Laukkarinen, Anssi Tuulettuvien yläpohjien lämpö- ja kosteustekninen toiminta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015.

Pakkala, Toni et al. Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaus 2018 BY Tekniset ohjeet ; 70. Vaasa: Suomen Betoniyhdistys r.y. 2018.

Laukkarinen, Anssi, Roosa Heiskanen, and Juha Vinha "Maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta". and Vinha, Juha Kivioja, Henna (editors). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 71-76.

Annila, Petri et al. "Kosteusvaurioiden vakavuus kuntien rakennuksissa". and Vinha, Juha Kivioja, Henna (editors). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 135-140.

Laukkarinen, Anssi et al. "Puukerrostalon työmaavaiheen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset". and Vinha, Juha Kivioja, Henna (editors). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 167-172.

Teriö, Olli et al. "Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta". and Vinha, Juha Kivioja, Henna (editors). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 173-178.

Junttila, Hannanoora, Anssi Laukkarinen, and Juha Vinha "Puurunkoisten tuuletettujen yläpohjien kosteustekninen toiminta". and Vinha, Juha Ruuska, Tiina (editors). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 77-82.

Laukkarinen, Anssi and Kimmo Hilliaho "Lasitetun parvekkeen lämpötilan ja lämpöhäviöiden laskenta". and Vinha, Juha Ruuska, Tiina (editors). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 181-186.

Köliö, Arto et al. "Raudoitteiden korroosionopeuden määrittäminen betonijulkisivussa korkean aikaresoluution säädatan avulla". Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 195-202.

Vinha, Juha et al. "Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja". and Vinha, Juha Ruuska, Tiina (editors). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 487-496.

Hilliaho, Kimmo , Birgitta Nordquist and Petter Wallentén "Koko Julkisivua peittävän lasijulkisivun vaikutus Etelä-Ruotsissa sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuuteen". and Vinha, Juha Ruuska, Tiina (editors). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 4; 4. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 509-516.

Salonen, Joonas, Anssi Laukkarinen, and Juha Vinha "Ulkoseinien rakennusfysikaaliset riskit ja pitkäaikaiskestävät ratkaisut"., Soikkeli, Anu Koiso-Kanttila, Jouni Sorri, Laura (editors). Korjaa ja korota: Kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. A. Julkaisu. Oulu, Finland: Oulun yliopisto. 2015, 74-81.

Achour, Nebil and Kalle Kähkönen. "Editorial". INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RESILIENCE IN THE BUILT ENVIRONMENT. 2017, 8(3). 226-229. https://doi.org/10.1108/IJDRBE-04-2017-0029

Malaska, Mikko and Rauno Heikkilä. "Editorial to “The best papers from the 32nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015)”". Automation in Construction. 2016, 71. 1. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.045

Haavisto, Jukka, Olli Kerokoski, and Anssi Laaksonen "Second-order analysis of prestressed concrete columns"., Derkowski, Wit, Krajewski, Piotr Gwozdziewicz, Piotr Pantak, Marek Hojdys, Lukasz (editors). Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. International Federation for Structural Concrete. 2019, 1068-1074.

Lahdensivu, Jukka and Pirkko Kekäläinen "Alkali-silica reaction in finnish swimming pools"., Derkowski, Wit, Krajewski, Piotr Gwozdziewicz, Piotr Pantak, Marek Hojdys, Lukasz (editors). Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. fib Symposium Proceedings. International Federation for Structural Concrete. 2019, 2006-2013.

Tiainen, T., K. Mela and M. Heinisuo "Buckling length assessment with finite element approach". and Wald, František Jandera, Michal (editors). Stability and Ductility of Steel Structures - Proceedings of the International Colloquia on Stability and Ductility of Steel Structures, 2019. CRC Press/Balkema. 2019, 1145-1150.

Rantala, Tommi et al. "Fatigue loading tests of concrete railway sleepers". High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet - Proceedings of the 2017 fib Symposium. Springer International Publishing. 2018, 1445-1452. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59471-2_166

Ilomets, Simo, Targo Kalamees, and Jukka Lahdensivu "Validation of the method to evaluate the corrosion propagation stage by hygrothermal simulation". CESB 2016 - Central Europe Towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future. Czech Technical University in Prague. 2016, 1113-1120.

Poutanen, Tuomo "The target reliability of the eurocodes". Safety, Robustness and Condition Assessment of Structures. IABSE Symposium Report. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). 2015, 202-208. https://doi.org/10.2749/222137815815622816

Diez Albero, J. A. et al. "Structural analysis of tubular truss in fire". ISTS15, 15th International Symposium on Tubular Structures, : 27-29 May 2015. CRC Press/Balkema. 2015, 181-187.

