Laukkarinen, A 2015, Tuulettuvien yläpohjien lämpö- ja kosteustekninen toiminta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Pakkala, T, Lahdensivu, J, Köliö, A & Annila, P 2018, Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaus 2018. BY Tekniset ohjeet , no. 70, Suomen Betoniyhdistys r.y., Vaasa.

Laukkarinen, A, Heiskanen, R & Vinha, J 2017, Maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 71-76, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Annila, P, Lahdensivu, J, Suonketo, J, Pentti, M, Laukkarinen, A & Vinha, J 2017, Kosteusvaurioiden vakavuus kuntien rakennuksissa. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 135-140, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Laukkarinen, A, Musakka, S, Penttilä, O, Teriö, O & Vinha, J 2017, Puukerrostalon työmaavaiheen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 167-172, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Teriö, O, Penttilä, O, Laukkarinen, A, Musakka, S & Vinha, J 2017, Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta. in J Vinha & H Kivioja (eds), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. vol. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, pp. 173-178, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Junttila, H, Laukkarinen, A & Vinha, J 2015, Puurunkoisten tuuletettujen yläpohjien kosteustekninen toiminta. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu, no. 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 77-82, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Laukkarinen, A & Hilliaho, K 2015, Lasitetun parvekkeen lämpötilan ja lämpöhäviöiden laskenta. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu, no. 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, pp. 181-186, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Köliö, A, Hohti, H, Pakkala, T, Laukkarinen, A, Lahdensivu, J & Mattila, J 2015, Raudoitteiden korroosionopeuden määrittäminen betonijulkisivussa korkean aikaresoluution säädatan avulla. in Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu, no. 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, pp. 195-202, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Vinha, J, Hedman, M, Sirén, K, Harsia, P, Pentti, M, Teriö, O, Heljo, J, Laukkarinen, A, Annila, P, Kaasalainen, H, Jokisalo, J & Pihlajamaa, P 2015, Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu, no. 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, pp. 487-496, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Hilliaho, K, Nordquist, B & Wallentén, P 2015, Koko Julkisivua peittävän lasijulkisivun vaikutus Etelä-Ruotsissa sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuuteen. in J Vinha & T Ruuska (eds), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 4, no. 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, pp. 509-516, Rakennusfysiikka, 1/01/00.

Salonen, J, Laukkarinen, A & Vinha, J 2015, Ulkoseinien rakennusfysikaaliset riskit ja pitkäaikaiskestävät ratkaisut. in A Soikkeli, J Koiso-Kanttila & L Sorri (eds), Korjaa ja korota: Kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja. vol. 62, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. A. Julkaisu, Oulun yliopisto, Oulu, Finland, pp. 74-81.

Achour, N & Kähkönen, K 2017, 'Editorial', INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RESILIENCE IN THE BUILT ENVIRONMENT, vol. 8, no. 3, pp. 226-229. https://doi.org/10.1108/IJDRBE-04-2017-0029

Malaska, M & Heikkilä, R 2016, 'Editorial to “The best papers from the 32nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015)”', Automation in Construction, vol. 71, pp. 1. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.045

Haavisto, J, Kerokoski, O & Laaksonen, A 2019, Second-order analysis of prestressed concrete columns. in W Derkowski, P Krajewski, P Gwozdziewicz, M Pantak & L Hojdys (eds), Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures, International Federation for Structural Concrete, pp. 1068-1074, fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures, Krakow, Poland, 27/05/19.

Lahdensivu, J & Kekäläinen, P 2019, Alkali-silica reaction in finnish swimming pools. in W Derkowski, P Krajewski, P Gwozdziewicz, M Pantak & L Hojdys (eds), Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. fib Symposium Proceedings, International Federation for Structural Concrete, pp. 2006-2013, fib Symposium, 1/01/00.

