Wortha, S. M., Bloechle, J., Ninaus, M., Kiili, K., Lindstedt, A., Bahnmueller, J., ... Klein, E. (2020). Neurofunctional plasticity in fraction learning: An fMRI training study. Trends in Neuroscience and Education, 21, [100141]. https://doi.org/10.1016/j.tine.2020.100141

Värri, A., Tiainen, M., Rajalahti, E., Kinnunen, U. M., Saarni, L., & Ahonen, O. (2020). The Definition of Informatics Competencies in Finnish Healthcare and Social Welfare Education. In Digital Personalized Health and Medicine: Proceedings of MIE 2020 (pp. 1143-1147). (Studies in Health Technology and Informatics; Vol. 270). IOP Press. https://doi.org/10.3233/SHTI200341

Puhakka, I. J. A., & Peltola, M. J. (2020). Salivary cortisol reactivity to psychological stressors in infancy: A meta-analysis. PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY, 115, [104603]. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104603

Wallin, A., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2020). Government Workers’ Stories about Professional Development in a Digitalized Working Life. Vocations and Learning. https://doi.org/10.1007/s12186-020-09248-y

Niiranen, S., & Nokelainen, P. (2020). Toimijuus ja ammatillinen kasvu. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(1), 4-7.

Rintala, H. (2020). Work-Based Learning in Vocational Education and Training: Varied Communities, Fields and Learning Pathways. (Tampere University Dissertations; Vol. 196). Tampere University.

Rintala, H., & Nokelainen, P. (2020). Standing and attractiveness of vocational education and training in Finland: focus on learning environments. JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1744696

Viro, E., Lehtonen, D., Joutsenlahti, J., & Tahvanainen, V. (2020). Teachers' perspectives on project-based learning in mathematics and science. European Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 12-31.

Murtonen, M., Laato, S., Lipponen, E., Salmento, H., Vilppu, H., Maikkola, M., ... Skaniakos, T. (2019). Creating a National Digital Learning Environment for Enhancing University Teachers’ Pedagogical Expertise – The Case UNIPS. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(13), 7-29. [13]. https://doi.org/10.26803/ijlter.18.13.2

Hartikainen, S., Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2019). The concept of active learning and the measurement of learning outcomes: A review of research in engineering higher education. EDUCATION SCIENCES, 9(4), [276]. https://doi.org/10.3390/educsci9040276

Nagy, B. V., Murphy, M., Järvinen, H-M., & Kálman, A. (Eds.) (2019). Proceedings of the SEFI 47th Annual Conference, 2019: Varietas delectat... Complexity is the new normality. European Society for Engineering Education SEFI.

Pajarre, E., Kivimäki, S., & Selänne, S. (2019). Yhteiset osaamistavoitteet Tampereen korkeakouluyhteisön tutkinnoissa – mitä ne ovat ja miten niiden saavuttamista tuetaan opetussuunnitelmatyössä? EPOOKI, (58).

Niiranen, S. (2019). Supporting the development of students’ technological understanding in craft and technology education via the learning-by-doing approach. International Journal of Technology and Design Education, 1-13. https://doi.org/10.1007/s10798-019-09546-0

Lindsten, H., Auvinen, P., & Juuti, T. (2019). Internal and external stakeholders’ impact on product development curriculum design. In DS 95: Proceedings of the 21st International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2019), University of Strathclyde, Glasgow. 12th -13th September 2019 The Design Society. https://doi.org/10.35199/epde2019.64

Rättyä, K., & Juuti, T. (Accepted/In press). Lokikirja oppimisen arviointimenetelmänä. KASVATUS, SUOMEN KASVATUSTIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA.

Rintala, H., & Nokelainen, P. (2019). Vocational Education and Learners' Experienced Workplace Curriculum. Vocations and Learning. https://doi.org/10.1007/s12186-019-09229-w

Katko, T. S. (2019). Vesihuollon koulutus ja tutkimus lähemmäksi rakennettua ympäristöä. Vesitalous, 60(4), 24-25.

Tapani, A., Raudasoja, A., & Nokelainen, P. (2019). Ammatillisen koulutuksen uudistus: uhka ja mahdollisuus. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(2), 4-8.