Huovinen, Pekka "Leveraging concepts for environmentally sustainable business management in construction - a focused review". Egbu , Charles (ed.). CIB Proceedings 2015 : Going North for Sustainability: Leveraging Knowledge and Innovation for Sustainable Construction and Development. London, UK: IBEA Publications Ltd. 2015, 286-296.

Nissilä, J. et al. "BIM based schedule control for precast concrete supply chain". 31st International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, ISARC 2014 - Proceedings. University of Technology Sydney. 2014, 667-671.

Du, Liuliu et al. "Building energy-efficiency interventions in North-East Europe: Effects on indoor environmental quality and public health". Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. International Society of Indoor Air Quality and Climate . 2014, 637-639.

Yi, Xiaohua et al. "A slotted patch antenna for wireless strain sensing". Structures Congress 2014 - Proceedings of the 2014 Structures Congress. American Society of Civil Engineers ASCE. 2014, 2734-2743. https://doi.org/10.1061/9780784413357.239

Yi, Xiaohua et al. "Crack propagation measurement using a battery-free slotted patch antenna sensor". 7th European Workshop on Structural Health Monitoring, EWSHM 2014 - 2nd European Conference of the Prognostics and Health Management (PHM) Society. INRIA. 2014, 1040-1047.

Reponen, Tiina et al. "Characterization of charge in airborne fungal spores". Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. International Society of Indoor Air Quality and Climate . 2014, 359-361.

Kärnä, Sami and Juha Matti Junnonen "Project feedback as a tool for learning". 13th International Group for Lean Construction Conference: Proceedings. 13th International Group for Lean Construction Conference: Proceedings. 2005, 47-55.

Airo, Kaisa and Suvi Nenonen. "Review of linguistic approach in the workplace management research". Facilities. 2014, 32(1-2). 27-45. https://doi.org/10.1108/F-12-2011-0102

Ismailov, Arnold et al. "Utilizing mixed-mineralogy ferroan magnesite tailings as the source of magnesium oxide in magnesium potassium phosphate cement". Construction and building materials. 2020. 231. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117098

Pirjola, Liisa et al. "Potential of renewable fuel to reduce diesel exhaust particle emissions". Applied Energy. 2019. 254. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113636

Lemougna, Patrick N. et al. "Recycling lithium mine tailings in the production of low temperature (700–900 °C) ceramics: Effect of ladle slag and sodium compounds on the processing and final properties". Construction and building materials. 2019, 221. 332-344. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.06.078

Knuuti, Mika and Tim Länsivaara. "Variation of CPTu-based transformation models for undrained shear strength of Finnish clays". Georisk. 2019, 13(4). 262-270. https://doi.org/10.1080/17499518.2019.1644525

Bączkiewicz, Jolanta et al. "Parametric study on temperature distribution of square hollow section joints". Journal of Constructional Steel Research. 2019, 160. 490-498. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.05.049

Du, Liuliu et al. "Effects of energy retrofits on Indoor Air Quality in multifamily buildings". Indoor Air. 2019. https://doi.org/10.1111/ina.12555

Liimatainen, Heikki, Oscar van Vliet and David Aplyn. "The potential of electric trucks – An international commodity-level analysis". Applied Energy. 2019, 236. 804-814. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.12.017

Garifullin, Marsel et al. "Initial axial stiffness of welded RHS T joints". Journal of Constructional Steel Research. 2019, 153. 459-472. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2018.10.025

Emami, Nargessadat et al. "A life cycle assessment of two residential buildings using two different LCA database-software combinations: Recognizing uniformities and inconsistencies". Buildings. 2019. 9(1). https://doi.org/10.3390/buildings9010020

Leivo, Virpi et al. "Analysis of hygrothermal parameters in Finnish and Lithuanian multi-family buildings before and after energy retrofits". Journal of Building Physics. 2019. 42(4). https://doi.org/10.1177/1744259118767236

Pajunen, S., J. Hautala and M. Heinisuo. "Modelling the stressed skin effect by using shell elements with meta-material model". Magazine of Civil Engineering. 2019, 86(2). 20-29. https://doi.org/10.18720/MCE.86.3

Danivska, Vitalija et al. "Environmental and social sustainability–emergence of well-being in the built environment, assessment tools and real estate market implications". Intelligent Buildings International. 2019. https://doi.org/10.1080/17508975.2019.1678005

Laukkarinen, Anssi, Paavo Kero, and Juha Vinha. "Condensation at the exterior surface of windows". Journal of Building Engineering. 2018, 19. 592-601. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.06.014

Ruusala, Annu, Anssi Laukkarinen, and Juha Vinha. "Energy consumption of Finnish schools and daycare centers and the correlation to regulatory building permit values". Energy Policy. 2018, 119. 183-195. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.04.029