Tiainen, T, Mela, K & Heinisuo, M 2019, Buckling length assessment with finite element approach. in F Wald & M Jandera (eds), Stability and Ductility of Steel Structures - Proceedings of the International Colloquia on Stability and Ductility of Steel Structures, 2019. CRC Press/Balkema, pp. 1145-1150, International Colloquia on Stability and Ductility of Steel Structures, Prague, Czech Republic, 11/09/19.

Rantala, T, Kerokoski, O, Nurmikolu, A & Laaksonen, A 2018, Fatigue loading tests of concrete railway sleepers. in High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet - Proceedings of the 2017 fib Symposium. Springer International Publishing, pp. 1445-1452, fib Symposium, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59471-2_166

Ilomets, S, Kalamees, T & Lahdensivu, J 2016, Validation of the method to evaluate the corrosion propagation stage by hygrothermal simulation. in CESB 2016 - Central Europe Towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future. Czech Technical University in Prague, pp. 1113-1120, CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING CONFERENCE, 1/01/00.

Poutanen, T 2015, The target reliability of the eurocodes. in Safety, Robustness and Condition Assessment of Structures. IABSE Symposium Report, International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), pp. 202-208, International Association for Bridge and Structural Engineering Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.2749/222137815815622816

Diez Albero, JA, Tiainen, T, Mela, K & Heinisuo, M 2015, Structural analysis of tubular truss in fire. in ISTS15, 15th International Symposium on Tubular Structures, : 27-29 May 2015. CRC Press/Balkema, pp. 181-187, International symposium on tubular structures, 1/01/00.

Huovinen, P 2015, Leveraging concepts for environmentally sustainable business management in construction - a focused review. in C Egbu (ed.), CIB Proceedings 2015 : Going North for Sustainability: Leveraging Knowledge and Innovation for Sustainable Construction and Development. IBEA Publications Ltd, London, UK, pp. 286-296, International Council for Research and Innovation in Building and Construction Conference, 1/01/00.

Nissilä, J, Heikkilä, R, Romo, I, Malaska, M & Aho, T 2014, BIM based schedule control for precast concrete supply chain. in 31st International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, ISARC 2014 - Proceedings. University of Technology Sydney, pp. 667-671, 31st International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, ISARC 2014, Sydney, Australia, 9/07/14.

Du, L, Prasauskas, T, Leivo, V, Turunen, M, Aaltonen, A, Kiviste, M, Martuzevicius, D & Haverinen-Shaughnessy, U 2014, Building energy-efficiency interventions in North-East Europe: Effects on indoor environmental quality and public health. in Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. International Society of Indoor Air Quality and Climate , pp. 637-639, 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Indoor Air 2014, Hong Kong, Hong Kong, 7/07/14.

Yi, X, Cho, C, Cook, B, Wang, Y, Tentzeris, MM & Leon, RT 2014, A slotted patch antenna for wireless strain sensing. in Structures Congress 2014 - Proceedings of the 2014 Structures Congress. American Society of Civil Engineers ASCE, pp. 2734-2743, Structures Congress 2014, Boston, United States, 3/04/14. https://doi.org/10.1061/9780784413357.239

Yi, X, Cho, C, Wang, Y, Cook, B, Tentzeris, MM & Leon, RT 2014, Crack propagation measurement using a battery-free slotted patch antenna sensor. in 7th European Workshop on Structural Health Monitoring, EWSHM 2014 - 2nd European Conference of the Prognostics and Health Management (PHM) Society. INRIA, pp. 1040-1047, 7th European Workshop on Structural Health Monitoring, EWSHM 2014, Nantes, France, 8/07/14.

Reponen, T, Saari, S, Mensah-Attipoe, J, Ukkonen, A, Veijalainen, A, Pasanen, P & Keskinen, J 2014, Characterization of charge in airborne fungal spores. in Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. International Society of Indoor Air Quality and Climate , pp. 359-361, 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Indoor Air 2014, Hong Kong, Hong Kong, 7/07/14.

Kärnä, S & Junnonen, JM 2005, Project feedback as a tool for learning. in 13th International Group for Lean Construction Conference: Proceedings. 13th International Group for Lean Construction Conference: Proceedings, pp. 47-55, 13th International Group for Lean Construction Conference, IGLC 13, Sydney, NSW, Australia, 19/07/05.

