustieto Oy, Helsinki, pp. 92-96.

Seppä, V-P, Pelkonen, AS, Kotaniemi-Syrjänen, A, Viik, J, Mäkelä, MJ & Malmberg, P 2015, Impedanssipneumografia pienten lasten alahengitytiesoireiden selvittelyssä. in Allergiatutkimussäätiön vuosikirja 2015. Allergiakoulu.

Lehtovuori, P 2015, Uusia tuulia Euroopasta. in Asukkaan ehdoilla: moninaisuutta asumamuotoihin. Rakennustieto Oy, Helsinki, pp. 42-59.

Koponen, O-P 2015, Tammerkoski ja Hämeenkatu Tampereen arkkitehtonisen identiteetin ankkureina. in R Hautamäki (ed.), Tampereen tarina: Teollisuuden synnyttämä kaupunki harjujen ja järvien solmukohdassa. vol. Julkaisuja 5/2015, Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen, vol. 5/2015, Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen, pp. 35-42.

Vinha, J 2015, Rakennusten rakennusfysikaalisen suunnittelun ja toteutuksen periaatteet. in Rakentajain kalenteri 2016. Rakentajain kalenteri, vol. 100, Rakennustieto Oy, pp. 399-426.

Leppänen, M, Välisalo, T (ed.) & Laasonen, J 2014, Liite 6: Yleistä kaivannaisjätealueista ja patoturvallisuudesta. in Kaivosten stressitesti 2013. Ympäristöministeriön raportteja, Ympäristöministeriö.

Liimatainen, H 2020, 'Liikenteen päästövähennykset - kaikki keinot käyttön', Rakennustekniikka, vol. 76, no. 1, pp. 28-31.

Inha, L, Katko, TS & Rajala, R 2019, 'Vesihuollon instituutiot vaativat taitavaa jalkapallopeliä', Rakennustekniikka, vol. 75, no. 3, pp. 38-40.

Keskinen, J, Vanhala, J, Mäntysalo, M & Ruuskanen, P 2019, 'Energiaomavaraiset anturiverkot', Promaint, no. 2, pp. 24-26.

Karjalainen, P 2015, 'Muuttuvat ajotilanteet aiheuttavat uudentyyppisiä ajoneuvojen hiukkaspäästöjä', Ympäristö ja terveys, vol. 46, no. 6, pp. 28-31.

Frankberg, EJ 2015, 'Suomen keraaminen seura - Keramiska sällskapet i Finland', Materia, vol. 5, pp. 58-58.

Järveläinen, M, Yli-Hallila, T, Salpavaara, T, Verho, J, Vilkko, M & Levänen, E 2015, 'Kolloidisten suspensioiden online -analysointi: tutkimuksesta liiketoimintaa', Materia, no. 5/2015, pp. 54-57.

Valtonen, K & Tiainen, T 2015, 'Hard Rock (- ei Hallelujah, vaan) Tribology: Pohjoismainen kaivosteollisuuden kulumisongelmiin keskittyvä kurssi ja seminaari Tampereella', Materia, vol. 2015, no. 1, pp. 30-33.

Hilliaho, K, Hietaniemi, J & Visa, P 2015, 'Lasitettujen parvekkeiden ja terassien käyttäytyminen tulipaloissa', Palontorjuntatekniikka, no. Erikoisnumero, pp. 18-23.

Peura, P, Vuoristo, P & Vihinen, J 2015, 'Education and Materials Joining Research methods at Tampere University of Technology', Hitsaustekniikka, vol. 65, no. 2-3/2015, pp. 73-76.

Eriksson, S-L, Haukkanen, P, Hukka, TI & Lemmetyinen, H 2015, 'Tampereen matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutus', LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, vol. 3, no. 6, pp. 800-807.

Matikainen, V, Koivuluoto, H, Milanti, A & Vuoristo, P 2015, 'Advanced coatings by novel high-kinetic thermal spray processes', Materia, vol. 73, no. 1, pp. 46-50.

Ojala, P, Saarenrinne, P, Miettinen, J, Multanen, P, Kiilunen, J, Hietala, J-P, Kolu, A, Pippola, J, Mostofizadeh, M & Ylönen, M 2015, 'Simulointi nopeuttaa käyttöiän määritystä', Promaint, vol. 2, pp. 24-27.

Chudoba, M 2015, 'Koteja ja kokonaistaideteoksia', Arkkitehti, no. 3, pp. 76-78.

Passinmäki, P 2015, 'Taskinen yksissä kansissa', Arkkitehti, no. 2, pp. 89-90.

Helamaa, A 2015, 'Kattavasti rivitaloista', Arkkitehti, no. 3, pp. 80-81.

Viro, E & Eriksson, S-L 2015, 'Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa', LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, vol. 3, no. 7, pp. 1005-1009.

Koponen, O-P 2015, 'Postmodernismi Suomen rakennusperinnössä', Arkkitehti, vol. 2015, no. 2/2015, pp. 72-74.

Koponen, O-P 2015, 'Kangasala-talo: Vanhan kulttuuripitäjän uusi kulttuuritalo', Arkkitehti, vol. 2015, no. 4/2015, pp. 67-69.

Katko, TS, Lukka, A & Rajala, R 2015, 'Tampereelta valmistuneiden vesihuoltoalan diplomi-insinöörien sijoittuminen ja odotukset yliopisto-opetukselle', Vesitalous, no. 2, pp. 45-47.

Nenonen, S, Salmisto, A & Petrulaitiene, V (eds) 2018, Proceedings of the 1st Transdisciplinary Workplace Research Conference. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti, no. 26, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Kähkönen, K & Keinänen, M (eds) 2016, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, vol. 18, vol. 1, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Saari, A & Huovinen, P (eds) 2016, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building Up Business Operations and Their Logic. Shaping Materials and Technologies. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, vol. 18, vol. 3, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Nenonen, S & Junnonen, J-M (eds) 2016, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, vol. 18, vol. 4, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Virtanen, T, Mesaros, A, Heittola, T, Plumbley, MD, Foster, P, Benetos, E & Lagrange, M (eds) 2016, Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016). Tampere University of Technology. Department of Signal Processing.

Jaakkola, H, Thalheim, B, Kiyoki, Y & Yoshida, N (eds) 2016, Proceedings of the 26th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases - EJC 2016: June 6-10, 2016, Tampere, Finland. . Tampere University of Technology, Pori Department Publications, Tampere University of Technology, Tampere.

Heinisuo, M & Mäkinen, J (eds) 2015, The 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC.2015). Tampere University of Technology, Tampere.

Welzer , T, Hölbl, M, Kiyoki, Y, Thalheim, B & Jaakkola, H (eds) 2015, Proceedings of the 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2015), 8-12 June, 2015, Maribor, Slovenia. University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Maribor, Slovenia.

Laamanen, A & Huhtala, K (eds) 2015, The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Proceedings . Scandinavian International Conference on Fluid Power (SICFP), Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Devillers, R & Valmari, A (eds) 2015, Application and Theory of Petri Nets and Concurrency: 36th International Conference, PETRI NETS 2015 Brussels, Belgium, June 21-26, 2015 Proceedings. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), vol. 9115, vol. 9115, Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19488-2

Vinha, J & Ruuska, T (eds) 2015, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 20.-22.10.2015, Tampere. Seminaarijulkaisu 4. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, Tampere.

Balandin, S, Andreev, S & Koucheryavy, Y (eds) 2015, Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems: 15th International Conference, NEW2AN 2015, and 8th Conference, ruSMART 2015, St. Petersburg, Russia, August 26-28, 2015, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, vol. 9247, Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23126-6

Kähkönen, K (ed.) 2015, '8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization', Procedia Economics and Finance, vol. 21.

Laamanen, A & Huhtala, K (eds) 2015, The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Abstracts. Tampere University of Technology, Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Partanen, J (ed.) 2015, Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Strzelczak, S, Balda, P, Garetti, M & Lobov, A (eds) 2015, Open knowledge-driven manufacturing & logistics - The eScop approach. Warsaw University of Technology Publishing House, Warsaw, Poland.

Niemi, H, Multisilta, J & Löfström, E 2014, Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts. CICERO Learning Network, University of Helsinki.

Suominen, A, Hajikhani, A & Seppänen, M 2019, Revisiting technological depths and breadths effects on firm performance: the case of pharmaceutical industry. in Proceedings of International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 16-19 June, 2019, Florence, Italy. International Society for Professional Innovation Management ISPIM, Ispim Innovation Conference, 30/01/18.

Toenger, S, Ahvenjärvi, J, Ryczkowski, P & Genty, G 2018, Intensity Interferometry of Supercontinuum Light. in T Setälä, J Turunen, A T. Friberg & K Saastamoinen (eds), Trends in Electromagnetic Coherence. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in forestry and natural sciences, no. 32, University of Eastern Finland, Joensuu, Conference on Coherence and Random Polarization, Joensuu, Finland, 12/06/18.

Ratia, M & Myllärniemi, J 2018, Beyond ic 4.0 : the future potential of bi-tool utilization in the private healthcare. in 13th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2018: Delft, Netherlands, 4-6 July 2018. Proceedings IFKAD, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Kauppinen, A, Kiviste, M, Pirhonen, J & Vinha, J 2017, Paine-erot Pirkanmaan ja Helsingin julkisissa palvelurakennuksissa. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 215-221, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Laukkarinen, A, Heiskanen, R & Vinha, J 2017, Maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 71-76, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Annila, P, Lahdensivu, J, Suonketo, J, Pentti, M, Laukkarinen, A & Vinha, J 2017, Kosteusvaurioiden vakavuus kuntien rakennuksissa. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 135-140, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Laukkarinen, A, Musakka, S, Penttilä, O, Teriö, O & Vinha, J 2017, Puukerrostalon työmaavaiheen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 167-172, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Teriö, O, Penttilä, O, Laukkarinen, A, Musakka, S & Vinha, J 2017, Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 173-178, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Huttunen, P, Rantala, J & Vinha, J 2017, Suuren lämmöneristämättömän maanvastaisen alapohjan vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 335-342, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Salo, J, Huttunen, P & Vinha, J 2017, Alipaineistetun tuulettuvan ryömintätilan rakennusfysikaaliset FEM-simuloinnit. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. vol. 2, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. , Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 413-422, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Sekki, P, Korhonen, L & Vinha, J 2017, Kuorielementtien kuivumisen mallintaminen hydrataation huomioivalla FEM-laskennalla. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 2, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. , Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 399-405, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Ruusala, A & Vinha, J 2017, Koulujen ja päiväkotien laskettu ja toteutunut energiankulutus. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 267-274, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Jokisalo, J, Sankelo, P, Sirén, K & Vinha, J 2017, Kustannusoptimaaliset energiakorjaus- ja uusiutuvan energian tuotannon ratkaisut kunnallisissa palvelurakennuksissa. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 287-292, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Pakkala, T, Lahdensivu, J, Köliö, A & Annila, P 2017, Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjausohje. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 179-184, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Laitinen, A, Santa-aho, S, Lukinmaa, H, Suominen, L & Vippola, M 2017, Barkhausen noise Potcore sensor simulations with Comsol. in 12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. ICBM, pp. 97-107, INTERNATIONAL CONFERENCE ON BARKHAUSEN NOISE AND MICROMAGNETIC TESTING, 1/01/00.

Sorsa, A, Santa-aho, S, Aylott, C, Shaw, B, Vippola, M & Leiviskä, K 2017, Case depth prediction of nitrided components. in 12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. ICBM, pp. 65-72, INTERNATIONAL CONFERENCE ON BARKHAUSEN NOISE AND MICROMAGNETIC TESTING, 1/01/00.

Palvalin, M, Vuori, V & Helander, N 2017, Knowledge transfer and work productivity. in JC Spender, G Schiuma & T Gavrilova (eds), Proceedings of 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: St. Petersburgh, Russia 7-9 June 2017. Proceedings IFKAD, pp. 1120-1134, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Kiilakoski, J, Lukac, F, Koivuluoto, H & Vuoristo, P 2017, Cavitation wear characteristics of Al2O3-ZrO2-ceramic coatings deposited by APS and HVOF -processes. in Internationl Thermal Spray Conference ITSC 2017, Conference Proceedings: June 7-9, 2017, Düsseldorf, Germany.. vol. 336, DVS-Berichte / DVS - Deutscher Verband für Schweißen und Verwandte Verfahren e.V., DVS Media GmbH, Düsseldorf, pp. 928-933, International Thermal Spray Conference, 1/01/00.

