Wortha SM, Bloechle J, Ninaus M, Kiili K, Lindstedt A, Bahnmueller J et al. Neurofunctional plasticity in fraction learning: An fMRI training study. Trends in Neuroscience and Education. 2020 Dec 1;21. 100141. https://doi.org/10.1016/j.tine.2020.100141

Värri A, Tiainen M, Rajalahti E, Kinnunen UM, Saarni L, Ahonen O. The Definition of Informatics Competencies in Finnish Healthcare and Social Welfare Education. In Digital Personalized Health and Medicine: Proceedings of MIE 2020. IOP Press. 2020. p. 1143-1147. (Studies in Health Technology and Informatics). https://doi.org/10.3233/SHTI200341

Puhakka IJA, Peltola MJ. Salivary cortisol reactivity to psychological stressors in infancy: A meta-analysis. PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY. 2020 May 1;115. 104603. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104603

Wallin A, Pylväs L, Nokelainen P. Government Workers’ Stories about Professional Development in a Digitalized Working Life. Vocations and Learning. 2020 Apr 2. https://doi.org/10.1007/s12186-020-09248-y

Niiranen S, Nokelainen P. Toimijuus ja ammatillinen kasvu. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2020 Mar 22;22(1):4-7.

Rintala H. Work-Based Learning in Vocational Education and Training: Varied Communities, Fields and Learning Pathways. Tampere University, 2020. (Tampere University Dissertations).

Rintala H, Nokelainen P. Standing and attractiveness of vocational education and training in Finland: focus on learning environments. JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. 2020. https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1744696

Viro E, Lehtonen D, Joutsenlahti J, Tahvanainen V. Teachers' perspectives on project-based learning in mathematics and science. European Journal of Science and Mathematics Education. 2020;8(1):12-31.

Murtonen M, Laato S, Lipponen E, Salmento H, Vilppu H, Maikkola M et al. Creating a National Digital Learning Environment for Enhancing University Teachers’ Pedagogical Expertise – The Case UNIPS. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2019 Dec;18(13):7-29. 13. https://doi.org/10.26803/ijlter.18.13.2

Hartikainen S, Rintala H, Pylväs L, Nokelainen P. The concept of active learning and the measurement of learning outcomes: A review of research in engineering higher education. EDUCATION SCIENCES. 2019 Nov 19;9(4). 276. https://doi.org/10.3390/educsci9040276

Nagy BV, (ed.), Murphy M, (ed.), Järvinen H-M, (ed.), Kálman A, (ed.). Proceedings of the SEFI 47th Annual Conference, 2019: Varietas delectat... Complexity is the new normality. European Society for Engineering Education SEFI, 2019. 2128 p.

Pajarre E, Kivimäki S, Selänne S. Yhteiset osaamistavoitteet Tampereen korkeakouluyhteisön tutkinnoissa – mitä ne ovat ja miten niiden saavuttamista tuetaan opetussuunnitelmatyössä? EPOOKI. 2019 Sep 30;(58).

Niiranen S. Supporting the development of students’ technological understanding in craft and technology education via the learning-by-doing approach. International Journal of Technology and Design Education. 2019 Sep 16;1-13. https://doi.org/10.1007/s10798-019-09546-0

Lindsten H, Auvinen P, Juuti T. Internal and external stakeholders’ impact on product development curriculum design. In DS 95: Proceedings of the 21st International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2019), University of Strathclyde, Glasgow. 12th -13th September 2019. The Design Society. 2019 https://doi.org/10.35199/epde2019.64

Rättyä K, Juuti T. Lokikirja oppimisen arviointimenetelmänä. KASVATUS, SUOMEN KASVATUSTIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA. 2019 Sep 1.

Rintala H, Nokelainen P. Vocational Education and Learners' Experienced Workplace Curriculum. Vocations and Learning. 2019 Aug 8. https://doi.org/10.1007/s12186-019-09229-w

Katko TS. Vesihuollon koulutus ja tutkimus lähemmäksi rakennettua ympäristöä. Vesitalous. 2019 Aug;60(4):24-25.