Tappura, S., Nenonen, S., Nenonen, N., & Kivistö-Rahnasto, J. (2019). Process Safety Competence of Vocational Students. In P. Arezes (Ed.), Advances in Safety Management and Human Factors: Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Safety Management and Human Factors, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA (pp. 383-392 ). (Advances in Intelligent Systems and Computing,; Vol. 969). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20497-6_36

Nisula, K. (2019). Holistic Business Learning Environment: Bringing practice and integration to business education. (Tampere University Dissertations; Vol. 53). Tampere University.

Kinnari-Korpela, H. (2019). Enhancing Learning in Engineering Mathematics Education: Utilising Educational Technology and Promoting Active Learning. (Tampere University Dissertations; Vol. 38). Tampere University.

Salmisto, A. (2019). Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja tiedon luomisen menetelmät rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa. (Tampereen yliopiston väitöskirjat; No. 30). Tampereen yliopisto.

Nokelainen, P. (2019). Kohti itseohjautuvaa oppimista ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(1), 4-9.

Sipilä, M., Miettinen, M., & Tevaniemi, J. (2019). Adapting the New ACRL Framework to IL Education at Tampere University of Technology. In Information Literacy in Everyday Life: ECIL 2018 (Communications in Computer and Information Science; Vol. 989). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13472-3_40

Rintala, H., Nokelainen, P., & Pylväs, L. (2019). Informal workplace learning: Turning the workplace into a learning site. In S. McGrath, M. Mulder, J. Papier, & R. Suart (Eds.), Handbook of vocational education and training : Developments in the changing world of work (pp. 1-14). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49789-1_97-1

Pajarre, E., Palosaari-Aubry, P., Virkki-Hatakka, T., Hietaniemi, R., Tompuri, H., & Pajari, S. (2019). Harjoitus tekee mestarin - harjoittelu maisterin? Kokemuksia uudenlaisista yliopisto-opintoihin integroiduista työelämäjaksoista. Yliopistopedagogiikka, 26(1), 42-45.

Takala, A., & Korhonen-Yrjänheikki, K. (2019). A decade of Finnish engineering education for sustainable development. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION, 20(1), 170-186. https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2018-0132

Harju, V., Koskinen, A., & Pehkonen, L. (2019). An exploration of longitudinal studies of digital learning. EDUCATIONAL RESEARCH. https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1660586

Greipl, S., Moeller, K., Kiili, K., & Ninaus, M. (2019). Lifelong learning with a digital math game: Performance and basic experience differences across age. In A. Liapis, G. N. Yannakakis, M. Gentile, & M. Ninaus (Eds.), Games and Learning Alliance- 8th International Conference, GALA 2019, Proceedings (pp. 301-311). (Lecture Notes in Computer Science; Vol. 11899). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34350-7_29

Asikainen, H., Kaipainen, K., & Katajavuori, N. (2019). Understanding and promoting students’ well-being and performance in university studies. Journal of University Teaching and Learning Practice, 16(5), [2].

Lehtonen, E., Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2018). Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(4), 10-26.

Rintala, H., Nokelainen, P., & Pylväs, L. (2018). Students' experiences of Workplaces as Learning Environments in Vocational Education and Training in Finland. In P. Gougoulakis, M. Teräs, & L. Moreno Herrera (Eds.), Vocational Education & Training - The World of Work and Teacher Education : Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 3 Stockholm University Press.

Suominen, A., & Jussila, J. (2018). Collaborative Writing and Knowledge Creation in a Social Media Online Community. In A. Visvizi, M. D. Lytras, & L. Daniela (Eds.), The Future of Innovation and Technology in Education: Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence (Emerald Studies in Higher Education, Innovation and Technology) (pp. 95-109). Emerald Group Publishing Ltd..

Pyrhönen, V-P. (2018). Motivational orientations and learning strategies of engineering students using MSLQ. In Proceedings of the 46th SEFI Annual conference: Creativity, Innovation and Entrepreneurship for Engineering Education Excellence (pp. 411-418). European Society for Engineering Education SEFI.

Virkki-Hatakka, T., Pajarre, E., Heikkilä, M., Hietaniemi, R., Pajari, S., & Tompuri, H. (2018). Practice makes perfect! Developing internship process in Finnish universities. In Proceedings of the SEFI annual conference 17-22 September 2018 (pp. 1402-1408). European Society for Engineering Education SEFI.