Airo, K & Nenonen, S 2014, 'Review of linguistic approach in the workplace management research', Facilities, vol. 32, no. 1-2, pp. 27-45. https://doi.org/10.1108/F-12-2011-0102

Ismailov, A, Merilaita, N, Solismaa, S, Karhu, M & Levänen, E 2020, 'Utilizing mixed-mineralogy ferroan magnesite tailings as the source of magnesium oxide in magnesium potassium phosphate cement', Construction and building materials, vol. 231, 117098. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117098

Pirjola, L, Kuuluvainen, H, Timonen, H, Saarikoski, S, Teinilä, K, Salo, L, Datta, A, Simonen, P, Karjalainen, P, Kulmala, K & Rönkkö, T 2019, 'Potential of renewable fuel to reduce diesel exhaust particle emissions', Applied Energy, vol. 254, 113636. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113636

Lemougna, PN, Yliniemi, J, Ismailov, A, Levänen, E, Tanskanen, P, Kinnunen, P, Roning, J & Illikainen, M 2019, 'Recycling lithium mine tailings in the production of low temperature (700–900 °C) ceramics: Effect of ladle slag and sodium compounds on the processing and final properties', Construction and building materials, vol. 221, pp. 332-344. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.06.078

Knuuti, M & Länsivaara, T 2019, 'Variation of CPTu-based transformation models for undrained shear strength of Finnish clays', Georisk, vol. 13, no. 4, pp. 262-270. https://doi.org/10.1080/17499518.2019.1644525

Bączkiewicz, J, Pajunen, S, Malaska, M & Heinisuo, M 2019, 'Parametric study on temperature distribution of square hollow section joints', Journal of Constructional Steel Research, vol. 160, pp. 490-498. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.05.049

Du, L, Leivo, V, Prasauskas, T, Täubel, M, Martuzevicius, D & Haverinen-Shaughnessy, U 2019, 'Effects of energy retrofits on Indoor Air Quality in multifamily buildings', Indoor Air. https://doi.org/10.1111/ina.12555

Liimatainen, H, van Vliet, O & Aplyn, D 2019, 'The potential of electric trucks – An international commodity-level analysis', Applied Energy, vol. 236, pp. 804-814. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.12.017

Garifullin, M, Bronzova, M, Pajunen, S, Mela, K & Heinisuo, M 2019, 'Initial axial stiffness of welded RHS T joints', Journal of Constructional Steel Research, vol. 153, pp. 459-472. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2018.10.025

Emami, N, Heinonen, J, Marteinsson, B, Säynäjoki, A, Junnonen, JM, Laine, J & Junnila, S 2019, 'A life cycle assessment of two residential buildings using two different LCA database-software combinations: Recognizing uniformities and inconsistencies', Buildings, vol. 9, no. 1, 20. https://doi.org/10.3390/buildings9010020

Leivo, V, Kiviste, M, Aaltonen, A, Prasauskas, T, Martuzevicius, D & Haverinen-Shaughnessy, U 2019, 'Analysis of hygrothermal parameters in Finnish and Lithuanian multi-family buildings before and after energy retrofits', Journal of Building Physics, vol. 42, no. 4. https://doi.org/10.1177/1744259118767236

Pajunen, S, Hautala, J & Heinisuo, M 2019, 'Modelling the stressed skin effect by using shell elements with meta-material model', Magazine of Civil Engineering, vol. 86, no. 2, pp. 20-29. https://doi.org/10.18720/MCE.86.3

Danivska, V, Heywood, C, Christersson, M, Zhang, E & Nenonen, S 2019, 'Environmental and social sustainability–emergence of well-being in the built environment, assessment tools and real estate market implications', Intelligent Buildings International. https://doi.org/10.1080/17508975.2019.1678005

Laukkarinen, A, Kero, P & Vinha, J 2018, 'Condensation at the exterior surface of windows', Journal of Building Engineering, vol. 19, pp. 592-601. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.06.014