Myllärniemi, J, Pekkola, S & Helander, N 2017, Lessons for data-based value creation. in 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2017. Proceedings IFKAD, pp. 398-407, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Sorri, J, Heljo, J, Uotila, U & Ruusala, A 2017, Energiatehokkuusinformaatio palvelurakennuksissa. in Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut : 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 325-330, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Heljo, J, Sorri, J & Harsia, P 2017, Energiatehokkuus on entistä enemmän sähkötehon hallintaa. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, pp. 281-286, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Hongisto, V, Kylliäinen, M & Hyönä, J 2015, ÄKK-hankkeen suositukset tulevaisuuden ääneneristysmääräyksiä koskien. in Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 561-566, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Latvanne, P & Kylliäinen, M 2015, Puuvälipohjien akustiset ominaisuudet. in Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, pp. 567-572, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Kovalainen, V & Kylliäinen, M 2015, Menetelmä parvekelasien ääneneristävyyden mitoittamiseksi liikennemelualueilla. in Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, pp. 617-622, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Junttila, H, Laukkarinen, A & Vinha, J 2015, Puurunkoisten tuuletettujen yläpohjien kosteustekninen toiminta. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu, no. 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 77-82, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Laukkarinen, A & Hilliaho, K 2015, Lasitetun parvekkeen lämpötilan ja lämpöhäviöiden laskenta. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu, no. 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, pp. 181-186, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Köliö, A, Hohti, H, Pakkala, T, Laukkarinen, A, Lahdensivu, J & Mattila, J 2015, Raudoitteiden korroosionopeuden määrittäminen betonijulkisivussa korkean aikaresoluution säädatan avulla. in Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu, no. 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, pp. 195-202, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Vinha, J, Hedman, M, Sirén, K, Harsia, P, Pentti, M, Teriö, O, Heljo, J, Laukkarinen, A, Annila, P, Kaasalainen, H, Jokisalo, J & Pihlajamaa, P 2015, Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu, no. 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, pp. 487-496, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Hilliaho, K, Nordquist, B & Wallentén, P 2015, Koko Julkisivua peittävän lasijulkisivun vaikutus Etelä-Ruotsissa sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuuteen. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 4, no. 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 509-516, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Marttila, T, Suonketo, J, Kero, P & Annila, P 2015, Onnistumistekijät valtion tukemissa homekorjaushankkeissa. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 20-22.10.2015, Tampere. vol. 4, 152, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 253-258, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Teriö, O & Sorri, J 2015, Energiatehokkuus rakennusalan ammattityövoiman täydennyskoulutuksessa. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 97-102, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Annila, P, Lahdensivu, J, Pikkuvirta, J & Pakkala, T 2015, By64 Tuulettuvat julkisivut 2016 -suunnittelu- ja toteusohjeen laadinta. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 109-114, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Vinha, J 2015, Uusi Rakennusfysiikan käsikirja - perustiedot rakennusfysikaalisesta suunnittelusta ja tutkimuksista. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 115-120, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Ruuska, T & Vinha, J 2015, Laastin ja betonin lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasiteetin määrittäminen lämpövirtalevylaitteella. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 227-232, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Kankkunen, T & Kero, P 2015, Hometalolle suoritettavat toimenpiteet ja niiden valinta - case-esimerkki. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 265-270, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Tuominen, E & Vinha, J 2015, Laastien vedenimukertoimen määrittämisen virhelähdekokeet. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 239-244, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Tuominen, E & Vinha, J 2015, Kapillaaristen vedenimuominaisuuksien määrittämiseen sopivan vapaan vedenimukoelaitteiston kehittäminen. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 233-238, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Heljo, J & Kauppinen, T 2015, Pystytäänkö haitallisia ilmanvaihtovikoja havaitsemaan ja poistamaan. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 325-330, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Rinkinen, J & Elo, L 2015, Clean Components of Fluid Power System Reduce Maintenance Costs. in Maintenance, Condition Monitoring and Diagnostics; Maintenance Performance Measurement and Management: MCMD 2015 and MPMM 2015., 2 (2015-10-01), International conference on maintenance performance measurement and management, 1/01/00.

Pakkala, T, Lemberg, A-M, Köliö, A & Lahdensivu, J 2015, Ilmastonmuutoksen vaikutus betonijulkisivujen vaurioitumisen etenemiseen. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 203-210, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Kylliäinen, M, Oliva, D, Rekola, L & Hongisto, V 2015, Asuinhuoneistojen betonivälipohjien askelääneneristyksen subjektiivinen ja objektiivinen arviointi. in Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät, Akustinen seura, Kuopio, pp. 204-207, Akustiikkapäivät, 1/01/00.

Kylliäinen, M, Takala, J & Hongisto, V 2015, Ilmaääneneristysluku sekä standardisoitu ja normalisoitu äänitasoeroluku huoneistojen välisen ilmaääneneristävyyden kuvaajina. in Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät, Akustinen seura, Kuopio, pp. 158-161, Akustiikkapäivät, 1/01/00.

Kylliäinen, M, Niemi, H, Jäppinen, J & Lindqvist, M 2015, Engelin teatterin huoneakustiikan mallintaminen. in Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät, Akustinen seura, pp. 145-150, Akustiikkapäivät, 1/01/00.

Saarelainen, J, Kylliäinen, M & Hupaniittu, O 2015, Mykkäelokuvakauden elokuvateatterien huoneakustiikka. in Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät, Akustinen seura, Kuopio, pp. 83-88, Akustiikkapäivät, 1/01/00.

Niemi, H, Kylliäinen, M, Jäppinen, J & Lindqvist, M 2015, 1800-luvun Helsingin kadonneiden konserttitilojen akustiikan mallintaminen. in Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät, Kuopio, pp. 77-82, Akustiikkapäivät, 1/01/00.

Poikonen, E, Martinsuo, M & Nenonen, S 2015, Standardizing the service delivery system for repetitive industrial services. in RESER 2015: 25th Annual RESER Conference. RESER European Association for Research on Services, European Association for Research on Services Conference, 1/01/00.

Ocaña Flores, M & Martinsuo, M 2015, Use of equipment lifecycle data in industrial services. in RESER 2015: 25th Annual RESER Conference. RESER European Association for Research on Services, Copenhagen, RESER European Association for Research on Services Conference, Copenhagen, Denmark, 10/09/15.

Slablab, A, Divya, S, Koskinen, K, Czaplicki, R, Kailasnath, M, Radhakrishnan, P & Kauranen, M 2015, Second-harmonic generation from thermally-evaporated indium selenide thin films. in The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015: Munich Germany 21–25 June 2015. Optical Society of America, pp. CE_12_4, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Holopainen, S 2015, Transpositions and duals high-order tensors. On theory and applications in mechanics. in R Kouhia (ed.), Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Journal of Structural Mechanics, Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, pp. 188-193, Finnish Mechanics Days, 1/01/00.

Pietilä, J & Mäkinen, J 2015, Raudoitetun betonirakenteen taivutuksen mallintaminen Ansys-ohjelmalla. in R Kouhia, J Mäkinen, S Pajunen & T Saksala (eds), Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, Helsinki, pp. 91-96, Finnish Mechanics Days, 1/01/00.

Uusitalo, T, Virtanen, H, Viheriälä, J, Salmi, JO, Aho, A & Dumitrescu, M 2015, Dual-Mode Behavior in Multi-Section DFB Semiconductor Lasers with Laterally-Coupled Ridge-Waveguide Surface Gratings. in The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015., CB_P_26, OSA - The Optical Society, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Fischer, H, Laamanen, A, Iso-Heiko, A, Schäfer, O, Karvonen, M, Karhu, O, Huhtala, K, Pulkkinen, V-P & Huttunen, A 2015, Digital Hydraulics on Rails – Pilot Project of Improving Reliability on Railway Rolling Stock by Utilizing Digital Valve System. in A Laamanen & K Huhtala (eds), Proceedings of The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. pp. 644-654, Scandinavian International Conference on Fluid Power, 1/01/00.

Toenger, S, Godin, T, Billet, C, Dias, F, Erkintalo, M, Genty, G & Dudley, JM 2015, Dynamics of rogue wave and soliton emergence in spontaneous modulation instability. in CLEO: QELS - Fundamental Science, CLEO_QELS 2015. Optical Society of America (OSA), Quantum Electronics and Laser Science Conference, United States, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2015.FW4D.2

Linjama, M, Huova, M, Pietola, M, Juhala, J & Huhtala, K 2015, Hydraulic Hybrid Actuator: Theoretical Aspects and Solution Alternatives. in A Laamanen, K Huhtala & J Uusi-Heikkilä (eds), Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power. Tampere University of Technology, Tampere, Scandinavian International Conference on Fluid Power, 1/01/00.

Saksala, T, Holopainen, S & Kouhia, R 2015, On the choice of damage variable in the continuum fatigue model based on a moving endurance surface. in Proceedings of the XII Finnish Mechanics Day. pp. 57-62, Finnish Mechanics Days, 1/01/00.

Annila, P, Hellemaa, M, Suonketo, J & Pentti, M 2015, Kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuus kuntien rakennuksissa. in J Säteri & M Ahola (eds), Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015. SIY Raportti, vol. 33, Juva, pp. 95-100, Sisäilmastoseminaari, 1/01/00.

Marttila, T, Suonketo, J, Kero, P, Annila, P & Pentti, M 2015, Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi (HKPro 2). in J Säteri & M Ahola (eds), Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015: Sisäilmastoseminaari. vol. Sisäilmayhdistys raportti 33, Juva, pp. 101-106, Sisäilmastoseminaari, 1/01/00.

Annila, P, Marttila, T, Kero, P, Suonketo, J & Pentti, M 2015, Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi -jatkotutkimus (HKPro 3). in J Säteri & M Ahola (eds), Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015. vol. Sisäilmayhdistys raportti 33, Sisäilmayhdistys, Juva, pp. 107-112, Sisäilmastoseminaari, 1/01/00.

Huova, M, Ahopelto, M, Ketonen, M, Ahola, V, Linjama, M & Huhtala, K 2015, Characteristics of Digital Hydraulics with Commercial Controllers. in The Seventh Workshop on Digital Fluid Power . Linz Center of Mechatronics, pp. 114-128, Workshop on Digital Fluid Power, 1/01/00.

Linjama, M, Siivonen, L & Huova, M 2015, Numerically Efficient Flow Model for On/Off Valves. in R Scheidl, B Winkler & H Kogler (eds), Proceedings of the Seventh Workshop on Digital Fluid Power. LCM GmbH, Linz, Austria, pp. 164-172, Workshop on Digital Fluid Power, 1/01/00.

Ryczkowski, P, Barbier, M, Friberg, AT, Dudley, JM & Genty, G 2015, Experimental demonstration of temporal ghost imaging. in 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference., CF6_3, OSA, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Vuolle, M, Salonius, H-R, Lintinen, J & Mäkinen, J 2015, Emotion measurement services for knowledge workers. in RESER2015: 25th Annual RESER Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen, Denmark. RESER European Association for Research on Services, Copenhagen, European Association for Research on Services Conference, 1/01/00.

Kolu, A, Rajapolvi, K, Hyvönen, M, Multanen, P & Huhtala, K 2015, Low-cost 3D lidar for the mapping of autonomous mobile work machine. in Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland. Scandinavian International Conference on Fluid Power, 1/01/00.

Vuolle, M & Sillanpää, V 2015, Performance management practices in construction business - a service recovery perspective. in 8th Conference on Performance Measurement and Management Control. Conference on Performance Measurement and Management Control, The European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM, Conference on Performance Measurement and Management Control, Belgium, 1/01/00.

Turquet, L, Bautista, G, Karvonen, L, Dhaka, V, Chen, Y, Jiang, H, Huhtio, T, Lipsanen, H & Kauranen, M 2015, Tunable nonlinear effects through focused spatially phase-shaped beams. in European Quantum Electronics Conference 2015., EG_P_11, Optical Society of America, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Mardoukhi, A, Saksala, T, Hokka, M & Kuokkala, V-T 2015, An experimental and numerical study of the dynamic Brazilian disc test on Kuru granite. in Proceedings of the XII Finnish Mechanics Day. pp. 210-215, Finnish Mechanics Days, 1/01/00.

Kunwar, P, Hassinen, J, Bautista, G, Ras, RHA & Toivonen, J 2015, Fabrication of Fluorescent Silver Nanoclusters-based Micro-Label in Polymers. in The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015., CM_P_5, European Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference, OSA, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Bautista, GS, Johansson, A, Parappurath, N, Herranen, O, Myllyperkiö, P, Jiang, H, Kauppinen, E, Pettersson, M & Kauranen, M 2015, Background-Free Second-Harmonic Generation Microscopy of Individual Carbon Nanotubes. in Nonlinear Optics 2015: Kauai, Hawaii United States 26–31 July 2015., NW1A.5, Nonlinear Optics Conference Series, OSA, Nonlinear Optics Meeting, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/NLO.2015.NW1A.5

Fard Sanei, MA, Kiilunen, J, Pippola, J, Lahokallio, S & Frisk, L 2015, Thermomechanical properties of overmold epoxies in MEMS packaging. in Proceedings of the IMAPS Nordic Annual Conference , June 8-9, 2015, Helsingør, Denmark. IMAPS Nordic, pp. 175-179, International Microelectronics and Packaging Society Nordic Annual Conference, 1/01/00.

Ryczkowski, P, Barbier, M, Friberg, AT, Dudley, JM & Genty, G 2015, Shadow Ghost Imaging in the Time Domain. in Frontiers in Optics 2015., FW6C.1, OSA, Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FW6C.1

Ryczkowski, P, Barbier, M, Friberg, AT, Dudley, JM & Genty, G 2015, Temporal Ghost Imaging. in Frontiers in Optics 2015., FTh4D.4, OSA, Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FTh4D.4

Toenger, S, Godin, T, Billet, C, Dias, F, Erkintalo, M, Genty, G & Dudley, JM 2015, Breathers Emergence in Spontaneous Modulation Instability. in European Quantum Electronics Conference 2015., EF_P_25, Optical Society of America (OSA), European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Kauranen, M, Czaplicki, R, Mäkitalo, J, Lehtolahti, J, Koskinen, K, Laukkanen, J & Kuittinen, M 2015, Enhancement mechanisms for second-harmonic generation from metal nanostructures. in PROCEEDINGS OF SPIE: Ultrafast Phenomena and Nanophotonics XX. vol. 9746, SPIE Photonics West, 1/01/00.

Sand, J, Ihantola, S, Nicholl, A, Hrnecek, E, Toivonen, J, Toivonen, H & Peräjärvi, K 2015, Scanning of radioluminescence emission with a PMT for remote detection of alpha contamination. in The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015., CN_2_3, Optical Society of America, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Abe, S, Ylinen, A, Narra Girish, N, Nikander, R, Hyttinen, J, Kouhia, R & Sievänen, H 2015, Exploration of different boundary conditions in the sideways falling situation in hip fracture finite element modelling. in Proceeding of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, pp. 130-135, Finnish Mechanics Days, 1/01/00.

