Koskue, Veera et al. Nitrogen recovery from reject water in a 3-chamber bioelectroconcentration cell. 2018.

Pohjola, Jari, Jari Turunen, and Tarmo Lipping The effect of lake bottom sediment layers on radionuclide transport from bedrock to biosphere and doses to humans. 2017. 2 p.

Khanongnuch, Ramita et al. Effect of N/S ratio on anoxic sulfide oxidizing bioreactors. 2017.

Katko, Tapio S., Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen: Pääkaupunkiseudun jäetevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta, Tampere: TamPub, 2017.

Järvinen, Anssi et al. Chasing measurements for real-world emissions of city buses. 2017.

Luomala, Heikki , Älypölkky, radan monitorointi, kreosoottipölkyn korvaavat vaihtoehdot, 2016.

Saari, Arto , Näkökulma-kolumni: Putkiremontit kestävät aivan liian kauan, Sanoma Talotekniikkajulkaisut Oy, 2016.

Luomala, Heikki , Ballast bed, 2016.

Luomala, Heikki , Sleepers, 2016.

Luomala, Heikki , Tutkimusohjelma Elinkaaritehokas RAta (TERA): Kokonaisvaltainen ote ratarakennetutkimukseen, 2016.

Ojala, Niko Application oriented wear testing of wear resistant steels in mining industry. 2016.

Pakkala, Toni , Antti-Matti Lemberg, and Jukka Lahdensivu The effect of climate change on freeze-thaw durability of concrete structures in Finland. 2016. 1 p.

Leppänen, Minna M. and Pirjo Kuula Acceptability of contaminated soils and waste materials in landfill structures. 2016.

Katko, Tapio S. The Challenge of Aging Infrastructure, Aging Staff and Reflections for Education and Research. 2014.

Katko, Tapio S. Opening of the seminar. 2013.

Lahti, Johanna Nanoscale Surface Processing of Extrusion Coated Substrates with Atmospheric Plasma Technology. 2013.

Katko, Tapio Education, Research and Capacity Building for Water Services. 2012.

Koskue, Veera et al. Effect of HRT on nitrogen recovery from real reject water in a 3-chamber bioelectroconcentration cell. 2019.

Koskue, Veera et al. Towards enhanced nutrient recovery, biogas production and upgrading through AD and BES integration. 2019.

Nieminen, E. and J. Virtanen, . 2008. Flotaatiokennon injektorin diffuusori. Patent No. WO 2007/042619 A1.

Szabó, Hilda Márta Assessment of the Analytical Potential of HPLC-SEC for the Characterization of DOM and Nutrients in Various Types of Water Tampere University Dissertations. Tampere University. 2020.

Pääkkönen, Anna Feasibility of Flexible Biomass Utilization in Energy Systems Tampere University Dissertations. Tampere University. 2019.

Chakraborty, Samayita Biovalorisation of liquid and gaseous effluents of oil refinery and petrochemical industry Tampere University Dissertations. Tampere University. 2019.

Singh, Suniti High rate anaerobic treatment of LCFA-containing wastewater at low temperature Tampere University Dissertations. Tampere University. 2019.

Gielnik, Anna Digestate valorization for bioremediation of petroleum hydrocarbons contaminated soils Tampere University Dissertations. Tampere University. 2019.

Maharaj, Bikash ADM1 Based Mathematical Models For Assessing The Effect Of Trace Elements Dynamics On Solid Waste Anaerobic Digestion Tampere University. 2019.

Kylliäinen, Mikko Rating the impact sound insulation of concrete floors with single-number quantities based on a psychoacoustic experiment Tampere University Dissertations. Tampere University. 2019.

Wongrod, Suchanya Biochars from solid digestates as sorbing materials for metal(loid)s removal from water Tampere University Dissertations. Tampere University. 2019.

Laera, Andreina Fate of trace elements during and after anaerobic digestion: a sequential extraction method and DGT technique to assess bio-accessible trace elements in digestate Tampere University Dissertations. Tampere University. 2019.

Tao, Ran Nutrient and organic matter removal from wastewaters with microalgae Tampere Univeristy Dissertations. Tampere University. 2019.

Khanongnuch, Ramita Hydrogen sulfide removal from synthetic biogas using anoxic biofilm reactors Tampere University Dissertations. Tampere University. 2019.

Mönkäre, Tiina Characterization and biological stabilization of fine fraction from landfill mining Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2018.

Behailu, Beshah Mogesse Rural Water and Sanitation: Community Managed Project Approach for Sustainability in Ethiopia Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2016.

Kurki, Vuokko Negotiating Groundwater Governance: Lessons from Contentious Aquifer Recharge Projects Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2016.

Heino, Ossi Paradigman jäljillä: Tutkimus vesihuollon ajattelumalleista Tampere University of Technology. Publication. Tampere: Tampere University of Technology. 2016.

Rautanen, Sanna-Leena Access to Water? Dynamic Capacity Change for Sustainable Rural Water and Sanitation Services for All Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2016.

Marjakangas, Jatta Production of Oleaginous Microbial Biomass by Reusing Wastewaters Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Halinen, Anna-Kaisa Heap Bioleaching of Low-grade Multimetal Sulphidic Ore in Boreal Conditions Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Zou, Gang Biological Nitrogen Removal from Acidic, Heavy-metal Containing Waters Tampere University of Technology. Publication. Tampere: Tampere University of Technology. 2015.

Luonsi, Antero Fate of dissolved organic matter in softwood element-chlorine-free bleached kraft mill fiberline Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu. Tampere: Tampere University of Technology. 2010.

O'Neill, Mia Ecological Sanitation - A Logical Choice? The Development of the Sanitation Institution in a World Society Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Kokko, Lauri A method for finding suitable particle sizes for thermal conversion processes by using a simulation tool focusing on wood particle heat transfer and chemical kinetics Tampere University of Techology. Publication. Tampere: Tampere University of Technology. 2014.

Katko, Tapio S. and Jarmo Hukka. "Vesihuollon koulutus on erinomaista kehitysyhteistyötä: Keskustelua.". Kanava. 2017, 45(3). 57-58.

Vinha, Juha . "Näkökulma: Maltti on valttia Suomellekin nollaenergiatavoitteita asetettaessa". Rakennuslehti. 2015. (6).

Katko, T. "Vesihuollossa muhii aikapommi". Kanava. 2013, (8). 37-40.

Katko, Tapio. "Vanhuus uhkaa vesihuoltoa". Aamulehti. 2013, B16-B16.

Katko, Tapio S. and Pekka E. Pietilä. "Vesihuollossa kuntayhteistyö toimii". Aamulehti. 2012.

Katko, Tapio. "Water education makes a global difference". Interface: Science Magazine. 2011, (1/2011). 1-3.

Lahti, Johanna and Jurkka Kuusipalo. "Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan tutkimusyksikkö uudistaa kurssitarjontaa". Anturi. 2010, (5). 1-1.

Juuti, P. and T. Katko. "Ilmasto muuttuu, riittääkö vesi?". Aamulehti. 2007.

Hukka, J., T. Katko and P. Pietilä. "Vesihuollolla voidaan myös paikata kuntataloutta". Kauppalehti. 2006, s. 19.

Juuti, P. and T. Katko. "Viinikanlahden siirto vielä harkintaan". Aamulehti. 2005.

Köliö, Arto et al. Betonirakenteiden korjausohjeet 2016, by 41 Suomen Betoniyhdistys r.y. 2016.

Kalliainen, Antti et al. Teräsrumpujen uudet korjausmenetelmät: Halkaistu sisäputki, puolipohjaus ja pohjan betonointi Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä. Liikennevirasto. 2016.

Korpinen, Leena and Tommi Alanko Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ympäristökysymykset Tampereen teknillinen yliopisto, Energia- ja prosessitekniikan laitos, Opintomoniste. Tampereen teknillinen yliopisto. 2011.

Pietilä, Pekka, Tapio Katko and Vuokko Kurki Vesi kuntayhteistyön voiteluaineena Kunnallisalan kehittämissäätiö tutkimusjulkaisut. Helsinki: Kaks - Kunnallisalan kehittämissäätiö. 2010.

Auvinen, Karoliina et al. Merkittävimmät päästövähennystoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suomen ympäristökeskus (SYKE). 2020.

Seppälä, Jyri et al. Autolaskurin käyttöopas ja laskennan perusteet 2019 udg. Suomen ilmastopaneeli. 2019.

Seppälä, Jyri et al. Sähköautoilla suuri vähennys päästöihin - pian myös kilpailukykyiseen hintaan Suomen ilmastopaneeli. 2019.

Mäkinen, Johanna and Hanna Mela Joukkoliikenteellä on tärkeä rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä Helsinki: Suomen ympäristökeskus (SYKE). 2019.

Judl, Jáchym and Johanna Mäkinen Vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntäminen kaupunkiliikenteen linja-autoissa Suomen ympäristökeskus (SYKE). 2019.

Judl, Jáchym and Johanna Mäkinen Utilising alternative fuels and technologies in city buses Suomen ympäristökeskus (SYKE). 2019.

Liimatainen, Heikki, Roni Utriainen, and Riku Viri Sähköautoilun edistäminen vaatii latausmahdollisuuksien kehittämistä Suomen ilmastopaneeli. 2018.

Huuhka, Satu et al. Puurakenteiden uudelleenkäyttömahdollisuudet Muuttuva rakennettu ympäristö; 4. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti.; 165. Tampere: Tampere University of Technology. 2018.

Pinchasik, Daniel et al. Reducing CO2 emissions from freight: Recent developments in freight transport in the Nordic countries and instruments for CO2 reductions Temanord. NORDIC COUNCIL OF MINISTERS. 2018. https://doi.org/10.6027/TN2018-554

Liimatainen, Heikki and Riku Viri Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen 2030 - politiikkatoimenpiteiden tarkastelu Suomen ilmastopaneeli. 2017.

Mattinen, Maija, Juhani Heljo and Mikko Savolahti Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015-2050 Suomen ympäristökeskuksen raportteja; 35/2016. Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 2016.

Mönkäre, Tiina et al. Ravinnevisio: Selvitys Pirkanmaan puhdistamolietteiden ja biojätteiden ravinteista ja niiden potentiaalisesta käytöstä Raportteja; 74. Pirkanmaan ELY-keskus. 2016.

Aalto, Pami et al. Pohjoismaiden energiapolitiikka 2030: Hiilineutraalimpaan energiajärjestelmään osin yhdessä, osin eri polkuja pitkin . EL-TRAN analyysi. 2016., 23 p.

Mattinen, Maija and Juhani Heljo Modeling of Finnish building sector energy consumption and greenhouse gas emission: specification of POLIREM policy scenario model Reports of the Finnish Environment Institute; 26/2016. Suomen ympäristökeskus. 2016.

Heljo, Juhani et al. Tammikuun tehopiikki – mitä tapahtui 7.1.2016? Miten tehoa hallitaan paremmin jatkossa?. 1-15. EL-TRAN analyysi. 2016,

Lahdensivu, Jukka et al. Betonielementtien uudelleenkäyttömahdollisuudet Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. 2015.

Heino, Ossi and Ari-Veikko Anttiroiko Enabling and Integrative Infrastructure Policy: The Role of Inverse Infrastructures in Local Infrastructure Provision with Special Reference to Finnish Water Cooperatives MPRA Paper; 60276. MPRA. 2014.

Tarvainen, Timo et al. ASROCKS-Hankkeen heikkouuttomenetelmien vertailu GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. 2014.

Heino, Ossi and Pekka Pietilä Vesihuoltotoimintojen ulkoistaminen Suomessa Espoo: VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS. 2013.

Mononen, Tiina et al. Waste water treatment by multi-stage biofilm processes : Results of the VESITURVA project VTT Technology; 98. Espoo: VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS. 2013.

Laukka, Anu et al. Kyläyhteisöt palvelukulutuksen alustana Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja; 6. Tampere: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, YTR. 2013.

Valkama, Pekka et al. Kylien palvelutuotantoedellytyksistä erityisesti julkisten palvelujen näkökulmasta tarkasteltuna Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja; 6. Tampere: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, YTR. 2013.

Korpinen, Leena Työntekijöiden altistuminen sähkö- ja magneettikentille 110 kV sähköasemien työtehtävissä Tampereen teknillinen yliopisto. Energia- ja prosessitekniikan laitos. Raportti. Tampereen teknillinen yliopisto. 2011.

Leppänen, Perttu and Mikko Malaska "Kokeellinen tutkimus savupiipun läpivientieristeen orgaanisen aineen palamisen vaikutuksesta paloturvallisuuteen". Pelastustieto: Palotutkimuksen päivät 2017, erikoisnumero. Pelastustieto. Palo- ja pelastustieto ry. 2017, 15-20.

Kerokoski, Olli , Tommi Rantala and Antti Nurmikolu "Deterioration mechanisms and life cycle of concrete monoblock railway sleepers in Finnish conditions". WCRR 2016 Proceedings: 11th World congress on railway research, 29.5-2.6.2016, Milano. 2016.

Behailu, Beshah M. "Dry Toilet Sanitation as an Alternative Solution to the Rural Ethiopia". Dry Toilet 2015: 5th International Dry Toilet Conference. 2015.

Takala, Annina and Kati Korhonen-Yrjänheikki "Are Finns walking the talk? : Examining the national collaboration process on engineering education for sustainable development five years later". Conference on Engineering Education for Sustainable Development (7th : 2015 : Vancouver, B.C.). 2015. https://doi.org/10.14288/1.0064702

D'Ignazio, Marco "Test in scala reale su argille sensibili: l’esperienza finlandese". 5 IAGIG, Incontro Annuale dei Giovani Ingegneri Geotecnici. Rome. 2015.