Ruusala, A, Laukkarinen, A & Vinha, J 2018, 'Energy consumption of Finnish schools and daycare centers and the correlation to regulatory building permit values', Energy Policy, vol. 119, pp. 183-195. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.04.029

Petrulaitiene, V, Korba, P, Nenonen, S, Jylhä, T & Junnila, S 2018, 'From walls to experience – servitization of workplaces', Facilities, vol. 36, no. 9-10, pp. 525-544. https://doi.org/10.1108/F-07-2017-0072

Keskikuru, T, Salo, J, Huttunen, P, Kokotti, H, Hyttinen, M, Halonen, R & Vinha, J 2018, 'Radon, fungal spores and MVOCs reduction in crawl space house: A case study and crawl space development by hygrothermal modelling', Building and Environment, vol. 138, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.04.026

Oluoti, K, Doddapaneni, TRKC & Richards, T 2018, 'Investigating the kinetics and biofuel properties of Alstonia congensis and Ceiba pentandra via torrefaction', Energy, vol. 150, pp. 134-141. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.02.086

Evchina, Y & Martinez Lastra, JL 2018, 'An approach to combining related notifications in large-scale building management systems with a rehabilitation facility case study', Automation in Construction, vol. 87, pp. 106-116. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.12.020

Teräväinen, V, Junnonen, JM & Ali-Löytty, S 2018, 'Organizational culture: Case of the finnish construction industry', Construction Economics and Building, vol. 18, no. 1, pp. 48-69. https://doi.org/10.5130/AJCEB.v18i1.5770

Sariola, R 2018, 'Utilizing the innovation potential of suppliers in construction projects', Construction Innovation, vol. 18, no. 2. https://doi.org/10.1108/CI-06-2017-0050

Doddapaneni, TRKC, Praveenkumar, R, Tolvanen, H, Rintala, J & Konttinen, J 2018, 'Techno-economic evaluation of integrating torrefaction with anaerobic digestion', Applied Energy, vol. 213, pp. 272-284. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.01.045

Garifullin, M, Bronzova, MK, Heinisuo, M, Mela, K & Pajunen, S 2018, 'Cold-formed RHS T joints with initial geometrical imperfections', Magazine of Civil Engineering, vol. 80, no. 4, pp. 81-94. https://doi.org/10.18720/MCE.80.8

Teräväinen, V, Junnonen, J-M, Salopää, T & Sobolev, A 2018, 'Relationships between organisational culture and efficiency in Finnish construction projects', International Journal of Construction Management. https://doi.org/10.1080/15623599.2018.1503835

Vinha, J, Salminen, M, Salminen, K, Kalamees, T, Kurnitski, J & Kiviste, M 2018, 'Internal moisture excess of residential buildings in Finland', Journal of Building Physics, vol. 42, no. 3, pp. 239-258. https://doi.org/10.1177/1744259117750369

Garifullin, M, Pajunen, S, Mela, K, Heinisuo, M & Havula, J 2017, 'Initial in-plane rotational stiffness of welded RHS T joints with axial force in main member', Journal of Constructional Steel Research, vol. 139, pp. 353-362. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.09.033

Tiainen, T, Mela, K, Jokinen, T & Heinisuo, M 2017, 'The effect of steel grade on weight and cost of warren-type welded tubular trusses', Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings, vol. 170, no. 11, 1600112, pp. 855-873. https://doi.org/10.1680/jstbu.16.00112

Kivelä, T, Mattila, J & Puura, J 2017, 'A generic method to optimize a redundant serial robotic manipulator's structure', Automation in Construction, vol. 81, pp. 172-179. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.06.006

Niemelä, T, Vinha, J, Lindberg, R, Ruuska, T & Laukkarinen, A 2017, 'Carbon dioxide permeability of building materials and their impact on bedroom ventilation need', Journal of Building Engineering, vol. 12, pp. 99-108. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.05.009