Järvinen, ST, Saari, S, Keskinen, J & Toivonen, J 2015, Detailed analysis of laser-induced breakdown spectroscopy of single particles using electrodynamic balance trapping. in The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. Optical Society of America, pp. CH_7_5, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Contreras, V, Lonnqvist, J & Toivonen, J 2015, Single micro-particle scattering detection based on Edge Filter Enhanced Self-Mixing Interferometry. in 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference. Optical Society of America, pp. CH_P_11, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference, 1/01/00.

Holopainen, S, Kouhia, R, Könnö, J & Saksala, T 2015, Computational modelling of high-cycle fatigue using a continuum based model. in Proceedings of the NSCM28: 28th Nordic Seminar on Computational Mechanics, October 22 – 23, 2015, Tallinn, Estonia. pp. 71-74, Nordic Seminar on Computational Mechanics, 1/01/10.

Vinha, J 2015, Uusi Rakennusfysiikan käsikirja. in Sisäilmastoseminaari 2015. Sisäilmastoyhdistys raportti, no. 33, pp. 167-172, Sisäilmastoseminaari, 1/01/00.

Jeronen, J & Kouhia, R 2015, On the effect of damping on stability of non-conservative systems. in R Kouhia, J Mäkinen, S Pajunen & T Saksala (eds), Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, pp. 77, Finnish Mechanics Days, 1/01/00.

Yaghoubi, ST, Hartikainen, J, Kolari, K & Kouhia, R 2015, An anisotropic continuum damage model for concrete. in R Kouhia, J Mäkinen, S Pajunen & T Saksala (eds), Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, pp. 51, Finnish Mechanics Days, 1/01/00.

Belahcen, A, Kouhia, R, Rasilo, P & Ristinmaa, M 2015, A model for anisotropic magnetostriction. in Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, pp. 201-203, Finnish Mechanics Days, 1/01/00.

Moilanen, C, Björkqvist, T & Saarenrinne, P 2015, Wood compression model for radial compression of earlywood and latewood. in Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, pp. 261-266, Finnish Mechanics Days, 1/01/00.

Kraft, T, Cristoferi, C, Trigaud, T, Nunzi, J-M & Ratier, B 2014, The Parallel Diode and Trap Behaviour of Ternary Polymer Solar Cells. in EU PVSEC Proceedings. vol. EU PVSEC 2014, 3BV.5.23, EU PVSEC, 29th European Photovoltaic and Solar Energy Conference and Exhibition, Amsterdam, Netherlands, 22/09/14.

Cardin, J, Dufour, C, KHOMENKOV, V, Fafin, A, Monnet, I, Rizza, G, COULON, P-E, Slablab, A, Mailly, D, Ulysse, C, Lafosse, X, Perruchas, S & Gacoin, T 2013, Development of New Kinds of Plasmonics Materials Through Swift Heavy Ion Shaping Technique. in 7th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2013), Jun 2013, Suntec, Singapore. Singapore, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, 1/01/00.

Sand, J, Ihantola, S, Peräjärvi, K, Toivonen, H, Nicholl, A, Hrnecek, E & Toivonen, J 2013, EMCCD imaging of strongly ionizing radioactive materials for safety and security. in 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics - International Quantum Electronics Conference. Optical Society of America, pp. JSII_P_1, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE INTERNATIONAL QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Mimilakis, SI, Drossos, K, Floros, A & Katerelos, D 2013, Automated Tonal Balance Enhancement for Audio Mastering Applications. in Audio Engineering Society Convention 134. AES Audio Engineering Society.

Drossos, K, Kotsakis, R, Pappas, P, Kalliris, G & Floros, A 2013, Investigating Auditory Human-Machine Interaction: Analysis and Classification of Sounds Commonly Used by Consumer Devices. in Audio Engineering Society Convention 134., 8812, AES Audio Engineering Society.

Kantola, E, Leinonen, T, Ranta, S, Tavast, M & Guina, M 2013, High-efficiency yellow VECSEL with 20 W output power. in Optics Days 2013, Helsinki, Finland: Oral presentation in Optics Days 2013, Helsinki, Finland. OPTICS DAYS, 1/01/00.

Kokkinis, E, Drossos, K, Tatlas, N-A, Floros, A, Tsilfidis, A & Agavanakis, K 2012, Smart microphone sensor system platform. in Audio Engineering Society Convention 132. AES Audio Engineering Society.

Drossos, K, Floros, A, Agavanakis, K, Tatlas, N-A & Kanellopoulos, N 2012, Emergency Voice/Stress - level Combined Recognition for Intelligent House Applications. in Audio Engineering Society Convention 132. AES Audio Engineering Society.

Malaska, M, Aaltonen, A & Lehto, L 2019, Paloturvallisuuden huomiointi ja asenteet nykyaikaisessa älyrakentamisessa. in Spek Puheenvuoroja 6. SPEK Puheenvuoroja, SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ RY., Helsinki.

Varheenmaa, M 2015, A new generation sweating thermal manikin for the evaluation of the thermal comfort of protective clothing in Arctic Conditions. in S Konola & P Kähkönen (eds), Arctic Wears - Perspectives on Arctic Clothing. Liiketoiminta ja yrittäjyys Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2015, Lapland University of Applied Sciences, pp. 154-161.

Salonen, J, Laukkarinen, A & Vinha, J 2015, Ulkoseinien rakennusfysikaaliset riskit ja pitkäaikaiskestävät ratkaisut. in A Soikkeli, J Koiso-Kanttila & L Sorri (eds), Korjaa ja korota: Kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja. vol. 62, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. A. Julkaisu, Oulun yliopisto, Oulu, Finland, pp. 74-81.

Koponen, O-P 2015, Meeting of Vernacular and Modern Architecture in Urbino: Giancarlo De Carlo and reading of the context. in M Mattila (ed.), Italian Vernadoc 2015 – Amandola: Studying Italia and its architecture. The first 10 VERNADOC-years. Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea, Helsinki, pp. 26-29.

Ryczkowski, P, Närhi, M, Billet, C, Merolla, J-M, Genty, G & Dudley, JM 2017, 'Real-time measurements of dissipative solitons in a mode-locked fiber laser', arXiv eprint.

Christiansen, J, Birkinshaw, J, Le Massaon, P & Mäkinen, S 2017, 'Editorial: Experiments in an Organisational Context', CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation, vol. 1, no. 2. https://doi.org/10.23726/cij.2017.684

Amr, A & Saad, M 2015, 'Growth of Urban Peripheries with Reference to Inconsistent Spatial Planning Policies: South-east Amman as case study', European International Journal of Science and Technology, vol. 4, no. 3, 3, pp. 54-68.

Piche, RA 2015, 'Mezhdunarodnaya konferencia po pozicionirovaniyu i navigacii vnutri pomeshhenij', Giroskopiya I Navigatsiya, vol. 88, no. 1, pp. 122-124.

Kähkönen, K, Huovinen, P & Keinänen, M 2015, 'Editorial', Procedia Economics and Finance, vol. 21, pp. 1-5.

Kulya, MS, Sokolenko, B, Gorodetsky, A & Petrov, NV 2020, Propagation dynamics of ultrabroadband terahertz beams with orbital angular momentum for wireless data transfer. in BB Dingel, K Tsukamoto & S Mikroulis (eds), Broadband Access Communication Technologies XIV., 113070J, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 11307, SPIE, Broadband Access Communication Technologies, San Francisco, United States, 4/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2547695

Houbre, Q, Angleraud, A & Pieters, R 2020, Exploration and exploitation of sensorimotor contingencies for a cognitive embodied agent. in A Rocha, L Steels & J van den Herik (eds), ICAART 2020 - Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. vol. 2, SCITEPRESS, pp. 546-554, International Conference on Agents and Artificial Intelligence, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0008951205460554

Ustimchik, V, Fedotov, A, Rissanen, J, Noronen, T, Gumenyuk, R, Chamorovskii, Y & Filippov, V 2020, Green picosecond narrow-linewidth tapered fiber laser system. in L Dong (ed.), Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. Proceedings of SPIE, vol. 11260, SPIE, pp. 246 - 251, SPIE Photonics West, 1/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2546003

Korobko, DA, Zolotovskii, IO, Gumenyuk, RV & Fotiadi, AA 2020, Jitter suppression in passive harmonic mode-locking fiber ring laser. in NGR Broderick, JM Dudley & AC Peacock (eds), Nonlinear Optics and its Applications 2020. Proceedings of SPIE, vol. 11358, SPIE, pp. 238 - 247, SPIE PHOTONICS EUROPE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2556072

Aleshkina, SS, Lipatov, DS, Velmiskin, VV, Kochergina, TA, Fedotov, A, Gumenyuk, R, Kotov, LV, Temyanko, VL, Bubnov, MM, Guryanov, AN & Likhachev, ME 2020, All-fiber mode-locked laser at 0.98 µm. in L Dong (ed.), Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. Proceedings of SPIE, vol. 11260, SPIE, pp. 184 - 189, SPIE Photonics West, 1/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2542299

Phung, HM, Kahle, H, Penttinen, J-P, Rajala, P, Ranta, S & Guina, M 2020, A membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with emission around 825 nm. in JE Hastie (ed.), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) X., 112630H, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 11263, SPIE, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) X , San Francisco, United States, 4/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2545980

Kulya, MS, Katkovnik, V, Egiazarian, K & Petrov, NV 2020, Complex-domain sparse imaging in terahertz pulse time-domain holography with balance detection. in LP Sadwick & T Yang (eds), Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications XIII., 1127921, Proceedings of SPIE, vol. 11279, SPIE, Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications, San Francisco, United States, 3/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2549001

Le, D, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Dual-ID headgear UHF RFID tag with broadside and end-fire patterns based on quasi-Yagi antenna. in Proceedings of IEEE Asia-Pacific Microwave Conference. IEEE, pp. 610-612, IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, Singapore, Singapore, 10/12/19. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038680

Ma, S, Sydänheimo, L, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Electrically small UHF RFID tag antenna based on an inductively coupled resonant LC tank. in Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE, IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, Singapore, Singapore, 10/12/19. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038618

Ahmed, S, Sydänheimo, L, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Impact of anatomical variability on the wireless power transfer to intra-abdominal implants. in Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE, pp. 578-580, IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, Singapore, Singapore, 10/12/19. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038614

Heljakka, K, Ihamaki, P, Tuomi, P & Saarikoski, P 2019, Gamified coding: Toy robots and playful learning in early education. in Proceedings - 6th Annual Conference on Computational Science and Computational Intelligence, CSCI 2019., 9071010, IEEE, pp. 800-805, International Conference on Computational Science and Computational Intelligence, Las Vegas, United States, 5/12/19. https://doi.org/10.1109/CSCI49370.2019.00152

Ahmed, S, Mehmood, A, Sydänheimo, L, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Glove-Integrated Textile Antenna with Reduced SAR for Wearable UHF RFID Reader. in 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, pp. 231-235, IEEE International Conference on RFID Technology and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892251

He, H, Chen, X, Ukkonen, L & Virkki, J 2019, Clothing-Integrated Passive RFID Strain Sensor Platform for Body Movement-Based Controlling. in 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, pp. 236-239, IEEE International Conference on RFID Technology and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892118

Malaska, M, Alanen, M, Cabova, K, Liskova, N, Mela, K, Pajunen, S & Wald, F 2019, Experimental study on temperature distribution of sandwich panel joints in fire. in Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. vol. 3, 11.09, CE/papers, Wilhelm Ernst und Sohn, pp. 695-700, Nordic Steel Construction Conference, 1/01/00.

Cashell, K, Malaska, M, Khan, M, Alanen, M & Mela, K 2019, Numerical analysis of the behaviour of stainless steel cellular beam in fire. in Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. vol. 3, 18.01, CE/papers, Wilhelm Ernst und Sohn, pp. 895-900, Nordic Steel Construction Conference, 1/01/00.

Cabova, K, Liskova, N, Arha, T, Malaska, M, Alanen, M, Mela, K, Pajunen, S & Wald, F 2019, Temperature distribution of trapezoidal sheeting in fire. in Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. vol. 3, 11.04, CE/papers, Wilhelm Ernst und Sohn, pp. 665-670, Nordic Steel Construction Conference, 1/01/00.

Schelkens, P, Astola, P, da Silva, EAB, Pagliari, C, Perra, C, Tabus, I & Watanabe, O 2019, JPEG Pleno light field coding technologies. in Applications of Digital Image Processing XLII., 111371G, Proceedings of SPIE, vol. 11137, SPIE, Applications of Digital Image Processing, 12/08/19. https://doi.org/10.1117/12.2532049

Perra, C, Astola, P, da Silva, EAB, Khanmohammad, H, Pagliari, C, Schelkens, P & Tabus, I 2019, Performance analysis of JPEG Pleno light field coding. in Applications of Digital Image Processing XLII. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 11137, SPIE, Applications of Digital Image Processing, 12/08/19. https://doi.org/10.1117/12.2528391

Sandström, N, Nevgi, A & Nenonen, S 2019, Participatory service design and community involvement in designing future-ready sustainable learning landscapes. in SBE 19 - Emerging Concepts for Sustainable Built Environment 22–24 May 2019, Helsinki, Finland. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 297, IOP Publishing, Sustainable Built Environment Conference, Helsinki, Finland, 22/05/19. https://doi.org/10.1088/1755-1315/297/1/012031

Merilampi, S, Ihanakangas, V & Virkki, J 2019, User-driven development with scientific applied research - RFID-controlled physiogame case study. in 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, pp. 167-170, IEEE International Conference on RFID Technology and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892150

Ma, S, Pournoori, N, Sydänheimo, L, Ukkonen, L, Björninen, T & Georgiadis, A 2019, A Batteryless Semi-Passive RFID Sensor Platform. in 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, pp. 171-173, IEEE International Conference on RFID Technology and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892176

Vuori, V, Bor, S, Polsa, P, Käpylä, J & Helander, N 2019, Discovering collaborative and inclusive solutions to co-create multidimensional value in cross-sector collaboration. in Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management: 17-19 September, 2019, Vienna, Austria. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, vol. 3, SCITEPRESS, pp. 364-369, International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, 1/01/00.

