Nitrogen recovery from reject water in a 3-chamber bioelectroconcentration cell

The effect of lake bottom sediment layers on radionuclide transport from bedrock to biosphere and doses to humans

Effect of N/S ratio on anoxic sulfide oxidizing bioreactors

Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen

Pääkaupunkiseudun jäetevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta

Chasing measurements for real-world emissions of city buses

Älypölkky, radan monitorointi, kreosoottipölkyn korvaavat vaihtoehdot

Näkökulma-kolumni: Putkiremontit kestävät aivan liian kauan

Ballast bed

Sleepers

Tutkimusohjelma Elinkaaritehokas RAta (TERA)

Kokonaisvaltainen ote ratarakennetutkimukseen

Application oriented wear testing of wear resistant steels in mining industry

The effect of climate change on freeze-thaw durability of concrete structures in Finland

Acceptability of contaminated soils and waste materials in landfill structures

The Challenge of Aging Infrastructure, Aging Staff and Reflections for Education and Research

Opening of the seminar

Nanoscale Surface Processing of Extrusion Coated Substrates with Atmospheric Plasma Technology

Education, Research and Capacity Building for Water Services

Effect of HRT on nitrogen recovery from real reject water in a 3-chamber bioelectroconcentration cell

Towards enhanced nutrient recovery, biogas production and upgrading through AD and BES integration

Flotaatiokennon injektorin diffuusori

Assessment of the Analytical Potential of HPLC-SEC for the Characterization of DOM and Nutrients in Various Types of Water

Feasibility of Flexible Biomass Utilization in Energy Systems

Biovalorisation of liquid and gaseous effluents of oil refinery and petrochemical industry

High rate anaerobic treatment of LCFA-containing wastewater at low temperature

Digestate valorization for bioremediation of petroleum hydrocarbons contaminated soils

ADM1 Based Mathematical Models For Assessing The Effect Of Trace Elements Dynamics On Solid Waste Anaerobic Digestion

Rating the impact sound insulation of concrete floors with single-number quantities based on a psychoacoustic experiment

Biochars from solid digestates as sorbing materials for metal(loid)s removal from water

Fate of trace elements during and after anaerobic digestion: a sequential extraction method and DGT technique to assess bio-accessible trace elements in digestate

Nutrient and organic matter removal from wastewaters with microalgae

Hydrogen sulfide removal from synthetic biogas using anoxic biofilm reactors

Characterization and biological stabilization of fine fraction from landfill mining

Rural Water and Sanitation

Community Managed Project Approach for Sustainability in Ethiopia

Negotiating Groundwater Governance

Lessons from Contentious Aquifer Recharge Projects

Paradigman jäljillä

Tutkimus vesihuollon ajattelumalleista

Access to Water? Dynamic Capacity Change for Sustainable Rural Water and Sanitation Services for All

Production of Oleaginous Microbial Biomass by Reusing Wastewaters

Heap Bioleaching of Low-grade Multimetal Sulphidic Ore in Boreal Conditions

Biological Nitrogen Removal from Acidic, Heavy-metal Containing Waters

Fate of dissolved organic matter in softwood element-chlorine-free bleached kraft mill fiberline

Ecological Sanitation - A Logical Choice? The Development of the Sanitation Institution in a World Society

A method for finding suitable particle sizes for thermal conversion processes by using a simulation tool focusing on wood particle heat transfer and chemical kinetics

Vesihuollon koulutus on erinomaista kehitysyhteistyötä

Keskustelua.

Translated title of the contribution: : Water Services Education presents excellent development cooperation: Discussion forum.

Näkökulma: Maltti on valttia Suomellekin nollaenergiatavoitteita asetettaessa

Vesihuollossa muhii aikapommi

Translated title of the contribution: : Vesihuollossa muhii aikapommi

Vanhuus uhkaa vesihuoltoa

Translated title of the contribution: : Vanhuus uhkaa vesihuoltoa

Vesihuollossa kuntayhteistyö toimii

Translated title of the contribution: : Vesihuollossa kuntayhteistyö toimii

Water education makes a global difference

Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan tutkimusyksikkö uudistaa kurssitarjontaa

Translated title of the contribution: : Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan tutkimusyksikkö uudistaa kurssitarjontaa

Ilmasto muuttuu, riittääkö vesi?

Vesihuollolla voidaan myös paikata kuntataloutta

Viinikanlahden siirto vielä harkintaan

Betonirakenteiden korjausohjeet 2016, by 41

Teräsrumpujen uudet korjausmenetelmät

Halkaistu sisäputki, puolipohjaus ja pohjan betonointi

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ympäristökysymykset

Translated title of the contribution: : Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ympäristökysymykset

Vesi kuntayhteistyön voiteluaineena

Translated title of the contribution: : Vesi kuntayhteistyön voiteluaineena

Merkittävimmät päästövähennystoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Autolaskurin käyttöopas ja laskennan perusteet

Sähköautoilla suuri vähennys päästöihin - pian myös kilpailukykyiseen hintaan

Joukkoliikenteellä on tärkeä rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä

Vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntäminen kaupunkiliikenteen linja-autoissa

Utilising alternative fuels and technologies in city buses

Sähköautoilun edistäminen vaatii latausmahdollisuuksien kehittämistä

Puurakenteiden uudelleenkäyttömahdollisuudet

Translated title of the contribution: : Reuse possibilities of timber structures

Reducing CO2 emissions from freight

Recent developments in freight transport in the Nordic countries and instruments for CO2 reductions

Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen 2030 - politiikkatoimenpiteiden tarkastelu

Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015-2050

Translated title of the contribution: : Basic scenario of the energy consumption of building stock in Finland 2015-2050

Ravinnevisio

Selvitys Pirkanmaan puhdistamolietteiden ja biojätteiden ravinteista ja niiden potentiaalisesta käytöstä

Pohjoismaiden energiapolitiikka 2030

Hiilineutraalimpaan energiajärjestelmään osin yhdessä, osin eri polkuja pitkin

Modeling of Finnish building sector energy consumption and greenhouse gas emission

specification of POLIREM policy scenario model

Tammikuun tehopiikki – mitä tapahtui 7.1.2016? Miten tehoa hallitaan paremmin jatkossa?