Petrulaitiene, Vitalija et al. "From walls to experience – servitization of workplaces". Facilities. 2018, 36(9-10). 525-544. https://doi.org/10.1108/F-07-2017-0072

Keskikuru, T. et al. "Radon, fungal spores and MVOCs reduction in crawl space house: A case study and crawl space development by hygrothermal modelling". Building and Environment. 2018, 138. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.04.026

Oluoti, Kehinde, Tharaka Rama K.C. Doddapaneni and Tobias Richards. "Investigating the kinetics and biofuel properties of Alstonia congensis and Ceiba pentandra via torrefaction". Energy. 2018, 150. 134-141. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.02.086

Evchina, Yulia and Jose Luis Martinez Lastra. "An approach to combining related notifications in large-scale building management systems with a rehabilitation facility case study". Automation in Construction. 2018, 87. 106-116. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.12.020

Teräväinen, Ville, Juha Matti Junnonen, and Simo Ali-Löytty. "Organizational culture: Case of the finnish construction industry". Construction Economics and Building. 2018, 18(1). 48-69. https://doi.org/10.5130/AJCEB.v18i1.5770

Sariola, Rami. "Utilizing the innovation potential of suppliers in construction projects". Construction Innovation. 2018. 18(2). https://doi.org/10.1108/CI-06-2017-0050

Doddapaneni, Tharaka Rama Krishna C. et al. "Techno-economic evaluation of integrating torrefaction with anaerobic digestion". Applied Energy. 2018, 213. 272-284. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.01.045

Garifullin, M. et al. "Cold-formed RHS T joints with initial geometrical imperfections". Magazine of Civil Engineering. 2018, 80(4). 81-94. https://doi.org/10.18720/MCE.80.8

Teräväinen, Ville et al. "Relationships between organisational culture and efficiency in Finnish construction projects". International Journal of Construction Management. 2018. https://doi.org/10.1080/15623599.2018.1503835

Vinha, Juha et al. "Internal moisture excess of residential buildings in Finland". Journal of Building Physics. 2018, 42(3). 239-258. https://doi.org/10.1177/1744259117750369

Garifullin, Marsel et al. "Initial in-plane rotational stiffness of welded RHS T joints with axial force in main member". Journal of Constructional Steel Research. 2017, 139. 353-362. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.09.033

Tiainen, Teemu et al. "The effect of steel grade on weight and cost of warren-type welded tubular trusses". Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings. 2017, 170(11). 855-873. https://doi.org/10.1680/jstbu.16.00112

Kivelä, Tuomo, Jouni Mattila and Jussi Puura. "A generic method to optimize a redundant serial robotic manipulator's structure". Automation in Construction. 2017, 81. 172-179. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.06.006

Niemelä, Timo et al. "Carbon dioxide permeability of building materials and their impact on bedroom ventilation need". Journal of Building Engineering. 2017, 12. 99-108. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.05.009

Sekki, Tiina, Miimu Airaksinen, and Arto Saari. "Effect of energy measures on the values of energy efficiency indicators in Finnish daycare and school buildings". Energy and Buildings. 2017, 139. 124-132. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.01.005

Köliö, Arto et al. "The corrosion rate in reinforced concrete facades exposed to outdoor environment". Materials and Structures. 2017. 50(23). https://doi.org/10.1617/s11527-016-0920-7

Kärnä, Sami and Juha Matti Junnonen. "Designers' performance evaluation in construction projects". ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT. 2017, 24(1). 154-169. https://doi.org/10.1108/ECAM-06-2015-0101

Sekki, Tiina et al. "Consideration of energy consumption, energy costs, and space occupancy in Finnish daycare centres and school buildings". Energy and Buildings. 2016, 129. 199-206. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.08.015

Hilliaho, Kimmo et al. "Energy saving and indoor climate effects of an added glazed facade to a brick wall building: Case study". Journal of Building Engineering. 2016, 7. 246-262. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.07.004

Bragadin, Marco and Kalle Kähkönen. "Schedule health assessment of construction projects". Construction Management and Economics. 2016, 34(12). 875-897. https://doi.org/10.1080/01446193.2016.1205751

Immonen, Paula et al. "Energy saving in working hydraulics of long booms in heavy working vehicles". Automation in Construction. 2016, 65. 125-132. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.12.015

Kurvinen, Antti and Jaakko Vihola. "The impact of residential development on nearby housing prices". International Journal of Housing Markets and Analysis. 2016, 9(4). 671-690. https://doi.org/10.1108/IJHMA-10-2015-0069

Hilliaho, Kimmo et al. "Effects of added glazing on Balcony indoor temperatures: Field measurements". Energy and Buildings. 2016, 128. 458-472. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.07.025

Lundström, Anette, Jussi Savolainen and Emma Kostiainen. "Case study: developing campus spaces through co-creation". ARCHITECTURAL ENGINEERING AND DESIGN MANAGEMENT. 2016, 12(6). 409-426. https://doi.org/10.1080/17452007.2016.1208077