Solodko, A, Mäkinen, S, Lasheras, NC, Bedolla, JS & Saari, U 2019, Research-industry collaboration: a review of the literature on evaluation methods and motivations. in PICMET 2019 Conference: August 25-29, 2019, Portland, Oregon, USA., 19R0108, Portland, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/PICMET.2019.8893878

Saari, U, Venesaar, U, Ojasoo, M, Mäkinen, S & Nokelainen, P 2019, Assessing sustainability orientations of first year university students. in 79th Annual Meeting of the Academy of Management Proceedings: Symposium on Reported Impacts of Sustainability in Management Education and Engagement, August 9-13, 2019, Boston, Massachusetts, USA. Academy of management proceedings, Academy of Management, pp. 1-8, Academy of Management Annual Meeting, 31/10/19.

Yang, D, Qian, Y, Cai, D, Yan, S, Kämäräinen, J-K & Chen, K 2019, Visibility-Aware Part Coding for Vehicle Viewing Angle Estimation. in 9th International Conference on Information Science and Technology, ICIST 2019. IEEE, pp. 65-70, IEEE International Conference on Information Science and Technology, Hulunbuir, China, 2/08/19. https://doi.org/10.1109/ICIST.2019.8836907

Silverajan, B & Vistiaho, P 2019, Enabling cybersecurity incident reporting and coordinated handling for maritime sector. in 2019 14th Asia Joint Conference on Information Security, AsiaJCIS 2019. IEEE, pp. 88-95, Asia Joint Conference on Information Security, Kobe, Japan, 1/08/19. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2019.000-1

Mishra, K, Krogerus, T & Huhtala, K 2019, Profile extraction and deep autoencoder feature extraction for elevator fault detection. in C Callegari (ed.), 16th International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications: SIGMAP 2019, 26-28 July, 2019, Prague, Czech Republic. 2019 edn, vol. 16, SCITEPRESS, Prague, Czech Republic, pp. 313-320, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL PROCESSING AND MULTIMEDIA APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0007802003130320

Juuti, T, Pakkanen, J & Lehtonen, T 2019, Empirical study of good, bad and ugly modular engineering solutions in machinery manufacturing industry. in Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design: The 22nd International Conference on Engineering Design, ICED19, Delft, The Netherlands, 5-8 August 2019. Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design , Cambridge University Press, pp. 2981-2990, International Conference on Engineering Design, 1/01/00. https://doi.org/10.1017/dsi.2019.305

Martinsuo, M & Vuorinen, L 2019, Actors’ agency in the routines of innovation project portfolio management. in Proceedings of the EURAM European Academy of Management Conference 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, European Academy of Management Annual Conference, 1/01/13.

Suominen, A, Jonsson, V, Bäckman, J & Halvari, S 2019, Task-setting strategies for hackathon goal achievement in industrial intra-organizational innovation. in I Bitran (ed.), The ISPIM Innovation Conference – Celebrating Innovation: 500 Years Since daVinci: 16-19 June 2019, Florence, Italy. vol. 93, International Society for Professional Innovation Management ISPIM, Florence, Italy, ISPIM The International Society for Professional Innovation Management, 1/01/10.

Halvari, S, Suominen, A, Jussila, J, Jonsson, V & Bäckman, J 2019, Conceptualization of hackathon for innovation management. in I Bitran, S Conn, C Gernreich, M Heber, KRE Huizingh, O Kokshagina, M Torkkeli & M Tynnhammer (eds), The proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci The International Society for Professional Innovation Management: 16-19 June 2019 - Florence, Italy. vol. 93, The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM), Florence Italy, ISPIM The International Society for Professional Innovation Management, 1/01/10.

Ahola, T & Martinsuo, M 2019, The circular economy of projects. in European Academy of Management Conference EURAM 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal. European academy of management annual conference, EURAM, European academy of management annual conference, 1/01/00.

Hajikazemi, S, Ahola, T, Aaltonen, K, Aarseth, W & Andersen, B 2019, Normalization of deviance in the construction industry, a managerial perspective. in European Academy of Management Conference 2019, EURAM: 26-28 June, Lissabon, Portugal. European academy of management annual conference, European academy of management annual conference, 1/01/00.

Vuori, V & Helander, N 2019, Knowledge management practices to overcome network-level knowledge barriers: an artificial intelligence powered literature review. in Proceedings of International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019: 5-7 June 2019, Matera, Italy. IFKAD Proceedings eBooks, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Aarikka-Stenroos, L & Ranta, V 2019, Business catalysts for the Circular Economy innovations. in Proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci : 16-19 June 2019 - Florence, Italy. International Society for Professional Innovation Management ISPIM, Ispim Innovation Conference, 30/01/18.

Kahle, H, Phung, H-M, Penttinen, J-P, Rajala, P, Tukiainen, A, Ranta, S & Guina, M 2019, Double-side pumped membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with increased efficiency emitting > 3 W in the 780 nm region. in 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, Conference on Lasers and Electro-Optics, San Jose, United States, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749958

Sadiek, I, Mikkonen, T, Vainio, M, Toivonen, J & Foltynowicz, A 2019, Optical Frequency Comb Photoacoustic Spectroscopy. in 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, Conference on Lasers and Electro-Optics, San Jose, United States, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749688

Abdallah, Z, Stefszky, M, Ulvila, V, Silberhorn, C & Vainio, M 2019, Frequency Comb Generation in a Continuous-Wave Pumped Second-Order Nonlinear Waveguide Resonator. in 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, Conference on Lasers and Electro-Optics, San Jose, United States, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750403

Saad-Bin-Alam, M, Reshef, O, Huttunen, MJ, Carlow, G, Sullivan, B, Menard, JM, Dolgaleva, K & Boyd, RW 2019, High-Q resonance train in a plasmonic metasurface. in 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, Conference on Lasers and Electro-Optics, San Jose, United States, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750206

Silverajan, B, Zhao, H & Kamath, A 2019, A Semantic Meta-Model Repository for Lightweight M2M. in 2018 IEEE International Conference on Communication Systems, ICCS 2018. IEEE, pp. 468-472, IEEE International Conference on Communication Systems, Chengdu, China, 19/12/18. https://doi.org/10.1109/ICCS.2018.8689185

Leivo, V, Sarlin, E, Suonketo, J, Pikkuvirta, J & Pentti, M 2019, Muovipäällysteisten lattioiden vaurioituminen kosteuden vaikutuksesta. in Sisäilmastoseminaari 2019: 14.3.2019 : Sisäilmayhdistys raportti 37. SIY Raportti, no. 37, SIY SISÄILMATIETO OY, pp. 383-388, Sisäilmastoseminaari, 1/01/00.

Rissanen, J, Fedotov, A, Noronen, T, Gumenyuk, R, Chamorovskii, Y, Kolosovskii, A, Voloshin, V, Vorobev, I, Odnoblyudov, M & Filippov, V 2019, Large mode area double clad ytterbium tapered fiber with circular birefringency. in AL Carter & L Dong (eds), Proceedings of SPIE : Fiber Lasers XVI: Technology and Systems. Proceedings of SPIE, vol. 10897, SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, SPIE Photonics West 2019, San Francisco, United States, 2/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2508811

Fedotov, A, Pominova, D, Orlovskaya, E, Orlovskii, Y, Niemi, T & Gumenyuk, R 2019, Analysis of upconversion nanoparticles as an active medium for upconversion light sources. in Proceedings of SPIE: Optical Components and Materials XVI. vol. 10914, 109140R, Proceedings of SPIE : the International Society for Optical Engineering, vol. 10914, S P I E - International Society for Optical Engineering, SPIE Photonics West 2019, San Francisco, United States, 2/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2507599

Jääskeläinen, A, Sillanpää, V & Helander, N 2019, A model for profiling information and knowledge management in the public sector. in Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June. . Proceedings IFKAD, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Almeida, B, Chauhan, V, Kandavalli, V & Ribeiro, A 2019, Mean and variability in RNA polymerase numbers are correlated to the mean but not the variability in size and composition of Escherichia coli cells. in E De Maria, H Gamboa & A Fred (eds), BIOINFORMATICS 2019 - 10th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019. SCITEPRESS, pp. 226-233, 10th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, BIOINFORMATICS 2019 - Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019, Prague, Czech Republic, 22/02/19. https://doi.org/10.5220/0007456102260233

Piccardi, A, Perumbilavil, S, Kauranen, M, Strangi, G & Assanto, G 2019, Random lasing control with optical spatial solitons in nematic liquid crystals. in P Ribeiro, M Raposo & D Andrews (eds), PHOTOPTICS 2019 - Proceedings of the 7th International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology. SCITEPRESS, pp. 289-293, International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology, Prague, Czech Republic, 25/02/19. https://doi.org/10.5220/0007575102890293

Kahle, H, Penttinen, JP, Phung, HM, Rajala, P, Tukiainen, A, Ranta, S & Guina, M 2019, MECSELs with direct emission in the 760 nm to 810 nm spectral range: A single- and double-side pumping comparison and high-power continuous-wave operation. in U Keller (ed.), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX., 109010D, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 10901, SPIE, IEEE, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers, San Francisco, United States, 5/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2512111

Mereuta, A, Nechay, K, Caliman, A, Suruceanu, G, Gallo, P, Guina, M & Kapon, E 2019, 1.55-μm wavelength wafer-fused OP-VECSELs in flip-chip configuration. in U Keller (ed.), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX., 1090103, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 10901, SPIE, IEEE, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers, San Francisco, United States, 5/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2508342

Taibi, D & Systä, K 2019, From monolithic systems to microservices: A decomposition framework based on process mining. in D Ferguson, VM Munoz, M Helfert & C Pahl (eds), CLOSER 2019 - Proceedings of the 9th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS, pp. 153-164, International Conference on Cloud Computing and Services Science, Heraklion, Crete, Greece, 2/05/19. https://doi.org/10.5220/0007755901530164

Yadav, A, Chichkov, NB, Gumenyuk, R, Zherebtsov, E, Melkumov, MA, Yashkov, MV, Dianov, EM & Rafailov, EU 2019, 405-nm pumped Ce3+-doped silica fiber for broadband fluorescence from cyan to red. in MJF Digonnet & S Jiang (eds), Optical Components and Materials XVI., 1091406, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 10914, SPIE, IEEE, Optical Components and Materials, San Francisco, United States, 4/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2509599

Radevici, I, Sadi, T, Tripurari, T, Tiira, J, Ranta, S, Tukiainen, A, Guina, M & Oksanen, J 2019, Observation of local electroluminescent cooling and identifying the remaining challenges. in DV Seletskiy, RI Epstein & M Sheik-Bahae (eds), Photonic Heat Engines: Science and Applications., 109360A, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 10936, SPIE, IEEE, Photonic Heat Engines: Science and Applications, San Francisco, United States, 3/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2505814

Viheriälä, J, Tuorila, H, Zia, N, Cherchi, M, Aalto, T & Guina, M 2019, 1.3μm U-bend traveling wave SOA devices for high efficiency coupling to silicon photonics. in GT Reed & AP Knights (eds), Silicon Photonics XIV., 109230E, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 10923, SPIE, IEEE, Silicon Photonics, San Francisco, United States, 4/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2505935

Tiitola, V, Korhonen, T, Laine, T & Lyly-Yrjänäinen, J 2019, Dynamics of value in technology inspired value co-creation: Case in homecare value network. in 14th IFKAD 2019 Proceedings: 5-7 June 2019, Matera, Italy. PROCEEDINGS IFKAD, IKAM Centro Studi & Ricerche, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Ainasoja, AE, Pertuz, S & Kämäräinen, J-K 2019, Smartphone teleoperation for self-balancing telepresence robots. in A Kerren, C Hurter & J Braz (eds), VISIGRAPP 2019 - Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. SCITEPRESS, pp. 561-568, International Conference on Computer Vision Theory and Applications, Prague, Czech Republic, 25/02/19. https://doi.org/10.5220/0007406405610568

Qian, Y, Pertuz, S, Nikkanen, J, Kämäräinen, J-K & Matas, J 2019, Revisiting gray pixel for statistical illumination estimation. in A Kerren, C Hurter & J Braz (eds), VISIGRAPP 2019 - Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. SCITEPRESS, pp. 36-46, International Conference on Computer Vision Theory and Applications, Prague, Czech Republic, 25/02/19. https://doi.org/10.5220/0007406900360046

Zakeri, FS, Bätz, M, Jaschke, T, Keinert, J & Chuchvara, A 2019, Benchmarking of several disparity estimation algorithms for light field processing. in S Bazeille, N Verrier & C Cudel (eds), Fourteenth International Conference on Quality Control by Artificial Vision., 111721C, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 11172, SPIE, IEEE, International Conference on Quality Control by Artificial Vision, Mulhouse, France, 15/05/19. https://doi.org/10.1117/12.2521747

Georgiev, GY, Aho, T, Kesseli, J, Yli-Harja, O & Kauffman, SA 2019, Action and power efficiency in self-organization: The case for growth efficiency as a cellular objective in escherichia coli. in CL Flores Martinez, GY Georgiev, JM Smart & ME Price (eds), Evolution, Development and Complexity - Multiscale Evolutionary Models of Complex Adaptive Systems. Springer Proceedings in Complexity, Springer, pp. 229-244, Conference on Complex Systems, Cancun, Mexico, 17/09/17. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00075-2_8

Sharifzadeh, S, Tata, J & Tan, B 2019, Farm detection based on deep convolutional neural nets and semi-supervised green texture detection using VIS-NIR satellite image. in S Hammoudi, C Quix & J Bernardino (eds), DATA 2019 - Proceedings of the 8th International Conference on Data Science, Technology and Applications. SCITEPRESS, pp. 100-108, International Conference on Data Science, Technology and Applications, Prague, Czech Republic, 26/07/19. https://doi.org/10.5220/0007954901000108

Kocsis, P, Shevkunov, I, Katkovnik, V & Egiazarian, K 2019, Single exposure lensless subpixel phase imaging. in BC Kress & P Schelkens (eds), Digital Optical Technologies 2019. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 11062, SPIE, IEEE, Digital Optical Technologies, Munich, Germany, 24/06/19. https://doi.org/10.1117/12.2525679

Hellsten, P & Myllärniemi, J 2019, Business intelligence process model revisited. in J Bernardino, A Salgado & J Filipe (eds), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, vol. 3, SCITEPRESS, pp. 341-348, International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vienna, Austria, 17/09/19.