Betonielementtien uudelleenkäyttömahdollisuudet

Translated title of the contribution: : Betonielementtien uudelleenkäyttömahdollisuudet

Enabling and Integrative Infrastructure Policy: The Role of Inverse Infrastructures in Local Infrastructure Provision with Special Reference to Finnish Water Cooperatives

ASROCKS-Hankkeen heikkouuttomenetelmien vertailu

Translated title of the contribution: : ASROCKS-Hankkeen heikkouuttomenetelmien vertailu

Vesihuoltotoimintojen ulkoistaminen Suomessa

Translated title of the contribution: : Vesihuoltotoimintojen ulkoistaminen Suomessa

Waste water treatment by multi-stage biofilm processes : Results of the VESITURVA project

Kyläyhteisöt palvelukulutuksen alustana

Translated title of the contribution: : Kyläyhteisöt palvelukulutuksen alustana

Kylien palvelutuotantoedellytyksistä erityisesti julkisten palvelujen näkökulmasta tarkasteltuna

Translated title of the contribution: : Kylien palvelutuotantoedellytyksistä erityisesti julkisten palvelujen näkökulmasta tarkasteltuna

Työntekijöiden altistuminen sähkö- ja magneettikentille 110 kV sähköasemien työtehtävissä

Translated title of the contribution: : Työntekijöiden altistuminen sähkö- ja magneettikentille 110 kV sähköasemien työtehtävissä

Kokeellinen tutkimus savupiipun läpivientieristeen orgaanisen aineen palamisen vaikutuksesta paloturvallisuuteen

Translated title of the contribution: : Experimental study on the effects of smouldering combustion of organic content in chimney penetration insulation on fire safety

Deterioration mechanisms and life cycle of concrete monoblock railway sleepers in Finnish conditions

Dry Toilet Sanitation as an Alternative Solution to the Rural Ethiopia

Are Finns walking the talk? 

Examining the national collaboration process on engineering education for sustainable development five years later

Test in scala reale su argille sensibili: l’esperienza finlandese

Translated title of the contribution: : Full-scale failure test on sensitive clays: the Finnish experience

Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature

Factors affecting the elimination capacity of a passive methane biofilter

A study of a condensing heat exchanger and electrostatic precipitator combination for small-scale wood combustion

L´oxydation chimique pour la remediation des sols contamines par des composes recalcitrants. Cas de la chlordecone

Translated title of the contribution: : L´oxydation chimique pour la remediation des sols contamines par des composes recalcitrants. Cas de la chlordecone

Tempoilevasta tiede- ja koulutuspolitiikasta kohti laajempaa näkemystä

Translated title of the contribution: : From stop-go science and education policy towards wider points of view

Ympäristö- ja vesihistorian tutkimuksesta 2000-luvulla Suomessa

Liite 6: Yleistä kaivannaisjätealueista ja patoturvallisuudesta

Koulutus ja tutkimus kehityksen moottorina

Translated title of the contribution: : Education and research driving development

Vetoa vesihuoltopalveluihin täydennyskoulutuksen kautta

Translated title of the contribution: : Continuing education empowering water services development

Vesihuollon koulutus ja tutkimus lähemmäksi rakennettua ympäristöä

Translated title of the contribution: : Water services education and research closer to the built environment

Vesihuollon instituutiot vaativat taitavaa jalkapallopeliä

Translated title of the contribution: : Water services institutions require skilful soccer playing

Vesihuolto yhdyskuntien ympäristön turvaajana: uskomuksia ja todellisuuksia

Translated title of the contribution: : Water services safequaring our environment: beliefs and realities

WC-tilat ja -opasteet vain likana silmissämme?

Translated title of the contribution: : WC and signs only as dirt in our eyes?

Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioklusterin (VEPATUKI) ensimmäinen vuosi keskittyy saneeraustarpeeseen

Kapkaupungin pysyvä vesikriisi – ratkeaako vesipula, jos lisää vettä pumpataan vuotavaan verkostoon

Yli 60 tonnin yhdistelmät parantaneet kuljetusten tehokkuutta

Vesihuollon globaalit haasteet ja instituutioiden roolit

Translated title of the contribution: : Global challenges and role of institutions in water services

Global challenges and role of institutions in water services

Toimiva vesihuolto ei ole itsestäänselvyys.

Translated title of the contribution: : Operational water services are not self evident

Vesihuollon strateginen kehittäminen haltuun

Ydin- ja tukitoiminnon tarpeen hahmottaa selkeästi

Translated title of the contribution: : Water services to be developed strategically: Recognizing the core and none-core activities of water services

Vesiosuuskunnat - minä ne tulisi nähdä?

Simulointi nopeuttaa käyttöiän määritystä

Tampereelta valmistuneiden vesihuoltoalan diplomi-insinöörien sijoittuminen ja odotukset yliopisto-opetukselle

Osuuskunnat mukaan infrastruktuuripolitiikkaan

Translated title of the contribution: : Osuuskunnat mukaan infrastruktuuripolitiikkaan

Geo + Ympäristö = Ympäristögeotekniikka?

Translated title of the contribution: : Geo + Environment = Environmental Geotechnics?

Johtoja ja joukkuehenkeä

Translated title of the contribution: : Johtoja ja joukkuehenkeä

Vesihuollon kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys : Hapertuvatko hanat?