Sekki, T, Airaksinen, M & Saari, A 2017, 'Effect of energy measures on the values of energy efficiency indicators in Finnish daycare and school buildings', Energy and Buildings, vol. 139, pp. 124-132. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.01.005

Köliö, A, Pakkala, TA, Hohti, H, Laukkarinen, A, Lahdensivu, J, Mattila, J & Pentti, M 2017, 'The corrosion rate in reinforced concrete facades exposed to outdoor environment', Materials and Structures, vol. 50, no. 23. https://doi.org/10.1617/s11527-016-0920-7

Kärnä, S & Junnonen, JM 2017, 'Designers' performance evaluation in construction projects', ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT, vol. 24, no. 1, pp. 154-169. https://doi.org/10.1108/ECAM-06-2015-0101

Sekki, T, Andelin, M, Airaksinen, M & Saari, A 2016, 'Consideration of energy consumption, energy costs, and space occupancy in Finnish daycare centres and school buildings', Energy and Buildings, vol. 129, pp. 199-206. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.08.015

Hilliaho, K, Nordquist, B, Wallentèn, P, Hamid, AA & Lahdensivu, J 2016, 'Energy saving and indoor climate effects of an added glazed facade to a brick wall building: Case study', Journal of Building Engineering, vol. 7, pp. 246-262. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.07.004

Bragadin, M & Kähkönen, K 2016, 'Schedule health assessment of construction projects', Construction Management and Economics, vol. 34, no. 12, pp. 875-897. https://doi.org/10.1080/01446193.2016.1205751

Immonen, P, Ponomarev, P, Åman, R, Ahola, V, Uusi-Heikkilä, J, Laurila, L, Handroos, H, Niemelä, M, Pyrhönen, J & Huhtala, K 2016, 'Energy saving in working hydraulics of long booms in heavy working vehicles', Automation in Construction, vol. 65, pp. 125-132. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.12.015

Kurvinen, A & Vihola, J 2016, 'The impact of residential development on nearby housing prices', International Journal of Housing Markets and Analysis, vol. 9, no. 4, pp. 671-690. https://doi.org/10.1108/IJHMA-10-2015-0069

Hilliaho, K, Köliö, A, Pakkala, T, Lahdensivu, J & Vinha, J 2016, 'Effects of added glazing on Balcony indoor temperatures: Field measurements', Energy and Buildings, vol. 128, pp. 458-472. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.07.025

Lundström, A, Savolainen, J & Kostiainen, E 2016, 'Case study: developing campus spaces through co-creation', ARCHITECTURAL ENGINEERING AND DESIGN MANAGEMENT, vol. 12, no. 6, pp. 409-426. https://doi.org/10.1080/17452007.2016.1208077

Kantola, M & Saari, A 2016, 'Identifying and managing risks involved in the transition to the EU nZEB decree', Facilities, vol. 34, no. 5-6, pp. 339-349. https://doi.org/10.1108/F-03-2014-0032

Köliö, A, Honkanen, M, Lahdensivu, J, Vippola, M & Pentti, M 2015, 'Corrosion products of carbonation induced corrosion in existing reinforced concrete facades', Cement and Concrete Research, vol. 78, pp. 200-207. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2015.07.009

Fedorik, F, Malaska, M, Hannila, R & Haapala, A 2015, 'Improving the thermal performance of concrete-sandwich envelopes in relation to the moisture behaviour of building structures in boreal conditions', Energy and Buildings, vol. 107, pp. 226-233. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.08.020

Vinha, J, Manelius, E, Korpi, M, Salminen, K, Kurnitski, J, Kiviste, M & Laukkarinen, A 2015, 'Airtightness of residential buildings in Finland', Building and Environment, vol. 93, no. P2, pp. 128-140. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.06.011

Sekki, T, Airaksinen, M & Saari, A 2015, 'Impact of building usage and occupancy on energy consumption in Finnish daycare and school buildings', Energy and Buildings, vol. 105, pp. 247-257. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.036

Gashti, EHN, Malaska, M & Kujala, K 2015, 'Analysis of thermo-active pile structures and their performance under groundwater flow conditions', Energy and Buildings, vol. 105, pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.026