Myllärniemi, J, Helander, N & Pekkola, S 2019, Challenges in developing data-based value creation. in J Bernardino, A Salgado & J Filipe (eds), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, vol. 3, SCITEPRESS, pp. 370-376, International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vienna, Austria, 17/09/19.

Jussila, J, Kukkamäki, J & Helander, N 2019, Co-creating digital services for citizens: Activity theory analysis. in J Bernardino, A Salgado & J Filipe (eds), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, vol. 3, SCITEPRESS, pp. 285-290, International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vienna, Austria, 17/09/19. https://doi.org/10.5220/0008349002850290

Dreser, C, Gollmer, DA, Bautista, G, Zang, X, Kern, DP, Kauranen, M & Fleischer, M 2019, Plasmonic mode conversion and second harmonic imaging of tilted plasmonic nanocones. in Proceedings of META 2019, The 10th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics . META proceedings, META Publishing, pp. 356-357, International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, 1/01/00.

Malaska, M, Cashell, K, Alanen, M, Mela, K & Afshan, S 2019, Experimental behaviour of stainless steel cellular beam in fire. in D Jesse (ed.), Special Issue: Proceedings of Nordic Steel 2019: Wiley Online Library. vol. 3, 18.02, ce/papers, Wilhelm Ernst und Sohn, Berlin, pp. 901-906, Nordic Steel Construction Conference, 18/09/19. https://doi.org/10.1002/cepa.1151

Ratia, M & Myllärniemi, J 2019, Business analytics enabling future insights in the private healthcare. in Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June, 2019. Proceedings IFKAD, IKAM Centro Studi & Ricerche, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Nenonen, S, Sandström, N, Nevgi, A, Danivska, V & Jalo, H 2019, Towards digital campus – improving usability of learning environments. in CIB World Building Congress 2019: 17-21, June, 2019, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China . INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUCTION (CIB), Hong Kong, CIB World Building Congress, 1/01/00.

Saleh, A, Ryczkowski, P, Genty, G & Toivonen, J 2019, Short-range supercontinuum based lidar for combustion diagnostics. in M Kimata & CR Valenta (eds), SPIE Future Sensing Technologies., 111970Y, Proceedings of SPIE, vol. 11197, SPIE, IEEE, SPIE Future Sensing Technologies, Tokyo, Japan, 14/11/19. https://doi.org/10.1117/12.2542720

Xu, L, Saerens, G, Timofeeva, M, Miroshnichenko, AE, Camacho-Morales, R, Volkovskaya, I, Smirnova, DA, Lysevych, M, Huang, L, Cai, M, Karouta, F, Hoe Tan, H, Kauranen, M, Jagadish, C, Grange, R, Neshev, DN & Rahmani, M 2019, Switchable unidirectional second-harmonic emission through GaAs nanoantennas. in A Mitchell & H Rubinsztein-Dunlop (eds), AOS Australian Conference on Optical Fibre Technology, ACOFT 2019 and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, ACOLS 2019., 112000J, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 11200, SPIE, Australian Conference on Optical Fibre Technology and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, Melbourne, Australia, 9/12/19. https://doi.org/10.1117/12.2539887

Sautter, J, Xu, L, Miroshnichenko, A, Lysevych, M, Volkovskaya, I, Smirnova, D, Camacho Morales, M, Zangeneh Kamali, K, Karouta, F, Vora, K, Tan, HH, Kauranen, M, Staude, I, Jagadish, C, Neshev, DN & Rahmani, M 2019, Tailoring directional scattering of second-harmonic generation from (111)-GaAs nanoantennas. in A Mitchell & H Rubinsztein-Dunlop (eds), AOS Australian Conference on Optical Fibre Technology, ACOFT 2019 and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, ACOLS 2019., 112000H, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 11200, SPIE, Australian Conference on Optical Fibre Technology and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, Melbourne, Australia, 9/12/19. https://doi.org/10.1117/12.2539086

Korpi, M, Jansson, J, Pihlasalo, J, Suominen, O & Vilkko, M 2019, Plant-wide optimization of a copper smelter: How to do it in practice? in Proceedings of the 10th European Metallurgical Conference, EMC 2019. vol. 1, GDMB Verlag GmbH, pp. 95-106, European Metallurgical Conference, Dusseldorf, Germany, 23/06/19.

Chetan Kumar, V, Shiva Prakash, SP & Balandin, S 2018, Performance Enhancement Of Optimized Link State Routing Protocol For Health Care Applications In Wireless Body Area Networks. in 2018 23rd Conference of Open Innovations Association (FRUCT). IEEE, pp. 195-203, Conference of the Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2018.8588070

Kirjavainen, J, Mäkinen, S & Sommarberg, M 2018, The Effects of Product Line Length on Firm Performance. in 2018 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). IEEE, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481780

Majuri, M & Lanz, M 2018, Social capital characteristics in RD project networks. in 2018 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET)., 8481775, IEEE, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481775

Sommarberg, M & Mäkinen, S 2018, Technopreneurial Characteristics Rising from the Ashes of Creative Destruction. in Proceedings in 2018 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 19-23 August 2018. IEEE, pp. 1-10, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481846

Monakhov, D, Naik, D, Curcio, IDD & Toukomaa, H 2018, Analysis of User Exploration Patterns during Scene Cuts in Omnidirectional Videos. in SMPTE 2018. SMPTE, SMPTE Annual Technical Conference & Exhibition, 1/01/00. https://doi.org/10.5594/M001845

Kekonen, A, Bergelin, M, Eriksson, J-E, Vesa, M, Johansson, M & Viik, J 2018, Long-term monitoring of acute wound healing from beneath the primary wound dressings. in 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). IEEE, Biennial Baltic Electronics Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/BEC.2018.8600956

Ahmed, S, Musfequr Rehman, SM, Ukkonen, L & Björninen, T 2018, Glove-integrated slotted patch antenna for wearable UHF RFID reader. in 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE, IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552817

Pournoori, N, Khan, W, Ukkonen, L & Björninen, T 2018, RF energy harvesting system with RFID-enabled charge storage monitoring. in 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE, IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552826

Qureshi, S, Björninen, T & Virkki, J 2018, Referenced backscattering compression level indicator based on passive UHF RFID tags. in 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE, IEEE International Conference on RFID - Technology and Applications, Macao, China, 26/09/18. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552830

Ortombina, L, Liegmann, E, Karamanakos, P, Tinazzi, F, Zigliotto, M & Kennel, R 2018, Constrained Long-Horizon Direct Model Predictive Control for Synchronous Reluctance Motor Drives. in 2018 IEEE 19th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, COMPEL 2018., 8460173, IEEE, IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, Padova, Italy, 25/06/18. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2018.8460173

Schwarz, S, Hannuksela, MM, Fakour-Sevom, V & Sheikhi-Pour, N 2018, 2D Video Coding of Volumetric Video Data. in 2018 Picture Coding Symposium, PCS 2018 - Proceedings., 8456265, IEEE, pp. 61-65, Picture Coding Symposium, San Francisco, United States, 24/06/18. https://doi.org/10.1109/PCS.2018.8456265

Taivalsaari, A, Mikkonen, T, Systä, K & Pautasso, C 2018, Web User Interface Implementation Technologies: An Underview. in 14th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS, pp. 127-136, International Conference on Web Information Systems and Technologies, 18/09/18. https://doi.org/10.5220/0006885401270136

Jokinen, J, Kanerva, M & Saarela, O 2018, Multi-site delamination analysis using virtual crack closure technique for a composite aircraft wing flap. in 31st Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (Proceedings): Belo Horizonte, Brazil September 9-14, 2018. ICAS Press, INTERNATIONAL COUNCIL OF THE AERONAUTICAL SCIENCES CONGRESS, 1/01/00.

Chen, X, He, H, Ukkonen, L, Virkki, J, Xu, J, Wang, T & Cheng, L 2018, Fabrication and Practical Evaluation of Glove-integrated Passive UHF RFID Tags. in 2018 IEEE International Conference on RFID Technology Application (RFID-TA). IEEE, IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552814

Kallonen, A, Nieminen, H, Das, S & Sallinen, R 2018, Comparison of food frequency questionnaire data and shopping records for the assessment of food intake. in Proceedings of Seventh International Conference on Well-Being in the Information Society: Fighting Inequalities (WIS 2018). TUCS Lecture Notes, vol. 28, pp. 25-30, International Conference on Well-Being in the Information Society, 27/09/18.

Geng, J, Li, H, Liu, Y, Liu, Y, Kashef, M, Candell, R & Bhattacharyya, SS 2018, Model-based cosimulation for industrial wireless networks. in WFCS 2018 - 2018 14th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems. IEEE, pp. 1-10, IEEE International Workshop on Factory Communication Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/WFCS.2018.8402343

Koponen, P, Hanninen, S, Mutanen, A, Koskela, J, Rautiainen, A, Järventausta, P, Niska, H, Kolehmainen, M & Koivisto, H 2018, Improved modelling of electric loads for enabling demand response by applying physical and data-driven models: Project Response. in 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018. IEEE, pp. 1-6, IEEE International Energy Conference, Limassol, Cyprus, 3/06/18. https://doi.org/10.1109/ENERGYCON.2018.8398794

Momeni, K & Martinsuo, M 2018, Moving toward integrated solutions in project-based firms: Changes in sales practices. in Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, EURAM European Academy of Management Conference, 19/06/18.

Madhala, P, Jussila, J, Aramo-Immonen, H & Suominen, A 2018, Systematic literature review on customer emotions in social media. in V Cunnane & N Corcoran (eds), ECSM - Proceedings of the 5th European Conference on Social Media. Limerick, Ireland, European Conference on Social Media, 1/01/00.

Chen, X, He, H, Ukkonen, L, Virkki, J, Lu, Y & Lam, H 2018, Fabrication and reliability evaluation of passive UHF RFID T-shirts. in 2018 IEEE International Workshop on Antenna Technology, iWAT2018 - Proceedings. IEEE, pp. 1-4, International Workshop on Antenna Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IWAT.2018.8379146

Kuula, P, Leppänen, M, Kolisoja, P, Korkiala-Tanttu, L, Sorvari, J & Gustavsson, H 2018, Education on the utilization of secondary materials in earthworks. in P Lahtinen & V Raasakka (eds), Proceedings of the 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials: No Gradle no Grave Circular Economy into practice. RIL - Finnish Association of Civil Engineers, pp. 177-187, International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials, United Kingdom, 1/01/00.

Bolla, P & Lohan, E-S 2018, Dual-frequency signal processing architecture for robust and precise positioning applications. in 2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium, PLANS 2018. IEEE, pp. 72-80, IEEE/ION POSITION LOCATION AND NAVIGATION SYMPOSIUM, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PLANS.2018.8373367

Sillberg, P 2018, Toward Manageable Data Sources. in T Endrjukaite, H Kangassalo, B Thalheim & Y Kiyoki (eds), EJC 2018: Proceedings of the 28th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Transport and Telecommunication Institute, pp. 485-494, International conference on information modelling and knowledge bases, 1/01/00.

Martinsuo, M & Vaittinen, E 2018, Industrial customers’ organizational readiness for service innovations: Adopting data-based advanced services. in Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference. International Product Development Management Conference, European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM, Innovation and Product Development Management Conference, 10/06/18.

Martinsuo, M & Laurila, F 2018, Requirements from industrial internet for innovations in advanced industrial services. in Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference. International Product Development Management Conference, European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM, Innovation and Product Development Management Conference, 10/06/18.

Martinsuo, M, Vuorinen, L, Killen, C & Laiti, M 2018, Lifecycle-oriented framing of value at the front end of infrastructure projects. in Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, EURAM European Academy of Management Conference, 19/06/18.

Ahola, T, Ståhle, M & Martinsuo, M 2018, Agency relationships in global project business. in Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, EURAM European Academy of Management Conference, 19/06/18.

Ellman, A, Paronen, J, Juuti, TS & Tiainen, T 2018, Re-use of engineering design rationale in Finnish SME project based industry. in Proceedigns of the Design 2018 15th International Design Conference. The Design Society, pp. 1825-1832, International design conference, 1/01/14. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0363

Vaittinen, E & Martinsuo, M 2018, Ready to sell? Requirements for promoting service selling in a manufacturing firm. in A Bigdeli, T Frandsen, J Raja & T Baines (eds), Proceedings of the Spring Servitization Conference, DrivingCompetitiveness through Servitization, 14-16 May 2018. Aston University, pp. 26-34, SPRING SERVITIZATION CONFERENCE, 1/01/00.

Lietzen, J, Miettinen, J, Kylliäinen, M & Pajunen, S 2018, Measurements of impact force excitation on wooden floors. in Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life, Crete, May 27-31, 2018., 272.161, Proceedings : European Conference on Noise Control, European Acoustic Association EAA, Hersonissos, Crete, Greece, pp. 1617-1622, European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, 27/05/18.