Tapani A, Raudasoja A, Nokelainen P. Ammatillisen koulutuksen uudistus: uhka ja mahdollisuus. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2019 Jun 15;21(2):4-8.

Tappura S, Nenonen S, Nenonen N, Kivistö-Rahnasto J. Process Safety Competence of Vocational Students. In Arezes P, editor, Advances in Safety Management and Human Factors: Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Safety Management and Human Factors, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA. Cham: Springer International Publishing. 2019. p. 383-392 . (Advances in Intelligent Systems and Computing,). https://doi.org/10.1007/978-3-030-20497-6_36

Nisula K. Holistic Business Learning Environment: Bringing practice and integration to business education. Tampere University, 2019. 152 p. (Tampere University Dissertations).

Kinnari-Korpela H. Enhancing Learning in Engineering Mathematics Education: Utilising Educational Technology and Promoting Active Learning. Tampere University, 2019. 180 p. (Tampere University Dissertations).

Salmisto A. Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja tiedon luomisen menetelmät rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa. Tampereen yliopisto, 2019. 63 p. (Tampereen yliopiston väitöskirjat; 30).

Nokelainen P. Kohti itseohjautuvaa oppimista ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2019 Mar 1;21(1):4-9.

Sipilä M, Miettinen M, Tevaniemi J. Adapting the New ACRL Framework to IL Education at Tampere University of Technology. In Information Literacy in Everyday Life: ECIL 2018. Springer Nature. 2019. (Communications in Computer and Information Science). https://doi.org/10.1007/978-3-030-13472-3_40

Rintala H, Nokelainen P, Pylväs L. Informal workplace learning: Turning the workplace into a learning site. In McGrath S, Mulder M, Papier J, Suart R, editors, Handbook of vocational education and training : Developments in the changing world of work . Springer. 2019. p. 1-14 https://doi.org/10.1007/978-3-319-49789-1_97-1

Pajarre E, Palosaari-Aubry P, Virkki-Hatakka T, Hietaniemi R, Tompuri H, Pajari S. Harjoitus tekee mestarin - harjoittelu maisterin? Kokemuksia uudenlaisista yliopisto-opintoihin integroiduista työelämäjaksoista. Yliopistopedagogiikka. 2019 Feb;26(1):42-45.

Takala A, Korhonen-Yrjänheikki K. A decade of Finnish engineering education for sustainable development. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION. 2019;20(1):170-186. https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2018-0132

Harju V, Koskinen A, Pehkonen L. An exploration of longitudinal studies of digital learning. EDUCATIONAL RESEARCH. 2019. https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1660586

Greipl S, Moeller K, Kiili K, Ninaus M. Lifelong learning with a digital math game: Performance and basic experience differences across age. In Liapis A, Yannakakis GN, Gentile M, Ninaus M, editors, Games and Learning Alliance- 8th International Conference, GALA 2019, Proceedings. Springer. 2019. p. 301-311. (Lecture Notes in Computer Science). https://doi.org/10.1007/978-3-030-34350-7_29

Asikainen H, Kaipainen K, Katajavuori N. Understanding and promoting students’ well-being and performance in university studies. Journal of University Teaching and Learning Practice. 2019;16(5). 2.

Lehtonen E, Rintala H, Pylväs L, Nokelainen P. Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2018 Dec 19;20(4):10-26.

Rintala H, Nokelainen P, Pylväs L. Students' experiences of Workplaces as Learning Environments in Vocational Education and Training in Finland. In Gougoulakis P, Teräs M, Moreno Herrera L, editors, Vocational Education & Training - The World of Work and Teacher Education : Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 3. Stockholm University Press. 2018

Suominen A, Jussila J. Collaborative Writing and Knowledge Creation in a Social Media Online Community. In Visvizi A, Lytras MD, Daniela L, editors, The Future of Innovation and Technology in Education: Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence (Emerald Studies in Higher Education, Innovation and Technology). Emerald Group Publishing Ltd. 2018. p. 95-109