Siljander, Sanna et al. "Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature". Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. 2015.

Maanoja, Susanna and Jukka Rintala "Factors affecting the elimination capacity of a passive methane biofilter". BioTechniques Ghent 2015 The 6th international conference on biotechniques for air pollution control: Conference Proceedings. 2015, 83-88.

Grigonyte, J. et al. "A study of a condensing heat exchanger and electrostatic precipitator combination for small-scale wood combustion". European Aerosol Conference 2015: EAC 2015, Milan, Italy. 2015.

Tuhkanen, Tuula "L´oxydation chimique pour la remediation des sols contamines par des composes recalcitrants. Cas de la chlordecone". Remediation a la pollution par la chlordecone aux Antilles, No 9-10, Avril 2011. Les Cahiers du PRAM. Le Lamentin. 2011, 8-11.

Katko, Tapio S. and Jarmo J. Hukka "Tempoilevasta tiede- ja koulutuspolitiikasta kohti laajempaa näkemystä". and Juuti, Petri Uusi-Rasi, Kirsti (editors). Koulutuksen ja tutkimuksen murros yliopistoissa uuden vuosikymmenen kynnyksellä . Tampereen dosenttiyhdistyksen julkaisuja. Tampere: Tampereen dosenttiyhdistys. 2017, 32-39.

Juuti, Petri "Ympäristö- ja vesihistorian tutkimuksesta 2000-luvulla Suomessa". and Juuti, Petri Uusi-Rasi, Kirsti (editors). Koulutuksen ja tutkimuksen murros yliopistoissa uuden vuosikymmenen kynnyksellä. Tampereen dosenttiyhdistys. 2017, 44-48.

Leppänen, Minna , Tero Välisalo and Juha Laasonen, ed. "Liite 6: Yleistä kaivannaisjätealueista ja patoturvallisuudesta". Kaivosten stressitesti 2013. Ympäristöministeriön raportteja. Ympäristöministeriö. 2014.

Hukka, Jarmo, Tapio S. Katko and Pekka Pietilä. "Koulutus ja tutkimus kehityksen moottorina". Econetin asakaslehti AQ. 2019, (3). 13.

Inha, Laura et al. "Vetoa vesihuoltopalveluihin täydennyskoulutuksen kautta". Kuntatekniikka. 2019, 73(5). 6-7.

Katko, Tapio S. "Vesihuollon koulutus ja tutkimus lähemmäksi rakennettua ympäristöä". Vesitalous. 2019, 60(4). 24-25.

Inha, Laura, Tapio S. Katko, and Riikka Rajala. "Vesihuollon instituutiot vaativat taitavaa jalkapallopeliä". Rakennustekniikka. 2019, 75(3). 38-40.

Katko, Tapio S., Laura Inha, and Riikka Rajala. "Vesihuolto yhdyskuntien ympäristön turvaajana: uskomuksia ja todellisuuksia". Ympäristökasvatus. 2019. (2).

Katko, Tapio S. "WC-tilat ja -opasteet vain likana silmissämme?". Kuntatekniikka. 2018, 72(4). 45.

Juuti, Petri and Riikka Rajala. "Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioklusterin (VEPATUKI) ensimmäinen vuosi keskittyy saneeraustarpeeseen". Vesitalous. 2018, (5). 21-23.

Juuti, Petri and Riikka Rajala. "Kapkaupungin pysyvä vesikriisi – ratkeaako vesipula, jos lisää vettä pumpataan vuotavaan verkostoon". Vesitalous. 2018, (5). 39-42.

Liimatainen, Heikki. "Yli 60 tonnin yhdistelmät parantaneet kuljetusten tehokkuutta". Tie ja Liikenne. 2017, 2017(4). 30-32.

Katko, Tapio S. "Vesihuollon globaalit haasteet ja instituutioiden roolit". Econetin asakaslehti AQ. 2017, (1). 15.

Katko, Tapio S. "Global challenges and role of institutions in water services". Econetin asakaslehti AQ. 2017, (1). 15.

Katko, Tapio S. "Toimiva vesihuolto ei ole itsestäänselvyys.". Promaint. 2017, 29(2). 17.

Katko, Tapio S. and Jarmo J. Hukka. "Vesihuollon strateginen kehittäminen haltuun: Ydin- ja tukitoiminnon tarpeen hahmottaa selkeästi". Kuntatekniikka. 2016, 70(2). 12-13.

Heino, Ossi. "Vesiosuuskunnat - minä ne tulisi nähdä?". Osuustoiminta. 2015, 106(2). 51-51.

Ojala, Petteri et al. "Simulointi nopeuttaa käyttöiän määritystä". Promaint. 2015, 2. 24-27.

Katko, Tapio Sakari, Anna Lukka, and Riikka Rajala. "Tampereelta valmistuneiden vesihuoltoalan diplomi-insinöörien sijoittuminen ja odotukset yliopisto-opetukselle". Vesitalous. 2015, (2). 45-47.

Heino, Ossi and Ari-Veikko Anttiroiko. "Osuuskunnat mukaan infrastruktuuripolitiikkaan". Osuustoiminta. 2014, 105(5). 54-54.

Leppänen, Minna . "Geo + Ympäristö = Ympäristögeotekniikka?". Geofoor. 2013, (39). 6-7.

Heino, Ossi. "Johtoja ja joukkuehenkeä". Vesitalous. 2013, (3). 11-13.

Katko, Tapio S. "Vesihuollon kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys : Hapertuvatko hanat?". Kuntatekniikka. 2013, (5). 14-16.

Heino, Ossi and Annina Takala. "Heikot signaalit vesihuollossa". Vesitalous. 2013, (4). 29-31.

Heino, Ossi and Ari-Veikko Anttiroiko. "Käänteiset perusrakenteet : Suuntana hajautettu infrastruktuuripolitiikka?". Kuntatekniikka. 2013, (1). 40-42.

Katko, T. S. "Dags att syna utmaningarna inom vattenförsörjningen". Finlands Kommuntidning. 2013, 19(8). 30-31.

Katko, Tapio S. "Vesihuolto osana näkymätöntä kaupunkia". RY Rakennettu ympäristö. 2013, 50(5). 18-21.

Jaatinen, Toni T. O. et al. "Focus and Change of Water Management in Finland – Analysis of Vesitalous Journal, 1960-2009". Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History. 2012, (3). 10-32.

Korpinen, Leena. "Testattua tahdistusta". Sähkö & Tele. 2012, 85(3). 24-26.

Heino, Ossi. "Ulkoistaminen apuväline vesihuoltoverkostojen kunnossapitoon?". Promaint. 2012, 26(5). 10-12.

Katko, Tapio S. "Vesihuollon historian lyhyt oppimäärä". Econetin asakaslehti AQ. 2012, (3). 22-22.

Leponiemi, Ulrika and Ossi Heino. "KUPERA-kaupunkien teknisen sektorin johto kaipaa toimintakulttuuriin muutosta : Haasteista innovatiivisiin mahdollisuuksiin". Kuntatekniikka. 2011, (7). 51-52.

Hukka, Jarmo J., Tapio S. Katko and Pekka P. Pietilä. "Lack of water engineers hampering development. North-South cooperation in higher education is a must". Rakennustekniikka. 2011, 66(2). 58-61.

Juuti, Petri, Tapio Katko and Riikka Rajala. "Helsinki sai ensimmäisen puhdistamonsa 1910; Helsinki gained its first wastewater treatment plant 1910". Kuntatekniikka. 2011, 66(1). 49-50.

Hukka, Jarmo J., Tapio S. Katko and Pekka P. Pietilä. "Syytä olla ylpeä". Kehitys. 2011, (2). 40-40.

Kurki, Vuokko. "Vesihuollon ylikunnalliset sopimukset lisääntymässä". Kuntatekniikka. 2010, (2). 18-18.

Kuusipalo, Jurkka and Johanna Lahti. "TTY:ssä panostetaan pakkausalaan". Pakkaus. 2010, (5). 35-35.

Katko, Tapio S. "Yhdysvaltain vesihuollossa julkissektori avainasemassa. Haasteina niukentuvien vesivarojen hallinta ja ikääntyvä infrastruktuuri". Kuntatekniikka. 2010, (8). 44-47.

Katko, T. "Missä, missä se kaivo on?". Vesimittari, HS-Veden asiakaslehti. 2009, (1). s. 8.

Juuti, P.S. and T.S. Katko. "Hätä ei häviä käymälöitä poistamalla". www.huussi.net. 2005, 7 s.

Juuti, Petri et al. Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being IWA Publishing. 2019.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Klaas Schwartz, ed. Prologue IWA Publishing. 2013.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Klaas Schwartz, ed. Epilogue IWA Publishing. 2013.

Pynnönen, Sanna and Tuula Tuhkanen, ed. FSES 2013, Finnish Conference of Environmental Sciences, 2-3 May 2013, Tampere, Finland. Proceedings Tampere: Tampere University of Technology. 2013.

Hynynen, Ari J., Petri S. Juuti and Tapio S. Katko, ed. Water Fountains in the Worldscape Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc. 2012.

Hynynen, Ari J., Petri S. Juuti and Tapio S. Katko, ed. Water Fountains in the Cityscape Essays in Public Works History. Kansas City,MO: Public Works Historical Society. 2011.

Juuti, P.S. et al. Governance in water sector - comparing development in Kenya, Nepal, South Africa and Finland Unknown Publisher. 2007.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Heikki S. Vuorinen, ed. Environmental history of water : global views on community water supply and sanitation London: IWA Publishing. 2007.

Hautamäki, I. et al. 5th IWHA Conference.Tampere Finland 2007. Pasts and Futures of Water. University of Tampere 13-17 June 2007 Unknown Publisher. 2007.

Juuti, Petri S. and Tapio S. Katko, ed. Water, Time and European Cities : History matters for the Futures Tampere: Tampere University Press. 2005.

Katko, Tapio S. Finnish water services: Experiences in global perspective London: IWA Publishing. 2017.

Juuti, Petri Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen: pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta Tampere University Press. 2017. https://doi.org/10.26530/OAPEN_628607

Katko, Tapio S. Finnish water services: Experiences in global perspective Helsinki: Finnish Water Utilities Association. 2016.

Katko, Tapio S. Hanaa! Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys Helsinki: Suomen Vesilaitosyhdistys ry. 2013.

Juuti, Petri et al. Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia Riihimäen Vesi. 2010.

Juuti, Petri S. et al. Näkymätönt Porrii. Porin veden historia Pori: Porin Vesi. 2010.

Juuti, Petri, Riikka Rajala and Tapio Katko Metropoli ja meri. 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä HSY:n julkaisuja. Helsinki: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut. 2010.

Katko, T.S. Yhteistä vettä: Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä . 2007.

Kovalainen, Ville, Mikko Kylliäinen and Timo Huhtala "A method for design of sound insulation of glazed balconies against traffic noise". Proceedings of the INTER-NOISE 2016, 45th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering : Towards a Quieter Future, August 21-24, 2016, Hampburg, Germany. Hamburg: German Acoustical Society (DEGA). 2016, 3834-3841.

Kylliäinen, Mikko et al. "A laboratory listening experiment on subjective and objective rating of impact sound insulation of concrete floors". Proceedings of the INTER-NOISE 2016, 45th International Congress on Noise Control Engineering : Towards a Quieter Future, August 21-24, 2016, Hamburg, Germany. Hamburg: German Acoustical Society (DEGA). 2016, 894-902.

Mönkäre, T., M.R.T. Palmroth, and J. Rintala "Stabilization of fine fraction from landfill mining in leach bed reactor". Proceedings SUM 2014, Second Symposium on Urban Mining, Bergamo, Italy, 19-21 May, 2014 : Organised by IWWG - International Waste Working Group. CISA Publishers. 2014, 1-11.

Mönkäre, T., M. Palmroth, and J. Rintala "Characterization of fine fraction from landfill mining for evaluating methane potential". Fifth International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice 2014 Proceedings, Island of San Servolo, Venice, Italy, 17-20 November 2014. Italy: CISA Publisher. 2014.

Välisalo, Tero, Ossi Heino and Tiia Luomanen "Metering the quality of water supply and sewage network maintenance services". 2012 IFME World Congress on Municipal Engineering. Sustainable Communities, June 4-10, Helsinki, Finland. International Federation of Municipal Engineering World Congress. International Federation of Municipal Engineering IFME. 2012, 1-9.

Takala, Annina J. "Career paths of experts on water supply and sanitation services". YWPC2012, 6th IWA International Conference for Young Water Professionals, (IWA YWPC 2012), 10-13 July 2012, Budapest, Hungary. Conference Proceedings. International YWP Conference. IWA, International Water Association; Hungarian Water Utility Association. 2012, 1-6.

Tolvanen, Henrik, Lauri Kokko and Risto Raiko "The factors controlling combustion and gasification kinetics of solid fuels". Swedish-Finnish Flame Days, "Challenges in Combustion Technology today", January 26-27, 2011, Sweden. Swedish-Finnish Flame Days. Piteå: IFRF and the Scandinavian-Nordic Section of the Combustion Institute. 2011, 1-14.

Heino, Ossi A. and Annina J. Takala "Significance of Wild Cards and Weak Signals for Sustainability : Case of Water Services". and Lakkala, Hanna Vehmas, Jarmo (editors). Trends and Future of Sustainable Development, Proceedings of the Conference "Trends and Future of Sustainable Development", 9 - 10 June 2011, Tampere, Finland. FFRC eBOOK. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 2011, 410-422.

