Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Publications

 1. Anthology › Scientific › Peer-reviewed
 2. Published

  Strategic Change towards Future Industrial Service Business

  Martinsuo, M. (ed.), Perminova-Harikoski, O. (ed.) & Turunen, T. (ed.), 2015, Tampere University of Technology. 145 p.

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 3. Published

  Teollisen palveluliiketoiminnan uudistaminen : kehittämisen keinot ja menetelmät

  Martinsuo, M. (ed.) & Kohtamäki, M. (ed.), 2014, Helsinki: TEKNOLOGIAINFO TEKNOVA OY. 200 p.

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 4. Book › Professional
 5. Published

  API-talous 101

  Moilanen, J., Niinioja, M., Seppänen, M. & Honkanen, M., 2018, Alma Talent. 235 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 6. Published

  Arvoa palvelutuotannon mittareista

  Jääskeläinen, A., Laihonen, H., Lönnqvist, A., Pekkola, S., Sillanpää, V. & Ukko, J., 2013, Tampere: Tampereen Teknillinen Yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos. 67 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 7. Published

  Bella Vista 1, Italiaa aikuisille ja lukion B3-kieleen

  Imperato, C., Kuusela, K., Meurman, S. & Feroldi, G., 2011, Helsinki: WSOYpro.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 8. Published

  Historiska och nya perspektiv på svenskan i Finland

  Kuronen, M. & Leinonen, K., 2011, Tampere: JUVENES PRINT. 149 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 9. Published

  Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Tappura, S., Raki, N., Hellgren, T., Kinnunen, K., Laitinen, M., Paasisalo, M. & Taivassalo-Salkosuo, M., 2013, Helsinki: OPETUSHALLITUS. 58 p. (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; vol. 2012, no. 15)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 10. Published

  Humanististen ja kasvatusalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Tappura, S., Taivassalo-Salkosuo, M., Virkkala, R., Hemmilä, S., Honkanen, T., Leppä, T., Rautiainen, S., Seppälä, T., Tarvainen, P. & Yletyinen, A-K., 2013, OPETUSHALLITUS. 60 p. (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; vol. 5)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 11. KAURIS - kartlägg och undanröj riskerna för våld i arbetet

  Saarela, K. L., Isotalus, N., Salminen, S., Vartia, M. & Leino, T., 2013, Helsinki: TYÖTERVEYSLAITOS. 72 p. (Arbetshälsoinstitutet)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 12. Published

  Lähdeviittauskäytännön periaatteet tieteellisessä kirjoittamisessa

  Nokelainen, T., 2011, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 19 p. (Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste; vol. 4)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 13. Published

  Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Tappura, S., Virkkunen, A., Hämäläinen, S., Peltonen, O-M., Linna, E., Määttä, T., Virta, S., Blörn, M. & Taivassalo-Salkosuo, M., 2012, OPETUSHALLITUS. 50 p. (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; no. 16)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 14. Published

  Matkailuyrityksen turvallisuuden hallintakansio

  Räisänen, V., Jussila, K., Mäki, S., Rissanen, S., Lee, E-M., Reiman, A., Vorne, J., Mäkinen, H., Haatainen, J., Hyytinen, T., Saarela, K. L., Kurki, K., Rönkkö, A., Niva, M., Pajunen, N., Raatikka, V-P., Ulen, S., Toivonen, L. & Niemi, L., 2012, Helsinki: Euroopan sosiaalirahasto, ESR. 65 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 15. Published

  Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

  Tappura, S., Hämäläinen, P., Saarela, K. L. & Luukkonen, O., 2010, Helsinki: Työturvallisuuskeskus. 28 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 16. Published

  Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Malen, T., Tappura, S. & Taivassalo-Salkosuo, M., 2014, Helsinki: OPETUSHALLITUS. 61 p. (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; vol. 6)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 17. Published

  Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä - Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö

  Nokelainen, T., 2011, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 54 p. (Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste; vol. 3)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 18. Published

  Organisaatioteoria klassisesta jälkimoderniin

  Peltonen, T., 2010, Helsinki: Wsoypro Oy.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 19. Published

  Principles of Citing and Referencing in Scientific Writing

  Nokelainen, T., 2011, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 19 p. (Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes.; vol. 5)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 20. Published

  Process modeling for improved performance

  Martinsuo, M. & Blomqvist, M., 2010, Espoo: Unknown Publisher. 27 p. (Aalto University. School of Science and Technology. Department of Industrial Engineering and Management. Teaching Material; vol. 2010/1)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 21. Projektiliiketoiminta

  Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J., 2006, Helsinki: WSOY Oppimateriaalit.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 22. Published

  Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

  Martinsuo, M. & Blomqvist, M., 2010, Tampere: Unknown Publisher. 23 p. (Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste; vol. 2)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 23. Published

  Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Tappura, S., Taivassalo-Salkosuo, M. & Mäkinen, J-V., 2013, Helsinki: OPETUSHALLITUS. 50 p. (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; vol. 2012, no. 14)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 24. Published

  Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Tappura, S. & Taivassalo-Salkosuo, M., 2014, Helsinki: OPETUSHALLITUS. 54 p. (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; no. 1)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 25. Published

  Svenskt uttal för finskspråkiga: teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal

  Kuronen, M. & Leinonen, K., 2010, Tampere: Juvenes Print - Tampereen Yliopistopaino Oy. 235 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 26. Published

  Svensk uttalsordbok

  Kuronen, M. & Leinonen, K., 2011, Tampere: JUVENES PRINT.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 27. Published

  Teollisuuden huolto ja kunnossapito. Työpaikkatapaturmat ja niiden torjunta

  Haatainen, J., 2010, Helsinki: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, sosiaali- ja terveysministeriö. 15 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 28. Published

  Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa

  Martinsuo, M., Mäkinen, S., Suomala, P. & Lyly-Yrjänäinen, J., 2016, Edita. 399 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 29. Published

  Turvallisuusjohtaminen teollisuuden palveluissa. Palveluntoimittajan opas

  Vasara, J., Nenonen, S. & Hyytinen, T., 2010, Helsinki: Työturvallisuuskeskus. 19 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 30. Published

  Vesi- ja ympäristöhuollon oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Tappura, S., Kuusela, M-L., Uljas, J., Heinonen, T., Heinonen, M., Halonen, T., Hiironen, J., Kettunen, J., Ropponen, M., Leinonen, E., Vilenius, P., Harakka, H., Pakkanen, P., Hauhia, A., Uotila, T. & Taivassalo-Salkosuo, M., 2013, OPETUSHALLITUS. 125 p. (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; vol. 6)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 31. Book › Scientific › Peer-reviewed
 32. Published

  Dialoginen johtaminen - Avain tuloksellisuuteen, innovatiivisuuteen ja työhyvinvointiin

  Syvänen, S., Tikkamäki, K., Loppela, K., Tappura, S., Kasvio, A. & Toikko, T., 16 Dec 2015, Tampere: Tampere University Press.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 33. Published

  Fast frequency response measurements of switched-mode power supplies methods, design, analysis

  Roinila, T., 2010, Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing. 84 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 34. Published

  Float Glass Innovation in the Flat Glass Industry

  Uusitalo, O., 2014, Springer. 109 p. (SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology)

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 35. Published

  Hybrid Media Events: The Charlie Hebdo Attacks and the Global Circulation of Terrorist Violence

  Sumiala, J., Valaskivi, K., Tikka, M. & Huhtamäki, J., 18 May 2018, Bingley, UK: Emerald Group Publishing Ltd. 176 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 36. Johtaminen ja organisointi : teemoja, näkökulmia ja haasteita

  Peltonen, T., 2008, KY-Palvelu Oy. 223 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 37. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä

  Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T., 2005, Vastapaino.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 38. Published

  Laskentatoimi johtamisen tukena

  Suomala, P., Manninen, O. & Lyly-Yrjänäinen, J., 2011, Helsinki: Edita Publishing. 336 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 39. Published

  LEAN taskukirja

  Kouri, I., 2010, Helsinki: Teknologiateollisuus. 38 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 40. Published

  Management Accounting Research in Practice - Lessons Learned from an Interventionist Approach

  Suomala, P. & Lyly-Yrjänäinen, J., 2011, Oxford, UK: Unknown Publisher. 140 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 41. Published

  Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä

  Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Kujansivu, P., Käpylä, J., Laihonen, H., Sillanpää, V. & Vuolle, M., 2010, Helsinki: TIETOSANOMA OY.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 42. Published

  Project business

  Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J., 2011, WSOY.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 43. Published

  Projektiliiketoiminta

  Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J., 2011, WSOY.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 44. Published

  Purchasing Business Services

  Heikkilä, J., Vuori, M. & Laine, J., 2013, Helsinki, Finland: TEKNOLOGIAINFO TEKNOVA OY. 182 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 45. Other contribution › Scientific › Not peer-reviewed
 46. Published

  Financial information and the relocation choices of Finnish manufacturing firms

  Laine, T., Suomala, P. & Heikkilä, J., Sep 2016, 7 p. Tekes.