Pyrhönen V-P. Motivational orientations and learning strategies of engineering students using MSLQ. In Proceedings of the 46th SEFI Annual conference: Creativity, Innovation and Entrepreneurship for Engineering Education Excellence. European Society for Engineering Education SEFI. 2018. p. 411-418

Virkki-Hatakka T, Pajarre E, Heikkilä M, Hietaniemi R, Pajari S, Tompuri H. Practice makes perfect! Developing internship process in Finnish universities. In Proceedings of the SEFI annual conference 17-22 September 2018. European Society for Engineering Education SEFI. 2018. p. 1402-1408

Lehtonen T, Juuti T, Rättyä K, Pakkanen J, Vanhatalo M. From systematic design process towards teaching product designer's toolkit. In Bohemia E, Kovacevic A, Buck L, Childs P, Green S, Hall A, Dasan A, editors, Proceedings of 20th International Conference on Engineering & Product Design  Education: 6 & 7 September 2018, Dyson School of Design Engineering, Imperial College London, UK. Vol. 93. The Design Society. 2018. p. 92-97

Pyrhönen V-P. Osaamisperustaisuuden arviointia tentillä. 2018. Paper presented at Peda-forum-päivät 2018, Turku, Finland.

Kuisma M, Nokelainen P. Effects of progressive inquiry on cognitive and affective learning outcomes in adolescents’ geography education. Frontline Learning Research. 2018 Jul 30;6(2). https://doi.org/10.14786/flr.v6i2.309

Viro E, Joutsenlahti J. The StarT Project Competition from the Perspective of Mathematics and Academic Literacy. EDUCATION SCIENCES. 2018 May 4;8(2). https://doi.org/10.3390/educsci8020067

Rajaniemi J, Häkli J, Rauhala K, Sumkin H. Urbanisoituva yliopistokampus informaalin oppimisen mahdollistajana. Aikuiskasvatus. 2018 Mar 27;2018(1):18-29.

Pyrhönen V-P. The significance of self-regulation in digitalized online courses. 2018. Paper presented at Teaching for Learning - The University Perspective, Tartu, Estonia.

Niiranen S. Gender and technology education. In Handbook of Technology Education. Springer. 2018. p. 875-888

Pohjolainen S, Rasila A, Kuosa K. Matematiikan oppimisen tukeminen teknillisessä yliopistokoulutuksessa. In Joutsenlahti J, Silfverberg H, Räsänen P, editors, Matematiikan opetus ja oppiminen. Porvoo: Niilo Mäki Instituutti. 2018. p. 450-474

Viro E, Joutsenlahti J, Eriksson S-L. Projektityöskentely matematiikan opiskelussa yläkoululaisten ja heidän opettajiensa kokemana. In 2017: Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016. 2017. (Proceedings of the FMSERA annual symposium).

Salmisto A, Postareff L, Nokelainen P. Relationships among Civil Engineering Students' Approaches to Learning, Perceptions of the Teaching-Learning Environment, and Study Success. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice. 2017 Oct 1;143(4). 04017010. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000343

Pyrhönen V-P. Vygotsky’s Zone of Proximal Development in Connection with Technology-Enhanced Learning Environments. In Quadrado J, Bernardino J, Rocha J, editors, Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference. European Society for Engineering Education SEFI. 2017. p. 1206-1213

Juuti T, Rättyä K, Lehtonen T, Kopra M-J. Pedagogical Content Knowledge in Product Development Education. In Proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Production Design Education, 2017, Oslo, Norway, 7th - 8th September 2017 . The Design Society. 2017. p. 483-488

Pylväs L, Nokelainen P. WorldSkills achievers’ and their co-workers’ and employers’ perceptions of vocational expertise and school-to-work pathways. International Journal for Research in Vocational Education and Training. 2017 Aug 31;4(2):95-116. https://doi.org/10.13152/IJRVET.4.2.1

Sipilä M, Miettinen M, Tevaniemi J. Informaatiolukutaidon uudet kehykset tiedonhankintataitojen opetuksessa TTY:llä. 2017. Paper presented at Peda-forum, .

