Laukkarinen A. Tuulettuvien yläpohjien lämpö- ja kosteustekninen toiminta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, 2015. 107 p.

Pakkala T, Lahdensivu J, Köliö A, Annila P. Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaus 2018. Vaasa: Suomen Betoniyhdistys r.y., 2018. (BY Tekniset ohjeet ; 70).

Laukkarinen A, Heiskanen R, Vinha J. Maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. In Vinha J, Kivioja H, editors, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vol. 1. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. p. 71-76. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Annila P, Lahdensivu J, Suonketo J, Pentti M, Laukkarinen A, Vinha J. Kosteusvaurioiden vakavuus kuntien rakennuksissa. In Vinha J, Kivioja H, editors, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vol. 1. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. p. 135-140. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Laukkarinen A, Musakka S, Penttilä O, Teriö O, Vinha J. Puukerrostalon työmaavaiheen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset. In Vinha J, Kivioja H, editors, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vol. 1. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. p. 167-172. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Teriö O, Penttilä O, Laukkarinen A, Musakka S, Vinha J. Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta. In Vinha J, Kivioja H, editors, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vol. 1. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. p. 173-178. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Junttila H, Laukkarinen A, Vinha J. Puurunkoisten tuuletettujen yläpohjien kosteustekninen toiminta. In Vinha J, Ruuska T, editors, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. p. 77-82. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Laukkarinen A, Hilliaho K. Lasitetun parvekkeen lämpötilan ja lämpöhäviöiden laskenta. In Vinha J, Ruuska T, editors, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. p. 181-186. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Köliö A, Hohti H, Pakkala T, Laukkarinen A, Lahdensivu J, Mattila J. Raudoitteiden korroosionopeuden määrittäminen betonijulkisivussa korkean aikaresoluution säädatan avulla. In Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. p. 195-202. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Vinha J, Hedman M, Sirén K, Harsia P, Pentti M, Teriö O et al. Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja. In Vinha J, Ruuska T, editors, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. p. 487-496. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Hilliaho K, Nordquist B, Wallentén P. Koko Julkisivua peittävän lasijulkisivun vaikutus Etelä-Ruotsissa sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuuteen. In Vinha J, Ruuska T, editors, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. p. 509-516. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 4; 4).

Salonen J, Laukkarinen A, Vinha J. Ulkoseinien rakennusfysikaaliset riskit ja pitkäaikaiskestävät ratkaisut. In Soikkeli A, Koiso-Kanttila J, Sorri L, editors, Korjaa ja korota: Kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja. Vol. 62. Oulu, Finland: Oulun yliopisto. 2015. p. 74-81. (Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. A. Julkaisu).

Achour N, Kähkönen K. Editorial. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RESILIENCE IN THE BUILT ENVIRONMENT. 2017;8(3):226-229. https://doi.org/10.1108/IJDRBE-04-2017-0029

Malaska M, Heikkilä R. Editorial to “The best papers from the 32nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015)”. Automation in Construction. 2016 Nov 1;71:1. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.045

Haavisto J, Kerokoski O, Laaksonen A. Second-order analysis of prestressed concrete columns. In Derkowski W, Krajewski P, Gwozdziewicz P, Pantak M, Hojdys L, editors, Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. International Federation for Structural Concrete. 2019. p. 1068-1074. (Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures).

Lahdensivu J, Kekäläinen P. Alkali-silica reaction in finnish swimming pools. In Derkowski W, Krajewski P, Gwozdziewicz P, Pantak M, Hojdys L, editors, Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. International Federation for Structural Concrete. 2019. p. 2006-2013. (fib Symposium Proceedings).