  Research output: Other contributionScientific

 47. Published

  The role of manufacturing innovations in production relocation decisions

  Martinsuo, M., Heikkilä, J. & Chaoji, P., 2016, 7 p. Tekes.

  Research output: Other contributionScientific

 48. Patent › Scientific
 49. Menetelmä ja laite puun kuiduttamiseksi mekaanisesti

  Lucander, M., Björkqvist, T. & Tuovinen, O., 2009, Patent No. Euroopan patenttijulkaisun käännös FI/EP1896651 T3

  Research output: PatentScientific

 50. Published

  Menetelmä ja laitteisto nanoselluloosan valmistamiseksi

  Björkqvist, T., Gustafsson, H., Koskinen, T., Nuopponen, M. & Vehniäinen, A., 2012, Patent No. Patenttijulkaisu FI 122889 B, Priority date 31 Aug 2012, Priority No. (21) 20106402

  Research output: PatentScientific

 51. Method and apparatus for mechanical defibrication of wood

  Björkqvist, T., 2007, Patent No. Pat. CA 2222905 A, Priority date 2 Jan 2007, Priority No. (30) FI 952730

  Research output: PatentScientific

 52. Paper, poster or abstract › Scientific
 53. Published

  Additive manufacturing technology driving supply chain innovations in small and medium-sized firms

  Luomaranta, T. & Martinsuo, M., Jun 2018. 10 p.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 54. Published

  Application oriented wear testing of wear resistant steels in mining industry

  Ojala, N., Nov 2016.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 55. Published

  A typology of inter-firm project networks

  Ahola, T., Jun 2017.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 56. Published

  Collecting leisure time accident information from employees

  Hyytinen, T. & Kivistö-Rahnasto, J., 18 Sep 2016.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 57. Published

  Connecting project portfolios with their context

  Martinsuo, M. & Geraldi, J., 4 Jul 2019. 31 p.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 58. Published

  Creation of radical manufacturing technology innovations in and between firms.

  Chaoji, P. & Martinsuo, M., 2016. 10 p.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 59. Published

  Cross-functional integration for managing customer information flows in a project-based firm

  Ståhle, M., Ahola, T. & Martinsuo, M., Dec 2017. 12 p.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 60. Published

  Decision making on risky innovative production investments

  Chaoji, P. & Martinsuo, M., Jun 2019. 10 p.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 61. Published

  Decision making on strategic value at the front end of system delivery projects

  Martinsuo, M. & Killen, C., Jul 2017. 10 p.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 62. Published

  Developing the project-based firm’s relationship with distributors in the delivery of complex systems

  Momeni, K. & Martinsuo, M., Jun 2017. 30 p.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 63. Published

  Drivers of inter-organizational product development: a case study in a project manufacturing company

  Jääskeläinen, A., Hiidensalo, A., Thitz, O. & Heikkilä, J., 2016.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 64. Published

  Innovation barriers originating from the differing logics of network actors: the case of the national nano-ceramic innovation system in Argentina

  Aarikka-Stenroos, L. & Alaranta, M., 2016.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 65. Published

  Introducing the project value framework: An integrative view of the multidimensionality of project success measurement

  Lechler, T., Ahola, T. & Artto, K., Jun 2017.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 66. Published

  Micro- and nano-scale defect detection, cleaning and repair techniques to improve the quality of nanoscale barrier coatings

  Lahti, J. M. K., 2015.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 67. Published

  Perceived value of new solutions – drivers and barriers for adopting and implementing intelligent packaging solutions in business networks

  Keränen, J., Salmi, A., Aarikka-Stenroos, L. & Kalinainen, T., 2016.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 68. Published

  Practices for program scope definition and goal setting in change programs

  Guzmán Monet, J. & Martinsuo, M., Jun 2017. 19 p.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 69. Published

  Project models and the practice of project management in different types of projects

  Martinsuo, M. & Vuorinen, L., 2016. 10 p.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 70. Published

  Purchasing in project business – nothing special or something completely different?

  Ojala, M., 2016.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 71. Published

  Role of financial information in offshoring and reshoring decision-making

  Laine, T. & Suomala, P., 17 Jun 2016.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 72. Published

  Service delivery in project-based firms: Allocating human resources for project and routine activities

  Momeni, K. & Martinsuo, M., Jul 2016. 23 p.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 73. Published

  Smart City District as a Living Lab Platform in Sustainability Transition: Nutrient Recycling in Hiedanranta, Finland

  Engez, A., Aarikka-Stenroos, L., Kokko, M., Jokinen, A. & Jokinen, P., 21 Jun 2019.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 74. Published

  Stakeholders’ involvement in additive manufacturing innovations

  Luomaranta, T. & Martinsuo, M., Jun 2019. 10 p.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 75. Published

  Surviving project discontinuities: Relationship quality and extrabusiness relationship maintenance practices in project relationships

  Mäenpää, S., Martinsuo, M., Ahola, T. & Breite, R., Jun 2017. 18 p.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 76. Published

  Using sales agents in project marketing

  Ahola, T., Ståhle, M. & Martinsuo, M., Jun 2017.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 77. Published

  What brings production back? The case of Finland

  Heikkilä, J., Martinsuo, M. & Nenonen, S., 2016. 10 p.