Tolonen J, Värri A. Survey of health informatics education in Finland in 2017. Finnish Journal of eHealth and eWelfare. 2017 May 22;9(2-3):217–231.

Niemi T, Kalliomäki H, Pajarre E. A teacher? A mentor? A friend? - Teacher mentoring experience at Tampere University of Technology. In Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference 2017 - Education Excellence for Sustainability, SEFI 2017. European Society for Engineering Education SEFI. 2017. p. 1352-1361

Mikkonen S, Pylväs L, Rintala H, Nokelainen P, Postareff L. Guiding the workplace learning in vocational education and training: A literature review. Empirical Research in Vocational Education and Training. 2017;9(9). https://doi.org/10.1186/s40461-017-0053-4

Rintala H, Nokelainen P, Pylväs L. Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa. Kasvatus. 2017;48(2):128-140.

Huhtamäki E, Holma H, Nokelainen P, Kumpulainen K. Otos iloa – Lasten kokemuksia iloa tuottavasta oppimisympäristöstä. Kasvatus. 2017;48(4):336-352.

Korpela A, Tarhasaari T, Kettunen L, Mikkonen R, Kinnari-Korpela H. Structural development of substance in engineering education: Method of cornerstones. In Interactive Collaborative Learning - Proceedings of the 19th ICL Conference - Volume 1. Springer Verlag. 2017. p. 566-576. (Advances in Intelligent Systems and Computing). https://doi.org/10.1007/978-3-319-50337-0_54

Niemelä N, Jauni H. Teacher perceptions of teaching CLIL courses. In Valcke J, Wilkinson R, editors, Integrating Content and Language in Higher Education: Perspectives on Professional Practice. Selected Papers from the IV International Conference Integrating Content and Language in Higher Education 2015. Frankfurt: Peter Lang. 2017. p. 77-96 https://doi.org/10.3726/978-3-653-07263-1

Nisula K, Pekkola S. Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. In AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin. 2016

Aarikka-Stenroos L, Boedeker S, Köppä L, Langwaldt J. How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. In In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.. 2016

Helander N, Boedeker M, Hellsten P, Jussila J, Myllärniemi J, Tukiainen M. Affective experiences and student engagement in higher education. In 44th Annual Conference Of The European Society For Engineering Education: 12-15 September 2016, Tampere, Finland. Tampere. 2016

Väätäjä H, Ahtinen A. Integrating mobile orienteering to team forming activity in a software engineering course. In SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI. 2016

Myllärniemi J, Hellsten P, Helander N. Näkemyksiä nykyopettajuudesta yliopistossa. In PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä. 2016

Hellsten P, Myllärniemi J, Helander N. Luennot vuorovaikutuskeinona. In PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä. 2016

Kangas J, Rantanen E, Kettunen L. How to facilitate freshmen learning and support their transition to a university study environment. European Journal of Engineering Education. 2016 Jul 28;1-16. https://doi.org/10.1080/03043797.2016.1214818

Tukiainen M, Helander N, Hellsten P, Jussila J, Myllärniemi J, Boedeker M. I feel great - university students affective experiences on learning and teaching. In Gómez Chova L, López Martínez A, Candel Torres I, editors, Proceedings of EDULEARN16 Conference: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, 4-6 July, 2016. Vol. 8. Barcelona: IATED Academy. 2016. p. 4453-4460. (EDULEARN Proceedings). https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.2080

Pajarre E. Harjoittelukäytänteet yliopistoissa 2015: - kooste opiskeluaikaista harjoittelua kartoittaneesta kyselystä TYYLI-hankkeeseen osallistuville yliopistoille. Yhteiset ja yliopistokohtaiset tulokset 1/2016. Tampereen teknillinen yliopisto, 2016. 42 p.

Niiranen S, Hilmola A. Female technology education teachers’ experiences of Finnish craft education. DESIGN AND TECHNOLOGY EDUCATION: AN INTERNATIONAL JOURNAL. 2016;21(2):41.