Takala, Annina and Kati Korhonen-Yrjänheikki "Finnish engineering education for the benefit of people and environment". International Conference Engineering Education in Sustainable Development, EESD´10, 19-22 September 2010, Gothenburg, Sweden. 2010, 1-10.

Tiitinen, Kalle, Matti Ylitalo and Antti Oksanen "Unsteady computational methods to study jet behaviour in large fluidized bed boiler". AFRC 2010 Pacific Rim Combustion Symposium, September 26-29, 2010 Sheraton Maui, Hawaii. 2010, 1-22.

Rodriguez, Avila Milena and Risto Raiko "Experimental study of oxy-fuel combustion in a drop tube reactor". AFRC 2010 Pacific Rim Combustion Symposium, September 26-29, 2010 Sheraton Maui, Hawaii. 2010, 1-11.

Poudyal, Aditya, Suvisanna Mustonen and Jukka Paatero "Rural household electricity load profiles with a load simulation tool". International Conference on Applied Energy (ICAE 2010), Energy Solutions for a Sustainable World, 21-23 April 2010, Singapore. 2010, 1358-1366.

Nättinen, K. et al. "Hybrid barrier films by atmospheric inline plasma deposition on sol-gel coated PE-cardboard". Coatings for Plastics at NPE 2009, June 23-24, 2009, McCormick Place, Chicago, IL. 2009, 8 p.

Vehmas, J. et al. "Changing energy production structures and CO2 emissions in the ASEAN countries: Decomposition analysis of drivers behind the changes". International Conference on Energy Security and Climate Change: Issues, Strategies, and Options (ESCC 2008). 6-8 August 2008, Bangkok, Thailand. 2008, 5 p.

Mustonen, S. "Rural electrification of remote areas - Case studies of two renewable energy projects in Laos and The Philippines". International Conference on Environment 2008 (ICENV 2008), 15-17 December, 2008, Penang, Malaysia. 2008, 8 p.

Mustonen, S. and K. Nanthavong "Modeling of autonomous power systems - A mathematical model of a hybrid power system". Proceedings of the 2nd Joint International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)" 21-23 November, 2006, Bangkok, Thailand. 2006, 6 p.

Leppänen, Minna , Antti Kaartokallio and Erkki Loukola "Full scale landfill bottom liner test structures at Ämmässuo landfill, Espoo, Finland"., Christensen, Thomas H. Cossu, Raffaello Stegmann, Rainer (editors). Sardinia 99, Seventh International Waste Management and Landfill Symposium, 4-8 October, S. Margherita di Pula, Cagliari, Sardinia, Italy. Proceedings, Vol. I-V. . 1999, 173-180.

Katko, Tapio S. "Foreword Towards More Resilient Water Services"., Juuti, Petri, Mattila, Harri Rajala, Riikka Schwartz, Klaas Staddon, Chad (editors). Resilient water services and systems: the foundation of well-being. Chapter 1, IWA Publishing. 2019, 9-13. https://doi.org/10.2166/9781780409771

Hynynen, Ari J., Petri S. Juuti and Tapio S. Katko "The Mermaid of Helsinki, Finland"., Ari, J. Hynynen Petri, S. Juuti Tapio, S. Katko (editors). Water Fountains in the Worldscape. Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc. 2012, 107-111.

Hynynen, Ari J., Petri S. Juuti and Tapio S. Katko "Part V: Comparative Analysis of the Omnipresent Water Fountains"., Ari, J. Hynynen Petri, S. Juuti Tapio, S. Katko (editors). Water Fountains in the Worldscape. Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc. 2012, 137-212.

Katko, Tapio S. ""Rocky Fountains" of Keciören, Turkey"., Ari, J. Hynynen Petri, S. Juuti Tapio, S. Katko (editors). Water Fountains in the Worldscape. Kangasala: International Water History Association and KehräMedia. 2012, 128-131.

Hynynen, Ari, Petri Juuti and Tapio Katko "The Fountain A Harbinger of a New Era in Case Tampere"., Hynynen, Ari J. Juuti, Petri S. Katko, Tapio S. (editors). Water Fountains in the Cityscape. Essays in Public Works History. Essays in Public Works History. Kansas City,MO: Public Works Historical Society. 2011, 63-70.

Korhonen-Yrjänheikki, Kati, Annina Takala and Ida Mielityinen "Values and Attitudes in Engineering Education". Lappalainen, Pia (ed.). It´s just People with People - Views of Corporate Social Responsibility. Aalto University Publication Series Crossover. 2011, 65-83.

Katko, Tapio S. and Riikka P. Rajala. "Book Review: Time for Customer Orientation in Water Utilities Customer experience management for water utilities. Marketing urban water supply". Public Works Management & Policy. 2019, 24(2). 228-230. https://doi.org/10.1177/1087724X18820014

Länsivaara, Tim. "Editorial". Environmental Geotechnics. 2018. 5(6). https://doi.org/10.1680/jenge.2018.5.6.309

Katko, Tapio S. "Kirja-arviointi:Yliopistomme vaarassa hukkua byrokratiaan. Pekka Kauppi. Kahlittu yliopistomme. Miten vapaudumme byrokratiasta ja opetuksen ylenkatsomisesta. Into Kustannus Oy. 2017. ". Tiedepolitiikka. 2018, 43(1). 58-60.

Katko, Tapio S. "Water Services Development and Governance in Finland. Feature Article. JAWWA. 110, 5: 50-55.". Journal American Water Works Association. 2018, 110(5). 50-55. https://doi.org/10.1002/awwa.1079

Katko, Tapio S. "Finland's Water Services: Looking to its Past to Figure Out its Future.". Water and Wastewater International. 2018.

Katko, Tapio S. "Kirja-arviointi: Kuinka vesiensuojelu saatiin pääosin kuntoon?". Vesitalous. 2017, 58(4). 46-47.

Sorri, Jaakko. "Energistä utopiaa?". Futura. 2017, 36(1). 38-39.

Malaska, Mikko and Rauno Heikkilä. "Editorial to “The best papers from the 32nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015)”". Automation in Construction. 2016, 71. 1. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.045

Katko, Tapio S. "Vieraskynä : Vesialan osaamista kehitettävä yhteiskunnan tarpeista". Vesitalous. 2014, (1/2014). 51-51.

Katko, Tapio S. "Book review : Oestigaard, T. 2013. Water, Christianity and the rise of capitalism. London, New York: I.B. Tauris. ISBN 978-1-78076-066-7, 209 pages". Water Alternatives. 2014, 7(1). 273-274.

Rajala, Riikka, Petri Juuti and Tapio Katko. "Kuka päättää vesihuollon tulevaisuudesta? (Who decides on the future of the water supply?)". Vesitalous. 2014, 51(1). 33-34.

Katko, Tapio S. "Pääkirjoitus : Vesihuoltolaitosten historiat imagon nostajana / Editorial : Relevance of history for current water services management and governance". Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History. 2013. (2).

Takala, Annina et al. "Tulevaisuuden vesiosaajat". Vesitalous. 2012, 53(3). 6-7.

Katko, Tapio. "Lyhyestä tiede kaunis?". Tiedepolitiikka. 2011, 36(2). 55-55.

Katko, Tapio. "Pääkirjoitus. Veden keskeinen merkitys yhteiskunnassa ja yhdyskunnissa". Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History. 2011, 1(2). 4-7.

Katko, Tapio. "Editorial. Central role of water in society and community". Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History. 2011, 1(2). 8-11.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Eija M. Vinnari. "Editorial Note: "Pasts and Futures of Water"". Environment and History. 2010, 16(a). 167-171. https://doi.org/10.3197/096734010X12699419057214

Lahti, Johanna and Mikko Tuominen. "Turning up the heat on printability". Packaging Professional (The Magazine of the Packaging Society). 2010, 33(5). 7-7.

Lahti, Johanna and Mikko Tuominen. "Turning up the heat on printability". Materials World. 2010, 18(10). 15-15.

Katko, T. "Book Review: Graham, S. (Ed.), Disrupted Cities: When Infrastructure Fails". Public Works Management & Policy, Vol. 14, Nr 4, April 2010. 2010.

Konttinen, Jukka et al. "The role of inorganics in modelling of biomass gasification"., Ek, L., Ernrooth, H. Scarlat, N. Grassi, A. Helm, P. (editors). EUBCE 2017 Online Conference Proceedings. European biomass conference and exhibition proceedings. ETA-Florence Renewable Energies. 2017, 443-447. https://doi.org/10.5071/25thEUBCE2017-2BO.6.4

Ojala, Petteri et al. "Modelling of seep through of humidity to electric connector with stochastic processes". and Cepin, Marko Bris, Radim (editors). ESREL 2017. Safety and Reliability. Theory and Applications. CRC Press. 2017. https://doi.org/10.1201/9781315210469-384

Mari, Turunen et al. "Sisäympäristön laadun ja terveellisyyden arviointi energiaparannuskohteissa". Sisäilmastoseminaari 2016, Sisäilmayhdistys raportti 34. SIY SISÄILMATIETO OY. 2016, 13-18.

Behailu, Beshah M. and Harri Mattila "Need of Services and Understanding of Service Providers in Water and Sanitation: A Case of Ethiopia". and Nenonen, Suvi Junnonen, Juha-Matti (editors). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016 Volume IV: Understanding impacts and functioning of different solutions. Tampere University of Technology. 2016, 431-440.

Du, Liuliu et al. "The effects of improved energy efficiency on indoor environmental quality in multi-family buildings". Indoor Air 2016: The 14th international conference of Indoor Air Quality and Climate Ghent, Belgium July 3-8 2016. 2016.

Koivisto, K. et al. "Commercialising reclaimed materials in earthworks – guidelines for productization and the process of appending these materials in the Finnish national code of practice". Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting Reykjavik Iceland: Challenges in Nordic Geotechnic 25th - 28th of May. Reykjavik: Icelandic Geotechnical Society. 2016.

Katko, Tapio S. and Jarmo J. Hukka "Institutional development is the key for sustainable water services in the built environment". and Nenonen, S. Junnonen, J-M. (editors). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding impacts and functioning of different solutions. Tampere: Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016, 419-430.

Takala, Annina "Learning for sustainable water and sanitation services". Mazijn, B. (ed.). Proceedings of the 8th International Conference on Engineering Education for Sustainable Development (Bruges, 4-7 September 2016) : Building a circular economy together. Brugge: Instituut vóór Duu rzame Ontwikkeling vzw. 2016, 250-258.

Kurki, Vuokko "Negotiating water governance: towards cooperation in contentious groundwater recharge projects". Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016, 91-102.

Holopainen, Sami et al. "Modelling of anisotropic fatigue". Floryan, J.M. (ed.). Contributions to the foundations of multidisciplinary research in mechanics: Papers presented during the 24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics ICTAM2016, Montreal, Canada, 21-26, Aug. 2016. IUTAM. 2016, 1822-1823.

Du, Liuliu et al. "Development of an assessment protocol: the impact of energy retrofits on indoor environmental quality and public health in the existing building stock". Healthy Buildings 2015 Europe (HB 2015) . International Society for Indoor Air Quality and Climate . 2015.

Palmroth, Marja Riitta Tuulikki, Tiina Johanna Mönkäre and Kari T Steffen "Fungal treatment of landfill mining fine fraction to increase its stability and end-use potential"., Kalogerakis, Nicolas Fava, Fabio Manousaki, Elena (editors). Book of abstracts of the 6th European Bioremediation Conference. 2015, 47.

Kotilainen, Minna and Petri Vuoristo "Influence of Diffusion Barriers on Thermal Ageing Behaviour of Solar Absorber Coatings on Copper". Surface Modification Technologies XXVIII: Tampere University of Technology Tampere, Finland June 16-18, 2014 . 2015, 481-491.

Huovinen, Pekka "Leveraging concepts for environmentally sustainable business management in construction - a focused review". Egbu , Charles (ed.). CIB Proceedings 2015 : Going North for Sustainability: Leveraging Knowledge and Innovation for Sustainable Construction and Development. London, UK: IBEA Publications Ltd. 2015, 286-296.

Leppänen, Aino et al. "Effect of Temperature on Fume Formation and Deposition in Kraft Recovery Boilers - a Modeling Approach". and Nieminen, Markus Lampinen, Päivi (editors). 2014 International Chemical Recovery Conference, Proceedings - Volume 2. Suomen Soodakattilayhdistys, The Finnish Recovery Boiler Committee; TAPPI. 2014, 38-47.

Korpinen, Leena, Jarold Gonzalez-Sosa and Kirsi Tepsa "Examples of using the moodle virtual learning environment for teaching technical university students"., Gomez Chova, L. Candel Torres, I. Lopez Martinez, A. (editors). EDULEARN12 Proceedings, 4th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2-4 July, 2012, Barcelona, Spain. International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: International Association of Technology, Education and Development IATED. 2012, 981-990.

Korpinen, Leena et al. "Measurers' Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields at 400 kV Substations". PIERS 2012 Moscow Proceedings, August 19-23, 2012, Moscow, Russia. Progress in Electromagnetics Research Symposium. Electromagnetics Academy. 2012, 282-285.

Gobba, Fabriziomaria et al. "The Possible Exposure of Children to Extremely Low Frequency Magnetic Fields in the Home". PIERS 2012 Moscow Proceedings, August 19-23, 2012, Moscow, Russia. Progress in Electromagnetics Research Symposium. Electromagnetics Academy. 2012, 286-288.

Pääkkönen, Rauno et al. "Occupational Exposure to Extremely Low Frequency Electric Fields in Office Work". PIERS 2012 Moscow Proceedings, August 19-23, 2012, Moscow, Russia. Progress in Electromagnetics Research Symposium. Electromagnetics Academy. 2012, 823-825.