  Research output: Other conference contributionPaper, poster or abstractScientific

 78. Conference contribution › Professional
 79. Published

  Benefits of digitally guided buying in B2B markets

  Ojala, M. & Mahlamäki, T., 2016, 25th annual IPSERA Conference: Dortmund, Sunday 20 March - Wednesday 23 March 2016. Dortmund

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 80. Published

  Changes in operations when introducing disruptive technologies

  Martinsuo, M., Ahvenniemi, O. & Vaittinen, E., 2015, 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Switzerland: European Operations Management Association

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 81. Published

  Consumers' Views on Eco-Friendliness as a Dimension of a High-Tech Brand

  Saari, U., Mäkinen, S. & Alinikula, P., 17 Nov 2014, Going Green - CARE INNOVATION 2014 . SAT Austrian Society for Systems Engineering and Automation, p. 1-8 8 p. 067

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 82. Published

  Creating sustainable value in manufacturing operations: the role of an external service provider

  Martinsuo, M., Kivilä, J. & Heikkilä, J., 2015, 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Switzerland: European Operations Management Association

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 83. Published

  Customized service solutions for project business

  Martinsuo, M. & Momeni, K., Aug 2015, 23rd Nordic Academy of Management Conference 2015. Nordic Academy of Management, 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 84. Published

  Defining product end-of-life strategies in new product development.

  Martinsuo, M., Sukanen, I. & Kivilä, J., Aug 2015, 23rd Nordic Academy of Management Conference NFF 2015- Business in society: NFF 2015. Nordic Academy of Management, 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 85. Published

  Developing commercialization plans through stakeholder interaction: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects

  Höjbjerg Clarke, A., Rostgaard Evald, M. & Aarikka-Stenroos, L., 27 Aug 2015, The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. Vagn Freytag, P. & Höjbjerg Clarke, A. (eds.). 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 86. Published

  Emergence of relationship triads in construction project networks

  Sariola, R., 2015, 23rd Nordic Academy of Management conference, NFF, 12-14 August 2015, Copenhagen, Denmark. Copenhagen, Denmark: Nordic Academy of Management, p. 1-13 13 p. (Nordic Academy of Management Conference).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 87. Published

  Enabling 4P Collaboration: Multidisciplinary, Industrial-Scale Circular Economy Park

  Kallio, H., Ermala, S. & Seppänen, M., Sep 2019, Proceedings of 29th ISWA World Congress 2019 : 7-9 October, 2019, Bilbao, Spain. p. 133-134 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 88. Published

  Enhancing the supplier’s third-party relationships in construction projects

  Sariola, R. & Martinsuo, M., Jun 2015, The Bartlett IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference . IRNOP, 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 89. Published

  Evolvement of commercialization plans through interaction with multiple stakeholders: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects

  Clarke, A. H., Evald, M. R. & Aarikka-Stenroos, L., 27 Aug 2015, 31st Industrial Marketing and Purchasing Conference: 25-29 August 2015, Denmark. 24 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 90. Published

  Examining exploration/exploitation along the innovation process in a network: Insights from a case HYGTECH.

  Aarikka-Stenroos, L., Medlin, C., Törnroos, J-Å. & Mäkitalo-Keinonen, T., 27 Aug 2015, The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark. Höjbjerg Clarke, A. & Vagn Freytag, P. (eds.). 26 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 91. Published

  Governmentality and performance for the smart city

  Argento, D., Grossi, G., Jääskeläinen, A. T. H., Servalli, S. & Suomala, P. M., 2016, Proceedings of 39th EAA conference, 11-13 May 2016, Maastricht, Netherlands. p. 1-29 29 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 92. Published

  Improving mechanical pulping business potential by operating single layer grinding surfaces on electricity market

  Björkqvist, T., Korpela, T., Majanne, Y., Vilkko, M. & Tuovinen, O., 28 May 2018, IMPC 2018, 31st International Mechanical Pulping Conference 2018 Conference Proceedings :May 27-30, Trondheim, Norway.. Norway: The Technical Association of The Norwegian Pulp and Paper Industry (PTF), 5 p. 2