Sandström N, Hytti V, Nenonen S, Lonka K. How is it sustainable? Identifying key indicators for sustainable educational design. In Gómes Chova L, López Martínez A, Candel Torres I, editors, 10th INTED 2016 Conference Proceedings: 7-9 March, 2016, Valencia, Spain. 2016. p. 4217-4219. (INTED proceedings). https://doi.org/10.21125/inted.2016.2037

Nokelainen P. Huomio! Obs! Alert! "Työelämä on globaalissa murroksessa ...". Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2016;18(2):4-8.

Niiranen S. Increasing girls' interest in technology education as a way to advance women in technology. University of Jyväskylä, 2016. (Jyväskylä studies in education, psychology and social research 71).

Nokelainen P. Pääkirjoitus. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2016;18(1):4-6.

Nokelainen P, Kaisvuo H, Pylväs L. Self-regulation and competence in work-based learning. In Mulder M, editor, Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education : Bridging the Worlds of Work and Education. Springer US. 2016. p. 775-793. (Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects). https://doi.org/10.1007/978-3-319-41713-4_36

Mäkelä A-M, Ali-Löytty S, Humaloja J-P, Joutsenlahti J, Kauhanen J, Kaarakka T. STACK assignments in university mathematics education. In Proceedings of the 44th SEFI Conference, 12 - 15 September 2016, Tampere, Finland. European Society for Engineering Education SEFI. 2016

Saari M, Mäkinen T. Utilizing electronic exams in programming courses: a case study. In EDULEARN16 Proceedings : 8th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Spain. 4-6 July, 2016. IATED. 2016. p. 7155-7160. (EDULEARN proceedings). https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.0560

Korkalainen T, Pääkylä J, Liukkonen TN, Järvenpää L, Mäkilä T, Lappalainen Y et al. Virtual Reality Situational Language Trainer for Second Language: Design & Evaluation. In Bakkes S, Nack F, editors, GAMEON' 2015. 16th International Conference on Intelligent Games and Simulation. 2015

Tukiainen M, Helander N, Mäkinen M. MYSTERY SHOPPERS RECOGNISING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS IN HIGHER EDUCATION. In ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015. . 2015

Tukiainen M, Mäkinen M, Helander N. University Students’ Perceptions of Academic Writing: An Academic Literacies Perspective. In ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015.. 2015. p. 7589-7595

Lappalainen Y, Poikolainen M, Trapp H, Eloranta J, Itähaarla A, Järvenpää L et al. Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen. Turun yliopiston Brahea-keskus, 2015. 135 p. (Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja; 6).

Stoffregen J, Pawlowski JM, Pirkkalainen H. A Barrier framework for open e-learning in public administrations. Computers in Human Behavior. 2015;51(B):674-684. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.024

Korpinen L, Pääkkönen R. Examples of the Teaching of the Health Questions of Electric and Magnetic Fields at Tampere University of Technology in Finland. Journal of Physical Science and Application. 2015;5(4):277-282. https://doi.org/10.17265/2159-5348/2015.04.005

Niemi H, (ed.), Multisilta J, (ed.), Lipponen L, (ed.), Vivitsou M, (ed.). Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers, 2014. 175 p.

Niemi H, Multisilta J, Lipponen L, Vivitsou M. Prologue: Towards a Global Ecosystem. In Niemi H, Multisilta J, Lipponen L, Vivitsou M, editors, Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers. 2014. p. ix-xii

Lappalainen Y. Matka AVOmerelle: Avoimuutta ja verkostomaista toimintakulttuuria tutkimassa. University of Tampere, 2014. 104 p.

Harju V, Multisilta J. Angry Birds for Fun in Learning. In Niemi H, Multisilta J, Lipponen L, Vivitsou M, editors, Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Sense Publishers. 2014. p. 69-76

Lappalainen Y, Sihvonen M. Avoimuus oppimisverkostossa. In Viteli J, Östman A, editors, Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. University of Tampere. 2014. p. 37-43. (TRIM Research Reports; 12).