Tiainen T, Mela K, Heinisuo M. Buckling length assessment with finite element approach. In Wald F, Jandera M, editors, Stability and Ductility of Steel Structures - Proceedings of the International Colloquia on Stability and Ductility of Steel Structures, 2019. CRC Press/Balkema. 2019. p. 1145-1150

Rantala T, Kerokoski O, Nurmikolu A, Laaksonen A. Fatigue loading tests of concrete railway sleepers. In High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet - Proceedings of the 2017 fib Symposium. Springer International Publishing. 2018. p. 1445-1452 https://doi.org/10.1007/978-3-319-59471-2_166

Ilomets S, Kalamees T, Lahdensivu J. Validation of the method to evaluate the corrosion propagation stage by hygrothermal simulation. In CESB 2016 - Central Europe Towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future. Czech Technical University in Prague. 2016. p. 1113-1120

Poutanen T. The target reliability of the eurocodes. In Safety, Robustness and Condition Assessment of Structures. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). 2015. p. 202-208. (IABSE Symposium Report). https://doi.org/10.2749/222137815815622816

Diez Albero JA, Tiainen T, Mela K, Heinisuo M. Structural analysis of tubular truss in fire. In ISTS15, 15th International Symposium on Tubular Structures, : 27-29 May 2015. CRC Press/Balkema. 2015. p. 181-187

Huovinen P. Leveraging concepts for environmentally sustainable business management in construction - a focused review. In Egbu C, editor, CIB Proceedings 2015 : Going North for Sustainability: Leveraging Knowledge and Innovation for Sustainable Construction and Development. London, UK: IBEA Publications Ltd. 2015. p. 286-296

Nissilä J, Heikkilä R, Romo I, Malaska M, Aho T. BIM based schedule control for precast concrete supply chain. In 31st International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, ISARC 2014 - Proceedings. University of Technology Sydney. 2014. p. 667-671

Du L, Prasauskas T, Leivo V, Turunen M, Aaltonen A, Kiviste M et al. Building energy-efficiency interventions in North-East Europe: Effects on indoor environmental quality and public health. In Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. International Society of Indoor Air Quality and Climate . 2014. p. 637-639

Yi X, Cho C, Cook B, Wang Y, Tentzeris MM, Leon RT. A slotted patch antenna for wireless strain sensing. In Structures Congress 2014 - Proceedings of the 2014 Structures Congress. American Society of Civil Engineers ASCE. 2014. p. 2734-2743 https://doi.org/10.1061/9780784413357.239

Yi X, Cho C, Wang Y, Cook B, Tentzeris MM, Leon RT. Crack propagation measurement using a battery-free slotted patch antenna sensor. In 7th European Workshop on Structural Health Monitoring, EWSHM 2014 - 2nd European Conference of the Prognostics and Health Management (PHM) Society. INRIA. 2014. p. 1040-1047

Reponen T, Saari S, Mensah-Attipoe J, Ukkonen A, Veijalainen A, Pasanen P et al. Characterization of charge in airborne fungal spores. In Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. International Society of Indoor Air Quality and Climate . 2014. p. 359-361

Kärnä S, Junnonen JM. Project feedback as a tool for learning. In 13th International Group for Lean Construction Conference: Proceedings. 2005. p. 47-55. (13th International Group for Lean Construction Conference: Proceedings).

Airo K, Nenonen S. Review of linguistic approach in the workplace management research. Facilities. 2014 Jan;32(1-2):27-45. https://doi.org/10.1108/F-12-2011-0102

Ismailov A, Merilaita N, Solismaa S, Karhu M, Levänen E. Utilizing mixed-mineralogy ferroan magnesite tailings as the source of magnesium oxide in magnesium potassium phosphate cement. Construction and building materials. 2020 Jan 20;231. 117098. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117098

Pirjola L, Kuuluvainen H, Timonen H, Saarikoski S, Teinilä K, Salo L et al. Potential of renewable fuel to reduce diesel exhaust particle emissions. Applied Energy. 2019 Nov 15;254. 113636. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113636

Lemougna PN, Yliniemi J, Ismailov A, Levänen E, Tanskanen P, Kinnunen P et al. Recycling lithium mine tailings in the production of low temperature (700–900 °C) ceramics: Effect of ladle slag and sodium compounds on the processing and final properties. Construction and building materials. 2019 Oct 10;221:332-344. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.06.078

Knuuti M, Länsivaara T. Variation of CPTu-based transformation models for undrained shear strength of Finnish clays. Georisk. 2019 Oct 2;13(4):262-270. https://doi.org/10.1080/17499518.2019.1644525

Bączkiewicz J, Pajunen S, Malaska M, Heinisuo M. Parametric study on temperature distribution of square hollow section joints. Journal of Constructional Steel Research. 2019 Sep 1;160:490-498. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.05.049