Translated title of the contribution: : Vesihuollon kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys : Hapertuvatko hanat?

Heikot signaalit vesihuollossa

Translated title of the contribution: : Heikot signaalit vesihuollossa

Käänteiset perusrakenteet : Suuntana hajautettu infrastruktuuripolitiikka?

Translated title of the contribution: : Käänteiset perusrakenteet : Suuntana hajautettu infrastruktuuripolitiikka?

Dags att syna utmaningarna inom vattenförsörjningen

Translated title of the contribution: : Dags att syna utmaningarna inom vattenförsörjningen

Vesihuolto osana näkymätöntä kaupunkia

Translated title of the contribution: : Vesihuolto osana näkymätöntä kaupunkia

Focus and Change of Water Management in Finland – Analysis of Vesitalous Journal, 1960-2009

Testattua tahdistusta

Translated title of the contribution: : Testattua tahdistusta

Ulkoistaminen apuväline vesihuoltoverkostojen kunnossapitoon?

Translated title of the contribution: : Ulkoistaminen apuväline vesihuoltoverkostojen kunnossapitoon?

Vesihuollon historian lyhyt oppimäärä

Translated title of the contribution: : Vesihuollon historian lyhyt oppimäärä

KUPERA-kaupunkien teknisen sektorin johto kaipaa toimintakulttuuriin muutosta : Haasteista innovatiivisiin mahdollisuuksiin

Translated title of the contribution: : KUPERA-kaupunkien teknisen sektorin johto kaipaa toimintakulttuuriin muutosta : Haasteista innovatiivisiin mahdollisuuksiin

Lack of water engineers hampering development. North-South cooperation in higher education is a must

Helsinki sai ensimmäisen puhdistamonsa 1910; Helsinki gained its first wastewater treatment plant 1910

Translated title of the contribution: : Helsinki sai ensimmäisen puhdistamonsa 1910; Helsinki gained its first wastewater treatment plant 1910

Syytä olla ylpeä

Translated title of the contribution: : Syytä olla ylpeä

Vesihuollon ylikunnalliset sopimukset lisääntymässä

Translated title of the contribution: : Vesihuollon ylikunnalliset sopimukset lisääntymässä

TTY:ssä panostetaan pakkausalaan

Translated title of the contribution: : TTY:ssä panostetaan pakkausalaan

Yhdysvaltain vesihuollossa julkissektori avainasemassa. Haasteina niukentuvien vesivarojen hallinta ja ikääntyvä infrastruktuuri

Translated title of the contribution: : Yhdysvaltain vesihuollossa julkissektori avainasemassa. Haasteina niukentuvien vesivarojen hallinta ja ikääntyvä infrastruktuuri

Missä, missä se kaivo on?

Hätä ei häviä käymälöitä poistamalla

Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being

Prologue

Epilogue

FSES 2013, Finnish Conference of Environmental Sciences, 2-3 May 2013, Tampere, Finland. Proceedings

Water Fountains in the Worldscape

Water Fountains in the Cityscape

Governance in water sector - comparing development in Kenya, Nepal, South Africa and Finland

Environmental history of water : global views on community water supply and sanitation

5th IWHA Conference.Tampere Finland 2007. Pasts and Futures of Water. University of Tampere 13-17 June 2007

Water, Time and European Cities : History matters for the Futures

Finnish water services

Experiences in global perspective

Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen

pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta

Translated title of the contribution: : From Stinky History to Fragrant Future: Waste water treatment of the metropolitan area - central decisions on the point of view of Espoo

Finnish water services

Experiences in global perspective

Hanaa!

Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys

Translated title of the contribution: : Hanaa! : Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys

Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia

Translated title of the contribution: : Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia

Näkymätönt Porrii. Porin veden historia

Translated title of the contribution: : Näkymätönt Porrii. Porin veden historia

Metropoli ja meri. 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä

Translated title of the contribution: : Metropoli ja meri. 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä

Yhteistä vettä

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007

A method for design of sound insulation of glazed balconies against traffic noise

A laboratory listening experiment on subjective and objective rating of impact sound insulation of concrete floors

Stabilization of fine fraction from landfill mining in leach bed reactor

Characterization of fine fraction from landfill mining for evaluating methane potential

Metering the quality of water supply and sewage network maintenance services

Career paths of experts on water supply and sanitation services

The factors controlling combustion and gasification kinetics of solid fuels

Significance of Wild Cards and Weak Signals for Sustainability : Case of Water Services

Finnish engineering education for the benefit of people and environment

Unsteady computational methods to study jet behaviour in large fluidized bed boiler

Experimental study of oxy-fuel combustion in a drop tube reactor

Rural household electricity load profiles with a load simulation tool

Hybrid barrier films by atmospheric inline plasma deposition on sol-gel coated PE-cardboard

Changing energy production structures and CO2 emissions in the ASEAN countries: Decomposition analysis of drivers behind the changes

Rural electrification of remote areas - Case studies of two renewable energy projects in Laos and The Philippines

Modeling of autonomous power systems - A mathematical model of a hybrid power system

Full scale landfill bottom liner test structures at Ämmässuo landfill, Espoo, Finland

Foreword Towards More Resilient Water Services

The Mermaid of Helsinki, Finland

Part V: Comparative Analysis of the Omnipresent Water Fountains

"Rocky Fountains" of Keciören, Turkey

Translated title of the contribution: : "Rocky Fountains" of Keciören, Turkey

The Fountain A Harbinger of a New Era in Case Tampere

Values and Attitudes in Engineering Education

Book Review: Time for Customer Orientation in Water Utilities Customer experience management for water utilities. Marketing urban water supply

Editorial

Kirja-arviointi:Yliopistomme vaarassa hukkua byrokratiaan.