Pääkkönen, Rauno et al. "Comparison the portable service platforms influence to electric field exposure at 110 kV substations". The Bioelectromagnetics Society 34th Annual Meeting, June 17, 2012 - June 22, 2012, Brisbane, Australia. The Bioelectromagnetics Society Annual Meeting. The Bioelectromagnetics Society. 2012, 215-217.

Pynnönen, Sanna and Tuula Tuhkanen "Environmental impact of micropollutants present in urine". Dry Toilet Conference 2012, 4th International Dry Toilet Conference, Full Papers, 22-24 August 2012, Tampere, Finland. International Dry Toilet Conference. Helsinki: Global Dry Toilet Assciation of Finland. 2012, 1-8.

Pynnönen, Kirsikka et al. "Two Years after Donor Funding Ended: Success Factors for Schools to Keep their Urine-Diverting Dry Toilets (UDDTs) Clean and Well Maintained". Dry Toilet Conference 2012, 4th International Dry Toilet Conference, Full Papers, 22-24 August 2012, Tampere, Finland. International Dry Toilet Conference. Helsinki: Global Dry Toilet Assciation of Finland. 2012, 1-10.

Okun, Alexandr and Leena Korpinen "Examples to Reduce the EMF Generated by HV Power Transmission Lines of Different Design". Proceedings - 7th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, 7th IWSBEEMF, 8 - 12 October 2012, Valletta, Malta. International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields. Electromagnetic Research Group - EMRG (Malta); Departmet of Physics, University of Malta. 2012.

Tarao, Hiroo et al. "Effect of Tissue Conductivity on Internal Body Resistances of Numerical Human Model at Power Frequency". The Bioelectromagnetics Society 34th Annual Meeting, June 17, 2012 - June 22, 2012, Brisbane, Australia. The Bioelectromagnetics Society Annual Meeting. The Bioelectromagnetics Society. 2012, 197-199.

Leppänen, Aino et al. "CFD-Modeling of Fume Formation in Kraft Recovery Boilers". TAPPI PEERS Conference Proceedings 14.-18.10.2012, Savannah, USA. TAPPI PEERS Conference. TAPPI. 2012.

Korpinen, Leena et al. "Experiences of integrating MSc student research projects in the "electromagnetic fields and health" area"., Gomez Chova, L. Candel Torres, I. Lopez Martinez, A. (editors). EDULEARN12 Proceedings, 4th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2-4 July, 2012, Barcelona, Spain. International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: International Association of Technology, Education and Development IATED. 2012, 1007-1010.

Pitkänen, Anna, Risto Raiko and Leena Korpinen "Gender comparison - The university students' exam results in the environmental and energy area"., Gomez Chova, L. Lopez Martinez, A. Candel Torres, I. (editors). INTED 2012 Proceedings, 6th International Technology, Education and Development Conference, March 5th-7th, 2012, Valencia, Spain. International Technology, Education and Development Conference. Spain: International Association of Technology, Education and Development IATED. 2012, 3299-3308.

Korpinen, Leena et al. "A comparison of occupational electric field exposures during working tasks at 400 kV and 110 kV substations". Proceedings - 7th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, 7th IWSBEEMF, 8 - 12 October 2012, Valletta, Malta. International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields. Electromagnetic Research Group - EMRG (Malta); Departmet of Physics, University of Malta. 2012.

Palmroth, M.R.T. et al. "Removal of odours in dry toilets by biofiltration". ECO STP, EcoTechnologies for Wasterwater Treatment, Technical, Environmental & Economic Challenges, Santiago de Compostela, Spain, 25-27 June 2012. EcoTechnologies for Wasterwater Treatment, IWA International Conference. International Water Association IWA. 2012, 1-4.

Gonzalez-Sosa, Jarold and Leena Korpinen "The experiences of technical university students on an "environmental health" course"., Gomez Chova, L. Candel Torres, I. Lopez Martinez, A. (editors). EDULEARN12 Proceedings, 4th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2-4 July, 2012, Barcelona, Spain. International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: International Association of Technology, Education and Development IATED. 2012, 1586-1592.

Gobba, Fabriziomaria et al. "Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields: a Personal Monitoring Study in a Large Group of Workers". II National Conference ICEmB 27.-29.6.2012, Bologna, Italy. National Conference ICEmB. Genova: The Inter-university research Centre into Interactions between Electromagnetic fields and Biosystems ICEmB. 2012, 63-64.

Korpinen, Leena et al. "The technical students' feedback from the course issues on environmental health". Proceedings of the 22nd EAEEIE Annual Conference - EAEEIE 2011, Maribor, Slovenia, June 13-15,2011. EAEEIE Annual Conference. Maribor: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. 2011, 119-123.

Tarao, H. et al. "Calculation of Induced Electric Fields in Human Models Exposed to ELF Magnetic and Electric Fields"., Gockenbach, Ernst, Eichler, Christian, Mohsen, Farahani Fischer, Markus Gratz, Olaf Pham, Khoi Zhang, Xiang (editors). ISH 2011, 17th International Symposium on High Voltage Engineering, August 22-26, 2011, Hannover, Germany. International Symposium on High Voltage Engineering ISH. Hannover: Leibnitz Universität Hannover. 2011, 44-44.

Leppänen, Aino, Erkki Välimäki and Antti Oksanen "Study of Aerosols of Black Liquor Combustion". 11th International Conference on Energy for Clean Environment, 5-8 July 2011, Lisbon Portugal. International Conference on Energy for Clean Environment. Lisbon: Clean Air conference series. 2011, 1-11.

Oksanen, Antti and Ari J. Saario "Reduction of combustion-generated emissions by means of multiobjective optimization and computational fluid dynamics". CFD & Optimization 2011, Methods and Applications, ECCOMAS Thematic Conference, 23-25 May 2011, Antalya, Turkey. ECCOMAS Thematic Conference on CFD & Optimization, Methods and Applications. Antalya: ECCOMAS. 2011, 1-17.

Leppänen, Aino, Erkki Välimäki and Antti Oksanen "Modeling of Fine Particles and Alkali Metal Compounds in Kraft Recovery Boiler Furnace". The 2011 TAPPI PEERS Conference, 2-5 October 2011, Oregon Convention Center in Portland, Oregon USA. TAPPI PEERS Conference. Norcross, GA: TAPPI. 2011, 1-8.

Alanko, Tommi et al. "Examples of occupational ELF electric and magnetic field exposure in Finland". 10th International Conference European Bioelectromagnetics Association, 21-24 February 2011, Rome, Italy. International Conference European Bioelectromagnetics Association. Rome: European Bioelectromagnetics Association. 2011, 1-2.

Takala, Annina "Sustainability competencies of engineers in the field of water supply and sanitation". World Sustainable Building Conference SB11, October 18-21, 2011, Helsinki, Finland. World Sustainable Building Conference SB11. Helsinki: RIL - Finnish Association of Civil Engineers. 2011, 180-181.

Pääkkönen, Rauno, Sirke Lahtinen and Leena Korpinen "The doors of operating devices mitigation influence to the electric field exposure at 110kV substation tasks on service platforms". 10th International Conference European Bioelectromagnetics Association, 21-24 February 2011, Rome, Italy. International Conference European Bioelectromagnetics Association. Rome: European Bioelectromagnetics Association. 2011, 2 p.

Korpinen, Leena, Sirke Lahtinen and Fabriziomaria Gobba "Comparison between the Oocupational ELF magnetic field exposure in Finland and in Italy". 10th International Conference European Bioelectromagnetics Association, 21-24 February 2011, Rome, Italy. International Conference European Bioelectromagnetics Association. Rome: European Bioelectromagnetics Association. 2011, 2 p.

Leppänen, Aino, Erkki Välimäki and Antti Oksanen "CFD Based Modelling for Predicting Fouling and Corrosion in Kraft Recovery Boilers". 19th European Biomass Conference and Exhibition, 6-10 June 2011, Berlin Germany. European Biomass Conference and Exhibition. Berlin: European Biomass Conference and Exhibition. 2011, 1033-1040. https://doi.org/10.5071/19thEUBCE2011-OA10.3

Pääkkönen, Anna et al. "Developing and testing characterization methods for droplet compustion - part II". 9th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, Estoril, Portugal, 26-29 April, 2011. European Conference on Industrial Furnaces and Boilers. Estoril: INFUB. 2011, 1-10.

Stepien, M. et al. "Adjustable hydrophilicity and hydrophobicity on paperboard by liquid flame spray process". 2010 TAPPI Advanced Coating Fundamentals Symposium, October 11-13, 2010, Munich, Germany. 2010, 6 p.

Pääkkönen, Rauno, Anna Holm and Leena Korpinen "Exposure to electric and magnetic fields at 110 kV substation while performing the task ‘Changing a bulb from a man hoist’ in the Tampere region". Bioelectromagnetics Society 32nd Annual Meeting (BEMS), June 14-18, 2010, Seoul, Korea. 2010, 1-2.

Lepistö, Kirsi and Leena Korpinen "Kirjastolta uutta tiedonhankinnan opetusta tukemaan opetusta antavien yksiköiden toimintaa". Myller, Eeva (ed.). ReflekTori 2010 Tekniikan opetuksen symposium 9.-10.2010, Espoo. Dipoli-raportit B. 2010, 136-138.

Österholm, Lari et al. "An example of exposure to magnetic fields in the home". Bioelectromagnetics Society 32nd Annual Meeting (BEMS), June 14-18, 2010, Seoul, Korea. 2010, 1-2.

Hukka, J.J. et al. "Forgotten infrastructure - In the quest for development, sustainability and security". and Auffermann, B. Kaskinen, J. (editors). Proceedings of the Conference on Security in Futures - Security in Change, 3-4 June 2010, Turku, Finland. FFRC eBook. 2010, 318-325.

Kreutzer, Joose et al. "Perfusion characterization using flow simulations and µPIV measurements". Proceedings of the 2nd European Conference on Microfluidics - Microfluidics 2010, Toulouse, December 8-10, 2010. 2010, 1-9.

Inha, Laura et al. "Requirements for rainfall retention and strorage in cold climate". Steusloff, Hartwig (ed.). Conference Proceedings. IWRM Integrated Water Resources Management, 24-25 November 2010, Karlsruhe. 2010, 343-349.

Holm, Anna and Leena Korpinen "Long-term measurement of free time exposure to low frequency magnetic fields in Finland". Bioelectromagnetics Society 32nd Annual Meeting (BEMS), June 14-18, 2010, Seoul, Korea. 2010, 1-2.

Karvinen, Reijo and Timo Karvinen "Geometry of plate fins for maximizing heat transfer". 14th International Heat Transfer Conference IHTC-14, August 8-13, 2010, Washington DC, USA. ASME. 2010, 1-10.

Lahti, Johanna et al. "Influence of atmospheric plasma treatment on surface properties and inkjet printability of plastic packaging film". Iarigai 2010 Montreal, Advances in Printing and Media Technology, Montreal, Canada, September 12-15, 2010. 2010, 1-7.

Karvinen, Reijo "Use of analytical expressions of convection in conjugated heat transfer problems". Proceedings of the International Heat Transfer IHTC-14, August 8-13, 2010, Washington DC, USA. ASME. 2010, 1-13.

Nikkola, Juha et al. "Atmospheric plasma enhanced hybrid barrier films through reel-to-reel process". ICNP-2010, Second International Conference on Natural Polymers, Bio-Polymers, Bio-Materials, their Composites, Blends, IPNs and Gels Polyelectrolytes and Gels: Macro to Nano Scales, September 24-26, 2010, Espoo, Finland. 2010, 1-11.

Hukka, J.J. et al. "Managing water and sewerage services in a cold, four-seasons climate". Proceedings of the 8th ISCORD Symposium, Tampere, Finland, September 25-27, 2007. 2007, 17-18.

Juuti, P.S., T.S. Katko and H.S. Vuorinen "Environmental history of water: Global view of community water supply and sanitation". Symposium Preprint Book: 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, Greece, 27.10.2006. 2006, 631-636.

Liimatainen, Heikki "Measures for Energy Efficient and Low Emission Private Mobility". Affordable and Clean Energy. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals.. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer. 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71057-0_57-1

Rajala, Riikka et al. "Historical development paths and means for winning the challenge of aging water services infrastructure". Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being. IWA Publishing. 2019, 15-30. https://doi.org/10.2166/9781780409771_0015

Rajala, Riikka, Petri Juuti and Eric Nealer "Nature and extent of potable water consumption in Tampere (Finland) and Carletonville (South Africa)". Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being. IWA Publishing. 2019, 149-162.

Juuti, Petri et al. "Relevance of the resilience concept and long-term thinking for WSS providers". Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being. IWA Publishing. IWA Publishing. 2019, 227-236.

Juuti, Petri et al. "Resiliency is the key for sustainable water services.". Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being. IWA Publishing. IWA Publishing. 2019, 1-8.

Staddon et al. "Water security and resilience". Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being. IWA Publishing. 2019, 9-14.

Leppänen, Minna et al. "Technical suitability of the fine fraction of municipal solid waste incineration bottom ash to the landfill capping liner". and Raasakka, V. Lahtinen, P. (editors). Proceedings of the 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials WASCON 2018: No Gradle, No Grave - Circular Economy into Practice. RIL - Finnish Association of Civil Engineers. 2018, 168-175.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Water Cooperatives in Tampere, Finland: the case of Pispala". WATERLAT GOBACIT network. Working papers. Challenges and opportunities facing water-service co-operatives: cases from Argentina and Finland. 4 udg., WATERLAT GOBACIT; 4. WATERLAT-GOBACIT Research Network. 2018, 23-32. https://doi.org/10.5072/zenodo.316861

Juuti, Petri, Tapio S. Katko, and Riikka Rajala "Yhdyskuntien vesihuolto – kehityksen ja elämän ehto". Männistö-Funk, Tiina (ed.). Miten Suomesta tuli tekniikan maa. Luku 4: Mikä maa, mikä tekniikka? Tekniikan Museon julkaisuja 8. : How Finlald Became a Country of Technology. Tekniikan Museon julkaisuja 8. Helsinki: Tekniikan museo. 2017, 197-231.