Du L, Leivo V, Prasauskas T, Täubel M, Martuzevicius D, Haverinen-Shaughnessy U. Effects of energy retrofits on Indoor Air Quality in multifamily buildings. Indoor Air. 2019 Mar 28. https://doi.org/10.1111/ina.12555

Liimatainen H, van Vliet O, Aplyn D. The potential of electric trucks – An international commodity-level analysis. Applied Energy. 2019 Feb 15;236:804-814. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.12.017

Garifullin M, Bronzova M, Pajunen S, Mela K, Heinisuo M. Initial axial stiffness of welded RHS T joints. Journal of Constructional Steel Research. 2019 Feb 1;153:459-472. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2018.10.025

Emami N, Heinonen J, Marteinsson B, Säynäjoki A, Junnonen JM, Laine J et al. A life cycle assessment of two residential buildings using two different LCA database-software combinations: Recognizing uniformities and inconsistencies. Buildings. 2019 Jan 14;9(1). 20. https://doi.org/10.3390/buildings9010020

Leivo V, Kiviste M, Aaltonen A, Prasauskas T, Martuzevicius D, Haverinen-Shaughnessy U. Analysis of hygrothermal parameters in Finnish and Lithuanian multi-family buildings before and after energy retrofits. Journal of Building Physics. 2019;42(4). https://doi.org/10.1177/1744259118767236

Pajunen S, Hautala J, Heinisuo M. Modelling the stressed skin effect by using shell elements with meta-material model. Magazine of Civil Engineering. 2019;86(2):20-29. https://doi.org/10.18720/MCE.86.3

Danivska V, Heywood C, Christersson M, Zhang E, Nenonen S. Environmental and social sustainability–emergence of well-being in the built environment, assessment tools and real estate market implications. Intelligent Buildings International. 2019. https://doi.org/10.1080/17508975.2019.1678005

Laukkarinen A, Kero P, Vinha J. Condensation at the exterior surface of windows. Journal of Building Engineering. 2018 Sep 1;19:592-601. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.06.014

Ruusala A, Laukkarinen A, Vinha J. Energy consumption of Finnish schools and daycare centers and the correlation to regulatory building permit values. Energy Policy. 2018 Aug 1;119:183-195. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.04.029

Petrulaitiene V, Korba P, Nenonen S, Jylhä T, Junnila S. From walls to experience – servitization of workplaces. Facilities. 2018 Jul 2;36(9-10):525-544. https://doi.org/10.1108/F-07-2017-0072

Keskikuru T, Salo J, Huttunen P, Kokotti H, Hyttinen M, Halonen R et al. Radon, fungal spores and MVOCs reduction in crawl space house: A case study and crawl space development by hygrothermal modelling. Building and Environment. 2018 Jun 15;138:1-10. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.04.026

Oluoti K, Doddapaneni TRKC, Richards T. Investigating the kinetics and biofuel properties of Alstonia congensis and Ceiba pentandra via torrefaction. Energy. 2018 May 1;150:134-141. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.02.086

Evchina Y, Martinez Lastra JL. An approach to combining related notifications in large-scale building management systems with a rehabilitation facility case study. Automation in Construction. 2018 Mar 31;87:106-116. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.12.020

Teräväinen V, Junnonen JM, Ali-Löytty S. Organizational culture: Case of the finnish construction industry. Construction Economics and Building. 2018 Mar 1;18(1):48-69. https://doi.org/10.5130/AJCEB.v18i1.5770

Sariola R. Utilizing the innovation potential of suppliers in construction projects. Construction Innovation. 2018;18(2). https://doi.org/10.1108/CI-06-2017-0050

Doddapaneni TRKC, Praveenkumar R, Tolvanen H, Rintala J, Konttinen J. Techno-economic evaluation of integrating torrefaction with anaerobic digestion. Applied Energy. 2018;213:272-284. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.01.045

Garifullin M, Bronzova MK, Heinisuo M, Mela K, Pajunen S. Cold-formed RHS T joints with initial geometrical imperfections. Magazine of Civil Engineering. 2018;80(4):81-94. https://doi.org/10.18720/MCE.80.8

Teräväinen V, Junnonen J-M, Salopää T, Sobolev A. Relationships between organisational culture and efficiency in Finnish construction projects. International Journal of Construction Management. 2018. https://doi.org/10.1080/15623599.2018.1503835