Kantola, Mikko and Arto Saari. "Identifying and managing risks involved in the transition to the EU nZEB decree". Facilities. 2016, 34(5-6). 339-349. https://doi.org/10.1108/F-03-2014-0032

Köliö, Arto et al. "Corrosion products of carbonation induced corrosion in existing reinforced concrete facades". Cement and Concrete Research. 2015, 78. 200-207. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2015.07.009

Fedorik, Filip et al. "Improving the thermal performance of concrete-sandwich envelopes in relation to the moisture behaviour of building structures in boreal conditions". Energy and Buildings. 2015, 107. 226-233. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.08.020

Vinha, Juha et al. "Airtightness of residential buildings in Finland". Building and Environment. 2015, 93(P2). 128-140. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.06.011

Sekki, Tiina, Miimu Airaksinen, and Arto Saari. "Impact of building usage and occupancy on energy consumption in Finnish daycare and school buildings". Energy and Buildings. 2015, 105. 247-257. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.036

Gashti, E. Hassani Nezhad, M. Malaska and K. Kujala. "Analysis of thermo-active pile structures and their performance under groundwater flow conditions". Energy and Buildings. 2015, 105. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.026

Kähkönen, Kalle. "Role and nature of systemic innovations in construction and real estate sector". Construction Innovation: Information, Process, Management. 2015, 15(2). 130-133. https://doi.org/10.1108/CI-12-2014-0055

Kähkönen, Kalle and Jukka Rannisto. "Understanding fundamental and practical ingredients of construction project data management". Construction Innovation: Information, Process, Management. 2015, 15(1). 7-23. https://doi.org/10.1108/CI-04-2014-0026

Sekki, Tiina, Miimu Airaksinen, and Arto Saari. "Measured energy consumption of educational buildings in a Finnish city". Energy and Buildings. 2015, 87. 105-115. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.11.032

Tauriainen, Matti K., Jari A. Puttonen, and Arto J. Saari. "The assessment of constructability: BIM cases". Journal of Information Technology in Construction. 2015, 20. 51-67.

Köliö, Arto, Petri J. Niemelä, and Jukka Lahdensivu. "Evaluation of a carbonation model for existing concrete facades and balconies by consecutive field measurements". Cement and Concrete Composites. 2015, 65. 29-40. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2015.10.013

Kantola, Mikko and Arto Saari. "Commissioning for nearly zero-energy building projects". Construction Innovation: Information, Process, Management. 2014, 14(3). 370-382. https://doi.org/10.1108/CI-06-2013-0031

Nenonen, Suvi and Anna Liisa Sarasoja. "Facilities management research in Finland - state-of-art about current Finnish PhD-projects". Facilities. 2014, 32(1-2). 58-66. https://doi.org/10.1108/F-10-2012-0079

Kantola, Mikko and Arto Saari. "Ensuring functionality of a nearly zero-energy building with procurement methods". Facilities. 2014, 32(7-8). 312-323. https://doi.org/10.1108/F-05-2012-0040

Alanne, Kari et al. "Economic viability of energy-efficiency measures in educational buildings in Finland". ADVANCES IN BUILDING ENERGY RESEARCH. 2013, 7(1). 120-127. https://doi.org/10.1080/17512549.2013.809272

Sillanpää, Elina and Juha Matti Junnonen. "Factors affecting service innovations in FM service sector". Facilities. 2012, 30(11). 517-530. https://doi.org/10.1108/02632771211252342

Lehtiranta, Liisa et al. "The role of multi-firm satisfaction in construction project success". Construction Management and Economics. 2012, 30(6). 463-475. https://doi.org/10.1080/01446193.2012.669485

Rothe, Peggie et al. "Work environment preferences - does age make a difference?". Facilities. 2012, 30(1). 78-95. https://doi.org/10.1108/02632771211194284

Kurnitski, Jarek et al. "Cost optimal and nearly zero (nZEB) energy performance calculations for residential buildings with REHVA definition for nZEB national implementation". Energy and Buildings. 2011, 43(11). 3279-3288. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.08.033

Kärnä, Sami, Veli Matti Sorvala, and Juha Matti Junnonen. "Classifying and clustering construction projects by customer satisfaction". Facilities. 2009, 27(9-10). 387-398. https://doi.org/10.1108/02632770910969621

Aalto, Leena and Arto Saari. "Re-engineering of the meal logistics in a sheltered house for elderly people". Facilities. 2009, 27(3-4). 120-137. https://doi.org/10.1108/02632770910933143

Junnonen, J. M. "Strategy formation in construction firms". ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT. 1998, 5(2). 107-114. https://doi.org/10.1108/eb021065