White, Pamela, Sanna-Leena Rautanen and Pallab Raj Nepal "Operationalising the right to water and sanitation and gender equality via appropriate technology in rural Nepal". Garrido Villareal, Mariateresa (ed.). Human Rights and Technology. Costa Rica: University of Peace, Costa Rica. 2017, 217-239.

Asikainen, Eveliina et al. "Unipoli Green - Four Universities Working Together for Sustainability"., Leal Filho, Walter and Mifsud, Mark Shiel, Chris Pretorius, Rudi (editors). Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education: Volume 3. World Sustainability Series. Springer International Publishing. 2016, 257-273. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47895-1_16

Katko, Tapio S. et al. "Water services heritage and institutional diversity". and Willems, Willem van Schaik, Henk (editors). Water and Heritage: material, conceptual and spiritual connections. Sidestone Press. 2015.

Katko, Tapio S. and Petri S. Juuti "History of water and sanitation services in Finland in the urban-rural mixture : The Case of the City of Tampere, Finland". and Tvedt, T. Oestigaard, T. (editors). A History of Water: Water and Urbanization: Series III, Volume 1. London: I. B. Tauris. 2014, 498-519.

Katko, Tapio S. et al. "Water services and cooperation"., Grafton, R. Quentin and Wyrwoll, Paul White, Chris Allendes, David (editors). Global water : issues and insights. Australia: ANU Press, Australian National University Press. 2014, 231-239.

Heino, Ossi et al. "Jätehuollon, -politiikan ja -lainsäädännön institutionaalinen kuvaus". Valkama, Pekka (ed.). Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu. 2013, 33-50.

Valkama, Pekka, Ossi Heino and Olavi Kallio "Päätelmät yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatioista - taustat, kiistat ja sovellukset". Valkama, Pekka (ed.). Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu. 2013, 159-170.

Pietilä, Pekka "Diversity of the water supply and sanitation sector: roles of municipalities in Europe"., Katko, Tapio S. and Juuti, Petri S. Schwartz, Klaas Rajala, Riikka P. (editors). Water Services Management and Governance : Lessons for a Sustainable Future. IWA Publishing. 2013, 99-111.

Heino, Ossi "Jätehuollon tekniset vaihtoehdot". Valkama, Pekka (ed.). Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu. 2013, 51-74.

Seppälä, Osmo and Tapio S. Katko "Gestao e organizacao dos servicos de saneamento : Abordagens europeias.". and Heller, Leo Esteban Castro, Jose (editors). Politica publica e gestao de servicos de saneamento. Belo Horizonte; Rio de Janeiro: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Editora Fiocruz. 2013, 135-155.

Katko, Tapio S. and Antti Rautavaara "Developing community water services and cooperation in Finland and the South". and Griffiths, Jacqui Lambert, Rebecca (editors). Free Flow - Researching Water Security Through Cooperation. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; Unesco Publishing; Tudor Rose. 2013, 240-244.

Kallio, Olavi et al. "Yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatiot tutkimuskaupungeissa". Valkama, Pekka (ed.). Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu. 2013, 114-143.

Kallio, Olavi et al. "Sidosryhmien näkemykset jätehuollon markkinoistumisesta". Valkama, Pekka (ed.). Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu. 2013, 144-158.

Vuorinen, Heikki S., Petri S. Juuti and Tapio S. Katko "Safety of lead water pipes: history and present"., Katko, Tapio S. and Juuti, Petri S. Schwartz, Klaas Rajala, Riikka P. (editors). Water Services Management and Governance : Lessons for a Sustainable Future. IWA Publishing. 2013, 89-96.

Hukka, Jarmo J. and Tapio S. Katko "Paradigma alternativo : O papel das cooperativas e das autoridades locals". and Heller, Leo Esteban Castro, Jose (editors). Politica publica e gestao de servicos de saneamento. Belo Horizonte; Rio de Janeiro: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Editora Fiocruz. 2013, 214-237.

Kallio, Olavi et al. "Jätehuollon jakautuminen osamarkkinoihin ja yritystoiminta". Valkama, Pekka (ed.). Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu. 2013, 99-113.

Katko, Tapio S. et al. "Integration of water and wastewater utilities"., Katko, Tapio S. and Juuti, Petri S. Schwartz, Klaas Rajala, Riikka P. (editors). Water Services Management and Governance : Lessons for a Sustainable Future. IWA Publishing. 2013, 29-40.

Heino, Ossi "Tuotanto- ja operointi-innovaatiot - case vesihuolto"., Malinen, Pekka and Anttiroiko, Ari-Veikko Haahtela, Tero Siitonen, Pentti (editors). Huomispäivän infrastruktuuri. Kuntaliiton verkkojulkaisu. Acta 240. Suomen Kuntaliitto. 2013, 120-138.

Maanoja, Susanna, Marja Palmroth, and Jukka Rintala "Biological methane oxidation in landfill cover soil - constrained by concurrent decomposition processes and sulphide oxidation?". Luc, Malhautier (ed.). Biotechniques for air pollution control and bioenergy. Paris: Presses des MINES. 2013, 65-72.

Antila, Kimmo, Tapio S. Katko and Harri Mattila "Technology development theories and water services evolution"., Katko, Tapio S. and Juuti, Petri S. Schwartz, Klaas Rajala, Riikka P. (editors). Water Services Management and Governance : Lessons for a Sustainable Future. IWA Publishing. 2013, 13-27.

Valkama, Pekka, Olavi Kallio and Ossi Heino "Tutkimuksen teoreettinen viitekehys". Valkama, Pekka (ed.). Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu. 2013, 16-32.

Palmroth, Marja R.T. et al. "Biofiltration of odours in dry toilet air". Malhautier, Luc (ed.). Biotechniques for air pollution control and bioenergy. Paris: Presses des MINES. 2013, 291-297.

Barraque, Bernard, Petri S. Juuti and Tapio S. Katko "Urban water conflicts in recent European history: Changing interactions between technology, environment and society". Barraque, Bernard (ed.). Urban water conflicts. Urban water series, UNESCO IHP. Taylor & Francis and UNESCO Publishing; A Balkema book. 2012, 15-32.

Szabo, Hilda Marta and Tuula Tuhkanen "Identification of Wastewater Leaching into the Wells by HPLC-SEC Using UV and Fluorescence Detection"., Huseyin, Gökcekus Umut, Turker James, W. LaMoreaux (editors). Survival and Sustainability : Environmental concerns in the 21st Century. Environmental Earth Sciences. Springer Berlin Heidelberg. 2011, 893-897. https://doi.org/10.1007/978-3-540-95991-5_84

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Ja alussa oli vesi". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Vinttikaivosta vesiyhtiöön. Saarijärvi: TamPub. 2011, 15-18.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Vesihuollon alkutaival – kehitys 1910 asti". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Vinttikaivosta vesiyhtiöön. Saarijärvi: TamPub. 2011, 19-50.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Kasvun ja veden kausi – I vesilaitoksesta II maailmansotaan". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Vinttikaivosta vesiyhtiöön. Saarijärvi: TamPub. 2011, 51-74.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Laajentumisen aika". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Vinttikaivosta vesiyhtiöön. Saarijärvi: TamPub. 2011, 75-118.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Vesihuoltoa kuntiin". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Vinttikaivosta vesiyhtiöön. Saarijärvi: TamPub. 2011, 119-176.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Uuden vuosituhannen tiennäyttäjä – HS-Veden alkutaival". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Vinttikaivosta vesiyhtiöön. Saarijärvi: TamPub. 2011, 177-222.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Vesi on parasta kylmänä – loppusanat". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Vinttikaivosta vesiyhtiöön. Saarijärvi: TamPub. 2011, 223-231.

Kokko, Lauri et al. "Kinetics of biomass pyrolysis"., Mäkinen, Tuula Alakangas, Eija Kauppi, Marjo (editors). BioRefine Yearbook 2010. Tekes Rewiew. 2010, 39-45.

Tuhkanen, Tuula A. and Paula Cajal Marinosa "UV irradiation for Micropollutant removal from aqueous solution in the presence of H2O2"., Virkutyte, Jurate Varma, Rajander Jegatheesan, Veeriah (editors). Treatment of Micropollutants in Water and Wastewater. Integrated Environmental Technology Series. 2010, 295-320.

Katko, Tapio "Pintavedestä pohjaveteen ja tekopohjaveteen"., Juuti, Petri and Katko, Tapio Louekari, Sami Rajala, Riikka (editors). Näkymätönt Porrii. Porin Veden historia. 2010, 236-311.

Juuti, Petri S., Henry Nygård and Tapio S. Katko "Water and sanitation services in history: Motivations, expectations and experiences". and Tvedt, Terje Oestigaard, Terje (editors). A History of Water, Series II, Volume 1: Ideas of Water from Ancient Societies to the Modern World. 2010, 231-249.

Katko, Tapio "Asteittain kohti keskitettyä jätevedenpuhdistusta"., Juuti, Petri and Katko, Tapio Louekari, Sami Rajala, Riikka (editors). Näkymätönt Porrii. Porin Veden historia. 2010, 312-369.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Mihin jätevedenpuhdistusta tarvitaan?"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Metropoli ja meri - 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä. TamPub. 2010, 13-35.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Jätevedenpuhdistuksen ja viemäröinnin vaiheita Helsingissä"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Metropoli ja meri - 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä. TamPub. 2010, 36-90.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Pääkaupunkiseudun moderni jätevedenpuhdistus ja Viikinmäen puhdistamo"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Metropoli ja meri - 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä. TamPub. 2010, 91-113.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Tavoitteena puhdas asuinympäristö"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Metropoli ja meri - 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä. TamPub. 2010, 114-134.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Kohti puhtaampaa Itämerta"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Metropoli ja meri - 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä. TamPub. 2010, 135-142.

Juuti, Petri , Pekka Pietilä, and Riikka Rajala "Johdanto: vesirikas Riihimäki"., Juuti, Petri and Rajala, Riikka Pietilä, Pekka Katko, Tapio (editors). Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub. 2010, 26-33.

Rajala, Riikka "Pohjavesi, meidän vesi"., Juuti, Petri and Rajala, Riikka Pietilä, Pekka Katko, Tapio (editors). Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub. 2010, 110-147.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Vesilinna, Riihimäen maamerkki"., Juuti, Petri and Rajala, Riikka Pietilä, Pekka Katko, Tapio (editors). Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub. 2010, 148-183.

Rajala, Riikka "Verkoston varrella"., Juuti, Petri and Rajala, Riikka Pietilä, Pekka Katko, Tapio (editors). Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub. 2010, 184-229.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Vesihuollon haasteet ennen ja nyt"., Juuti, Petri and Rajala, Riikka Pietilä, Pekka Katko, Tapio (editors). Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub. 2010, 278-299.

Juuti, Petri , Riikka Rajala and Pekka Pietilä "Hyvien yhteyksien ja hyvän veden kaupunki"., Juuti, Petri and Rajala, Riikka Pietilä, Pekka Katko, Tapio (editors). Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub. 2010, 314-333.

Juuti, Petri "Kaivoista ja käymälöistä kohti kunnallista vesihuoltoa"., Juuti, Petri and Rajala, Riikka Pietilä, Pekka Katko, Tapio (editors). Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub. 2010, 34-63.

Juuti, Petri "”Poika, nyt lähdettiin hommiin” - vesilaitos syntyy"., Juuti, Petri and Rajala, Riikka Pietilä, Pekka Katko, Tapio (editors). Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub. 2010, 64-109.

Juuti, Petri "Vesihuollon historia pähkinänkuoressa"., Juuti, Petri and Rajala, Riikka Pietilä, Pekka Katko, Tapio (editors). Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub. 2010, 300-313.

Rajala, Riikka "Asiakkaat, verkostot ja henkilöstö"., Juuti, Petri and Katko, Tapio Louekari, Sami Rajala, Riikka (editors). Näkymätönt Porrii: Porin Veden historia. TamPub. 2010, 370-491.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Vesihuoltoa espoossa ennen kunnallista vesilaitosta". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Vesihuoltoyhteistyötä yli rajojen: PK-seudun yhteistyöhankkeet ja yhdistämissuunnitelmat ennen ja nyt Espoon näkökulmasta. University of Tampere. 2009, 5-26.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Päijänne-tunneli ja kolmisopimus". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Vesihuoltoyhteistyötä yli rajojen: PK-seudun yhteistyöhankkeet ja yhdistämissuunnitelmat ennen ja nyt Espoon näkökulmasta. University of Tampere. 2009, 27-38.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Ensimmäiset fuusiosuunnitelmat". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Vesihuoltoyhteistyötä yli rajojen: PK-seudun yhteistyöhankkeet ja yhdistämissuunnitelmat ennen ja nyt Espoon näkökulmasta. University of Tampere. 2009, 39-76.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Yhdistymishankkeet 2000-luvulla". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Vesihuoltoyhteistyötä yli rajojen: PK-seudun yhteistyöhankkeet ja yhdistämissuunnitelmat ennen ja nyt Espoon näkökulmasta. University of Tampere. 2009, 77-130.