Pekka Kauppi. Kahlittu yliopistomme. Miten vapaudumme byrokratiasta ja opetuksen ylenkatsomisesta. Into Kustannus Oy. 2017.

Translated title of the contribution: : Book review: Universities to be buried under bureaucracy.

Water Services Development and Governance in Finland. Feature Article. JAWWA. 110, 5: 50-55.

Finland's Water Services: Looking to its Past to Figure Out its Future.

Kirja-arviointi: Kuinka vesiensuojelu saatiin pääosin kuntoon?

Translated title of the contribution: : Book review: How modern water polution control was achieved?: For the sake of waters. Phases of Finnish water pollution control

Energistä utopiaa?

Editorial to “The best papers from the 32nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015)”

Vieraskynä : Vesialan osaamista kehitettävä yhteiskunnan tarpeista

Translated title of the contribution: : Vieraskynä : Vesialan osaamista kehitettävä yhteiskunnan tarpeista

Book review : Oestigaard, T. 2013. Water, Christianity and the rise of capitalism. London, New York: I.B. Tauris. ISBN 978-1-78076-066-7, 209 pages

Kuka päättää vesihuollon tulevaisuudesta? (Who decides on the future of the water supply?)

Translated title of the contribution: : Kuka päättää vesihuollon tulevaisuudesta? (Who decides on the future of the water supply?)

Pääkirjoitus : Vesihuoltolaitosten historiat imagon nostajana / Editorial : Relevance of history for current water services management and governance

Translated title of the contribution: : Pääkirjoitus : Vesihuoltolaitosten historiat imagon nostajana / Editorial : Relevance of history for current water services management and governance

Tulevaisuuden vesiosaajat

Translated title of the contribution: : Tulevaisuuden vesiosaajat

Lyhyestä tiede kaunis?

Translated title of the contribution: : Lyhyestä tiede kaunis?

Pääkirjoitus. Veden keskeinen merkitys yhteiskunnassa ja yhdyskunnissa

Translated title of the contribution: : Pääkirjoitus. Veden keskeinen merkitys yhteiskunnassa ja yhdyskunnissa

Editorial. Central role of water in society and community

Editorial Note: "Pasts and Futures of Water"

Turning up the heat on printability

Turning up the heat on printability

Book Review: Graham, S. (Ed.), Disrupted Cities: When Infrastructure Fails

The role of inorganics in modelling of biomass gasification

Modelling of seep through of humidity to electric connector with stochastic processes

Sisäympäristön laadun ja terveellisyyden arviointi energiaparannuskohteissa

Need of Services and Understanding of Service Providers in Water and Sanitation: A Case of Ethiopia

The effects of improved energy efficiency on indoor environmental quality in multi-family buildings

Commercialising reclaimed materials in earthworks – guidelines for productization and the process of appending these materials in the Finnish national code of practice

Institutional development is the key for sustainable water services in the built environment

Learning for sustainable water and sanitation services

Negotiating water governance: towards cooperation in contentious groundwater recharge projects

Modelling of anisotropic fatigue

Development of an assessment protocol: the impact of energy retrofits on indoor environmental quality and public health in the existing building stock

Fungal treatment of landfill mining fine fraction to increase its stability and end-use potential

Influence of Diffusion Barriers on Thermal Ageing Behaviour of Solar Absorber Coatings on Copper

Leveraging concepts for environmentally sustainable business management in construction - a focused review

Effect of Temperature on Fume Formation and Deposition in Kraft Recovery Boilers - a Modeling Approach

Examples of using the moodle virtual learning environment for teaching technical university students

Measurers' Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields at 400 kV Substations

The Possible Exposure of Children to Extremely Low Frequency Magnetic Fields in the Home

Occupational Exposure to Extremely Low Frequency Electric Fields in Office Work

Comparison the portable service platforms influence to electric field exposure at 110 kV substations

Environmental impact of micropollutants present in urine

Two Years after Donor Funding Ended: Success Factors for Schools to Keep their Urine-Diverting Dry Toilets (UDDTs) Clean and Well Maintained

Examples to Reduce the EMF Generated by HV Power Transmission Lines of Different Design

Effect of Tissue Conductivity on Internal Body Resistances of Numerical Human Model at Power Frequency

CFD-Modeling of Fume Formation in Kraft Recovery Boilers

Experiences of integrating MSc student research projects in the "electromagnetic fields and health" area

Gender comparison - The university students' exam results in the environmental and energy area

A comparison of occupational electric field exposures during working tasks at 400 kV and 110 kV substations

Removal of odours in dry toilets by biofiltration

The experiences of technical university students on an "environmental health" course

Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields: a Personal Monitoring Study in a Large Group of Workers

The technical students' feedback from the course issues on environmental health

Calculation of Induced Electric Fields in Human Models Exposed to ELF Magnetic and Electric Fields

Study of Aerosols of Black Liquor Combustion

Reduction of combustion-generated emissions by means of multiobjective optimization and computational fluid dynamics

Modeling of Fine Particles and Alkali Metal Compounds in Kraft Recovery Boiler Furnace

Examples of occupational ELF electric and magnetic field exposure in Finland

Sustainability competencies of engineers in the field of water supply and sanitation

The doors of operating devices mitigation influence to the electric field exposure at 110kV substation tasks on service platforms

Comparison between the Oocupational ELF magnetic field exposure in Finland and in Italy

CFD Based Modelling for Predicting Fouling and Corrosion in Kraft Recovery Boilers

Developing and testing characterization methods for droplet compustion - part II

Adjustable hydrophilicity and hydrophobicity on paperboard by liquid flame spray process