Lehtonen, T., Juuti, T., Rättyä, K., Pakkanen, J., & Vanhatalo, M. (2018). From systematic design process towards teaching product designer's toolkit. In E. Bohemia, A. Kovacevic, L. Buck, P. Childs, S. Green, A. Hall, & A. Dasan (Eds.), Proceedings of 20th International Conference on Engineering & Product Design  Education: 6 & 7 September 2018, Dyson School of Design Engineering, Imperial College London, UK (Vol. 93, pp. 92-97). The Design Society.

Pyrhönen, V-P. (2018). Osaamisperustaisuuden arviointia tentillä. 93. Paper presented at Peda-forum-päivät 2018, Turku, Finland.

Kuisma, M., & Nokelainen, P. (2018). Effects of progressive inquiry on cognitive and affective learning outcomes in adolescents’ geography education. Frontline Learning Research, 6(2). https://doi.org/10.14786/flr.v6i2.309

Viro, E., & Joutsenlahti, J. (2018). The StarT Project Competition from the Perspective of Mathematics and Academic Literacy. EDUCATION SCIENCES, 8(2). https://doi.org/10.3390/educsci8020067

Rajaniemi, J., Häkli, J., Rauhala, K., & Sumkin, H. (2018). Urbanisoituva yliopistokampus informaalin oppimisen mahdollistajana. Aikuiskasvatus, 2018(1), 18-29.

Pyrhönen, V-P. (2018). The significance of self-regulation in digitalized online courses. Paper presented at Teaching for Learning - The University Perspective, Tartu, Estonia.

Niiranen, S. (2018). Gender and technology education. In Handbook of Technology Education (pp. 875-888). Springer.

Pohjolainen, S., Rasila, A., & Kuosa, K. (2018). Matematiikan oppimisen tukeminen teknillisessä yliopistokoulutuksessa. In J. Joutsenlahti, H. Silfverberg, & P. Räsänen (Eds.), Matematiikan opetus ja oppiminen (pp. 450-474). Porvoo: Niilo Mäki Instituutti.

Viro, E., Joutsenlahti, J., & Eriksson, S-L. (2017). Projektityöskentely matematiikan opiskelussa yläkoululaisten ja heidän opettajiensa kokemana. In 2017: Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016 (Proceedings of the FMSERA annual symposium).

Salmisto, A., Postareff, L., & Nokelainen, P. (2017). Relationships among Civil Engineering Students' Approaches to Learning, Perceptions of the Teaching-Learning Environment, and Study Success. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 143(4), [04017010]. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000343

Pyrhönen, V-P. (2017). Vygotsky’s Zone of Proximal Development in Connection with Technology-Enhanced Learning Environments. In J. Quadrado, J. Bernardino, & J. Rocha (Eds.), Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference (pp. 1206-1213). European Society for Engineering Education SEFI.

Juuti, T., Rättyä, K., Lehtonen, T., & Kopra, M-J. (2017). Pedagogical Content Knowledge in Product Development Education. In Proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Production Design Education, 2017, Oslo, Norway, 7th - 8th September 2017 (pp. 483-488). The Design Society.

Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2017). WorldSkills achievers’ and their co-workers’ and employers’ perceptions of vocational expertise and school-to-work pathways. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 4(2), 95-116. https://doi.org/10.13152/IJRVET.4.2.1

Sipilä, M., Miettinen, M., & Tevaniemi, J. (2017). Informaatiolukutaidon uudet kehykset tiedonhankintataitojen opetuksessa TTY:llä. Paper presented at Peda-forum, .

Tolonen, J., & Värri, A. (2017). Survey of health informatics education in Finland in 2017. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 9(2-3), 217–231.

Niemi, T., Kalliomäki, H., & Pajarre, E. (2017). A teacher? A mentor? A friend? - Teacher mentoring experience at Tampere University of Technology. In Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference 2017 - Education Excellence for Sustainability, SEFI 2017 (pp. 1352-1361). European Society for Engineering Education SEFI.