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 93. Published

  Improving project control by combining earned value analysis and automatic data collection

  Vuorinen, L. & Sariola, R., 2015, International Research Network in Organizing by Projects Conference 2015: IRNOP. London, U.K., p. 1 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 94. Published

  Initiation processes and initiation contributors illustrated by Norwegian-South Korean business relationships

  Aarikka-Stenroos, L., Aaboen, L. & Rolfsen, A., 27 Aug 2015, The 31st IMP Conference 2015, Kolding, Denmark.. Vagn Freytag, P. & Höjbjerg Clarke, A. (eds.). Kolding, Denmark, 28 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 95. Published

  Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland.

  Jaakkola, E., Aarikka-Stenroos, L. & Salmivalli, L., 27 Aug 2015, The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. Vagn Freytag, P. & Höjbjerg Clarke, A. (eds.). 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 96. Published

  Long-term effects of purchasing: fact or fiction?

  Heikkilä, J., Jääskeläinen, A. & Thitz, O., 2016, Proceedings of 25th IPSERA 2016 conference, 20-23.3.2016, Dortmund, Germany. . International Purchasing and Supply Education and Research Association IPSERA

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 97. Published

  Manufacturing relocation from and to the Nordic countries: comparison across countries and manufacturing firms

  Heikkilä, J., Johansson, M., Nenonen, S., Olhager, J. & Stentoft, J., 6 Sep 2016, 5th World Conference on Production and Operations Management P&OM, Book of Abstracts: Cuba, Havana September 6-10th, 2016 . 10 p. I/GO 37730

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 98. Published

  Moving manufacturing back: a content-based literature review

  Stentoft, J., Olhager, J., Heikkilä, J. & Thoms, L., Jun 2015, 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Neuchatel, Switzerland

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 99. Published

  Performance measurement in supplier-purchaser partnerships: a case study in a logistics company

  Jääskeläinen, A., Tyynismaa, J. & Heikkilä, J., 2017, Proceedings of PMA 2016 conference, 26-29 June, Edinburgh, United Kingdom.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 100. Published

  Plant location decisions: exploring the investment patterns of large Nordic manufacturing firms

  Heikkilä, J. & Lindfors, K., 6 Sep 2016, 5th P&OM World Conference Book of Abstracts: September 6-10th, Havana 2016. 10 p. I/GO 37831

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 101. Published

  Project control toward lifecycle value at the front end of delivery projects

  Martinsuo, M. & Vuorinen, L., Aug 2015, 23rd Nordic Academy of Management Conference : NFF 2015. Nordic Academy of Management, 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 102. Published

  Remote monitoring systems as enablers for project-related services

  Momeni, K. & Martinsuo, M., Jun 2015, IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference. IRNOP, 23 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 103. Published

  The challenge of facilitating clusters: barriers and drivers originating from different logics between industry, academia and government

  Ingstrup, M. B., Aarikka-Stenroos, L. & Halonen, N., Sep 2018, Proceedings of the 34th Industrial Marketing & Purchasing Conference, IMP2018: From Business to Research and Back Again, 4-7 September 2018, Marseille, France.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 104. Published

  The role of the purchasing function in non-financial value creation

  Jääskeläinen, A., Thitz, O. & Heikkilä, J., 2016, 25th Proceedings of IPSERA 2016 conference, : 20-23.3.2016, Dortmund, Germany..

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 105. Published

  Uncertainties and dynamics in the practice of innovation project portfolio management

  Martinsuo, M. & Vuorinen, L., Jun 2019, Proceedings of the 26th Innovation and Product Development Management Conference: June 9th - 11th, 2019, at the School of Business, University of Leicester, England. European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM, 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 106. Conference contribution › Scientific › Peer-reviewed
 107. Published

  Accounting Prototypes Supporting Product Development

  Rantamaa, A., Laine, T. & Korhonen, T., 2014, 21st International Product Development Management Conference, IPDMC 2014, "Innovation Through Engineering, Business & Design", June 15-17, 2014, Limerick, Ireland. European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM, p. 1-15 15 p. (International Product Development Management Conference).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 108. Published

  A cost system design for configurable mass customized services

  Sievänen, M., Heiskala, M. & Paloheimo, K-S., 2010, Proceedings of the 4th International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe (MCP-CE 2010), September 23-24, 2010, Novi Sad, Serbia. Anizic, Z. & Freund, R. (eds.). Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, p. 135-141

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...12 Next
Download list To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.