Exposure to electric and magnetic fields at 110 kV substation while performing the task ‘Changing a bulb from a man hoist’ in the Tampere region

Kirjastolta uutta tiedonhankinnan opetusta tukemaan opetusta antavien yksiköiden toimintaa

Translated title of the contribution: : Kirjastolta uutta tiedonhankinnan opetusta tukemaan opetusta antavien yksiköiden toimintaa

An example of exposure to magnetic fields in the home

Forgotten infrastructure - In the quest for development, sustainability and security

Perfusion characterization using flow simulations and µPIV measurements

Requirements for rainfall retention and strorage in cold climate

Long-term measurement of free time exposure to low frequency magnetic fields in Finland

Geometry of plate fins for maximizing heat transfer

Influence of atmospheric plasma treatment on surface properties and inkjet printability of plastic packaging film

Use of analytical expressions of convection in conjugated heat transfer problems

Atmospheric plasma enhanced hybrid barrier films through reel-to-reel process

Managing water and sewerage services in a cold, four-seasons climate

Environmental history of water: Global view of community water supply and sanitation

Measures for Energy Efficient and Low Emission Private Mobility

Historical development paths and means for winning the challenge of aging water services infrastructure

Nature and extent of potable water consumption in Tampere (Finland) and Carletonville (South Africa)

Relevance of the resilience concept and long-term thinking for WSS providers

Resiliency is the key for sustainable water services.

Water security and resilience

Technical suitability of the fine fraction of municipal solid waste incineration bottom ash to the landfill capping liner

Water Cooperatives in Tampere, Finland: the case of Pispala

Yhdyskuntien vesihuolto – kehityksen ja elämän ehto

Translated title of the contribution: : Community water services - a must for development and life

Operationalising the right to water and sanitation and gender equality via appropriate technology in rural Nepal

Unipoli Green - Four Universities Working Together for Sustainability

Water services heritage and institutional diversity

History of water and sanitation services in Finland in the urban-rural mixture : The Case of the City of Tampere, Finland

Water services and cooperation

Jätehuollon, -politiikan ja -lainsäädännön institutionaalinen kuvaus

Translated title of the contribution: : Jätehuollon, -politiikan ja -lainsäädännön institutionaalinen kuvaus

Päätelmät yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatioista - taustat, kiistat ja sovellukset

Translated title of the contribution: : Päätelmät yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatioista - taustat, kiistat ja sovellukset

Diversity of the water supply and sanitation sector: roles of municipalities in Europe

Jätehuollon tekniset vaihtoehdot

Translated title of the contribution: : Jätehuollon tekniset vaihtoehdot

Gestao e organizacao dos servicos de saneamento : Abordagens europeias.

Translated title of the contribution: : Gestao e organizacao dos servicos de saneamento : Abordagens europeias.

Developing community water services and cooperation in Finland and the South

Yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatiot tutkimuskaupungeissa

Translated title of the contribution: : Yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatiot tutkimuskaupungeissa

Sidosryhmien näkemykset jätehuollon markkinoistumisesta

Translated title of the contribution: : Sidosryhmien näkemykset jätehuollon markkinoistumisesta

Safety of lead water pipes: history and present

Paradigma alternativo : O papel das cooperativas e das autoridades locals

Translated title of the contribution: : Paradigma alternativo : O papel das cooperativas e das autoridades locals

Jätehuollon jakautuminen osamarkkinoihin ja yritystoiminta

Translated title of the contribution: : Jätehuollon jakautuminen osamarkkinoihin ja yritystoiminta

Integration of water and wastewater utilities

Tuotanto- ja operointi-innovaatiot - case vesihuolto

Translated title of the contribution: : Tuotanto- ja operointi-innovaatiot - case vesihuolto

Biological methane oxidation in landfill cover soil - constrained by concurrent decomposition processes and sulphide oxidation?

Technology development theories and water services evolution

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Translated title of the contribution: : Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Biofiltration of odours in dry toilet air

Urban water conflicts in recent European history: Changing interactions between technology, environment and society

Identification of Wastewater Leaching into the Wells by HPLC-SEC Using UV and Fluorescence Detection

Ja alussa oli vesi

Vesihuollon alkutaival – kehitys 1910 asti

Kasvun ja veden kausi – I vesilaitoksesta II maailmansotaan

Laajentumisen aika

Vesihuoltoa kuntiin

Uuden vuosituhannen tiennäyttäjä – HS-Veden alkutaival

Vesi on parasta kylmänä – loppusanat

Kinetics of biomass pyrolysis

UV irradiation for Micropollutant removal from aqueous solution in the presence of H2O2

Pintavedestä pohjaveteen ja tekopohjaveteen

Translated title of the contribution: : Pintavedestä pohjaveteen ja tekopohjaveteen

Water and sanitation services in history: Motivations, expectations and experiences

Asteittain kohti keskitettyä jätevedenpuhdistusta

Translated title of the contribution: : Asteittain kohti keskitettyä jätevedenpuhdistusta

Mihin jätevedenpuhdistusta tarvitaan?