Mikkonen, S., Pylväs, L., Rintala, H., Nokelainen, P., & Postareff, L. (2017). Guiding the workplace learning in vocational education and training: A literature review. Empirical Research in Vocational Education and Training, 9(9). https://doi.org/10.1186/s40461-017-0053-4

Rintala, H., Nokelainen, P., & Pylväs, L. (2017). Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa. Kasvatus, 48(2), 128-140.

Huhtamäki, E., Holma, H., Nokelainen, P., & Kumpulainen, K. (2017). Otos iloa – Lasten kokemuksia iloa tuottavasta oppimisympäristöstä. Kasvatus, 48(4), 336-352.

Korpela, A., Tarhasaari, T., Kettunen, L., Mikkonen, R., & Kinnari-Korpela, H. (2017). Structural development of substance in engineering education: Method of cornerstones. In Interactive Collaborative Learning - Proceedings of the 19th ICL Conference - Volume 1 (pp. 566-576). (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 544). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50337-0_54

Niemelä, N., & Jauni, H. (2017). Teacher perceptions of teaching CLIL courses. In J. Valcke, & R. Wilkinson (Eds.), Integrating Content and Language in Higher Education: Perspectives on Professional Practice. Selected Papers from the IV International Conference Integrating Content and Language in Higher Education 2015 (pp. 77-96). Frankfurt: Peter Lang. https://doi.org/10.3726/978-3-653-07263-1

Nisula, K., & Pekkola, S. (2016). Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. In AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016 Dublin.

Aarikka-Stenroos, L., Boedeker, S., Köppä, L., & Langwaldt, J. (2016). How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. In In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.

Helander, N., Boedeker, M., Hellsten, P., Jussila, J., Myllärniemi, J., & Tukiainen, M. (2016). Affective experiences and student engagement in higher education. In 44th Annual Conference Of The European Society For Engineering Education: 12-15 September 2016, Tampere, Finland Tampere.

Väätäjä, H., & Ahtinen, A. (2016). Integrating mobile orienteering to team forming activity in a software engineering course. In SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation European Society for Engineering Education SEFI.

Myllärniemi, J., Hellsten, P., & Helander, N. (2016). Näkemyksiä nykyopettajuudesta yliopistossa. In PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä

Hellsten, P., Myllärniemi, J., & Helander, N. (2016). Luennot vuorovaikutuskeinona. In PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä

Kangas, J., Rantanen, E., & Kettunen, L. (2016). How to facilitate freshmen learning and support their transition to a university study environment. European Journal of Engineering Education, 1-16. https://doi.org/10.1080/03043797.2016.1214818

Tukiainen, M., Helander, N., Hellsten, P., Jussila, J., Myllärniemi, J., & Boedeker, M. (2016). I feel great - university students affective experiences on learning and teaching. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), Proceedings of EDULEARN16 Conference: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, 4-6 July, 2016 (Vol. 8, pp. 4453-4460). (EDULEARN Proceedings). Barcelona: IATED Academy. https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.2080

Pajarre, E. (2016). Harjoittelukäytänteet yliopistoissa 2015: - kooste opiskeluaikaista harjoittelua kartoittaneesta kyselystä TYYLI-hankkeeseen osallistuville yliopistoille. Yhteiset ja yliopistokohtaiset tulokset 1/2016. Tampereen teknillinen yliopisto.

Niiranen, S., & Hilmola, A. (2016). Female technology education teachers’ experiences of Finnish craft education. DESIGN AND TECHNOLOGY EDUCATION: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 21(2), 41.

Sandström, N., Hytti, V., Nenonen, S., & Lonka, K. (2016). How is it sustainable? Identifying key indicators for sustainable educational design. In L. Gómes Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), 10th INTED 2016 Conference Proceedings: 7-9 March, 2016, Valencia, Spain (pp. 4217-4219). (INTED proceedings). https://doi.org/10.21125/inted.2016.2037

Nokelainen, P. (2016). Huomio! Obs! Alert! "Työelämä on globaalissa murroksessa ...". Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 18(2), 4-8.

Niiranen, S. (2016). Increasing girls' interest in technology education as a way to advance women in technology. (Jyväskylä studies in education, psychology and social research 71). University of Jyväskylä.

Nokelainen, P. (2016). Pääkirjoitus. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 18(1), 4-6.