Juuti, Petri Sakari and Riikka Rajala "Loppuluku – haasteita riittää tulevaisuuteen". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Vesihuoltoyhteistyötä yli rajojen: PK-seudun yhteistyöhankkeet ja yhdistämissuunnitelmat ennen ja nyt Espoon näkökulmasta. University of Tampere. 2009, 131-144.

Juuti, Petri , Riikka Rajala and Tapio S. Katko "Palo, jano, terveys, hygienia"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub. 2009, 13-20.

Juuti, Petri , Riikka Rajala and Tapio S. Katko "Virta: Kajaani, kaupunki joen varrella"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub. 2009, 21-36.

Juuti, Petri , Riikka Rajala and Tapio S. Katko "Syntymä ja kuolema: Laitoksen perustamiseen johtanut kehitys"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub. 2009, 37-46.

Juuti, Petri , Riikka Rajala and Tapio S. Katko "Tuli: Pelko ja pelastus"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub. 2009, 47-64.

Juuti, Petri , Riikka Rajala and Tapio S. Katko "Vesi: Vesilaitoksen alkutaival 1920-luvulta 1970-luvulle"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub. 2009, 65-92.

Juuti, Petri , Riikka Rajala and Tapio S. Katko "Lähde: Pohjavedenottamot"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub. 2009, 93-136.

Juuti, Petri , Riikka Rajala and Tapio S. Katko "Saasta: Jätevesien puhdistus ja viemäröinti"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub. 2009, 137-174.

Juuti, Petri , Riikka Rajala and Tapio S. Katko "Kokemus: Kajaanin vesihuollon ammattilaisten kokemukset ja näkemykset"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub. 2009, 175-228.

Juuti, Petri , Riikka Rajala and Tapio S. Katko "Yhteistyö"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub. 2009, 229-256.

Juuti, Petri , Riikka Rajala and Tapio S. Katko "Visio: Historian havinaa ja tulevaisuuden haasteita"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub. 2009, 257-270.

Juuti, Petri , Riikka Rajala and Tapio S. Katko "Fire, Thirst, Health and Hygiene: Root Causes for the Introduction of Water Supply and Sanitation in Kajaani"., Juuti, Petri Rajala, Riikka Katko, Tapio (editors). Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub. 2009, 275-286.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Riikka P. Rajala "Introduction: Evolution and futures of water management: strategic decisions, challenges and effectiveness". and Juuti P.S., Katko T. S. Rajala, R.P. (editors). Water: a Matter of Life - Long-term strategic thinking in water services. 193 p. KehräMedia Inc. 2008, 6-20.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Tausta: Jätevedenpuhdistuksen alku, tehtävän määrittely ja keskeiset käsitteet". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub. 2008, 7-18.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Vesihuollon alku Espoossa: ensimmäiset päätökset". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub. 2008, 19-38.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Yhteistyötarpeet ja synergiaedut : miksi hoitaa kaikkien jätevedet?". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub. 2008, 39-64.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Vaatimus paremmasta puhdistustuloksesta ohjaa jätevedenpuhdistuksen päätöksentekoa". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub. 2008, 65-72.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Espoo päättää siirtyä kärkipaikalle". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub. 2008, 73-76.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Tutkimustoiminnalla turvallisuutta ja toimintavarmuutta: päätös panostaa omaan jätevesilaboratorioon". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub. 2008, 77-84.

Juuti, Petri and Riikka Rajala "Voimaa historiallisesta yhteistyöstä". and Juuti, Petri Rajala, Riikka (editors). Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub. 2008, 85-100.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Heikki S. Vuorinen "Part II: Period of Slow Development. Ch 8. Introduction: pp. 99-102. Conclusions". and Juuti P.S., Katko T.S. Vuorinen, H.S. (editors). 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. 2007, 99-102.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Heikki S. Vuorinen "Part III: Modern Urban Infrastructure. Ch 20 Introduction". and Juuti P.S., Katko T.S. Vuorinen, H.S. (editors). 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. 2007, 509-510.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Heikki S. Vuorinen "Water is the Beginning of All: Global Water Services and Challenges". and Juuti P.S., Katko T.S. Vuorinen, H.S. (editors). 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. 2007, 3-8.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Heikki S. Vuorinen "Conclusions". and Juuti P.S., Katko T.S. Vuorinen, H.S. (editors). 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. 2007, 259-262.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Heikki S. Vuorinen "Conclusions". and Juuti P.S., Katko T.S. Vuorinen, H.S. (editors). 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. 2007, 501-506.

Juuti, P.S. et al. "Expanding rural water supplies in historical perspective: Six cases from Finland and South Africa"., Juuti, P.S. Katko, T.S. Vuorinen, H.S. (editors). Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. 2007, 355-380.

Juuti, P.S., T.S. Katko and H.S. Vuorinen "Part III: Modern urban infrastructure. Introduction"., Juuti, P.S. Katko, T.S. Vuorinen, H.S. (editors). Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. 2007, 265-269.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Heikki S. Vuorinen "Part I: Early systems and innovations. Ch 3 Introduction: Early cultures and water". and Juuti P.S., Katko T.S. Vuorinen, H.S. (editors). 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. 2007, 11-16.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Heikki S. Vuorinen "Part III: Modern Urban Infrastructure. Ch 20 Introduction". and Juuti P.S., Katko T.S. Vuorinen, H.S. (editors). 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. 2007, 265-270.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Heikki S. Vuorinen "Conclusions: Does History Matter? Present Water Governance Challenges and Future Implications". and Juuti P.S., Katko T.S. Vuorinen, H.S. (editors). 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. 2007, 589-592.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Heikki S. Vuorinen "Epilogue: Local Solutions Based on Local Conditions". and Juuti P.S., Katko T.S. Vuorinen, H.S. (editors). 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. 2007, 593-598.

Juuti, P.S. and T.S. Katko "Birth and expansion of public water supply and sanitation in Finland until World War II"., Juuti, P.S. Katko, T.S. Vuorinen, H.S. (editors). Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. 2007, 117-130.

Juuti, P.S., T.S. Katko and J.J. Hukka "Privatisation of water services in historical context, Mid-1800s to 2004"., Juuti, P.S. Katko, T.S. Vuorinen, H.S. (editors). Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. 2007, 235-257.

Juuti, Petri S., Tapio S. Katko and Heikki S. Vuorinen "Conclusions". and Juuti P.S., Katko T.S. Vuorinen, H.S. (editors). 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. 2007, 93-96.

Juuti, Petri S. and Tapio S. Katko "Historical development of water and sanitation services". and Juuti, Petri S. Katko, Tapio S. (editors). Water, Time and European Cities. History matters for the Futures. Tampere: Tampere University Press. 2005, 25-38.

Juuti, Petri S. and Tapio S. Katko "Comparative analysis and discussion". and Juuti, Petri S. Katko, Tapio S. (editors). Water, Time and European Cities. History matters for the Futures. Tampere: Tampere University Press. 2005, 219-240.

Juuti, Petri S. and Tapio S. Katko "Long-term strategic decisions in 13 countries and 29 cities". and Juuti, Petri S. Katko, Tapio S. (editors). Water, Time and European Cities. History matters for the Futures. Tampere: Tampere University Press. 2005, 50-72.

Wang, Qiong et al. "Enhancement in Lifespan of Halide Perovskite Solar Cells". Energy & Environmental Science. 2019, 12(3). 865-886. https://doi.org/10.1039/C8EE02852D

Kinnunen, Päivö et al. "Recycling mine tailings in chemically bonded ceramics - A review". Journal of Cleaner Production. 2018, 174. 634-649. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.280

Rajala, Riikka and Jarmo Hukka. "Asset Life Cycle Management in Finnish Water Utilities". JOURNAL OF WATER RESOURCE AND PROTECTION. 2018, 10(6). 587-595. https://doi.org/10.4236/jwarp.2018.106033

Gogoi, Manashjit et al. "Conversion of Solid Waste into Functional Carbon Materials: A Review". Energy and Environment Focus. 2017, 6(1). 52-68. https://doi.org/10.1166/eef.2017.1237

Juuti, Petri and Riikka Rajala. "Sata vuotta Suomen suurimmasta lavantautiepidemiasta". Vesitalous. 2017, 2017(1). 12-14.

Juuti, Petri and Riikka Rajala. "Valkea kaupunki, mustat vedet". Vesitalous. 2017, 2017(1). 15-17.

Katko, Tapio S. and Pekka Pietilä. "Vesihuolto kaupungistuvissa yhteiskunnissa". Alue ja Ympäristö. 2017, 46(1). 32-39.

Nancharaiah, Y. V., S. Venkata Mohan and P. N L Lens. "Recent advances in nutrient removal and recovery in biological and bioelectrochemical systems". Bioresource Technology. 2016, 215. 173–185. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.03.129

Butti, Sai Kishore et al. "Microbial electrochemical technologies with the perspective of harnessing bioenergy: Maneuvering towards upscaling". Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016, 53. 462-476. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.08.058

Nancharaiah, Y. V., S. Venkata Mohan and P.N.L. Lens. "Metals removal and recovery in bioelectrochemical systems: A review". Bioresource Technology. 2015, 195. 102-114. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.06.058

Kurki, Vuokko O., Tapio S. Katko and Pekka E. Pietilä. "Bilateral collaboration in municipal water and wastewater services in Finland". Water. 2010, 2(4). 815-825. https://doi.org/10.3390/w2040815

Heino, Ossi, Tapio Katko, and Annina Takala. "Ikääntyvä infra - vesihuollon keskeisin haaste". Vesitalous. 2010, (6). 22-24.

Jaatinen, Toni, Tapio Katko and Sanna Pynnönen. "Vesitalous - monipuolisesti vesialalta". Vesitalous. 2010, (6). 45-47.

Ferguson, Lauren et al. "Exposure to indoor air pollution across socio-economic groups in high-income countries: A scoping review of the literature and a modelling methodology". Environment International. 2020. 143. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105748

Soinne, Helena et al. "Are there environmental or agricultural benefits in using forest residue biochar in boreal agricultural clay soil?". Science of the Total Environment. 2020. 731. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138955

Weijo, Inari et al. "Ministry of the Environment announces a Guide on Renovation and Repair of Buildings with Moisture and Microbial Damage - From theory to practice". E3S Web of Conferences. 2020. 172. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017220007

Unban, Kridsada et al. "Utilizing Gelatinized Starchy Waste from Rice Noodle Factory as Substrate for L(+)-Lactic Acid Production by Amylolytic Lactic Acid Bacterium Enterococcus faecium K-1". Applied Biochemistry and Biotechnology. 2020. https://doi.org/10.1007/s12010-020-03314-w

Rinta-Kanto, Johanna M. and Sari Timonen. "Spatial variations in bacterial and archaeal abundance and community composition in boreal forest pine mycorrhizospheres". EUROPEAN JOURNAL OF SOIL BIOLOGY. 2020. 97. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2020.103168

Tao, Ran et al. "Low concentration of zeolite to enhance microalgal growth and ammonium removal efficiency in a membrane photobioreactor". Environmental Technology. 2020. https://doi.org/10.1080/09593330.2020.1752813

Kanellis, Georgios, Antti Oksanen, and Jukka Konttinen. "Adjoint-based optimization in the development of low-emission industrial boilers". Engineering Optimization. 2020. https://doi.org/10.1080/0305215X.2020.1781842

Salmela, Milla et al. "Towards bioproduction of poly-α-olefins from lignocellulose". Green Chemistry. 2020, 22(15). 5067-5076. https://doi.org/10.1039/d0gc01617a

Chu, Biwu et al. "Particle growth with photochemical age from new particle formation to haze in the winter of Beijing, China". Science of the Total Environment. 2020. 753. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142207

Koisaari, Tapio et al. "The most difficult at-fault fatal crashes to avoid with current active safety technology". Accident Analysis and Prevention. 2019. 135(2020). https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.105396

Frankberg, Erkka J. et al. "Highly ductile amorphous oxide at room temperature and high strain rate". Science. 2019, 366(6467). 864-869. https://doi.org/10.1126/science.aav1254

Sinkko, Hanna et al. "Increasing oxygen deficiency changes rare and moderately abundant bacterial communities in coastal soft sediments". Scientific Reports. 2019. 9. https://doi.org/10.1038/s41598-019-51432-1

Uotila, Ulrika, Arto Saari and Juha-Matti Junnonen. "Municipal challenges in managing a building with noted health symptoms". Facilities. 2019. https://doi.org/10.1108/F-07-2019-0073

Inha, Laura M., Tapio S. Katko, and Riikka P. Rajala. "Improved water services cooperation through clarification of rules and roles". Water (Switzerland). 2019. 11(10). https://doi.org/10.3390/w11102172

Khanongnuch, Ramita et al. "Transient–state operation of an anoxic biotrickling filter for H2S removal". Journal of Hazardous Materials. 2019, 377. 42-51. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.05.043

Pääkkönen, Anna et al. "The potential of biomethane in replacing fossil fuels in heavy transport-a case study on Finland". Sustainability. 2019. 11(17). https://doi.org/10.3390/su11174750

Kuusela, Mikko, Olli Asp, and Anssi Laaksonen. "Cracking of the End Diaphragm of a Post-tensioned Beam Bridge". Nordic Concrete Research. 2019, 60(1). 89-104. https://doi.org/10.2478/ncr-2019-0001

Aalto, Sanni L. et al. "Denitrifying microbial communities along a boreal stream with varying land-use". Aquatic Sciences. 2019. 81(59). https://doi.org/10.1007/s00027-019-0654-z

Mangayil, Rahul et al. "Co-production of 1,3 propanediol and long-chain alkyl esters from crude glycerol". New Biotechnology. 2019, 53. 81-89. https://doi.org/10.1016/j.nbt.2019.07.003

Lakaniemi, Aino-Maija, Grant B. Douglas and Anna H. Kaksonen. "Engineering and kinetic aspects of bacterial uranium reduction for the remediation of uranium contaminated environments". Journal of Hazardous Materials. 2019, 371. 198 - 212. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.02.074

Pääkkönen, Anna and Tero Joronen. "Revisiting the feasibility of biomass-fueled CHP in future energy systems – Case study of the Åland Islands". Energy Conversion and Management. 2019, 188. 66 - 75. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.03.057

Khanongnuch, Ramita et al. "Long-term performance evaluation of an anoxic sulfur oxidizing moving bed biofilm reactor under nitrate limited conditions". Environmental Science: Water Research & Technology. 2019, 5(6). 1072-1081. https://doi.org/10.1039/C9EW00220K

Rajala, Riikka P., Petri S. Juuti and Tapio S. Katko. "Genesis of Water supply and sanitation services in Finland". Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History. 2019, 8(1). 18-28.