Vinha J, Salminen M, Salminen K, Kalamees T, Kurnitski J, Kiviste M. Internal moisture excess of residential buildings in Finland. Journal of Building Physics. 2018;42(3):239-258. https://doi.org/10.1177/1744259117750369

Garifullin M, Pajunen S, Mela K, Heinisuo M, Havula J. Initial in-plane rotational stiffness of welded RHS T joints with axial force in main member. Journal of Constructional Steel Research. 2017 Dec 1;139:353-362. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.09.033

Tiainen T, Mela K, Jokinen T, Heinisuo M. The effect of steel grade on weight and cost of warren-type welded tubular trusses. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings. 2017 Nov 1;170(11):855-873. 1600112. https://doi.org/10.1680/jstbu.16.00112

Kivelä T, Mattila J, Puura J. A generic method to optimize a redundant serial robotic manipulator's structure. Automation in Construction. 2017 Sep 1;81:172-179. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.06.006

Niemelä T, Vinha J, Lindberg R, Ruuska T, Laukkarinen A. Carbon dioxide permeability of building materials and their impact on bedroom ventilation need. Journal of Building Engineering. 2017 Jul 1;12:99-108. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.05.009

Sekki T, Airaksinen M, Saari A. Effect of energy measures on the values of energy efficiency indicators in Finnish daycare and school buildings. Energy and Buildings. 2017 Mar 15;139:124-132. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.01.005

Köliö A, Pakkala TA, Hohti H, Laukkarinen A, Lahdensivu J, Mattila J et al. The corrosion rate in reinforced concrete facades exposed to outdoor environment. Materials and Structures. 2017 Feb;50(23). https://doi.org/10.1617/s11527-016-0920-7

Kärnä S, Junnonen JM. Designers' performance evaluation in construction projects. ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT. 2017 Jan 1;24(1):154-169. https://doi.org/10.1108/ECAM-06-2015-0101

Sekki T, Andelin M, Airaksinen M, Saari A. Consideration of energy consumption, energy costs, and space occupancy in Finnish daycare centres and school buildings. Energy and Buildings. 2016 Oct 1;129:199-206. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.08.015

Hilliaho K, Nordquist B, Wallentèn P, Hamid AA, Lahdensivu J. Energy saving and indoor climate effects of an added glazed facade to a brick wall building: Case study. Journal of Building Engineering. 2016 Sep 1;7:246-262. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.07.004

Bragadin M, Kähkönen K. Schedule health assessment of construction projects. Construction Management and Economics. 2016 Jul 12;34(12):875-897. https://doi.org/10.1080/01446193.2016.1205751

Immonen P, Ponomarev P, Åman R, Ahola V, Uusi-Heikkilä J, Laurila L et al. Energy saving in working hydraulics of long booms in heavy working vehicles. Automation in Construction. 2016 May 1;65:125-132. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.12.015

Kurvinen A, Vihola J. The impact of residential development on nearby housing prices. International Journal of Housing Markets and Analysis. 2016;9(4):671-690. https://doi.org/10.1108/IJHMA-10-2015-0069

Hilliaho K, Köliö A, Pakkala T, Lahdensivu J, Vinha J. Effects of added glazing on Balcony indoor temperatures: Field measurements. Energy and Buildings. 2016;128:458-472. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.07.025

Lundström A, Savolainen J, Kostiainen E. Case study: developing campus spaces through co-creation. ARCHITECTURAL ENGINEERING AND DESIGN MANAGEMENT. 2016;12(6):409-426. https://doi.org/10.1080/17452007.2016.1208077

Kantola M, Saari A. Identifying and managing risks involved in the transition to the EU nZEB decree. Facilities. 2016;34(5-6):339-349. https://doi.org/10.1108/F-03-2014-0032

Köliö A, Honkanen M, Lahdensivu J, Vippola M, Pentti M. Corrosion products of carbonation induced corrosion in existing reinforced concrete facades. Cement and Concrete Research. 2015 Dec;78:200-207. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2015.07.009

Fedorik F, Malaska M, Hannila R, Haapala A. Improving the thermal performance of concrete-sandwich envelopes in relation to the moisture behaviour of building structures in boreal conditions. Energy and Buildings. 2015 Nov 15;107:226-233. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.08.020