Multisilta J, Niemi H. Children as co-creators of video stories: mobile videos for learning. In 2014 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). 2014. p. 588-592

Niemelä N, Jauni H. Content and Language Integration as a part of a degree reform at Tampere University of Technology. In HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014. 2014. p. 39-53

Viitanen K, Harju V, Niemi H, Multisilta J. Digitaalisen tarinankerronnan monet mahdollisuudet. In Niemi H, Multisilta J, editors, Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus. 2014. p. 187-211. (Opetus 2000).

Niemi H, Harju V, Vivitsou M, Viitanen K, Multisilta J. Digital Storytelling for 21st -Century Skills in Virtual Learning Environments. Creative Education. 2014;5:657-671. https://doi.org/10.4236/ce.2014.59078

Passey D, (ed.), Multisilta J, (ed.). Education and Information Technologies, Volume 19, Issue 3, September 2014: Special Issue: Special Section on Intergenerational learning and digital technologies and Special Section on Mobile and Panoramic Video in Education. Springer, 2014. (Education and Information Technologies; 3).

Niemi H, Multisilta J, Lipponen L, Vivitsou M. Epilogue: What are Innovations in the Finnish Educational Ecosystem. In Niemi H, Multisilta J, Lipponen L, Vivitsou M, editors, Finnish Innovations and Technologies in Schools: A Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers. 2014. p. 165-169

Niemi H, Multisilta J. Global is Becoming Everywhere: Global Sharing Pedagogy. In Niemi H, Multisilta J, Lipponen L, Vivitsou M, editors, Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers. 2014. p. 35-47

Niemi H, Multisilta J. Kansainvälinen jakamisen pedagogiikka. In Niemi H, Multisilta J, editors, Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus. 2014. p. 50-64. (Opetus 2000).

Niemi H, Multisilta J. Koulu rajattomuuden keskellä. In Niemi H, Multisilta J, editors, Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus. 2014. p. 12-35. (Opetus 2000).

Jauni H, Niemelä N. Language Learning in Task Management and Task Accomplishment In Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning. In HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014. 2014. p. 183-203

Harju V, Multisilta J. Leikilliset oppimateriaalit innostavat oppimaan. In Niemi H, Multisilta J, editors, Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus. 2014. p. 270-284. (Opetus 2000).

Harju V, Multisilta J. Leikkien mutta tosissaan: Leikillä iloa oppimisympäristöön. In Krokfors L, Kangas M, Kopisto K, editors, Oppiminen pelissä. Tampere: Vastapaino. 2014. p. 153-167

Multisilta J. Media ja yhteisölliset sovellukset. In Leikas J, editor, Ikäteknologia. 2014. (Vanhustyön keskusliiton tutkimuksia; 2).

Multisilta J, Niemi H, Lavonen J. Miten suomalainen koulu valmistaa tulevaisuuteen? In Niemi H, Multisilta J, editors, Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus. 2014. p. 286-298. (Opetus 2000).

Multisilta J. Pelataan suomalainen koulu kukoistukseen. Tiedosta. 2014;2014(1):18.

Multisilta J, Niemi H. Videot nuorten maailmassa ja digitaalinen tarinankerronta. In Niemi H, Multisilta J, editors, Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus. 2014. p. 174-186. (Opetus 2000).

Multisilta J, Niemi H. Oppilaiden tuottamien videoiden käyttö opetuksessa. In Uusi oppiminen. Eduskunta. 2013. p. 66-77. (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu; 8/2013).

Multisilta J. Designing Learning Ecosystems for Mobile Social Media. In Olofsson AD, Lindberg JO, editors, Informed Design of Educational Technologies in Higher Education. IGI Global. 2012. p. 270-291 https://doi.org/10.4018/978-1-61350-080-4.ch014

Multisilta J. Sosiaalinen media ja verkkovideot viihteessä ja oppimisessa. In Niemi H, Sarras R, editors, Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. Jyväskylä: PS-kustannus. 2012. p. 73-82

Multisilta J. On Actor-Network Theory and Learning Ecosystems based on Mobile Social Media. In Arnedillo Sánches I, Isaías P, editors, Proceedings of the IADIS International Conference on Mobile Learning. Lisbon. 2011. p. 193-198