Okonkwo, Onyinye et al. "Impacts of short-term temperature fluctuations on biohydrogen production and resilience of thermophilic microbial communities". International Journal of Hydrogen Energy. 2019, 44(16). 8028-8037. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.01.256

Mönkäre, Tiina et al. "Scaling up the treatment of the fine fraction from landfill mining: Mass balance and cost structure". Waste Management. 2019, 87. 464-471. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.02.032

Özkaya, Bestami et al. "Fluidized bed bioreactor for multiple environmental engineering solutions". Water Research. 2019, 150. 452 - 465. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.11.061

Lehtoranta, Kati et al. "Particulate Mass and Nonvolatile Particle Number Emissions from Marine Engines Using Low-Sulfur Fuels, Natural Gas, or Scrubbers". Environmental Science and Technology. 2019, 53(6). 3315-3322. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b05555

Liimatainen, Heikki, Oscar van Vliet and David Aplyn. "The potential of electric trucks – An international commodity-level analysis". Applied Energy. 2019, 236. 804-814. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.12.017

Möllmann, Alexander et al. "Highly compact TiO2 films by spray pyrolysis and application in perovskite solar cells". Advanced Engineering Materials. 2019. 21(4). https://doi.org/10.1002/adem.201801196

Järvinen, Henri et al. "Microstructure-property relationships of novel ultra-high strength press hardening steels". Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. 2019, 50(2). 816-836. https://doi.org/10.1007/s11661-018-4967-7

Hirvonen, Janne et al. "Towards the EU emissions targets of 2050: optimal energy renovation measures of Finnish apartment buildings". International Journal of Sustainable Energy. 2019. 38(7). https://doi.org/10.1080/14786451.2018.1559164

Pastor-Poquet, V. et al. "High-solids anaerobic digestion requires a trade-off between total solids, inoculum-to-substrate ratio and ammonia inhibition". INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2019. https://doi.org/10.1007/s13762-019-02264-z

Singh, Suniti et al. "Acetotrophic Activity Facilitates Methanogenesis from LCFA at Low Temperatures: Screening from Mesophilic Inocula". ARCHAEA. 2019. 2019. https://doi.org/10.1155/2019/1751783

Laitinen, Jyrki et al. "Water Supply and Sanitation in a Green Economy Society: The Case of Finland". Public Works Management and Policy. 2019. https://doi.org/10.1177/1087724X19847211

Takala, Annina and Kati Korhonen-Yrjänheikki. "A decade of Finnish engineering education for sustainable development". INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION. 2019, 20(1). 170-186. https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2018-0132

Chatterjee, Pritha et al. "Microalgae grow on source separated human urine in Nordic climate: Outdoor pilot-scale cultivation". Journal of Environmental Management. 2019, 237. 119 - 127. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.074

Tao, Ran et al. "Use of factorial experimental design to study the effects of iron and sulfur on growth of Scenedesmus acuminatus with different nitrogen sources". Journal of Applied Phycology. 2019. https://doi.org/10.1007/s10811-019-01915-5

Rajala, Riikka P., Tapio S. Katko and Gunta Springe. "Students’ Perceived Priorities on Water as a Human Right, Natural Resource, and Multiple Goods". Sustainability. 2019. 11(22). https://doi.org/10.3390/su11226354

Timonen, Hilkka et al. "Adaptation of Black Carbon Footprint concept would accelerate mitigation of global warming". Environmental Science and Technology. 2019, 53(21). 12153-12155. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b05586

Liimatainen, Heikki, Markus Pöllänen, and Riku Viri. "CO2 reduction costs and benefits in transport: socio-technical scenarios". European Journal of Futures Research. 2018. 2018(6:22). https://doi.org/10.1186/s40309-018-0151-y

Salunke, Jagadish et al. "Halogen-Bond-Assisted Photoluminescence Modulation in Carbazole-Based Emitter". Scientific Reports. 2018. 8. https://doi.org/10.1038/s41598-018-32830-3

Melliger, Marc, Oscar P.R. van Vliet, and Heikki Liimatainen. "Anxiety vs reality – Sufficiency of battery electric vehicle range in Switzerland and Finland". TRANSPORTATION RESEARCH PART D: TRANSPORT AND ENVIRONMENT. 2018, 65. 101-115. https://doi.org/10.1016/j.trd.2018.08.011

Liimatainen, Heikki et al. "Possible Impact of Long and Heavy Vehicles in the United Kingdom—A Commodity Level Approach". Sustainability. 2018. 10(8). https://doi.org/10.3390/su10082754

Hiltunen, Arto et al. "Design aspects of all atomic layer deposited TiO2–Fe2O3 scaffold-absorber photoanodes for water splitting". Sustainable Energy & Fuels. 2018, 2(9). 2124-2130. https://doi.org/10.1039/C8SE00252E

Keskikuru, T. et al. "Radon, fungal spores and MVOCs reduction in crawl space house: A case study and crawl space development by hygrothermal modelling". Building and Environment. 2018, 138. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.04.026

Keipi, Tiina, Henrik Tolvanen, and Jukka Konttinen. "Economic analysis of hydrogen production by methane thermal decomposition: Comparison to competing technologies". Energy Conversion and Management. 2018, 159. 264-273. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.12.063

Kainulainen, Tuomo P. et al. "UV-Blocking Synthetic Biopolymer from Biomass-Based Bifuran Diester and Ethylene Glycol". Macromolecules. 2018, 51(5). 1822-1829. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.7b02457

Sormunen, Laura Annika and Pauli Kolisoja. "Mechanical properties of recovered municipal solid waste incineration bottom ash: the influence of aging and changes in moisture content". Road Materials and Pavement Design . 2018, 19(2). 252-270. https://doi.org/10.1080/14680629.2016.1251960

Dahlbo, Helena et al. "Recycling potential of post-consumer plastic packaging waste in Finland". Waste Management. 2018, 71. 52-61. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.10.033

Solismaa, Soili et al. "Valorization of Finnish mining tailings for use in the ceramics industry". BULLETIN OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF FINLAND. 2018, 90(1). 33-54. https://doi.org/10.17741/bgsf/90.1.002

Katko, T .S. and Petri Juuti. "Suomen vesihuollon kehitys kansainvälisessä kontekstissa". Tekniikan Waiheita: Teknik I Tiden. 2018, 36(2). 5-24.

Maanoja, Susanna and Jukka Rintala. "Evaluation of methods for enhancing methane oxidation via increased soil air capacity and nutrient content in simulated landfill soil cover". Waste Management. 2018, 82. 82-92. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.10.015

Laasasenaho, Kari et al. "Landowners’ willingness to promote bioenergy production on wasteland − future impact on land use of cutaway peatlands". Land Use Policy. 2017, 69. 167-175. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.09.010

Juuti, Petri, Tapio S. Katko, and Riikka Rajala. "Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa". Vesitalous. 2017, 58(6). 13-15.

Katko, Tapio S., Petri Juuti, and Riikka Rajala. "Vesihuollon ammattilaiset ovat verkostoituneet kautta aikojen". Vesitalous. 2017, 58(6). 16-19.

Takala, Annina. "Understanding sustainable development in Finnish water supply and sanitation services". International Journal of Sustainable Built Environment. 2017, 6(2). 501-512. https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.2017.10.002

Sippola, Roosa J. et al. "Carbazole-based small molecule electron donors: Syntheses, characterization, and material properties". Dyes and Pigments. 2017, 150. 79-88. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2017.11.014

Mal, Joyabrata et al. "Continuous removal and recovery of tellurium in an upflow anaerobic granular sludge bed reactor". Journal of Hazardous Materials. 2017, 327. 79-88. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.12.052

L.K. Sulonen, Mira et al. "The effect of anode potential on bioelectrochemical and electrochemical tetrathionate degradation". Bioresource Technology. 2017, 226. 173-180. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.12.023

Behailu, Beshah M., Jarmo J. Hukka and Tapio S. Katko. "Service Failures of Rural Water Supply Systems in Ethiopia and Their Policy Implications". Public Works Management & Policy. 2017, 22(2). 179-196. https://doi.org/10.1177/1087724X16656190

Vivo, Paola et al. "Influence of TiO2 compact layer precursor on the performance of perovskite solar cells". Organic Electronics. 2017, 41. 287-293. https://doi.org/10.1016/j.orgel.2016.11.017

Mönkäre, Tiina J., Marja R. T. Palmroth, and Jukka A. Rintala. "Screening biological methods for laboratory scale stabilization of fine fraction from landfill mining". Waste Management. 2017, 60. 739-747. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.11.015

Heino, Ossi. "Taking Water Services to the Next Level: A Paradigm Shift?". Public Works Management & Policy. 2017, 22(1). 12-17. https://doi.org/10.1177/1087724X16668181

Hashmi, Syed Ghufran et al. "Long term stability of air processed inkjet infiltrated carbon-based printed perovskite solar cells under intense ultra-violet light soaking". Journal of Materials Chemistry A. 2017, 5(10). 4797-4802. https://doi.org/10.1039/C6TA10605F

Särkilahti, Maarit et al. "Replacing centralised waste and sanitation infrastructure with local treatment and nutrient recycling: Expert opinions in the context of urban planning". Technological Forecasting and Social Change. 2017, 118. 195-204. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.020

Leivo, Virpi et al. "Comparison of air pressure difference, air change rates, and CO2 concentrations in apartment buildings before and after energy retrofits". Building and Environment. 2017, 120. 85-92. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.05.002

Behailu, Beshah M., Pekka E. Pietilä and Tapio S. Katko. "Indigenous practices of water management for sustainable services: Case of Borana and Konso, Ethiopia". SAGE OPEN. 2016, 6(4). 1-11. https://doi.org/10.1177/2158244016682292

Rissanen, Antti J. et al. "Methylophilaceae and Hyphomicrobium as target taxonomic groups in monitoring the function of methanol-fed denitrification biofilters in municipal wastewater treatment plants". Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology. 2016, 1-13. https://doi.org/10.1007/s10295-016-1860-5

Kramb, Jason et al. "Elimination of arsenic-containing emissions from gasification of chromated copper arsenate wood". Fuel. 2016, 181. 319-324. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2016.04.109

Rissanen, Antti J. et al. "Methylophaga and Hyphomicrobium can be used as target genera in monitoring saline water methanol-utilizing denitrification". Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology. 2016, 1-11. https://doi.org/10.1007/s10295-016-1839-2

Behailu, Beshah M. et al. "Comparison of community managed projects and conventional approaches in rural water supply of Ethiopia". African Journal of Environmental Science and Technology. 2016, 10(9). 292-306. https://doi.org/10.5897/AJEST2016.2132

Taddeo, Raffaele, Kari Kolppo and Raghida Lepistö. "Sustainable nutrients recovery and recycling by optimizing the chemical addition sequence for struvite precipitation from raw swine slurries". Journal of Environmental Management. 2016, 180. 52-58. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.05.009

Sormunen, Laura Annika et al. "Combining mineral fractions of recovered MSWI bottom ash: improvement for utilization in civil engineering structures". Waste and Biomass Valorization. 2016. https://doi.org/10.1007/s12649-016-9656-4

Hilliaho, Kimmo et al. "Glazed spaces: A simplified calculation method for the evaluation of energy savings and interior temperatures". Energy and Buildings. 2016, 125. 27-44. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.04.063

Wikberg, Hanne et al. "Hydrothermal carbonization of pulp mill streams". Bioresource Technology. 2016, 212. 236-244. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.04.061

Sormunen, Annika et al. "Innovative use of recovered municipal solid waste incineration bottom ash as a component in growing media". Waste Management and Research. 2016, 34(7). 595-604. https://doi.org/10.1177/0734242X16650748

Roszak, Joanna et al. "Effect of particle size and dispersion status on cytotoxicity and genotoxicity of zinc oxide in human bronchial epithelial cells". Mutation Research: Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. 2016, 805. 7-18. https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2016.05.008

Vats, Shameek and Marja Rissanen. "Parameters Affecting the Upcycling of Waste Cotton and PES/CO Textiles". Recycling. 2016, 1(1). 166-177. https://doi.org/10.3390/recycling1010166

Mal, J. et al. "Effect of heavy metal co-contaminants on selenite bioreduction by anaerobic granular sludge". Bioresource Technology. 2016, 206. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.01.064

Szabo, Hilda Marta, Raghida Lepistö and Tuula Tuhkanen. "HPLC-SEC: a new approach to characterise complex wastewater effluents". International Journal of Environmental Analytical Chemistry. 2016, 96(3). 257-270. https://doi.org/10.1080/03067319.2016.1150463