Lietzen, J & Kylliäinen, M 2018, Finnish Round Robin Test on Airborne Sound Insulation. in Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life., 282.162, European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, European Acoustic Association EAA, Hersonissos, Crete, Greece, pp. 1677-1682, European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, 27/05/18.

Noronen, T, Fedotov, A, Rissanen, J, Gumenyuk, R, Butov, O, Chamorovskii, Y, Golant, K, Odnoblyudov, M & Filippov, V 2018, Ultra-large mode area single frequency anisotropic MOPA with double clad Yb-doped tapered fiber. in Fiber Lasers XV: Technology and Systems., 105121T, Proceedings of SPIE, vol. 10512, SPIE, IEEE, Fiber Lasers XV: Technology and Systems 2018, San Francisco, United States, 29/01/18. https://doi.org/10.1117/12.2288942

Zhao, Y, Wang, Y, Zhang, X, Mateos, X, Pan, Z, Loiko, P, Zhou, W, Xu, X, Xu, J, Shen, D, Suomalainen, S, Härkönen, A, Guina, M, Griebner, U & Petrov, V 2018, Sub-100 fs pulse generation from a Tm,Ho: CALYO laser mode-locked by a GaSb-based SESAM at ~2043 nm. in CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SF2N.1

Suokas, E & Kuusipalo, J 2018, Process time importance in the product properties evolvement during extrusion coating of different LDPE grades. in 15th TAPPI Advanced Coating Fundamentals Symposium 2018: Charlotte; United States; 14 April 2018 through 15 April 2018. TAPPI Press, pp. 151-159, TAPPI Advanced Coating Fundamentals Symposium, 1/01/00.

Katkovnik, V, Shevkunov, I, Petrov, NV & Eguiazarian, K 2018, Multiwavelength surface contouring from phase-coded diffraction patterns. in Unconventional Optical Imaging 2018. Strasbourg, France., 106771B, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 10677, SPIE, Unconventional Optical Imaging, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2306127

Soltani, A, Curtze, S, Lahti, J, Järvelä, K, Laurikka, J, Hokka, M & Kuokkala, VT 2018, Digital image correlation study of the deformation and functioning of the human heart during open-heart surgery. in Mechanics of Biological Systems, Materials and other topics in Experimental and Applied Mechanics - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. vol. 4, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer New York LLC, pp. 19-27, Annual Conference and Exposition on Experimental and Applied Mechanics, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63552-1_4

Smith, J, Kuokkala, V-T, Seidt, J & Gilat, A 2018, Internal Heat Generation in Tension Tests of AISI 316 Using Full-Field Temperature and Strain Measurements. in Advancement of Optical Methods in Experimental Mechanics, Volume 3. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. vol. 3, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer New York LLC, pp. 97-103, Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63028-1_16

Vazquez Fernandez, N, Isakov, M, Hokka, M & Kuokkala, VT 2018, Effects of adiabatic heating estimated from tensile tests with continuous heating. in Dynamic Behavior of Materials - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. vol. 1, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer New York LLC, pp. 1-7, Annual Conference and Exposition on Experimental and Applied Mechanics, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62956-8_1

M. Aref, M, Astola, P, Vihonen, J, Tabus, I, Ghabcheloo, R & Mattila, J 2018, Adaptive Feedback in Local Coordinates for Real-time Vision-Based Motion Control Over Long Distances. in International Conference on Robotics and Mechantronics : (ICRoM 2017). vol. 320, 012009, IOP conference series : materials science and engineering, IOP Publishing Ltd., INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND MECHATRONICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1088/1757-899X/320/1/012009

Stankovic, RS, Astola, J & Moraga, C 2018, Gibbs Dyadic Differentiation on Groups - Evolution of the Concept. in Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2017 - 16th International Conference, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science, vol. 10672, Springer Verlag, pp. 229-237, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER AIDED SYSTEMS THEORY, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74727-9_27

Linna, M, Kannala, J & Rahtu, E 2018, Real-time human pose estimation with convolutional neural networks. in VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. vol. 5, SCITEPRESS, pp. 335-342, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006624403350342

Kart, U, Kämäräinen, JK, Fan, L & Gabbouj, M 2018, Evaluation of visual object trackers on equirectangular panorama. in VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . vol. 5, SCITEPRESS, pp. 25-32, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006526200250032

Fakour-Sevom, V, Guldogan, E & Kämäräinen, J-K 2018, 360 panorama super-resolution using deep convolutional networks. in VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . vol. 4, SCITEPRESS, pp. 159-165, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006618901590165

Niemelä, P & Valmari, A 2018, Elementary math to close the digital skills gap. in CSEDU 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education. vol. 2, SCITEPRESS, pp. 154-165, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED EDUCATION, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006800201540165

Ainasoja, AE, Hietanen, A, Lankinen, J & Kämäräinen, J-K 2018, Keyframe-based video summarization with human in the loop. in VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . vol. 4, SCITEPRESS, pp. 287-296, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006619202870296

Yancheshmeh, FS, Chen, K & Kämäräinen, J-K 2018, Hierarchical deformable part models for heads and tails. in VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . vol. 5, SCITEPRESS, pp. 45-55, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006532700450055

Rosati, P, Fowley, F, Pahl, C, Taibi, D & Lynn, T 2018, Making the cloud work for software producers: Linking architecture, operating cost and revenue. in CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS, pp. 364-375, INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLOUD COMPUTING AND SERVICES SCIENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006679303640375

Fang, CY, Vallini, F, Amili, AE, Tukiainen, A, Lyytikäinen, J, Guina, M & Fainman, Y 2018, Development of efficient electrically pumped nanolasers based on InAlGaAs tunnel junction. in CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SW4Q.4

Kantola, E, Penttinen, J-P, Leinonen, T, Ranta, S & Guina, M 2018, Frequency-doubled VECSEL employing a Volume Bragg Grating for linewidth narrowing. in CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.17

Zia, N, Viheriälä, J, Koivusalo, E, Aho, A, Suomalainen, S & Guina, M 2018, High performance GaSb superluminescent diodes for tunable light source at 2 μm and 2.55 μm. in CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.28

Kantola, E, Leinonen, T, Rantamäki, A, Guina, M, Sirbu, A & Iakovlev, V 2018, Frequency-doubled wafer-fused 638 nm VECSEL with an output power of 5.6 W. in CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.10

Kerst, T & Toivonen, J 2018, Alpha radiation induced luminescence in solar blind spectral region. in CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh4O.8

Tomberg, T, Vainio, M, Hieta, T & Halonen, L 2018, Sub-parts-per-trillion sensitivity in trace gas detection by cantilever-enhanced photo-acoustic spectroscopy. in CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh1O.8

Ryczkowski, P, Närhi, M, Billet, C, Merolla, JM, Dudley, JM & Genty, G 2018, Real-time measurements of nonlinear instabilities in optical fibers. in CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.AF2Q.1

Jääskeläinen, A, Schiele, H & Aarikka-Stenroos, L 2018, A social capital perspective on gaining optimal solutions from suppliers as preferred customer. in Academy of Management Proceedings. 1 edn, vol. 2018, Academy of Management Proceedings, no. 1, vol. 2018, Academy of Management AOM, Annual meeting of the Academy of Management, 10/08/18. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.16278abstract

Karioja, P, Alajoki, T, Cherchi, M, Ollila, J, Harjanne, M, Heinilehto, N, Suomalainen, S, Zia, N, Tuorila, H, Viheriälä, J, Guina, M, Buczynski, R, Kasztelanic, R, Salo, T, Virtanen, S, Kluczynski, P, Borgen, L, Ratajczyk, M & Kalinowski, P 2018, Integrated multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. in Next-Generation Spectroscopic Technologies XI., 106570A, SPIE Conference Proceedings, vol. 10657, SPIE, IEEE, Next-Generation Spectroscopic Technologies, Orlando, United States, 16/04/18. https://doi.org/10.1117/12.2305712

Kelo, T, Eronen, J & Rousku, K 2018, Model for efficient development of security audit criteria. in Proceedings of the 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2018. Curran Associates, pp. 244-252, European Conference on Cyber Warfare and Security, Oslo, Norway, 28/06/18.

Mateos, X, Loiko, P, Lamrini, S, Scholle, K, Fuhrberg, P, Suomalainen, S, Härkönen, A, Guina, M, Vatnik, S, Vedin, I, Aguiló, M, Diáz, F, Wang, Y, Griebner, U & Petrov, V 2018, Highly-efficient Ho:KY(WO4)2 thin-disk lasers at 2.06 μm. in Pacific-Rim Laser Damage 2018: Optical Materials for High-Power Lasers., 107130J, Proceedings of SPIE, vol. 10713, SPIE, IEEE, Pacific-Rim Laser Damage, Yokohama, Japan, 24/04/18. https://doi.org/10.1117/12.2316822

Halbach, E, Kolu, A & Ghabcheloo, R 2018, Automated pile transfer work cycles with a robotic wheel loader. in K Mela, S Pajunen & V Raasakka (eds), 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE): Tampere, 5-7 June 2018. RIL, Tampere, Finland, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING IN CIVIL AND BUILDING ENGINEERING, 1/01/00.

Schelkens, P, Alpaslan, Z, Ebrahimi, T, Pereira, F, Pinheiro, A, Tabus, I & Chen, Z 2018, JPEG Pleno: a standard framework for representing and signaling plenoptic modalities. in SPIE Proceedings Volume 10752: Applications of Digital Image Processing XLI. vol. 10752, SPIE Conference Proceedings, SPIE, SPIE Optical Engineering + Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2323404

Stankovic, RS, Stankovic, M, Astola, J & Moraga, C 2018, Towards the Structure of a Class of Permutation Matrices Associated With Bent Functions. in Proceedings of the 13 International Workshop on Boolean Problems. Springer, pp. 83-105, INTERNATIONAL WORKSHOP ON BOOLEAN PROBLEMS, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20323-8_4

Kangas, J & Poutanen, J 2018, Underpinning Interrelated Factors of Physical, Virtual, and Social Learning Environments. in ICERI2018 Proceedings. ICERI proceedings, pp. 8087-8096, Annual International Conference of Education, Research and Innovation, 12/11/18. https://doi.org/10.21125/iceri.2018.0459

Uotila, U, Saari, A & Junnonen, J-M 2018, Laser Scanning Tasks of Building Refurbishment Project. in Proceendings of the 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING IN CIVIL AND BUILDING ENGINEERING, 1/01/00.

Taibi, D, Lenarduzzi, V & Pahl, C 2018, Architectural patterns for microservices: A systematic mapping study. in CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS, pp. 221-232, International Conference on Cloud Computing and Services Science, Funchal, Madeira, Portugal, 19/03/18. https://doi.org/10.5220/0006798302210232

Voronin, V, Pismenskova, M, Zelensky, A, Cen, Y, Nadykto, A & Egiazarian, K 2018, Action recognition using the 3D dense microblock difference. in Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies II., 108020O, Proceedings of SPIE, vol. 10802, SPIE, Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies, Berlin, Germany, 10/09/18. https://doi.org/10.1117/12.2326801

Brobbey, KJ, Haapanen, J, Gunell, M, Mäkelä, JM, Eerola, E, Saarinen, JJ & Toivakka, M 2018, High-speed manufacturing of antimicrobial paper. in Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press, pp. 564-566, TAPPI Paper Conference and Trade Show, Charlotte, United States, 15/04/18.

Raunio, J-P, Makela, I, Mäntylä, M & Ritala, R 2018, Evaluating the contrast of planar periodic patterns on paper. in Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press, pp. 294-302, TAPPI Paper Conference and Trade Show, Charlotte, United States, 15/04/18.

Fedotov, A, Noronen, T, Rissanen, J, Gumenyuk, R, Petrov, A, Chamorovskii, Y, Golant, K, Odnoblyudov, M & Filippov, V 2018, High power picosecond MOPA with anisotropic ytterbium-doped tapered double-clad fiber. in S Taccheo, JI Mackenzie & M Ferrari (eds), Proceedings of SPIE : Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications. vol. 10683, Proceedings of SPIE, vol. 10683, SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, Conference on Fiber Lasers and Glass Photonics - Materials through Applications, Strasbourg, France, 22/04/18. https://doi.org/10.1117/12.2307693

Bambach, P, Deller, J, Martel, J, Vilenius, E, Goldberg, H, Sorsa, L-I, Pursiainen, S, Takala, M, Wurster, A, Braun, HM, Lentz, H, Jutzi, M, Wittig, M, Chitu, CC, Ritter, B & Karatekin, O 2018, What's inside a rubble pile asteroid? DiSCUS - A tomographic twin radar Cubesat to find out. in 69th International Astronautical Congress, IAC 2018. Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC, International Astronautical Congress, Bremen, Germany, 1/10/18.

Sommarberg, M & Mäkinen, S 2017, Mechanisms of disruptive technological change: Case studies in transformation of traditional industries . in Proceedings in 2017 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 9-13 July 2017. IEEE, pp. 1-10, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/PICMET.2017.8125297

Solomitckii, D, Semkin, V, Naderpour, R, Ometov, A & Andreev, S 2017, Comparative evaluation of radio propagation properties at 15 GHz and 60 GHz frequencies. in 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 91-95, International Conference on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255207

Burkov, A, Matveev, N, Turlikov, A, Bulanov, A, Gahnina, O & Andreev, S 2017, Upper bound and approximation of random access throughput over chase combining HARQ. in 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 143-147, International Conference on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255206

Ometov, A & Bezzateev, S 2017, Multi-factor authentication: A survey and challenges in V2X applications. in 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 129-136, International Conference on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255200

Peng, Z, Richter, P, Leppäkoski, H & Lohan, E-S 2017, Analysis of Crowdsensed WiFi Fingerprints for Indoor Localization. in Proceedings of the 21st Conference of Open Innovations Association FRUCT. FRUCT, Helsinki, Finland, pp. 268-277, Proceedings of Conference of Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00.