Vinha J, Manelius E, Korpi M, Salminen K, Kurnitski J, Kiviste M et al. Airtightness of residential buildings in Finland. Building and Environment. 2015 Nov 1;93(P2):128-140. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.06.011

Sekki T, Airaksinen M, Saari A. Impact of building usage and occupancy on energy consumption in Finnish daycare and school buildings. Energy and Buildings. 2015 Aug 18;105:247-257. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.036

Gashti EHN, Malaska M, Kujala K. Analysis of thermo-active pile structures and their performance under groundwater flow conditions. Energy and Buildings. 2015 Aug 11;105:1-8. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.026

Kähkönen K. Role and nature of systemic innovations in construction and real estate sector. Construction Innovation: Information, Process, Management. 2015 Apr 7;15(2):130-133. https://doi.org/10.1108/CI-12-2014-0055

Kähkönen K, Rannisto J. Understanding fundamental and practical ingredients of construction project data management. Construction Innovation: Information, Process, Management. 2015 Jan 5;15(1):7-23. https://doi.org/10.1108/CI-04-2014-0026

Sekki T, Airaksinen M, Saari A. Measured energy consumption of educational buildings in a Finnish city. Energy and Buildings. 2015 Jan 1;87:105-115. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.11.032

Tauriainen MK, Puttonen JA, Saari AJ. The assessment of constructability: BIM cases. Journal of Information Technology in Construction. 2015 Jan 1;20:51-67.

Köliö A, Niemelä PJ, Lahdensivu J. Evaluation of a carbonation model for existing concrete facades and balconies by consecutive field measurements. Cement and Concrete Composites. 2015;65:29-40. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2015.10.013

Kantola M, Saari A. Commissioning for nearly zero-energy building projects. Construction Innovation: Information, Process, Management. 2014 Jul 1;14(3):370-382. https://doi.org/10.1108/CI-06-2013-0031

Nenonen S, Sarasoja AL. Facilities management research in Finland - state-of-art about current Finnish PhD-projects. Facilities. 2014 Jan;32(1-2):58-66. https://doi.org/10.1108/F-10-2012-0079

Kantola M, Saari A. Ensuring functionality of a nearly zero-energy building with procurement methods. Facilities. 2014;32(7-8):312-323. https://doi.org/10.1108/F-05-2012-0040

Alanne K, Schade J, Martinac I, Saari A, Jokisalo J, Kalamees T. Economic viability of energy-efficiency measures in educational buildings in Finland. ADVANCES IN BUILDING ENERGY RESEARCH. 2013 May;7(1):120-127. https://doi.org/10.1080/17512549.2013.809272

Sillanpää E, Junnonen JM. Factors affecting service innovations in FM service sector. Facilities. 2012 Aug 1;30(11):517-530. https://doi.org/10.1108/02632771211252342

Lehtiranta L, Kärnä S, Junnonen JM, Julin P. The role of multi-firm satisfaction in construction project success. Construction Management and Economics. 2012 Jun 1;30(6):463-475. https://doi.org/10.1080/01446193.2012.669485

Rothe P, Lindholm AL, Hyvönen A, Nenonen S. Work environment preferences - does age make a difference? Facilities. 2012 Jan;30(1):78-95. https://doi.org/10.1108/02632771211194284

Kurnitski J, Saari A, Kalamees T, Vuolle M, Niemelä J, Tark T. Cost optimal and nearly zero (nZEB) energy performance calculations for residential buildings with REHVA definition for nZEB national implementation. Energy and Buildings. 2011 Nov;43(11):3279-3288. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.08.033

Kärnä S, Sorvala VM, Junnonen JM. Classifying and clustering construction projects by customer satisfaction. Facilities. 2009 Jan 1;27(9-10):387-398. https://doi.org/10.1108/02632770910969621

Aalto L, Saari A. Re-engineering of the meal logistics in a sheltered house for elderly people. Facilities. 2009;27(3-4):120-137. https://doi.org/10.1108/02632770910933143

Junnonen JM. Strategy formation in construction firms. ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT. 1998 Feb 1;5(2):107-114. https://doi.org/10.1108/eb021065