Nokelainen, P., Kaisvuo, H., & Pylväs, L. (2016). Self-regulation and competence in work-based learning. In M. Mulder (Ed.), Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education : Bridging the Worlds of Work and Education (pp. 775-793). (Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects; Vol. 23). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41713-4_36

Mäkelä, A-M., Ali-Löytty, S., Humaloja, J-P., Joutsenlahti, J., Kauhanen, J., & Kaarakka, T. (2016). STACK assignments in university mathematics education. In Proceedings of the 44th SEFI Conference, 12 - 15 September 2016, Tampere, Finland European Society for Engineering Education SEFI.

Saari, M., & Mäkinen, T. (2016). Utilizing electronic exams in programming courses: a case study. In EDULEARN16 Proceedings : 8th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Spain. 4-6 July, 2016 (pp. 7155-7160). (EDULEARN proceedings). IATED. https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.0560

Korkalainen, T., Pääkylä, J., Liukkonen, T. N., Järvenpää, L., Mäkilä, T., Lappalainen, Y., & Kamppari, H. (2015). Virtual Reality Situational Language Trainer for Second Language: Design & Evaluation. In S. Bakkes, & F. Nack (Eds.), GAMEON' 2015. 16th International Conference on Intelligent Games and Simulation

Tukiainen, M., Helander, N., & Mäkinen, M. (2015). MYSTERY SHOPPERS RECOGNISING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS IN HIGHER EDUCATION. In ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015.

Tukiainen, M., Mäkinen, M., & Helander, N. (2015). University Students’ Perceptions of Academic Writing: An Academic Literacies Perspective. In ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015. (pp. 7589-7595)

Lappalainen, Y., Poikolainen, M., Trapp, H., Eloranta, J., Itähaarla, A., Järvenpää, L., ... Vauhkonen, T. (2015). Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen. (Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja; No. 6). Turun yliopiston Brahea-keskus.

Stoffregen, J., Pawlowski, J. M., & Pirkkalainen, H. (2015). A Barrier framework for open e-learning in public administrations. Computers in Human Behavior, 51(B), 674-684. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.024

Korpinen, L., & Pääkkönen, R. (2015). Examples of the Teaching of the Health Questions of Electric and Magnetic Fields at Tampere University of Technology in Finland. Journal of Physical Science and Application, 5(4), 277-282. https://doi.org/10.17265/2159-5348/2015.04.005

Niemi, H., Multisilta, J., Lipponen, L., & Vivitsou, M. (Eds.) (2014). Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers.

Niemi, H., Multisilta, J., Lipponen, L., & Vivitsou, M. (2014). Prologue: Towards a Global Ecosystem. In H. Niemi, J. Multisilta, L. Lipponen, & M. Vivitsou (Eds.), Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning (pp. ix-xii). Rotterdam: Sense Publishers.

Lappalainen, Y. (2014). Matka AVOmerelle: Avoimuutta ja verkostomaista toimintakulttuuria tutkimassa. University of Tampere.

Harju, V., & Multisilta, J. (2014). Angry Birds for Fun in Learning. In H. Niemi, J. Multisilta, L. Lipponen, & M. Vivitsou (Eds.), Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning (pp. 69-76). Sense Publishers.

Lappalainen, Y., & Sihvonen, M. (2014). Avoimuus oppimisverkostossa. In J. Viteli, & A. Östman (Eds.), Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit (pp. 37-43). (TRIM Research Reports; No. 12). University of Tampere.

Multisilta, J., & Niemi, H. (2014). Children as co-creators of video stories: mobile videos for learning. In 2014 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) (pp. 588-592)

Niemelä, N., & Jauni, H. (2014). Content and Language Integration as a part of a degree reform at Tampere University of Technology. In HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014 (pp. 39-53)

Viitanen, K., Harju, V., Niemi, H., & Multisilta, J. (2014). Digitaalisen tarinankerronnan monet mahdollisuudet. In H. Niemi, & J. Multisilta (Eds.), Rajaton luokkahuone (pp. 187-211). (Opetus 2000). Jyväskylä: PS-kustannus.