Viheriäkoski, T, Kärjä, E, Gärtner, R & Tamminen, P 2017, Electrostatic discharge characteristics of conductive polymers. in Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017. ESD Association, Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium, 1/01/00.

Viheriäkoski, T, Jokinen, V, Smallwood, J, Korpipää, A & Tamminen, P 2017, Qualification challenges of footwear and flooring systems. in Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017. ESD Association, Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium, 1/01/00.

Müller, P, Lekkala, J, Ali-Löytty, S & Piche, R 2017, Indoor Localisation using Aroma Fingerprints: A First Sniff. in 2017 14th Workshop on Positioning, Navigation and Communications (WPNC). IEEE, Bremen, Germany, WORKSHOP ON POSITIONING, NAVIGATION AND COMMUNICATION, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/WPNC.2017.8250046

Kiili, K, Ojansuu, K, Lindstedt, A & Ninaus, M 2017, Rational Number Knowledge Assessment and Training With a Game Competition. in Proceedings of The 11th European Conference on Game-Based Learning ECGBL 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, pp. 320-327, EUROPEAN CONFERENCE ON GAMES-BASED LEARNING, 1/01/00.

Virkki, J, Chen, X, Björninen, T & Ukkonen, L 2017, Embroidered antennas and antenna-electronics interfaces for wearable RFID tags. in IMWS-AMP 2017 International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes. IEEE, IEEE International Microwave Workshop Series on RF and Wireless Technologies for Biomedical and Healthcare Applications, 1/01/14. https://doi.org/10.1109/IMWS-AMP.2017.8247437

Suominen, AH & Mäenpää, S 2017, Knowledge sharing in knowledge collectivity: case digitalization in industrial network. in F Marimon, M Mas-Machuca, J Berbegal-Mirabent & R Bastida (eds), Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Academic Conferences and Publishing International, pp. 956-963, European conference on knowledge management, 1/01/00.

Mohamed Bahrudeen, M & S. Ribeiro, A 2017, Tuning extrinsic noise effects on a small genetic circuit. in Proceedings of ECAL 2017: 14th European Conference on Artificial Life. Massachusetts Institute of Technology, EUROPEAN CONFERENCE ON ARTIFICIAL LIFE, 1/01/00. https://doi.org/10.7551/ecal_a_075

Mäntysalo, M, Vuorinen, T, Jeyhani, V & Vehkaoja, A 2017, Printed soft-electronics for remote body monitoring. in Hybrid Memory Devices and Printed Circuits 2017: SPIE Organic Photonics + Electronics | 6-10 August 2017. SPIE Conference Proceedings, vol. 10366, SPIE, SPIE Organic Photonics + Electronics, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2275606

Jussila, J, Menon, K, Gupta, J & Kärkkäinen, H 2017, Who is who in Big Social Data? A Bibliographic Network Analysis Study. in Proceedings of the 4th European Conference on Social Media ECSM 2017. vol. 4, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, pp. 161-169, European Conference on Social Media, 1/01/00.

Saari, M, Mäkinen, T & Linna, P 2017, Applying third-party moocs in programming education: a case study. in 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017 Barcelona, Spain. IATED, Barcelona, Spain, pp. 53-59, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1014

Filanovsky, I & Tchamov, N 2017, Maximally Flat Property and Bandwidth Enhancing by Transfer Function Zeroes IEEE-NewCAS France. in 2017 15th IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS). IEEE, IEEE International New Circuits and Systems Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/NEWCAS.2017.8010113

Riihonen, T, Korpi, D, Rantula, O & Valkama, M 2017, On the prospects of full-duplex military radios. in 2017 International Conference on Military Communications and Information Systems, ICMCIS 2017. IEEE, International Conference on Military Communications and Information Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICMCIS.2017.7956490

Rytöluoto, I, Ritamäki, M, Gitsas, A, Pasanen, S & Lahti, K 2017, Morphology Development, Structure and Dielectric Properties of Biaxially Oriented Polypropylene. in 25th Nordic Insulation Symposium on Materials, Components and Diagnostics. Proceeding of the Nordic Insulation Symposium, no. 25, Nordic Insulation Symposium, 1/01/00.

Konttinen, J, Kramb, J, DeMartini, N & Gomez-Barea, A 2017, The role of inorganics in modelling of biomass gasification. in L Ek, H Ernrooth, N Scarlat, A Grassi & P Helm (eds), EUBCE 2017 Online Conference Proceedings. European biomass conference and exhibition proceedings, ETA-Florence Renewable Energies, pp. 443-447, EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS, 1/01/00. https://doi.org/10.5071/25thEUBCE2017-2BO.6.4

Laihonen, H, Sillanpää, V & Vuolle, M 2017, Managing intellectual liabilities by service recovery. in G Schiuma, JC Spender & T Garvilova (eds), Proceedings IFKAD 2017, 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Crativity and Co-creation, 7-9 Jun 2017, St. Petersburg, Russia.. Proceedings IFKAD, IKAM - Insitute of Knowledge Asset Management, pp. 1570-1583, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Aramo-Immonen, H, Vartio, M & Jussila, J 2017, If you know social media, you see opportunities…. in 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. vol. 12, pp. 575-584, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Jussila, JJ, Mustafee, N, Aramo-Immonen, H, Menon, K, Hajikhani, A & Helander, N 2017, A bibliometric study on authorship trends and research themes in knowledge management literature. in 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Petersburg, Russia 7-9 June 2017: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. vol. 12, St. Petersburg, Russia, pp. 389-397, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Väyrynen, H & Manu, M 2017, Why don't one maximizes database utilization in product and service development in manufacturing? in Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2017: St. Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. Proceedings IFKAD, St. Petersburg, Russia , pp. 93-105, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Ketonen-Oksi, S & Jalonen, H 2017, Advocator, jester, spokesperson, provocateur and boundary spanner? Exploring different communication styles at twitter. in 12th Conference proceedings of IFKAD2017: St.Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. Proceedings IFKAD, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Helander, N, Sillanpää, V, Vuori, V & Uusitalo, O 2017, Customer Perceived Value - A Key in Marketing of Integrated Solutions. in A Kavoura, D Sakas & P Tomaras (eds), The 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing., At Athens, Greece, Volume: 5: September 23-26, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 37-42, International conference on strategic innovative marketing, 8/12/16. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_6

Jussila, J, Vuori, V, Okkonen, J & Helander, N 2017, Reliability and Perceived Value of Sentiment Analysis for Twitter Data. in A Kavoura, D Sakas & P Tomaras (eds), 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, At Athens, Greece,: September 23-26, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 43-48, International conference on strategic innovative marketing, 8/12/16. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_7

Jussila, J, Boedeker, M, Jalonen, H & Helander, N 2017, Social Media Analytics Empowering Customer Experience Insight. in A Kavoura, D Sakas & P Tomaras (eds), 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Volume: 5: September 23-26, 2016 At Athens, Greece. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 25-30, International conference on strategic innovative marketing, 8/12/16.

Vuorinen, L & Martinsuo, M 2017, Managing different types of changes during the lifecycle of a complex delivery project. in The 2017 European Academy of Management (EURAM) Conference: Glasgow, Scotland, 21-24 June, 2017.. EURAM, EURAM conference, 28/08/17.

Eteläaho, A, Soini, J, Jaakkola, H & Mattila, A-L 2017, Visual Data Mining in Software Repositories: A Survey. in V Sornlertlamvanich, P Chawakitchareon, A Hansuebsai, C Koopipat, Y Kiyoki, H Jaakkola, B Thalheim & N Yoshida (eds), The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand, pp. 367-385, International conference on information modelling and knowledge bases, 1/01/00.

Jaakkola, H & Thalheim, B 2017, Culture-Aware Web Information Systems in Dependence of Context. in V Sornlertlamvanich, P Chawakitchareon, A Hansuebsai, C Koopipat, Y Kiyoki, H Jaakkola, B Thalheim & N Yoshida (eds), The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand, pp. 309-331, International conference on information modelling and knowledge bases, 1/01/00.

Valmari, A & Hella, L 2017, The logics taught and used at high schools are not the same. in J Karhumäki, Y Matiyasevich & A Saarela (eds), Proceedings of the Fourth Russian Finnish Symposium on Discrete Mathematics. TUCS Lecture Notes, no. 26, TURKU CENTRE FOR COMPUTER SCIENCE, Turku, pp. 172-186, Fourth Russian Finnish Symposium on Discrete Mathematics, Turku, Finland, 16/05/17.

Asp, O & Laaksonen, A 2017, Instrumentation and monitoring of large-span culvert built under a railway, in Finland. in A Madaj & I Jankowiak (eds), Archives of Institute of Civil Engineering: 3rd European Conference on Buried Flexible Steel Structures, Rydzyna, Poland, 24-25 April 2017. 23 edn, vol. 2017, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Poznan, pp. 53-60, European Conference on Buried Flexible Steel Structures, 11/12/17. https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.23.05

Zare, A, Sreedhar, KK, Vadakital, VKM, Aminlou, A, Hannuksela, MM & Gabbouj, M 2017, HEVC-compliant viewport-adaptive streaming of stereoscopic panoramic video. in 2016 Picture Coding Symposium, PCS 2016. IEEE, Picture Coding Symposium, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PCS.2016.7906401

Olshannikova, E, Ometov, A, Anagnostaki, T, Hasan, N, Kuketaeva, A, Ahtinen, A, Olsson, T & Koucheryavy, Y 2017, Towards better knowledge work experiences with new Ambient workspace: Concept and prototype. in Proceedings of the 19th Conference of Open Innovations Association, FRUCT 2016. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS, pp. 173-181, Conference of the Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892198

Khan, MWA, Björninen, T, Sydänheimo, L & Ukkonen, L 2017, Wirelessly powered implantable system for wireless long-term monitoring of intracranial pressure. in Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology. IEEE, pp. 122-124, INTERNATIONAL WORKSHOP ON ANTENNA TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915334

Brechet, N, Ginestet, G, Moradi, E, Ukkonen, L, Torres, J, Björninen, T & Virkki, J 2017, Cost- and time-effective sewing patterns for embroidered passive UHF RFID tags. in Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology. IEEE, pp. 30-33, INTERNATIONAL WORKSHOP ON ANTENNA TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915289

Viheriälä, J, Aho, A, Virtanen, H, Koskinen, M, Dumitrescu, M & Guina, M 2017, 1180 nm GaInNAs quantum well based high power DBR laser diodes. in MS Zediker (ed.), High-Power Diode Laser Technology XV., 100860K, Proceedings of SPIE, vol. 10086, SPIE, SPIE Photonics West, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2251317

Karioja, P, Alajoki, T, Cherchi, M, Ollila, J, Harjanne, M, Heinilehto, N, Suomalainen, S, Viheriälä, J, Zia, N, Guina, M, Buczyński, R, Kasztelanic, R, Kujawa, I, Salo, T, Virtanen, S, Kluczynski, P, Sagberg, H, Ratajczyk, M & Kalinowski, P 2017, Multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. in Proc. SPIE 10110: Photonic Instrumentation Engineering IV. vol. 10110, 101100P, Proceedings of SPIE, vol. 10110, SPIE, Photonic Instrumentation Engineering, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2249126

Tiira, J, Radevici, I, Haggren, T, Hakkarainen, T, Kivisaari, P, Lyytikäinen, J, Aho, A, Tukiainen, A, Guina, M & Oksanen, J 2017, Intracavity double diode structures with GaInP barrier layers for thermophotonic cooling. in Proc. SPIE 10121: Optical and Electronic Cooling of Solids II. vol. 10121, 1012109, Proceedings of SPIE, vol. 10121, SPIE, Optical and Electronic Cooling of Solids, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2250843

Murayama, M, Oguro, D, Kikuchi, H, Huttunen, H, Ho, YS & Shin, J 2017, Color-distribution similarity by information theoretic divergence for color images. in 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2016. IEEE, Asia-pacific signal and information processing association annual summit and conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/APSIPA.2016.7820681

Lahti, J, Kuusipalo, J & Auvinen, S 2017, Novel equipment to simulate hot air heat sealability of packaging materials. in 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press, pp. 237-248, TAPPI European PLACE Conference, 1/01/00.

Suokas, E 2017, Effect of air gap on the adhesion of PET layer on cardboard substrate in extrusion coating. in 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press, pp. 529-544, TAPPI European PLACE Conference, 1/01/00.

Lahti, J, Kamppuri, T & Kuusipalo, J 2017, Novel bio-based materials for active and intelligent packaging. in 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press, TAPPI European PLACE Conference, 1/01/00.

Matikainen, V, Rubio, S, Ojala, N, Koivuluoto, H, Schubert, J, Houdková, S & Vuoristo, P 2017, Cavitation erosion, slurry erosion and solid particle erosion performance of metal matrix composite (MMC) coatings sprayed with modern high velocity thermal spray processes. in Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2017, MS and T 2017: October 8-12, 2017, Pittsburgh, Pennsylvania USA. vol. 2, Association for Iron and Steel Technology, AISTECH, pp. 1161-1163, MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY CONFERENCE AND EXHIBITION, 1/01/00.

Kuusipalo, J & Lahti, J 2017, Tampere University of Technology, laboratory of materials science, paper converting and packaging technology Tampere, Finland. in 16th TAPPI European PLACE Conference 2017: Basel; Switzerland; 22 May 2017 through 24 May 2017. vol. May-2017, TAPPI Press, TAPPI European PLACE Conference, 1/01/12.