Kähkönen, K 2015, 'Role and nature of systemic innovations in construction and real estate sector', Construction Innovation: Information, Process, Management, vol. 15, no. 2, pp. 130-133. https://doi.org/10.1108/CI-12-2014-0055

Kähkönen, K & Rannisto, J 2015, 'Understanding fundamental and practical ingredients of construction project data management', Construction Innovation: Information, Process, Management, vol. 15, no. 1, pp. 7-23. https://doi.org/10.1108/CI-04-2014-0026

Sekki, T, Airaksinen, M & Saari, A 2015, 'Measured energy consumption of educational buildings in a Finnish city', Energy and Buildings, vol. 87, pp. 105-115. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.11.032

Tauriainen, MK, Puttonen, JA & Saari, AJ 2015, 'The assessment of constructability: BIM cases', Journal of Information Technology in Construction, vol. 20, pp. 51-67.

Köliö, A, Niemelä, PJ & Lahdensivu, J 2015, 'Evaluation of a carbonation model for existing concrete facades and balconies by consecutive field measurements', Cement and Concrete Composites, vol. 65, pp. 29-40. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2015.10.013

Kantola, M & Saari, A 2014, 'Commissioning for nearly zero-energy building projects', Construction Innovation: Information, Process, Management, vol. 14, no. 3, pp. 370-382. https://doi.org/10.1108/CI-06-2013-0031

Nenonen, S & Sarasoja, AL 2014, 'Facilities management research in Finland - state-of-art about current Finnish PhD-projects', Facilities, vol. 32, no. 1-2, pp. 58-66. https://doi.org/10.1108/F-10-2012-0079

Kantola, M & Saari, A 2014, 'Ensuring functionality of a nearly zero-energy building with procurement methods', Facilities, vol. 32, no. 7-8, pp. 312-323. https://doi.org/10.1108/F-05-2012-0040

Alanne, K, Schade, J, Martinac, I, Saari, A, Jokisalo, J & Kalamees, T 2013, 'Economic viability of energy-efficiency measures in educational buildings in Finland', ADVANCES IN BUILDING ENERGY RESEARCH, vol. 7, no. 1, pp. 120-127. https://doi.org/10.1080/17512549.2013.809272

Sillanpää, E & Junnonen, JM 2012, 'Factors affecting service innovations in FM service sector', Facilities, vol. 30, no. 11, pp. 517-530. https://doi.org/10.1108/02632771211252342

Lehtiranta, L, Kärnä, S, Junnonen, JM & Julin, P 2012, 'The role of multi-firm satisfaction in construction project success', Construction Management and Economics, vol. 30, no. 6, pp. 463-475. https://doi.org/10.1080/01446193.2012.669485

Rothe, P, Lindholm, AL, Hyvönen, A & Nenonen, S 2012, 'Work environment preferences - does age make a difference?', Facilities, vol. 30, no. 1, pp. 78-95. https://doi.org/10.1108/02632771211194284

Kurnitski, J, Saari, A, Kalamees, T, Vuolle, M, Niemelä, J & Tark, T 2011, 'Cost optimal and nearly zero (nZEB) energy performance calculations for residential buildings with REHVA definition for nZEB national implementation', Energy and Buildings, vol. 43, no. 11, pp. 3279-3288. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.08.033

Kärnä, S, Sorvala, VM & Junnonen, JM 2009, 'Classifying and clustering construction projects by customer satisfaction', Facilities, vol. 27, no. 9-10, pp. 387-398. https://doi.org/10.1108/02632770910969621

Aalto, L & Saari, A 2009, 'Re-engineering of the meal logistics in a sheltered house for elderly people', Facilities, vol. 27, no. 3-4, pp. 120-137. https://doi.org/10.1108/02632770910933143

Junnonen, JM 1998, 'Strategy formation in construction firms', ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT, vol. 5, no. 2, pp. 107-114. https://doi.org/10.1108/eb021065