Laasasenaho, Kari, Anssi Lensu, and Jukka Rintala. "Planning land use for biogas energy crop production: The potential of cutaway peat production lands". Biomass & Bioenergy. 2016, 85. 355-362. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.12.030

Carraro, Giorgio et al. "Plasma-Assisted Fabrication of Fe2O3 - Co3O4 Nanomaterials as Anodes for Photoelectrochemical Water Splitting". Plasma Processes and Polymers. 2016, 13(1). 191-200. https://doi.org/10.1002/ppap.201500106

Mönkäre, Tiina J., Marja R. T. Palmroth, and Jukka A. Rintala. "Characterization of fine fraction mined from two Finnish landfills". Waste Management. 2016, 47A. 34-39. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.02.034

Honkanen, Mari et al. "Accelerated deactivation studies of the natural-gas oxidation catalyst-Verifying the role of sulfur and elevated temperature in catalyst aging". Applied Catalysis B-Environmental. 2016, 439-448. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.09.054

Kuhad, Ramesh Chander et al. "Revisiting cellulase production and redefining current strategies based on major challenges Article reference: RSER5103". Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016, 55. 249-272. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.132

Jaatinen, Sanna, Aino-Maija Lakaniemi, and Jukka Rintala. "Use of diluted urine for cultivation of Chlorella vulgaris". Environmental Technology. 2016, 37(9). 1159-1170. https://doi.org/10.1080/09593330.2015.1105300

Zou, G. et al. "High rate autotrophic denitrification in fluidized-bed biofilm reactors". Chemical Engineering Journal. 2016, 284. 1287-1294. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.09.074

Jain, Rohan et al. "Preferential adsorption of Cu in a multi-metal mixture onto biogenic elemental selenium nanoparticles". Chemical Engineering Journal. 2016, 284. 917–925. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.08.144

Tolvanen, Henrik, Tiina Keipi and Risto Raiko. "A study on raw, torrefied, and steam-exploded wood: Fine grinding, drop-tube reactor combustion tests in N2/O2 and CO2/O2 atmospheres, particle geometry analysis, and numerical kinetics modeling". Fuel. 2016, 176. 153-164. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2016.02.071

Kolisoja, Pauli and Antti Kalliainen. "Modelling of plastic culvert and road embankment interaction in 3D". Procedia Engineering. 2016, 143. 427-434. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.054

Espinosa-Ortiz, Erika J. et al. "Sorption of zinc onto elemental selenium nanoparticles immobilized in Phanerochaete chrysosporium pellets". Environmental Science and Pollution Research. 2016, 23(21). 21619–21630. https://doi.org/10.1007/s11356-016-7333-6

Marjakangas, Jatta M. et al. "Simultaneous nutrient removal and lipid production with Chlorella vulgaris on sterilized and non-sterilized anaerobically pretreated piggery wastewater". Biochemical Engineering Journal. 2015, 103. 177-184. https://doi.org/10.1016/j.bej.2015.07.011

Vinha, Juha et al. "Airtightness of residential buildings in Finland". Building and Environment. 2015, 93(P2). 128-140. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.06.011

Parviainen, Annika et al. "Arsenic in bedrock, soil and groundwater - The first arsenic guidelines for aggregate production established in Finland". Earth-Science Reviews. 2015, 150. 709-723. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.09.009

Lay, Chyi-How, Marika E. Kokko, and Jaakko A. Puhakka. "Power generation in fed-batch and continuous up-flow microbial fuel cell from synthetic wastewater". Energy. 2015, 91. 235-241. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.08.029

Behailu, Beshah M., Arto Suominen and Tapio S. Katko. "Evolution of Community-Managed Water Supply Projects From 1994 to the 2010s in Ethiopia". Public Works Management and Policy. 2015, 20(4). 379-400. https://doi.org/10.1177/1087724X15593955

Heino, Ossi and Annina Takala. "Viewpoint - Paradigm Shift of Water Services in Finland: From Production Mentality to Service Mindset". Water Alternatives. 2015, 8(3). 433-446.

Honkanen, Mari et al. "The Effect of Phosphorus Exposure on Diesel Oxidation Catalysts-Part II: Characterization of Structural Changes by Transmission Electron Microscopy". Topics in Catalysis. 2015, 58(14). 971-976. https://doi.org/10.1007/s11244-015-0465-y

Kärkkäinen, Marja et al. "The Effect of Phosphorus Exposure on Diesel Oxidation Catalysts-Part I: Activity Measurements, Elementary and Surface Analyses". Topics in Catalysis. 2015, 58(14). 961-970. https://doi.org/10.1007/s11244-015-0464-z

Marjakangas, Jatta M. et al. "Selecting an indigenous microalgal strain for lipid production in anaerobically treated piggery wastewater". Bioresource Technology. 2015, 191. 369-376. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.02.075

Çetinkaya, Afşin Y. et al. "Electricity production by a microbial fuel cell fueled by brewery wastewater and the factors in its membrane deterioration". Chinese Journal of Catalysis. 2015, 36(7). 1068-1076. https://doi.org/10.1016/S1872-2067(15)60833-6

Ruoko, Tero Petri et al. "Subpicosecond to Second Time-Scale Charge Carrier Kinetics in Hematite-Titania Nanocomposite Photoanodes". Journal of Physical Chemistry Letters. 2015, 6(15). 2859-2864. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5b01128

Perander, M. et al. "Catalytic effect of Ca and K on CO2 gasification of spruce wood char". Fuel. 2015, 150. 464-472. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2015.02.062

Tampio, Elina, Satu Ervasti, and Jukka Rintala. "Characteristics and agronomic usability of digestates from laboratory digesters treating food waste and autoclaved food waste". Journal of Cleaner Production. 2015, 94. 86-92. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.01.086

Juuti, Petri S. et al. "Short Global History of Fountains". Water. 2015, 7(5). 2314-2348. https://doi.org/10.3390/w7052314

Carver, Sarah M. et al. "Fermentative metabolism of an anaerobic, thermophilic consortium on plant polymers and commercial paper samples". Biomass & Bioenergy. 2015, 75. 11-22. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.02.005

Mangayil, Rahul et al. "Improved bioconversion of crude glycerol to hydrogen by statistical optimization of media components". Renewable Energy. 2015, 75. 583-589. https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.10.051

Zou, G. et al. "Fluidized-bed denitrification of mining water tolerates high nickel concentrations". Bioresource Technology. 2015, 179. 284-290. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.12.044

Hukka, Jarmo J. and Tapio S. Katko. "Appropriate pricing policy needed worldwide for improving water services infrastructure". Journal American Water Works Association. 2015, 107(1). E37-E46. https://doi.org/10.5942/jawwa.2015.107.0007

Heino, Ossi, Tapio S. Katko and Pekka E. Pietilä. "Tighter contracts or more trust? Outsourcing in Finnish water utilities". Public Works Management and Policy. 2015, 20(4). 360-378. https://doi.org/10.1177/1087724X14538237

Sulonen, Mira L.K. et al. "Electricity generation from tetrathionate in microbial fuel cells by acidophiles". Journal of Hazardous Materials. 2015, 284. 182-189. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.10.045

Heino, Ossi and Annina Takala. "Social Norms in Water Services: Exploring the Fair Price of Water". Water Alternatives. 2015, 8(1). 844-858.

Taddeo, Raffaele and Raghida Lepistö. "Struvite precipitation in raw and co-digested swine slurries for nutrients recovery in batch reactors". Water Science and Technology. 2015, 71(6). 892-897. https://doi.org/10.2166/wst.2015.045

Warwick, Michael E A et al. "Vapor phase processing of α-Fe2O3 photoelectrodes for water splitting: An insight into the structure/property interplay". ACS Applied Materials and Interfaces. 2015, 7(16). 8667-8676. https://doi.org/10.1021/acsami.5b00919

Warwick, M. E. A. et al. "Pt-functionalized Fe2O3 photoanodes for solar water splitting: the role of hematite nano-organization and the platinum redox state". Physical Chemistry Chemical Physics. 2015, 17(19). 12899-12907. https://doi.org/10.1039/c5cp01636c

Mönkäre, T. J., M. R. T. Palmroth, and J. A. Rintala. "Stabilization of fine fraction from landfill mining in anaerobic and aerobic laboratory leach bed reactors". Waste Management. 2015, 45. 468-475. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.06.040

Maanoja, Susanna T. and Jukka A. Rintala. "Methane oxidation potential of boreal landfill cover materials: The governing factors and enhancement by nutrient manipulation". Waste Management. 2015, 46. 399-407. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.08.011

Sormunen, Laura Annika and Riina Rantsi. "To fractionate municipal solid waste incineration bottom ash: Key for utilisation?". Waste Management and Research. 2015. https://doi.org/10.1177/0734242X15600052

Heino, Ossi and Ari-Veikko Anttiroiko. "Utility–Customer Communication: The Case of Water Utilities". Public Works Management and Policy. 2015, 21(3). 220-230. https://doi.org/10.1177/1087724X15606738

Barreca, Davide et al. "Fe2O3-TiO2 Nano-heterostructure Photoanodes for Highly Efficient Solar Water Oxidation". Advanced Materials Interfaces. 2015. 2(17). https://doi.org/10.1002/admi.201500313

Tuovinen, Olli H. et al. "Acid Leaching of Cu and Zn from a Smelter Slag with a Bacterial Consortium". Advanced Materials Research. 2015, 1130. 660-663. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1130.660

Kurki, Vuokko and Tapio S. Katko. "Groundwater as a source of conflict and cooperation: Towards creating mutual gains in a finnish water supply project". Water Alternatives. 2015, 8(3). 337-351.

Heino, Ossi . "Konvergenssi ja divergenssi ongelmatyyppien luonnehtijoina: Esimerkkinä vesihuoltoinfrastruktuurin ikääntyminen". Tiedepolitiikka. 2015, 40(3). 39-46.

Hukka, Jarmo J. and Tapio S. Katko. "Resilient Asset Management and Governance Fordeteriorating Water Services Infrastructure". Procedia Economics and Finance. 2015, 21. 112-119. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00157-4

Katko, Tapio S. "Kohti tasapuolisempaa tutkimuksen arviointia: Pääkirjoitus". Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History. 2015, 5(1). 4-5.

Kurki, Vuokko et al. "Importance and challenges of sharing experiences among an international and interdisciplinary group of doctoral students". Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History. 2015, (1/2015). 45-51.

Leppänen, A. et al. "Numerical modeling of fine particle and deposit formation in a recovery boiler". Fuel. 2014, 129. 45-53. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.03.046

Raghuwanshi, Sanjeev et al. "Bioprocessing of enhanced cellulase production from a mutant of Trichoderma asperellum RCK2011 and its application in hydrolysis of cellulose". Fuel. 2014, 124. 183-189. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.01.107

Ciranna, Alessandro et al. "Inhibitory effects of substrate and soluble end products on biohydrogen production of the alkalithermophile Caloramator celer: Kinetic, metabolic and transcription analyses". International Journal of Hydrogen Energy. 2014, 39(12). 6391-6401. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.02.047

Ciranna, Alessandro et al. "Assessment of metabolic flux distribution in the thermophilic hydrogen producer Caloramator celer as affected by external pH and hydrogen partial pressure". Microbial Cell Factories. 2014. 13(1). https://doi.org/10.1186/1475-2859-13-48

Santala, Suvi et al. "Rewiring the wax ester production pathway of acinetobacter baylyi ADP1". ACS Synthetic Biology. 2014, 3(3). 145-151. https://doi.org/10.1021/sb4000788

Tolvanen, Henrik and Risto Raiko. "An experimental study and numerical modeling of combusting two coal chars in a drop-tube reactor: A comparison between N2/O2, CO2/O2, and N2/CO2/O2 atmospheres". Fuel. 2014, 124. 190-201. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.01.103

Kannisto, Matti et al. "Metabolic engineering of Acinetobacter baylyi ADP1 for improved growth on gluconate and glucose". Applied and Environmental Microbiology. 2014, 80(22). 7021-7027. https://doi.org/10.1128/AEM.01837-14

Kinnunen, Viljami, Rupert Craggs, and Jukka Rintala. "Influence of temperature and pretreatments on the anaerobic digestion of wastewater grown microalgae in a laboratory-scale accumulating-volume reactor". Water Research. 2014, 57. 247-257. https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.03.043

Keipi, Tiina et al. "The effect of torrefaction on the chlorine content and heating value of eight woody biomass samples". Biomass & Bioenergy. 2014, 66. 232-239. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2014.02.015

Katko, Tapio and Petri S. Juuti. "Lähteet Suomen vesihuollossa". Vesitalous. 2014, (4). 15-18.

Pynnönen, S.T. and T. A. Tuhkanen. "Simultaneous detection of three antiviral and four antibiotic compounds in source-separated urine with liquid chromatography". Journal of Separation Science. 2014, 37(3). 219-227. https://doi.org/10.1002/jssc.201300492

Heino, Ossi and Ari-Veikko Anttiroiko. "Inverse infrastructures: self-organization in the water services". Water Policy. 2014, 299-315. https://doi.org/10.2166/wp.2014.095

Tampio, Elina et al. "Anaerobic digestion of autoclaved and untreated food waste". Waste Management. 2014, 34(2). 370-377. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.10.024

Envall, Jouni et al. "E-sail test payload of the ESTCube-1 nanosatellite". Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. 2014, 63(2S). 210-221. https://doi.org/10.3176/proc.2014.2S.02

Blasco, Lucia et al. "Dynamics of microbial communities in untreated and autoclaved food waste anaerobic digesters". Anaerobe. 2014, 29. 3-9. https://doi.org/10.1016/j.anaerobe.2014.04.011