Niemi, H., Harju, V., Vivitsou, M., Viitanen, K., & Multisilta, J. (2014). Digital Storytelling for 21st -Century Skills in Virtual Learning Environments. Creative Education, 5, 657-671. https://doi.org/10.4236/ce.2014.59078

Passey, D., & Multisilta, J. (Eds.) (2014). Education and Information Technologies, Volume 19, Issue 3, September 2014: Special Issue: Special Section on Intergenerational learning and digital technologies and Special Section on Mobile and Panoramic Video in Education. (Education and Information Technologies; Vol. 19, No. 3). Springer.

Niemi, H., Multisilta, J., Lipponen, L., & Vivitsou, M. (2014). Epilogue: What are Innovations in the Finnish Educational Ecosystem. In H. Niemi, J. Multisilta, L. Lipponen, & M. Vivitsou (Eds.), Finnish Innovations and Technologies in Schools: A Guide towards New Ecosystems of Learning (pp. 165-169). Rotterdam: Sense Publishers.

Niemi, H., & Multisilta, J. (2014). Global is Becoming Everywhere: Global Sharing Pedagogy. In H. Niemi, J. Multisilta, L. Lipponen, & M. Vivitsou (Eds.), Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning (pp. 35-47). Rotterdam: Sense Publishers.

Niemi, H., & Multisilta, J. (2014). Kansainvälinen jakamisen pedagogiikka. In H. Niemi, & J. Multisilta (Eds.), Rajaton luokkahuone (pp. 50-64). (Opetus 2000). Jyväskylä: PS-kustannus.

Niemi, H., & Multisilta, J. (2014). Koulu rajattomuuden keskellä. In H. Niemi, & J. Multisilta (Eds.), Rajaton luokkahuone (pp. 12-35). (Opetus 2000). Jyväskylä: PS-kustannus.

Jauni, H., & Niemelä, N. (2014). Language Learning in Task Management and Task Accomplishment In Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning. In HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014 (pp. 183-203)

Harju, V., & Multisilta, J. (2014). Leikilliset oppimateriaalit innostavat oppimaan. In H. Niemi, & J. Multisilta (Eds.), Rajaton luokkahuone (pp. 270-284). (Opetus 2000). Jyväskylä: PS-kustannus.

Harju, V., & Multisilta, J. (2014). Leikkien mutta tosissaan: Leikillä iloa oppimisympäristöön. In L. Krokfors, M. Kangas, & K. Kopisto (Eds.), Oppiminen pelissä (pp. 153-167). Tampere: Vastapaino.

Multisilta, J. (2014). Media ja yhteisölliset sovellukset. In J. Leikas (Ed.), Ikäteknologia (Vanhustyön keskusliiton tutkimuksia; No. 2).

Multisilta, J., Niemi, H., & Lavonen, J. (2014). Miten suomalainen koulu valmistaa tulevaisuuteen? In H. Niemi, & J. Multisilta (Eds.), Rajaton luokkahuone (pp. 286-298). (Opetus 2000). Jyväskylä: PS-kustannus.

Multisilta, J. (2014). Pelataan suomalainen koulu kukoistukseen. Tiedosta, 2014(1), 18.

Multisilta, J., & Niemi, H. (2014). Videot nuorten maailmassa ja digitaalinen tarinankerronta. In H. Niemi, & J. Multisilta (Eds.), Rajaton luokkahuone (pp. 174-186). (Opetus 2000). Jyväskylä: PS-kustannus.

Multisilta, J., & Niemi, H. (2013). Oppilaiden tuottamien videoiden käyttö opetuksessa. In Uusi oppiminen (pp. 66-77). (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu; No. 8/2013). Eduskunta.

Multisilta, J. (2012). Designing Learning Ecosystems for Mobile Social Media. In A. D. Olofsson, & J. O. Lindberg (Eds.), Informed Design of Educational Technologies in Higher Education (pp. 270-291). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-61350-080-4.ch014

Multisilta, J. (2012). Sosiaalinen media ja verkkovideot viihteessä ja oppimisessa. In H. Niemi, & R. Sarras (Eds.), Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa (pp. 73-82). Jyväskylä: PS-kustannus.

Multisilta, J. (2011). On Actor-Network Theory and Learning Ecosystems based on Mobile Social Media. In I. Arnedillo Sánches, & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the IADIS International Conference on Mobile Learning (pp. 193-198). Lisbon.