Jätevedenpuhdistuksen ja viemäröinnin vaiheita Helsingissä

Pääkaupunkiseudun moderni jätevedenpuhdistus ja Viikinmäen puhdistamo

Tavoitteena puhdas asuinympäristö

Kohti puhtaampaa Itämerta

Johdanto: vesirikas Riihimäki

Pohjavesi, meidän vesi

Vesilinna, Riihimäen maamerkki

Verkoston varrella

Vesihuollon haasteet ennen ja nyt

Hyvien yhteyksien ja hyvän veden kaupunki

Kaivoista ja käymälöistä kohti kunnallista vesihuoltoa

”Poika, nyt lähdettiin hommiin” - vesilaitos syntyy

Vesihuollon historia pähkinänkuoressa

Asiakkaat, verkostot ja henkilöstö

Vesihuoltoa espoossa ennen kunnallista vesilaitosta

Päijänne-tunneli ja kolmisopimus

Ensimmäiset fuusiosuunnitelmat

Yhdistymishankkeet 2000-luvulla

Loppuluku – haasteita riittää tulevaisuuteen

Palo, jano, terveys, hygienia

Virta

Kajaani, kaupunki joen varrella

Syntymä ja kuolema

Laitoksen perustamiseen johtanut kehitys

Tuli

Pelko ja pelastus

Vesi

Vesilaitoksen alkutaival 1920-luvulta 1970-luvulle

Lähde

Pohjavedenottamot

Saasta

Jätevesien puhdistus ja viemäröinti

Kokemus

Kajaanin vesihuollon ammattilaisten kokemukset ja näkemykset

Yhteistyö

Visio

Historian havinaa ja tulevaisuuden haasteita

Fire, Thirst, Health and Hygiene

Root Causes for the Introduction of Water Supply and Sanitation in Kajaani

Introduction: Evolution and futures of water management: strategic decisions, challenges and effectiveness

Tausta: Jätevedenpuhdistuksen alku, tehtävän määrittely ja keskeiset käsitteet

Vesihuollon alku Espoossa: ensimmäiset päätökset

Yhteistyötarpeet ja synergiaedut :

miksi hoitaa kaikkien jätevedet?

Vaatimus paremmasta puhdistustuloksesta ohjaa jätevedenpuhdistuksen päätöksentekoa

Espoo päättää siirtyä kärkipaikalle

Tutkimustoiminnalla turvallisuutta ja toimintavarmuutta

päätös panostaa omaan jätevesilaboratorioon

Voimaa historiallisesta yhteistyöstä

Part II: Period of Slow Development. Ch 8. Introduction: pp. 99-102. Conclusions

Part III: Modern Urban Infrastructure. Ch 20 Introduction

Water is the Beginning of All: Global Water Services and Challenges

Conclusions

Conclusions

Expanding rural water supplies in historical perspective: Six cases from Finland and South Africa

Part III: Modern urban infrastructure. Introduction

Part I: Early systems and innovations. Ch 3 Introduction: Early cultures and water

Part III: Modern Urban Infrastructure. Ch 20 Introduction

Conclusions: Does History Matter? Present Water Governance Challenges and Future Implications

Epilogue: Local Solutions Based on Local Conditions

Birth and expansion of public water supply and sanitation in Finland until World War II

Privatisation of water services in historical context, Mid-1800s to 2004

Conclusions

Historical development of water and sanitation services

Comparative analysis and discussion

Long-term strategic decisions in 13 countries and 29 cities

Enhancement in Lifespan of Halide Perovskite Solar Cells

Recycling mine tailings in chemically bonded ceramics - A review

Asset Life Cycle Management in Finnish Water Utilities

Conversion of Solid Waste into Functional Carbon Materials: A Review

Sata vuotta Suomen suurimmasta lavantautiepidemiasta

Valkea kaupunki, mustat vedet

Vesihuolto kaupungistuvissa yhteiskunnissa

Translated title of the contribution: : Water Services in Urbanising Societies

Recent advances in nutrient removal and recovery in biological and bioelectrochemical systems

Microbial electrochemical technologies with the perspective of harnessing bioenergy

Maneuvering towards upscaling

Metals removal and recovery in bioelectrochemical systems

A review

Bilateral collaboration in municipal water and wastewater services in Finland

Ikääntyvä infra - vesihuollon keskeisin haaste

Translated title of the contribution: : Ikääntyvä infra - vesihuollon keskeisin haaste

Vesitalous - monipuolisesti vesialalta

Translated title of the contribution: : Vesitalous - monipuolisesti vesialalta

Exposure to indoor air pollution across socio-economic groups in high-income countries: A scoping review of the literature and a modelling methodology

Are there environmental or agricultural benefits in using forest residue biochar in boreal agricultural clay soil?

Ministry of the Environment announces a Guide on Renovation and Repair of Buildings with Moisture and Microbial Damage - From theory to practice

Utilizing Gelatinized Starchy Waste from Rice Noodle Factory as Substrate for L(+)-Lactic Acid Production by Amylolytic Lactic Acid Bacterium Enterococcus faecium K-1

Spatial variations in bacterial and archaeal abundance and community composition in boreal forest pine mycorrhizospheres

Low concentration of zeolite to enhance microalgal growth and ammonium removal efficiency in a membrane photobioreactor

Adjoint-based optimization in the development of low-emission industrial boilers

Towards bioproduction of poly-α-olefins from lignocellulose

Particle growth with photochemical age from new particle formation to haze in the winter of Beijing, China

The most difficult at-fault fatal crashes to avoid with current active safety technology

Highly ductile amorphous oxide at room temperature and high strain rate

Increasing oxygen deficiency changes rare and moderately abundant bacterial communities in coastal soft sediments

Municipal challenges in managing a building with noted health symptoms

Improved water services cooperation through clarification of rules and roles

Transient–state operation of an anoxic biotrickling filter for H2S removal

The potential of biomethane in replacing fossil fuels in heavy transport-a case study on Finland

Cracking of the End Diaphragm of a Post-tensioned Beam Bridge

Denitrifying microbial communities along a boreal stream with varying land-use

Co-production of 1,3 propanediol and long-chain alkyl esters from crude glycerol

Engineering and kinetic aspects of bacterial uranium reduction for the remediation of uranium contaminated environments

Revisiting the feasibility of biomass-fueled CHP in future energy systems – Case study of the Åland Islands

Long-term performance evaluation of an anoxic sulfur oxidizing moving bed biofilm reactor under nitrate limited conditions