Gomez Casco, D, Lohan, E-S, Lopez-Salcedo, JA & Seco-Granados, G 2017, Multilag Frequency Estimation for High-Order BOC Signals in the Acquisition Stage. in 2016 8th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing (NAVITEC). IEEE, ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/NAVITEC.2016.7849325

Stoykova, E, Nazarova, D, Berberova, N, Gotchev, A, Ivanov, B & Mateev, G 2017, Dynamic laser speckle metrology with binarization of speckle patterns. in 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications., 102260R, Proceedings of SPIE, vol. 10226, SPIE, International Conference and School on Quantum Electronics, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2262330

Partanen, T, Niemelä, P, Mannila, L & Poranen, T 2017, Educating Computer Science Educators Online - A Racket MOOC for Elementary Math Teachers of Finland. in Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, pp. 47-58, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED EDUCATION, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006257800470058

Filippov, V, Vorotynskii, A, Noronen, T, Gumenyuk, R, Chamorovskii, Y & Golant, K 2017, Picosecond MOPA with ytterbium doped tapered double clad fiber. in Fiber Lasers XIV: Technology and Systems. vol. 10083, 100831H, Proceedings of SPIE, no. 10083, SPIE, Fiber Lasers XIV: Technology and Systems 2017, San Francisco, United States, 30/01/17. https://doi.org/10.1117/12.2252006

Sillberg, P, Veesommai, C, Soini, J & Jaakkola, H 2017, Web-user-interface system utilizing rhmei and open data for a water quality analyzer. in V Sornlertlamvanich, P Chawakitchareon, A Hansuebsai, C Koopipat, Y Kiyoki, H Kangassalo, B Thalheim & N Yoshida (eds), The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2017: June 5-9, 2017, Krabi, Thailand. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand, pp. 444-451, International conference on information modelling and knowledge bases, 1/01/00.

Ahmad, I, Rantanen, P, Sillberg, P, Laaksonen, J, Liu, S, Forss, T, Malik, A, Nieminen, M, Shetty, R, Ishikawa, S, Kallio, J, Saarinen, JP, Gabbouj, M & Soini, J 2017, VisualLabel: An Integrated Multimedia Content Management and Access Framework. in The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2017: June 5-9, 2017, Krabi, Thailand. pp. 332-353, International conference on information modelling and knowledge bases, 1/01/00.

Perttula, A & Tuomi, P 2017, Gamification at School. in EDULEARN17: The 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. pp. 9334-9340, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.0756

Perttula, A 2017, Eye tracking studies focusing on mathematics: a literature review. in INTED2017. The 11th annual International Technology, Education and Development Conference: Valencia, 6th - 8th of March, 2017.., 2166-2173, IATED Academy, INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/inted.2017.0639

Messo, T, Luhtala, R, Roinila, T, Yang, D, Wang, X & Blaabjerg, F 2017, Real-Time Impedance-Based Stability Assessment of Grid Converter Interactions. in IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics. IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2017.8013384

Zhang, B, Veijalainen, J & Kotkov, D 2017, Samsung and Volkswagen crisis communication in Facebook and Twitter: A comparative study. in WEBIST 2017 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS, pp. 312-323, INTERNATIONAL CONFERENCE ON WEB INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006301403120323

Taivalsaari, A & Mikkonen, T 2017, The Web as a software platform: Ten years later. in WEBIST 2017 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS, pp. 41-50, INTERNATIONAL CONFERENCE ON WEB INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006234800410050

Meriläinen, K, Vuori, V & Helander, N 2017, Inter-organizational knowledge sharing barriers within an sme network: a case study. in Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management: Barcelona, Spain, 7-8 September 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, pp. 690-697, Proceedings of the European Conference on Knowledge Management, 28/09/17.

Okkonen, J & Vuori, V 2017, Perspectives on tools and applications supporting co-creation in knowledge work. in Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2017: 7-9 Jun. 2017, St. Petersburg, Russia. Proceedings IFKAD, pp. 369-376, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 1/01/00.

Kelo, T & Eronen, J 2017, Experiences from development of security audit criteria. in Proceedings of the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2017. TAPPI Press; Curran Associates, Inc, pp. 208-215, European Conference on Information Warfare and Security, 1/01/00.

Jääskeläinen, A, Thitz, O & Heikkilä, J 2017, The role of performance measurement in supplier-buyer value-creation. in Proceedings of 9th Conference on Performance Measurement and Management Control: 13-15 September 2017, Nice, France. Conference on Performance Measurement and Management Control, EIASM, Conference on Performance Measurement and Management Control, 29/09/17.

Begishev, V, Samuylov, A, Moltchanov, D & Samouylov, K 2017, Modeling the process of dynamic resource sharing between LTE and NB-IoT services. in Distributed Computer and Communication Networks - 20th International Conference, DCCN 2017, Proceedings. Communications in Computer and Information Science, vol. 700, Springer Verlag, pp. 1-12, INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRIBUTED COMPUTER AND COMMUNICATIONS NETWORKS, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66836-9_1

Vanhalakka, J, Ilvonen, I & Väätäjä, H 2017, Utilizing knowledge networks in virtual or augmented reality solution creation. in F Marimon, M Mas-Machuca, J Berbegal-Mirabent & R Bastida (eds), Proceedings of the 18th European Conference on knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Academic Conferences and Publishing International, pp. 1008-1014, European conference on knowledge management, 1/01/00.

Andersson, T, Boedeker, M & Vuori, V 2017, Emotion-Gauge: Analyzing affective experiences in B2B customer journeys. in A Kavoura, D Sakas & P Tomaras (eds), Strategic Innovative Marketing : 5th IC-SIM, Athens, Greece, September 23-26, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 31-36, International conference on strategic innovative marketing, 8/12/16.

Katkovnik, V, Shevkunov, I, Petrov, NV & Egiazarian, K 2017, Computational wavelength resolution for in-line lensless holography: Phase-coded diffraction patterns and wavefront group-sparsity. in Digital Optical Technologies 2017., 1033509, Proceedings of SPIE, vol. 10335, SPIE, Digital optical technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2269327

Mahlamäki, T, Valkeinen, T, Myllärniemi, J, Hellsten, P & Repo, S 2017, Personality's effect on peer assessment ability in case method context. in EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain. Edulearn proceedings, IATED, pp. 6401-6405, EDULEARN PROCEEDINGS, 27/11/17. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2455

Minaev, G, Visa, A & Piche, R 2017, Comprehensive survey of similarity measures for ranked based location fingerprinting algorithm. in Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2017 International Conference on. IEEE, International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IPIN.2017.8115922

Zare, M, Neeli-Venkata, R, Martins, L, Peltonen, S, Ruotsalainen, U & Ribeiro, AS 2017, Automatic Classification of Z-ring Formation Stages at the Single Cell Level in Escherichia Coli by Machine Learning. in M Silveira, A Fred, H Gamboa & M Vaz (eds), Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Vol 2: Bioimaging. SCITEPRESS, pp. 72-76, INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON BIOMEDICAL ENGINEERING SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 1/01/00.

Cakir, E & Virtanen, T 2017, Convolutional Recurrent Neural Networks for Rare Sound Event Detection. in Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017). Tampere University of Technology. Laboratory of Signal Processing, pp. 27-31, Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events Workshop, 1/01/00.

Kiili, K 2017, From theories to game mechanics: Developing a game for training rational numbers. in Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, pp. 328-334, EUROPEAN CONFERENCE ON GAMES-BASED LEARNING, 1/01/00.

Myllärniemi, J, Helander, N, Hellsten, P, Mahlamäki, T & Repo, S 2017, Business intelligence approach – a practical tool for competence based curriculum development. in EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain. IATED, pp. 6387-6393, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2451

Hakkarainen, T, Leahu, G, Petronijevic, E, Belardini, A, Centini, M, Li Voti, R, Koivusalo, E, Rizzo Piton, M, Guina, M & Sibilia, C 2017, Photo-acoustic Spectroscopy of Resonant Absorption in III-V Semiconductor Nanowires. in CLEO: Applications and Technology 2017: San Jose, California United States 14–19 May 2017., JTh2A.48, The Optical Society; OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2017.JTh2A.48

Lenarduzzi, V, Stan, AC, Taibi, D, Tosi, D & Venters, G 2017, A dynamical quality model to continuously monitor software maintenance. in Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, pp. 168-178, 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017, Genoa, Italy, 14/09/17.

Tosi, D, Lenarduzzi, V, Morasca, S & Taibi, D 2017, Experimenting traditional and modern reliability models in a 3-years european software project. in Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, pp. 304-314, 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017, Genoa, Italy, 14/09/17.

López Baeza, J, Cerrone, D & Männigo, K 2017, Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. in Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. WIT Transactions on Ecology and The Environment, vol. 226, WIT Press, pp. 369-378, Sustainable Development and Planning, 1/01/00. https://doi.org/10.2495/SDP170321

Miettinen, P, Ahokas, M, Engström, T, Heinonen, J & Auvinen, S 2017, The role of base substrate on barrier and convertability properties of Water based barrier coated (WBBC) paper and paperboard. in Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2017: Renew, Rethink, Redefine the Future, Minneapolis, Minnesota, USA, 23-26 April 2017. vol. 1, TAPPI Press, pp. 220-232, Paper Conference and Trade Show, 23/05/18.

Nisula, K & Pekkola, S 2016, Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. in AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin, INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS EDUCATION AND RESEARCH, 16/12/16.

Galinina, O, Turlikov, A, Andreev, S & Koucheryavy, Y 2016, Improving reliability of replicated message delivery in cellular machine-type communications. in 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 106-110, International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765341

Devos, M, Ometov, A, Mäkitalo, N, Aaltonen, T, Andreev, S & Koucheryavy, Y 2016, D2D communications for mobile devices: Technology overview and prototype implementation. in 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 124-129, International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765344

Aarikka-Stenroos, L, Boedeker, S, Köppä, L & Langwaldt, J 2016, How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. in In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Ranta, V, Aarikka-Stenroos, L & Mäkinen, S 2016, Business models in the circular economy: a structured multiple-case analysis. in Proceedings of ISPIM Innovation Summit, Kuala Lumpur, Malaysia. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 4-7 December 2016. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Lampio, K & Karvinen, R 2016, Multi-Objective Optimization of Fin Array Heat Sinks. in Therminic 2016: 22nd international workshop Thermal investigations of ICs and Systems. IEEE, International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/THERMINIC.2016.7749070

Collin, J, Perttula, A, Parviainen, J, Racko, J & Brida, P 2016, Pedestrian Dead Reckoning with Particle Filter for Handheld Smartphone. in 2016 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN). IEEE, International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IPIN.2016.7743608

Kekonen, A, Bergelin, M, Eriksson, J-E, Ylänen, H, Kielosto, S & Viik, J 2016, Bioimpedance measurement system for evaluation of the status of wound healing. in 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) . IEEE, pp. 175-178, Biennial Baltic Electronics Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/BEC.2016.7743757

Systä, K, Vuori, M, Järvinen, H-M, Ahtee, T & Sten, H 2016, Project types and industrial collaboration in project-based learning. in H-M Järvinen & R Clark (eds), Proceedings of SEFI 2016 annual conference. European Society for Engineering Education SEFI, Tampere / Brussels, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Lohan, E-S, Kauppinen, T & Debnath, SBC 2016, A Survey of People Movement Analytics Studies in the Context of Smart Cities. in Proceedings of the FRUCT’19. pp. 151-158, Proceedings of Conference of Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892195

Petrov, V, Pyattaev, A, Moltchanov, D & Koucheryavy, Y 2016, Terahertz band communications: Applications, research challenges, and standardization activities. in 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 1-8, International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765354

Viheriäkoski, T, Kärjä, E, Hillberg, J & Tamminen, P 2016, Charge relaxation of slowly dissipative polymers. in 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE, pp. 1-9, Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592533

Tamminen, P & Viheriäkoski, T 2016, Charged cable-system ESD event. in 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE, Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592559

Aldawood, S, Fowley, F, Pahl, C, Taibi, D & Liu, X 2016, A coordination-based brokerage architecture for multi-cloud resource markets. in Proceedings - 2016 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, W-FiCloud 2016. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., pp. 7-14, 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, W-FiCloud 2016, Vienna, Austria, 22/08/16. https://doi.org/10.1109/W-FiCloud.2016.19

Gudkova, I, Markova, E, Masek, P, Andreev, S, Hosek, J, Yarkina, N, Samouylov, K & Koucheryavy, Y 2016, Modeling the utilization of a multi-tenant band in 3GPP LTE system with Licensed Shared Access. in 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, pp. 119-123, International Conference on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765343

Amiot, CG, Ryczkowski, P, Aalto, A, Toivonen, J & Genty, G 2016, Mid-Infrared Sources for Ultra-Broadband Cavity Enhanced Spectroscopy. in Frontiers in Optics 2016., FTh5A.3, OSA, Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00.

Moilanen, C, Björkqvist, T, Ovaska, M, Koivisto, J, Miksic, A, Engberg, B, Salminen, L, Saarenrinne, P & Alava, M 2016, Modelling and Simulation of Radial Spruce Compression to Optimize Energy Efficiency in Mechanical Pulping. in 2016 International Mechanical Pulping (IMPC) Conference Proceedings, Monday, September 26 - Wednesday, September 28, Jacksonville, Florida, USA., 1.3, TAPPI, USA, pp. 53-70, INTERNATIONAL MECHANICAL PULPING CONFERENCE, 1/01/00.

Myllykoski, T, Pohjolainen, S & Ali-Löytty, S 2016, Students’ Use of Learning Tools and Tool Types: Solving Self-Study Assignments on an Online Platform. in SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Laine, K, Sipilä, E, Anderson, M & Sydänheimo, L 2016, Electronic Exam in Electronics Studies. in SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation. Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.

Joutsenlahti, J, Ali-Löytty, S & Pohjolainen, S 2016, Developing Learning and Teaching in Engineering Mathematics with and without Technology. in SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, Annual Conference of the European Society for Engineering Education, 1/01/00.