Genesis of Water supply and sanitation services in Finland

Translated title of the contribution: : Vesihuoltopalveluiden synty Suomessa: Editorial

Impacts of short-term temperature fluctuations on biohydrogen production and resilience of thermophilic microbial communities

Scaling up the treatment of the fine fraction from landfill mining

Mass balance and cost structure

Fluidized bed bioreactor for multiple environmental engineering solutions

Particulate Mass and Nonvolatile Particle Number Emissions from Marine Engines Using Low-Sulfur Fuels, Natural Gas, or Scrubbers

The potential of electric trucks – An international commodity-level analysis

Highly compact TiO2 films by spray pyrolysis and application in perovskite solar cells

Microstructure-property relationships of novel ultra-high strength press hardening steels

Towards the EU emissions targets of 2050

optimal energy renovation measures of Finnish apartment buildings

High-solids anaerobic digestion requires a trade-off between total solids, inoculum-to-substrate ratio and ammonia inhibition

Acetotrophic Activity Facilitates Methanogenesis from LCFA at Low Temperatures

Screening from Mesophilic Inocula

Water Supply and Sanitation in a Green Economy Society

The Case of Finland

A decade of Finnish engineering education for sustainable development

Microalgae grow on source separated human urine in Nordic climate

Outdoor pilot-scale cultivation

Use of factorial experimental design to study the effects of iron and sulfur on growth of Scenedesmus acuminatus with different nitrogen sources

Students’ Perceived Priorities on Water as a Human Right, Natural Resource, and Multiple Goods

Adaptation of Black Carbon Footprint concept would accelerate mitigation of global warming

CO2 reduction costs and benefits in transport: socio-technical scenarios

Halogen-Bond-Assisted Photoluminescence Modulation in Carbazole-Based Emitter

Anxiety vs reality – Sufficiency of battery electric vehicle range in Switzerland and Finland

Possible Impact of Long and Heavy Vehicles in the United Kingdom—A Commodity Level Approach

Design aspects of all atomic layer deposited TiO2–Fe2O3 scaffold-absorber photoanodes for water splitting

Radon, fungal spores and MVOCs reduction in crawl space house

A case study and crawl space development by hygrothermal modelling

Economic analysis of hydrogen production by methane thermal decomposition

Comparison to competing technologies

UV-Blocking Synthetic Biopolymer from Biomass-Based Bifuran Diester and Ethylene Glycol

Mechanical properties of recovered municipal solid waste incineration bottom ash: the influence of aging and changes in moisture content

Recycling potential of post-consumer plastic packaging waste in Finland

Valorization of Finnish mining tailings for use in the ceramics industry

Suomen vesihuollon kehitys kansainvälisessä kontekstissa

Translated title of the contribution: : Development of Finnish water services in international perspective

Evaluation of methods for enhancing methane oxidation via increased soil air capacity and nutrient content in simulated landfill soil cover

Landowners’ willingness to promote bioenergy production on wasteland − future impact on land use of cutaway peatlands

Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa

Translated title of the contribution: : One hundred years of water services in Finland

Vesihuollon ammattilaiset ovat verkostoituneet kautta aikojen

Translated title of the contribution: : Water services professionals have networked throughout history

Understanding sustainable development in Finnish water supply and sanitation services

Carbazole-based small molecule electron donors

Syntheses, characterization, and material properties

Continuous removal and recovery of tellurium in an upflow anaerobic granular sludge bed reactor

The effect of anode potential on bioelectrochemical and electrochemical tetrathionate degradation

Service Failures of Rural Water Supply Systems in Ethiopia and Their Policy Implications

Influence of TiO2 compact layer precursor on the performance of perovskite solar cells

Screening biological methods for laboratory scale stabilization of fine fraction from landfill mining

Taking Water Services to the Next Level

A Paradigm Shift?

Long term stability of air processed inkjet infiltrated carbon-based printed perovskite solar cells under intense ultra-violet light soaking

Replacing centralised waste and sanitation infrastructure with local treatment and nutrient recycling

Expert opinions in the context of urban planning

Comparison of air pressure difference, air change rates, and CO2 concentrations in apartment buildings before and after energy retrofits

Indigenous practices of water management for sustainable services

Case of Borana and Konso, Ethiopia

Methylophilaceae and Hyphomicrobium as target taxonomic groups in monitoring the function of methanol-fed denitrification biofilters in municipal wastewater treatment plants

Elimination of arsenic-containing emissions from gasification of chromated copper arsenate wood

Methylophaga and Hyphomicrobium can be used as target genera in monitoring saline water methanol-utilizing denitrification

Comparison of community managed projects and conventional approaches in rural water supply of Ethiopia

Sustainable nutrients recovery and recycling by optimizing the chemical addition sequence for struvite precipitation from raw swine slurries

Combining mineral fractions of recovered MSWI bottom ash: improvement for utilization in civil engineering structures

Glazed spaces

A simplified calculation method for the evaluation of energy savings and interior temperatures

Hydrothermal carbonization of pulp mill streams

Innovative use of recovered municipal solid waste incineration bottom ash as a component in growing media

Effect of particle size and dispersion status on cytotoxicity and genotoxicity of zinc oxide in human bronchial epithelial cells

Parameters Affecting the Upcycling of Waste Cotton and PES/CO Textiles

Effect of heavy metal co-contaminants on selenite bioreduction by anaerobic granular sludge

HPLC-SEC

a new approach to characterise complex wastewater effluents

Planning land use for biogas energy crop production

The potential of cutaway peat production lands

Plasma-Assisted Fabrication of Fe2O3 - Co3O4 Nanomaterials as Anodes for Photoelectrochemical Water Splitting

Characterization of fine fraction mined from two Finnish landfills

Accelerated deactivation studies of the natural-gas oxidation catalyst-Verifying the role of sulfur and elevated temperature in catalyst aging

Revisiting cellulase production and redefining current strategies based on major challenges Article reference: RSER5103

Use of diluted urine for cultivation of Chlorella vulgaris

High rate autotrophic denitrification in fluidized-bed biofilm reactors

Preferential adsorption of Cu in a multi-metal mixture onto biogenic elemental selenium nanoparticles

A study on raw, torrefied, and steam-exploded wood: Fine grinding, drop-tube reactor combustion tests in N2/O2 and CO2/O2 atmospheres, particle geometry analysis, and numerical kinetics modeling

Modelling of plastic culvert and road embankment interaction in 3D

Sorption of zinc onto elemental selenium nanoparticles immobilized in Phanerochaete chrysosporium pellets

Simultaneous nutrient removal and lipid production with Chlorella vulgaris on sterilized and non-sterilized anaerobically pretreated piggery wastewater

Airtightness of residential buildings in Finland

Arsenic in bedrock, soil and groundwater - The first arsenic guidelines for aggregate production established in Finland

Power generation in fed-batch and continuous up-flow microbial fuel cell from synthetic wastewater

Evolution of Community-Managed Water Supply Projects From 1994 to the 2010s in Ethiopia

Viewpoint - Paradigm Shift of Water Services in Finland

From Production Mentality to Service Mindset

The Effect of Phosphorus Exposure on Diesel Oxidation Catalysts-Part II

Characterization of Structural Changes by Transmission Electron Microscopy

The Effect of Phosphorus Exposure on Diesel Oxidation Catalysts-Part I

Activity Measurements, Elementary and Surface Analyses

Selecting an indigenous microalgal strain for lipid production in anaerobically treated piggery wastewater

Electricity production by a microbial fuel cell fueled by brewery wastewater and the factors in its membrane deterioration

Subpicosecond to Second Time-Scale Charge Carrier Kinetics in Hematite-Titania Nanocomposite Photoanodes

Catalytic effect of Ca and K on CO2 gasification of spruce wood char

Characteristics and agronomic usability of digestates from laboratory digesters treating food waste and autoclaved food waste

Short Global History of Fountains

Fermentative metabolism of an anaerobic, thermophilic consortium on plant polymers and commercial paper samples

Improved bioconversion of crude glycerol to hydrogen by statistical optimization of media components

Fluidized-bed denitrification of mining water tolerates high nickel concentrations

Appropriate pricing policy needed worldwide for improving water services infrastructure

Tighter contracts or more trust? Outsourcing in Finnish water utilities

Electricity generation from tetrathionate in microbial fuel cells by acidophiles

Social Norms in Water Services

Exploring the Fair Price of Water

Struvite precipitation in raw and co-digested swine slurries for nutrients recovery in batch reactors

Vapor phase processing of α-Fe2O3 photoelectrodes for water splitting

An insight into the structure/property interplay

Pt-functionalized Fe2O3 photoanodes for solar water splitting

the role of hematite nano-organization and the platinum redox state

Stabilization of fine fraction from landfill mining in anaerobic and aerobic laboratory leach bed reactors

Methane oxidation potential of boreal landfill cover materials: The governing factors and enhancement by nutrient manipulation

To fractionate municipal solid waste incineration bottom ash: Key for utilisation?

Utility–Customer Communication

The Case of Water Utilities

Fe2O3-TiO2 Nano-heterostructure Photoanodes for Highly Efficient Solar Water Oxidation

Acid Leaching of Cu and Zn from a Smelter Slag with a Bacterial Consortium

Groundwater as a source of conflict and cooperation

Towards creating mutual gains in a finnish water supply project

Konvergenssi ja divergenssi ongelmatyyppien luonnehtijoina

Esimerkkinä vesihuoltoinfrastruktuurin ikääntyminen

Resilient Asset Management and Governance Fordeteriorating Water Services Infrastructure

Kohti tasapuolisempaa tutkimuksen arviointia

Pääkirjoitus

Translated title of the contribution: : Towards better balanced research assessment: Editorial

Importance and challenges of sharing experiences among an international and interdisciplinary group of doctoral students

Numerical modeling of fine particle and deposit formation in a recovery boiler

Bioprocessing of enhanced cellulase production from a mutant of Trichoderma asperellum RCK2011 and its application in hydrolysis of cellulose

Inhibitory effects of substrate and soluble end products on biohydrogen production of the alkalithermophile Caloramator celer

Kinetic, metabolic and transcription analyses

Assessment of metabolic flux distribution in the thermophilic hydrogen producer Caloramator celer as affected by external pH and hydrogen partial pressure

Rewiring the wax ester production pathway of acinetobacter baylyi ADP1

An experimental study and numerical modeling of combusting two coal chars in a drop-tube reactor: A comparison between N2/O2, CO2/O2, and N2/CO2/O2 atmospheres

Metabolic engineering of Acinetobacter baylyi ADP1 for improved growth on gluconate and glucose

Influence of temperature and pretreatments on the anaerobic digestion of wastewater grown microalgae in a laboratory-scale accumulating-volume reactor

The effect of torrefaction on the chlorine content and heating value of eight woody biomass samples

Lähteet Suomen vesihuollossa

Translated title of the contribution: : Lähteet Suomen vesihuollossa

Simultaneous detection of three antiviral and four antibiotic compounds in source-separated urine with liquid chromatography

Inverse infrastructures: self-organization in the water services

Anaerobic digestion of autoclaved and untreated food waste

E-sail test payload of the ESTCube-1 nanosatellite

Dynamics of microbial communities in untreated and autoclaved food waste anaerobic digesters